Skip to main content

Full text of "Suomalais-ruotsalainen sanakirja"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by Commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- Commercial use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| Digitized by Google ^^^^>(o^ 
THE BEQUEST OF 

PROPESSOR OF SANSKRIT 
1880—1926 


Digitized by GÄogle Digitized by Google Digitized by Google SAIAKIRJi Digitized by Google Jlti«inaIaB-|lturfpaii«n aaaUrja firtoittaitut d. (&. fcen. Hämeenlinnassa^ 
Painanut G. E. Eur6n 1860. 

y Google Digitized by > (Jinsfe-Jltttcnsfe r i li af ($. ^, fofn. Tavast ehus, 
tryekt hoB 6. E. E urin 1860. Digitized by Google 


HA*>VAnD COLLEGE LIBRART 
MAP.Cil 15, 1941 iMftifliaiar: ■y -■',:.: \ Digitized by Google Gframmattkallsk Inlednlngr 

för 
Begynnar en. 

4. Bokstttfirema i Fintka sprlket äro följaiide «i: a, d, e, g^ h, 

i, j, k, l, m> n, o, p, r, $, tf u, w, y, di, ö, Detia ftro lecknen för de 
eokia Ijud, det fioaka talorganet förmSr nttala. Hrarje bokttaf betecknar 
alltid samma Ijad, sa att alldrig lAdan fönrezling eger ram, fom t. ex. i 
tvenskan med Ijadet af ii; i k&pa oth. kosta. — d och g beteckna Ijad, tom 
appkomma yid andra Ijuds {i, k) fOrmUdring, hvarföre de aldrig begynna 
nfigot fiotkt ord. 

2. Bokstäfvemas uitai i finskan afnker bloit i fl fall ifrfin de motsTaran- 
de sTentka, nemligen e uttalas alltid siaom rent e t. ex. i ordet egen; g 
oeh k birdt iSiom i st. orden kott, gä; 4 alltid bredt som i sr. ordet 
känga. logeii i kokata böres dubbel atan att sl skrif?as ••. werka ktfide, 
werkka trög; kumpu kulle, kimppu knippe, hyaremot i sTenskan t. ex. 
tdnka höres sSsom tdnkka, kämpe sSsom kdmppe. 

3. Bokatdfvema indelas a) efter deras egenikaper Vokaleraa 
ati härda: a, 0, u 
milda: d, ö, y 
tatU: e, i 
Konsonanterna 
k,t,p 
9 f J> d, w 
h, s, l,m,n,r 


b) efter organerna 

uti sirapljad 
tungljud 
Iflppljud 


bSrda 
k, 
t, 
Pi 


niilda latta 

d, 1, n 
w, m. Denna iniedning iir af största vigt ?id Ijudena öfvergang i hvaraiidra, 
eller de sikallade bokstafiförTandlingama. 

. AUa Tokaler i finskan ftro af naturen korta; Ung vokal skrtfres med dub- 
bla tecken ss. aniaa han gif?er. Diftongerna ftro af tvk slag, ^gentliga, 
bildade en ifrSn hvarje af ofFanoömnde klasser uo, yö, ie, öch oegent- 
liga, med u, y eller t tili sednare Tokal, au, ou^ eu, iu; äy, oy; ai, oi, 
yi, di, öi, yi, eii Uti de förRtnftmnda flr det sednare vokaHJttdct dcl huf- Digitized by Google Tudsakliga, uli de sistoämnde det forra, sk atl vid yokaUammanstöUiin^ det 
mindre yfttenlliga Ijudet bortfalier; liledei ifrin egenlliga diftonger det förra, 
ifrln de oegeniliga det lednare; t. ex. yö natt, öinä (i st. f. yöinä) om 
natlerna, 8U0 kflrr, soissa i karren^ tie yfig, teillä pl yflgaraaj soi Ijader^ 
soisi (! |C i. iraÖtdlApife ^wlk> rrr iAlAk t4)tmW Aaekpiopa endast 
de, soqn ha t tili sedaare Ijud, Iftngrc fram i ordet än den f ortta stafyel* 
sen. Derföre siafyar maa t. ex. kaulia hals, ta-pa-us (icke ta^-paus} 
händelse, men Tftl palhoin illa. 
«H.; l/oKaUiaratOUin at de» ec*eivhi^ bos yokalljuden i finskao, aU de 
härda {a, 0, u) aldrig kuona förekomraa tilisammans med de milda (ä, d, y) 
l4i att oa#iiuoaaiisatt ^, De latta jnuuM forekorana jemte4»dd«, men da db 
^(ftrekoinma ensamiia, hafya dp sainqna' egenskapep fopi de milda. Deraf l&l- 
jcr sa> a(4 iodelerMia firo dsklda <4Ded U^d eile» mUd foM) alU efter 
•lamfliiffis fMNbaii) oc^ i) att anbangsgird likaledes bafff dulM ^paad, 
liiid «tter iMid. Den b&f da f«uDen TAljet natuvligtvis. nfir stammen bar 
lij^fd y^al, don nilda oftr staauaca )\» jpili ypkai etter idd latta roka- 
ler» Salvuda ^es af iMM jord, «un^-tul nikmmk jdrd, maa^um tiiliiidar, 

a( «iMtiia mti^ meke^m4 ^fv» iP«ft) ««fifcM^j^ Uif miu»:; AnnAii, niifrAd 
ivyUi^fiH ^»401,^^^411 da.|iei«tar JM> vi^iMii 4a % j« (af 4i|of> vki). 

6. SäOMiMMMdiMlirtllMy^ liyaeigMiom ti4 st^f»lif r faopdragas tiU eo, 
kan iatriiii aailaal mad 'Ord^ f öm ka 9>M in ivtbiM ^alteUpr, nemltgeii a) 
dadeMÄ4vin«»«taf^ep«t^«i»kri»t Aro^aaaiDiBil, iMn Itakiida gnom A, ss. 
tierahan, vieraan; i^^nitf^m^ vm^^ ffik h) dk d^saa Mda siaftelseM 
Tokaler, af {b^ill» 4«n a/tdnare ir a eller d, följa ^m^Mhjti pl hyarandra 
88. sileä slai, M7ee, ftc/)e<m jag begjoner, rupfnen, hQkfmn, kokoon jag 
samlar. Ben forra «aopniandragningen fir i nomin^ alldeJes vaniig; i en del 
yerba fbrik^peo B%et likartadt , i det att j bortlemnaji , ss. kalajan 
halaan jag Iflngtar. Den sednare samraandra^Dingen Sr i yerba alldeles 
Tanlig, n^^ undyikea ^rnf^igen i nomjina, aom derföre ocksa erbSlla formen 
ia, ia i st. f. ea, eä ss. siliä, karkia. — Tili yanligai sammandragningar 
bö^ &fye^ i^ea^ dä e, son| sammanstöte^^ med en fAregapp^ yokal, öfyer- 
gär tili i ^i^b bildar dift^g, ss. käänftfen, Addit/dt/i.yAiidaode, taloen, 
talom gMara^s. 

7. Fördelningen af konsonanter pab vol^J^r i $^ 8«lH Mrd ar m^xkel re- 
gelbnnden. Jeraför^lsj^y^ ^ Qr4 feOrj^ >m*d tokd., de yi^a fle^^ mad kon» 
sonant, dock blott dft, byarfore «ifvAn vid lan ifr^^ja andra sprak begy|io|Bl* 
sekonsonaoterna borllemnas (Uida tjill dep aista ss. peli af speL Dereoiot 
slutas fa ord med kousnnant, yaaligep blott med s eUer n, sftUan me(| /, 
f clUr aspirjtioD. Vid fördelningen af yokaler ^k konsouanter pa staf- Digitized by Google ▼diernft iutriffitf ittkitt k) aftt, onl ilutTokdeb bbrilittfnAs , if ttä nkktfö- 
reglaiiM littttöiialittr deA föm i^%ii Mtte itU^littaf o^ t^h ^f«tti fbr- 

fr%t; l»itiiilA<e, A»itfiifAi, ilMfiiit sfo&^\ kdinumte, fhihmki, Mmui, 
kolmas den t^edje; vienMtf ^Bruh^tMrus fiMmMandto; iftcli-^) ott eniiast 
första slafyeUen, som har den atarkft accenten^ kin slutas mad t?S Iteaao- 
nanter, Demligea de Ifltta l, n eller r med B^en af A;, /, p eller « efter 
sig, f 8. fUlk-ku halty mint-tu mfnla, tärp-pää nappar, myrs~ky f torin. 
Af alla andra konsonanter i fdrsta stafirelaeii ock af alk slajaf tvl ken- 
sooanter i flutet af föijande siafvelser mSfte -deo förra borlkastas^ as. lapsi 
barDj laps-ten, laskien barnens, kolmäxUe (kolmas), kolmantla, kolmat- 
ta af den tredje. 

£u eget fall föireie nomioa pl -«e, tom byta denna indelf t med -nen, 
om ordet är fritt slSende^ men bortlemna endast e ooi ordet sannnans&t- 
lei med ett föijande, as. ihmise, ihminen menniska, ihmiskunta mensk- 
Ij^et 
t MLonSOnantfÖlfmlldrttigftrenhela spiiket genolngSepde lag, 
liesläende deruti att de bfirda (k,t,p) öfvergS til) mllda eller Ifllta (jfr. ä). 
Förroildring Intfftffar ndr de birda bdrja cm koti dppen atafvelae, som genom 
böjolog eller bferlednittg bl^ sluten *), oeh förtigglr enligt föijande reglor: 

a) De hSrda fördubbladi» förenklaa, kk jAi Jt, H tiä / odi pp iii p as. 
rakko bläaa, rakon, soiUo apcl, soiton, p^ppij preat^ papitu 

b) k efter n Uir g\ awrinko soL^ aurin^on^ k»minsa$ ks^m^t^ ku-^ 
nmka-han» 

c) k efter l, r d& i eller e följer samt efter ift dl « MfiaiV. bUr y, men 
bortlemnaa i alla öfriga fall d. A. efter yokal oeb i, r, h dS icke nyas- 
nimnde Tokaler fö^ja, sa^ sylki spott, siyljen^ särki mdrt, »ätyn,, puhkee 
spricker, puhjeikoon ml spricka, lakeo haa amider, /oo» ^g Midbr, 
>aft» fbt, jalan fotene. 

Anm. Uti atVi:a tid oeh poika aon^ alnter aig^Hj**^^ tili föijande sinf- 
Telse oeb börea derföre aisom j, ai' an, poi'an, Offan, pojan. Uti ord, 
som ba tl pä ömse sidor om ky brukar man för tydlighetens akutl tifla 
inakjuta w; suku 8lAg[t, su' un, suvun sl&gtena, puku drägt, pu^un, pn- 
vitn drftgtpna. 

d) / efler lp n, r blir l, n, r men i öfrigt (efter Yöklil och h) d «s. 
peiio aker, pellon, parta aklgg, parran, lanta gödael, lannan^ tahto 
Täja tahdon, lato lada, ladon. 

e) p efter m blir m, men i andra fall v> «s. rampa lam, ramman, 
ktmmas af (lampah) lampahan, lepo hvila, /e^7>n, /et/^oo ban bakar, lei- 
Pon jag bakar. *) öppeti ftlafrelse kallaa den som slufas pl vokal, shrtcn den sotn ändals med 
konsonant. Digitized by Google t) k efler s eller / sami i ocb p efler 4 förmildras kke^ ss. laiska laf, 
laiskan, ilku grSt, ilkun, musia s?art« mustan, pispa biskop, pispan, 

g) FlerstafViga ord fonmldra Affen, dS t bildaudedtltoiig slutar stafvelsent 
88. vasikka kalf, vasikoita kalfvar, aurinko, auringoila solar, pohatta af 
rikedom uppl&st, pokMtoita, rakastettu aUkad, rakastelutta, 

9. StofvelseniaS läogd, q^antitet, bäror af vokaleroa. Alla de stafvel- 
ser, i hTilka iTftnne vokaler iogS, flro länga, de öfriga deremot korta si. saarna 
predikan, seuriflva den följande. SlafTeUernas ioahöjd, accent, fir i Uli- 
skaa tv&faldig; den starkare, toniska, hvilar alllid pl ordets första stafvelse, 
den syagare, eofoniska, Yanligen pä de öfriga ndda stafreUerna (tredje, fem- 
te o. 8. y.)9 stnndom pl «den fjerde, »jeite o. s. y. Den andra ocb sista 
stafvelsen i <*tt finskt ord ha alldrig accent, 88. t^pin^ opetan, oppimatoin, 
opettavat, töthlen, töttel^at, töttelemdtofn. 

40. Finska spraket gör i anseende tili formon ingeu skillnad eniellun könen, 
genu8. För lifegande yflsenden finnas aniiiigen skilda ord för olika kön 88. 
sonni tjiir, lehmä ko, kukko tupp, Äana höna, metso tjaderhane, koppelo 
tjiiderbona, eller ocksi sflttes före ordet eli annat, som (ietecknar könet, för 
menniskan mies (man, mankön), vaimo, nais (qyinna^ qyinkön)/ för djur 
koiras^ vros (manligt kön), naaras, imisä (qyiuligt kön), ss. miesihminen 
nianspersön, vaimoihminen I. naisihminen qvinsperson, koirasleeri orr- 
bane, imisäkissa katthona. 

li. nelililMltfOli- (koitteleminen) af nomen (niinikköy skcr i fin- 
skan genom tvl nomeri, singalaris (yksikkö) ocb plurulis {mionikko), byar> 
dera<ined femion kaKis {siat); i. e%. maa jord, land. ?9nniinati^08 

iBfimtiy» 

Gcoilifus 

Ijie88iym 

Elatiyus 

lllaiiyus 

Ade88iyus 
Ablati?us 
Altativus 

Ab<'S8ivus 
Prolalivus 
TraA8lativU8 

KssiTus 

Komilatiyii8 

Instriiktivus Singularis 
maa tand 
maata \md 
maan latidets 

maassa uit landet 
maasta ur landet' 
maahan in lill landet 

maalla vid, pa landet 
maalia af landeC 
maalle St, (ill landet 

maatta utan land 
maatse langsmed landet 
maaksi tili land 

maana 8a8om landet 
maane jeinte landet 
maan medelst lamdct Pluralis 

maat latiderna 

maita lander 

mailien, maiden lAndemas 

minssa \ Ifindema 
maista ntor Iflndema 
maihin in tili landerna 

maiUa pä, yid lAnderna 
mailla af lAnderna 
maille ät, för lAnderna 

mailta ulan lander 

maitse langsmed 1. landTAgen 

maiksi tili lander 

maina sasom lander 
maine jemte lAnder 
nuiin . medelst lAnder Digitized by Google 

ty 


Änth^seraa äro 


alltaft 
gingulari» 


pluralis 
Nom. 


— ^ 


'i 
lof. 


-Ai, W 


^Ua^ Wa 
Geo. 


-« 


, 'Um, 'ien 
Iness. 


-ssOf -«fii 


'4s$a, ^isui . 
Elät. 


sia, 'Siä 


-ista, "ista 
Ulat. 


'h-n 


'ihin 
Adess. 


-Ua, "flä 


'itta, -Wä 
Abi. 


'Ifa, 'ttd 


-iUa, 'iäd 
Ailat. 


^Ue 


MUe 
Abess. 


-/to, -r/tf 


-t/to, ^itiu 


f 


Prol. 


^tse 


-i/«e 
TransL 


'ksi , 


, -iksi 
Kssiv. 


-na, nä 


'4na, '-im 


■ . ^ 


Komit. 


-ne 


"ine 
Instr. 


-n' 


--in. 

12. Dessa äodelscr fogas tUf stammeD, som fSis af genitlro^ sSluoda alt dess 
ändelse -i» boiilemnaf, om koDspaaoteu föriiiildrats , bör cleunä jeni- 
%&1 Stersi&Uas (jfr. 8), ss. paimen herde, paimenen st. paimene, isählä 
fausbonde, isännäH st. isäntä j hmmas tir, lämpöhän st. lampaha. Del- 
lioationeo bestlr s&ledes i förenfimode ändelsers fogande tili stammen, ss, 
af lammas, adess. lampdhalla sdr. lampaalla, ir&nsl. lampahqksi sdi\ 
lampaaksi. Pemd är Att märkä: a) findelsema rätta sig efier vokalhamio- 
nids fordingar (jfr. 5), s$. talona, silmqnä af laio gM^ «i^^lflj^l^fa; b) 
inf. findelscn fdrlorar t, sä snart stammeos s)utvok|d rj Lortkasias, utom i 
enstaffiga ord, ss. taloa, silmää, men kättä (af kate, kasi baod), tom- 
maslCj maata; c) gen. pl. ändelsen förlorar jemyftl t uti likaKade fall, 
88. taloen sdr. taloin l. taloien, talojen, lammasten, men enstafviga ord 
h^ttochd, maitien, maiden; d) illat, ftodelseiifiremellan A-n deo natmast 
föreglende yokalen, hnlken efter bortlemnadet af h kftn sammandra^as taed 
föregSende, om^rdei ej flr enstafvigt ; VMa, maahan, lato, talokon sdr^ tahon, 
silmä, silmähän, silmään; e) uti pl. äm &nd9i»etM^ utom nom. oeh gfto 
lika med motsYarande i singularis, alfenast ätt t sfittes förut. Framför detla 
pluralis kfinnetecken Iida de ofOrflnderliga Vökabilia {o, ö, u, y) i slutct 
af stamnien inga förändringar, ss. myrsky, myrskyssä, myrskyissä i siör- 
mar; men de förflnderliga Yokalerna {a, ä, e, i) forAodras tller bortkastas. 
SSIonda bortkastus i f?S8tafyiga ord franiför plurateiis t alliid ä, m»\\ a eu- 
dast dä förcgäende stafvelsen bar o eller u ensaml eller sasoin loista vo- 
kal i en diftong; eljest (örvandlas a tili o, ss. silmä, silmänä, silminä^ 
korva öia korvalla^ korvilla, koira bund, koirassa, koirissa, pata gryta, 
padassa, padoissa, peura hjort, peuralla, peuroilla. Framför samma i Digitized by Google 6 

l>ortkatias e altiid roen i kan bSde bortkastaso^ förvindlM tB( e •a.pat- 
men, paimenelia, paimeniltOj pappi, papUta fl papilla 1. papeilla. 

43. För alt visa förhMlandet emellan iiominaii?iii, genitiyus och «imnineii 
' uti olika ord, ml fölfande anförat tisom esempel: 

Nom. Genit Stam 

maa laod maan maa 

lyö arbete lyön lyö 

sana ord sanan sana 

lumi ano lumen lume 

susi varg suden sule 

kansi lock kannen kanle 

varsi skaft varren varle 

morsian brud morsiamen morsiame 

paimen herde paimenen pamene 

sammal mossa sammalen sammale 

kovuus h&rdhet kovuuden kovuule 

vaslaus svar vastauksen vaslaukse 

hevonen basi hevosen hevose 

olul öl oluen olue 

vieras fremmande vierahan adr. vieraan vieraftä 

äyräs Sbrant äyrähdn s^i äyrään äyrähä 

ruis rag rukihiji. aixi ru/mns rukihi 

kirves yxa kirveher^ sdr. kirvem. kirvehe 

vene hU venehen sdr. veneen vemhe 

kevä ylr kevdhän^ sdr. kevään kevdhä 

44. KomparatlQIl sker genom tr« gradfir^i|p4tivvt»]coini|9iaU?]ii och 
auperlativas. Komparaiiv^n bilda^. ^f pqsiij^veo gepom tilUgg af ftpjielaea -mpi 
(ataniAndelsea -mpa, "mpäif^ bvarvid iT&ataryigai ord forbjfa o, d iramför 
komp^aiivAodelBea tili e. Superlativen bild^s genopi tillAgg af jkudelna 
'in Cstam&Qdelsen ^imp^, -impd^^ framför hvilken dfi. föränd^rlig^ yoImi- 
lema (a, d, e, i) bortkastas,^ ss^ kova bard. 

Sin^ulat^is. 

Pesit. 


Eomp. 


Superl. 


Nbm. 


kova 


kovempi 


kovin 


Inf. 


kovaa 


kovempaa 


kovimpaa, 1. kovinta 


Gem 


kovan 


kovemman^ 


kovimman^ 


Iiiess. 


kovassa 


kovenvifiassa 
Etat. 


kovasta 


kovemmasta 


kovimmasta' 


Illat. 


kovakaan 
kovaan 


kovempahan 


kovimpahan 
kovempaan 

o 8 V. 


kovimpaan 


Pluralis 
Nom. 


kbvat 


kovemnuU 


kovimmat 


loC. 


koma 


kovempia 


kovimpia 


Gcii. 


(kovien 
\kovahi 


kovemjden 


kovimpien 
kovempain 


kovimpain 
DigitizedbyGoOQle v#a^^ stark vak4V4n^i 
$uuri »tor (st. suure) suurempi 

rdkäs iAv rakkäiixnipi 

(st. rakkako) sdr. rakkaampi 

pitkä llbg pitempi 

enä enempi 

(para obruki) pareinpi väkevin 
suurin 
mkähin 
rakkaik 

enin 

paras, parahin kf eriä förekomraer blott im. enää, illat, enään mera; i «i^st sUllle 
begagnas paljo nlycket. Posit. tili parempi bftttre ir obnikligt, och i 
dest slftlle bfuita^ ordet hyvä god. Mffni mLigen saknar komp. & superl. 
i stAllet för hvilka ordet usia, usia^fn^, usein begagnas. 

13. RäRneOl^eil aro foljaade 4^ eokla 

Kardinaltal Ordning^tal 4 jksi 

2 kaksi 

3 kolme 

5 vlisi 

6 kuasi 

7 teitsemftn 

8 kahdeksaii 

9 yhdeksdn 
40 kymmenen 

400 sata 
4000 tuhanntn I. tuhat eDstmdinen 

toinen 

kolmas 

neljäs 

Yiides 

kfiodet 

seitsemAs 

kabdeksas 

vl^eksfis 

kymmenes 

siBidas 

iiiiannes Af dessa ssHiinaosflttas de öfriga i^idm : 41 yksitoättt 
12 kaksitoista 
43 kolmeloiät^ 

19 yhdeksAdtoista 

20 Kaksikymmentä 

21 yksikolmatta 
25 viisikoimatla^ 
30 kolmekymmentä 
34 tksineljfiUä 

36 kuasineljatU 
101 satayksi 
100 i tuhatyksi 
2000 kaksitöbatta 

o, 8. V. 

Hiryid märkes tbifes toista 

KabHesloista 

kolmastoista 

ybdeksAstoistti 

kahdeskymmenes 

ybdeskolmalta 

Viides 'iolinatla 

kolmaskymmenes 

ybdesneljätlA 

kuudesneljAtlä 

saloyhdes 

tuhat^hdes 

kabdestuhanncs o. 8. V. a) yksi, kaksi j iuf. yhtä, kahta, gen. yhdeti, kahden 
(st. yhtej kahte); b) viisi, kuusi, ixd, viittä, kuutta, geu. viiden, kuu^ 
den (st. viite, kuutej; c) seitsemän, kahdeksan, ykd^hsän, k^mmmen , 
tuhannen Aro eg. g^nitiver, 'mL s&tsemää, kahdeksaa, yhdeksää, kym- 
mentä, tuhatta (st. seitsemä, kahdeksa, yhdeksä, kymmene, tukan fe), 
d) yhdes, kahdes nytljas blott för bildningen af de sammansatla talcn Digitized by Google 8 och haf?a inf. ff käettä, kahäetta, §en. yhdennen, kahäennen (st ykdente, 
kahdente), \\kuA ti, kotnumte, netfänte, feoi kolmannen, neljännm, inf. 
kolmatta, neljättä m. fl. e) uUrycket yksitoista, kaksitoista (kymmentä) 
beleckimr ea^ut?! d andra tkKaiet, Mmenetjättä tre af fjetde Uotalet 
= 34, o. 8. Y. 6. ^npräiomiim 


«ro 
a) personella 


Smgularis 
nora * minä jag. 


sinä^n, 


hän ban, bon 


iiif. minua 


sinua 


häntä 


gen. minun 


sinun 


hänen 


(»l. mihu 


sinu 
Pluratis 


häne) 


fiom. me 


ie 


he 


, ^nf. mei^ä 


teitä 


heitä 


gen. meidän 


teidän 


heidän 


iiiess. meissä 


teissä 

o. 8. V. 


heissä 


h) demoostratiTa 


Sindularis 
nom* ^iiki denoe, M hAr, ^tfo den, 


det der, se deo, det 


inf. tätä 


tuota 


sUä 


gen. /örnaf» 


tuon 


sen 


inesa, W^ä 


ttufssa 


siinä 


elät. tästä 


tuosta 


siitä 


illat. ^oAäf» 


tuohon 
Pluralis 


siike» 


nom. n^jmä^ 


nuot 


ne 


inf. näitä 


noita 


niitä 


**-« itiäidm 
^^''' [näitten 


i noiden 
\noitten . 


(niiden 
niUten 


iness. nät«5ö 


noissa 


niissä 


instr. ndftn 


noin 

o. H. V. 


niin 


c) Telati?a 


Singularis 
nom. joka bTilkf n. 


hvilktfi, som 


jömpi hviikendera 


inf. jota 
jompaa „ 


gen. jonka 
jomman 


iness. jossa 


Pluratis 


jommassa 


noff.. jotka 
jommat 


inf. /oi/fl 
sompia 


aan )^'^«<'«» 
(jompain 
{jompien 


0. 8. ▼. 

Singularis 


d) Interrpgatiya 
nom. kuka hrilken 


mikä bvilken, hvad, ken hvem 


inf. jii^a 


mitä 


ketä 


gen. kunka 


minkä 


kenen 


ioesi. A;tr5«a 


missä 


kenessä 

DigitizedbyGoOQle Piur€iis 
mmm. kutka mitkä ketkd- 

o s. ▼. 

kumpi hTilkendera, deklineru. 9tm jompi. De «ro Iramptratifformen af 
joka och kvka e;, jo, ku. 

e) reflexiTt: itse sjelf, inf. itseä, geo. itsen. Utom |wininMiff lortkfmmer 
delta Tanligen endatt med sufiix. 

O Obestimda, sasom: yo^tinagoD, laMniansaU bS jo «ch kulini jotakuta^ 
gen. jonkun^ iness. jossakussa o. s. v.i) jompikumpi hyilkcDdcra som heUt, 
af jompi ocU kumpij inf. jompaakumpaa, gen. jommankumman o. s. r. 
3} yoibn dock nSgoD, AuiUn^ mt^ eohf ar, Sro jo, ku, mi med efterbAngdt 
kin i 9i, l ka, ka, 4) kukaan, mikäfyi med nelmingsord ei kukaan in- 
gen, ei mitään itoiet, ei missään iDgenstildes, Aro Arti^ mi med part. kaan, 
kään. 5) /oAa h?arje, oböjligt. 6) jokainen h?aije, ihf. jokaista, gen. 
jokaisen. 7) moniahta 1. monias Q&gon, gen. moniahan sdr. momaan, 
8) muutama nSgon, en och ansan, muutamaa, muutaman. 9) »tiimit 
nSgon, muuatta, muuamMi 10) erdf^ iiagön, erästä, erään illat erad- 
«eik 11) motempij pl. mo/Semmar bida. 

g) SufiTizenia eller efterhangda OudeUer betecknande pron. poasoMiva: 
-ui . -« 1. -5 r -n«fl, -««<? " 

min, mitfy mka dto, diU, diiii 1 hans, heoiief 

l sin, »itt 
-mme -fine { dess, deras 

▼Ir, v4rt, Tira . . edep, edcrt, edra ^ sinä. 

T. ex. totoni min gSrd, tatos dm gird, tatonsa baos, Jannea, am 
girdy talonnne yh g. talonne eder g. 

Wid dessa suffixers tillflgg tili orden mflrkes: att a) tili nominat. sing. 
alltid begagnas ordets stam, hevonen, gen. hevosen, htvoseni min h&st, ky- 
symys, gen. kysymyksen, kysymykseni min frfiga, lammas, gen. lamph- 
han, lampahaM mitt fftr. b) alla kasui, som slutas med könsonant, bort- 
lemna denna framför sufftxen ss* talot, taloni minä gSrdar, taloin, tatpim" 
me Tara gärdars. c) translatifus lyktas f5re sufifix pl -A«e, taloksenu d) suf- 
fixen Terkar icke kons. förmildring ehuru stafvelsen ocksä skulle bli sluten; 
patanne eder gryia. 

Tredje persona safifix nitryekes odcsä mcd A-n med den Tokal emellan, 
som kommer att 8t& närmast förut; taloahan sdr. taloaan = taloansa, 
sitmiUehen sdr. silmilleen = silmillensä. 
17. Konjagration af det finska Terbet (tehdikkö) ir trefalldig, den 
ailmanna, reflexiva ocb negativa. Alla hafva skild form fAr det personeHa 
och iropersonella uKrycket (aktiyum och pasaiyum) samt böjas genom sju 
modi. Blott indikativus och adjektiTUS (participium) ha ikild form för den Digitized by Google 10 förflaln. tiden (imperfoctum oeh »^eotlviis secundus). För öfrigt uUrycker 
det finska rerlMl ^o nflrfaraiide och tiltldnimande (oforflntna) «d^ p8 
samma sitl; t. ex. saan jag lar. 

A k ti V Hm. 
Indicativus Sing. saan jag fär 

saat da lar . 

^aa han fär 
rtäp: Saamme vi fö 

Mfef^^ i fSn 

MKATO/ de fa 

Imperfekium 
Siiif. .s4Mn jag fick 

«(^lY du fick 

sai han fick 
Mttp. saimthe ti fingo 

#tft//# i fiagsD 

«att;a/ de fio^ 

Koncessivus 
Sing. saanen jag tör fS 
«oan^/ du tör ^ 
saanee hsn tdir fS 
Plur. saanenm&Yi tbHd fö 
saanetie i tof de fl 
saannot de doi^de' fä 

Kondifionalis 
Sing: Mfsin! jag sktiUe fa 
Mi5{7 du skulle fS 
«am han skulle fa 
Plur. saisimme rl skulle fS 
Säisilte i skulle fö 
«ä^t7af de skulle fS 

Opiativus 

MOO» mfi dll f§ 
«OoAooft mh hau fä 
saakoomme mä tI f& 
saakootte mä i i& 
sex^öot ml ^ f I Plbr. Tniperativus SlBg. 

«Oki fa dit 

saakjoan fa hau 
Pkir. säakodmthe fS vi 

säakmUii, saakaas fit i 

S^ub^tanHvus 

1. 
^oiitfa aft fl 
säadaäu f«r aU ll< 

U. 
saadessa uti alt fl 
«em^m g[ön<>ih aO: fj 

m. 

saaman la 
saagassa i alt fi 
laamasta Hk^ ätt fS^ 
= MMNfUKtn tili att IS 
mimalia nMdeltt! «tt Hr i 
saamalta af att II 
saamatta ulan att flh 

IV. 
MMMoteif ätt la 
MMimMi* att H 

V. 

saamaisilfayy^^^^^ "^'^ fnf. 
Traotl. 

laess. 
laitt, 

(^eo. 
Iues8. 

mat. 

Adesjit. 

Abi. 

Abess. 

Nöm. 
lal. 

Plur. 

Iness. 

Elät. 

Adeis; 

Ahl. ÄdJ€kti9U$ 

I. «oot^a f&ende, som fir. 
11. saanut den som fatt. 
(gen. säanehen sdr. saa 
neenj. Passi vu m. lod. 
KoQd. saadaan man fSr 
tao/tib mtti fick) 
Mff/aneeii maa tftr fl> 
saataisiin mau skulle fl 
s(ud^aköön jatm ml fl 
«IMi/^MMiir laati siatf fl Subst. I. «ao/oa att fis 

ääataällsi för ^t Rs 
II> «MUtoe^d ud att £b 

o. 8. V. 

Adj. I. saatava den som las 
H. saatu somman fStt. Digitized by Google 11 

IS. Pertonal-indelserna, utomJ opt. ock imp. iro tiieiles: 
Sing. 1 peri. -n Plor. 1 p«r8. -mfM 

2 pers. 't 2 pert. -We 

5 pers. — 5 pers. -oo/, vui 

Framför personalindelserna iro kttuicteckiica för modi ock tempoffa 
hA, prr». *-« Kondiiioiuli» - m 

imf. -rt Optoftirat -^ ko, kö 

Koocess. -ne ImperBtiviit " k€t, kd 

T. ei. «f!«n9«i| afiser, Ayiyi» fr%«r mmo«-ipmi« vi sftga, i^jf^f^^iiiDld' 
fi firSga, sanoivat, kysyivät de saga, frfiga,«aito-i-fi jag sa<l«> . Ay^-4-/ 
da fragade, «ano -ne -170/ da torde tAga, kysy-ne^väi de torde friga, 
«ono-tst-mme vi akulle aflga^ kgmf^isi^vdt de akulle frlga. 
19. Den reiexiffa konjugalione» aker genosi tiUigg alettt framfOr penoMl- 
lodelsen och nSgra fiderafberoendeföräadringari dien allmäona fdrmen. Af 
lodeUema lyktas tredje person iod. preesens plii-A:«e, imperf. pä -Ae; slaom: 
muutan jag för&ndrar, muuttain jag förändrar mig, muultait du förandrar 
dig, muuttaikse haa Ifträndrar sig, muuitaimme m. m. imp. muut Uin, 
muuttiit, miuutHhe m. lo, kone. muuttammn, mutUiainnet, mmUtainnee 
m.ijn^ kiHi^ muuf imisin muuHaisml m. m. opt muuiimtkos, muut" 
Uutltoou\ni m m^g tnMuttaip muuttmlkaan m. m. sabat muut^Um att 
fiMndra ai^ .FatA. muutlaitaan nutn fOftedrnr aig. 
SO. Den negati?a konjugationen sker sSluudfl, att penonalandelaeroft Ibgm tili 
nekaingaordalf men verbek a^^i blic deoi facntan. F4Nr imperfektom tsgea 
dook.idka tcHmU imptrfektiim^ ulaa adjekiiaua H «ti oomiiiativiia. Pani- 
ttm (liapteM»ell«t ibroMo) har naluriigtvift endasi tredje person ainnula- 
ria; aiaom: 

I^ pnaa. Ind. ioipeHL 

Siif. 1» ^«dKf. J4(^ far iek* en saanut jag idl icke 

et saa dn fSr icke ei saanut du fick ieke 

«t M» baa far ieke ei saanut ban fick icke^ 

Plur. emme saa vi fö icke emme saaneet vi fingo ieko< 

et f e saa i fSn icke e//e saaneet i fingea icke 

en;ä^ saa de (& icke ett?ä/ saaneet do iingo iek# 

EoBc en saane ^e^ saane jag, Kood. en saisi^ et saisi jag,, di 
du tdr icke fk m. ni« Äulle icke fl nH m. 

Qptativus 
Sing. — ^ 

dttös saako du m& icke f& 
älköön saako ban mS icb^ & 
Plur. dMrdd/ saako de ml icke fS Digitized by Google 12 

Imperalivus > 

Sing. — — 

älä saa fa icke 

älkään saaka han skall icke fi 
Plar. ä^äät saaka de mi icke fö. 

Passivttm, ind. prues. ei sa^da maa far icke, imperf. ei saatu man ick 
icke, kooc. ei saatane man tör icke ia, kond. et saataisi man skulU 
icke fl, opt. älköön saatako man nfi icke fa. 
21 1 Öfriga U*mpora bildas genom sammansättning afhjelpTerben olen är och 
lienen tör aamt verbets adj. II. 

Indikativus 
Perfektum 
Siog. o/eii saanut jag bar fatt I^nr. olemme saaneet 

olet saanut du bar fatt olette saaneet 

on saanut ban bar fött ot;af saaneet 

Plusqvamperfektum 
Sing. o/iii saanut jag baJe fatt Plur. olimme saaneet 

olit saanut du bade fStt olitte saaneet 

oli saanut hm bade ffitt olivat saaneet 

Komi. ollen, oUet, oUee \. Ue^en, lienet^ lienee saanut iik^^ du, ban idr, 

ha fatt*, ollemme, lienemme o. s. t. saaneet vi «l>^ ^orde ba (iii, 
Kond. olisin, olisit, olisi saanut jq^g, jdu^ km «|ku)^ M M^ otisimme 
.. m. m» saaneet vi m. m. «kuUe ha (a(|^ 

(?!»/. qOcoon saanut ban mä ba f&tt^ olk^o^ sam^et de mä ba fatt. 
PasswumyM pien: ollaan mm ar, ottiin man var^ oltaneen man tör ra- 
ra, o//ai$ttn man skuUe Tarai oltakoon man mä vara, aitapa, oltu; Ajr- 
va o//ayfl godt att vara, on oltu man bar värit 
22. ykasom i nomina (12 e) nndergä jemvftl i verba de förfioderliga vokä- 
lerna a, ä, e, i förftndringar framför i uti imperfektum byarjenite e och f 
hortkastas jemvai före isi utl konditionalis, säsom otan jag tager, otin jag 
tog, keitän jag kokar, keitin kokade, kaivan gräfvor, kaivoin grfifde, tulen 
jag kommer, tulin kom, tulisin akulle komma, ret^t» rifver, f et^tn rcf, re- 
pisin skulle rifva. 
25. För begagnandet af ordboken flr af bögsta vigt att kftnna förbältandet e- 
meUan indikativus praesens, infinitivua af sohst. I och stammen. Stammen 
i verba fäs sälunda att prses. ind. 1 pers. findelae -fl bortiemnas och kon- 
sonanten, om denna förmildrals (8), äteretälles. Uli de olika slagen af 
verba gestaltur sig dctta förbälla^de pä följande sfitt: 
4 pers. prsBs. ind. inf. af snbat I. stammen 

saan jag fär saada att fä saa. 

syön „ äter syödä syö 

toivon „ hoppas toivoa toivo Digitized by Google 13 iekon 

kaivan 

taitan 

heitän 

puhallan 

kumarran 

käännän 

tu'en 

kuljen 

tulen 

menen 

puren 

pesen 

juoksen 

vähenen 

kapenen 

kaitsen 

vaataan 

lupaan 

rupean 

(sdr. rupeen) 

makaan „ jag bakar 


leipoa 


„ brytcr 


kaivaa 


taittaa 


„ kastar 


heittää 


„ bl&ser 


puhaltaa 


„ bockar 


kumartaa 


„ Tfinder 


kääntää 


„ Ifiser 


luked 


„ färdas 


kulkea 


„ kommo' 


tuUa ^ 


„ gSr 
yj biier 


mennä 


purra 


„ tTÄttar 


pestä 


„ löper 


juosta 


„ ininska» 


vähetä 


„ iinalnar 


kaveta 


!, ▼allar : 


kaita 


„ svarar 


vastata 


„ lofyar 


luvata 


„ börjar 


ruveta ligffcr leipo 

kaiva 

laitta 

heiliä 

puhalla 

kumaria 

kääntä 

tuke 

kulke 

tule 

mene 

pure 

pese 

juokse 

vähene 

kapene 

kaitse 

vastana 

lupa'a 

rupeaa 

ntaka^a maata 
Endasl näen set ocb teen gör, afrika friu do allmflnna formerna; st. 
näke inf. nähdä; teke, teMä, 

24. OrdbfldnfnS^Sl&Fan Sr af st&rsta vigt för begagnaddet af ord- 
bokcn. Dock bildas jemförelseTis fa ord genom sammansfittning, i bnlken 
Ifttt igenkflnnas de enkTa ord, hvaraf sainmaDsfiUningen är gjord ss. kirkko^ 
väki kyrkfolk, talonpoika (gnrdsson) bonde, sisäpuoli insida, ulkomaa 
ntland. D^n rigtigaste förflndring vid sammansfltlningar flr den , att orden 
p& -neit (st. p& 'se) i stallet för deima Andelse ba -s; sSsom: koiranen 
bane (koirase) koirasi eeri orrbane, vaivainen fattig (vaivaise) vaivais- 
hoito fattigtlrd. 

Deo för spräket ocb ordbokcn vigtigaste ordbildaingen sker genoni 
bArledomg, bvaruti finskan ulveeklar en stor rikedom. 

95. Nomioa bftrledas af nomina förnSmligast med följaode flndelser: 

1) "nen i-^se) ocb tili flerstafviga ord jemvfll -^inen (-ise) iitm3fkand<* 
diminntiTer; s^öm; kalanen liten lisk, palanen liten bft, Vasarainen Ii- 
teo bammare, af kala, pala, vasara, 

2) "kka, -kkä tned diminafiv belyJdse: silmukka ögla, haarikka itni^ 
mcd trS öron, haarukka, gafTel, af silmä öga, haara gren. StuDdoin fo- 
gas bArtill Anna andelscn ^inen; sBsom: haarikainen litct stop. Meo 
manga ord med denna ftndelse finnas, som ej Aro bArtodda; s&som: si- 
lakka slrömmiog. Likasa begagn.is dentia Andelse för miiDga andra beinAr- 
kelser; sSsom: kahakka ovAsonde af kahisen sasa, prässi», niljakka slem- 
mig af nilja slem. Digitized by Google 14 

3) lo, lö flfTen för diminutiver: )^urM (st. purte) HIt, plUfi/o bo, trig, 
koppa ih&li^het, koppiio fodral. Benna ftndelse inskjaies oflast före pla- 
raili t, mäkima, tytiölöistd af mdliH; /^f/d. 

4) -Amnai^ -^ifm^n (-A:af>0^ ^kdise) för dimidiitivier: /d|>«t«toiN^n 
litei baro, lyhykäinen kort, ArdtmtrArofn^ vacker af Ittp^ Wii, /j^ykcrri, 
Aatmt> skön. 

5) -tl/, -«y/ (~t<e, »ye) duniiraliTiiidtlser: pojut, poikuen liten ^me, 
veljytf veljyen litea bror, päivyt, päivyen liten >dag, sil, Msarut, sfm-- 
tuen liten syster. Tili enstafviga öfd fogas denna findelse med förelagdt 
h; kuuhut, kuuhuen liten mäne, tiehyt, tiehyen liten v%, af Atiti, ft^. 

Anm. De deminutiTa findelserna äro ofla förenade InecTenfiinekande 
betydelse, ofta «ro de tili förblotta TAlljudets skull, bVarföre de «eks&ifin- 
skan förekomma öfven af en stor mAogd adjektiv^r: päähyt litet biifvud, 
pojut goroe lilla, sydämyt bjerta liUa, bjertunge, kuukut mfine Itlb, «0- 
nova, sanovainen sägande, kulkeva ocb kulkevainen randrande. 

6) ^nen för manllga och -tar, ^tär för qvinliga namn: Pietinen 
Bengtsson, Penttitär Bengtsdotter, Karhunen, KarhUtar. Denna femitiln- 
Andelse brukas ocksä för qviiiliga titlar, sysselsattniQgar } ruhtinatar for— 
stinna, kuningatar Aroiimnfr^ ke hr äjätdr spinnerska. 

7) "kkOy "kkö om rum, stäUe; säsom: eroAiito af^gsH stftlk, esikko 
förstugo, sammalikko mossbevuxet sifille, af eri skild, esi framför, sam-^ 
mal mossa, rapakko göl, putt, af rapa smuts. Denna Andelse inneb&r 
ftfveri flera andra bemflrkelser, sSsom: mesikko Ukerbär, nimikko namne, 
vesikko valtenödla, af mesi boniog, nimi namn, vesi vatien. 

3) '^sto, "Stö för koUektiva nomina, samlingar; leppä ^\^ lepistä alskog, 
koivu björk, koivislo björkskog, laiva skepp, laivasto flotta, kirja bok, 
kirjasto bibliothek, raha penning, rahasto penningfond. 

9) -/a, -/a mmärkande hem, gard; tuonela underjorden, Tuonis hem, 
pappila prestglrd, pappi prest, seppälä smedsgärd, seppä smed, Mikkola 
Mikkos hem, Herrala herrebem, herrgard. 

40) •'lainen, -Iäinen för genlilia, folknamn; Wenäläinen Rysse, IVe- 
näjd Ryssland, Ruotsalainen Svensk, Huolsi Sverige, Karjalainen Ka- 
relare. Hämäläinen Tavast, Suomalainen Finne, Lappalainen Lapp, 
Saksalainen Tysk, Saksa Tyskland; sukulainen sldgling, matkalainen 
resande, rantalainen strandbyggare, luotolainen öbo, af suku slagt, mat- 
ka resa, ranta strand, luoto hoi me. 

H)-inen (-ise) med intensiv eller roaleriel betydolse; ilo glfidje, ifoi" 
nen glad, kulta guld, kultainen af guld, rauta jem, rautainen af jem, 
kalainen äskrik, fisksölad, eitän igär, eilinen gSrdags, vuosi (st. vuotey 
Sr, vuotinen arig. 

12) -mainen , -mainen {-maise, -mäise) utmärkandc likhet; karhu 
björn, karhumainen björnaklig, koira hund, koiramainen hnndakiig. 

Digitized by VjOOQIC 1« 

tivm: o/t tekemäisitlänsd var i begmfp fU «tet (M«f9Mfln#ii). 

ip^l/i^(mi'^isff) for «8a|id^,9(y^ktfF<irv «ui M«r, t<<pfw» fiderlig, 
/(itt74}^ Ummn) kmm\i Mta^tUi^m himm^^K mau pi:A, maolätun 
jprdipk. ^ or^(^ so^i i^ne^rii ^ i^rypmf, fis oied ilenoa Aq^bIm aa hir- 
U4nwj[, »\^»iurjfivid? luUhet-, jfoia gry|^ /MuM/ilie» ta «rjta iall, «oiira 
Dafre, kourallinen en ndfve full. 

44} -toin^ r/öiit iri^m»^ '^^m^) otvtrfcaode l>rtat; im/M laderlös, 
(y^ ftrlfct?, <'yö/iöi» vbeUlös, v«4rcF fol, t7ta4(Mif» o«kyl4«Q, feHri (gen. Mrf/- 
/dmäii; tyMlomdn, pia^toman). Af verUr» «ii]^«l. Jll iitrledas AfV.ea med 
^eiM^a Jtpjrm j»dipkt|^^-, n«i> jag giltv iwg, nmmAlom tgif^, «yän «ter, 
syöm40ixk ^Si^ mm lej Ater, 

^5) -J?ff, -na pHnÄrk»a4e Mhot, rikedoio (iotPftsiva •^ektbtf); väki 
stjrka (st. vafte), vaftet;^ krvftfull, kaula Ms, kaulava tjockhAbad, /tAa 
l^lt, /Mat;a köttfutl, fet, 4er4 egg, /cräp^z bvass, r^i-i blod, f er^t;a blodfull. 

46) -«5, -y« (-w^^/ -y'«) äudelser för egenskaps substaaliva, b&riedda 
frin adjektlver och ipotsvaraiide 9r4en med l|od^ -het i s^fenskan;, *oj;fl 
hard, kovuus hardhet, tyly bister, /^/^y^s bisierbci, kalainen i-^isfin) fick- 
rik, kalaisuus fiskrikedom, kpiramainpn (-^t^^n),ftotr(imauuu«bundi)kiig- 
bet, isällinen \-'ise)y isällUyys ff^dejli^et, isoloin (,^tlöma),isäl0n^y8 
faderl^^sbei, verevä, verevyys blodfuljbet, fki 8ub&iai^t»ra: koirOf koiruus 
bondfatlbet, skälmsiycke, varas (varkaan) ijuff varkaus ^uf^ad. 

47) -tw, -y5 C^ukse, -yks^J med flprahanda bettydelae; kaula bals, 
kaulu^ krage, ftan/a bal, kannm 8i>orre, /u/t eld, /i^/u^ pl. tulukset M- 
don, ja/Aa fot, ya/u5 stlgbyge)^ van/ia gaminal, vanhus gubbe, 

iS) -aSj -äs C'^^s^> •-äkse) AqdeUer för ord som ntm^rka ftmnel; 
terva tjsra, /en?as Ijärved, Äarja borste, Aarii»* bor&t, t;ftna brfti^iYui^ 
t^ttna« brfinnvinssäd, terä egg, /era« stSl. 

45) -a*, -iK« ^-f»^/ -örf/ij, "kas, -kas, -kkaan, -kkään, -sai -sd, 
^Iloinen, kiloinen C^ise) med flerabanda betydelsey kieli tungai kielas 
roonvig, lyö arbete, lyöläs arbetsdryg, juuri rot, ^uuriha^ rotfrukt., k&l- 
rot, m?6/i sinne, mieluisa C= mieluinen) nöjaktig, salo »Ikustning, sa- 
toisa (= satoinen) ymnigt gifvande, kipu sjukdom, kivulloinen sjuklig. 
Flera af dessa fludelser bilda bärleduingar äfven af verber. 

20) "ke Ckkeen) utmärkande likbet och dermed förenadi begrepp af li- 
tcoBet; sUmd öga, silmäke källSder, nenä näsa, nenäke spets, saari ö, 
saareke nigot liknande ö, holme, niemi näs, niemeke lundiunga. 
26. komina som bftrledas af verba, bafVa förn&mltgasl följande Andelser: 

4) -ma, -mä, -minen C-sej, egenUigcn ändelser för verbernas subst. 
III och IVj men jcmvlll bihlandc rena nomina, af bTilka de pa -ma, -mdl Digitized by Google 16 

betecluM <l«a falltadade l»ndluig«i, de pft -mtiieA deo plttteade; $anon 
ja(^ tAger, mnoflta sdigea, uoderrttteUe, sanominen sAgaod^t, feftes Kan 
gAr, tPMmd verk, tekeminen gdrandet. 

2) "US, "ys C^^ikse, -ykae) beieeknande handling; kohtaa möier /koh^ 
taus möie, palvelen tjeoar, palvelus ijeoBt, tunnustan bek&nner, tun- 
nustus kak&naelse. T^ästafnga Terba bilda dessa substantiver beist af 
föreg. ma, mä; kysyn frSgar, kysymys fraga, väsyn blir trölt, väsymys 
trötihet. 

3) '-OS, ös (rohse, -ökse) bilda en Tariation af föregSend^, isynnerhet om 
▼erbet ftr tTlstafvigt mod sista vokalen a, ä; laittaa inv^iia,' laitos inratt- 
ning, taittaa bryta, taitos broU, puuttuu brtsta, puutos brist. 

P& -U5, ^ys, staodom ocksl pä ^os, ~ös bildas uomina, som utmArka 
ett tillsländ; puuttuu domnar, puutus {-^ksen) domningstillalfind, väsyn, 
väsys (ryksen) trötthetstiUst&nd. Dessa förekomma blolt i pluralis. 

4) -o, -d, -U; -y 8f?enlede8 betecknande bandling; laittaa laga, laitto 
lagning, peittää tficka, peitto tflcke, AaJftee söker, haku sökning, syöksee 
stöHar, syöksy slörtning. 

5) -nti betecknande Sfven baddling och fogad tili enstafviga verba; syö, 
syönti fttoing, juo dricker, juonti drickning, käy gar, käynti gSng. 

6) -nta, -ntäj -nlo, -ntö likasom nSstFöregäende, men efter alla alag 
afverba; käyntö ^hq, laulaa sjunger, laulanta 1. laulanfo säng, vetää 
drager, veääntä 1. vedäntö dragning. Af emä moder och isä fader bildas 
emäntä Tärdinna, isäntä hasbonde. 

' 7) -e (-€Ä«) med ungerfir samma befydelse som ofvan (4) o, ö] peittää 
tftcker, peile {-tteen) tflcke, loistaa lyser, loiste glans, estää hindrar, este 
hinder, kastan Täter, döper, kaste dop, dagg. 

8) -to, -t*ö med flerabanda betydelse; arvaan nppskattar, arvio «pp- 
skattning, tuomitsen dömmer, tuomio dom, ansaitsen förtjenar, ansio 
förtjenst. 

9) "jOi -M ^^> '^^ utmärkande den som utför handlingen, da -ja^ 
-jjsftttes efter Tokaler, -ta, -iä efter konsonanter d. v. s. hos rerba med 
slutTokalen e cller i, som borilemnas bfir liksom öfFerallt i spr&ket yid 
liilkomsten af i; laulaa sjunger, laulaja sangare, kerjää tigger, ker- 
jääjä tiggare, ui simmar, uija simmare, tekee gör, tekiä görare, etsii 
söker, etsiä sökare. 

10) -uri, -yri ändelse för samma begrepp som nästföregäende, men ofta 
i förakllig mening, ofta äfven med betydelse af redskap; pettää bedroger, 
petturi bedragare, kulkee Tandrar, kulkuri kringstrykare, nylkee fliir, nyl^ 
kyri fläare, noituu troUar, noituri hexa, hakkaa bugger, hakkuri hack- 
trag, viskaa kastar, viskuri kaslskofvel. Af enst. verber bildas denna f^rni Digitized by Google 17 

Uthtt sttbst. lU; ui, ntmart tUrtimmartf juo, juomitfi ^/nvkare. -^ Af 
nii(^i nonuuii bilda» ifven }i#rled<b ined dtiina AfHl4s«-, pi^ägryla^ päluri 
grytsroeii, lammas (st. iampaaj fir^ ftftft^urMfirfaef de, f«f>Ara tat, /ataittirt 
IflUingi vii(a f el, jVtAim Utadig, oi/a gAtdejigard, ot^vrt fl^jare. 

14) -m C^imej bcteaknaode vfrklyg; poMaa dr^fiar^ poMin «Irffta, 
aj^oan öppoar, at^am njek4l, Jvok^uUa^ ba aU löpa, JuokatUitt kvpe. 

42) -iii/7, -ma oit forifarande iiU^iäiid, i»;aQ>>riiei af Ijitdv iMen; Ao/if^en 
ikramlar, kotina skrammcl, kähisen bvSser, kähind hvAiuiiig. 

13) -£W, -ff* Cfla/j, -aä»^, ^las, ^läs C-iaanj -^Iddn); pukefee talar, 
puheiias praisam, potee ajukas, potilas •luklitk^f siföUäd göder, syöHilds 
gödkrak, joutaa bar ledigt, joutilas ledig. 

44) -A:ö5, -Äa* C-kkaan, -kkädn); asuu bor, tf«tiAra.9 iobyg(;ar«^ yoii- 
tuu skyndar, joutukas skyndsain, paistaa steker, paistikas atekt fruU. 

lo) -Are {'kkeen); viilee skir skifror, viHeke iuim tkifva, vannv ral- 
kasj vanuke degalla, f«/uti fastnar, ailter) t$/itJS:e för frövext planier^d ?exi, 
sytyn tfladas, sytyke tände. 
37. Ycrba bärledai ifiäti verba ocb nomina; dock bör genaat dee amtiirk- 
fling göras att vid alla verba den tranaKtva betydelsen forctradeayig ir fn- 
stad vid andelsmi -an^ -än, den inlraDsiiiva vid -»tfff, ^yn; snsora: t2«f- 
vaan plagar, kiusaan frestar, keitän ka^iar, vaivaun plAg^t, tiukun t^m- 
kommer, viivyn dröjer. De vigtigasle bäriedningor af Terba fraa verba- if o 
följande: , , , .> 

1) ^lanj »tdn C^ita, ^ttä) med fakUv betYddse d. t. a. alt Ist^dkomnia 
den handling som det ursprungliga virbct beuiflrker; sy0» flter^ syötän 
matar, ytion dricker, juotan gifver dricka, t7a«yn tröUoar, väsytän ^ttr&t- 
tar, opin lär niig, opetan l.ir andra, synnyn födea, synnytän föder. 

2) -e/ei» «nclelse för freqventativa veiba; kastan ^Uer^ kastelen vAter 
fortfarande, sanon sflgrr, sanelen ordar; af deiuia fiunea &fv(*u ei» fivriflngd 
form pä ^eskelen 1. ^ekseten 1. eskentetcn 1. -^eksentelen, sSsoin: o/e» Ar, 
oleskelen i. olekselen vtstas, laulan sj^mger, lauleskelen sjuogcr of ia. Vid 
denna Andilse flr äfven deii reriproka betydelsen fäStad*, tapan dödar, /(lp- 
pe/en »la-is, riita gräl, riiteten gräla, paineskelen broUa». 

3) ^hdan, -^hdän C'kta^ ^htd) betfcknande Agnnlillcklig, pIdtsUg band~ 
ling; helisen skramlar, helähdän skramlar litl plöislijjt, ktiogar^ seison 
ktir, seisahdan mnnikv, jyrisen dSnar, jyrähdän dHnar tili, skrfllier tili, 
muutan fördndrar, muuttelen förändrar 1. flyitur fortfaraade, muuttelehdan 
förAadrar fortfarunde bastigi, muutahtelen förändrar hasiigt Hera g^^ge"*. 

4) "'Oisen, ^äisen dndclse för plötslig handling snsoin n<l8tföreglendr, 
kysyn, kysäisen frfigar hasiini, laukee lossas, laukaisen lossa (elt skott), 
polkin sparkar, potkaisen sparkar tili. Denna form fas äfven af nonilna 

2 Digitized by Google 18 

oeh ^Ijklor; auki öppeo, aukaisen öppnar hastigt, läpi hU, Mpuiaen 
siippa igeaom. 

5) -m ftadeke för dallrotet fbrUall handliug; hyppään boppor^ h^pin 
hoppar uUfi uppehor, ryyppään luper, ryypin sörplar, lykluiän Craoii^kju- 
ter, lykin skjuU pa oafbrutei 

6) -oiiy -ön Aiidelse far rask, grof handliflg; viskaan kast.ir^ viskon 
kastar raskt, stora kasti ratkon sprjttlar upp grort, pusken, puskan stiog.ir. 

2S. Verba, som hftrledas frnn nomiua, .Aro nfla endast ea förlfin^tng daraf 
med verbal ADdelser; sfisom: saarna predikan, saarnaan predikar, hoppu 
stat, lopun sliilar, /upa lof, lapaan kfvar, Ao^i) hei, samling, kokoon 
samlar. Medskilda tillAgg bdrledas af uomina följande: 
K) -himu, -lind» C^nta^ ^-ntä) för transiUTa samt 

2) -nnun, •^nyn C-^u, ^nty) ocli 

3) -nen för ialransaliva betydelser; paha oiid, eläk , pahennan fötaftm- 
rar, pahennu» I. pahenen försimras» vähä Uten, vähennän fdrmiiitkBr, 
vähennyn 1. vähenen förmintkas. 

4) -f^an^ -j^on för den (ransitlva, öeb 

5) -f/tii?, -«/jrn för den iotransitiva betydelsei*, oma egen, omistan Ull- 
egaar« omistan lillognas, I7a/<l?a stark, vahvistan rorsUrkvr, vahvistun för- 
sUrkes, /apt bfil, lävistän genombnrrar, lävistyn geiiomborras, (Mas t^^Hg, 
ahdistan gftr trlhig, ahdistun biir trSog. 

6) -ten^ -/dn {-tta, ^tlä) för transitiva och 

7) ^tun^ Ttyn för iidransitiva bctydelsen*, kuri aga, kuritan agar, rauAa 
fred, rauhoitan befredar, rauhoitun iagnas, rippt akrift, ripitän tkriliar, 
kirja skrift, kirjoitan skrifver, ruoAo gräs, ruohotun blir grAslupen. 

Detia derivata betyda i allinAnbet, da de b&rledas fran adjektiFa, att 
brioga 1. brJDgiiSi göra i. göras tiU det soin stamordet betyder, och, da de 
komma af subslaatiFefy förse mcd det som stamurdet uimärker; viha bat, 
fiendJcap, vihastun blir arg, vihoitan förargar; seiväs stör, seivästä^ atöra. 
S) -ibtu»! -ksyn, -ksin Andelse för verba som ulmftrka tycke; outo 
ffemmande, oudoksun anse för fremmandp, paha, pahaksun, paheksin 
tycker Ula Tara, paljo myckct, paljoksun anse för myokct* 

9) '^in, öin, ^oitsen, -^öitsen «ndrlser som Uggas nfistan endaai tili 
flerstafviga noroina; satula sadel, satuloitsen sadlar, viheriä grön, viht^ 
riöitsen grönskar, pjisara Ati^^i^o^ jpisaroitsen droppar. 

10) ''rran,»rrän C^rta^-rtä) aodciser för ftrgskiftuingar; puna, pu" 
nertaa skifta rödt, sini, sinertää skifla blatt, vihertää skifta grönt 

%^, RaVneorden bftrledas frSn kardinaltalen, som Aro primitira, aalunda: 
4) "S (au »^nte) b^tecknar omniugstal; kolme, kolmas den tredje (Aq/- 
mantena slbom den tredje) , neljäs den Qerde, viides 5:le, kuudes 6;t«, 
seitsemäs 7:de. Digitized by Google 19 

2) "Sti indelse för hTilken giag; kolmesti I. kolmasti Ire ganger, Ao/- 
mannesti för Iredje g&ngen, neljästi fyra ganger, neljännesti för fjerde 
g^gen, en«ts/t först, monesti 1. monasti mfioga gSuger. 

3) -/an, -/a» för verba uimärkande delniog; yksitän dela en och en, 
kaksitan dela lv§ och Ivfi. Af dessa harledas freqaentaliva p& ^tieten; 
yksilteten, kaksittelen. At b&da fäa subst II. kistr. yksittäin, kaksittain, 
yksitellen, kaksrtellen en i sender, tva i sender. Samma dislribuUra här- 
ledning ha alskilJiga andra nomina, isynnerhet de som beteckna inStt, an- 
tal o. s. V. leiviskä lispund, leiviskölän fordela lisptiodials , leivisköttäin 
lispundtaU, kannuttain kanntalf), kapotiain kapptals. 

4) -nainen, -nainen uiin&rVer falldigh^; yksinäinen ensam, kaksi- 
nainen tvSfalldig, kolminainen Irefaildig, moninainen mSngfalldig. Sub- 
slanliva af dessa; yksinäisyys ensamhet, kolminaisuus Irefalldighet. Den- 
na härle4]ning iittryckes «fven genom samnijiiitflitiiing med kertainen; yh- 
denkertainen I. yksinkertainen enkel, eufalldig, kolmenkertainen tre- 
dubbel m. m. 

30. Härledda paitiklar med 

4) -sti säsom flndelse efter alla grader ai adjektirer och Terbers modus 
adjektivus; tarkka noggrann, tarkasti noga, tarkemmasti iiogare, tor- 
kimmasti nogast; taitava kunnig, taitavasti kunnigi, taitavammasti kun- 
nigare, taitavimmasti kunnigast; tuttu kind, tutusti bekant, tutummasti 
mer bekant, tutuimmasti mesi bekant. 1 släilet för dessa harledniiigar i 
komp. och aaperl. begagnas ofta luiir, fl, taitavammin, taitavimmin, tar- 
kemmin, tarkimmin, tutummin, tutuimmin. 

2) -nne ändelse lill pronomina med belydelse hTarthAn; ku, kunne 
h?arthan, tä (lama), tänne hit, se, sinne, dit, mi, minne hvart, joku, 
jonnekunne nSgonsiädes hän. 

5) -Iloin, -Uöin likaledes efter pronomina med betydelse af tid; milloin 
aftr, kulloin när, tällöin nu hflr, silloin dä, joUoinkuUoin nagongäng. 

4) 'lla, -llä äf?en tili pronomina med betydelse hyar, h?arest; tuolla, 
siellä, täällä. Digitized by Google 2d P&rkort^ingar. u. betydei 


• uomea . 


8, — 


lubftautirum 


a. — 


adj«eti?ttin 


komp. — 


komparativus 


sup. — 


superlati^us 


r ^T- 


rflkneord 


pp. - 


proDomea 


V. — 


verbum 


%dr. — 


adverbium 


pn — 


pariikcl 


int. — 


interjektioo 


•dr. — 


samuiandragon 


l. — 


eUer 


irk. - 


forkortad 


M. 


slUom 1. sammaDsait 


dim. . — 


diuiinutif. 


ht. — 


hörande tili 


pL - 


pluruiis 


fig. - 


figurligt 


ep. — 


epitbtt 


obr. — 


obrukligl. Digitized by Google 21 A. A ime. utrcp af 6fn>errai!ulng, f* ! a mi- 
i« teH? fe, ^i9ob gor tu; fitt^ab gcr 
fcu W? 

Aad fe aat . . . . 

Aakkonen sen ». alfaht, aBcBof. 

Aalto lion «. »dg, botja. -on<>n »en dim, 
iittn »dg. -öinen iscn [. -oisa an «. 
ko^dtd» fu(( af Böljor, böljonbe. -oisuas 
Quden «. todgigftet fiill^et af bölior. 
-oisesii adp, tDdgigt, u><!gUft. -llokko 
kon a. famting af todctor, fjögdng. 
-Hotar tiaren «. fjduQmf , . Bvljotiiatf 
brottutng. -Itoon Ilola ». bölja, fivalla. 
-oominen isen «. fmaUaubet. -oovai- 
iKn isen a. fivnMaube. -oovaisous uu*. 
den «. ftvallanbe tgeuffa)). -ooyaisesti 
mdv. p& ftvananbe fätt. -Itoilen iloilla 
9. fiootla fmdttr ()d i fmd todgor* «oi- 
leniioen isen « fmdfmaHning/ -oilc- 
▼ainen isen a. fmdftoaHanbf. -oilevai- 
funs uuden «. fortfa tt fioaUnitig. -oi- 
leTaisesti «Jr. jpä fntdtt fvallante fätt. 
-liotan itaa v. u)>)>r6ra ii>dgor, brttiga 
i fmaHnitig. -liottelen telia r. fmdtt 
n)[»Vrora ivdgcr. -llehdin hiia w, ftoalla 
ffit cdl bitbriftoa af cäf an pd irdgcrna. 

Aaluva an, aalua an, aalue een = a- 
lova; aalun ua =: aluroitsen. 

Aaini in «. dm. -illinen iscn a, en dm 
fuH. -in ia 1. -ilan tiaa w, m&ta dm« 
n>i^, aamittain dmtal^. 

Aamu un «. mcrfton, -rusko morgon* 
robnabr -kausi 1. -päi?A 1. -puoli nicr< 
gontib, -kello mprgunringning, -saar- 
na cUefdng, aamuin illoin mcrgiiar cd) 
aftnar. -unen sen dim, morgon, aa- 
musin cm morgnama, olla aamusilla 
noara pd frufcjh -uinen isen n. \)t 
ntorgott, aamuinen aika mcrgcntib. -ui- 
Unen isen «. l^t. morgcn, «. frufcfl. 
-roiainen isen I. -mujainen ifen a. 
fnifofi. -ustan aa r. f6rf e for mcrgctun. gifbo (. dta frufcfl. -ustekn Ua 9. gif» 

»a rtdgct litet för inorgonen, frufoÄera. 
Aana an r. ttdtix iiU rragot forcfldenbt, 

hallan a., fötebub iiU fro^, fi aanaa- 

kaan iät bet tinga^e, 
Aapelus uksen =r aakkonen. 
Aapinen sen =r aakkonen. 
Aappa fan «. frafr, formdga. 
Aarna an = aana. 
Aarne efu =r aarni. 
Aarni in «. ml;tl^. x>ttUnlic^htt, ^äitvooU 

tare. ^xitt, gammali ofaurligt tr<5b, 

gropemmab menniffa, -hauia urbgraf* 

toen.ffait, on oikia «ami dt en rtgtt^ 
. @oItat^. -io on «. gtipe, Mtgammaic 

ficrt trdb, aarnioinetsd urffoa, > koivu 

mvcfet gamma l bjorf. -nuun nuta *. 

gd Web jiora fieg, xbta$ groft oc^ 
-numflgt.- 
Aarre rleent.ffatL -rteinen isencl^t.iFatt. 

-rtcellincn iseu «. ffattegaitbe. -rtebis- 

to ont. fpattfammare, fam(ing af ffatter. 
Aarto rron ». grrnigt tvdb forupp^dng* 

ning af-u^got, uctt)dng. 
Aasi in «. d^na, aasia tamma d^nimia. 

inen sen dim, Iittn iena, a. vit pd &f* 

\\cx, d^nelif. -illinen isen a. dintf 

eganbe. -imaincn is<n a. dtfnraftig. 

-imaisuus uuden «. d^tieaftig^t. -imai- 

sesti udp. d^vneaftigr. 
Aasia an «. ^fien. -alainen iscn a. «< 

flatiff, X. afiat. alaisuus uuden «. as 

flatifF^et. 
Aastaika jan = ajasta ika fe aika. 
Aateli in «. obel -inen isen n. alii^. 

-isuufi uuden «. ablig^ft. -isto on «. 

(ibel^fldub. -loitfion la 9, abia. -loits**- 

niinen isen « ablanbet. 
Aatkela an «. bel^mrab, forgfm. -loit- 

sen ta r. ivara orolig, brfpmcab. '-loi- 

tan ttaa v. eroa, befpmra. 
Aate tteen «. ibe. -tos oksen ». tanfe. Digitized by Google 22 Aat Ahi -ttelen (elia 9. tdiifa. -ttelutan -tiaa 
V. gifioa att täxita pd, gcra ^uf»ub> 
bri) (ifr. aju). 

Aatra an = aura. 

Aatia (aii «. literlig, I^^afHg tiiennif!a. 

Aatto ton «. ^ögtib^ofton, baqeii fore 
en l)e% joulu a. jiilaftcn, -koivu Ijb^f 
tiböbjörf. -nen sen «/^i». = aatto, -öi- 
nen sen I. -tollinen sen a. i^t. i^CQf 
tibdafton. 

Aadun (ua v. föratga^ pS ndgoii. 

Aatun ttua == adun. 

Aava an a. »iböppen, \vit, ä. selkä öp« 
peu fiarb. -vuus uuden «. toibb, n?ib* 
ftrdrfl^et. -asti ac/o. toiböppet. -allai- 
nen isen a. Oifgot roib. -vikko koni. 
-uu un 9. öppcu fjarb, oppet tt?ib* 
flrdcft fäU. 

Aave een *. föreBiib, f!;n, fuöfe, fijnttJit* 
Ia. -einen isen I. -eeflinen isen ä. 
fpcffuU, ffrocffuH. -vislan aa r. förc* 
h&ta, axxa, -vistus uksen #. aniiig. 
^vistaja an ». fp5man, forebdbare. 
-vislaminen isen *. förcbSbanbet. -vis- 
tavainen isen a. förebdbanbe, ananbe. 
-Vistavaisuus uuden *. ouingdfiifl^et. 
-yisteJen Uji ». fmdtt a\\a, ^a förfmu 
Tiing. -vehdin htia p. am, trängta, 
aavchtiva sydän oiianbe, tröiigtaube 
l^jerta. -viloitsen ta ». föfa tecfen, 
roava ttoel^5gfen, famla, trefioa. 

Ad . . . fe at . . . 

Ah int. aäl -hkaan kata 1. hkailcn 11a 
1. -hkoilen Ua 9. topa af), hdci, öng* 
flaö. -bkaisen sia v, rcpa tili ab, piu 

Ha m. 

Aha #n/. jafd. -ahdan hlaa v. ropa olfta, 
Mifla tik. -ahtelen hdella r. ropa a^o 
flcra gSuger, pufta 1, hda U cä) bd. 

Ahava an =ahv«, ahavainen isen dim. 
= ahva, ahavoituu = ahvetun, aha- 
voitan = ahvoitau fe ahva. 

Ahd fe aht 

Ahera an a. fil;f cc^ l)5rb. -ruus uuden 
t. fij?fl)ct. -rrun rtua r. fl^fiia cc^ 
Ijdrbua -nau rlaa 1. -rriilan ttaa r. 
flöra tli)f c^ trcg, tuuli ahertaa fu- 
men bldflc» brifiicv itjcp fucu fd ait 
btn liix Ijdib vä) fiudc att bcfata^. 
-rikko koa «f. iiicb fnappcrflfii Uaxxf 
tab pi;f jcibmdu. Aliiogas kaan «• Ijiif!er{ern, ^rpun. 
Ahjo on I. -OS oksen «. öfp. -onen 

sen dim. liteii d^ja. -oiuen isen «. 

^t. Öfja. -ollinen ison a, forfebbmeb 

Ahkera an a. jlitig, ibcg, iiitiff, a. työlle 
flitig tili arbcte, ahkeraan fiitigt. -ai- 
nen isen dim. flttig. -ruus uuden I. 
-aisuus uuden «. flit, ibcg](>et,biiTt. -rasti 
udp. jlitigt, itrigt. -roin ida 1. -roii- 
sen ta ». Bejiita fig om, bemcba ffg, 
ttjara iittij!. -roitscniinen isen 1. -roii- 
semus 'uksen «. äjiau, flrdfmari. -roil- 
sevainen isen. a. äflaube, ttiftig. -roil- 
seväisuus uuden #. jlrdffam^et, n'u 
fiff^et. 

Ahkio on s. lappfldbe, a. fptlig, forpuleut. 

Ahku hun t. affftimp, fterm. 

Ahlainen isen s. $n>ittidbofierb. 

Ahma an t. jetf , filfrad (gulo horeaH»)^ 
ftordtave, vesiä, tapiiiiig, TdrvfFdftc 

{eqvisetum palustre), pl. ahmat bäf^ 
hjeifoKot. -atli tiu 1. -attu tuu «. f!or* 
dtore, fro^fate. -aan atä 1. -muun 
muta I. -min ia 1'. -mustan aa «• 
fvoöfa, iSita glupfft. -aisen sta 9. flii* 
fa l^afiigt. 
Ahinalo on «. ögonfttjutfncib , f(öf»etr 
kuiva ä. gntttjäpliug \trifolium agrm" 
«•«m), vesiä, toattenflöfttjer Cmeny* 
'anthet trifoHata), Veriä, dlig^liejllfa (rfl- 
anthuB deltoides), hikiä. mauiiaBIob 

{Jkypericumquttdrangulare), tuulia, buff 
ivedgg {cucubalus leken). 

Ahmena an t. taf(6! {sedum tetephium). 

Ahnas aan = ahne, ahnastan aa = ah- 
nehdin, ahuastelen Ua = ahneileii. 

Ahne een 0. airig, fndl. -eus uden #. 
ging'l^et, fhll^et. -eesti udv. girigt, 
fndlt. -elin ttia I. -ehdin htia t>. voaxa 
\näl, f)a begdrelfe tlU. -eilen Ila 1. -ek- 
sun ua r. fiid(a6, Ji^arö fmdtt begdr* 
Hg. -ehtiä an «. girig, fndlare. -eh- 
timinen isen f. fndtaiibct. -ehtivaineii 
isen a. fnifeu, fndfaiibe. -ehtivaisuus 
uuden «. fndlaiibe egeujfap, fnifenl^et. 
-chtivaisesti adv. fiiifet. 

Aho on s, ^fivergifa>et grdö- cc^ ung« 
ff cg »eraiibe fa>elbjelaiii>, !inib, -vieri 
tanben af fdbau mavf, -jänes jlor'^a» 

te (vurietel). Digitized by Google Ahr AHV 23 Ahn an x= ann. 

Mriia amea =s ahiiigat. 

Abdat htaan a. trdiig. -btam udeo f. 
trdnil^et, trängfel, noh, tfyd&men a. 
tiertän^flan, raliaa a. )>etmiti0britl 
-htaasti «rfr. tvdugt. -dinko ngan *. 
tTlngmdl, tröttgfel, }pa$. -diukoiisen 
ta 9, hxiuQCi i ixSn^mäi. >btaan hda- 
ta L -hdun htaa ». gora trdng, fpKa, 
n)>rfdHa (fäb i xia, \iät vd iläUniiu 
gat) för ott torfa, giflra. -bdos okson 
«. rieisppfättmiig, giUniig. -bdin bli- 
roen «. gaffel for iipvfättning, bra$. 
verkoB abiimet nätfläKningar. -blon«n 
acn «. gaffel för uui^fnttning. -htamincii 
sen f. u)>pfatttung» gidriug. -blaja an 
M. nppfdctote, giUrare. -bti bden I. -bde 
liteen «. v)7))fatt, gidrabt tiUfldnb, ah- 
teen ). abdentaus ]. -lausta ten tel af 
titgoifmet fcm of|lilje« genom tit tn&t» 
tr4b («irkkiiien) , fonteu t rnmmet. 
-^isUn aa «. gord trdng, trdnga, an» 
ii^ta, rintaa abdintaa t^at a\\'tnä)ppa, 
-distus uksen s. trängfel, fexitt)ä» rin- 
nan a. anttdp)9a. -distaminen isen «. 
trduganbtt. -dis( ]a an «. tröttgare , 
iöxtvtfdaxi. -distelen lia o. trdtiga 
(ndtt, fcrlfaraiibe anfdtto. -distunua 
9. hii Mn^, onfättft^, forhlKfa^. 

tkhde 'hiteh ». hxant, ffuttanbe firanb, 

■ botf e, -*niitUi, -pelto dng, dfer )}d ^ög 
fconb, vasta -a. mcihoät, myAlfi-a. 

. mi\}baät, -^pellara fIug((omf)er {jinuria 
9ulgaris), 4iteinen sen äim, Itten häät, 
m, Bacfig. -bleisnus uudm «. Bocftg^ 
^ei -bteellioen isen «. brant, bacfig. 
-htoläinen isen s. hadtä, -bturi in « 
^^il fcm ej töiH l^ejbad i bacfar. -^biu- 
raus uuden «. floan egcuffa^ ^Pd ^d« 
ftat. 

J^hder bteren = abtera. 

Ahtera an a. gal(, ofntftfam. 

Akti bdin t. aU, abtisann» pa^ftcttdpre? 
bifatu 

Afadon btoa p. l^a Iiiii tiK. 

•Abu un a, fiitig, «. ^tt, tfttg ft^^frlfdtt^ 
ntiig. *U8a an a. flitig. -usti I. -usasti 
mdp. f iHgt. 

Abva an «. tudrluft, n^drtoinb (^tt^araf 
tuben br^nctf o(^ fVri(fer). ^aneu sen 
i -VO von disi. =r= abva. -as aan t. fotbriuna. -^inen isen «. 6t. n?dr(ttftr 
bn^nanbe (^uben). -Tetun ftua I. -Toi- 
tun ttna 1. --aannon ntua 1. -vistun 
ua 9. hii folbräiib, fi! fprittfen l^ub. ah- 
vettnneet biiulet fprucfua IdD^^or. -voi- 
tan Itaa 1. -velan tt^a ». gdra fc(brenb. 

Abvakka k^n a. Ddbrifmonbe, trdgen. 
-kasii ad9. meb brift, trdget. 

Abvatla lan 1. -Ui iin 1. -ttu tun «• 
glnpff, *. ftordlare, frodfote. -tar tta- 
ren «. fre^fiUibe qiuiuna, froiUrfffl. 

Ahrena an I. abven nen #. abbcre, Ah- 
renanmna wanb, Abvrnnieri iliantfs 
l^af, Abvenkoski §lbborfor6, abVenpai- 
ko mitibre abbotiitige, ahvenrasu I. 
-rasikko Horre obborunge, abrenmai- 
manon (efabbore, ahvenniobo 1, -haii- 
ra abborgrä0 {poiam«$eton). »ainen 
isen iim» titeti obbcre. -niiieo isen 1. 
-nellinen isen «. xii pd abboror. -ne- 
toin tloman a. fafnanbe obborat. -net- 
tomuus uuden #. abborbriji. 

Ai int. Aikaisen sta I. -ikahdan b(aa 
1. -ilabdau btaa r. roi>a tili ai, iipp? 
gifma ett n6brop. -ibablelen bdella 1 
-ilahtelen bdella «. ropa fortfaranbe 
«i\f jemra fig. 

Aib.ln/. -bkaan kata r. topa atb, jetn^ 
ta fig, pufta. -bkaelen Ua •. repa 
fortfaranbe <n% icrnra fIg. 

Aihki = aikki. 

Aihe een «. gtmifctanfe, för^fatd. -einen 
isen I. «»eellini^ii isen a. fu(( meb fö« 
tefrttfer, tif pd planer, feretogfam. 
-eetoin ttoman a. utan fcrefat^, ofö* 
tctagtom. -eilen Ua l. -bielen Ua ». 
nttm. omno, l^a i finnet, oiitt)ba. 

Aika ajan «. tib, fiindnbob tib, fuKdubs 
ntng, a. funmcgeii, bKgtig, aikanansa 
pd ftn tib, t iix>, aikaa sitten for Idn^ 
gefeban, ennen aikaansa t fortib, sii- 
hen aikaan t ben tiben, aikaa voittain 
meb tibe^i, aika ajalla 1. aika ajoin 
iib ^fter annan, aikalomasta enieUondt/ 
ei ajoinkaan t(fe fdUan tn^, aikakirja 
fronifa, aikakausi ttOr^mb, ajanluku 
tibti^fuing, ajan kulu tic^fbrbrif, saada 
aikaan L aikoin fd i fidtib, tulla ai- 
kaan fomma IHi tSAXOf ilman aikojaan 
utan md(, för to ffuK, aika mies fuK^ 
lounn nutu^ aika kala bugt(g ^, ai- Digitized by Google 24 Aj|k kataralla I. -lailla bngtigt, frafligt. 
-anen trn äim = aika. -ainen isen «. 
tit^ig, ^t. tit), aikaisin titi^t, a. kevätibig 
»dr. meidän a. ^t. »5r fib, tt>«Sr tiM, 
taa aikuiseksi f&x i flciub, aikaisem- 
min ttbigare, uikaisimmin ttbic^af!. -ai- 
lon lla bvafli iit v5 tiben, föla, bröja.. 
-ailemincn isen $. fcl. btoi^mdl. -ailia 
»n f. fc(jre. -aiievainen isen a. fö^ 
lanbr. -ailevaisuus uuden «. fcligl^et. 
-uilaviiisesti adr. föUgt. -uidun utua 
I. -aannun niua v. träffa pd tiben, 
r5fa, a. tulemaan tdfa fomnt*^. -alai- 
nen isen «. fimttba. — Ajallinen isen 

0. timlig -i<uus uuden *. timlig^t. 
-isrsti elo, timligen* -aloin Uoman 
a. fcrtibig, a. aika rtib. -aitomuus 
uuden ff. f6rttbtgl)et. -attomasti aäo, 
fortibigt. -astaika ajan (sdr. af ajasta 
aika) f. &t. -aslaikainen isen «. &s 
ti g. -jotaii ttaa 0, afmäta 1. ixxltla 
tittn. ajoltain 1. ajottaisin tibtatd, 
ftunbom. 

Aikaliditn, aikalifelen, aikaisen fe ai. 

Aie aikeen «. afflgt, förefatd, on ai- 
keessa I. aikeissa dt htt&\\H pSi, tupa- 
kan aikpella i fläUet för telat — Ai- 
keinen isen a. fom f)av förefat^, htt 
flittfam, afflgtlig, hyvän a. »äfmeut. 
-isuus uuden t. beflutfom^et, afftgttig^ 
l^et. -isesti adc, affJfgtUgt. -ikoon ivota 

1. -ivon ikoa 9. &mm, äxna, förefdtta 
ffg. -iknminen ison 9. druanbet, afjtgt. 
-ikomus uksen #. ofiijjt, uppfdr. -iko- 
vaiuen isen 11. tilldruanbe, ftrdftoans 
be, papiksi a. fom dmnor bli prcfl. 
-ikomatoin ttoman a. iät tiUdmnanbe. 
-ikoelcn lla 1. -ikoskelen lla ». fmätt 
drna, Idngfamt bercba fig. -ivotan ttaa 
p. ^a ott dmua fig, Beftamma. -ivo- 
tus uksen *. beftdmmelfe, föufat«. 
-iTottelen lella v. tdngfonit befldmmfl, 
betdnfa {!g pd n\)i, miia aivotlelel 
^töab J^ar bu för funberingar. -ivot- 
tolevainen isen 9. öftvcrlilf^gaute meb 
ffg, betdnffam. -ivotlelcvaisuus uuden 
ff. Betdnf)am(;et. -ivodelcvai^csti «tfr. 
betäitffomt 

Aikki kin «. flcr, cfantlig tali = aik- 

kimftnty. 
Aikuinen isen = aikainen^ Ail 

Ailit aan «. pldga, förtfct, {frn^ilfr ^. 
ailaat ^dHod^ fi^ng, -heini=:p6fitkyaen 
hattu, -ahdan hlaa 9. fpritta tiM, gif^ 
toa plöt^Ugt titlfdnna oro m. m. ty- 
dAn ailahli ^jertat ^ci>pabe UM. -ah- 
tflon Udella I. -akoits^a la t. fpritta 
tili forifavflubf, ^ciftoa dtbörber af orc, 
gUbje, fmotta, fiuefa, faredfera. -Ich- 
din hiia r. bete ftg fcriret;amt, )rdrb4s 
löfa, tnaimnkba. 

Ailo on ff. tcln.1 (nina). 

Atlus uksen -cdli ailiit uen = ailas. 

Aimo on 1. -oiuen isen I. -nllinen isen 
a. bugUg, förträffUg, bugttg. -ollisnus 
uuden 9. förtrdf (igl^tt. -ollisesii «rfv. 
förträjfCigt, bugtigt 

Aina an ff. tel, teUia, pL ainat Oännim 
gar l^itarpd nät ifrdn tclnama u^p^ 
t)dngf«, ndtftollningar. 

Aina ad». aUtib, ainakin dtminftcttc, jo 
ainakin tic(t reban, oubtefigtn, mikA 
ainakin ^ivem i alt n}erlben, ei aina<r 
kaan iugalunba. -ainen isen a. 0dn« 
big, ibfelig, cupp^örlig. -«i»uns uuden 
8. fläubig^et. -aiscsli i/d», fidnbigt. 

Aine een ff. dmue, anUbuing, huoneen 
aineet boggnabdmaterialur/ Bpgguab^^ 
dmnen. -eellinen isen m. maUtitU. 
-eellisuus uuden ff. materiatttet. teel- 
lisesti adv. maUvitUi. -eetoin ttomaa 
«. &mntiiö6, immaterielX. -eeltooiaas 
uuden ff. dmne^brt^, immatertalitet. 
-ehisto on ff. materialfamUng, tnnd^U. 
-ehdin htia r. dmna fig. 

Aineko kkcen ff. fEobanb, {!ot)vdng. 

Ainian = aina alitil. x 

Aino on = ailo. 

Aino on 1. -noa an 1. -nua an I. -noinen 
isen 1. -nokainen isen 1 -nollinen isen 
I -nokki kin L -nikki kin «. enbe, tiu 
fam, b^rbar, dijfab, melsAn uinoineii 
Tapio flfogen^ dijfabc Zapio, ajattelee 
ainollisia tdufer pd fdva förcmJt, ai- 
Doisin anelen beber tDadlert, ainoas- 
tansa 1. ainoastaan alleiiafi. -ous uden 1. 
-oisuuf uuden 9. cgeiifEapeu af beu 
tnbe, fcrndnifla. -asti odp. aiitmfi* 

Airisto on #. tciuterndt, (Srftan (eii fjdrb 
tt)ib Sbc). 

Airo on ff. dre, airon lapa drblab, airon 
pyjly dr^aubtag, airojaJkainen vafbcnt, Digitized by Google Air Alt 25 «MtfTt qdUr. -onea sen Hm. UUn 
At. -oinfii iien m. fötffbb meb 4tf, 

. Itttb. -oHinen iseo «. fom l^ar 1. ^atit« 
Uxat ht, rotbare. -os oksen ». ät" 
niflning, atetlaui airoksille fitte ffg 
tili TobD. -otan ttaa r. förfe meb drar. 
«9kat kkaan f. SL 

Airut uen t. fänbcbiib, omba^fobör. 

Aifa an «. f immerfldng , panna aisoihin 
fätta i rebf, förefpänna, pflisUlfl aisoista 
f)>änna iiv rebet, aisaveikko notarm, 
biria aisa grcf ftmmerftdiig , fi§. es 
iäflig. -anen sen 4im. \iU\\ fiinmet^ 
fing. -ainen isen u. forfebb meb f!m$ 
tner^dng. -ava an «. meb tjod , grcf 
ffmmerftdng. -aloin ttmnan m. utan 
fmmerddng, tngeHed. -atlomuas uu- 
4ea «. Btt^ pd {Immerfidng, t(i^t\\bis 
^et. -sotan ttaa t. fötfe meb ftmmcr^ 
^dnger, fdveMnna. -sotus uk<ien t. 
anffaffniiig of fimmerflänger, förefpdiK 
iimg. -soUajt an «. fcrefpdtinore. -aan 
ala •. af ff a (a en ^tmma af borfen 
Utig^meb tit träb. 

Aisti in «. f!iiiiedfötm6geul^et, flime, in^ 
flinft. MQ imen f. flnnedorgvin, tiiUt 
fnne. -iloin tloman «. finnedlod, {16. 
-ittomuus uuden «. flnne^lö^l^et, flös 
^. -in ia «. förnimma. -iminen isen 
«. fDrntmmanbet. -imus uksen «. for^ 
iiimmelfe. -talisen ta 0. tDOttfiia, Hi 
n>atfe. >to on f. brift, ajaa atstonsa 
ttUfreb^flätta fina brifter. 

Aita (tan t. gdrbelgvirb, panna aitaa gdrbci, 
panna aiiaan iul^öijtia, selkfiuita gdr- 
be^gärb pd Idngjiban, umpiaita in^dg:: 
uab tdppn. -tuus uuden 1. -tuu uun 
1. -!uus uukscn .*. hägnob. -taan data 
9. gärba. -taus uksen «. gärbniug. 
-taaniinen isen «. gdrbanbet -taaja 
un ». gdrbate. -tniien 11a 9. gdrba 
fmdtt. -turi in $. flöjare. -tumus uk- 
sen ». flcjjitiitg^ flcjare. -idas aksen t. 
>^ärbfel. -idaslan aa t». ffafa gärbfel, 
biuba gdrbe^gdrb.- 

Aito adv. a((bele^, aitopnnatnen aKbe^ 
le* rcb. 

Ailia tan «. töijl^u^, magajtn, aillamfiki 
urifl^udbatfe. -anen $eu Jim, Utti Xoi^s 
Ijcö. -tallinen istn «. förfebb meb toifts 
tfm, ett tvifll^n^ fufit, /)/. titalliset gdf^ mx tfrdn loitl^tt*. -taloin ttoman «. 
utan toifl^nd. -ala an s, fidllc fet 

Aitun Ilot •. ftt>dlla ttU (juftoem pd en 
fuAtt bdranbe !o). 

Aiva an «. ibel, ten, a. armo ibel ndb«. 
aivan ollbeled, alltför aivan niin all^ 
bele^ fd, aivan suuri alltför flor, aivan 
hyvft gaujJa gob. 

Aivastan aa «. unfa. -aminen isrn «. 
uvfanbet. -tus uksen t. nii^ning, -ruoho 
{aeUUea ptarmiea). -aja an «. nofare. 
-avaincn iseu «. fcm Brufar ti))fo. 
-ainaloin ttoman a. icfe npfaube. -telen 
lla 9, nt)fa bd o(^ bd. -tutan ttaa 9. 
f^a fitt \\\f\a, bringa tili ni^^uing. 

Aiveua an t. tiimiiig (aivo). 

Aivina an f. bldrnritt Iin I. I^mpa, 
rent Iin, finare liunetoäf == aivinaktn- 
gas. -ainen isen m. gjovb af rent Iin 
l. af finare linnelvdf. 

Aivo on t. ttiniiiig, pf. aivot ^jetnan, 
aivokesi ^jeriimemBran. -onen sen Hm, 
liteu Pierua, -oiuen sen t. I^t. ^jerna, 
förtldnbig. -oisuus uuden #. förftdn» 
big^et. -oisesti aJp. förfldnbigt. 

Aivon, aivo tan, aivotus fe aie aikeen. 

Aivu un = aivo. 

Ajallinen fe aika. 

Ajan aa 9. Icxa, briftoa, a. peltoa !cta 
upp dfer, plöja upp, a. kaskea' fdlla 
fn>eb, a. raisabiu 1. ratsain riba, t. 
heiniä ffdpa ifö, a. takaa fcrföljj, t. 
sutta jaga tvarg, a. asiaa bebriftoa, nU 
fera en faf, a. kfiitft uppbrifioa ^an^ 
bcn, f)Ddi(a, a. karvansa fdlla fitt ^dr, 
a. partaa rofa. -aminen iten », U* 
raiibct m. m. -aja an «. förare, fuf!, 
brifroare, asian a. fafbrifmare. -jo on 
*. fcraiiig, förfcl, brifiuiig. brift, iagt 
m. m. ajomies Uitt, ajomiehen lauta 
fujfbrvibe, tixfhoä, ajohe\onen arbet^^ 
l^d^# ajokalut förrebffat), p«*llon a. plöj^ 
ntng, kasken a. fioeb^iiggniug, parrau 
a, raftiiti^, suden a. trarg^aK, ajo- 
koira jogt^uub, veue jAi ajolle baten 
blef lemnab pd brift, ajoju brifltf, me- 
riajo ^af^ivraf, ruttnab ffdlfpecf fom 
upvfafiatf af ^aftt>et, ajoiauti fjufbom 
meb^ froppentf fvnHuab, toottufot, tjo- 
liulu = ajava. -jAs oktea f. ftoHCttob, Digitized tjy Google 26 AjÄ poHtooPD t. \ftt^% fvuKtiab» vctinrn 
tl. Uil fmtiUtuib, ajosheina tzz bikiah- 
inaio. -jolias kkaan 1. -jinki ogia «. 
4fgäPt» ja^abt tt)t(Ubvdb. -ajanko egon 
= »jo. -jelen Ha r. Ula af o(^ an, 
brifioa omfriug, n>räfa«, rata. -jekis 
uksen 1. -lu tm s. mäUi\t)t, fiing; 
tnrifmaufce itUftiliib, brift -jeskilcn 11a 
r. aU emfriuö. fliacfa. -jelehdiin i laa 
r. brifttja, xtyxäUi cmfting. -j lei an 
ttai h - jelutaii Uaa p. Iata koräfad. 
-Jutan (taa v. Ilta Uxa, brifma, venfa 
qioaniftcu mebelft aguar m. nu -jäte 
UePD 9. agiiar m. m. foni mau (Iter 
gl gctiom (fTOaru för ait teufa fleiiars 
nci. -jjtar ttarcn 1. -jatlura an 1. -jat- 
taro on f. fpöfe (cm trobbe^ tx\)da i 
fömitfu, iiiara. -jaun ula 1. -jtannuu 
Btua p. brifmod, fofad, i)opa j!g. -je- 
tun ttua 1. -jotun tina v. fivuHna, 
fmdria, -j'ttuniiaeii iscn «. fioitnuan; 
bet. -jetns uksen $. fa)uUnab. -jeltu- 
Tainen isen a. frouKuatibe. -jettuvai- 
snus uuden «. betiägtut^et att fiDiiUiia. 
-jettunia*oin ttoman a. idi fivttUnatibe. 
-jetan tla;i 1. -jviutan Itaa v, föror« 
ftifa fiuuHnab, ^a oitt ftDudno. 

Ajastaika, nja^aikainen fe aika. 

Aiatoin, ajaliomulis fe aika. 

Ajattelen $ ajjtus, ajatutan, ajattelutan 
fe aju. 

Ajava an $. fmSffrafe (mergm terrat or). 

Aju un «. l&ierua, taufefrafl, -rako frciu 
föm> -ruoho biiifrimiau (thymu» »er- 
pyllum). -unen sm dim, = aju. -ui- 
nen isen a. tft ^jerna, förftdut)!^. -u- 
kas kkaan «. förjldnbici, fniUrtf. -ufoin 
ttonran a. l^jcrulö^, ofcrftSubic;. -utto- 
mnus uuden t. I^jernlcd^et, ofcrflSnb. 

. -uitoraasii adv. cförflifnbigt, ^ufn)ub« 
U% -ullinen isen a. fövfebb meb Ijjev* 
na, {la¥)>ftuiug. -uUisuus uuden f. 
flavpflnnig^et -ullisesli ad». ffarpfliu 
iiigt. -juun uta r. ^atta, begripa, iiife. 
-jalus uksen «.taufe; -kiihko fantoft. 
-jallelen telia ». tmU, ofivenräga. 
-jattelcminen isen «. tänfaiibet. -jal- 
telia an «. tdufare; -jaltelevainen isen 
s, tdufatibe, eftertäuffairt. -jaltelevai- 
6UMS uuden «. eftettäiiffaml^et. -julie- 
Taisesti ad: eftettänffamt «jatteiema- Aka 

toin ttibaum «. ff^levtönfjam. «jtttele- 
mattomutts uuden «. «eftevtdnftaml^. 
-jaitelcinaKoniaati mde, oifttxiiai^mit. 
-jatutan liaa 1. -jaitclutan itaa p. ^if< 
\ca att täiifa. gora f^afkoubbr^. 

Akaa aan $. ^ffa^ fc(feu. 

Akana an ». aQmx, fdbct. ^oen tae» 
a. fHÖ af fdbor. 

AkeliTia an «. flpfmet. 

Akiisa HH $. brnnn^forg. 

Akka kan •. qtviuua, ^n^ru, akan baptei 

flctvlgvd^ (aparganium naUtiu). «^den 

sen dim. liUxi qtomxa, gnmma iifla. 
-ainon isen n. qiDiultg, xii r^qv^innpx, 
l)\i\txi\x. -kiUinen isen n. fcm f^atifmiu 
m, g(ft. -katoin ttoman ^, fom t) ^ar 
qunuiia , ogift. -kaitomuns uuden f. 
ogift ttUftdub. -amaim']! isen .«. i^n? 
Ug. färiiigaflig. -«maisQui uuden «. 
färui^aftigi^ft -ainaisesti adp, löttag; 
oftigt. -ala an t. (|tt>innc§em, fdmg^ 
cxi. -koi un ttua V. bfi qtomlig, !ä* 
tiuqaftig. tttgä fig i^ufiru. 

Akkiloilsen ta », fppta, todtba. 

Akkuita an f. föitiier. -ainen iten tkoL 
liiet föutler, a. hi. feufler. ««noitsen ta 
9. fövfe meb föufler. ••kutin ttimen f. 
gavbin. 

Ala an «. fldUet tntinbet, areat, «rfcsf. 
alalla $dr» alla unber, ailat. alalle Ur. 
alle »ubertill, Mi/, alalta sir. alia.itn> 
bfCifrdu, trantl. alas mb, prel alalse 
pl. alitse f ram iiimiber, seisoo alal- 
lansa flilr p4 fin }^\ate, ax orctltg. 
itse aliansa fjelfmant, tynnyrin «la 
tuunlanb, kapan a. f.i))i>latib, suovan 
a. äng ttU eii fdta t)^. isftn a^ fabteti# 
fli^gt, mieliala jtunedjiämning, |>lan. 
kfisia. b^iibertf tverf, alakerta nebra 
tvliiingen, -puoli «ebra beten, -kuu 
neban, -p&ä nebra dnban, -maa Mg$ 
Xanb, Alamaat ^leberldnbetna, -ruhti- 
nas ())bfutQe, -kflrsä meb tr^^iiet nebdt, 
tp, for tvarg. -nenä meb tiafan nebdt, 
ep. for brucfen, -kivi unbre qtöatn^ 
{lenen, -ikäinen isen a. minbetätig, 
-ikäisyys yyden •. minberdrigöetv -ku- 
loioen isen «. uetftageu, melanfolifi, 
-kuloisuus uuden t. nebflagen^et, -ka- 
loisesti ad», nebflaget, -kätinen ise» 
«. l^nbfaltett, -mainen isrn «. vnbet? Digitized by Google Akt AH !W bAH^, «. nnberfjte, -maisiiut unden 
r, tmbetb^nf^^tr •omaisesti «ilr. un^ 
bfrMiuC|t. ^anen sen dim. päfln a. 

ifnflönbfubbf, paidan a. «ettd belen of 
ärffii, budneen a. litet mm iinber 
JuÄ. -ainon isen 4». unber »aranbf, 
nnberfa^ab, ^emfaneii, f. ivanf; maan 
a. rniberietbtj!, muuiokspn a. niibers 
faftab forcinbring, rikoksen a. brolt^* 
lig, rahan a. betalbar mcb Vfucjar. 
-atsotis uuden «. egritffav af iniber 
Hmtaube, ]^emfal(enf|ft. -asin imen ». 
föb. -aoko ngon *. fätifuing, fötbjub* 
ning. -ankoiuen isen a. fiilJ of fcr* 
■ bjnpnitigar. -allincn isen a. fifiubig. 
-»allisnus unden $. fidrbtg^rt.-aliat/p. 
(eg. Iitan bcttrn) oiipp^ctligt. >ava an 
a. (dgtätibt, tvibilrfiift. a. verkko liltigt 
t^ bjnpt nät. -»tuus auden I. -aTiui 
oudea i. fior bolfanfniug, eg. bnlfduf^ 
miigen emedan Satrafilanb c(^ jbOer^ 
Botttn, ^latfo. -anne nteen #. bals 
fönfiuiig. -auteinen isen a. tif pd baU 
fdnfningar. -asian aa ». göra bar, fdUa 
ffo0, flfflöba, göra tiofen. -osioin 
oman «. iiofen. -aslomnus nuden «. 
nafm^ct. -asiomasti 1. >asti ado. nti* 
Ui. -lus uksen *. «iiberlag, farfojl, 
pÄflta a. ^nfroubfnbbe, -kivi grmibftcn, 
-puu miberlogdträb, -housut iitibm 
B^or, falfotiger, -vftki niiberll;baiibe 
foK, uiibtrfs»fn>oiibe, -kunta unberl^' 
baube biftrift, -hirsi förfto ficrffttoorf? 
xoti i B^gguob, -viikko fötbcrebelfetoec^ 
fan för en flfirrt ^fcgtib. -lusta an #. 
botteii, nmi imber %w9, ctnrdbe, jilan 

8. fotiula, rutitinan a. fiitfientf omrd* 
bf, ahjon a. ägfan^ bctten. -lustalai- 
n^ iseri ». ui;ter!^tiftt)anbf. -luston aa 

9. lÄgga pruub, göra bet förfla ai 
tigt, a. peltoa oöra förfta plöjningcn, 
a. taikinaa btanoa ttU beg. -luste een 
1. -lustus uksen $. grunbuing. -los- 
taja an t. grnnbare. 

Alana idr. alaa 1. alha ohr. i nom. = ala 
fdfcm adöst. alahiilla tdr. alaalla 1. al- 
haalla liere, aitat. alah:ille »dr. alaalle 
I. 'alhaalle iieb. abi, alahalla $dr, a- 
laalta I. alhaalta tiebifrdn. -lahaKain 
sdr: -i-laallain adt. lägt. -fhainen iten 
a. \&Q, tinga. -^haisuus uuden t. ldg« ffti, ringt>et. ^Ihailetti ad0, Mgt, itfb« 
Utanbe. -Iho on ». Idg, fumvig morf, 
mcro^, fan! bälb. «Ihoinen iteu a fuU 
nieb foiifa bcilar. 

Ali Ien $. = ala, «f. alipuoli n^ra 
belen, alipfla nebra dnban, -oikeus uiu 
bervott, -airo Ulla l)fenian, allapäin 
nere meb ^nfitiibet b. to), f. nebtn^cft 
tili jiunet. -io on #. iiubertt»atonbe, 
«nberb!)ggart. -inen isen a. Idg, mu 
ber ivaraube. -istan aa r. göra Idg, 
fälln ffeg, unbetftiiKa. -lennnn ntaa r. 
gcra Idg, nebfätta, fcrnebrti, fallo. -len- 
täjä an s. nfbfdttarr, fdflare. -lennus 
uksen ». nebfälhiing, fällning,. forne» 
briug. -I('niaminen iiien «. fällanbet, 
föriifbranbet. -lentäväinen isen a. tieb* 
fätlonbr, fadaiibe. -lentuTaisuus uuden 
§, nebfdttflube egenffap. ^-lenlavaisesli 
ado. pä förntbranbe fätt. -lento nnon 
#. förntbring, fäKning, förnebrabt tifl* 
{Idnb. -lentelrn nneifa «. ftndningom 
göra Idg, fdlla fertfaranbe. -lennun 
ntua 1. -lenen leta 9. bli lag, nebfdt* 
ta d /föriiebr a «. -Ichdun hiua t>. 'bli 
^a^iigt Idg, fofla plöMtigt. -Utuinen 
isen a. flanbig. -lituisesti aJp. fläiibigt. 
-linoinainen isen a. fiäubig, alinomaa 
fldnbigt. -linomaisuus uuden «. JUStt* 
big^et. -linomattain I. -linomaisesti 
adv. fidnbigt. — Kämp. Alempi Ugre, 
tup. Alin lägft. -limainen iton «. Idgt 
toaranbe, nebre. -lemmainen isen «. 
lägre n«oranbe. -limmainen isen m. 
lögft ivaranbe. 

AIjo on = aiju. 

AIju un tf. tom, s. {Itnfa, flpna, a. elim 
tamt bjnr, a. hanhi tatit gdl 

Alan Ikaa v, böria, begpnuo. -Ikaja an 
«• begnnnare. -Ikajainen isen dim. pl. 
alkajaiset feft ttib börjdu af ngt, vuo- 
den a. dr^fefl bd fcrbout förfta ti»* 
brcbet dt#. -Ikaminen ison «. begbn^ 
tiaiibet. -Ikavainen isen a. begt^nnanbe, 
▼asta-alkavaiuen «pbörjare -Iku lun 
t. beguunelfe börjau, alkusana Begbu* 
nelfeorb, -aika ttrtib, -koti I. -pcs* 
ur^em, -aine grunbdmite, -viikko forra 
bflett af tpecfati, -raamattu iirftiub, 
-kura urbilb, -perfiinen isen tirfprtmg* Digitized by Google 28 Alk Alt H, -pcriisyyg yydcn tirfprittigUdftft, 
'peraifesti urfpruiigligen, mieheii^ajka 
blifioaube man, ej». fcr gclfe, vaiinon 
a. ep. för hxnt, papiu a. blifwante 
»njl, alusta aikain ifrciu förfla höx* 
ian, alkuansa i anfeentc iiii Un bcrs 
)m, tfran borjaii. -ikunen s^n tUm. 
ilman alkusrn alulta iitan tiugafie 
grimb. -Ikuinen ison a. f^t börjaii, \>äf 
begnnt. -Ikulainrn iscn 1. -lokas kkasin 
«. iit^beg^nnare, noQ)id. -Ije Ikeen «. 
borjanbe tiUilänb, gnnibdmiK. etement, 
työ oo alkeella 1. aikeilla arbetet ät 
i {tn börian, aamun alkceksi iiii ati 
börja morgoneu meb. -Ikeinen ison a. 
eUuietitär. alkeiskoulu eifmentarflela. 
— Aloian itua p. iSta ndijot bcrjo, 
göra början tneb ngt, r^bcrja, a. kan- 
gasta uptfätta tväf. -ttamiaen isen «. 
pdborjantet. -tus uksen «. bcrjan, 
u))pfältntng. -ttaja an $. pdborjare. 
-tiavainen isen a. päbcrjanbe. -(telen 
telia 9. p&botja fmäuiugom, förföfa 
Qtt börja. 
Alkia an «. beqtväm, tfentig. -asti adv. 
beqmdmt. -ikenen Ijela 1. -kcennun 
ntua 9. bli beqn>öm, fficfa fig eftcr 

Alli in «. alla, alfeget ifuUgnU giaeia- 
Ui), -itan Itaa ». fprifa fdfom olfo* 
geln, qn^iba. ta(a onvpl^örligt cc^ cbe^ 
^örigt. -ittclen telia r. Jfrifa fortfa* 
raube fdfom alfcgeln. 

Allikko kon «. iDattenputt, pöl. 

Almu un «. almcfa. -unen sen dim. Us 
ien almofa. -uinen isen «. (t. alrno^ 
fa, tif p5 alniffoc. 

Alos oksen =; alus fe ala. 

aIous uden f. nnbevl^baub^ cmtibe = 
alouskunta (ifc. ala). 

Alve alpeen = alve alveen. 

Alpiniobo 1. -heinä = kuisman beinfl. 

Allas Itaan «. ix&Q, allasuaama trdglift 
aufigte (ff<in«cvy. 

AUee i. alti «</». oafbtuht, ouppI;di:(i^ 
g(U, adbeled, laiho ou altee laossa fä^ 
ben (iggei: aUbeletf (Uffom i tob, oaf^ 
bieutet), ano alti beb utau dtertrdnbo. 
-lis iin •. <>ri«gifweu. f.Srbig, fot, an- 
miu I. panen henkeni altiiksi ger mitt 
Uf tifl pn«, äf»e«t9rar xaiii Uf/maa on altiana lonbet ät ^)fipti, t4r att 
tagai t beflttntng, tAmi kala oo ^tis 
betta titig äx falt. -tiisii a4w^ benäget, 
frirt. -tistan aa «. pri^ifiva. 

Alttari in «. altarc, -väki natlmatbtfgi' 
tlerna. 

Alue een = alusta fc ala. 

Aluna an $, alun. -ainen ism «. af as 
hm, atunblanbab. 

Alunen sen = alancn fe ala. 

Alus, alusta, alustan m. f[. U ala. 

Aluva an «. tot|!ctt ätfiotng. -aiaea i- 
srn o. rif pi xotftoii. -voiisen (a v. 
ild totflott, uppfpira c fter |!öcbeu. -Toi- 
tanttaa v, brifto>a votffott, kasvaa a- 
luvoittain to&xtt frobigt, bctfmanbe 
rotffctt. 

Alve een », fifl^ngel, fmdftff, fpingmafl 
alvejuuri roten titl otmbunfe {jfl^f^ 

itium filix ma»). 

Alvinkamen isen f. tparg. 

Arne een f. loatfebtifiiiiig. -ehJlo htia 
9, toarffbtifira, förniärfa. 

Ammatti tin «. embete, -kunta fird, gilfe. 

Amme een «. for. -eellinen isen m. 
föifebb «leb Ux, tit tax fiilU. 

Ammen nen «. ctffätl. -nuan ntaa v. 
öfa. -nnus uksen «. ötfniiig. -Yliaja 
an «. cfate. -ntelen noella ». o]a 
fmdntngpm. 

Amino on iiutr, ammon pL ammoin 
tängefebaii, focbomtima, jo ammon sitte 
reban för längefeban. -ttinen isen «. 
urgamniat, ammoisilta ajoilta frdn 
utniiuned tiber, a. virsi urgammal 
f5ng. 

Ammo on «. rdmntng, bölaube, kuiböp? 
pet tinfldiib, suu on ammoilansa mun 
Sx tvibcppen. -on oa 1. -oon ota I. 
-mmun ua «. xäma, hbla, -tan ttaa 
9. uppfp&rra munneu, gapa. -otus uk- 
sen s. gapniug. -ottelen telia «. fotU 
foranbc uppfpärra muttueu, ^ä cäf 
gapa. 

Ammunnan ntaa, ammuntelen nnella 
= ammennan, ammentelen. 

Ampu mmun «. ffjututiig, aropukaari 
ffiutbdge, -mies jfptt, -aseet 1. -neu- 
vot ffjutiverft^g, -seikka {Fuitafiren« 
tpt, -keino J!yttprfe, -tauti troUffott 
{Qpo\^ittMt frcaturefiutbem). -äuBun Digitized by Google routfo 
-maiu Ana 

mpaa •. f\ttia, -uj i an f. fPbtt ttoIT^ 
fkt. »umus uksen $. ffiutnttig. -nma 
ao f. ff ett r pMTftn a. {p^lenlUim ii#r- 
9efiea). -rooiuuta noHii = ampumus. 
Hnninen iseti «. ffiutantet. •mmut 
uitten f. ^ctt, ttollffott (fiufbom^tifU 
ftdnbK-amdiulisen sanat ttoUfcrmler 
tmet i&tan finfbom. --piaiDen 1. -pu- 
jäinen isen «. getiiig, ainpiaispesft ge^ 
ttngbo, ampiaisen kukka bdcfgröna 
{perpniea beeeohunga), -"mmojaineo 
isen 9. fm^tom {e^fymimi Meptentri»- 
mmiiM). -mpuelen Ila I. -mmuskclen 
Rt 9. fpjuta fortfataiibe* bd eä^ l&, 
-mpasen mmasta L -nimahdan Iitaa 
9. fjuta en gdng, fptdtta titi, Ha, 
-minutan tlaa v. iätä ffjuta. -mmu- 
tns niuen f. {fjnttiQ^dUning. 

Anastan aa «. bemdftiga fig, tidtoAna 
ig. -tns uksen f. botttagiung, matU 
fprdf. -taja an «. fom tiflU)Ällot fig. 
-Ulen 11a «. tillioAna fig ett efter 
annat 

Ane f*en «. aflat, aI9atdbref=anekirja. 
-ckkl kin «. aflattfbref, immii^OMis 
bref, inforfelbtef. 

Anes eksen f. m\ii. 

Aoge nkeen = ankea. 

Angena an $. dtig^mta (thaiietrMm /!«- 
mm), m. \ah (ankea, ankara), -ainen 
isen «. ^Sfttg, oM^briuganbe, ep. &t 
getfngen. -voinen isen a. \w&x, c\t)äiiq. 

Anhi io f. grniib, afjtgt. -itoin Uoman 
m. gntnbictf, icttlö€, blott o(^ bar. 

Abi «iiv.ganffa, aUbeUd; -Tarhain mtfCs 
!et ttbigt, -vftha gauffa (itet -hanroin 
«Difet fäHan, tran$l. aniksi, tulee a- 
niksi fommer tvigt. 

Anike kkeen = aineko. 

Ankara un a. »älbig, fiatf, fw<!r, flräng, 
^{t(g. -ruus uuden «. flarf^f t, ftr&ng; 
|et. -asti ad0. ftrdngt Ȋlbtgt. 

Ankfa an m ttdng, ftt>dr, omilb, asun 
ankein bcr trdngt, tarvitsee ankein 
Uf^efw9t nöbtvdnbigt. -asti adv, trdngt, 
fbtirt. -kehut uen dim. nJgot ttdng, 
trIiigmJl -ketan ttaa v. gdta trdtig, 
Mttgö, toata [U>lr. 

Adbima an t. elggrd^ (tpiraea uima- Ank 29 Hat 
dkelami iinen isen a. fi^gg, etaf. Ankeria an = ankelma. 

Ankerias aan I. -ainen isen t. äV •si- 
tten i^en c dlrtf. 

Ankka kan $. anfa. 

Ankkuri in t. ontate. -illinen isra «. 
forfebb meb onfare, ett anfate fnftt. 
-roitsen ta i. -roin ida «. anfra. 

Ann .... fe ant ... . 

Ann on f. bfgdran böu, -vaimo qioinna 
forti följer btubfu n^lb infamliug af br6U 
ii7p)?^gdfn)ot, -kirja bouefftift, fu))V>ltf. 
*on oa #. begdta» an^dHd. -omus 
uksen r. begdran. -ominen isen f. be^ 
gdronbet. -oja an <. bebfare. -nie een 
t. bön. -nelen Ila ». bebja fcrtfaran* 
be, entrdget. -nelias aan «. entrdgen i 
brgdran. / 

Anoppi pin t. fiodrmcber. -inen isen 
dim, ftvdrmcr ItUa, a, Ift, fvdruior. 
-ila an f. fn>drmor0 ^m. 

Ansa sn s, fnara, -mies fdgelfdngare, 
-tie wdg tiU fo^etfdngft, ft?dng ber 
fuatan ffdlla#. 

Ansas aan s, ton^t, broflcd, bjetfe. 

Ansaitsen ta #. fortjeua, ansaittu maa 
af iugejotb. -sio on $, fcrtje iijl -sinUineo 
isen a, förtjfnflfuU. -siollisuus den t. 
förtjenHfuU^et. -siollisesti «ele.fdrtjeufl» 
fuUt. --sioloin ttoinan «. utau förtjenff. 
-tseminen isen t. f^rtjettanbet. -tse- 
vainen isen «. förtjenatibe. -tsematoin 
ttoman m, idle förtjenaube, ofdttient. 

Annan ntaa v. gifn>a, mebgiftoa,' Idta/ 
-ntarainen isen «. gifroattbe, nrebg^ 
lig. -nia^aisuus uuden «. mebg6r(tgbet. 
-ntamatoin ttoman a. idt giftoanbe, 
omebg$tltg. -ntamatttomnns nodeo 
«. omebgörtigbet. -ntaja an ». gtfware. 
-nti unin f. gdfma, affaftntng, antilanja 
gifhtilb ^a|)are, antivaatieet bdttre !& 
ber (i fftoiUa \\a\\ dr gifini(b), karjan 
a. (abugdrbtf afcaftning. -ntias aan a. 
gifntilb. -nnitoin ttoman «. gdfiootd^, 
affaftning0lö€. -nnittomuus »dr. an- 
nittuns Q&froeUiiftt, affaflning^(5«l^et 
-ntiainen sen pL -set feft meb gdfmor 
t9ib brubeni afrefa, ovat antiaisissa 
dro efter bruben. -ntilas aan t. bnib. 
-nto nnon t. gdfioa, utgift. -nne nteen 
s, gdf»a, ffdnf, antaa anteeksi fdttdta. Digitized by Google 30 Aot -nain niimen «• glfioa, fdnt affaft?' 
nuig. «-ntpl^a noella 1. -rnoeakclen Ua 
•. gifioa ofta, bt! o^ biS. antelias aan 
a. fctfotiig -nteliaisQus uuden $. fcu. 
toRtg^fet -nteliaasti adc. fnfrDigt. 
-nUtin 4ita 1. -utauduu utua ». giftva 
ftg, fld ftg ^d. «nnutan ttaa o^ -nnat- 
telen telia r. i&ta gifii>a, franildgga. 

Antsikat kkaan «. f ca^lig , trdljare af 
tätter. 

Antura an », f ula, ntebf, -nahka ful(d« 
ber. -roilaen ta 1. -roin ida ». f ula, 
förfe meb nubar. 

Apja ai| ff. notivar)). -ainen isen dim. 
Iitti toarp. 

Apa 1. ap^s = appa. 

A pakko kon f. fleiibnubeti ntarf. 

Aparo on f. jdft. 

Apea an «. fotgfen, bebtöfivab, et^^dg. 
-aiiien isen Uim, udgot forgfen. -asti 
4i4fi. fotgfct, bebrcfliigt. -euu ula l. 
-eudun utua v. bebröfu^ad, n>ara fotg^ 
feti. -pioitsen la r. toara iUt^cft, diigva. 

Apila an l..-at aan f. flofirer, n>äi>liiig, 
pun:iinen I. punapflfi a. röbflofiver 
(iH/lpl/auR praienteX valkia 1. Talkoi- 
nea L valkopiiA a. l^iDttttdpUiig (tr, 
rgp»nt)y musia 1. mustapAä a. bcuttkDdb^ 
(in| (fr. BpaJieeumX sakean a. alflUf 
ff6noet {tr. kffbriitum), sinia bvuneH^ 
at&i (prwii€llm »mlgarit), fuo a. MU 
fdltet {comarum puluHre). -ainen isen 
difn. z= apila, tf . xii pd ttupling. •riisto 
on «. f lofiverfäU. 

Ajoina an f. a^a, -noUsen ia 1. -noin 
lda f, ffterapa. 

Apo«4<«. alibeUd, apoalaati a((be(e^ nafeti. 

Appa (ffff. af a 0(9 pa) ««#. men om, a. 
jos |?of[to. 

Apan ppaa i». rbdfa, braga tifl fig» a. 
•yödä äta g(iil>{ft, appain cfmerflcbigt. 
-ppaja an «. fom i^cfer titt f!g, gluv(f 
ätare. 

Ape ppeen f. gruta* . -palan ttaa v. gif? 
B>(^ gcuta. -ppunen sen dim. pL -set 
tiUdgg tid fop))a (gr^n, rotfafer). 

Appi pen «. fu>&¥faber. -pes eksen f. 
m at fivärfdberna (l^uflrund oäf nxaxu 
mvt). -ppela an «. fivärfabtentf (em. 

takka kiin «. ffatt^ t&itta, b&Iaga» 
ottel Apr 

Aprikoin ida 1. -oilien U m, dfn>em4^ 
aa, Uxätna, öfioer(4gg<t. -ollen lU f. 
fmdtt begrunba, betdufa. 

Apsaiti tin «. {foflad. 

Apu avun f. ^j[e(p, bibtag. -ulainen i- 
ten ff. bitrdbe, abjunft, |)itäjan u. foifiie^ 
abiuiift. -uri in «. meb^|elyare. -Avul- 
linen isen a. ^lelpfant, be^ie(pUg. 
-isuus uuden ff. ^iel))faml)et, b<^ie(plig; 
f)tt -isesti ad0, be^ielpUgeu. -lias a^ 
a. ^.elpfam. -Haisu us uudt>n ff. t)i€ip« 
famftet. -liuasii at'». (}ielpfamt. — 
Avutoin tloiiian «. ^i<Ii>ic^« -ttontuus 
uiidfn ff. ^jetplc^^ef. -tloinasti t^h, 
bjelplcjl. — Avitan ttaa o. ^ie())a (jf^- 
autan). 

Arastan, aristan fe arkj. 

Arina an $, Ijufterjent, ugn^^n (. hoU 
itu, f lippa, -allinen isen «. fölpfebb 
mcb liiiflecjern, eu ung^^äK futt. 

Arho on s. maltgrä^, uatagrdd {$fU^rim 

medin). 

Arju un f. iäftig fjcgdng. 

Aika ran «. dm, Idnflig, ldtt|!rdmb, hal- 
lan arka maa ett for nattfrofter utfati 
laiib, a. hevonen ffpgg ^ä|\ -kuu» 
uuden •. öm^et, fdiiflig^et, ftpgg^et.. 
-rasii md0, omt, faiifligt. -rasian aa 
L -ristan aa r. emma, »ara fdnfliq.. 
-risiun ua 1. -rkinuslunua «. hii öm, 
fdiiflig, (!9gga. -risieleu Ua ». fmdtt 
pmma. -roitan ttaa f. gpra öm, tfa 
ait ff)igga. 

Arki rjen 1. arkio on ff. f6(fnebag = 
aikipdiTfi, arkivaalleet ^IPatbag^fidb»:. 

Arkki kin ff. ^oaU arf, pappetdarf, äu 
fe, arkkipispa drfebiffop. 

Arkku kun ff. fifia, ruumiin a. litfifia. 
-unen sen dim. litett fijla, foffirt. 
-kullinen isen 4. förfebb meb fifla, ta 
fifta full, pl. arkulliset gjfmor ftin 
!ifla. -kulan ttaa r. förfe meb fifla. 

Armas aan m. dlflelig, fdrdlffelig, bekod^. 
gen. -aus uden ff. dlfllig^et, be^ag. 
-aastl «Jo. dlf!eUgt, bemdget. -ahinep 
sdr» -ainen isen dim. dlffelig, fdcefld. 
->aisuus uuden ff. dl|!lig^et. -ahatotn 
ttoman a. fafuaube fin fdrejla. -ahdan 
hlaa 1. -aitsen ta v. förbatmft fEg. 
-ahtaminen isen ff. fövbormanbet. 
-htaja ap «. fdvbatmate. -ahUTain^n^ Digitized by Google Acia Art 81 tsta A. Itapmfftfti^. «ahtaviisuiis ilii- 
ikn f. &aniii)evtig^l. «ahtavaisetti 
td», haxvAnii^. -alilamaioin (UmbuA 
«» c^anaftrrtii). -ahlumattouiam uu- 
den «. olKirin^ert^el. -ablaiiiattn- 
matti «JS», obarni^erttgt. -ahtelen lidella 
•• toflM mebJibfam, bd cd^ t>d förbar* 
ma f[^ «-ableievjiaen iftcn a. nuNib^ 
fatn. -ahielevaisuus uuden f. niebUb^ 
fam^et. «ahteleTatsefii adv. nifblib^ 
fiait. -ty«leHialoiii ttomaii a. omfb« 
(ibfani. -asian aa «. om^ilba. «^atus 
ttksen t. oml^uibitiug. -asUien Ha 9. 
om^tt^d, fm(l(u 

Irmeliä» aau m. Barml^rttg. -airana 
nadm «. (^orml^erttgf^et. -aasti cit». 
^rm^crtigt. 

Arama aaa^ avmiaasti = arinaa, ar« 
maaali 

Armo on t. ndb, gnuft, bnueft, meblu 
koftbe, armoistuin ttdbatlcl, armon v&- 
likftfipaleet I. armoiiravoi ndbrintbicH, 
minnn Inle bftntd annoni jog ^ar meb« 
(ibonbe Dieb l)ciiom. -otix^n iften a. 
«dlBNig, gunflig, l^iineilfnn. -oiauua mi- 
deo «• ulbigbet, guntig^^t -»isesti 
td9* ndbigt, gutiÄigt. -K>Uineu iseu a. 
aibjg, ndbeitg, bavmljevltg. i-oUisuus 
miden «. udbigftet, barm(^tigt)tt. -^ol- 
liseati mä», ndbigt, ^rmhertigt. -utoin 
ttoman o. ondbtg, rguurtigr obarmher^ 
itg, ufon Döb. ^otiamnus *dr, annot- 
tuos iraden «. i^atui^ertig^et, bJ^^P^ 
lötfftrt. ^ottoinasti ad», cbarm^rrtigt. 
-Kiilan itaa «. beuSba. -oitus uksen 
«. bendbniupt. «»oitun ttua 9. bli beird? 
^i^. «Kiitti Ien Ulia 9. n>ara dfroctfe» 
^t^e, fe genom fliigrarua. 

Aro on §, ^x&^Ummt («!g(anb, ^e)7)>. 

Arpa anrau' $, ioH, bubflfap, flagrnta, 
heittAiiy iy6da arpaa ^Ha, braga iott, 
arpakapnla bubfafiort, -»kuutbea t&Xi 
ntng, -»heiuA tdng (juneui). •^ajainpn 
aenpt«-8et lotteirt. -pelen vella 9. fyL 

Arpi arTen 9, an. -iucn isen I. «rrel- 
kaen laen m, dnig, rokon arpinen 
Uppitxi^, 

Arpo anron = arro. 

Aifunoin ida 9. uiibctfofa, niräfua. 

4m» on a. Ibtlbmogen. -»oas uden «. Bvdbnsagftt^ *otti m49. Mbmogf t, 
kasTaa a. roiwt %ifltgt. 

Artti (in f. gräi, trdta, AHjtr?i STrtfi^. 

Arvaaji ata 9. gi^fa, förmcba, ii)}p{Falta/ 
trdrbera. -aus uksm t, gi$iui*g, w&x* 
bettiig. -aamimn is4*n #. giefanbet, 
n>ärb<'mub(t. >aaja an «. gi^jare. mdv- 
berare. -aamatoiu Uoman », iät gtd< 
faiibc, oberdluclig , cn|>pfraHbav. -aa- 
matloinasti nd», oberäfueligt. -facJen 
1. -velen ILi t. gi^fa fcrtfataube, be« 
täti f a, förmobo. -velo on I. -velu un 
1. velua ukM-n t. baöufaitbe, fptmo« 
bau, uppffaUiitng. -vele vainen isen «. 
betäiiffam. -vele^ainuus uuden t. be» 
tduffani()et. -vekvaisisli «tf». bctäcif^ 
famt. -Telutan Itia 1. veletan Itua #. 
idta betätiCa, ginva att tänta v&, -^io 
ou «. uppffattiitng, tareriiig, -binla 
tDärberiiigiJpri^, -kirjj tt>drbering<-ins 
Snimeiit, -mies irdrberiugdmaii, -rupla 
ffaitcrubel, arviolla cfter uptnjratlniag; 
iiugefdrUgem -?o on $. voätU, anfe» 
eube. -vonen sin dim, UUt ivdtb^ a- 
jatukset on airos^^a lan^rita dro of 
te^a WäxU, -voinen isen «. irdfb, 
au^ebb, sanian a. of famaia tc^tU, 
-voiauua uuden t. »dtbf, u>igttgbft. 
-Toisesti adr. n^drbigl, ».gtigt. -fo- 
kas kkaan 1. -Yöllinen isen «. ftdt^« 
fu((, ouffbb, -ToUisuus iHiden t, toöcbe^ 
fnU^et, aiifeenbe. -Tollisesii när. »drbc« 
befiiUI. -vollainen isen 0. af twifmtU 
aftigt Xi)&xtt, futtig.-vollaiauus uuden 
«. fiittigbet. -vollaisesU ad», fulligt. 
-votoin itouian a. »drbflÖd. -voUf- 
muas uuden «. tt»ätbe(ö#^ct -votto- 
niusti aJe, tt)drbelo{l. -?on oa 9. gi^^f 
fa, tt^drbera. -voitan tiaa 9. ]^ oH 
gtdfa, Idta tt*drbera. -voitua uksea 9. 
uvvgift tili gt^niiig, gdta. olla onroi- 
tuksitia tdfla i gdtortf lödtiing. -roil- 
lelen lella 9. fcreldgga gdt4)r, Idfa 
gdtor, giSuiug^tPid berdfua, ar?oitelien 
gifnitig^iDid. -vostclen Ha 9. up|>ffat? 
ta, granffa, frtttctto. -Tosielu un t, 
granffuing. -vostelia an «. gran^re, 
Iritifer. 

Aie een », t^^, tebe, nbfPap, teapett» 
työase totxtU)^ aota-ase toa|)ett, aaei- 
lunl tilC inaptnl uehuone tcbf(a|>0< Digitized by Google 32 Asi hui, ttfjfivii, asepau träb ^UHitof teb^ 
fPa^ gored, panaa bovosen afeihin 1. 
tteifin f&tta if&fitn irebe, förefpdnna. 
-eiiiea isen «. ^t. tetffap, mapen.-eel- 
liiien isfii a. forfebb meb teb|!ii)>, be« 
loäpuab. --eetoin Uoman a. reblo^. o^ 
btmäpnab. »eetlorauus auden •. reb? 
I6dl)et. -ema an «. flaticn, (IdKuuig, 
pl. ascinat fiäUiungav, -kylfl i(fe flvt^ 
tab b9, Oli aspmillaiisa är p& fin platd, 
asia Siia.iaan a^emitlcnsa fafen forfät^ 
tetf i fitt förra fficf. -ein emen f. fläU 
le, miekan eseinetita i ^ä((et for fit&rb, 
kAy miehen asemesta gvlr o^ gdUer 
föt man. -eiito nnnn f. ftäUuiug, Mn\>» 
pmtt, flattoti. -eian tiau r. reba, fpän^ 
na t tebf, ftäda, förorbna, fitfta, neb^ 
fdtta, jemna, Aitta, a. hevosen fore^ 
fp&nna en ^dll, a. paikallens.i fdtta pl 
fitt ^&IU, a. asumuaii nebfätta ott bo, 
a. virkaan hifätta iembetet, inflattera, 
a. ehtoollisen tnflifta uattiDorben, a. 
kapinan flitta uppror. «etus uksen #. 
förefpäuuuig , förcrbning , nebfdttning, 
fHttanbe, asetus -sanat infltftelfecrben, 
ttoHformleir titt fiillaubeafbiur^tudlb* 
fam^et. -ettaja an *. förefpäuuare, flif* 
tare m. m. -etin tiimen s, brtcfa. pet- 
täminen isen », forefpäunanbet, \tiUcmf 
M tn. m. -ettelen telia r. fnttlningcm 
förefp&iina m. m., a. iähtemAAn itxt: 
ia fig att afrefa. -eun uta 1. -etun 
itua I. -ettaun uta 1. -ettaudnn uiua 
I. «eenuun utua v. fi&Uai, nebfätta 
% flitta^, tuuli asettuu iviuben inqiiae, 
juoma a. bn^deu fdttet fig, upp^ör att 
jÄfa, rahvas a. folfet lugnar fig (. gdr 
titt ^töila. -eva an #. flifla, liign. 

Asia an t. f af, dcenbf, mdi, asian laita 
fafend Beffafen^et, asian haarat oin« 
fti^tibtg^eter, asian aikain eufom, asian 
mukainen fafeutig, asianomainen n>e^ 
berböranbe. -ioitscn ta r. (j;^$(a meb 
en faf, bejh^ra. -ioitseminen isen s. 
f^Jlonbe, beflljr. -ioitsia an *. f^fto* 
man, agrnt, fommidfioudr. 

Asikainen isen f. cbngUiig. -kkala an f. 
HitffaU foffen. 

Askainen isen #. SBinndl fapett. 

Asknre eeu s. bejh^r, ffn9i)^\U^\}fia. -rus 
4ikseQ f. göromlt. -roitsen la 1. -roia AA 

ida f. f^Ia, Ml^ta. -rotttemiMa iteo 
«. f9§(anbet. -roiisit aa «. fyftatre.. 

Askel Ien 1. -le e4>n «. fUq, fotftMbr, 
askele askeleelta (legföt ficg.. -kealU 
1. -lian Itaa 1. -loitsen ta 1. loin ida 
9. taga fleg, fiiga, trdba t en< fotfy^r. 
-lettain «tf*. fteg for fleg, fktqmt, 

Asmalo on «. fl|emtt {jUeUmHm ^rmmi- 
neo). 

Asnaan ata v. förtjena. 

Asso on a*toe!Ug, ftemig. -etielen teUa 
f. flema, lefaa loefltgt. 

Astaiisen ta v. nidrfa, n)atfeb(tfn)a. -ain 
amen f. ftnne (jfr. aisti c(^ astun). 

Astalo on «. ftaf, iaUtrdb (fct att ^d 
tci^fa m. m.), titt^ngg. -oUineii isen 
a. fcrfebb meb tiU^ugg. 

Asti mdp. aiiba tiu, on pahentamaan 
asti fluuetf fd mpdlet aii fomt föt' 
ffdmmed. 

Ailia an «. !drt, -vesi btf^matien. -ai- 
linrn isf*n a. fötfebb meb !drl, ett Uxi 
futtt. -ioiisen ta r. intdgga t fdri.' 

Asto on «. cbttgltng, n)efling, {fdfa. 

Astun ua ». (Itga, trdba, betliga, astut- 
tava ndgct ott befliga^, trappa. -oia 
uinen I. -iin imen «. trapplleg, p/. aa- 
tuinet trappa, astinlauta fotapatt (bibL) 
-uminen isen «. fligatibet, gdng. -ma 
an «. gdugare. -ujainen isen 4im,\U 
it\\ gdtigare, pL -set gdugartön, Bc« 
fiigarelöu. -ie eeu «. Heg, grab. -uelton 
I. -uskeltn 1. •telen lla «. Oiga fmdtt» 
fpatfera. -utan ttaa • tdta fttga, ^ 
att betliga. -tahdan Jitaa I. -täitten 
la 9. ftiga l^afligt, taga tii ^eg. 

Astuva an «. ^arf of trdbgrenav. -tn* 
voitsen 1. -tuitsen 1. -luoilsen ta ^. 
l^arfipa. . . 

Asu un «. brdgt, {!t(f, ^ttntng, saa •- 
suksi fdr fdrbigt, hyvftssa asussa i gobt 
f!i(f, ei asuksi otittrdif ligt, sontaa asmi 
umkaan ro orbentiigt. -uUinen isen 
m. orbenKig, febtg. -uUisuas uudan «• 
orbeiitlig^et. -utoio ttoraan «. oreger^ 
ttg, tt)i£b. -un .ua « koifldtf, b«, för< 
blifioa, ^dtta pd, bpgga, a. kirkkaana 
^dUad blanf. a. putoomaan \fiX{^ v^d 
(iti fatta, a. huonetta bpgga ^u^. -uii- 
to unnoii I. -unia nnan I.' -hmus uk - 
sen L -uin- umen «. tti{le(fe, betuag. Digitized by Google tMinsia boningöp^td. -unfinen tien 1 
*. tei^nbet, bocnbet. -uja an 1. -ujain ^ 
amen 1. -ukas kkaan «. inbl^^gare 
imvänare. -ujatoin Uoman a. titan Ui* 
h^c^att, oBebcbt. -uvainen isen a. Bo« 
tnit, toiflanbe. -uitava an t. bebcefig. 
-umatoin Uoman a. obebceltq. -Uske- 
lan I. -ukselpn lu 1. -U8k<*ntelen nnella 
p. toi^a^, uppe^dHa f!t). -utan Uaa». 
ISta 1. ^a att bo, brbogga, fo(cuife« 
ta. -nlnn ttua » nebfdtia f!g att bo. 
-asian aa = asun. -astutan ttaa == 
raotan, -ustun aa = asutun. 

Ataannon ntua « ^drf!ua. 

Ateria an t. miKttb, fpi^. -loitsen ta 1 
-ioin ida v, fpifa. 

Ati in «. fn><ltfar. -imo on L »io on 1. 
-ivo on ». fÄdrfcrälbrar, fir4rfcvÄtbror« 
^^, kflydA atiroissa bffrfa cgim (Hcr 

. aiainie»^ föralbrar, pi. ativot famtlje? 
Ma^, ativoruno (vdEönfPniugdfdiig &t 
fjDÖrfabrfii. -ivoitsen ta I. -ivoin ida 
9. beföfa pgttiigat. 

Atkdia an «. biiter, (ebfam. 

Afra an =: aura. 

Atrain amen = ahrain. 

Atria an =t ateria, alrioitsen ±= af eri- 

' o^aen. 

Ata dna «. f juu. — Adun tua r. fo&ta 
fiuu, hii fjnnig. -ula an 1. -duin tu- 
raen «. pi, atulat, atunat, atumet fin 

' tditg för att itttoga fmd ^Jr fr^n ögat 
-lainen ison = musta apilas. 

Adan tua v, u^tijad, tdmjal. -utan ttaa r. 
}Ȋtiia, tdmja. 

Atvio on *. iitvritfflbf fält. -taan vaia 
ntpridfa ett fa(t, utftjfa. 

Auer auteren =:aulero,auerran fe autero. 

Auhto hdon «. Idd jorbmou. 

Auki imJekt. dppetr , tebig, ovi on atikt 
)>ötrein &x eppeti , asia on a. fafeti or 
ftnmt oafgjorb, virka on a. tjeuOeu är 
le^ig. -i;» an «. öppen, lebig. -keus 
odlpii «. öupet linftjnb, letig^et. -inai- 
aen iaen a. 6ppm iDoranbf, lebig. 
-iaaisuos uuden f. öppet tiUlldub. -io 
onr t. öppet, öbe Uit -kko kon t öpp^ 
ttittg, ^it. -kaisen sta v. l^aftigt öpp$ 
411. -ukenenr 1. -ukeen u*eta «. öpp« 
ttd Ud' ä^ ^t'^* -ukeema an ». öpp^ 
»kig, temna. -kielen 1. -keilen Ha r. Auk 33 öppna ftnSnttigcm. -u*ou 1. -uvon ukoa 

9. cppna rofPt, göra tviböppni. -ukoja 

an «. Öppuare. -ukojainen isen dim. 

pt, -set öpptivirelön (avaan). 
Aukka kan «. flö^aftig. 
Auli in I. -is iiu 1. -leke kkeen a. fru 

fcflig, flöfanbe.* 
Aulu uii a, pöftg, ftir, a. maa loatteti^ 

fjuft lanb, aulusavi rc^lera. 
Auma an $, fäbe^flacf. -ian ata «. fiacf 

U fäb. 
Aunus uksen t. Dlotiet^. - ulainen isen 

#. »Dlonetfare, a. clcnelfiff 
Aura an s. rlcg, auran perä p(cgi!jert, 

auran kurki ^onbireta, auran lusikka 

ptcgfTifira, auran kukka dterrcd (ogr*- 

»temma gitkago). 

Aure cen «. faltöf, babfludnga. -ria an 
a. förtcrfab, gifuab, (dc!. -rinkouHou 
f. fo(, auringon sappi tDdberfel, a. ke- 
ba folting, aurinkokunta folfpflein, au- 
riuROn kukka fo(rc0 {heliantkus arntvut), 
a. kokeet fotn^dnba {keliantkemum 9«h 
gare), -rinkoinen isen dim, (iten fol, 
tf. f)i. fcl. -ristun ua, 1. -riin ita J. 
-roon roia v. fpricfa t folmdrmett, blt 
Idcf, gi§na. -rl<itan aa 1. -rotan ttaa 
r. i&ta fpritfa, gcia Idd. 

Aurikka kan =: aukka. 

Aurto on $. örtng. 

Auskari in t. ö^far. -sti in t. 9&iM i 
bdtrtt berifrdn toattuet c\t$ iipp. . 

Aulero on #. fotbabb, babfliidnga. -ri- 
nen isen. a. ^t. folbabb l. babduäci «. 
babgubomlig^et. -retar itaren «. bab« 
m)mf. -retoin ttoman «. utan babduga, 
utan fclröf, fdiiflolö^ för bab^etta. — 
Auerran rtaa ». toora fuft meb dngor, 
bnnfter, loata qttjalmig, taivas a. lufs 
ten ^x nppf »nb meb folröf, tccf en (aure). 

Aulia an «. öbe, öfn>etgifn>eH. -tius uden 
9. öbe^mdt. -tio on f. öbe lanb, öf^ 
»♦tgifroet fdU. 

Autan ttaa ». l^jelpa, btftd, gdan, kylli 
se siksi auUaa nog gdr bet anbetttU, 
auUava keli bel^jelpligt föte. -itaTasli 
adt>. bel^jflpligeu. Uaja an •> bjclpoxe, 
bittdbe. -tiav<iinen isen a. l^felpfam, . 
bel^lelpltg. -ilavaisuus uuden .«. bietp« 
fdTn()et. -ttavaisesti «J». beOlelpÖgen. 
-ttaraatoin ttoman 0. cl^jffpfam. -ita- Digitized by Google ä4 Aat roattorouut $dr» -tf^mtitaoi uoieB #. 
o^i<(pfam^et ^ielDiöd^et -tUoiaitp- 
inasti adu. ^jelpUfl, ol^jflpUgeiu -iu- 
ininen iaea t. ^{elpantet^ $(^liib. -tte* 
Ien lella 0. f^itipa fminiugom, tti^ 
rera. -ttelia «a t. ^iclpare. -lieiias 
aan a. ^iefpfam. -Iteliaisiiuf uuden «. 
^jHpfam^et (apu). 

Auito (on t. 6U lan^, bof fiban af en 
£brant, auUometsA fFog^marf bofom 
en 4^raut, -maa {foobetouret knb,-kat»- 
(jas trÄbicf mc. 

Autuas aan «. xit, ItfdU^, fal(, falig. *uus 
uUden t. fäUf)et. ra»<ti a'f* f^Ht f a» 
ligt.- -alliiien isen «f. ti^tfilUg. '-allisuus 
uuden r. lt)dH'viUgl^et« -allisetti adp h)^: 
fat^t. -uutan ttaa I. -»uastan aa I -uni-* 
tilit ttaa a. faltg^ta. -uutiajaant. fci(ig« 
görttte, -uutiavninen isen a. faliggoranbe. 

AuAi in t. tuglia^t (avu). 

Auto on $. gldD)e, fröjt. --otoia Uoiqan 
a. g(dbje(öd. -oUpmous uuden «. gi^b« 
iefoi^ft. 

Ava an «. tmb, d)^^efu ^aif. -arstn «. 
»i^fträcft, tDtuUg. -aruus uuden t. toibb, 
ri^mttg^t. «msti ^i*. toibt» runbligt. 
-aroitfen ta u^ utiut^a* -aan ata I. -^an 
aa •. 6);»))na. -amo nnon «. öppntng i 
ifen, toaf. -aajji an t. öppnaxti <^ut Avi 

uksfn #. ^l>)>nii|g. -*«ifli ifiieii tiirmtftl 
-IMmine«i i>i^ «. orPnonbHf *-aiIen. Ila 
1.^ -^velf n Ua e. j^ppmi, cifta,. -«ma nu 
1. -»aannun ntua ff< cp))na flg. «-aulan 
ttaa 9. läta 0pa)na. -vq oa «» ö)>)Kn, 
Bar, avo|)fl|n mib bart l^nfn>tib, afpja- 
loin barfot«i#a?orjnnoinmeb Hti btdfl, 
avoero öppetgapv avoaua oppeit mtin. 
-Tpi l. -voin oraen L -vojoin omen, «. 
cppen, (ebi^. -vonaiuen iae^ (h ÖVPfn, 
lebig. -Youaif uus uuden f, öpl^et tiXiiUiib, 
(fl^ig^et. -«yonaisesii «il», öppet (auki). 

AtIo on »^ eg. cp|ifen j (molfatt tiU- aala 
^em(ig), dfta» «. äftenfEap^ ampfHo 
öpreu Äffiv -kylÄ gammal bi) (ej ffi>fl|* 
b^), -saaty dfta ftiliib, -lapui- ofta 
barn, -liitto fiftenjlapdfdrbunb, rmioa 
äfta man« «vaimo äftaf^uftm* -oloin 
Itnman a. t(fe ^1. äftfuffo^^, cigifl, o« 
(^fta. -0M0HUIU8 uudoi «» ogifi itd* 
Wub. celibaf. 

Avu . an, §. t|ug(ig(et« go^ egenff^^r ^»gtgb, 
by\fit avut bogber* -uiuen »9eii«. blig« 
big. -uisuus uu4e^«,b9gbi9ftei:--itUir 
nen isen a. biigtig, tjenlig. HuHi^nns 
uuden § biiglig^el^, tjenl^^t r«Ui* 
•eiii mdp. bugfigt. --utoio ttomiap #. 
obiigHg, otjeulig» offtcfUg. -utionMiiu 
Qudeo «. obuglig^et, Q{Nä(ifl4ft»(ayu>, K. Kde .... «^ edi . . . . fe.etei .... of e«i. 

Ed^:. . . . fe etu. 

Eef 9S, eellinep =s edesadi' edellinen. 

Bti irji/. a(f , »e, 

Ehd.,.. fe ett.,.. 

Ehevft to = ehefl. 

Ebea an «• f^tU offaba^, fuftfcmUg, f^r« 

tt^iflig. -evf yden ». ^Ifitt, föitrdff» 
V Ugbet. -asti ade. f^tU, föttraffligf. 
E^kiÄ an = eheft./ 
Eho on 1. -onen ten a;^ eliaft. •^osti 

i?^ eheasia. 

Ehkä f n. fa^än, el^uru, tnd^dnba, om dn. 
--äiteD sta 9. (tnbta, f^ömma, n^dgro. 
-atiyn ya v. fotr^inbrotf , l^dmntatf, tt^f 

Ehta fadan t. nljmilne. -hdastan aa 9. 
toara i n^, itfe l^fa (maneu). Ehdin htia r. b^ tib, l^inna» Ifonbo, ek- 
timän takaa 1. kautta fd mtfM amn 
btnnerr ehdi avukseni {fimba ini^ tftt 
^(el)). -htiininen isen s, ^tmiontrt, ff^y^tf 
banbet, ehtimiseen fd mncfet m<iu f^in» 
ner, af alla frafter. -hti vainen isen • 
{l?);nbanbe, pdpa$(tg. -hiivaisyya yyden 
$, pdi^a^ig^et. -htivaisesti nd», p^s 
paiiiqt -telen hdella I. -htielm Ui 
•. btnna fmdtungontr ff9nba lagom. 
-hdän htaa == ehdin, -hditan tta& 1. 
-hdatan ttaa •. ferefomma; fd fet< 
fprdng, l^d^pnba, föra fram ^ftig(. 
-hdatya yksen «. pdffDnbafi, förfpt^tt^ 
-ditteien: tel)4. L -hd^ttelen teilA. 9, 
pi^ffonba fmdiiingom, bAfta« -^hdytvh^fA 
9. ^tnuajtani i tib» förflna, ebdjfk 
teuraanne ^nner fram tiU ebevt flM^ 
ffap; leho^ft ehtyy Ien forffnar* -^f s Digitized by Google Eht 

f. |a att fcrf!u(i. 
Eliö bdon «. ftitr n>H (to^tbcf e , tvidfor, 
•btotyö aitete eff er ftitt n^ai, tilli eh- 
dolla met bet n>iUfcr, ehdollansa 0ob« 
tviftigt meb ftit, se on cbd'»fi«.is bet 
tSir i iitt fria trol. -oiiion isen^. ^ 
fifitt tt«al, vapaehiolncn friiriUig, va- 
Daefatoisuus fiin>i K ig^et, vapaeliiolsesti 
f^ivtttigf. -hdolliiieii isen «. uppfdrlig, 
tmHfcrtij, ehdollinen (yö upfiltlig 

lig^et. tip)>f<!tU|^^et. -hdollisesti udo, 
vVP^ätli^nx, miKoxii^txi , f|elfinaut. 
-bdi4oin ttoman ii. ounllforlig, cupp* 
fjtlig. -dottoinuas uuden f. eu|)pfilt« 
(igHy otoiHforligM* -oi^a än a. frU 
»iHig, bevebtotUig, beuägen, »älunflig. 
-hdoian Uaa r. iibrgör« toilfot, be« 
tin()vi/ fdrefli!. -h dm us uksen «. forflag. 
-4idr^tajt an t. forftag^nian. -dottelm 
tpHa «. föreflj. -hdottclii an «. fdr< 
fag^at«re. '-hdoltdevuinen isen «. 
llite^dnfam. -kilotlclevaisuus uuden 
#• fdtb*^^i!fifaii)]^rt. -hdoUple^aisesli 
fl'». forBe^ätlfamt. -hdottelemaloin «. 
QfiHbet)lllfam. 

Ehtoo oon f. afton, eh(oo|)uoH efter^ 
mibb^g. -puolinen eftermibb«g*, -lik- 
in ett flogtf lef. -toinen isen r. ^. 
«fton, I». vieras afton fremmaub?. -tool- 
linen isen o. l^t. afton, s, qmäUdioarb, 
Oman e. J&fetMud nattujarb, ehto»!- 
lisvieras nattn?avbdgcifl. -tounnunolua 
K -tmidun utua r. bli aftcu, W tili 
«ftoneu. 

Ehjt yen I. -ynSinen isen = ehei. 

Ekftfän tiäft. r. fdtta öfmer (fliob, pag>. 
-tys yksen «. cfaerfäriiuug, fdröM&e. 

Ei fe en. 

Eijaäen lla r. toara tioel^ifgfen, fdga nej 
cd> ja (<•! od^ ja). 

Eikailen lla «. fdga emot, tdoifLa (ei 
0(( kai). 

Eitsn adv. tgdr. -ftttflin «<fp. ttnbei: gdt^ 
"Itgen. -Ainen isen 1. -linen isen a. 

jpfeggg» e. paivÄ gärbagen. 

Eab ecn ». bet förila (. grunbfimnet M 
wi^ot, ftufofl> eiuetten enifit mpik. 
l^mibÄmneuatf olftrarinnor, eieinetU- 
Ki^ iät M mlnfta, olfa eineelk toa? Bia 35 ca ^d fritfoflr einepala ttKtiigg ont 
vergdien innon man gv!r tit ttU ats 
Mt. -einen isen a. föbanbe, ndranbe. 
-ehdin hiid r. frufofieva. -ehiimioen 
isf^u f. frufofieranbei -ehtiuiAtöin ttö- 
män a. ofrufoilcrab, meb fajtanbe mage. 

Eistftn, fistelen = edistAn, ediatelen. 

i^ivaio on f. ttoe^dgfen^et, obetdnffam^ 
^>ft (oi 0^ varo). 

Eksyn yst v. fara xoilU, fömiflai, fdr^ 
unrra«. -y» yksen ». ftrunflelfe, irriiig. 
-ymiuen itcn ». »ilfcforanbet. -yTfti- 
nen isen a, tPilfefaranDe. -yinAtöin 
tiAnifin ff. ide U)tlfeforanbe. -ymys yk- 
sen f. forirtiitg. -ytin tttui v. fora 
»ilfe, fdritillö, föritra, nilfeleba. -ytys 
yksen s. n^tlftlfbutng, förtt)ille(fe. -yitajA 
an «. n^tlfelebare. -yl:a\Ainen isen «. 
toilfeleba nbe; f ottoinanbe. • y tteleu teili 
•. fitt<ltt n}ilfeteba, fönviUa. 

Elainnitsen ia = eldinAiisep fe elin. 

Elanto, eLioiejt, elanne fe elän. 

Elaskd an •• tduglafe (MarcMut hh- 

Eli, (liki prL e(fet (meKau Uoä iitt^* 
bigu bfgrr))p) motf taikka. 

Elimäki (Siima focfeii. 

Elki Ijen «. fpuue, Itmne, m;^, egenfin^ 
ne, oiuieo eMct irjdun^ n^cfer, einAn 
el|et tyttärellä battent bar tnobrend 
Ipnne. -ta in «. flt;gg. -incn if;en e. 
f^t ttfmit, U)i\m, |)aliane!kiaca fbgg. 
-kennon ntäa r. begrtpa (Ufi). 

Ellen, ellet, ellei, elemme, elJettp, el- 
leivät n)taforlig fouiiigaticn, oni icfi, 
berefi tcfe i^g, bn. lyou m. m. 

Eilpnnin ntiä =z elkeiinAu. 

Ellostan aa = ellustan. 

EUustan aa •. qmdtia, toämiad, miaiia 
rliu8iaa j[ag ^.it qtrdljningar. 

Eltaannun utua r. I^ärffna.* 

Elaii AA 0. lefiDa, (if lära ffg, npt^j^ffaffg. 
-lake kkeen 1. -hke kkecn f. ttnber^ 
](f(!U, fDtntitg, penfion. -lauto nnoa «. 
lefnabdfätt, näring. -lanne «teen t. ^ 
-lanleet f^^r efta loiitbjiir, fpdr th 
ter todtbfam frauifott. -laaieja an «. 
obdubigt btur, ivttbbjur. -lapnoitsen 
ta r. ^ra ett oBänbigt leficeriif. -le 
een t. (ef»anbe tittfldnb, pL eleet tf 
geabcmttga fiber, dtbcrber, dfommor Digitized by Google 36 E1& ^00 ^\lX, onhan fillä el«itA ff<ki\ f}^x 
bef^unerliga dtbörter. -Iin iment. uti 
fa mmanfättniiigat elinaika Uf^tib, elin- 
kaufi tftia iif^tiben, elinkautinen ^tla 
UHtittni, elinkiino nänngtffcing , UU 
. nab«i;rfr, eliaomainen lifcgeu, elin- 
omaisuus tifegenffav. -Ukko kon 1. 
likkiv kön 1. -lukka kun t, föbfrdf, 
boffap. -lio on 1. iiö ön «. bjur, frea? 
tiir. -lo on 8, Uf, Uf«mebel, mogen 
»ab,»^ntfb}ur, fermogenM' JAA «?^oon 
b(ir mt lif, elosii koiflelf eort , elo» 
aika fförbetib, elokuu augujli mSiiab, 
elonkcTitiaen rif p& Itf^mebel, nidftig. 
elopuu ftdiibträb, ttotrdb, elohiiri mu« 
^elv!)(fiuiig, kaitsee eloa waftar bo« 
ffiip, flohepne midn {vieia tatiQa), 
eioku!ika blafliut (een/aiir^a eyanus). 
i,»mp. eiompi lifiigatc. -lokas kkaan «. 
l^fiiobdfriff, t. iMbDggate. -loinen isen 
«. Ufaftig, ii^i^, l^t. («ib m. m. -loi- 
siius uuden #. itfaftig^et. -loif esti adv. 
lifaftigt. -lotoin Uoman «. li^ed. -lot- 
tnmuus uuden t. iijlöd^et. -lottoniasti 
*d9. U^cft. -lo8 oksen*. Uf^mebel, t* 
genbom, toiftelfe. -lostan aa 0. tiUbtin^ 
ga lifupet, toiM. -*j* «n ». fom lff«' 
»et, t^i^iii, ^ar nitbel, petfon. imh 
natf , bemcblob perfbn. --iv4 an n. lef* 
»anbe, IDät-ndeiibe, t. bjiir, elftvft ho- 
pia qwirff[lnwet. -ain imen t. bjnr, 
cUinKunia bjurrifet. -ftimineD isen «. 
bjuriff, \)i. bjur. -Äma fin «. lif, lef» 
nab, elämäkerta tefmerucebeffrifnutg. 
biografi, pitfla elamaa gör otDäfeube. 
-amöitsen ti^.gdra otodfenbe, bnUta. 
-leten lia I. -leskelen lla 1. -lekselen 
lla f. tiflbringa tibeii, toiflad, uppe- 
l^dlla ftg. -lehielen hdella «. bcte ftg 
Iif[igt, bo lifiigi» röteCfer. -ahtnen I. 
-ainen isen «. beba^ab, fcrdlbrab. 
-ahdan htaa r. fordlbra^, Ht bfbagab. 
•atan ttaa ». (dta (efioa, föba, nnber^ 
l|d((a. -attaminen isen «. föbanbetr tm« 
ber^dK. -attaja an f. fobate, mibec^ 
^lUare. -ate iteen f. utibft^dH, ft^ts 
uing. -atys yksen «. unber^dnnmg, 
f^tning, toaftitng, elaiysranta ffranb 
fom cm tDtntctn äridfri. -latus uksen 
«. unber^dU, förplägning, elatusisa fo« 
fl^rfabft. -atti tin «. bet fcm fdbc^, ^dUed \i>lb (if/tiffalf, ptipiff. -attek^n 
telia 0. föba fcttfaraiibe. -ahytan tiaa t, 
uppttf»>o, liftva. -ahdan htaa r. nppl^^ 
iPa, ^afiigt qiDidiia tiU.-ahdyn htya •, 
uppUfivad. -astan aa ». Ufioa ett cldiibigt 
Uf. -iTyn Ipya ». qivi^a HU. fi lif. 

Empa t«. at en c(t pa, bo(! iät jog. 
-mmin mpia r.^e^trra, frnfa, todgra. 

Ema an t. mcbet, emakirkko mobetf9r« 
f a, -seurakunta mobetfi^rfamtiitg, -puo 
ftonitrdb, -tauti mcbetpa^iioii , -sika 
fiigga, -lammas tacfa, -hepo ficb, fitU^ 
towxt\\ ^dft, -kala fijTi^ona, fuKrouren 

fif!, -putki (angetica »yhe$trii 1. «r- 
tkängeliea), -mi im 1. -mo oi> 1. -mo 
un I. -onen sen dim. mober, mot filta. 
-äinen isen U -akas kkaan 1. -alii- 
nen isen I. -moinen isen «. moberd, 
motcrlig. -allisyys yyden «. mobrrlig^ 
^et. -^töin ttöman 1. -motoin ttoman 
a. mebetlö*. -atlömyys yyden 1. -mol- 
tomuus uuden #. moberlc^^et. -inis 
iksen I, -isa an 1. -musa an 1. -arsu 
un f. ^ona, fugga. -musta an t. nrbra 
belen of fdrfen. • anta nnan #. tpdrbtnna. 
bu^inober. -annallinen isen a. ^u^mc« 
bfrlig. -finniiHisyys yydeii «. ^n^mo» 
brrUg^et. -annallisesti ad». ]^0mober$ 
ligen. -antelen nnella I. -aanOitten 
ta 9. tvara todrbtKna, fpota eu ^iitfmc^ 
bcr« ^liggauben. -annyys yyden «. %\\$f 
mobftffap, toff<lfl^retff. -minlima Sn 
9, flpfmober, eminliman kukka fh)f^ 
mordblcmma {riola bicohr), -minti- 
mainen isea a, ftpfmcbcrltg. -mos ok- 
sen #. bigfUmp, dmiie tili ttt bröb. -atin 
ttiraen 1. -atys yksen t. matfttnre. 
-äan au T. fid miber fig, tiUegna fig. 
-myri in #. nioberpadficii. 

£n, et, ei, emme, ette, eivät neg. konj. 
idt jag, bit, ^axx o. f. tt). emma ««. 
af en od^ ma iät fag, empa tt, af en 
D(^ pa bccf idt jag. 

Enempi, enenen, enennän fe cna. 

Enn .... fe ensi. 

Eno on «. merbtobet, YoattenfaK^ jlrd» 
fircm, Enontekiäinen (Snonteftd. -ola 
aa ff. iiiorbrcbrentf ^em. -okas kkaan . 
fl. braiit, brdbMrtanbe. 

Ensi (il. ente) ennen n. ben för^e, en^ 
sialku fctfio b^tjaii, -tulcTa fötfifoiii» Digitized by Google Ens 

vmU, -4erU fbt^a gdngeu, -Tuonna 
Ma it, enneu minua f ote mig, en- 
nen aikaansa i fovtib, ennen mainen 
forbomttma, ennen kuin forr &n, en- 
neilAnsa iDtb jttt förta (fi^. enncsiAftn 
of fovbcm, pL trunti, ensiksi för bet 
förfla, iwi/r. ensin fötft, ei ensinkaftn 
allbeU^ icfe. -imdinen isen «. ben \6xs 
fte, ensimaiseksi för bet f ovfto. -niinen 
isen u. förutn>araube, luli entisellensä 
fora titt Rtt fötta igen. -ntisyys yy- 
den #. forbomtib, förtib. -nta nnan I. 
-niä nnan 1. -nna an $. förfrrdng, 
fömäg, on ennalta f^ax f6tf))Täng. 
-noakko kon 1. -nnakkö kön I. -nnak- 
kous uuden *. förfvrdug. fcrlDäg, en- 
' nakolia L ennalta 1. ennalia i förtDag. 
-nakoitsen ta r. flrilfma t fönväg. 
-nnahdaii Iitaa 1. -nnahdan htaa r. ^a 
titet fctfpr5ng, ^intia litet förut. -nna- 
tln ttäa 1. -nnabytan itaa 9, förefom^ 
ma, ^inna fovut, t)tnna tifl mäUt, \\5, 
ennattara armo ben förefommaube nh 
ben. -nnaiys yksen t. forefomfi* -nnat- 
laininen isen f. forefemmanbet, {)\ns 
nanbet, ennfittamiseen f*! m\}dtt ma n 
^tmift. -nnaitavainen isen a, forefcm^ 
manbe, Iftintianbe. -nn^tf (»matoin ttöman 
c. iät l^ittuanbe, e. jyvä föbedfotn f cm 
tj (tunet mrgna. -nnaitelen telia v, 
$ima fmdningom, piiffunba, e. pilvi 
etelästä v^ffpnba ett uioIn frdu föber. 
-ntuus uuden $. ben förffuttia ttbeu, 
entuudesla ifrdn fcrbom. -nne nteen 
ft. enteet fcceBub, B&banbe Uätn. -nnus 
uksen «. föreBiib , fpibom , ennusmies 
Illman, ennu^pappi orofel^^tef}. -nnus- 
tan aä r. föreBdba, feteft^a, utcfetera. 
^-nnuslus uksen «. föreMb, fpdbcm. 
-nnustaja an«. fdtebdbate, profet. -nnus- 
taminen isen », forebäbaiibet. -4intis- 
tavainen isen a, fcreBfibanbe. -iiniis- 
telen lla ». förebSba fortfaraubf, förc^ 
fp5. -nlo nnon ». bet föna ivanligci 
tilljlcinbet, en ole tunnollani \QC^ av ti 
mer loib mitt förra, tekee rnnolia c^cr 
fotfFott^il. •-nnollinen isi n a. tvtb 
ijtt forra ivanliga ^id trciraube. -nuol- 
Uamis uuden t. forbna tiU flättbet. -nuo- 
tan Itaa r. fötutfätta — Stcmv» en- 
" tibtgore; ennemmin tibigare fw5 Ent 37 ut, fnarate. — Smp. ensin imman ti^ 
bigofl, ensimmalta i förflone. 

Entä, entäs prt. men om, entä sitten 
l^roah fen. 

Enu un f. elf. 

£na an n. met, mncfett, ena rahaa kuin 
mokaa mer j^engar än moi, enapuoli 
ficrre tjsMfi, ei enaa 1. enaan icfe mer. 
— K»mp» Knempi mer, prol. enem- 
miten merenbeld. iMir. enemmän I. 
enemmin mer. -nemroyys yyden «. 
mertal, |)(uraUtet. — Sup. Enin fiörfl, 
pr»i. enimmiten meflenbel0, iutir, enim- 
min l.*eniinmasti arfo. me^. -nimmyys 
yyden «. mefla beten, jlotfla ontalet. 
-nenen neta 1. -nennyn ntya p fcr^ 
cUi, tintvdn, titttaga. nennys )ksen 
t. tiUtDört, förofning. -nenevainfn 1. 
-nentyväiiien isen a. ttlltvoraube. -in'iw 
tymatöin 1. -nenematöiu ttöma» a. 
iät tintaganbe. -nenn.in nt-ia o. fcr; 
mera, föröfa. -nentelen nnellä p. fcr* 
Pora fortfarcnbe, fmdtt förofa. 

Epalto ton 1. -peli in 1. -pisto ön I. 
-peloin tloman (». trög, obuglig, ftdng* 
lig ». obugting. 

Epa n. filfäug, cuvttig, ala epaa tee gfcr 
ej cnijtticjt, fafviiigt, epähuomio ouft^ 
fa.n^et, cbet\inffamf)et, -jumala afgub, 
-jumalinen af^ubijf, -kelpo 1. -patA 1. 
-paiöinen obuglig, -kuollut ffenböb, 
-luku tallösliet, -lukuinen otalig, -lu- 
kuisuus ctalig(;et, -lukuisesti rtaligt, 
-luulo migtaufe, [»artfjufa, ^luuloi- 
nen mif tdnf fam , -neuvoimn UMllrd- 
big. -suunta migriginiiic^, -iuitocru-^ 
ntgl^et, -taitoinen ofumitg, -tasainen 
ojeniit -tasaisuus cjemnbet, -la«^isr.«ti 
ojemut, -lieto oitifd^ct cföfer^et -lie- 
toincn ofdfer, on)if^, -ioi?o fövtirif' 
lau, -toivoinen fört»ijiab, -turva mip 
tröflan, -usko tvaiitro, -uskoiue» nwbs 
ffeplig, -Takainrn oftabig, cbellditbtg, 
-Takuisuus obeflänbigfjet, -vakaisi*8ti 
obeftäubigt, -Toipa I. -voipainrn ilica 
mSeube, opaglig. -pään vaia r. »ogra, 
afff(!, toara tae^Sgfeii. -ays yksen «. 
todgran, offlag. tii»el)dgffttl)ft, olla f pa- 
yksissa n^aro ttoe^dgfen. -aaminon isiiii 
s. todgranbet. -aavainen isen «. trd^ 
grotibe, ttve^dgfen. -ailen llar. rnrfii, Digitized by Google S8 Era iviifa, m^txe, epfiilemfitu utan tniU 
»el. -ailyi yksea ». hoifruef. -flilemi- 
uen ken ». tUMf[aiibet. -Aili A An «. 
ttvt^are. -AilcvAinon iseb a. hoi|tatite, 
ttreffam. -Ailevaisyys yyden t. tujef^ 
Satri^tt, -«Aile^Aisesti «i/p. ttoeffamt. 
'AilpmaiAin itömAn a, otioifiDfloftig , 
ctn?eff<jm. -Ailemätlrtmyys yydeo ». 
ct\\>if\VithUiQ^tt, -AileiiiätlnmAsti ad». 
rtttifmelaftigt. -vin piA r. furtfaranbc 
iw\j^n, föruefa, ätra. >po yon t, epo- 
liirjaj atfrfanelfeffritt* -puutan (taa «. 
ätrrfa((a, up^l^ftDa, affPaffa. -puutus 
ukgen f. JUrfaUelfe, ofjfaffnhig. -puut- 
tamatoin ttoman a. i^e dterfoUanbe, 
rdtet!aUelig. -Arö ön «. tive^dgfen, 
obejlutfam. -Aroin idA I. -Aröitsen IA », 
Betdnfa fig, trmra Dbejlutfam, mi^tiixfa. 

£rakko, erakkoinen fe eri. 

Craun uta = eriAn, eranto nnon s= 
eriäminen. 

Ereys yksen = erheys, erehdyn htyA 
= erneiyn, erehdys yksen = erheiys, 
erehdytän tlAä = erhetytän. 

Erhe een l. -eys ykien m, mi^taQ, toitis 
farelse. -etyn ityA v. mi^U^a ftg, tx>iU 
fefara. -eljs ykaen t. »illfarclfe, ixs 
ting. -etlyvAinen isen «. toilfeforanbe. 
-eilen IlA r. trra, förirra fig. -etftn 
tlAA 1. -etylAn tiAA v. toilfeUba, niifi^ 
Uta. 

Eri in «. ifUb, ovat erinänsA 1. eriliänsA 
äxo fPilba frdii ^loataiibra, eriasia {!i(b 
faf, 'purainen oem»), trÄtgirig, -pu- 
raisuus oetiig^et, -puraisesii oenigt, 
-seura feft, ^jartl, -seurainen feftedff, 
-seuraisuus fefteridm, -seuraisesti fef« 
teri{!t, erinomainen egeiibomltg, bef^n^ 
iietlig, erinomaisesti egenbomligen, htf 
fi^tinetligetu -ituinen I. -ilytnen isen 
1. -inäinen isen a, förff t(b. ftiit, -inAi- 
syys yyden », fär{!iib^et« -näisesli ado. 
färjFilbt, ffilbt. -ikoinen ben a, ctifFilb, 
«. eti|!tlbt l^etfon. -illinen isen «. in? 
H^i^ffng. -rakko kon «. affFilbt fidHe, 
fitjlig crt. -rakkoinen isen «. eti{l(g, 
«. cremtt. -rakkoisnos uuden •. ntflig^ 
Iftet, etemitlif. -iän «</r. -iin itA p, 
{fttio^, dt{fi({a9. -iäroinrn isen «. f!i(6* 
mä^fa. -iiAn ttAA r. fdrffilia, dtfEitja, 
ffönjd, cri^tAin L rritlAitin 4uf»rfitfl^lbt. Efk 

Crki SSL eri, erkenen 1. erkecB erflA L 

.. erkanen erata Kerkaun uta 1. erkaan- 
nun utua 1. erkeyn ytä = eriin, erko 
eron = ero. 

Ero on t, jf i(nab, fEilömdefa, af^feb, ero- 
kirja afffeb^s l. ffiljcbref, -iauiu nf^ 
if€b^5ug, -merkki fFiljcrerfeu. -on oa 
1. -ooo ota p. fPilja^, ^jjiljaö. -omi- 
nen ijeii «. fliUmd^fa. -oraiueu isen 
tf. (ifnoifaiibe. -omaisuus uuden f. af? 
toufelfe. -ovaisesti ade, pä, afn^ifaiibe 
fdtt. -omatoin ttoman «. iät afmis 
faube, cdtf!iljeliyi. -matiomuus uuden 
», odtfliljelig^et. -oiuattomasti md», o« 
/lt{fil)eUgt. -oilen lla 1. -oskelenlia». 
fmdtt fFUiatf, tt>itta fPiljad. -tan ttaa 
«. dtfFrlia, förffiljfl, fEöuia. -otus uk- 
sen «• fEilnab, dtffidtab, erotusvesi 
f^^ufevattea. -oitamiuen isen t. fdt» 
fliljaube*. -ottaja an «. fFiljoman. -ot- 
telen teila 9, fm^uingom (arffiQa (ero). 

ErA An #. oflägftu tcfa för jogt (. flffe, 
fiSngfl, oiibet i fdngficn, ofÖgfcn ott, 
afffilb gSiig, tcfa, erämies j4ga.re t 
jiffare, -vene bdt for fdbaii fdrb. -maa 
aflögfet fljfeJäge, obebobbutt, öbemarf, 
jospa saalis saatui^bin, erän toimi tuo- 
taidhin om biott bbte ffuKe fäi, jag« 
tend önbamdt (totlbbrab) {fulTe ^tntfi 
täit jopa yhdyn erAäni sekA satun 
saalibmi reban ndr jag mia fitigfl 
famt tx>m\n . niitt bpte, kuoleman 
erissA \>& »dg tid (iiäta) böben, 1 bö^ 
be»« fäftor, akka tuopl erAnsA q»iu# 
nan framfober f!tt fo|lec, tAllA erAllA 
beuna gdugen, benna refau, yksi erftl- 
tAnsA ett t feiibU*. -Ainen i^en «. I^t. 
ttfa, gditg, #. refanbe, ehtoo tuopi 
erAisen aftoufit ^emtar refaube mts> 
Pg, keskenerAinen itie. fuUf&rbig, c* 
fung^lngeti, puoiierAinen l^alffärbtg, 
l^al^ngen, fom fitt ^aCftm, tAmfta 
erAinen ben f)&x gdngettd. 

Eräs Aän pr$n, ttdgon. -Ahitse «i*. näf 
gon gdng. 

Esi ... . fe ete. 

Esko on a. u^)>btdfl, l^ögbragen. «^tte- 
len telia p. I^ogfärba^. 

Eate een t- l^itiber, för^lnbet, förUJ^Äiib* 
m»g, tirföft, idf. -eelUnen i$ea «. 
I^iiibetlig, fuS meb Mr{i&^^ if^id- Digitized by Google iiMrtl «rf#. ^ii^>#tit9t. ^cHdito (tMDlQ 

^t. -eeltömAsti otfr. ^iubetlot), efdfi 

«Kgt. -Mn M 9. ^iiibra, för^nbra. 

^«inuAcii isMi «. i^iubtdtibet. «^?ai- 

oes Uen «. ^inbcaHbe. -i-tftaifttAlii t(6- 

mfta «. i({t biubtanbe. -tt'l«« illt r. 

^tt^a fDrtfdtanbe, nrfäfta, företi>ättba. 

-t«lys yktffD I. «telinys yltsen «. ur^ 

ffuibaiibc, «tfäft, foreiDäubning. -lelö 

Ao = esielys. -i«Un itiA 9. ^a att 

^tttbra, Iita jäftoa. -UUelen tellA 9. 

föf« ^ittbra, göra ntfaftct. -ifn y« I. 

-^yn yU 1; -tiydyn ytyfl 9. bii f^m 

htai, föt^^hibraa, jäf»a«. -lyttn ttaa 

9. fäjtta ^itiber t tvägm. 

Btana an «. fntget {Hmax a§rtiHt). -^ai- 

n^ isen «. full af fnigtar, ^t, fuigeL 

Esi eden (H. ele) «. f)ä((ft framfötk, 

beit );ta (. U^ fom l^orte Iteforl af^ 

«eiar fdt ftg pd dttgen, niUtöTM «si* 

•nrt ofmefa flua tcgot, «/la#. edelle 

(vain^, «<i«Heeii i ftrtfätttiiug , o<i««t. 

edelti frmnfdte, «»/; edelfAiftdti ftams 

fU, edellAkuin 1. -piin pä förftanb, 

t tuo «teen 1. esiin l^emtar f ram, ftams 

fi^Utt, on edessAni är framför inig, 

▼ftt edestfini for uttbait fdt ntig, trMn$l. 

9^ fcaimlt, edespAin frambrled, Tihä 

-edes liki l^elU, edesiokaisin ftam c(^ 

4iK^fae F»'*', editse fromom, insir, 

eden, eteäki tf^tuKt^et, esiboone för< 

tum, tambitr, isMsAt f^f&bevr "rkuva 

.fercl>i(b, Beiöte ,A\m% Udi&U, -merkki 

Övmi^tt esimerkiksi titi tnm)pti, -nab- 

ka fcfl^ub, -pnhe företoL -vaha cf^ 

•loetll^, -▼anheminat fotfla föcdlbrat^ 

>na. — K§mp» edempi^ vieedemmAk«i 

•Lt edemmAs 1. edemmA 1. edeinmAlte . 

f^ (öitgte htxt» edemmAliA längre u 

frdn. — Smp. esin ft&mftf esinnA fd^ 

{om ^tafl, fdtt. -'ikko kon t. fctfl« 

Itng, ferftfebb, fövfluga; -ikoineik isen 

'Utokfovf^föbb. -ikoismis ooden j. fdtft^ 

tföbffordtt — Etinen $dp. ^Ic^nen 

L etäen <r. futiffföt toatanbe, «. |ör< 

ing». ^— EtefA An «. frainfPfntanbe, 

{MekiHig ,' f^rmontig. -^tyys yyd«i #. 

^Mtloftia^et, #cmonl%^ -* £del- Bte^ 39 iijlett is€B i. btu fotrt» fctegdenbe. 
-isyys yyd<*n •. främte Idgr. — Edel- 
tfinmAilicn (2= Pf]iiimmAinen7 i^n a,' 
tiÄrmaft föregdettbe. — Etmcin «deU 
9. fttamftiba, g*ta framfleg. — Eden- 
nAn ntAA t. föra framit. — Edistyn 
^A 9. fromffriba, gora framUcg. -un 
AA l. -leien llö ». föra framdt , fd 
förfi)rdng. -tys yksen ». fromfleg. -4A- 
iiiinen isen t. fvamflfttbanbe. -tytAn 
tlAd 9, Idtaframjfiiba, f»eforbra fcamjteg. 
— Esine een #. föremdl, objeft. -ri- 
nen isen «. objefttto. 

EtclA An «. fcbet. -Ainen isen «. f^bltg. 

EtennAn ntAA v. begtipa. 

EtkAsen stA «. göra tttt l^cia, ttSfreb^^ 
Uiia. 

Elsin iA 9. f5(a, beföfa, l^emfofa» e. pdAtft 
Iö0fa. -SO nfn I. -sikkt) kon I. -sinko 
i||^«>n «. föfmibe, befoF, l^einfcfelit, Ma- 
rian eisikkopAivA dftone bcfdfelfebag. 
-into nnnn I. -iminen isen t. fcfan^ 
bet, bfföfäubft. -iA An «. beföfare. 
Melen IIa L -^kelen ilA 9. oft^ fofa, 
befcfa. -itAn ifAA 9. Idta föfa. -ittelen 
tellA h. Iata ofta (of a (. befofa ll^emföfa. 

Etsone een 9. mibbag^bloita. 

Etsallinen isen «. ^mfl. 

EttA prt. att; rl b^t att, sekA .,.. Hiä 
bdbe .... o<^, etten, el4et, eitef, ^- 
lemme, ettette, etr^ivist 'ott idt jag, 
bu 0. f. )o. «f. af ettA en, ettA et e. fi m. 

Etu dun «. fläUet frdmfdr (isesi), föt^ 
bel etabammas frattttoub, -huone f dr^ 
mm, tamhnx, -jalka framfot, -puoli 
framfiba, -sormi v«fflt»g«r» »voite ttd* ' 
got i förtodg, -mainen framom moi 
tantt, fcdm^, efsii etuansa föfer {tn 
förbet, Hu ja dAmA a!(t j^toab man 
dger. -uba an i* -duttiuiin isen •. 
frdmri, fötbeloftig. -«uisuus 1. -dnl- 
li^us uuden ff. f^rbetaftt^t^t. -uisas- 
ti I. «dnllisesti «^9. fölbetaftigt, meb 
fcrbel *dus uksen tsfH% esi, edbk- 
mies ben fom fi&x fötr eit, Hdnfdvetrd^ 
bAte. -dusia att #* tHllratet fcainfDte, 
ruumiin e. ^öflbelen ^f ftop^eti. -dnt- 
tan aa 9. bereba f6i: f!g, förbeteba. 
-dttstut ukien~9. foYberebelfe. -dttste- 
lea Ua 9. fmdtiingfm fdrberk>a. mIus- 
tiBiioett l <iAiiteifininen^'iaett «. f^xs- Digitized by Google 40 Etiir ]bere|)anbft. -dMsUja an L «das^^slia 
an g, förberebate. 

£Uii flän «. a^ädfeti, fterran, on etfial- 
Ifl ät fietcau. -akkftin 1. -flkkfiii adp. 
fjertan borta. = Komp, -äftinpi läiu 
gve o|Iä(;feii. — Sup. -iin Idnftfl \)QjCf 
to. -äinen isen I. -äällinen ist^n «i. 
ofllagfeu. -aisyys yyden «. ajlögfenf;et 
'tenen deiä r. a^äg^na ftg. -flniä an 
«. ajlägfeu ett, {fog m. nt. (esi). 

Eukko kon s. ^ammai qmmxa, gumma, mfitf motmct, f^fiL Tiljaa mkM^ ah 

UrottnttDC af f4t) cd^ VDtQcbrdb/mBiiiiiin 

eukot jotben^ alfiraub^ nt^mfer, elfbot. 

^ura an «. duxa fcdett, Eurajoki (Su? 

Eva ftn a, fena, evjiperdinen (diigfam. 

-ainen isen «. l^t. fena, feutg* -atöin 

itöman a, fenlo^. 
Eväs aän «. toägfeft, b))fafa. -aallinMi 

is^n «. förfebb meb toagfofl. -«tan aa 

«. förfe meb koägfoji, ^r0n)tant€ra. H. Ha int. utrop ivit» frdgfl, l^toab? (=hfi) 
Haahka an = habka. 
Haahkia an a. lätt tiii fEune6. 
Haaiinio on =: haamo, hahmo. 
Haahli lideu = haaksi, hahti. 
Haaksi sen s. fart^g, fffpp, -rikko {!ei>H^ 

brott, -rikkoinen f!e)}p0bcuten (habli)* 
Haalea au «. Iju^grd, blatf, Ijum. -eus 

uden s. UadM, Ijuml^et. -asti adv. 

Uaät, Ijumt. ^lahka kan 0. ndgot blacf. 

-liun uta 1. -i istun ua «. bli IJHOi. 

-lotan (taa v. ffifta Uu^gvatt, {!pmtii 

pä afildnt» (baleu, haleva). 
Haali in t. firöming = haalikala (haili). 
Haali in «. ntflräijfntugr istui tässä haalin 

aikaa fatt j^är en llng flunb, kahteen 

haaliin kävivät tääUä t\»& fiba gSn« 

ger gingo bc ^dt. -in ia ». famiuaii* 

Haalu un t, J)&\ininQ meb cmarmuing. 
-uun uta 9. Idlfamrbfamntag (halaan). 

Haamalti tin «. fovfldnb. -il Unen isen 
th förftdubig. 

Haamia an a. bunfelt ftamffumtoube, 
^eniff. -mahdan htaa «. ^atltc^t fram^ 
fpt^mta, {flmra. -nio on «. {!i}mt, cbe^ 
lldmbtbrag, tt>dlnab. -moinen isen a. 
ot^bligt {I^mtanbe , ^dluab^Uf. -motan 
ttaa V. ffi^mta, tiubra, {ftmva. -motin 
Itimen s, haukan haamoUimet i)e(m$ 
tpingar (haara). 

Haamu un, -uinen isen, <*uun uta, 
-uilen Haa = hahmu ra. fl« 

Haani in «. toftg, fmdta^ftg. 

Haapa, van ». afp, -päatA fttnmltb 
Cm*r$€s ftAmd), -aB«u sen 4tp. (iteu 8UUS uuden «. afpiifebom. -pto on t. 
e!)]o(f af eii afp^am. -vikko kon 1. 
-visto on 9. afpdiub, afpffog. 

Haapana an «. btd^anb {anu» p^iteiopt). 

Haappaan 1. haappajan pata r. grUHIi 
tag, ^afligt fatta iiti, famta. -pna 
ppoa 9. fatta utt rafft, famla om vM)tf. 
fet -pollen Ha ». famla efta. 

Haapsailen Ua v. famla efUr, tapa &t flg. 

Haapsainen isent. tmmtxmai\(eerttmk^^ 

Haapuilen Ua. I. -puroin ida 1. -uroik- 
sen ila = haapoilen, haparoitaeo. 

Haara an t. gten, tien haara toä^« 
ffilnab, joen h. dgreii, haaraniekka 
greumdftare b. m. f. m^cfet greiiig, 
asian h. omf}dnbigl)et t eii faf, joka 
haaralta frdii ada |dll. -anen sen dim, * 
liteti grcii, haarasiin asti duba tili 
mibjan. -ainen isene. gteutg. ^aisuus 
uuden «. gtentg()et. -.lisesti ait, gre- 
nigt. -allincn isen ». greuforfebb, gie= 
nab. -allisuus uuden f. greunfebo». 
-akas kkaan a. florgtenig, mdnggremg. 
-rikko kon 1. -rikas kkaan «, trd& 
fanua meb tu>k| 6rcn (^anbtag), rukin 
haarikko gvenarua pd rccfniUeii. -ru 
un «. grenigt trdb tili l^dngare m. m. 
-rukka kan s. gaffel. -rre een «, gce^ 
nigt tiUjIdnb, olla haarreellansa n>ara 
utfpdrrabe frd» b^araubra. -laan ata 
p. lUgreua. -railon Ila». bilba fml 
gteuav, utmifa frdu dmuet. -rotu otn 
r. utgrena ftg. «rotan ttaa f. utgeena, 
fötfe meb gteiiar, utfvdrra, ulbreba. 
-rolus ukseu «. gteubilbuing, xxi^xta 
ning, utbrebning. -rotin itimen u metfs 
t^giatt titbreba, haukan haaroUiiiii't Digitized by Google inMiibel» ttibte^nbet. -rotlel«a ttUa 
». utfrärvtt fmdnrngmn, ^ utft^&nab, 
gtenfTe. 

Haaniiska aa «. ^arnfff. -koitsen U 1. 
-koitan iiaa «. förfc meb ^atneff. 

Haasio on s. l^äSja, tprf^äUutng för ätr 
itx, fäb m. m. afldng ^df4la. -hoh 
oa 1. -ioitsen ta 9, ^äf jo. 

Haaska an t. luber, ad, af|!rap. «-aan 
ota r. fötberf»a, förjfämma. -aus 
uksen t, förbetf, för{!&iiintng. -kio on 
L -ku un 1. -ko on «. fötberfroabt 1. 
fcrffdmbt tittddttb, förjfdmuing. -aelen 
tdr, -ailen Ua e. fmdningom fdtt>erf# 
UHi. -aan ula 1. -aannnn ntna 9. for^ 
berfn>a«, hii förfFdmb. 

Uaaso on «. fklptg mennifpa, gdcnbe 
q/SOattiaf, brtttnmeL -olan ttaa 9. 
tulta, finUa. 

Haastan aa 9. tala, {amtala, tala ttoU 
ftgt, tvotfa, ntmana, ftdmma tt(( rät* 
ta, ^cta, tttiber ^otelfer förbjuba. -ami- 
ben laen «. tvotfaubet, utmananbet 
nt. m. -aja an t. titmcmare, m. m. 
*to oD 1. -te een «. ntmanlng, f)ot, 
Hämniug, sakon haastolla mcb ()ct af 
jrtift, »ib äfaentDt af »lift. -afainen 
iaen ji. tataube, trotfanbe, utmauan* 
be. -avaisaus undnn s. trotftgl^et m. 

^ nti -avaiscsli «J«. trctflgt. -telen 
Ua 9. famtata, Oaninta fitxa m. m. 
-tataa ttaa 9. tHitaia, iätä Umma, 
virnana, -tatlelen teila v. talotf n>^, 
\Sta utmana. 

Haatta ian «. f oja. 

Hfava aa m, fdr, fUg, f^dttg, yhtfti haa- 
f aa }fiä en gdng, yksi baaTaUansa en 
i ddngeti, haavan lehti baggffllar {uh 
ekumilim 9ulfri$). -anen sen dim. lU 
tel fdr. -ajnen isen «. fdrig. -aisuus 
ii«4en «. fdrtg^et. -aisesti ui», fdrigt. 
-alllnen isen «. fom ^at fdr, fdrab. 
-aan ata 1. -?oitan ttaa 9. fdra, kuu 
ma baai^tfu mSnen ät i aftagaube. 
soittaminen isen «. fdtanbet. -Toitus 
oksan 9. fSranbe. -Taus nksen », fJro 
ttittg, kaun h. mdiien^ aftagnitig, i^u 
ian af neban. -voittelen tetla 9. fdra 
Mtt. -Tottun Kua 9. hii fitab. 

Itaraan aU 9. iSia UH, Htia mtb, Hm 4> faftr -^e ees •» fautafl. -?fksiB ia 

9. fanttfeYO. 
Haavi in $. l^f. -in ia 9.|dfira. -vit- 

sen la «. I^d^a. -vittelen telia 9. ^Af* 

toa fmdtt, fifa eftet. 
Haafo on t. fdcf. -ooan sen 4im. Ittett 

f&t, pdfe. 
Hae .... fc hake .... 
Hahajan hata I. hahisen sta 9. fufia, 

^wäfa, )>iaf(a. -htna an 9. fu<, pra^ 

fef. -hahdan htaa 9. fufa tiH, pta0« 

Ia titt, uppgtfioa ett oa))jfratt. 
Hahka an «. etbergd6 (fuHgula m9m$*' 

Hahlo on 9. tPtUg ttpärflä )) d branbiem, 
pL hahlot grbt^iigare öfioet elben. 

Hahmin ia 9. fuoptHi meb ldppatna,be^ 
gätligt äta, efterfifa. -maisen sta 9. 
^ittp^t fn>dlja» n>rdfa t fig. 

Hahmo on «. ffpmt af ndgot, frnitar, 
fhigga, )pd(nab. -öinen isen «. otpb« 
Itgt fF^mtaube, feiibar. -oisuus uuden 
i. ffenbar^et. -oisesti ää9. ffenbart. 
-oon ota 1. -ailen Ha 9. gora l^ttre 
btragen, fetiturerna, göra of&fevt, fioof' 
tpanbe (haahmo, liahmu). 

llahmn nn = hahmo* -non uta 1. -ut- 
ien lla 9. gcTa ofdfert, fatnla, ^amla 
eftet ndgot. 

Haho on t. facffate, gapfhrattare. -otan 
ttaa 1. -ottelen telia 9. fadfla, gap9- 
fhratta* -oi Ien 11 j 9. gapa (hahajan). 

Uabti hden «. {{epp, hahden hammas 
attfate, hahden pieli ntafl, kahden 
kftrki fprct. hahden haljakka meb fepp 
l^emtab o^ betföte fDJIbar fldbaab. 
-inen sen dim. iitti fFep)), €. xit }pa 
ffcpp, ht. ffepp (haaksi). 

Hahtu hdun «. ben (Ufita duban pd 
fipinbotfl, f uit ^dt, tngg, fnad. -ui- 
nen isen a. fjuntg, tiiggig. -ua an I. 
-nva an «. uUflaga, (atbniiig, Inmih. 
fitdflinga. -uin umen 9. fatbnmg. 

Hai-luoto StavU» 

Haikaan ata 9, ftpdftpa, itta. -katan 
ttaa r. Idia fmdftpa, ftabbr*). -kattelen 
telia r. liU fottfatanbe ftpdfipa, jlabbta. 
-kahdan htaa 9. I^ddigt ftpdfn>a, fdt^ 
ittoi. -kahtplva della 9. ftodfba vpp 
bd ed^ bd, fdtttta# gdiig efitr ontian. 

flaikdap ktua •* fdttjligil, «fbtmfkl, fiH^ Digitized by Google 43^ BA . ig«i, loiftoinna.. lotictft Jg^ Ih kii|«iti 
cm&xtU^t förftoiima frdu i^nibfrtia vd 
tn» -Itto hdon ff. fpttnmilHiRg,. fat« 
fiotunaiibe, trriti^* ^Ivdotan itoa m. IJta 

Hatka an «. \oi^}^ lu£t; oi, ftDäftoaitbc 
x)^Ut. -ahdan Iitaa r. repa ti\l S^u 
roixi (tU meb ffarp röfl, Hi ^afltgt 
mifniobtg. -ahtelen hdella ». ropa 
tiU ti! vä^ bd ffaxpt. — aiJen lia r. ro* 
t)0 fortfatt ^aj, itmni fl^ (haikea). 

Haikara an m, ^dget («r^ra c<ii«r«a). 

llaikfa an .m, hitttt, {fa0, |EiUaabe, 
fmärtfam. -eus uden «. bitrer()et« mtp« 
mi^b. -asU «'/f. {»ttteft, ftatH, fiiidit« 
famt. -kti un t. fmag obeti<i§(i0 luft, 
oi, biiter fdufla, pään h. ^uftt}iib»arf. 
^ktiaa att «. bitier» fmärtfam, ofaube. 
-kun ua r. ofa. «-kproitsen ta 9. tva< 
ta tuigmcbig, «roa^. -kistan aa I. 
-keulan itaa 1. «Jotan tiaa p. f^^ 
Mttft, bebrofma, oi;oa. -kbielen Ua 
1. -kolteleii telia ». ~ fortforaube för» 
bittra, »ifa ftg orc(i§.- -keudtin utua 
•. forbiUrai, bebröfu^ai. 

Hiiikka kan «. tmi* 

HailaannuB ntua 9. forfb^go, BUanbfat^ 
Ien, fmaflci. 

Haili in #^ firoming (haali). 

Haima an t. bintc^ge i^ei ibi^Ciinbe b{ut. 

Haimi in 1. -io on «. fioag Itift^ bcft, 
aHitig. -mennan niai r. bofta, f^mta. 

Hainoon ota v. efterfifa meb floittrfeeigär. 

H«ira am a. trrig, nägtebaubf, -^usko 
toillfaraiibetrd, -usknioeä uuUfaraube. 
-aan ata «. liiga felt, gripa efter, 
famla, göra l^emUgen. -aus uksen «. 
trring, migfag. •*at'len 11a 9. tvara 
Doel^lgfeu, tDara ofdCer# dngra. -aun 
nto. 9. miglebad. -autan ttaa «. bftfttgt 
taga fft, iätä miplrboe, tJta famia 
ffter. -aisen sta .9. i^fltgt fanita ^ 
ter. -ahdan htaa t. -ahdnn htua 9. 
förirra ftg ^afitgt, laga en^dttg frU. 
-ahdus uksen «. ^jfligt felfleg, )}löt6^ 
Itg irrittg. -ahtelen hdella 9. förir^ 
ra6 bd c(^ bl. -astelen Ib 9. irra 
«mfring, faafioa. 

Haiska an »^ fdt:ffuigirkg, (»räfning, 
haiaban »pila =px T^koptU »pila, huis^ 
km falkkta U^^i^t ; nmUäiai i^ «^ Sai 

UUtf^f Ma tndtiup -»ka «a» «. 
fhdl^aUtt. «-ku oa «. Utftonbe a$. 

Haisen sta 9. lufta, fiinta, haiseta ao- 
kulainen r5b 1'lifltr (UmiMm frnrpnf-^ 
um L umpie^ieauh), ^ia au L -tOfi 
in t. fom inftar, fttnfo:. "-au un «.. 
hiU, daitf, -ruoho tudrbrobb (juatm- 
zanthum 0j§^uium), Hiemtuen isen «. 
InFtanbct. -^i^Taincn isen «. hifMöt,^ 
iittfanbe. -sevaisuns uuden m. ^n^ 
fanb< egeuf!ap« -sematotn tfcomao m. 
iät Itiftaiibe, ^anflöi.— 'Setntitioinuaa 
uudt-n 9. briji t>i (uft, flanfid^et 
-skabdait , hlaa 9. gifiva ^flig fiaiif 
l iuft frdti % -alan sa 9. lafta pt 
-siaminen isen «. lultaiibet^ -^ap «a 
9. luftare. -^starainen isen «. luftat^. 
-stamatoia ttoman «. iät luftrni^. 
-stin imen «. luftorgan, tufttor. -st» 
on f. hiftffnue, liiftuittg. -atelen Ila- 
9. (uftQ fortfaranbe, nofa t»d.^ -stataa 
itaa L -stalutan Itaa 9. t&ta Ittfta pl. 
«-suun Ilta 9w (ufta. -stallta Jiaa a. 
Infra ))d bd o^ bd, geatm^ lultaitbe 
unberföfa. «mkka kan t. b^umgift^ 
iver {meUlotui epeiHuii») (baja> 

Haitta tan 9. för^mber, ffaba, «»iiaktf itM 
fförntng i n^cfelar. -anen tenäim;, (p 
tvt ^iuber, furtiit -tan tiaa l -uaoa 
tata 9. ^rfriubra, flaba, ei Iraita ^s 
bar tcfe. -te ttren «. oid^tntet. ■•^aiii- 
neo isen a. l^iiibranbe. -ainatoiai' Uo- 
man «I. i(fe bntbronbe, of obltgu^ORäaa 

, Ua 9. ^inbra (. fPaba fmdtt . r/« , 

Haitn dun I. -uva an #. f jnn, innt «Mia, 
mjölf cäf UKittenbianbntiig ^kuita). • 
-«ukka kan 9. fom fobei meb fdbaa 
brncf, 9nfrbgg, flatfore. -^dun tua •. 
fdrfiDtmta, fötfh^a (haihdun). 1-1 

Haivale een 1. -are een i. -^(efi ^r. 
-%-pvran rtaa 9. tugga, cpcipa tog; xijda. 

Hairen earn = haivale. t. , i\ 

Haj I an 9. fntditngn. 

Haja an 9. tttbrebt itftfldnb, fviagfma^ 
titng, on hajalla dr fniig^ibtv^Hn» 
brabt, hajareisiä grenf^e, hujan iiajaa 
luullet om bttl(er. -ainea L '-»nadnea 
isen L '»ällinen isea «. Ittligf^PTtbb, t .. 
^tfäm. -aisnus 1. -anaisikiiL-^aJli- 
«Mi vadin. 9. > f cmgfpribt U fMff^^ Digitized by Google ' vämhU rJMin uta 1. rjaoikiiuii ntua 1. 
-jovn ula 1. -jounnun alua L ^oon 
i«U-#. fi^ftbo^» utbteba^, fotibtrfalU. 
-joAvainen iaen •. föiiberfananbe. *jo«- 
iBa«oiu iioman «. iät föubtrfaNaube. 
-Men Ha v. fm^iiiimom föMberfaUa. 
^ian ttaa ». f rin^^fvriba , iitbrcba, 
ncbriftoa, iftngra. -jolus uksan «. iit« 
brebntng, uebrifiiing. -jnitaja an «. 
nebr4f»are, titbrtbate. -jotiaminen iseo 
t. utbrebaiibe^» nebtifiuanbet. -joi telen 
teUa •. ttibreba L nebtifva \mh\uu 
fiem (haju). 

Haiu on s. luft, -ruoho Mt^x&i, m^f 
ffegrötf . {kitr0ekl0m aifrirte). -uillMl 
iten 1. -aliiaeo isen «. Iiiftatibf. -ul- 
liaaus uuden t. (uHanbe egeii|!a)). 
«-uisesti 1. ttlliicsii mT». i^d luftanbe 
{6U. -uloin ttoman «. UiUiöi, luftfti. 
-vfiomnus uuden «. Inftlö^bct. -uUo- 
naali md9. utan hift, luftfritt. -juun 
«ta I. *jaan jata i>. lufta, bofta. -jah- 
•dan htaa 9. gifn>a ^ajlig tuft, fprtba 
(R boft. -jalitava an «. boftanbe. -^a- 
«en tta 9. b^fta ftar(t. 

Haka hatn « . ^afe, ^age. «^aBen aen 
4im. liteu ^fe l ^age. — Hakaan haata 
a. ^a fiift» in^änga i Iftaae. 

Ud^ahdaii Iitaa t. topa tili fcm ftatan, 
gay^olta. -btelen hdella 9. topa i&f 
hinba fortfaraube. 

Hakana an t. ffägglaf (twR€a Mrta I. 

Hakara an «. gabb^ ta^^, retelfe. -ainen 
aten m, taggtg. -aisuus uuden «. tag> 
^igt^t. -roiii ida I. -roil8(>n la 1. -poi- 
taft ttaa », ftida, xtta, fitttba. -rran 
riaa 1. -rtelen rrella 9. ftida fniätt, 
Tcta, ruoto k. kurkussa flffbeuct ^U» 
ta i ^alftn. 

Hiett hakt>a •. fofd, ubbfcfa, anföfa. 
— Huku aun L hae äkeen L hakum^n 
sen Wf'm. 1. bakusa an t. föfning, uvp^ 
fdfiiitig, uttfofaing, on häkeillä L ha- 
vIttaaiHa ät unber foftting, (of cd fcm bäf), 
im hakusalla dt pd föfning, föfer. -ke- 
nkiä ukac n ». fcfutng, anföfniug, t&tof 
mdL -liia an «. iötaxt, (ätanbf. «ke^ 
-lumen iaen ». fofaiibet. -kelen baelb 
•iblueleu H« t haeskeUn L ha«katlen B»k 43 Ba «. flla fontfatonbe. -aUn 4laia 4. 

. -etutan Itaa 9. Idta föfa, Iita «tfdfft. 

Hakeri in «. fEjul af gAtbfel. 

Hakkaan kala #. ^ngga, 9«S« HiaminaB 
sen f. ^ugqonbef. -aus uksen 1. -kkun 
uim t. (iigguing. -aaja an •. Mgart. 
-kkuri in «. ^atf 1)0, ^<i(f ttdg. -kkaelen 
Ha L -kkclen keila 1. -kaskeUn Ha 
9. r))igga fmdtt. »kkauo ula 1. -kkaan- 
nun ntua 9. l^uggad, bli ^iiggeu, -kkuu- 
lan I. -kkaulan Itaa r. Idta ^ugga. - 

Häkki kin m. fitig, loetffam. 

Hokkinen sen «. faia = kirkkokakktoatt 
(eorput fli9a«i/iilii). 

Hukkula an «. fordtoti ^denbe ^t, -aiu 
= sorkka-aila» 

Hako haon 9. xii af gton, iaU, tn, 
tnMa, kuusen hakoja graiiYid, -rastaa 
bjöf traft {turdMf pitmriMj, -tianen taff^ 
bit {e0riff9enMeiMi0r), -öinen isen m. 
fuU meb ru^or, gfotb of barttribi 
xii, Tastahakoinan iiiot(h:df»ig , vas- 
tahakoisuus mctftrdfto^bet, vastaha- 
koisesti motArdftotgt. -olikko kon «. 
famliiig af ru^or. -«»Ta an a. m^äH 
xi^, nfmigr bteb. -aotaii itaa a. gran* 
rifa, bedva meb graitrif. -aoins nkseft 
«: groiitiduiiig. -oilen lia a. tmura mot^ 
flrdfvig (haru). 

Hakula an «. ti))f framfommet ^c ti 
fpäba bani. -ainen isen «. ^rig. 

Hakuli in «. pdltterf fdng cd #ab, fötr^b. 

Hakuri in = hakula. 

ilalapaju = hiilaja an «. groii^l (««K* 

frägitis). 

Halaan ata a. otnfamna, omanna. -aos 
ukaen «. omaimmitig » omfamiting. -aa- • 
minen isen 9. omfamnanbct. -aelen 
ad9, -ailen Ha 9. ontfamna bd c4 
bd, fmefa. *at»n ttaa 1. -atutan tiaa 
9. Idta omfamno, )^a att cmarma (halu). 

Halakka kan u» fpltg (halea). 

HalaTa an = halajj, halayan keuhko 
tituberftoamp (ffyp^nu <^aiaHtiff)(bala). 

Halaisen sta, halaistus uksen = hal- 
kaisen, halkaistus fe halki. 

Halea an 1. -eTa an «, Iju^rd, gtilgrd, 
blocf, Ijum, h. mieU trucnpct, mi^l^ttt 
ftnne, h. aika tvdCig ttb. -aas udkn «. 
bla(t|et,liii]|ii^tt. -astialla. UtOit iimt Digitized by Google 44 Hai -abia \um «. ii4§»t (lacf. -«ub i^a 
1. -euonun utua #« BUblo^, Mi (jttm. 
Halia au = hulea, lialistun = haleun. 
-ikka kan f. hiaät bjur. -tkko kon 
«.^aliffo fodfen. 
Halja an = hsilea, baljaslun =: hale- 
un. *akas kkaan u. bla.t. «akka kan 
t, fyvit n>abmal, fläbtiab of i^toit n>at$ 
mai , fcvtut -akkaiaen iseu dim. = 
iialjakka. 

Halki prL itu, fiufmeu, halki iaiTaan 
tmdr^dfiverl^imnieUn, halki maan tmärtf* 
t^etiom Imhet, jorbeu. -inainen isen 
m. fltifmeu. -inaisuus uuden $. fluf^ 
t&en^et. -Ikeen Ijeia r. remna itu, 
fl^fma^, fpticfa, syö haljetakseen äin 
{ig fprdngmdtt. >lkceminefi isen*. rem« 
uaub^t. -IkeeTuinen isen a, fpticfanbe. 
«Jkeemaioin ttoman «. iät fprictanbe. 
-Ije Ikeen 1. -laa aksen «. I^älftfii af 
ftt flnfttet ttdbb(c(f. *-lkeema an 1. 
Ijenne (= halcnne) nieen «. remna. 
'Aein iinen 1. «kia an 1. -kio on 
1. -kioin omen a. fpricfa, vemtid. 
-keinon ison a, fvrucfeii, tetnuab. 
/-keisuus uuden f. fprucfeiil^et. -keun 
uta = halkeen. -kcilen lla 1. -kiden 
Ha », remua l.frri(fafortfaraube. -kui- 
sen sla r. fbfiDA. -kaistus uksen f. 
Itofiiiiig. -kaiseminen isen «. U^froan* 
bct. -kaisin imen «. f())fiung4tt)er!tt)9, 
UL -bn Ikoa I. -Ikoon lotu «. finflva 
i flora fir.tfeu. -Jko lon «. fafltDcb. 
-Ikoinen isen a. f)t faiia^eb. -Ikola an 
«. luebgdrb. -koelen trfr. ^koilen lla 
p. fortfaranbe flnfloa ^ora fl^ifen. 

Halla an u nat^froj!. -ainen isen <<. 
froUom, ftofltg. -aisuus uuden «. fco^; 
iDm^ft. -nannun nlua L -astun ua t. 
fEabad af frcjl. -Uiainen isen «. bröb 
af froftffabab fäb. 

Hallava an 1. hallpTa an a. Ijudbrun, 
Uaä* -vuus uuden ». Ijudbruu^et, 
blatf^et. -lii in «. tluebrunt, blacft 
bjur, ore, l)uub, gr^fEäl. -llistun ua 
r. bli Ijudbrun, btadua. -Uas aksen 
s. Iju^brmi fo (balea). 

Hallu un.«. forg, beft^mmer. 

Hallukka kan t. fröbud )pä, ||ampa. 

Halme «en «. fiveb. -ehdin h ia r. 
fafbja. -efitia an ». f^ebjare. Hai 

Haloioea isen a, Ifitm. -iiaas uu^M^. 
Ijutnl^et. -isesii «dv. (jumt. *itaa ttaa 
V. göra lium, u)})>n>drma. -iius uksen 
«. upptDärmning. -oitun ttna I. -oua- 
nun ntua r. bU Ijum (halea). 

Halpa vaii a. biUig, of riuga wMt, pi- 
ua halpana ringofto. -aiiien isen «. 
u^gct billig, oaufenlig. -aus udpn I. 
-aisuus uuden s, H\li^fftt, ring^et. 
-penen 1. -venen Teta 1. -vennun ntua 
p. Ui bittig, foUa i t>xi9, »dtbe. -ven- 
nan nlaa r. fdlla prtfet uebfdtta. for^ 
dngOr fcrfleito. -vennus uksen «.ueb^ 
fdtluing afprid, iöd«be, aufepube. -pe- 
len yella r. rtngaf ta, fmdtt uebfdtta* 
-veksin ia I. -Teksun ua r. Idgt UDp^ 
ffattfl, riugafta, förfmd. 

Haltu llun f. u>drb, {!9bb. Jumalan hal- 
tuun fartt>d(, abieu. -uinen isen a, ^t. 
ff^bb, i trdrb »oronbe, •. pupilL -lia 
an #. f!9bb6geuiu3, fhjbb^patron, flfl^b* 
bare, n>drbare, maft^afivaiibe, koto- 
haltia 1. huoneen h. tcmtegubBe. -tia- 
tar ttaren #. ffpbbigubinua. -tiallinen 
isen a. fom l^or {!obb0geutn^, matt* 
l^ofmaube. -tialoin Hornan e. fofnoit» 
be ffj^bbtfgeiiiu^. -tio on «. ff^bb^gf^ 
niu^, {f))bb, ivdibe, p/.haltiot efflattfit 
tillildub, olla haltioissa n>ora iefflatf. 
-tiokas kkaan l. -tiakas kkaan a, tU 
fiatij!, maglff, rafanbe. -tioin ida r. 
tioaxa i it\iae, ibfa mogiffa foufler. 
-llitsen ta t. ^ofroa todrb, maft, be* 
^errffa, rcgero, fiyro. -llitus uksen «. 
finrelfe, regeriiig. -muoto 1. -kaava • 
fii)relfeform, regeriug^fcrm. -liirto 
noon 9. förmattniug, fiprelfe. 
an «. fli^re^mau, regent, ^errffore. 
tar itaren «. regeutiuuo. 

Haitto ton 1. haitattu = halvalij 
halvaan. 

Halu an m. lufl, böjelfr, Idugtou, | 
-sana fan?oritcrb, -rako «p. för j 
uondgeuit. -vesi trdnotamatten, j 
tdrar. -ukas kkaan 1. -uinen f 
-ullinen ison «. begdrltg, ti;{le| 
lig, Idugtonbe. -ukkaisuus 1. 
uuden *. iDtlful^et, t^jluob, luJ 
kaasii 1. -ulUsesti adp. meb II 
gdttigt, gerna, bendget. -uloin f 
«. .pb(ti4gen, ckDjQig, motmilHg.l Digitized by Google mi 

^HiiKHnästi a40. obtnäqtt, coeriia, mct^ 
toiUtqt. -liian tdr, -^kiun uta I. -lajan 
#ir. -Haan ata r. )^a (n ff, Uiigta. -laa- 
iniden I. -lajaiiiinen isen «. tdngtan^ 
brt. -Ulien lla 9. ^a fottfatt Idnc|taii, 
fräna, -utan ttaa 9. xtäda läiigtaii, 
göra l^ftra, haluUaako inennft f)ar 
matt lu^ att gd? -ustaa aa = ha- 
llitein. 

Hallaan ata 9. förkma, g9rii flcigrött), 
halvattu flagrörb, bftn halvattiin baii 
{i(f flag. -3118 uksen t. {laganfaH, fcr» 
iamuing. -tuu uun $. flag. -au^un 
utua fd flag. 

HilvHun Itua 1. -vistun «a = balTpn- 
nun fe halpn. 

Hama an ». f(!ugrebff.i)), frcf m. m. r^U 
Uxfta m&itt, kuolemaa baoiasfin i bc^ 
berd tä^atf hama hflneslA huolii ^tn 
m^ btn) ftg om ^iicm, hamaan tiI- 
«isecn paivädn a\U Mci tiH ntUrfta 
bagen, hamasta maailman alusia alit 
ifran n>et(bfiid legtmuelfe. 

Hamara au «. t^rtNinHtiave, ftiififrvgg. 

Hame een t. fjorlcl, fldbtiing, hiiren 
hameet bogg{!dlar (•kktmUla pvlga- 
H$). -monen sen 4im. liteu f jottei. 
-mukka kan «. fott. -einen isen a. 
l^t. fjcrtel. -eellinen isen «. fjorUU 
^efUibb, en fjortel fnll. -ehdin hiia v. 
»dlläba ft<f fjcrtcl. -etan ttaa 9. fötfe 
meb 1. ))äfl4ba fjottel 

BuniU tn I. -as aan I. -lo on $ ^6? 
hät of in>iiniie fiörar, hamilapuoli ben 
(n« af be^fa ^exax, ep, för (am p& 
Ind fiban. 

Htfmina an t. dditde meb n)ibja, l^amn, 
Sterrt!^9JmKd fkb. -noitsen ta r. 
^mna, Itgga t ^amm -isen sta r. 
Uaba fcnt drtullarna mibet rcbb, fna^ 
fo, fnatra. — Hamina an $. fnafning. 
i> Hateotla tan = hamuCsa. 
^ ^pMnas mpaan 9. tanb, fngg, hammas- 
im kiristys tanbagnifian , hammasluu 
inm^e, hammash«in« fnafioel (««/«- 
'Hioimt mnäum»), -ruobo bolmört (Ay- 
M^fvMM fi^irer), karjun hammas miöi» 
im^or («permmffa cteriu), sian ham- 
ii^ f ugbtem^et (an/lrrlmfsi linariä). 
^Itfbmen K -mpahninen isen 41». Httflfe 45 iKten iitnb. -mpaiota isen c. Unlbob, 
gforb of tanb. -mpaisnus «uden. $. 
tanbtg^t. -mpaallinen isen «. fom 
^t tdtibec, fitggar. -mpaatoin Itonan 
«f. tanblö^. -mpaaininen isen «..tanb^ 
fprtdniug. -mpailen lla 9. brgogna 
töuberna, tug^a. -sian aa 9. förfe meb 
täuber 1. fu()$ar, tanba, unfa tdnbet^ 
m, grälci. -slelen l!a ». fdrfe fnidntn^: 
gcm meb tdiiter, fuggor, UM. 
Hamppu pun $, f^cimva, martoh 1. kit- 
koh. ^anfttfttb, siemenh. I^nfl4iib af 
bomipa, -lintu 1 -varpunen l^rltng. 
-unen sen «. Iffdnipliiig {M9giila mr- 

nmLinm). -Ullien iseu », gjotb af I^BIj: 

pa, saa liamppui^tla f4r bogg. 

Hampsin ia v. ffutta. 

Hailisi in = hapsi. 

Hamu un f. ^e\, buKer. -onn nta 9. 
fleja, n^d^iin^, syö hainuu äter ntnm^ 
f^r. -uilen lla ». fleja fntJtC (hami- 
sen, hamina). 

Hamutsa an «. tonfb^na, ^(0nKll( fdf 
HUx. 

Ha n tfftft/. frt, \vif bc^, otithan tini bu 
feg iu, tottahan tulee l^au firnimet in 
bo(( (hfln). 

Hana an 1. -nikka kan •. ftfttl, tc^. 

Haof.itsen ta =s haultin. 

Haiiht hen ». g«!l, metah. toitbgil, 
kiljuh. I. kilpih. blä^di («ii#er a/M- 
fr9nt)y kaulusli. ^tutgi^, («. i#rf««- 
ttiir), hanhenjalka g^tffet, gd^rdd, fin« 
gerort {po tentillä mnerim»), hanhen- 
kaura Ma (bromut $ieaiiMu\ han- 
lienpaju fä(g (iaiis wimi»9Ui i. r#rai#t 
Hmif9tia), hanfaenpolvi bittetblab {po- 
hf§9num hydropiper), -honen sen I. 
-hut uen dim. liten gd^. -hinen isen 
tf. gd^if, «. gd^ttnge. -ho ont. -hik- 
ko kon «. trdbflop meb tmd brcba 
^iinbtag. 

Hanka ngan ». Utl, gre))f, drtnde, -ranta 
frdft jern i tvdggeii för fftnnberebntng, 
-▼itsa titUmibja, -niekka robbare f. 
bdt meb gpba tuUat, peukalohanka 
frofniiigen emetfan tummen od^ (fffln^ 
giet, yiih, fl^tborb, alth. babcrb, han- 
kapurjetuuli flta mebiDinb, hankaTas- 
taiiieii fiba mctoinb, on hvTissfl haa-, 
^assa ^t goba tuflar, dr t gobt Pid^ Digitized by Google ns Hm ^fil ylitft' bitiltu t^ |;iimm« Ire; 
Vita itt. sotihtfttka !rtg0fat(t^g. -inen 
ten dim. titeit tiiUe. ^tns uden «. ttit^ 
kitiietf bcf^yfm^et, ftid. «•ain ani(*n <. 
ittlte. -ftiixn ispn n. fdtfebb meb tiiU 
lat, -kaksih. ren» (dt m^ tn)l par 
Ärftr» -avaanir. fdtfebfcmeb ftotfii tiiU 
lat, ftarf, ^IHbar. -a^nus uiiHm «. 
(h^rfd i tiiHat, ftarftjet, ^SHig^et. -nga- 
toiii ItomaD tf. litan tiiHar. -nt;aitn- 
inuiis />Ar. han^^attuus uuden «. brifi 
))l tuUor. -ngas nkaan «. bjoriigifier 
af f tt tul^6jbt ttäb. -likaan iigata 0. 
hreba f inu, ftoftva, gntba, fireta ex 
mct. -au» ukstn t. jfnmbnrcbuing. han- 
iiaasrUttta = haiikarauta. -aelen ila 
r. bfteba fmdiiingom. 

Hankala un a, ctoi(^, obeqtväm, Beftt)dr« 

•Ifg. -lliU8~4itt(l€ii «. PiPig^et, bcfivdr* 

liij^et. -alasti «dv. mvtgt, befwdrl'fjt. 

^gallan Itaa v. t^atf ctoi^t = Itik- 

kun hangaltain. 

Hanki ngon «. fncbrifma nifb ffara. 
-itks atn 1. -kelo on = hankisuorsa 
gvä^4nb (anat b^teho»), 

Haflkki kiu «. j^ant, ^andore. -ilu» uk- 
sen $. b^rrem, flf^äng, ^iingfel. 

Haukib kkiä #. tif(ttrDa, t^antkiita Be« 
teba {!()' h' ruumisi» fwe)>a tif, Han- 
kittu fiolftan fitib^färbtg. -ke kkcen 
I. -Mio 011 9. fdrberebelfe, platu 
>«kiiiHo iinoa s. fövberebiilng, tilii 
tiifftiitig. -kkiininen iseo f. \itbtxt* 
%flri^«r. «kkeiltB keillä ». fmätt tilU 

" tti^a/ fifunci fig. 

Hairko ngon t. gte^je, ffngö, ttöd* I. 
tteiibbtg ga|pe('pd nodfflot, sian han- 
got gafedt p& W\\f^{6t rukin hanko 
0T*cnttfib )p& miUttt i eii to(f, Hanko- 
niemi ^augoubb. -ngoa nkoa I. -koon 
Dgoia r. meb grevet upufnrta 66. -ngo- 
tan ttaa 1. -ngottelcn lelia 9. l^aubte^ 
ttt gre>)e, förfe n-.eb gaffeJ, iufwa meb 
gteve, föfa fcmma &t, röra« flumflgt 

Hailiion oa 1. -nitsen la = hennon. 

Haiiteia an «. ^agtorb pä. eita ftbaii, 
(»Igtattbe, offifer. -luus uuden «.{lag; 
tdtb^et, ftotgtuing, ofdfer^t. -asti «</r. 
te^t^an^e, cfdfett. 

Rapia altr f. ett {{ag0 nät, perAhapaat 
ftafbelen af nät* ' Bap 

HapMi ft liappa. 

Haparo on », fringflrSbt tiWänb, fhrl 
]^dr ot^ ber. -oin ida 1. -oitaen ta 9. 
t^i^flrara, famla. 

Hapea au a, fiev, M>älbtg. -ent uden «. 
n>dlbtg^et. -asti at/», n^dtbigt. 

H.ipena an 1. hapen nen «. l^ärflrä, 
l^ärtcftf, f!ägg(<3f, {Hihuriu hapen {ti- 
ehen eeiffMHtf). 

H.ipeM an a. f)9röb, (!6r. -ruus niiden 
». frrö-ifet, ftMtt, -asti «J». f)»rdbt. 
-emin riua r. bli frröb, jfdrtia. 

Hapiatelen lla 9. ffala tt^ittgama. ffara. 

Hupia au f. ictfci, tl^ängbl^et, hjplan 
aika etbfdngb tib om n)äten. 

Hapnitiin ttaa l. -iteleu (elia 9. Brgär^ 
ligt efterfit«5fw?a (happj). 

Happa p UI «. fpriingdamne, bottenm}6(!. 
-puiu ppamen t. -ptiiu ppmuen «. 
fur, hapain Inhk» rätt af fdnberffnrna 
rcfmor meb fnrbeg l. toftocr meb ät* 
tev ed) fnrfdt. -ainuud uuden ». fnc* 
])et, fuc egenffap. -patotn Uoman «. 
icfe fur. -pattomuus uuden t. fri^et 
frÄu f^ra. -p«»inen i^n «. forftg. 
-poisuus uuden s. fottighet. -ppo poa 
i. f^re. -pe ppceii #. f^tlig^et. -pnt 
oksin s, fur tiUbtatibning, fnniaiibe 
titlfivinb* -ppanen pata L -ppaun nta 
1. -ppaannun< ntua v, fama. -anemi- 
nen i^n «. f umanbet. -anevainen isen 
t. benägen ttit fnnia, futnaube. -ane- 
Taisuus uuden «. benägeul^ft «tt \vXf 
na. -anemafoin ttoiiian a< t(f e fnrnott^^ 
be. -aaeuiattoinuua uuden «. obetiili^ 
genret ati fuma. -patan Kaä 1. -p»- 
tan (taa 9, it)va, -patus uksen t.\tfts 
niiig, fnrbeg. -patiu (tiraen I. -pake 
kkeen- I. -pate tteen «. f^ttting^mc; 
bel. -pistun ua I. -poisiui^ ua t. f>U 
furfatt. Tamustun ua 9. fnrna, fmo» 
fa fnrt. 

Hapras aan =: hauras. 

Hapsi sen «. ff&x, Iclngt cd^ glefl; bap- 
senkatkiatnen tiiumerman (eerämlytr 
m*ximu»)y akan hapset flctogti^ (<p0*^ 
ganium naian$)^ hapsiheins ^nubtnnga 
{cpnoffhsaum officinahy, -seliinen iten 
0. (Iitg« c^' gte^l^ärig. -seUisuus uu- 
den ff. läng; fH| glet^ltig^et. ^kl»> 
kon ff. meb l^nbhinga UtoM ^Mu Digitized by Google Hap 

^ ia «. ^erört M tyUecfta of nSi$ 
^, tamma titli%lt, fLS. tovpatna af 
1^, fii toäxMb^, raffa l^op» hapsii 
lakea Uf?c ii>£rt)#löf}, orebigL -su un 
«, ttdct^löd mnmiffa. -sulan ttaa L 
-suitflfii leiU t. vaffa, ffftmfa, flatf« 
»O* fiedfo* 

Bafu on «. grtpanbt fl^nning, kflsi on 
kapuilLa l)OHbeti ärfätbi^attfitta ntt. 
-uoen sen *iim^ kisi on liapiisillft ^n 
beit it i 9tipaitte jldlltuug^ mcm\ ba^ 
pusille iiitcg en ortratibt fiäUitint). 
-uil n. lU r. fomla cfUr, föfa. -uroiu 
seo ta = haparoitsrn. 

Hara nn s, ^arf of qroiflig grott, V«i^9, 
bUabuing of toatUn cdf m\6if, hara- 
hiu^i fcm l^ar oftia (äpoeti flHfiren. 
•cta ann i. -mkko koa I. -rukka kan 
L -«ranen sen i/l». Uttii ^nrf. ^araen 
is0aa. f^. ^oxf,. mjclf^ c4 tvotten* 
blisnbab. -aan ata ». ^orfma nteb fta< 
t«^ l^arfioa tn utfobet i fi9<b> räfT^- 
-ava »n «. riffa, haravan pii ta^g, 
bar^Tan lapa tioorträbr h. Tarsi ffaft 
i fdffa. -aAoitspn ta I. -«avoiD idae. 
t^a< ^avoitseminfD isea t, täffanbtt. 
-^«liisiä aa «. r&ffare. 

Hinkka kan «» ftata, harakkamylly Vf6s 
berqirarn meb Uta utiitiber» harakan 
haarikka 1. -mustikka frdÄdr (««- 
petrmm mi§rum)j -baitu fit)fnordb(onT^ 
ma {tiola tricol»r)f -kiikk» 1 -kauno 
L«4r€kalel. -nunnu prcflfrage (eAry- 

BmHtkemmm ieueamtkemum), -niarji hSfs 
fi^tNt (e§murum paluttr^)^ -varpaat 
mattegt^Ö (fyeBpodium etavatum) -ruo- 
hö ^öf^limi^et ikieraeium piloeelU), 
-ainen ifan Hm, liten {!ato, m. xii 
H f^atot. 

Harha an o, toilfe, mi{|(ebaube, harha- 
tie irtUoipäg, menuA harhaan g4 n>Ufe, 
förtrtUa^. -aan ata I. -aelen »dr, -ai- 
len 11a v. ttta, ^^ tvilfe. -aus uksen 
tf. toinfarelfe. miftag. -aun ula I. 
-aannun ntua 9. t4fa toUfe, rdfa i 
Mmfatetfe. 

Bar^ ia t. utfpäcvobt itllftinb, tnjhu^ 
«Mt ott ftmla mcb (bara), kynnet 
•tai barillansa !(oma äro utfpArrabe. 
4» ta 9. fomlft l(f&rifdlit ^(^ bevtfitio, Hat «r t:ffa i^ap. -ilan ttaa 9,iitf)Mlft(:i, Blf|c 
«trdtta n^got ««. («tn. -itta» aa ». 
dmno. »ina 4*ea «. omböntf < fvdft. -ikai 
kkaan t. c^. for a#rf dfolic w4tfcr. ' 

Narikka km t. m\b{ls #^ taottenBIaii^ 
ba (faaru). 

H^rja an «.fam, d«, moit^ borfie, har- 
jakangas mo fom bilbar f n 9l$, tuo- 
ri^ h. brrolam, bfrliim h. toffammen 
pd forfa. ka on h. taffam. harjahirsi 
taf4d, kukan h. tuDDfam/ kyptrin b. 
^jflmbtifF^ hevosp» \u ^a^inaa, kulob. 
^itlman, Uiai h. ^tt mau, sati L 
letfjrgab man, •/». f6t ^flar, harja- 
kannu troftmng lotb l^fdp, sian h. 
roggfommtn rd fmiii, Taaieh. \\9iftH* 
borne, h-irjaltnlu ^dtfdgel (rrf»liif 
tr(titttu9\ ' kukka ffvtt^rt !«•*'««<«• 
atmhimta\ -beius äiigfMfiiifa (^loattu* 
äeifmiiiei), hhm;» sen «I^m. litru tiim^ 
liteii bor#e. -anne nti^en «. iafMAs^ 
tDgg pa matf, dng^ ller. fanbtef i fja 
mcb biupt motten vä ömfe iiror. -aa 
aksen s. fR»iitbi}rf^, pi, Enr^al^at ett 
fliig^ bariifjufbam, hötft. -ain4*n isen^ 
ff. ^t. dd, mau, b(^r^e, tasak mcb {emn 
ii, man, fiysiöb. meb a^rfKltftibr &$, 
man. -alliuen isen L -äkäinen iaen 
c. ferfe^b mrb d^, ma tt, tam. j'ioda 
harjaiftij I. harjallisia L harjikaitia 
brtäa n»ib ^flföv. -akat kkaan «. fdt« 
fcbb meb fiörv fiarl man, (am. HMin- 
ala «. botfta. -aus uksen «. bovflning, 
^/. harjaukset fiuore bUr fcm cr^lU 
US geiiom boriliitng, harjauskas^as 
t)}g of fdbaiia bl«!t = barjauintn isro^ 
-aiija an g, botftote. -aaniinen i^i^n tw 
bortlaubet -aclrn Midi -ti Ien Ha ». 
borfla fmdtt, Id^tgfamt. -ju un •. borfl< 
l^anblare. Ai. -jus uksen t. cfra brag« 
temmeit i xaittot, -lohi lardriiig (««/m* 
tmii*i), -takki rc(f meb fnoreu i nac 
(en, -kala = harri. »justan aa 9. bM< 
ga tiU ranfremmen# fi^dmia pJ rjn(«r. 
-justin imen g, raii(rem, taant^ 

Harjaun uta 1. -aannun ntua 9. dfwa 
H» ^^4^ ftd* -^joilan ttaa ». dfioa, 
utcfmar t^i4a. -joiias uksen t. dftiiia, 
ntöfnitig. -joittaminan isen s, dfnMuM. 
•joiltaja an «. bfnocn. ^joitteiea talla 
a. iftoa fmdningom. Digitized by Google 48 Har Hafkka ktfki t. ftt(fot^ flr4ngt tiittal 

Markki ktn #. krfett. 

Hairkin kkia 1. -kitsen ta p. nttänfa, 

Harkkinen isen *. ntiubre fäbe^f!^!. 

Harkko kon t. f(ump af ofmibt tetn, 
Ktufmölta, nwfa, fraii*. tUU, kivih. 
fleti!(umD, harkkorauta tacfiern. -oi- 
dph isen o. poröd. •-kotaii Kaa t. 
n^nfa. 

Harkku kan t. f(um)}, f(afe, gntpp, h. 
hiahia {Io(f af gäf . 

Harmia aan a. gtd. -ma an «. ^rd l^älV 
-^miö on $. grd I^nnb. -aan ata 1. 
mennan ntaa v. gdfiirja, gova gtif. 
-iius uksen #. grdfaritiiiig. -aan ula 
L -uannun antua 1, -raennun ntua r. 
grdna. -mahdan hiaa r. {lifta gtdtt. 

Harmi in t. ^amt, förargeCfe. -ia an I. 
-i»8 aan 1. -ikas kkaan 1. -illinen 
isen 0. förargltg. -tllisuus uuden «. 
fötargligbet -illisesti «k^». fötarg^igt. 

. -istun ua r. fdratgod. -itan tiaa p, 
förarga, minua harmittaa M iexatt 
gar mi^ 

Harmin ia «. fnarfa. 

Haro on s. ntfpärrabt tidfldiib, -piika 
Icdaftig {Iida. -on oa r. utfpärratf, 
greiu Sg» räffo. -otan (taa r. utfpar^ 
ra, utbreba. 

Harppaan pata v. iriitfa. -aus uksen #. 
fFutt. -aelen sär, -ailen 11a r. ffutta 
fortfatanbe, gd meb Idiiga fltg. 

Harppi pin «. pa^fate (<jM/r.) 

Harppu pun s. Igorpa. 

Harri in «. I^arr. 

Harsi in a* g(ed, -vaate ftet. ^seikko 
kon *. gted jft»g. -in ia p, göra glcp, 
fi), fd gleft m. m. (faarsu). 

Htrsti in «. jltpflen, bt))tijien. 

Harsu un i*. gle^, -metsä g(e# {fog. 

Harras rtaan a. i^drbig, trdgeii, anbdf; 
ttg. -rtaus udeu $. i^drbigl^et, aiu 
baft. -rtaasti aäo, i^drbtgt, ciubdfttgt. 
-rtaannun ntua r. hli trdgen, bli atu 
'^fttg. -Stan aa 0. ifra för^ flrdftDa, 
Idirata, ttdttgta. -stuy uksen «. ifraii, 
flrdfmaii. -staminen isen t. ifranbet, 
fhrdfioanbet. -staja an «. ifrate. -sta- 
Tainen isen 4, ifranbf, jlrdffam, trdtig^ 1 
taube. -stavaisuus uuden t. flrdffam^ ' Har 

' ^et. ottelen Ha 9, ifra fctifttÄtrbe* 
-steKa an «. ifrare i fmdtt. -^tun ua 
9, W iftig, blt intreffetab. -stntaii 
ttau V. göra ifrig. intre^fera fijr. 

Hartio on L -tia an 1. -te een #. fdtl^ 
bra. -oine^^ isen dtm, jfulbta, «. ^t. 
ffiilbra. -teus uksen ». tti^^Hrfdt pd 
fläbft. -tiokas kkaan l -teta an 0. 
arelbveb. -tevuus uuden t. arefbrebb. 
-otien lla r. t^fioad. 

Hartola an «. ®ui)af SIboIftf fo^en. 

Hartsiuii an «. frog. 

Haru un t. fafl od^ tott toinb. 

Harus uksen «« ^ag. 

Harva an «. gle«, fddf^nt, fd, on har-- 
vassa dr gleft, lyö harvaan |tt!t nteb 
iiupf^dK, harvoin fddatt; -himmas 
glftftaiibab, ^puheinen fdotbig. -lukui- 
nen fdtalig. -vuus uuden t. gtf^^t, 
fdtaltgbet, fdIM>tit^et -asti adp, gtefl. 
-vinainen isen *. ndget g(e^, fdllt^ut. 
-vinaisuus uuden «. glf^^et, iaiiftfnU 
bet. -as aksen «. g(<ft tiUftdiib^ on 
harvakselta ftiincd fdUft^iit. -venr-n veta 
1. -vennun ntua «. gtetfna. -vennan 
ntaa 9. gcra gte0. -ventelen nnella 9. 
göra fmdnitigom gled. -vikko koR «. 
Pot. -viitelen telia r. göra fdttan, har- 
viiellen fdUatu 

Harviis uksen «. ttt {lag0 ttdt. 

Hiis 1»/. rop för att betfa buubar. -ai- 
tan ttaa P, ^etfa. -silus uksen «. f)tt0i 
ning. -sittaja an t. ^ctfove. -sillelen 
telia r. ^etfa fmdtt. 

Hasaan ata v. l^ipdfa, )od#nad, orbloerla. 
-se een I. -su un «. ^ftvd^ning, jio|, 
fjd^, orbloefliug. -suinen 1. -seinen 
isen a. IjtOäianU, fiifanbe, floianbr, h. 
nahka för (iarft barfabt Idber. *tai- 
len Ija. v, ^oja. fmdtt. -salidan btaa 
r. t)afligt fufa, gcra plötitigt ftoi. -sah- 
diis f /r. -aus uksen f. ^aflig fudiittig, 
ei hasaustakaan t(fe ftidpp eller gn». 
-serran rlaa r. luara i fuföiibe röretfc. 

Hasea an a, öfttjerjlöblg, fdrbfle^ mijrfeii. 

Hasi in 1. -ilo on = hassa. 

Hassa an 1. -ssi in 1. -sso on 1. -asu 
un #. lurfipfgl^ct, «. rubbab, -pM 
(urfmigt l^uftonb, hassallansa 1. bas- 
sollansa t ruggigt tiQfldnb, karvahastu 
fom l^ar liirf&igt f}&x t. er. mö^f*, Digitized by Google Haa 

tjUfn, iijihastu fötrt)(ft ^\(bht. -misti 
W9. fdnigt, ofönodget. -ssukka kaa «. 
jjfmnmö^ia. -ssnUn tina ». gl meb 
lurfioigt ^«Ir, lurnn^a flaber, laU orc« 
bigt, lä^r^Kbe. *88utiift ulisen s. ote« 
^i^t UI. läfpnitij. -isottelen I. -ssiiU 
telen iiiu •. bära l!g tefigt dt. -Mab* 
dan r. bli fDuJIfruetat, briiigatf uc 
fattiung. 

Hasu, hasuinen fe hasian. 

Hata.1 aan «. fcrfta bro^tfUr ohra on 
halailla f cruft illnUt beiiferfla brobteii. 

Hata dan 1. titbrfbt, lö{i« pcrol! tiUft4ub. 
-ainen isen «. lö^ligr potöd* -aisuus 
aadfn $. Iö6lig()rt. pcrcftlft. -astun ua 
V. loim, {Iii feir. -tistun ua 9. upp^ 
Iöfa6, oftniia. -ti<iia:i aa ». {ftamma 
bovt. -listelen Ua v. fmditiigcm ii>fa, 
ntbreba. b. siipifinsft utbreba nna irin* 
gar. -ara un «. ^U^« ctat, Idct, -|>ilvi 
(römclii, -silinAincn fivagcgt, -akka 
fo^jfiig qtoiutia, -p4ft tdl.gt biiftvu^ 
-Tuate qU$, U\U f Idtnab. -aruilun ttua 
«. Qlt€iu\, gifiia, bli ld((. -lera an I. 
-terainrn iseo «. iöS, texöf, -(ie lötf, 
mcbtrii) n*ög. -tikko knn I. -iikka kan 
«. f jedfig *nuiini|{a. -tikoitseu la ». 
fjf«fa. 

Hatikat kkaan «. ormogon (nnptmf 
prtunhent 1. $perguU arvejivtft), nii- 
ton halikas iljetUÖtt( «/r//0Wfif r<f Muura). 

Hätkähdän Iitaa v. Idtt o(^ bafiigt gö^ 
ra ndgot. -kon 0.4 9. gora ^iftigt. 

Hato don «. plabbrare. -*otan -tlaa 9. 
plabbta. 

Hailara an t. trnfa, ft^rftoa, varvash. 
fettriifa. pilven h. flicmoln. paha h. 
«bit()Ii^. daf ware(fe. -roiisen ta 1. 
-roio idj », fllarfra, fje^fa, fönvirra, 
Mailta om ^ivartanuat, kfly haltaroi 
odr cfläbigt. -roilteleu telia 9, fjeffa, 
frr^eta. 

Haiti ti.i 1. hnttiiinon isen I. hallkka 
kan «. tvaltrubillba (^aZ/iiii aparine), 

Haifii inn f. ffdUy -lahko b^ttpattiet. 
-alainpa isen «. nt af ^altpartiet. 
-tailiiuen ispn «. l^attegaube. en b^tt 
fndL -tuloin ttoman «. hattlöl. -tut- 
tivfiuut nuden s. ^attbtifl. 

H«iii don t. fttttt, rngg, fp&b brobb (ka- 
ta»), -tanri ^om meb f^&x i vottn, -paa Hsu 49 Kufna dnban pd fminbotft «uineB itea 
«. fiuutg finbdrig, ccgc^tg. -ui-^ous na- 
don «. fiitnigbrt, niggtgf>it. -ulainea 
isen «. iidgct liiben. -daliinen isen«. 
font ^at \\\\n, b^rig, tubett (äfi*<rncm 
tvdtter). -Histan aa ». tiig ja, mt^^ubta. 
Haud .... fe baui .... 
Hauho on == hahka, ^anbo focfen. 
Hauki hauen t, gdtba, -sulikko gäbb« 
ittige. -lika ^ct miifffl i cfmerarmen, 
-inaa cplöib jcrb cint tlan v(>'gfdrcrua, 
-rastas tliigtrail {tmrdtu mmiieu») hau- 
en vita abborgrd^. tvalteunate (p«'«- 
m0§«t§nK -inen isen l. -inaiiten istn 
L -kuinen isen i. -keroinen isen iim, 
lifen, natt gdbba. -inen t^en «. riCpd 
gdbbo. -keinen i<en = haukilihu. 
Haukka kan = bavukka fe havu. 
Haukkaan kata r. bita. *aus uksen «. 
bitiittig» m'iii«bit. -aelen $dr» -iiU*n 
Ua l. -kkelen keUa I. -keskel* n Ha ». 
bita fmdtt, bi c<^ bd. -kahdan htaa 
1. -kais<n ata r. bita bafttgt. -kon 
kkoa ». bita gtoft, florabitar, oppna 
garet. -kko koo *. garet^ I. m tiitentf 
öppiianbe, .gifpiiiMg. -kosleltn Ua ». 
fctifatdnte dppita gapet, gd^pa. -koian 
ttaa 0, föruid att öpptia munnen, ^^ii^a, 
-kotus uksen f. gdfpniug. -kotuian 
ttaa 0. ff a att gdtfra. -koUelen telia 
e. gd^pa. •«koUelia an «. gdtfpare 
(h >ukun). 
Haukku kun f. fPaK. bunb, -sana fPdd^ 
orb. -nimi oCirmii. -kun kkua 9. 
ffdlla.. -urainen isen t. ffdiiaubet. -uja 
an •. {!d!lar^. -uvuinon isen «. ffal« 
lanbe. -uväsuus uuden «. ftdnotibe 
egeiijlJp. -uvaisesti «ri/9.|!dllaube,ff*)mf« 
ligt. -unia an «. fPalt. -uinatoin tto- 
man a, icfe ffdUante. -kunto nnon L 
-»kunta nnan s ffdfluing, ft^ll, -nimi 
efuiimtt. -uu uun ». fPall. -kkio on «• 
fFdOare, f dl 'n. -uflm tdr. -uilen Ua 
1 -uskflen Ua 9. fFdfla fmdtt, gldffo. 
-kuian ttaa 9 leffa ait ffdlla, tdta 
ffdlla, locfa, förlcba. -kutus uksen •. 
tetetfe tili ffallanbe, lo(f. -kulielen 
telia 9. lo(fa fmaningoni, tiibba. -kut- 
teliii an •. lorfate. förlfbare. -kultele- 
mtnen isen ». (cdEdnbtt. -kulteievai- 
nen isen «. kctanbr, förfdcit!. -4ut- 
4 Digitized by Google 50 Hau televaisf »ti adp. förforifft. -kahdan hlaa 

(btMkkaan). ] 

Hiiriä an = hailL I 

flaaliia «. ^o^el. ) 

Haulia an «. iDUibfvel. j 

-Uaupp6 pon r betgiif (stris. hmUi). \ 

Ha ura an «. tln^ (/tmit i^«^cii/«4«). 

Hauraan ala, hauraileri Ha,- haui^ahHaii 

htaa, liauiaisen tia, , hauraiis hkikn 

=9= hairaan ntf. ' fe hiira. 

Hauras aan L -raa an a..i!6r, möt, fuH 

<teb fptufot, Idcf. 0h)ff. -reu9 n<)en 

«.;{!ci:^et, pdefnab. *aa<di ädv.i.fföxt. 

^netias aan l. -reihen imi J. •^edliuen 

isea «. {fötafrig, vtultig, -rdtaUuus 

Uuden I. -recUisuut uuden «. i!&raf< 

ii^fftt, otufttgM* ^rfiiiäasM L -rpelli- 

ae»l« «tfi». fdriifttgt/ otitftigt. -ristan 

raa 1. -rastan aa' », ^xd' fli^r. -riste- 

ien .11a v. Ufto^i Dtu6tgt. -rastun' ua 

;1; -risiun-na' 9. hH ftit, fFonta, bU 

totuftij. . ^ - ' 

Uaus uksen «. pl. hanksei 'Jb4fuKr))im« 

gar. -sia m «., bdfnerg&K := inajan 

hausta. , . < r, 

Haulka aa «. htber, diel, ^nainen Idgtab 

'o(^ febati öin>er§ifioen ^itma. ^aan 

ata 9. tifba ff. umtgcn, g^ita a4, för* 

UtfiM (haaska). 

Hauska an Ir-as aan «. f[t)fti0,.förg5ngf 
Hfl, airjjcnäm, tÄft fotftör^ p«aftig. 
-kuus uuden #. Juftigbet, treflijä^et, 
fld^dftlgfreJ. -isti a^iv; Mti&t, aiigj* 
«dmt. ffödaftt^f -k^^ni^li kFta *^.'g5 
fhart dt, Ui Ti6if<iWt. '-lulän tiaa ». 
0öra fiiatt^dtgden^, förfhrö. -ktiius 
iik«en •: f6rftr6^lfe,^tibl8f6trrif. ^kui- 
teled telia 0. fSxM f^fotanbe, Ba 
fBrfhöetfe. ^- \ ^' ' ~ •' 

Hauta dan «. gro^, ^r(^f,Jteryah. i^j^rJbal. 

"panna hautaa mlAjjga tl&rtDeb t t{4r« 
Sai, haudan paltto i^aii^x pmfring tjdr^ 
jbalen, nauri^. Qxop f^r rqfrpcr, ha(u- 
iahauris i gro)) fieft fofvoa. -tikas 
IJiäaii l. -tikkainen isen g, i flrop fttft 
rötfiiifl. -taan data 9. Segronpd, n!eb^ 
grdftoa. -taus uksen j. begrafnittg, 
•-}ehma lii^oifo, -tiainen isen 1. -ta- 
jäinen isen s. f/, -set gtaf^I. -taapni- Hau 

nen isen ». bfgraftoati^tt. -tani^ at 
"t: begrafi^ve. -taelen wdr, HtaiJeS lls 
'0.' begtafioa en eftri^ (mnatt. -dataa 
• tiafa P. 'tdta bfgrofi»a. 
flatitera an = haura* 
1taudon'loa('v. gencD^ »drm^ nt»pmfu!a, 
* bubba, riufa/ligt^ pä dgg. -tominen 
iien », b^boanbet m.irt.' -toja ttji 
baWore, nraft mlb tidrbräniurfg. -dt 
teen t. babbuiiig. mielih. fiiine^lmbring. | 
-dun tua I. -4oun' ufa 1. -teun ^a 
1. -tounnun ntua *. bli babbab. -4oe- 
len «efk -tnilcn lla 1.' -telen della I. 
-dosVeien Ha v.'babbä fm^uitt^m. 1 
-dotan ttaa ». l&ia bdbba. -^oKeieu 
telia '9. l^a tdi^famt babba. ' 
Hataan 1. ^Ynjan Vuta v, XCdfna. -irail- 
' sen ta r.' toatfebfiftuö, märfa. -Tau» 1 
uksen l. -tiinto nnaii ». hV)}nKi!tting, | 
toarftbtiftuiig. -taitseraiuen isen' «. 
tvot^tiatibf , uppmarff ^nf. -vajtsematoin 
ittoman a. Piip)>mdrffdm. -vaitsemat- j 
tomuusuudeuf onppmilrffani^ct. -vali- 
dan btäa 0. l^ofltgt wafna, beni^fo. 
-^▼ahdnn htud 0. ^ojligt toof na; %t* 
tndrfa^. -T.ihtelen^ hdellsi 0. toatna 
(aftigt bd c^ tä* -Tahiyan tdr. '^nm- 
(an tiaa 0. irdcfa, gcta uDbmätffäm. 
Havas hapaan t. ett jlag0 odt (hapaft). 
Havcn penpji = liapeiia. ' • i r 
Hari ia 0. tdjlan, Upp, anqpn havilla 
' ger töfonbe, genia, päatAbarin fjal$i 
x^fnjet^ufttub. -illineii |sen a. tin^a, 
blUig, affäftire flaä. -in ia L-itsen ta 
§, täflanbe eftergifmd, göra förfdng. 
-itteleii telia 0. gtipa eper, gcra fort^ 
fatt förflng. -ia an a. gtuplF. -vellan 
Itaa I. -valion llaa v. ftuta atuuflt. 
-Velias aan «. frtt^ratig: -yeliaisaus 
Quden 0. fripratigttet. -verran rtäa •. 
äta meSD tiKftutiia Uppat, inumfa. 

Havisen sta ».' l^iodfa, fiifa. -ina an 0. 

rä^ning, fu^ning, pxa^tt ^iof^e nteets 
-luta nnan 0. fu^niug, prafeU 

Hav^u un 0. xnfa af batttrdb, barc, 4iaitu 
gtann^batt -sata ^unbragreutg, -lioiia 
oranri^borg, 4p, fox \teQ, -»kirklco mp. 
Jöc frog fom t)ax gtanniffa UK {^ft. 
-uinen isepi «. rtf pdt gjorbof grAn* 
t^^pt. r- ^aTukka a^. baokka* Uti Digitized by Google Hed 

- ; I." *i> 

hf^bt, taR, tovif. -rmem isen lU». 

I Utjm i^öt, «. tit }fi& f^btatf af ^«1 : 

9e iji/. Hlto)} xcio tmU%, ■. fv^ga^ he 

; qiitii on se l^tvojb ör.tet td? 

He heiddn jrrtfji. 3:e pen. pi, tiU 

B^... . fe bei. ,... i l li : 

Ikhfkdk ao =: hehku, hehk»anntiii ntua 
=^ behotuyi. / - i • 

fijebko Oli «. qtpiga, ungnöt. -onen sen 
^'». Uteit ^xoi^a, ixyant äxi^mmai 
fTpinen iseo a, iji. <|wtga, ({»igatf. 
roisuus uudea ». egenpop af qnngo, 
hmtt 

Hehku kua 1^ him «. Uga,. gUb, glatitf, 
briimaube luit -un ua «u glcta, Uga, 
hvimia af begät, (aiigla ot«!ligt. «uja 
«n «. fom (dgar, bciimet. -umiuea iaeu 
«. g'obantet, Id^aiibft -^u?iiurn isen 
.#.Mgant)e, po^ftDUfiab. «uYai^auf uu- 
den t. (dgatibe rgeufFa)», )MiäfioM. ^vai- 

,.#e8ti «tf»^ )3d iSgaiite f&tty paln«itf$ 
tobt. -hotan ttaa ». fpriba l&ga^ t94(!a 
^^Ron för. *hotun Itua ». tip)>idga, 

, ttppelbad. '^ 

Bei> tiii. iUro))afbtunbrati, gläbjk/ l^ej. 
hikkaan kata v. Xf>»a f^t}, -ikahutan 
Uaa.l..-ii»hatan itaa «. ro)>a 4^0^^ 

J^). -ijatau liaa. V. to)>« ^t}M n&f 
^n, öpcottxa^a, pftoevtömma. -ijaUa- 

1 ,i9iaen isen «. öftpecrafEntug. 

Heid .... fe heit . , ^ . 

Heijaan atii 9. Xoa^^a, luICa (jft. hei). 

Henakko kon «. lobaf. 

Haijasen sta r. fEimra« bUuba fi)n. -ttan 
;^ <9, dtetfa^ fol^rdlarua. -*ttas uk- 
ngfjk «. . dtecfa.^uttig af Ijufet, dterflen. 
^Tftaoiinen is^n t. ljiiddter(aflut)'g# {lim^ 
mer. -stavainen isen a. lj[u0dUrfaflan« 
)»:, fTimraiibe. . . 

Qfi^aan heiata 1. ,heika$en heiasla £= 
j^,^a4en, heika an L heikuu uun = 
•V^^^tus. 

^i^Äkaaii,. heik.tbntan fe hei. 

Häkko koR t. fioag, -päinen 1. -^nte- 
lifiiBii fiaticdfieag, fiDagflnnt^ afmUa, 
i^yys h rmielisyys ilniittff»ag6et, 
gf tttitl^et. -rons uden 9. fioag^et Hei 61 •li ^49* ' ftoagt -kkonen kota; 1 
jiUceni^ keU L -konnan ntaa l. -kan- 
lf«^ nly4i^ förftoa^i fa!ta..fg^ af> 
lAga. -kennys yksen t. afmattning. •rkonnMi BtaaJ. ^kennitt nfäft #. för» 
fUNlga^ -^ ifomp, heikompi ftoogate. 
«-kijmifiQiir au4on f. flöne fioag^et, 
öfipecTOÄganbt (»agbet. 

Heikkoraus uuden «. fobi^miteft; ttbelag. 

HeikuUelen lella 9. trippa, i)ii)pipa. 

Heilu un «. gmigutng, »aggntiig, fn>a« 
jjatibe ttttg, gnttga, jouhkien b. Bie(m« 
bupe af tagel -un ua v% guAga, fma^ 
{a, ftDängar Cafiad ^it o^ bit -^uke 
ffefn».fiT)änganbe ting, pewb<fl. -Piimi- 
nen isen «. fmajattbet, gunganbet. 
-UTaiaeii isen a. ftoäiigaitbr. -o?a2- 
stHis^ Hoden «. ftodiiganbf (g[(ti(fap» 
-ueien Ua 1. -uskelen Ua •. f^äiiga 
fmdU, fmifiva* -utan ttaa 9. brtuga 
i fn>diignhig, 1^ ott fmaja, fdtta i 
guHgaube TÖMlfe. -utus uksen s, gm)g« 
nittgi -ttltiaminen> isen «. gintgaiibtt. 
-uttaja an- *; oungare, firöiigate. -ut- 
. telen t0Ua t. ^rt^ratlbe fȊnga, gun* 

Sfmdtt. -labdan htad p. ^^tgt 
dnga I. -fmdngatf, hptki' heiljbti 
fiiiiibm «iubtct cföriiwbabt.~-lifhdo8 Wr. 
-heilaus uksen «. I^aflig 'ftDängai% in* 

. fail.^lahutan idr. -hiitan ttaa ti ^xo&n* 
^ eiigdiig, gtf»a fiH iiii en frod^ig* 
•iiixg . -lalitelen hdella a. bd od^ bd 
l^afiigti fmdnga l ftodng«€. 

Heimo 1 on » fldgt i teibftrddFtate mt* 
Ring, ftam/ -kunta {tdgteit i <iii ^el^et, 
akunsa beflägtabt fdf $t fantma ftam, 
olla kfimoissa toatt p& beföf ^o< aJnf6t« 
toaubter. -olaan«.'flAgting4^em.H>lai- 
nen isen s, anfövnfofibt, ffamfötMnitibt. 
-olaisBus uuden t. fdrnmnbtffapr Itdgt» 
ffap. -iiiakoilen Ua 1. -mailen Ua 1. 
-mahtelen bdeUa 0, befdfa~auf6matib« 
itt. -mos oksen $. in of anfötlPahb^ 
terua, p^.' -oksat fainf[ägiirtgar. -osto 

t tm^9, fontti^ i Malnreitd nfen. 

Heimon oa 0. bCommä. 

HeiiiA fin #. f^c, -kuu {nlimdnab, -mies 
f[ottet$at(, tehdä h^inM berga ^d, h^ 
Jrila teko ^obetatiiug, 'heinfin terft (ö« 
affaU, heinflsirkka trummdtt^e gtdt^ 
l^eppa {9edipeda gtridvla)^ heinftsuörsft 
grdtfaub (anas if9teha9), hein&kuusi fdlU 
gtd9 (pedieulHfii p»hrtri*)v -ineh sen 
äi9$.AiUtffi\ixL'-^lien tseii ar^^dt 
l^öbtaubab. -Aisyys yyden «. I^öufebom. 

Digitized by VjOOQIC 52 Hei -äu in m, ^örif. -oikko Imiii I. •nililiö 
koni. -nistö öa «. jsvöd^nmrcn l^Ut0, 
^öfamliug. -AAn Ai A ». otla t^e, in« 
famla l^ö. -A\d ^U I. -iiei|n tiyA 9. 

HeipAkka kan = hppohierikki.. 
Btfisi iti «. baiib, biiiilebjiit, -mato (i« 
tiifema|!, -jauri haxihiit l tribig fot, 

HeUkaan ata v. gd fl^tUg^ U119 o<^ ta!. 
>kari in t. te0(% i?4 A Jtlia pecfott* *ka- 
rollien Ca 1. -karoin ida 9, hiU fig Mts 
ii^t, fnxlnga pd ft]), gora tväfrnbe af fl g. 
Heiskon ua «. ()(inbra , blänfo, fKmra. 
-nna an «. bUnfiiiiig, fFimniet. -ntaii 
ttaa 9. ffd att ffimra. fivänga. 
Heille teen ss hede, heidiu tiA ss hedin. 

fieiUn tUA 9, faila, bortfatfta, förfafta, 
öfivttgiftoa, lemua, h. hciikiMisA upi*« 
aifna auban, h. knonnan litUe lemtia 
fo^fet pi n)ägeit. -ilo lon t. faft, öf$ 
mrgifinng, -Ilolat aan «. ofpcrgifvetu 
-ttolainen i8<n «. afällniHg. -tAntö 
nnön 1. -lantii nnAa «. faflniiig, för< 
faildfe. -4oa okien «. ttt M, n&^et 
«tfajiubt -le Ueen t. tttfaflabt ting, 
afjfrap, roä^tni Uitmu$ benvib fläbeti 
fafla«, fltngiitig & n>äg. -tAiine nteen 
«. fliitgtaube mägfaiil. -ttiö dn t. af< 
f rap, iprof, utffctt, -buiiingai tttos 
«tttig, jiA heitliAkii blir n>raf. k^mp. 
heiiiiömpi tncr fdiCjtlliB.fämre tpraf. 
-tlAminen iien «. faflaiibet. -tlAuiyt yk- 
ien «. fafluiug, uppgifiiiug. -llaji An 
«. faflare. -Helen telU v. fa^ta ]oxU 
foraube. -tiAyn yiA 9. fafloö, fii |3g 
pl -lAUn HAA 9. Ula fafta, flunaa. 
-llAytAn IIAA 9. Idta fid flg pS, iSta 
tafiae, -lAUelen tellA 9. l&U fajia 
fotlfaranbe ,tafta Hg af 06 au. -tu- 
yllelen MiA •. fafla 0g af cdf aiu 

Hiitukka kan «. flaiif. )p^. -ainen iien 
dim. lilen c<^ {I>iut •aiioui uuden «. 
flanfH fmibigt^ei. 

Heidyn lyA ». ftPtnbla. -ylAn tlAA ». foror^ 

^ fcifa f)piiibfl. -ylyi yiiien «. fkpinrel 

Hekkaloilien <a e. (unfa, (dDA folta. 

HekkelehdAn htAA #. Uga uppbd o(^ 
bd, bnnna af Idaglan. 

Heknn kkiia s= bebknn. 

Hekoiin tua 9. facflo, gai^pralta. -tm Hek 

I iikien «. 9a))|rratt, tadel -Ueientell» 

9, fortffttanbe gapjltaita. 
Hekuma un t. tudUuf^. -ainen iien t.. 
I -alliueii ison c. tt>äUujlig, frdifig. 
-alliiuui uuden t^ mdUuttia^et, fra«^ 
Itgdfl. -ailiieiu «ifo. «tpäUumgt. 
Heta an t. bcjlag, tf. gldufanbc, -lilmA 
glaudöga, mmdnt öga, |»iipuu h. pi^be» 
jlJg. -ane» seu Jim lilei be^ag. -aan at» 
9 forfe nub beflog. -aaj 1 an ». ht^ci^axt. 
Hela an «. »drfert ^od fcrufiimarua. fU 
rab om nallen t f!cg meb elbar (hek- 
Tjlkiat) od^ lefar (hippa), -tuorsui 
i(riilit^imnteUfdrb^bag ibelu). 
Helähdän hlaa = heUhJAn. 
Helakka kan «. Ijit^, tUx, glabt^nt, fn^ 

mcbtg. 
Hele ee» t. j^olftralf, ranfbpna. 
Hele Ikeen =^ helke. 
HelelAn tiAA, hehUelcn tellA = hetto- 

lAn^ helkellclvn^ 
HeleYA an = hek'A, helevAn ponaiam 

bjerrrbb. 
HeleA An «. fUt (cm Ijub, Ijul). gäO, 
flingaubc» bjertr ipfanbe; pt^blig. <-ey» 
ydfn ff. Ilan^fulifitt, fUr^t. -ini mdm. 
flaugfttUt, flarl, biert 
Heliien itA •. fltuga. «inA in «. Hong. 
ilAn aA •. Idla flinga, rtiiga, fttau^ 
la, -slyi ykien «. flingumg. -itin-imett 
«. fiin^iuttrumeul, fivcfa. -ileie» iii 
9. fl.uga fortfaraube. 
Heljun ua = hflknn. 
Helkin kkii = helkyn. 
Heikun kkua e. tpagga, 
au, guppa. -ke kkeen 
idll törtlfe af o4 an. -keUo ttAA 
rcrad fcrt ix^ Idll, fmaftoa framdt. 
-ketieien teila «. forlfaraubt rörai 
Idtl framdl. ila. -kuUn lUa •• fätta 
t »aggaube rörelfe, gunga. -kutoa ok* 
ien «. guugntiig, »aggntng. -kultelen 
telia r. n>agga fmdll, bopl^a, ttipvo, 
banfa idll o<^ lebtgt, n. belnalaitA 
tt^agga^fafta ett ffölebant. 
Helkyn kkyA 9. rörai af cdf m nnbrt 
fkiHg, liinga, {!vamla, pia^la. -jlin 
HAA 9. fiatta i fipdngaube 0^ flingan» 
be rörelft, ffrontla^ tiuga. -ytyi yk- 
Mn 9. (»duguing 1. hingning. -ytt»- 
len teili 9. fortfaranbe fiPdnga I. ftin^ xöta$ af c^ 
M. guppntng. Digitized by GoQgle Hei 

" f i jao1(M« helkyttf lee fpm^n t lunf. 

Jaalaa h. finnger traUotibe, Ibrfnanbe. 

Belkki kin «. tmtetU^ i&tt, -maitoi. 

o*'n lattmidlfob. 
NelkaJAn I. helkälQ llU =3 h(>llj«n, 
helkähdän hiU = hdahdAii, helkl- 
hytdn iiU = hffUhyUn, helkaja yk* 
i^n == heläys. 

firlle fe helle, heltei. 

HeiK . . . . fe heltl 

flelU in a. ft&r, öm, toarm, -mielU 
aen ömfinnt -Tarainen Citibrigt n>tb« 
mattbe. -Atti md9, ffävt, bmt, -Ityya 
yyden s. ftötfitt, cmf)tt. -Un iii 9, 
cttvna för. -Hytin tlii t. gdra dm, 
Mibfa. -llytys yksen t. rmgönitiiOr 
BUbfanbe. -llyUelcn lelli t . blibfa fin£ 
tttngom, milbra. 

nelma an «. Brim, fftS, fcte, retii hei- 
masU broga fr^n fdUen, -nuora lif 
(Hctenn), -lapsi fföteboni. -ari in t. 
roterfutt (fjöt). -allinen ise» m. fdU 
labr fomneu fuU, fl. hetmallisel md^ 
nab^reglor. -mus uksen t. fdll. famti, 
i\tU -aan ata I. -aileo Ha e. fomla 
{ famtt. -moltelen Iclk t. flabbta (ont 
fjolar). 

flelmi inen «. }fin\ti, -Jkhu. feBrnati md/ 
nab, -ruoska meb tnlex l fnutar för< 
fcbb }fiftt, -lelku rerlfndrt, l^erl^dta, 
))nibanb. -inen isen Jim, iitfn tnia, 
«. met )7erbr forfebb. -meilrn lii 1. 
-mahdin htii 9. }ptxia, fUl pet(ot. 

Heimon oa = heimon. 

Helo on 9. ^lau€, flatig^ -o(a». tlaa t. 
gldnfa» (Piiia, fjunaa, ftxdita ^cgljubt. 
-otus oksen 9. foiig, fttaii meb fiar 
iidmma. -ottelen telia e. fortfardnbc 
finttga, ffratta gdflh 

Helfe ipeen t. tpdri^imia^ f6nberfmii< 
labe fr^ii^, Blab m. m. vd grd«, fdb, 
l^flDeifpdn, -tpeinen iaen «. meb t^im 
«a forfebb. -Ipehetöin tiAmfln m. UU 
«anbc ^inna. -vehdiu htii #. fdOla tfiiu 
Bot« fieOol. -Ti^iyn yi e. gulna, fd 
tarfabe ^nnor, heinit ovat helfiaty- 
sceli ruohot kaikki ruotiimeliet ^det 
l^av galiiat, aUt ardfet blifroit rdbi. 

Wmä in «. Idtt, fttab^ fiint, ItfUg. 

Hdfpi pin 9. tt^ittttc. 

IM^ pon e. fiai^p, ide fpdtib, Idtt, Hei &3 Ihibrig, Herra helpon tekee ftrttn 
ger Itnbring. -ous uden 9. fa)>)^et. 
eftergtfireu$et. -posti «rf». i&tt, lin^ 
brtgt. -potan ttaa 9. ffäppa eftrr^lin» 
bra. -potus uksen #. iiebfpdntiing. Un* 
brmg. -pottaroiiien isen^t. linbronbet. 
-potlaja an «. tlKbrare. -potta vainen 
laen «. linbronbe, eftetgifiren. -potta- 
maioin itoinan^ «. itfe eftetgiftootibe, 
nt^dUonbr. -potlelen telia 9. {ld))^a 
eftet bd od^ bd, Itubra fmdttingom 

Helskyn yi = helkyn, helskytin ttii 
= helfcyUD, hehkyttelen teUi s= 
helkyttelee 

H< hto on «. U$, fttt, iät ^ddfaft. 

Uelta lian = heltei « on beUoillanta 
dr Ui, r^rltg. 

Helle Iteen 9. hlf^ttta, qtoa(m, t)fivrtin^ 
nti ifftt tili fiöljle af tt^rfoIen< mti>er« 
Un. -Iteinen i^en m. (^almtg. -Uei- 
syys yyilen. 9. q töIoi ig^et. -Iteesti I. 
-Itibesii &49. qnKiktiigt. 

Hekei tn^m.löi,», tstft ffci Bam, mun* 
ffcUa. -eys yden ». lö^^t, ffdrflet. 
-isli «99. lo^ -keen I. -Itenen llett 
e. logna, gifiva efter. -llyn Ityi I. -lie- 
ty» ityi 9. (öfai Io§na , oiftoa eftet, 
blt för, helli^nnyt Joutsi nebfpdnnb Bdge 
hampaat heltyi it töiibfttia mfufna 0^ 
Bti löfa (af f.ora), ihna heltyy »dbtet 
f&t dg, Imaei^ kaula on^ hellettyiiyt 
hatntti i^aU ät ömt af {TdrM- . 

Helti Ilen = heltei, on hellellina dr 
.lö#, rörltg. -iflinen isen e. ici t90« 

. tanbe. -Itiin Hili = helteen. -Uilyn 
tlyi = helletyn. -Hitin ttfii 9. ftdppa 
efter, löfa, göra iref, cm, heHittsi kAy. 
den fidppa \bi ttytt, kylkeini hellit- 
lii bet ömmar mig i fioan, pakkanen 
h. fölben fldr fig. -Uitys yksen 9. lU» 
ning, (Tdr^et. -Ililtehn teili 9. gifkpa 
fmdtiingom efter, löfa fmdtt bd od^ 

bd, ivara e^ergifroen, toara rfWerfeen« 

be, fmefa. -Ilikko kon 9. ffötcbam 
(helli). 

HettU Ur 9. iu)n>|Fdgg. 

lieUin tu» 9. fratii, «. H»nf(g (heltei). 

Hilu un 9. ftingel, ficj, lann, flranbet 
af todrfe^ten (hela), heluniai pin^ 
pf. helut BieUror, ttodcr m. m. pH Digitized by Google «6 Hm t^l ylite hinku to (^inm« Ite; 
^1(a ttt, sotÄhflMika !rtg«faHl^. -ancn 
•en dim. litrii tiilte. «am uden «. tiiU 
kttnetf b«f!drfftn^e^, fficf. -ain ampn t. 
tuUe. -aiivn »en «. fdrfebb meb tui» 
\at, -kaksih. rent* bvit meb tn)4 ))ar 
^ar. -ava an o. fdtfet^ meb fiorfa tiiU 
lat, fidrf, ^i!!lbair. -a^nus uiiHcn t. 
ft^fd i ttiffar, ft^trföft, ^5Ilig^et.-iiga- 
toiii Komaa 0. iitan tiiHar. ->nt;atlo- 
mutis /VAr. hanfrattiius iiudrn t. Brift 
S)l tuUar. -ngas nkaan «. bjdtiigitler 
af f tt ttft^6t^t ttäb. -likaan iigfata 0. 
^reba ffinH, ffafira, gnibo, flreta e* 
met. -atis uks^n «. {fiutiberebiiing. han- 
iLaasr^ta = haiikarauta. -aelea Ua 
f. bfteba fmdiitngom. 

Hankala an a. ctoi^, cbrqioäm, Befn)dr« 

'II9. -hii]8~4iu(ieu *. Pifig^ft, beftvSt* 

lii^^et. -lasll «rfr. mvrgt, befwäd'flt. 

^gallaa Itaa ». töta« o»fgt = Ittk- 

kuii hungaltain. 

Hatikt ngt>n «. fttcbrifma meb ffara. 
-il^s aan I. -kelo on =: hankisuorsa 

Hafiklä kiti t. f)ant, ^ängare. -ilot uk- 
sen i. häxxtm, ge^äiig, ^i^ngfel. 

Haokib kkiä #. tif(mf)a, t^aniKifta. Bf# 
teba {!g, h. ruumistn fn^e^xt iit, han- 
kittu «olaan tttibafdrbfg. -ke kkeen 
I. -kkio on i. förberebelfe, pian. 
^kiftto nnoB s. jföibmbufng, UIU 
tiiffiiiiig. -kkiminen isen *. tficberes 
^flfi^ft. ^kkeiltB keillä 9. \m&tt tilU 

" tttfta; finraa ftg. 

Hanko ngon t. gre^je, tfngo, t»d# I. 
ttettbbtg gafft('))d mdfflct, sian han- 
got g af e(u p& iminf^iB, rukin hanko 
gt^uttdb )pä t!iTle« i en totf, Hanko- 
ntemt ^aiigoiibb. -ngon nkoa I. -koon 
Dgota 9. m<b grepft iipi^fafta ^6. -ngo- 
tan ttaa 1. -ngot(eIc>n (elia 9.f)a\it>ttf 
TÄ grepe, förfe meb gaffeJ, tte^^a meb 
gfepe, föfa fomma 5t, törad flnmflgt. 

Hannon oa 1. -»itsen ta = hennon. 

Haittelä an «. ftagtörb p& ena jtbaii, 
ftblgtaiibc, ofdfer. -luus uuden «. flag? 
tötJb^ft, ftoigtiiing, ofdfer^t. -asti^/i». 
tPÄ^Ärtlf, cfdfert. 

Hafiaa aito f. ett {(agi ndt, perahapait 
Bafbelffi af tidt. < Bmp 

Hapiii fe kappa. 

Haparo on t. fringftrobt tinftlnb, fhrl 

^dr od^ ber. -oin ida 1. -öitten U #. 

i^i'ffrai«a, famta. 
Hapca au a, flct, lodlbig. -eiit udan «. 

todlbig^et. -asti aä», tvdtbigt. 
Hiipena an 1. hapen nen t. l^lrHtd, 

t^drtcf6, f^dggtaf, puhurin hapen (tt- 

cAeii eeniMiisl. 

Hapen an a. fprob, {för. -nios ooden 
». fprö.ifet, fförM. -asti «1^0. fpröbt. 
-emin nua r. Ui fprdb, (fdrna. 

Hapiaelen lla 0, ffala totngama. ffata. 

Hupia an «. tcrfa, ti^dngbl^et, hjplan 
aika etbfdngb tib om tvdten. 

Hapnittin ttaa L -(telen (elia 9. Brgdt^ 
ligt efterHrdfroa (happj). 

Happa p u) t. f^ritngdamue, Bctfenm{6(L 
-pain ppamen I. -poin ppnmen m. 
fiir, hapain Inhk» rdtt af foiiberffnrRa 
tcfmot meb fiirbeg l. tofmct meb dr« 
tet o<^ fnrfdt. -ainuns uuden 9. ^nu 
het, f ne egettffap. -patoin ttouian «. 
iät fiir. -patiotnuus uuden « frihet 
frdn ft^ro. -p«»in<»n i^n «. f^rttg. 
->poi8uos uuden s. fnrUgbet. -ppo pon 
» ft^te. -pe ppnen •. f^tlig^et. -pot 
oksfu t, fitr tilibtattbntng, ftmianbe 
ttlifldnb. -ppanen pata 1. -ppann ota 
1. -ppaannun- nlua 0. famo. -anemi- 
nen i:)en «. f urttanbet. -anevainen isen 
#. beHdgen att \ntna, fotiiaube. -an*- 
▼aisuus uuden t. beitdgtii^et «rtt \vXf 
na. -anema(t>in ttoinan a« iät ftttnon^ 
be. -aueniattoinuua uuden «. obtnd< 
genret att fimia. -patan (taa L -p*- 
tan Itaa 0. \t)xa. -patus uksen t. \tft* 
ttittg, ftirbeg. -paliu (timen I. -pake 
kkeen I. -pate tteen «. fi^iug^mc^ 
bet. -pistun ua I. -poi!)lu% ua 0. bU 
f^rfatt. Tamnstun ua 9. iutna, froa* 
fa fnrt 

Hapras aan =: haurat. 

Hapsi sen t. I^dr, Idngt cd^ gleft, hap- 
senkalkiainen tiinmermati {teramifct 
mtutimu$)y akan hapset flct^agtJid («jmt- 
gunium natan$)^ hapsiheinfl ^itnbtuttga 
{eynogUtsum offictnate). -tellinen iten 
«. (ditg« cäi' gte^l^drig. -sellituus uu- 
den f. tdng» eöf g(e6^drig^et. -aittBo 
kon 9* meb l^ttnbtnnga Uto&tt ftSHt. Digitized by Google Hap 

-«il ia •. Hrdtft M ttiMta of %^$ 
§ii;.famina Dttigt, fU topparaa af 
1^, fU itfdrt^dft, raffa i^op» litptii 
lakea i&Ut to&xMcfi, orebtgt. -tu un 
•^ ttldl^ldd mfimiffa. «suiao ttaa l 
-suiicIpd lelU i. vaffa, fAmfa, {Iatf« 
IMI, fie^fo. 

fiafv oa «. gripanbt flänmng, kflsi on 
bapuilLa (Hinbeu ocfdcti^^attfitta nti. 
-anen sen «/im.. kAsi on liapiisilla ^n 
bctt &r t gripante ftdlltiiH^ meni ba^ 
pusille intcg en f^riroiibe {täduinct. 
-uilt n. iU p. fojnla rftet, fdfa. »uroii* 
ten ta = baparoiUcn. 

Hara HO ». ffaxf af qmifiig gratt, ^«1^9, 
bUabiiing of voatttn of^ mjolt hara* 
biiali foui ^ar ofva (dporn flufiren. 
•ota ann I. -rakko kon I. -rukka kan 
1. -ranen san i/im. litrii ^arf. -<atnen 
ii0n.«r. ^t ^orf,. miiih rc^ tvalten» 
ikinbob. -aan ata 9. ^(trfma nieb ^a^ 
to» ^arfma tn ntfabet i fiofb> rdfT-^* 
->ava an «. räffar baravan pii tdgg, 
bar^TAO lapa troiirträb, b. Tavsi ffaft 
I fiiffa. -mnitsen ta I. i*avoin idav. 
xiffa. »avoilaeininfn isea «. tdffanbct. 
-»«Nisiä an s. räffare. 

Harakka Icati t. f ato, harakkamjity tvd; 
berqvam meb bbd ininiber» harakan 
baa<iikka 1. -mustikka fräfbdr («m- 
p€trmm nigrum)^ -hattu ftj)fwor«bloiHtf 
ma (f<#lff /r/co/#r), -kukkn 1 -kauno 
L<^ln^alel. -nunnu preflfroge (cAry- 
MurlA«iMii«i leucänthemum), -iiiarji txSff 
^tter (««jRiirirm paiustre), -varpaat 
IINlttegt^< {Isfpodium elavttlum) -ruo- 
ho f^ötbiom^tX i^kUraeium pUoeelh), 
-ainen isen dim. (tten ftata, a* rif 
H, ffator. 

Harha an «. toilfe, mi{|(ebanbe, harha- 
tie lPt((cnȊg, mennA harhaan gj tpilfe, 
fönriQo^. -aan ata I. -aelen iär, -ai- 
ten Ha 9. irto, g1 n)ilfe. -aus uksen 
«. tpinfarelfe, miftag. -aun uta I. 
-aannuo ntua 9. tita tPilfe, tdfa i 
tamfarelfe. 

H«r;^iii f. ntfpStrabt tiHfldnb, injhu^ 
mmi ott famla meb (hara), kynnet 
mU hanllansa lioma dro ntfpdrvdbf . 
4» ia 9. fomia ^drtficdn o(^ beriftdo, Hftt 4/ 

tJffa !§•)>. -ilan (taa 9,tA^na, B^c 
ntrdtta ndgot #«. latm. -iatan aa 9. 
dmnft. -ina etm f* ombömrtf frafi. -tkaa 
kka:in t. 9p. fox adrettfoUc »dtter. 

Harlka km 9. mjölf^ »^ taattenBIan^ 
ba (hara). 

H^rja an #. fam, Ai, nuutr ^orfle, har- 
jakangas mo fcm bilbar eii ä$, tuo- 
rcn h. brpglam, bfrliDn h. toffafamen 
pd fprfa. ka on h. taf fam. harjahirsi 
Utu, knkon h. tnppfam, kypirin h. 
^jdmbiiffe, hevosr» h» ^a^man, kii4oh. 
gii(m<iit, liini h. fjnoit mau, «an k 
letfjrgab man» tp. fcr ^ftar, harja- 
kannu traftering n>tb l^Afdp, sian h. 
rpg^ammeu pd fniin, T«aieh. fldbf€« 
hctm, h.irjaltntu ^drfdgel {regmim» 
eri$HUm9\ • kukka ferit^rt \e9mtmnv— 
»emhimt«\ -heinS dugtftiriiifa {dianlhm» 
dettnidei), -an€R Sen dim. iittxx t^tVlf 
litcii borjle. -amie ntfen f. (aabtdtf^ 
tpgg pd niarf, dng, dfer, fanbre f i fi^ 
meb biupt n^otten v& ömfe firor. «-as 
aksen s. imnhoxfi, pt, finr^^at etl 
{logd bariifjiifbom, bötfl. -ain<*n isr» 
«. $t. d0, maur borde, tasak meb jemn 
dtf, mau, pyslöh. meb nppfld^ube d^, 
man. -alliuen iscn L -äkäinen taen 
a. ferfrb mtb d^, man, tam. j'io«|a 
harjaiftij t. harjallisia 1. harjtkaifia 
brtda n*tb ^flfdP. -akas kkaan «. f^ 
febb meb fforv ^^xi man, fam. «aan 
ata 9. bcrHa. -aus uksen «. bmrfhiing, 
^/. harjaiiksft fiuore bldr fcm rr^dU 
laa gfiiom borjliiing, harjaoskM^as 
t);g of fdbana bldt = harjauiiit-n iseoi 
-a^ija an #. botflote. -aatuinen i!«i*n #• 
bortlaubet. -aelrn «tfo. -ailon tla 9. 
borila fmdtt, idugfamt. -jn un «. bor{b 
l^anbtare. dd. -jus uksea t. cfta brog* 
remmen i traufcr, -^ohi laröriug (««/iitf 
«rti//«i), -takki tccf meb fnoren i ncic« 
f en, -kala = harri. *justan aa 9. bM' 
ga tiU rauf remmen» frdnna pd tanlot* 
-justin imen «. tanfrcm, taant^ 

Haijaun uta 1. -aamiun ntua 9. dfOMi 
f(g. ^v\<3^ ^g* -joiian tiaa •. dfna, 
utoftta, n>di4a« -joitas uksen t. dfiiiag, 
utcfning. -joittaminan isen t. öfnMmbct. 
•joittaja an «. öfioarc. -joittelen taUa 
i. dfma fmdttingom. Digitized by Google 48 Har flarkka ktti •. ftidotb, flr^ngt ttf(tal 

Karkki kin t. larfett. 

Härkin kkia 1. -kits^ ta v. uttänfa, 

Harkkinea isen t. miiibre fdbt^fft^f. 

Harkko kon #. flump af ofmitt tetti, 
ittnfmäUa, «mfa, ftaii*, Hafe, kivih. 
flenfluntD, harkkomuta t<i(f}frn. -öi- 
nen isen a. pored. -^kotaii tlaa ». 
vi^nfa. 

Harkku kän «. fCum)), fbfe, gru)?p, h. 
haoilta flodf af gäf. 

Harmaa aan a. grd. -ma an «. grd l^öfl» 
•^mio OQ t. gril IMmb. -aan ata 1. 
mennan niaa o. gräftSrja, göva gni 
-aus uksen $. gräfäriuing. -aan ula 
L-iiannun antua 1. -mennnn ntua v. 
gr4na. -mahdan hiaa r. {tifta gtäit. 

Hamir in ». ^arm, föratgelfe. -ia an J. 
-ias aan 1. -ikas kkaan 1. -iiltnen 
isen a. förarg(«g. -tilisuus uuden «. 
fotargligj^et. -iliisesti ai9, fötargiigt. 

. -ittun ua v, fdrargo^. -itan ttaa r, 
förarga, minua harmiliaa bet forar* 

Harmin ia v. fnorfa. 

Haro on t. iitfpärrabi tiflfldnb, -piika 
(c^aftig fliifa. -on oa r. titfpärratf, 
gtetn ^g, räffa. -otan (taa r. utfpär:? 
ta, utbreba. 

Harppaan pata 0. fftttia. -aus uksen «. 
ffutt. -aelon «rfr. -ailen 11a ». ^Ma 
fortfatjnbf, gl meb (dnga fitg. 

Harppi pin «. padfate (tji«/r.) 

Harppu pun t. liatpa. 

Harri in t. l^att. 

Harsi in a. g(ed, -vaate ftor. -seikko 
kon », gte^ {!og. -in ia r. göra glefl, 
fw, fd gUfl m. m. (harsu). 

Harsti in $. jltpften, btDnfleii. 

Harsu un k. gle^, -metsfl g(e0 {Fog. 

Harras rlaan «. il^drbig, trägfu, anbaf^ 
ttg. -rtaus udeu i. i^ärbig()et, aiu 
baft. -rtaasti «k/o. i^ärbigt, oiibdfHgt 
-rtaannun ntua r. bli trägen, bli atu 
bäftig. -alan aa r. ifra för, (Iraftoa, 
X&xt^i^, Irängta. -stus uksen «. ifran, 
ftrdftoatt. -slaminen isen «. ifranbet, 
fhfifroanbft. -siaja an *. tfratf. -stla- 
vaiden isen «. ifranbr, firäffam, ixSL\i%t 
taube. -stavaisuus uuden «. flrdffam^ Har 

ijti. •ottelen Ila 9, ifra fattfatftnbe* 
-steUa ab «. iftare i fmdtt. -^tun ua 
V. b(t tfrig, bii tntte^ferab. -stttUn 
ttaa V. göra ifrig. intredftra fijr. 

Hartio on 1. -tia an 1. -le een #. ffiil^ 
bra. -oinei;! isen dim, ffutbta, «. l^t. 
fpiilbra. -teus uksen t. rt)ggf)V(^( V^ 
fläbrr. -liokas kkaan I. -tfta an k 
arelbvfb. '«teTuus uuden t. arelbrebb. 
-Ollen Ila r. ))ftoad. 

Hartola an «. <S)ufiaf Slbolftf fcä<n. 

Harisin;! an «. frog. 

Haru un t. fad od| torr toinb. 

Harus uksen «. jlag. 

Hanra an u. gU#, fäflfpnt, fd, on har- 
vassa är gleH, IfA faarraan ftJr tneb 
m>pe^tlH, harvoin fäUait, -hammas 
glr^tatibab, ^puheinen fdorbig. -lukui- 
nen fdtaitg. -vuus uudfu ». g(«d^r, 
fdtalig^er, fäflfi^nt^et. -asti adt. gfef). 
-vinainen isen «. ndget g(e^. fälff9ut. 
-vinaisuus uuden 9. gled^et, fätlf^nts 
l^el. -as aksen t. glffi tiUfldiib^ on 
harvakselta finnfd fäUf^iit -ven^n vela 
1. -vennun ntua ». gCe^na. -vennan 
ntua r. gcra glel. -ventelen unella •. 
göra fmdningom gUa. -vikko ken $. 
ffor.-viitelen telia v, göra fdKan, har- 
vitellen fäUatt. 

Hurviis uben ». tii flagd tlät. 

Has int. rop fcr aii ^effa ^uubar. -si- 
ian ttaff 0. I^etfa. -silus uksen t. l^rltf« 
tiing. -sitiaja an t. ^etfate. -sittelen 
telia ». ^etfa fmiftt. 

Hasaan ata p. l^ipilfa, njä^nad, otbtoerla. 
-se een 1. -su un «. ^ivä^ning, floi, 
fjäd, orbtoerling. -suinen 1. -seinen 
isen a. l^njjfaube, fufanbe, ftcianbr, h. 
nahka för ftarft barfabt Idber. -tai- 
len i(a. «. floja . fmdtt.. -salidan htaa 
t, ()afiigt fufa, göra pJötiligt ftoj. -sah- 
dus r/r. -aus uksen «. ^aflig ftidiitiig, 
ei hasaustakaan i(fe fitdpp elfec gn». 
-serran rtaa r. mara \ fufaube rörelfe. 

Hasea an a. öfiperilöbig, fdrbfletf m^tfen. 

Hasi in I. -ilo nn = hassa. 

Hassa au 1. -ssi in 1. -sso on 1. -ssu 
un *. hirftvigl^et, «. rubbab, -pii 
(utfbtgt ^itfmub, hassallansa 1. haa^ 
toliansa i ntggigt tiQjldub, karvahasau 
fom l^ar lutfioigt l^dr t. er. möfft. Digitized by Google Has 

Ijtta, aijihastn förrtxft ^nhbt. -tnstt 
W#. fiinigt, ofönvdget -stukka kaa «. 
jfinnmo^ia. -stnUa tta» 9. gl meb 
iorfmigt ^r, lunvi^a flaber, tala ore< 
bigt, iä^|«jttbc. «ssutiis uliten t. evt* 
ti^i tai, läfpttin^. ->t8oUeleii I. «tsiit- 
telen ttila ». bära ftg tcfigt jt. -Mah- 
dan 9. bU fDiiflfruetab, bringatf ur 
fattiiiiig. 

Hasu, hasuinen fe hatian. 

ilaU.1 aan «. fcrfla bro^brnr ohra on 
halailla f cttiet ifjuter benfertla brobbfii. 

Hala dan t. utbrtbt, M, pcröfl Ulti^äub. 
-ainen isea «. (ö^ltg, poröd. -atsuus 
aadcn m. lo^ligi^rt, petcfttet. -astun ua 
9. loalta ^ f[v! felt. -tittun ua 0. upp« 
Iofa6, aftniia. -tis;aa aa 9. (Irämma 1 
Uxt, -tistelea ]la 9. fmäiitigcm lofa» 
tttbreba. h. siipiäatft utbreba ftua iriii- 
aar. -ara un a, ^^U^, ctat IddP, -|>ilvi 
Srömrlu, -silnirtincn [n?agcgb» -akka 
yd^jfijg qtoiutia. -pAfl biU.gt blt^vub, 
•Taate gU^, fali f iäbuab. -aruitun ttua 
9. girtfiia, gifiia, bli lä(f. -lera an 1. 
•teraini>n isea «y. lö^, roro^f -fit* lö^, 
ncb(rL) UMig. -tikko kon I. -iikka kaa 
*. fjedhg "mennifla. -tikoitieu ta •. 
fMa. 

Batikaa kkaan f. ormögon (unp0ruff9 
fttumhent L tptrgula ar9emni%\ nii- 
f in hai ikiis fljetltcrt ( tirliariiiframiHta), 

Hätkähdän litia v. l^tt 0(^ baDlgt gö^ 
r4 K^got. -kon 0.1 9. göra ^ ifligt. 

Hato don 9. ('tabbrare. -otan -ttaa 9. 
plabbta. 

Baltara aa s. trafa, ([arfioa, varvath. 
fcttrafa. pttyen h. ficcmoln. paha h. 
ebn^liij. etaf ivartlfe. -roitsen ta 1. 
-foin ida 9. fllarfra, fje«fa, fönvirra, 
Manta om ^n>artannat, käy liattaroi 

R'r cflabigt. -roiltelen telia 0. fjeffa, 
Ibero. 

Hatti tt.i 1. halli.iinon isen I. halikka 
kan 9. U>attfnbtuba (^A/Zmii aparine), 

flaltu laa «. ^att, -lahko ^attpatriet. 
-slntoea iten r en af ^attpartiet 
-ivliiiien isen 0. l^attegaube. en Ijatt 
flM. -tutoin ttoman «. battlötf. -*tut- 
tffBaut uuden ». ^atlbrifl. 

H«t« «tuo 9. fiun, rngg, fpdb brobb (ka- 
toa), -tarvi ^orn meb ^t i roteti, -pftft Heu 49 Hufna änban bd fivinborfl. -uiapn itea 
«. f iuHtg fInMrig, rngi^ig. -ui^ions ua- 
don 9. fiUnig^rt, niggigt>el. -ulainea 
itien «. iidgot tiibcu. -d.iUtoen iaenc. 
fom ^ar Ijim. f)drtg, (uben (äfi*vncm 
tpätter). -uslan aa 9. Ing ja, miff^ubfo. 
Haud .... fe haut .... 
Hauho 00 = hahka, ^an^o focfen. 
Hauki hauea 9. gäbba, -salikko gdbb^ 
nuge, -liki ftcr muffet i cfverarmen, 
-maa cplöib jcrb eiitettan rl^gfdrcrno, 
-riataa iliigtrafi (ittr^M mmieu*). hau- 
ea vita aboorgrd^. trattennate (jm/«- 
m§f«t§nK -inen isen 1. -inaiiten itea 
L -kuinen isen I. -keroiaen iten Hirn. 
iittn, tiätt gdbba. -inen i^en «. rifpa 
gäbbo. -keinpa i-^n = haukiliha. 
Haukka kan = havukka fe havu. 
Hatikkaaa kata r. bita. -aus uksen 9. 
bituiug, mxtttfbtt. -aelen »Jr. -lilm 
lla 1. -kkclen keila 1. -ketkeh n Ha 9. 
bita fmdtt, bi od^ bd. -kahdan htaa 
1. -kaitrn ata r. bita lyattigt. -kon 
kkoa 9. bita groft, ftora bitor, öpptta 
garet. -kko kon «. garet^ 1. m iiiien^ 
öppnaiibe. -gtifruing. -kotteh-n Ua 9. 
fcrifatanbe dppua gapel, gd^pa. -4(ntan 
ttam 9. fdrmd att dppiia munnen, gdtf i^a. 
-kotus uksen 9. gdfpning. -kotutan 
Itaa 9. ^a att gd#na. -kottelen tdia 
9. gd^pa. -koitella an 9. gd^pare 
(h •ukun). 
Haukku kun », ffalt. bunb, -sana ffdd^ 
orb. -niini ofirmit. -kun kkua 9. 
ffdUa..-uniiapn isen s, ffdllanbet. -uja 
aa «. ffdMare. -uvuinen isen «. ftäU 
lanbe. -utiisuus uuden 9. {TdHanbe 
egenjlap. -uvaitesti ai/9.f!dllaiibe,ffMmf« 
ligt. -unia an t. ffall. -umatoin tto- 
man a. icfe ffdUante. -kunto nnoii I. 
-kunta nnaa 9 ffdtluing, (fafl, -nimi 
cftuinitt. -uu uun «. ffail. -kkio oa t. 
fddare, ffdt-n. -ueha tdr. -uilen lla 
1 -utkelea lla 9. ^Mla \mäU, gldffo. 
-kulan ttaa 9 icäa att ffdlla, IdU 
{fdUa. locfa» förleba. -kutus uksin «. 
retetfe tili fTäilanbe, lect. -kuUelen 
telia 9. locfa fmdningom, tiibba. -kut- 
telia an 9. lo^are, förlebare. -kuttele- 
mraen isen 9; (cdEanbet. -kuttelerai- 
nen uen «. to<tanbe, förfönff. -kut- 
4 Digitized by Google 50 Hau 

telefaisrsti «il». förföri{!t. -kahdan hlaa 

(bMkkaan). ^ 

. Uida an = bailL 

Sauli ia *. tfo^ti. ! 

Haulia an t. loiiibfoel. j 

7 Hauppd pon «. bevgJif («/rt«. A«&#). | 

Haura an §. tdng. (/mm i^«^e«/«^). i 

Hauraan ala, haurailfri Ha, haui^ahdaii 
htaa, lianraisen ata, . hauraiis iiUan 
=x: hairaan tnQ. ' fe haira. - 

Hauras aan L -rea an «..fPor, mör, fuH 
•let fpriffot, iäd, Dhjff. -reuv nden 
*. : ifcr^f t, f öriefiiab. -a*iti «(f». Lff ört. 
«i^taa aan I. •'reihen twn 1. •»reellinen 
isen •. fföcaftig, ctufti^, -r«lf»i^uu8 
Uuden 1. -reeUituua uuden «. fföVaf^ 
lig](iet, otuftt^^ ^rdtäasU 1. -reelli- 
aeali ädt. fätliftigt, otiif tigt. -ristan 
raa L -rafian at' p, ^öta' ffc>r. -rtttie- 
len.lla •. If^ vtutti^t. -raalun' ua 
■ 1; -risCun-ua». hii ftit, {lönia, bU 
ictuttia. . ' ' 

Hans uksen ». pl. hankset cbdfmft))tin« 
gar. -sia an «.. b^fnergäK = nhttjan 
hausta. - ^ ' r^ 

Hautka an «.. (ubcTr M, -nainen lägrab 
■o(^ feban dfiDtcgiftoett ^itma. ^aan 
«ta •. rifipa ff. umtgen^ göta o^, for* 
berfba (haaska). 

itanskä an l.~-as aan «. fft^ftig^.forgfittg» 
Ho, angendm/ IJrft folfldr^, pdt^ftig. 
-kuus uuden t. {f^ftigt^et, trefUj^^et, 
fa^dftig^et -Asti «if». flprtigt, ang(« 
ndmt, ffö^oftt^t -ken^ii k^a ^.'gd 
fnart dt, b(i tiMfabft. '-kulän tiaa ». 
Jdr« fiiott * jhcjÄenn, förfttö. -kiuius 
nk-tcn #: fMta«fe,''titl8fetftif. ^kui- 
teldi telia 'p, fötfltJ ft^lfotoute/ba 
1ferftr6etff. ^^ ', ^' ' ~ '^ ' 

Hauta dan ». grojj, .flti^f^ef yah. iJi^rbal 
panna Jiaulaa inlogga tj^rtDeb i tjjär^ 
lal, haudan paltto p^allpn emtxinQiiäts 
haltn, nauri^. grop f^r rqfrpcYr ii«{u- , 
iahauris t gro)> jieft föfna. -tikas 
kkäan l. -likkainen isen t, i arop ^eft 
rötfnif^ -taan dala r. SegconiM, vijtU 
grdfioa. -taus uksen «. begrafni^g, 
-fehma (if^otfo. -tiainen isen L -ta- 
jainen isen a. p <. -tct gtaf^C. -taanii- nen iten «. bfgrafioaii^t -taMJi^ aa 
i».' bfgrafi6ati. -laelen inlr. r^feS lla 
>.' begtafiva en eftet' annan, -dataa 
• itaa #. 'I5ta ^ef^rofma. 

^iiiltera an = haura. 

1taudon"lbiif'0. geiioin to&m^ n^ptmiah, 

* batH i^U, U^(^ H dgg. -tominen 
ffen «. b.ibDantei m., m.' -toja aii ». 
bd^bore, maft roib tifirbränmng. -dt 
teen t. babbning. mielih. fimie^tmbring. 
-dun tua t.' -toun' ula 1. -teun ^a 
I. -tounnun nuia p. bli babbab. -toe- 
ten »tik -tnilcn Ua 1.^ -telen della 1. 
-doskelen llä v/ biibbd fnt^iuugom. 
-doian tiaa 9. Id ia bdbba. -^oiteleu 
telia p. läta Idui^famt babba. ' 

Havaan 1. -THJan Tata «. tt^afna. -yail* 
sen ta r. tt>drfebfrfiua, mdrfa. -Taus 
uksen l. -tanto nnorn », ii}^)pmfnin^, 
tparfebtifning. -tailseraiuen isen' «. 
tmir^noube, npöm^irff ^m'. -vaitsematoin 
lltomatt is. pu)»>mdr!fam. -vaitsemat- 
tctmuus uuden « onppmdrffam^et. -vahr 
dan iifua d. I^afltgt mUxä, bemdrfo. 
-^▼ahdon htuä V. I^a^flfgt tvafna, %tt 
tndrfa^. -vahtelen hdella «. loafna 
(afligt bd cd^ 'bd'-Tabi:Uiin«(/r. -tan- 
tan ttaa a. frdifa, gcta ut^bmdrffdm. 

Havas hapaan t. ett jtag^ ndt (hapaa). 

Huven pett^n ^=: hapetra. ^rr 

Havi ia i. tdjlan, fopp, ani|an haTilia 
ger tdflanbe, grrna, pfi&tahaTiii fjals^ 
afitfttufirnb. -illineä fsen o. tinga, 
btUtg. affdmre flag. -in ia L-itsea ^ 
#. tdflnnbe eftergtlfmd, göra fotfdng. 
-itteleii telia p. gripa eper, gcra foxU 
fatt förplng. -ia an «. glupjF. -vtHao 
Itaa 1. ' -vallan llaa v. fluta gr^uf!t. 
Teliaa aan n. frtprattg^ -yeUaisnus 
Uud^n •: ftipratigltet. -verran Hm •• 
dta meb tiUflntna (dppar, inumfa. 

Havisen sta v.' f)to&ia, fiifa. -<ina an #. 
Jttd^ning, fufniuj, pvagfl. -lope nt^eo 
f. -luta nnan t. fudniug, ptrageL 

Havja un «. ttijla af batrtrdb, bott, -^attu 
gtanici^batt -sata l^unbragrentgr -Ikma 
nranri^borg, *p. fox ffog,- -»kirk&o «^ 
Sot frcg fom ^or gtannif a tiVL fl^lt. 
-uinen isen «* tit pdtgiorbof gr^m 
t^ffpt. -:- ^avukka i^r. haukka" kah Digitized by Google Hed 

I. ^öf, taR, torit 
; Hirn ifbt, m, xii pl l^öfar, af ^t : 
He <«/. titroD toit tioef jm, . fvdga^ ho 
: qii($ on se l^toob ärtet bl? 
He heidAn prM. 3:« fer«. p/. be« 
fl<}d... . fe bet. «... * l ii ; 

Hebka aa =i= hehku, hebkaaooim ntua 

;?: hehotufi. , -i ■ 

Hfhko oii «, qtot^a, ungitöt» -onen seo 

«in. Utett nxoi^, toaul ilrf^attiittat. 

M)iaen isea a, ll^t. ^toiga, qvigad. 

rOJMuis uudeo f. egeiifEop af qtoigo, 

Hehku kun L hjia t. Idga, glöb, S^an^z 
bcinnaube luit -un ua 0^ gtöta, iilga, 
hinaa af begdr, langta ot^Ugt. *-iija 
to f. fom Idgar, bruinec -uniiuea iaan 
t. g'obanbet, lil^aubet -u?aiiirn isen 
.#.£lgaube, pa^jlouerab. «uyai^uus uih 
den «. ISgaube egeuffap, po^iioM. Hivai- 
• aesii md9^ pSi lägotibe fäli* pa^iuNit^ 
tobt -holan ttaa 9. fpriba Idga, toätfa 
)mdgon för. -hutun ttua 9. uppi&^d, 

. tt)>pelba^. > 

H«i. tul. tttrovafBfunbratt, g(äb|e^ Iftej. 
hikkaan kala i»..ro;k)a ^e). -ikahulan 
Uaa l..-ijahulan ttaa «. ro)>a (^a^igt 
l^j. -ijatau itaa. ». topa 4<).4l ^td< 
4K?Q, dfn>erra{!a, ^ftoertomma. -ijatta- 

/ .jvinen iseii t. öftoerrofEniug. 

Heid .... fe heit , . ^ • 

Beijaan atu «. toagga. Ma (jf^- ^^O* 

Henakko kon «. lobot 

Haijasen sta «. fEimro* bUuba fi^n. -ttan 
iM «f ^terfaik foiflraUrtta. -ttns uk- 

,9m «» dtfirfaftuiitg af (jufet, dterflen. 
.•^t^oiMieii Uen «. tjiiddtertafluiog» ^rm^ 
mtv. ^tavaioen iaen «. liitd^terfa|ian» 
k^ piiftraiibe. 

Qfjliaaa heiala 1. heikasea heiasta £= 
jbftya«en, heika an L heikuu uun = 

Ä||Bii^HtU9. 

^^^M««aii,, heik,ibut>ui fe hei. 

mdkko koR f. ftoag, -paioen 1. -•mte- 

.Immbq {iunedfioag, fmagfinttt, aftoita, 

al«yy8 1. rmielisyys {inuedftoogbet, 

l^anlJ^et. roua uden 9. ftoag^et. 

', ^49* ' ftoagt. -kkonen kota: 1. 

ketä L -konnun utua L -k«n- 

_ ntjA^ fötftocgo*^ faUotJg^ 4* 

äga. -kennys ykien «. afmattniug. 
Hei 51 

./ >i- .1 o- ■ .- . . . • • '- 

•rkannai ataa 1. «-k^nnie ntaft ^. för* 
. fto«gou «^ Komp. heikompi fioagare. 
«-kumn^ttur uunini «. flone ftoag^et, 
öfipecioäganbe ftoaghet. 
Heikkuruus uuden*, fobdtniteri; ttbela^. 
Heikuttelen telia 9. ttivvn, i^eppa. 
Heilu un t. gmtgning. tooggntiig, ftoa« 
}anbf ting, gnng<i, jouhinen h. ^telm« 
buffe af tagd -un ua vv gui^ga, fwa^ 
fa, ftoditga^ fafla< ^it o($ btt -^uke 
tf een «. fivdnganbe ttng, )>ettb^(. -^timi- 
ne» isen «. fmajimbet, gimgattbet. 
-u?aiiiea isen «. ftodtiganbe. -o?at- 
•iHiSi uuden t. ftod)iganb*e rgfettjfa))* 
-uelen Ua L -uskelen Ua «. f\vätiga 
fmdH, 4toAfn>a^ -utaii ttaa 9, bringa 
i ftodiignitig, ^ att fmaja, fätta i 
guHgaube ror^lfe. -utus uksen «. gmig^ 
uittgi -ultianiinen- isen «. gimganbet. 
-Utteja en- ^ gtttigare, firdiigarc. -ut- 
. telen teUa ». ^rl^rattbe ftoänga, gutu 
aa fmdtt. -tahdan htna 0. ^fiigt 
ftodnga 4. ftodttgal, hftki^ heiluhti 
iliitibm itHbr«t-cformi>bab^r-ltthdas kdr, 
-heilauB uksen t, l^afiig ftodnguiti^, in* 
fall.^lahutao »dr, -htitan ttaa ti ftodiu 
q$^ eiigiing, giftoa flot tift en ftodiig* 
ming • -lalitelen hdella v. bl od^ b& 
l^afligti ftoduga l. ftoingod. 
Heimo i 00 t f[dgi i toibftrd^dre me« 
iiiug> flant/ -kunta ftdgtert i fin l^el^et, 
-kiinsa beftögtabt fdf ^t famma #am, 
olla krioioisea toota pd beföf ^e6 äti^u 
toaubter. -ola an^-lliSgtingd^em. -alai- 
nen isen »ä anfötttfaf^l, Ifamfertoanbt 
-olaisHHs uuden t. fdtn»anbtf!apr Itögt» 
fEap. -uiakoilen Ua i. -mailen Ui I. 
-jnalitelen hileUa p. befdfaionfertoa(ib« 
ter. -mos oksen t. «n -af anföttoahb^ 
terna, pi; -okset fainfl[5g<irigar. -osto 
! im^9. fonitl^ i natnreM nfeu. 
Heimon oa t. Homma. 
HeiiiA fin «. ifb, -kuu jitltmdnab, -mies 
f[otter?arf, iehda heinM berga ^d, heii> 
.Dia teko ^öberaning, -heinfin terfi (5* 
offaU , heinäsirkka tntmmanbe gt&)B^ 
ficppa \99dip9d» gtridmim), heinasuorta 
grddanb (anas h98eka9)j heinäkuusi latl^ 
grdtf (pediemtittii p9hiHH9)v --ämh sen 
J^m.-Iitet^Ar&. Hlilieii tsefli mr^ttit, 
^öBiaubab. -Aisyys yyden f^örifebcm. 

Digitized by VjOOQIC 56 Her -maisaut l^vnafti^tt , -maitetti fyt* 
niift, herratTflkt 9i!nt^t^rfcn^f(a6fen. 
rrruut uuden t. fftxtaUMtt, f^xtu 
manna np)7fötanbe. -aut uden t. fitvxas 
bdme, 4ifrraw&lbe. j^crremäfentr. -anen 
ten iim. ^erce (iHa. -aiiiea isen «. ^t. 
^cnrf, fftxxt^. -asltin ua v. BH ^erre, 
Mi lyerrtafttg. -astan aa L -astelen lla 
1. •»rrntieleii Ulla I. -ailon lla r. leff 
toa fem ^ette, agera bftre. -atanttaa 
«k göra l^rre, haniA berrattaa l^an tfat 
Bojelfe for ött bU ^etre. 

fleräcu un «. ^unnanob, tnattodliare. 
-käbdan htaa ». to&iia r&tttx. 

Hersun ua v. wata bei^agfjnf , hUtitta. 

Hersyn ya •. firafa, toaftt. 

Hertta tan t. ^jerter t fortfpel -rauta 
i!))U DJ ni^cfel^dC. -anen sen dim, lU 
Ut ^jerta, ^jertnnge. -ainen isen a. 
(iertttg. -aisuus uuden t. ^iertUgM* 
-aisesti «tfi». l^jtrtUgt. «(astelen lla 9. 
loaxa l;iertnu)}en. 

Hertio ton adv. udOan, nöta att. 

Herttua an t. ^ectig, -kunta fftxti^W 
mt. -allinen isen «. I^ertiglig. 

Berun ua #. rtnua fafta, bt^pa. -ufcka 
kan «. folögOQ (r«ii«iiei(lM «crlt), mus- 
ta h. ixoaxt tomb&x, punainen Ltött 
iDtnbär> lehmAnb. fatflefa {cuUkm pa- 
kutrit)^ vuohen h. ^ti)tt)t)}|)a (anem»' 
n9 «««»rata), -ulan ttaa 0. leforbra 
ttHnanbet, tnjölfa ut. -utin tlimen I. 
-uka kkeen «. mebel tili miölffcrcf^ 
ning I. nijclhiing, lebnitln h. ss leh- 
min herukka, -utus uksen «. ntmiclf^ 
niiig, utpref tiing. -uttelen telia I. -us- 
telen lla •. miölfa fafta. -rahdan 
htaa 0. rinna l^afligt, fatta rtnnanbe. 
-rahtelen bdella v. btoppa bd cd^ bd, 
fada brct>^»i«. 

Herr .... fe kerpo. 

Heriftn ftU «. »afna, bli Xcädt. -Ays 
yksen 1. «Mminen isen t. toalnanbet, 
w6ätiU» -r« een f. »afet tiflfldnb, 
on hereilli dt toafen. -retyinen isen 
«. liflig , frif. -«ftvainen isen a. »af « 
nar.be, Idttföfb. -Mvaisyys yyden ». 
Idttfcfbl^et. -Afimatöin ttömfiu m. iät 
toahianbe. -Annainen isen «. tx^&dt, 
p\tti% -Anniisyys 9. »afeu^t, ))ietifm. 
- Ayn ytA ». tvdcf aA. -Aelen tdr. -Ailen Het 

Ua •• liHifna bd eä^ bd. -Abdyn htyi 
9. wah\a i^lotfligt. -AiAnttAA ».trdcla. 
-Atys yksen t. «pptedrftlfe. -AttajA An 
t. ivdotire. -AttAminen ii^en «. I9ä((an« 
bet. -flitelt n tellA v. Ȋcta ftftrtfataiM 
be. H^ia pd att todeta. 

Hflale ran «. flarfn>a, trafa. 

Hetara an t, berptiig (podieep»). 

Hede heteen «. fcnabelatua pd trdrter. 
-din tia 9. blcmma (cm artoartetr). 
-<Jmft An «. arbicmma, fruft. -elniäi- 
nen isen «. blcmmanbr, fruftfam. -ej- 
maisyys yyden «. frttftfam^rt. -clmAi- 
sesti 0de, fruftfamt. -elniAllinen isen 
a. fritftbar. -elmällisy^s yyden 9, 
fniftbarbet. -ehnälliscsti «j».. fruft^ 
bart. -ehnatöin a. cftuftbar. -elroat- 
tdroyys yyden «. oftuftbarbet. -ehnöit- 
sen tA I. -ehnöin idA 9, blonima, ivata 
frufttam, -elniöiiftn ttfiA v. befrufta. 

Heti«</0.{lrart, lielimiien mcb betfnarafie* 

Hetkaan ata », rörad Idngfamt» Idngta 
ifrigt. -ahdan htaa r. bimi>a, htfda* 

Hetki ken f. flunb, hetkeksi ttfl tn fiimbr 
-inen isen dim, iittii jlitub, a, ^t. fiunb^ 
ftuiibeiid. -iUn lt.1A I. -iltelen tetlA a. 
bela t flunber, hetkittäin 1. hetkitel- 
len flunbtaU. 

Hetkun ua 9. torad gungcinbc, g"l>)>flf 
fivänga. -una an f. guppniug, fn?ditg« 
ning. -ulan ttaa 1. -uttelen telia a. 
f)a ait guvpa, fätta t toaggaitbe xi» 
relfe. -ulus uksen ff.ffafntng, ftoängning. 

Hetas ttaan u. böjb för, fifen, brd, -us- 
koinen lättrcgett, hetas uusille n^flfea. 
-ttaus uden t. ffftu^ct, brJno^ 

Hete tieen $. t&Mttx, gungfl^, pö(, !5rr. 
-tteinen isen «. rif p& fÄfldbror, fdr» 
rtg. -ttiö ön ». ivattenputt. 

Hetuli in ». ftan^, trafa, flarf, traffg 
petfon. -Ins uksen «. pel^frage. -lei- 
nen isen a. ttajlg, frauflg. -lehdan 
btaa 0. trafa, flÄpa. -lehtelen hdella 
9. fraiifa, toara flarfaig. 

Hevi in «. (dtt^et, ei hevillA frodrHgett. 
-iA An «. täti, Idttfarbig. -vellAnltiA 
9. imiäxA ^g frani, fmefa. 

Hevonen, hevos fe hepo. 

Hia an «. drm = hiha, on hioillania 
dr i {fjortärmania, -puoli plagg meb 
en drin. -ranen sen dim. liUn drm. Digitized by Google Hid 

iten «. ^ drm. «^inen iteii 

A förfcbb «eb ärmar. -ioilan ttaa ». 

förfe meb ärmar ({fr. hiki). 

m k hit.... 

Hielika an t. glöb. -aan ata f>. globa(hehka). 

Utefao on «. qiviga (hebkö). 

Uiekka kan t. faiib. -ainen itpn «. faiu 

big. -ai>uut uuden s. fattbi^tirt. *koi- 

taii tl «a 0. fauba. -koilun ttaa v. bli 

faiibig, fatiba*. 
Biema an «. atm. -moitan tiaa 1. -moit- 

tflen tila v. forte meb ärmar. 
Bieinuitt-n llaff.jlänang injmicfro^fmefa. 
HU no on «. Ien, {In, ->h<lina ep. för 

qn>inna t {lua fl&ber, -belini f(at))er< 

Ui, ep» for ben (cm &x vröbb ineb f5« 

baim. -nnen sen 1. -okainen isen I. 

-nukaitien isen di m. Un, |in oAnätt. 

-oas iiden «. leu^et, fin^et. -osti ai/t». 

leiit, fnt -onen ola 1. -oun uta 1. 

-onnan ntua r. Bli Un, förfiiuitf. 

-ornian ntaa I. -neonän niflft ••fcrflna. 

-onteh n unella 1. -nentelen unella 9. 

fmSutngom Irna, gora fin. -okdun ua 

1. -ostun ua r. anft for (en , fin. 
Riepsin ia ». ffafOHi fmdtt, xifia. 
fliefuian ttaa ». fPafroa, gniba, tora 

omfring, fuänga rnnbtcmfritig, U)ifta, 

röraö tdngfamt, h. puuroa rör cm i 

§röt, kanu h. ^nan froffar grcp &t 
g. -tus uksen t. gnibniug, firängtf 
ning rnubtomfriug, omvonuiig. -ttelm 
telia 9. gniba fortfaranbe, ftoätiga fuiatt 
omCriiig. -evahdan btaa 9. viöt^ligt 
gniba, äflabfonima en omfiränguing, 
fätta (dtt o4 ^aftigt i rörelfe. 

Hiera an = hierikka fe brpo. 

Hieron oa v, gniba, prutix, nebfc(a.-mis 
uksen #. guibning, fnutt^ntng. -rukka 
kan «. J^rlctf, granntdt. -rikka kan 
fe hipo. -riii imen t, fräfta. -oun 
uta 1. -raun uta 1. -onnun ntua l.^raan- 
nun ntuar. bli gniten, uebfölcid. -oe- 
Ien sdr. -oilen I. -relen llft l. -ros- 
kelen Ua r. Idugfamt gniba l. fmutfa. 
•otan ttaa 1. -nsian a;i r. tita gniba 
1. fmutfa. -ottelen telia 1. -ostelen 11a 
«. I^ta Ungfamt gniba 1. fmiitfa. 

fiterria HM r. gniba, ruTla, otnröra. 
-rre rteen «. l^ioab frm genom gnib» 
niug 94f riiHning n^i^fotnXut, lomih. Hm. 57 ^trultf, fnöfago, paperin h. "^etmU 
iab ))ar)>er^it. -rrin rlimen #. teb# 
fap ott gniba l. omröra meb, fiide 
ber ndgcn irrtber fig, Idgerftälte, -pun 
1. -varsi grötfräfla. -rta rran ». %ipf 
jleu. -rtyn rtya I. -rieennyn ntira •• 
Mi gniben, omrcrad. -rteleii rreUa •. 
cmröra L gniba fnitluitigonu -rritan 
ttaa r. Idta gniba, cmröra. 

Hi<prukka kan = kierukka fe kieron. 

H ies ek^en = biki, bieskoiru =: biki- 
aiskoi?u. 

Hiestain amen I. -ana an t, fttart mtnBit. 

Hiestän aa #. fhibba, fPafma. 

Hieiter ren t. en art pii. 

Hiesu un«. fanb, -poro lötffanb. -ukko 
kon t. fanbfäU, mulifält. 

Hieta dan t. jln fanb, faiibmii^na, -jyri 
faibforn, -rinta fanbbröft, l^witbröft, 
«p. för ben fom ^ar f lar fidmma, -sark- 
ka faubiftf, fonbref. -ain<>n isen «. fan< 
big. -aisuus uuden «.faubig^t. -tik- 
kö kön t. fanbfiSlt, fanbtägt. 

llietra au 1. hietras aan a. fpetfig, fnaBK 

Hieveri in «. f »a^l^etdtinflaub, fmag txSt, 
hengen liieTcri lif^^auf. -rainea isen 

0. fu^ag. 

Hievukka kan «. ftoag, tnnn. 

Hiha an = bia, biboitan =r kimtan. 

Hihd.... fe hibt.... 

Itihi ini. nixc}^ af grin, Icje. -itfln ttii 

1. -tttclen telia v. rora U^, gtiua, ^iitcu 
Hihja an a. trög, Idugfam. 

Hihna an t. rem, pL hihnat remtl^ 
hevonen oii hihnoissa ^flen ät ^btu 
fpdnnb, poron hihna rentt^el. «anen 
sen dim. liren rem. -ainen isen «. 
gjorb af rem, rif pd rem. -nustan aa 
9, förfe mrb rem, fpänna bätte, före« 
fpänna. -nnstus uksen t. remfpännino, 
förefpänning. -nusteien Ua 9. förfe fmo* 
ningom meb rem. 
Hihnuu ua •. tt>rtba flg pd famma fiiU 
U, föla. -utus uksen t. gnibniitg, föL 
-tielen telia «. fortfaranbe toriba fIg, 
föla fmdtt. 
Hihdun htua •. fifna, bigna. 
Uihdau btäA ». fliba, g4 tä fTt^ot; 
-hto hdon 1. -hdanto nnon 1. -bdantA 
nnön 1. -bdanta nnan 1. -bdinti onan 
t, ftibtöpning, bibtoneuToi rebffapf^i^ Digitized by Google 581- HMh miAei^ ttejf t. ffiUd^outet. -blijfl Id 
#» fPtbtopare. -htvien hd«H& 9, Upci 
fmiu l \Mi pi fTibor. «-kditfin ttsä 
9, Ita att lopa-pä fibot, )>ä{l9nba 
9ibldinttti^. 
HHaaB,atu^0. fmtfa. Beftvifii tf. tt^ibl^öf)^ 
hi)U, leilittä, —iri in «. pr^itglare, ^dit; 
Bntare. -aus uksen t. priSii^el. fmef. 
-aelMi f/n *-ailcii lla 0. Be^rifa fod^ 
faiuiube, ^iiibra fmdtl, forbröia. -atm 
ula i. -aannun ntua r. bU befwifen, 
fcrbrcla*. 

Hiilid ittrten iella 9. rorad Idngfaittt 
(liilidun). 

hiikdan hltt m. ff. = bilidio ijt^ fd(f. 

iliiiakka kan 1. -lava an c globfdrgab, 
fNnmiiibe, f}tt (hiili). 

fiiiU len«.fci, -hanko eIb()offe(, itngd» 
tafa, 'hauta fotnula, -lioba to\f}&ä. 
-men isen a. of fi>(^ foll^iiltig, toibif 
fttblab. -ikko kon I. -isto on «. fot^op, 
glöb^cV* -ikka kan #. )>i! fol fteft rof^ 
toa l gräbbab fafa. -lo on «; firatt 
ettt ifolbrdub rcfba. -los oksen t. fol» 
ctbtf rius. uksen I. -lusta an «. gtop 
i fUt9 fct ^ioben toib nettien, faintn, 
glob^op. -lustan aa r. omrora glob. 
-luAtin imen «. tign^tafo. -lustus uk- 
sen t. fotomrörntng. -lustun ua • 1. 
-lisiyn yfr v. uebbrimia iHl g(ob, bli 
gtöb. -lun ua «. gUmma. -luiantiaa 
•. bldfa tipp foldb. -lutus uksrn t. 
«utfinbniiifl of elb i hl -llyn Jlya ». 
folna, fortina. 

Hiifeoen velä i^ ofmotiod; bigRa. 

Hiivin jiiA «. ftn^o {tg from, faf<^ rd« 
rad fronidti fafto od^ i)tli(tt berdra. 
-Toa poa 9. vcrad fortnvr, bercra loU 
ligt men taf!art. ^pistelen l.i-visiel^n 
Uft J. -vutteltu tdla 9. fmnga fmd« 
titngom, beröra längte tib lytligt* 

Hiippa pan «. pg nrofa, baff^dmd^^ 
fo, -kunta bifforÄift. 

Hiipon ppoa = biivon fe hiivtn. 

Hiipsin i& I* -son oa l. -solan ttaa I. 
-sulan ttaa 1. -soltelen L -^sutleien • 
telia. e« fml^ga, fatta töra< fVatit. 

Hiinm :poa. •;. öfioetbragatfi «meb {^a 
fdfontiflDtftiatibeifot. : Bifrireh t. Httia^/liiireiilAiili^Bf^lifit; 
kolohiiri^iidnm# (mv* 'mmtemlu^, itob." 
, rdtta (m. rait«*\ kariah. tifibbmtftf {s6riB^ 
vulgarii\ hilriliaukka cmttordf (Hi/it#'' 
9ufgaH^, hiin n liam^et bog0ffd(at . 
{iilchemilta 9vt§ftri»), liiireH lieine fe 
henip, hiileen hfinrfi mu^nmti^a i^<^ 
»urvi miiiimMt), hiiren konran lehti 
icfernbdr {eonnatiaHa hifoUu)^ hiiren 
ruis bjottmc^fa {polyMeum eokmune), 
hiiren nokka' (^eri/ff/ttor äangpiiteum L ' 
syhaticum), hiiren nfikä =^ kuljen papn 
1. iiAlkin, hiinn karvainrn mu^blaif , 
lehti 011 hiiren korvalta hia)^tt t)at 
ftotUt of iett tnu^eta. -inen ispn äim. 
ittett ttiu^, a rif p& mcf. <Hrel^ ftn s. 
mogbe/ mcfi^I. -ikko kon ir. ftolmn* 
berlog fiiibtt ivifl^u^. -rakko kon L 
-rikka kan !. -ro 011 ». mnMccd ^ä%^ 
-roka^ kkam a. mulBlaif.' 

Hiisi fe hiile. 

Hiiskim ua r. fnbtH fnbfa, itttAfa, ibtit 
f!g foftfl. -uniinen isfn s, fiifllaubet " 
-kiihdtin btaa 9, Mi^t fnl^fbö, fml>ga ! 
f!g pföt^Cigt. - kabdus «tfr. -kaas uk- * 
spn ». fiiDfliitng, plötiliQ ^»iffning. 
-utan ttaa p. ha att fnttfta, fmbad. 
-utus uksen t.!n))fittniA.-olteI en teolta 
9. fn»fia fertforötibf, fml^ga flg fafta. 

Hiistakka kan «. f)eufi)dtta (pasieotm m- 
nantke), 

Hiistfln ftfl p. tingo, bnito,BrbfwbÄ.-ito 
on I. -bte een t. )}rutning, förbete^ ' 
bdfe. -telen Hi ' 9. fdugfofmt |)tuta; ' 
förberebo. 

Hiisi den #. mbtl^. ottb giniitö, Bergdti; ! 
ffcg^cJ, vesihiisi toottrutd, biidetftftkl 
^itfdfolt t^itfid tienflanbar, meiif^Uii^ ' 
teen gd dl fonber#; hiiden kiukaat IV 
-pesai !; -luoljit flenröd fom otifdgöf * 
Bdrtöra af l^itRfoUct. -4ola dn «:> ^iU* 
nd ^em. -tolainen isen t. en af ^iiflir'' 
foif. -finen srn #; 4>iiti« f^irpelf. ; 

Hiiva art. titfofab biitnla, Jdftr olU' fiii- * 
vassa töara dfioerloflab. -ain<te' Heä*^ 
#. meb ^imle 1. Jdft betnÄugb, btudVti. " 

t -atwOs ntiden «: '^nnilebemöugbt t bft * 
toerlaflobt' tiHfldttb. -aan ata ir.blatiba ' 
l^ttmta of^ iäfl i br9gb. i-atii ^tin ^i. ' 
$itnt(ebläiibmng, bruifen inttiti{fFtr,'hii-" 
▼atiit^vaubUa vafanbe fatt. -ieM «*^. - ^ Digitized by Google m. H*i 8%-) -aUen Hm .». fortforonbe inBlai^a 

fliifm, IiiiTislelen^ hii,von^ biiTuttclen 

HiiTf^fifi =i hivistfin fe hipi^. 
flrK hien #. fn>ett, on hiessä ät faettig, 
{%pettad, -Ulia f6tttt i ^äflbcf. -viina 

fpTit/-heinft (uftgrä^ (miUum effusvm). 
-inen isen «. ftuettig. -isyys yyden *. 
flDetNg^et. -isesti adt. fti^ettigt -iäi- 
nen isen «. froettig, f\t)ettaube, hiki- 
ftiskniTU m axt Björf {belmta •dorttta)^ 
hikiftisleppa eu Ott 0( (ainut incana), 

— Hipiöin ttömdn o. ftvetticd. -tlA- 
myyf jyden #. f»ett(ic0^et. — Hies 
«ksen 1. hios oksen t. ftoettbob. -r- Hi- 
koon io(a 0. ftt^etta^. -koileD lla 9. 
ftttttae fmSuiiijgom. -koun uta T. 
-koannun ntua », 16t( (»ettifj, ^i pg 
ftiftid- — Hiofan ttaa 1. Hiostan aa 
». fctifttJa tiU (ttjettniug. — Hioitavai- 
neri isen «. [wettbtifrt>ötibe. — Hiolus 
ukseA i. fttettbtffuirg, fttettuiiig. — 
otnn llua 1. -$tun ua I. Hiestyn yA 
•. BU ftoettig, itd, ftg fiiftia. 

Hila an t. grtnb af 'rörliga fpclar, M^\ 
btag, t«(bc pt liilat ffadtor, .IiiFareki 
f[dbe fmn begagnad tneb {fddftör. 

Hilaan h hiiajan hilata 0. {Idpa, ^ala, 
fhrf a, {limma, flläpa f!g fram, flrdfipa 
cftcT. -ans uksen •. ffäpniug, jfiiffiiing, 
ftoj» flräffcöii. -aelen «rfr. -aiien lla' 
9. ^äi>a fmdningom, (Sngfatnt an{!a{fa, 
trä^iral9, ffatfa^, lefa. -astan aa r. 
fLxttixm; ^^{U9, förlufta ftg, lefa. -as- 
tua nkaien «.'flimm, ftcj, ra^, förlujlelfe. 

Bilaa aan «. gtatt/ flipptig. 

Bife" eeii t. fönbrig »dtitf. ' 

BtleA &n «. fiuigaube, gäU. -asti «ufr.^ 

Hilja an «. ttllfl^nb of (ttgn^ fitfll^et fen^ 
]^f/ tulisi hfljaan fbmttia feiit, faf ta, 
hiljain Tarliatn Bittiba od^ fent, olla 
hii|iiltansa I. hiljftksensa toata fltfta. 
Komp. hiljem}fi fliUate, fenare, tuti 
hiljemmin !om faftare, fenate. -asti 
•i9.i^t fetit. -ainc^i) isen n. fafhtg, 
ftn. -^aisäu^ uuiÄert t. fofrlic^^etj fen^et. 
-aiseati adv, faftljat.' -akko kon «. 
n)}ffofP4tien tib; hiljakkoin ti^li^en. 

, -jenen v. ^iUna, lugnad;. -jennän ntSA -jennys yksen «. Ingnanbe^ uebt90i4nd4 
-astiin ua ». bli feu, fortena ö. r^^^^^n 
ua ». anfe .föc feiu -atlain \ -atta^,, 
sin I. -altain ad9, for, i(fe (duge feban, 
nt^ligeu, fafia. rjakainen isen = hil* 
jäinen. 

Hiljiin ua r. gn^gga g0t» fliiuu -una.: 
an «. gäU giiägguing, flin. 

Hilkku kun t. ^ufioa. baru? !• qtoinno* . 
möga, a. fuabb, qit^itf. -kun kkua •. 
röratf fnabbt,. Ijiiba gäflt. pke keea «. 
fitabb rcrelfe, flavper. -kuian ttaa f. 
tora C(Xo\dU flappta. -kulus uksen 9. 
!(a).>)?er. -kasen fla r. ^ora ^Ipllligt, 
f(ap))ra tiH. 

Hilla an ». moget .l^iortrottr fwöförf«# 
{löp« -ai non isen a. rif )7^ Bi^i^^^Pl^r 
af ^jortron, .thobbrig. -aannun nlua 
9, ntogna (^jortton), bti mobbtig,. 
f!öiMg. 

Hillikka kan «. Idtft^l^uftDa» jungfrubäri: 

fdviugbär (ruhui,taxatilU\ 

Hiili in a. faftUg, iiamu pa ^unb. -titöin 
itömän 0. oregertig. -ittöaiyys yyden 
t. orcgerligl^et. -itlömästi «rfi». urcger* 
ligt. -itsen (A p. (jejba, tbgia, flida,. 
bdmlJa. -itys yksen t. tt)g(aube,.Bejt?. , 
-ilsia. fln «. tvglare, l^ejbare. -imätötni.t 
1. -itsemäiMn ttömäq 4. t(!e l^ejbatibe, , 
l^ejbtö^. -iinäUömyys 1. -itseiQfitlö- 1 
myys yyden. #, ]^fiblö3^et, -imältfl^. 
mästi I. itsemAttAniästi udo, j^ejbtö^. 
Hillo on t. barrnoi», fijU, i^forio* -oon 
ota 9, f^tta, iuldgga, frcfia, ))a^ ; 
-oonnun ntua 0. frofjad, f^tta^ 
Hillqkka kaa == hillikka. 
Hiip on «. unberlag .))£ fiimpigt flaUe, b».. 
Ililpa van «. fjuii, (iiofiinga.. 
Hilpeä ä^ a. iif[ig, ft^.raj!, munter, 
mies on hilpfin|m4llänsft ntatmeu dr 
toib. ftn taffa^e iiber. -eys yden #. 
Ufltgbet, rafp^et, nntnterl^ft. -Asii «tfr. 
liffift^ tof!t. -eyn ytfi 1. -eynnyn ntyä 
r. bti tiflig, bti fr^. -eilen lU ». Uit 
{ig ta{!t, toata fr^. -paben sia 9, 
tafpt göra ttdgot, flipiia tiU, fEdra i 
l^afligt. -von poa 9. fortfaranbe- görä; 
tafft ndgot, syödä h. dia glupfft, bcit 
gdrttgt -potan ttaa v.^ gora muutetta t 
-poltplen tejla f ./fprifa^fuite ,^te i[^ Digitized by Google <id HIl It1^« göta fctffatdiibe mnnfett, jaotta 
h. frringer (iffigt cd^ lätt. -Titiyn yi 
V. iii Uv, muuttad u)»p. 

fiitpti viin «. tm tnnna lameUen fä 
xxxvt Hbaii af näfn^rr. 

IIjIhi» eeii t. jlaga, flut jlagg, i^fforpa. 

Hilskaiia ata 9. ^oja. 

Biisillä an «. fml fjaK. -ainen isen «. 
fm^lfjänig. 

Hiliikaineii i^en «. n^c^ct fltfTa, Iiign, 
(t!»gfam. -aisuut uuden t. Iiliigfam* 
(ft. -aisesti a^/r. liliigfamt (hilja). 

Iiil?e eeu t. Qo(}a» ftagg, fna9, be 
iiiuua belarna aV gt<Sdtt)ärtfr, if. fd« 
fom totta, htlTebeinA taubgice, &n%i$ 
aröe(p#«) 

lUlv .... fe bilp . . . - 

Bimarraii rlaa 1. -rtclen rrella 9, Iittiä, 
Ibcfi, fntffa. -rre rlt-en t. iodti^t, 
fnuf , bergföta (pofypoJium. 9u/gare), 
-rtciia an #. to(fare, fmefnte. -uiemn 
rlyfi 9. bU (ecfab, tttai, lUo syö<la 
miHien uftlkäliisen, bilpoahiinert) ne- 
lien, baukaiii halu» aluisen ^emta att 
6ta dt en Qnugng mau» ait {liifa dt 
en (af matluji) retab, att tugga ät eu 
nteb aptit. 

Himen nen «. boft. 

Hiniefl än a. biinfef, oHar. -eyf ydon 
#. bnuFfl^et. -äsii atfr. biinFelt, ct\>^s 
Itgt. -niit&n ttflA r. förbuufta. -mu 
un «. buiifeC^et, ff^mniug. -mabrlau 
btaa 9. förbunfla piöt^iigt, gle^ita, 
fdrjlctatf. «mnbtelcn bdella •. för?; 
bunfCa bl 06) bd ^ajligt, gledua, för^ 
flöraa eu eftcr annan. 

Htmiiii in §, bunfel^t, förfagbftet. -mmi 
mmm a, bunfel. fotfagb. -mme^iiaJ». 
buufelt. -mmennftn nlflft r. forbnnflu, 
göra förfagb. -mmennys yksen«. fcr; 
bunfCing. ^mmentelen nneilä 9. fcr^ 
bunfla fmdniugom. -nimemiyu ulyfi 
•• förbunClvid, ^äpna. -mmustun ua 
•• iii xäUöe, ^äpi:a, hmia, -mmns-^ 
telen Ha «. fötbuufla fnidninc^om, go? 
ta förtagb, göra t5blö«. bete Hg rlblöft. 
Himo oust. begärelfe, Ini^a, -ruoka l^ji; 
mite, fcÄerrot («<«» ttiarum). -öinen 
tfn I. -ok^s kkaan a, fom ^at bfg&« 
tflfe, li^fteiK -oUinen isen «. lijften, 
Umgtanbe. -oH*i«uut uuden 9. (i^Pen^et. mm 

-ollifptli «49. (t^flet, beg&rltgt. -^«ip 
ttoman «. utan begdrelfc, uian i» 
f)ar. «oon ota l.-oit$i>n (a 9. (a bc# 
gärelfe, langta eftev. -oilen lla 9. (äng9 - 
ta. -Oliin itaa 9. tt>i!(fa Utigtan, tetcu 

Hiippi mmin «f. förfagb. 9. mattoäliare. 

iJiiia an t. baflrep. ->aan uta p. fUpOr 
liliigfamt framffrtba. -aua uksen 9. 
{läi>iiiHg. Idr.gfamt framfribanbe. 

Hinka.-in n^^ala =: binkkaan. 

Hinkalo oii «. fiuUa, bäe, (dr. -oiUett 
ta r. fiStta i bdd. ftafbtuba. 

Hiukka kan t, larf fcm fräter filplanfot. 

Hinkkaan kala ». ffubba 0g, ffafioft, 
gn.ifipa, fldva fig fram, Irfiffa. 

HinUi kin 9. träbpafTa. 

Hinku U}{un 9. fifl^oilvi, -ruoho (Idlgtrd^ 
(naräuM iirieta\. «uinen isen «. fifnatu 
be, fjuf af fif^ofta. -ngun nkaa •. 
l^afiDa ftfl)cf!a. fifna, topa fiefl (Uis 
fcm tjuren). «-kaisen ata 9. rcpa tiH 
bejl. ^iiftigt fifna. -ngotan itaa 9. ro? 
ya i)tft, fjnnga 1. tala ^efl. 

Hinta nnan 9. pri^, iWirbe. -ainen itea 
9. wärb. bt. rritf, minkah. till^ioaV 
pri^. -nnailinen isen «. fom l^tpri<^ 
n)drb. -nuatoin ttoman «. ittan |>rtl^ 
U'4ibe(cd. -nnatlomuus uuden9.tDan9 
prid. -nnaiiomasti «1^9. utan pti$r 
gratid. -nnasto 011 9. pri^furant. -nnoi- 
tan Itaa v. dlägga pritf. -nnoittelen 
lella 9. gora fig nnberrdttab cm prifci. 

Hintelä ftn a. firag« eftergiftoanbe. -löit- 
sen U 9. förfn>aga, flita. -löit^n ttji 
9. fcr|U)agad. nötad. -teröinen iseo <•. 
tidgot tnnit, ftiten (bintu). 

Hintfiaau ata 9. framppa, möbofoini 
bdra. 

Hintti nnun 9. fin, tunn, {liten, -tali» 
fiuUiibab fd^ (hinteU, hentu). 

Hion oa = hiTon, biotan = hivoUn^ 
hioin = hivoin. . 

Hins, hioilan, bio«iun, hiotun fe biki 

llipakka kau a. fttdd, fUtd. 

Hipaie eeu =: hipe. 

Hive pren 9. ^ätt, tuttlenb. toinbffdlt. 

Uipcrräu rlAA I. -rtelen rrelli 9. (frtba 
fram Idngfamt, frdla. 

Hipiä ftn 9. l^ub, (9, frcpp^ togg. -i%i»- 
tän Aä V. umma. 

Hipiö dn s:;; kippi. Digitized by Google Hip 

^iu no m, hSb, tntra, Htn (hilpu). 
Il^kkaiaen ifen «. äfftBdr. 
fiipibttelea lellä =: hipertilen. 
Sppa pjn ». f!ot(dr<S. Ut i ffcg, inet<«n 

yppa halliparta {7ogeu< brutijfdggtje 

(ip;>a (hela). 
fltpe ppeen «. Citeit bit, \m\iU, raao 

hippeei befert. 
Bippi pin t. ^ufwa, -kerttunen !uiigd« 

ioc^ti [rrguluM erittatut). 

Bippia ta «. fitabb. m :nter, artig. -ppoi- 
oeH iaeii = hi|>ptA. 

flipsua aa v. gitnga npp o(( 'neb^(#ai 
90ii. ftm). -utan itaa r. ^a att gutiga» 
ttirpa. 

Hinm pua v. glibo, ffrito ISngfamt, tii^ 
(hiivi u). 

fliniiu UQ «. rt)diung, ffriicf, ->tyA vb^Ug 
«eriun<^, -\alia ffräcfn^dlbe. -uinen tscn 
JL -ulinen isen I. -ukas kkaun «. 
förffräcfUg, rD^licf. -uituus uuden «. 
r^^tmtt, ferffrdtflig^et -uisesli I. -ui- 
lisestt m4r, fcrffräcfligt. -uian ttia r. 
toiaga {!rä(!, minua hirmutta i iogr^fer, 
fafar. -utua uka n «.fcrffräcfelfe. -utiin 
aa «. bli fdrtfrictlig, forgrDmiua^. 

fltmn un «. giiäggning. -un ua p. giulgga. 
-unto nnon I. -unt.i niian «. giiägg^ 
aing. -uminen isen «. gudi^^viitbet. 
-oja an «. guaggarc. -u vainen isen 0. 
gnäggaiibe. -umatoin ttoman a. ttfe 
fiioaganbe. -iisk^lfo 11a i -uskmtettn 
onelta 1. -nakoit<^n ta e, giiägga fcrt^ 
fiiraubf» tDreiiffod. -ulan itaa v. ^a 
att gtiägga. -iitus uksen t. tetelfe i\\{ 
gnÄggiiing. 

flirtioiien sen = hirronen. 

Hirsu un «. rdmniiig af fafnab. ^n 
ua 9. tdma of fafnab Utt. efter falf. 

flifii rrfu '. ftecf, g>^I.^^# -metsä tim^ 
metjFcg, jnuiua hirteen fomma i gviU 
gen, -puugalge, hirsipuun mfiki ()alg: 
bacfe -inen ifen din, liteu |lcc(, «. 
$o(fnf, giorb af {lc(f. -richimn »dr, 
<>-rleio n iaen «. gilgfcgel, {fotrrättare. 
-tikko kon «. limmertlcg. -rt^n itti 
r. ^dtiga tt))p t galge. -rttäjt &n t. 
längote. -rUntO nnftn $, bäugiiing. 
-rttelen teili '».Iftänga en efter omiaii. 

flirrat aan «. trrdrig retu^te (offureii). 

Birfi Taa, *. €%, hirven juuri aCaub^^ | Hir 61 rof (<««Jb Ulmiium), hirrta takin 
ftdlgrä^ {tMrduM ttrieU). -viufD ten I. 
*To on 1. -Toneu ten dim, Mttn rtg. 
-vinen isen «. elgrif. af elg -veinen 
isen if. elgUf, pi. hirveitet figlef. 

Hirvet fln «. faflig, grdflig. tv^fberji^gg' 
lig. -eys ydcn «. faflig^ct. -flsti ad», 
fjjligeu'. -viö ön #. fajlig faf, wtUx* 
i^igA^ig meiiiiij!a. «vin tt l. -viiu iit 
l. -veen veit r, faf.i, tijfa, tbxai, 
-viitci itat #. injaga ftt«a. -viiys yk- 
sen s. ittjaqiniig af fafa, ferfäran. 
-\iu«len telit #. fortfatanbe injaga 
fafa, ferfära. 

Hissiitaii tiaa e. ta{|(a. gcta i mftipg, 
g4 fafta. -tl(>len iella v. fcrlfaraitbe 
tagla, g«! ta^aube. -uius uksen «. UftL 

Hifias taan <r. trcg, tJngfam, fen. -taut 
utten «. tröj)l)et. -taatti «tfi>. trdgt, 
lilngfamt -täinen iseu «. iidgct (in^^ 
fam. -taisuus uuden «. Idngfom^et. -tai* 
setti udc. iiagot Iviugfamt. -turi in §^ 
lifngfam meuiiifEa, trdg ^äfl, f^tar^v 
brötiare. -lurainen isen a. brclig, fcm» 
Ug. -turoiisen la r. bröla, bra lig bete 
fig föligt* »taun uta 1. -dasluu ua 9. 
Bli fen, fcrbröiatf. -dastan aa 9. för^ 
brrja, fcrfena. -dastelen Ua ». ndget 
forbrcia» lemtta fig eftet, fcla. -dea 
a</0. Idugfamt» trcgt. 

Hitiä An «. träbben, pl. fii^Uot. -dia tii 
r. gd i>i! fipltor. 

Httta tan t. ^pnba, tif. 

Hillarztf an =: hitto. 

Uitto lon ff. mjfih, xi, onb genius (hiisi), 
ui<ne hitolle gi! &t UnttxS, terv«ih. 
ffi(f(ig tj^rbränuare fom anfdgd meb 
^ttte6 bitlilnb f j mt)cfet tf<!ira. -ola an 
ff. ^ittctf ^em. -olaiiien isen 9, en af 
ffittoi folf. -ttavaineu iseu = hit- 
tolainen. 

Hitu dun ff. ftuftjlal fnatf, fin tx&h, et 
hituakaan icfe fiia^fen engang. -unen 
sen dim. Utti ff ai, fmi!fnad. -uinen 
isen a. af jfal, fnaflg. -uisuus uudea 
ff. fuQpgM* -de teen «. fuaflgt l. 
ttdbigt tinMnb, raiti on hitefUt lafaff 
net; ät flttet f4 att tr.!bacna f^ua^. 
-ustan aa 1. -ustelen Ua ». gdra titt 
fnad, hieroo h. gnng^at tili fnad. -onm- 
aeo ben a. ndgot \nafi2k ffiten. Digitized by Google ^82 fiit ' ' ^M kn '= hl\nTi fe 'liidät. 

fm5t<f ttng, ftiöflinga, "foubfotn, Jäft, 

^i|ttat i ^iertgropen af ^utigrt e((et froags 
^et.' -ainen iscit a. fanttg, qtt^dtjaute. 

' — • Hhie hiiikeen #. fanbii^ jorb. — 
Hiaksnn hiuata 1. hiann biukoa I. biu- 

^böoii tjjuota I. tihikoitfn 11a 0. fafia 

^fiihÖ^r/ fönrta (|\wil \\\\\ttx ^jevtat, ^a 

' fttgniug, ^ara ^ungrii^. -kiius uksen 

'$, <\rt)a{, fuguitig. = Hiukaisen sla L 
hiuaäcn 8ta 9. fäiiiia ^afligt qifal. ^a 
fngnhig. — Hhioian tlaa ». fcrcrfafa 
qtöal l. fuguing 1. tjnna^t. — Hiukcen 
1. btäkenen hiiiota 1. hidkeunuii ntna 

"». förfitidfta; bigua, förtivina. -kahdun 

^Iifua'r. förfmdtta ^aftigt. bigua tieb. 
-^ fliu^iiii bittkua I. -kauii uta «. 
fÄtiphta, fötfmöfta Uiigfaiii, ' aflDua. 

iffuki uä0. aflbele^, hiuki kuluaul vaale 
litfTiten fldbtiab. -ioiu omön «• gUd 
^af llitttlng. 
^Hiukka kon t. iiUt af ti5got, fmdtt ting, 

'Itimhi h. fiiöjlmga, tuulen b. »inbilqft, 
Inereu b. ^aWaiib. hhikka l<*ipaä titet 
Jbröb. ' -ahen iken dim. :== biukka, anna 
liinkk^iien gif ^ett (ttet. -ke kkeen «. 
•fotibi^rb. -äineu ison a. iidgot Utcn, 
'16tet^b(ig,'fanbig (hiiika). 

Hius uksfu $. ^ufn>nbl;dt, -Talcki Jptvnt, 
-lakkatä 't^ojjiliott, -marto l^dtftHe, 
— beinft (ranuneuluM aquatili*). -iiksinen 
isen n. af ^vlt, (färig. -kseilhien iscn 
a, Be^drab. -ksetoin Uoman a. ^iät^ 
<16^. -uksetlomnus uuden t. ^£rlötf^et. 
-iukteva an a, ^ilrftarf. 

I^iode teen «. fnad, Qiiiga. •dun iua 
f». fO^rfnidftö. förtroiiia (biuka). 

Hiiili ±z biuki. 

Hiutu clun a. g(dtifaut( tiH ^ubeit, M$ 
jelig. 

fiiare een = biue, biuVaite^n sla :r^ 
ftfinasen , biuvolan Itaa :=: hiuotan fe 
Moka. 

»Ive 'eto f. 19"ofHg c^ (dtt röretfe, fTdft. 
-Vabdab btaä r. xtia^ blötflijt c4 
Idtt, gtftod en fldft. -vahdus Ȋr. -vaiis 
ttk%en ». fldft, ögouB(irf, oli täällä bi- 
vaokselta; »ar l^dr fcm l^affigafc ei 
iiVaustafcaan itfe eii Uit th^, ide fndi>>> 
ellet gttV' -*>Vaisefa ita k fdftd i p{i5t« Hiv 

ftig 01!^ m torelfe,, fl tid, ^ValiU' 
tan idr, -vautan ttaa »• fatta i f^ 
{!(g teretfe, fldnga, fid tifl.' -viUn i4ft 
•. fdtta i fortfaraube l^aflig o(^ (dtt 
törelfe, (luiiga. 

Hivellyn Ityä 9. fotftoagal» fSHad ^t 
fldlib Citt g6ta udgot, ivridfatf, silmSt 
bivellyvat caoneii dro förftvagabe, th 
U ej att \ti meb, hampaat b. ^dn* 
berna omma, tdla ej att 1)lta meb, 
jalka bivellyy foU\\ tDri(fa6. -ys. yk- 
sen «. icncfiiiag, fcr|dttniug t crotx^f 
fambet, birellyslanka trdb fcm binbetf 
omfdng ett toricfab (eb, -sanat ttoUf 
fotmlec ofraer en tDCi^ab fct fdfpfit 
Idfemebel. -taud (if^fjufa. -llän Itla 
r. forccfafa jtKfuiug i frcrpeu, lidma. 

Hivia än «. tenabt (in, bldrfritt Ittt. 
-niiieu isen ' a. ()jorb af fdbant (in 
(biiMftf ibo). 

Hivon oa 9. gniba, flipa* -oin imen «. 
{Iit>n>rrfl9i^, {listien, -oja an «.fli&ate. 
-ominen iseo ». flipanbet. -nnta nnan 
f. flipning. -velen veliä r. flipa fmdtt, 
^öUra. -votan itaa 0. Idta flipo, -uu 
un «. gnibniug, ^(attuing. afmagring, 
focllviutng, -tauti tminfjufa. -vun ua 
«. gnibad, gtatiäd/ fcrtdrad, förtmtna. 
-villan tla.i r. foctfaraube gnibo, {lipa, 
Ulfitta, glatta, {!ura, ntmatta^ -vu^tus 
uksen «. fcrifatt guibning, fPnrntpg. 
-viittiija an *. flutare, ))clerare.. -V4il- 
faVaiiien isen a. gnibaube, förtdranbe, 
utmattaube. -uttelen telia ». Idugfämt 
c4 fmdtt gniba, ffnra fafta, titmatta 
Idiigfamt, fcamffrtba trcgt. 

Ho 1. bobo int, utrop of fprunbron, 
fmdtrta, förtr))leife. — Hohon oa 9, 
fdga ^0^0, fidfa, bldfa. -r Bobotao 
ttaa 9. bidfa pä, braga <uibau biitpt. 
-tin ttimen «. pL -met bld^bdlg. 

Hoe.. .. fe boke. .. . 

iloh^seh stä r. fufa, fldfa. -hiha an I. 
-bii un s. pd^uiiig, fu^iiing, iofi xtfttt. 

Uobka an a. ]X0CimpiQ, pirigr (^^* (uc« 
feV, -multa ^lö« tatvmr^Ua, -nauris 
fn)am))ig toiröa, -nÄrbinötffvtfa {gar- 

rului glandariut), -äineö isep f. ftoaitt* 
)}ig. -äisuus uuden 0. ym^jfipifi^tt, 
-aisdsli adf. fiodmpigt -aun uta 1. Digitized by Google on !• -Ic^,ba t. totlp. 
fldbku. ifa.*.. I4ga. -uifieii; bcB m^läs 

0anbe. -^n, u« ». ,Waa, hffa (b^Ufi). 
fiobdaiijiiaa ,v, l\^a, Xnfa^ tldiif j, loär^ 

ma. ^d« htf en I. -hto iidon t. (iga, 

gkind. -fiat^ii tina. r. .bl»mfa. ri^^^* 

okfteii «, Blanfiiiitg. 
Hohdtnt.bliqiea /'/•'-'^n^t 4oft^<t(). 
Hohto liJon^«.flor, U}\i (h>b<iaa). 
Hoi' Ini. utrop Jor o>t i^dfaUa uppmär!# 

Savfif^tt. fM((pn. -ikkaao kajla ». xova ti^l 

^ikJB; kk ia v« top a ^ci fortfaraiite. -ik- 
^k|pä,,fn;t. fortiatt (H>iiCO)^aute«^ -k^f eu 
,sU ». topa^^aftigt ^ 
floili . f^. = hoi. -bkaati c^a v. vopa 

roiia fcrtfalt ^foift, wa^fa (ufriöf"» 
' -Ukailen lia o. pui|a, fu<fa. -.koiaii tlaa 
9, \x9pa hoin, JtiinU, fiö^a. rjiotua 
nksen t. ^e[t^(tcpim^, fu<fan. 

Boikka kan a. fpäb, fmart, fpenfli^. 
-UKiHit uuden §. fvenfltg^et. .-aiipn 
•en dim. nJgot frfnilig. -kkenen,k»^a 
,L -keiinun.ntua.r. Mi fpeufllig. -kpii- 
,^n niaa r. göra imaU gpra fyftvftii). 
-keiiuus uksen *. foioigonung. -arpit- 
fen ta .9. tulta, Haita fxam. 

B<Mkutnen beo a. I4g,ai^be ()iobkuiiien). 

^ila an a. m))(f(t fpeiijtig, l<!iig 0^ 
hbiii^' -?a(|n ata 9. törad af oi$.an, 
^l^acfla. firiifa, larma. -aus nksen #. 
M^dnihq, f!rif meb fuU J^ald. -^a^len 
Air. .raii<^n U^ •• tt>dgga of o<^ an, 
,|otlfaranlDe fitifa p2. -Jo on «. fxiU 
&al^. -lotan Uaa ^. torad af o(^ ou, 
•^tiCa fprtfaranbf meb fuU baj«. -lo- 
t^8 ak84'n t, ipagguiu^, ffri. -lo(t«- 
,lfp Ml» V. ipaggafm^tt^ {{rifa fui^tt. 
-ahdan htaa 9. {lilugai}, lajla^, nU 
Jöto ett ffri. 

Hoilu un a, voatttxifi cdfy futnijälf^Houba. 

Uoiini inen 1. -me een j. fljioh, j^gn. 
Trin ia r. ffubba, I^gua. 

Hoipa Tan = hoiva. 

Bp^aan vata r. (lappia, finlta. -^perran 
ir&a I. rp^roin id{i 1. -|ieroi(sen i^ 1. 
— P^rtele^ rrella p. ^g{a. -jperru^ nk- 
t. roglum. 

«n «. long lU^ fntätt menniffa* 
i Jta^ f. {foto, )»^xpa. 4^9 4on '. 
Hoi 63 

'^f^iitl, toM. «^to «non L -Miditi» 

> Dimn «• {iöluuig, cmtodrbuab. -iloka» 
Jckaan «. f^teKim,! piiHII. -iiaminen 
ioen f. fEptaubet. hUj» an #. ffotate. 
i-itvlen d4'lla t. -ointelcn nnella 9. 
fft'ta fortfiitaiibf, PkypU ineb. 

Hoitan ttaa = hoidan, hoittnf ti»a =: 
hotto, hoiitdeii lella =: briiteleii. 

Hoiva aa 9. Mla^ Unbring, refrfatidn, 
^jelp. -aan ala 9. dterl^cmta ltM|let 
geuom f^\viia, {la tiU. ^aus ukttni «• 
ipiberqipicfelff, {lag, fmäU. ^aiie» sta 
p. n)(berqu)i(fa, gifnai ttt! flag. «^nto 
nnnn «. iDtbeirqiDidtttiig. "ahiitaii- «rfr» 
«autan, tlaa r. gifiva <tt ^ajligt fklg^ 
tpeberaipicfa. 

Hokaisen t(a •• glu)»a, > {lufa J^äil%t 
(hoktUm). 

Hokara aa «. bum. «raati «4r. bitmt. 
-ri in «. bum^ttfiDiib. -roitten (a 9. 
brte ilg bumt, galiia^. 

Hoen hokea v. prata ett o(!^ bf tfamma, 
j!r4|[a, wara enttogeti iitaC. — Ho- 
Kenia an I. «kvrnaineo i84'n 1. -ka . 
houii «. taldmue, ptat, (öH x^Ht. — 
floiskp|<>n Uj V. ptata fertfaranbe ett 
c^ betfamma, plabbra. «kihlan aa 9. 
)}labb(a tnycfet, .^otaiibe t entvAget 
f«?rbra. 

Hokelbn Uaa L^kelielanillelia 9. Ma 
gtupi!t. 

Hoki in «. i^^Ug af rotar^encmboft^, 
tfd9. atlbel^^, ei hoki .vanb:i iät tä|U 
gammal. -inen iscn a. it)^lig. 

Hokki kia «. fla(feti pS {j^^itflo, afii 
täyttä kokkia &Ux t ftiUt gaiopp. 

Hoksaan ala 9.,^fligt »airfebliftpa, märfa. 
-iius uksen «. loat^febltjfniiig, uppm&xU 
fam^t. «ailen iia ». mdrla ftt efcet 
annat, -sin ia 0. fovtfaraiibe mötfa, 
aftgifma. -aahdan htaa 9. Kiftoa ^a« 
ftigt uppmdrffam.^safLin Itaa9. »attfnt. 

Hoiaj.in sdr, -laan iata ;= hölisen. 

Uolhon oa L -oon ota 9. {{pbb^i, M^a, 
be(!pbba. *-o on L -ous nkseo «. ffobi, 
tp^tb, formVnbftfl^p. -»oja an #. (fDb^ 
bare, ipdibate, förmpHbare. -ontus nk- 
sen t. ffpbb, f6ritii?Hberf!ap. -otar Ma- 
ren 9. beff^bbannna , fcrm^obarmna. 
-oelen «dr. -oijea lla L -«osiulan lla #. 
fpi;tfara)ibf )9^rb«. Digitized by Google 64 Hoi Hölisen lia •. gifba ett if^Hiqt, boft 

Ijiib, fot(a orcft. -iiia an «. for(. -«tan 

aa 1. -steleii lla «. 4ftabfomma forl. 

-lahdaii Iitaa o, giftoa ett lHiilic)t fer(. 

iahdus ti/r. -laus ukueii «. ]^aftts)t f ori. 

-latitelen hdelia «. gifma tl od^ td 

ett Uttic^t fcrl. 
Bnijamninen iten a. Uiig o4 f|^&t (hoila). 
Hoifcki km «. pr<!m, iMutmel, ttaiif. tanf. 
Holkuii kkua ». xöxaB ^it cd) t<t met 

ffraoiniel, fframla. tunfa -*utiinUaa ». 
. töta af c^ o;t inet fframmd, riiitfa. 

-iitus uksen «. rniifaiiig, {Frammet. 

-uttrien lella 9, rmifa fcrtfaraiite. 
Hoilaan ata 9. rlattra. -attan aa 9, 

piabra bdrtt briiM. 
Hnilakko koD «. t^ng^eg. 
Holli in 9. (»«Iflffjiir^, olla boUitsa toava 

}fi& 1)411 ff jut«9niiia^ 
Hollo on «. grcfr ^untfFatt. -otan ttia 

9. fIdUa groft, tala met grcf xöft, 

Holma an 1. -me een «. fFott för tvitib 
li& fjöii, lä . -aan ata r. {f >tta föt mint. 

Holmin ia m. ftufj begärligt. 

Holo on f. i[)illig^(t, vuoren h. grctta. 
-otan ttaa 1. -ottelen telia r. gifma 
fortfarante ett iiidii^t Ijtit, (fdla, 
^bttra. -otus uLirn «. {{nfl, platDer. 
-ottaja an «. fom talar l^drtt c(^ i$ 
l^dligt, bcft. 

Holoppa pan a. otiigdg, ömfltg. 

Holppa pan t. föt$ o(^ furmjölf fam« 
manfofta. 

Hblu un = holina. 

Holvaan ata r. ofmergjuta, dftverffclia, 
beflif, ofmeibraga, ^n^alfroa, flöfa. -aus 
uksen t. öfnoerfpctnitig, befliigniiig, 
^»dlfiung. -aaja an »• öfwergiutare, 
l^iDdlfmare. -vin ii v. ffclia, fpola 
bort. -vi in #. ^iviilf (hol\in). 

Holvin ia 9. ftä^a, l^äfla, förtala. 
-vasen sta t». {lattnt, baft^ila. -vasli 
in i. ftäilarf, baftatitare (holvaan). 

Honie een », möqtU -einen isen a. 
mogCtg, af tnögel. -eisuus auden «. 
mögttg^et. -ebdun htua t. -et un ttua 
•• mögta, mög(a«. -cbdutan t(aa L 
-etutan ttaa o. 14 ta iiid^la. 

Homma an t. ftrdfman, beill)r, dtgdtb. 
-aan aU v. U^\fxa, uit&Ha, ttUru^o, Horn 

ttl»)mrantra, on ollut hommassa L hon- 
malta ^av toaxit rdtdnft. 

Homm:isti in 1. homo on «. flcr qn>ittna« 

Uomppi pan I. h»mpo mmon«. tafilt, 
eiiral(tg meunif!a. -anuinen isen •• 
lärtregeii. 

Ilomjtpu pun 1. bompu mmun «. ftamps 
bvöt. 

Honisu un » tt>4rb#lc#, ftarfaftig rnett* 
uiffa. -saai ata I. -sutan ttaa «. bete 
fig ivdit^loft, ftarfn>a. 

Honka n};an «. f uni, funtriiren tali. 
-aiien sen </•«. lilen fiitu -ainen isen 
«. af fiitit, xit pSi fiirii. -ai^uus und(*n 
9. futurtfetcm. -amainen isen •. ftis 
ruttf. -Jinaistius uuden «. ftirultf^et. 
-ava au a. fticiiflarf. -avuus uuden 
«. fiiriitlarf^eC -ukio oa «. furuftecf. 
-iip,isto on I. -ngikko kon «. fticuffcg. 
-ngatir ttinn t. fitraitd geniiid. 

Honkelo on = hontelo. 

Hoiio on «. t.laute i näfan. -otan ttaa 
I. -ottelen telia 9. Uta i ndfan. 

Hnnto unun 0. t^dltg «. ffummet pA 
ftniat i fot^, honlo mies ficidtatc, 
ajaa bontoons 1 loräfer i itg. -nus udi*n 
«. i^dligb^t. -oin<'n isen «. t^dlig. -oi- 
suus uuden «. i^ifUgt)et. -talo ou «. 
obatUg, -telo on a. ibdlig, i^bitglig: 

Ho|iakka kan I. -pero on t. tum^ufn>ttb. 
-peroitKen ta 9, bcte fig tumt. 

H<»pi.i AU I. pio on «. tilfvper, elSTi 
bopia ()iri'(ttllfn>er, bopia|>fii ftlftvetf 
ffafr, -k;ibva filfroerfdfte , -rin.a Rlf* 
mrbröfl, lilfmerfliitg liite ftämma, -bei- 

n& fttigerort {polentUla orfenteu), -pt- 
ainen 1. -pioint-n 1. -|>eiaen isen «. 
af Itlfiper. -pia.in ata 1 -pioin ida I. 
-pioitsen ta I. -piuitan ttaa 9. fötftifra, 
filfjverbefld. 

Höpisen sta 9. mnmCa; btabbra. -ioa 
an «. )>latter, mumuiel (höpisen). 

Hopitan ttaa = hoputan. 

Uo|>otan Itia = bopisin, hnpotus uk- 
sen =: bopina. 

Hoppu pun «. ^aft, fjejF, tr&ta. -posti 
md9, finntfimt. -uinen isen «. {ft>nb« 
fam, f{e{!ig. -uistms uuden «. fje^ftg* 
l^et -uisesti ado. fief!igt. -ppiimi puia 
•. fl^nto, fjef!a, trdta. -putan ttaa •. 
pd^nta, mana pd. -putus uksea Digitized by Google Hop 

•• |^tpiui0, )»4f!9nb(ut. -paltaja an 
«. ^4bnfn>arf, -pottelen telia o. }cvU 
faranbe pdtrifioa, fmdtt mana pä. 

flopso oo 1. -su on «. burn, fiiie. -so- 
taa tUa 1. -sulan ttaa «. bttt jig 
fdiilgt. 

Horajan «ir. -raan rata I. -riien sta «. 
fbrla. fottra. fmattro, tira, tala t ^ifet. 
-rina an #. fortfatt forl, fmatrratite. 
-aelen #rfr. -ailen lla i*. fmdtt f oria, 
loilta m. m. -ahdan htaa ». foria 
^fltgt. -abdus idr, -aus nksen «. 
iaftiqt fori. -ahtelen htleila v. forla 
^afligt bv! od^ b£, fmattra. -risian aa 
«. I^a att for(a, äfiabfomma fmathraube. 

florhattc^len telia ». ({uba tili, t«lta. 

Horbo Oli $, lunb. 

Horjun ua ». toadta, tagta. -uminen 
isen #. iratflatibet, raglaitbet. -oja an 
«. ragtare. -nmus uksen «. ragltiig. 
-uvuinen iseu «. toarflaiibf, taglbiifct. 
-UTaiaaus uuden #. xaiiti^fjtt. -uTat- 
sesti «</#. tanfigt. -umaioiu ttoman 
«. i<Ie tvacflaiibe, ftabtg. -uinaitomuus 
uuden #. flabtg^t. -mattomasti tide, 
Stan att rag(a, f^abigt. -nelen lla 1. 
-uskelen lla v. toadia fmdtt. -utan 
tiaa 9. ba att Xoaäia, xnnU, fPäfa. 
•otos uksen «. fFafnhtg» tunfniug. 
-ottaja an «. fafare. -uttelen trlla v. 
ilafa forlfavanbe, gl toadtanbe. -ja 
an «. troUfatl meb roadUnbe tötdfer. 
-jakka kan a. oflablg, madlante. -jaun 
ota 9. Hapla, fnaftoa. -jaos uksen «. 
fnafntiig. -jahdan hlaa I. -jahdun btua 
«. n^atf la ^afligt, fnafioa, {liuta, xoxiäa, 
toga f tt ftlfleg. -jahdus »Ur, -jaus uksen 
f. fnafning, felftcg, förfeelfe. -jahielm 
bdella 1. -jeksin ia «. loacfla l^aftigt 
bd oäi bd, fiapia. 

Horkka kao «, fro^a, -heinä l^djinocfa 
{jgentiamm awMreUa), 

Horma an 1. -mi in I. -mu iin «. tved^ 
fpjellöppittiig t ugn, »mbrov i d$fa, 
Terka on bormalla ftdbet dt nedtgt, 
itta roalfabt, raaitohormt miölffanol 
|o4 for, mjolfdp^nimg. -muinen isen 
«; M»e(fig. — Hormukukka = horsma. 

fimmt an «. «jf/A. oub getttiitf (hiisi), 
^Mrefniitg, ftummer, fncfntng, mene 
■an gd ^i fanbetd, hornan laHla fiör 65 fdtflrligt. -aan ala •. fnarfa, fnofa. 

-aus uksen #. fnatftiing, fiiofning. -äe- 

len lla ». fnarfa fmdtt, fncfa fmdtt. 

-nin ia •. fnofa, fiiorfa fortfatanbf, 

(imälja, (efmdra. -nia an 1. -nisko 

on a. ijum. 
Horo on = horho. 
Horro» oksen t. bn>a(a, on horroksissa 

dv t bn>ata. 
Horsastn sta r. friifla ttd, anbad flarft. 
Horsin iiä r. luiifa, ttaftva. 
Horsma an «. vdmjdlfe, l^immeldgrdtf 

{epiiobium anguttifotium), 
Horu un = horina, horuun ota = 

horisen. 
Ilosi in#. brunfiigl^et J^o# f5r, lövff^et. 
Hosia an = huosiain, hosiainen = 

huosiainen. 
Hnsin ia = hosun, kositan 1. hosotan 

ttaa = hosut an. 
Hoska an 1. -ke een = hospi, hos- 

kaan a(a = hospin. 
Hospi in #. tidfiterföllimb tifl fFcldflr 

hospiheina flpfmor^blomma {tiolairi- 

eolor), -in ia r. P j^Uiiab ttU Uft. 
Hossi in «. lutfn?tg^et. -inen isen a. (urf^ 

ta)ig. -itun tlua 9. blt lurfmig. 
Hossotan ttaa 9. viffa Uubrigt (fldber). 

-ssaknitsen ta v. fotföfa att p, {td 

efter ndgcn. 
Hoitu un ». proget. -un na «. {td meb 

xii, gtfta, pri)g(a. -nmus oksen t. 

j?rt)gliiig, ri^niiig. -uja an t. rifare, 

giglart. -uminen isen «. rifaubet. -utan 

ttaa 9. Idta rtfa, Uta )7rvgla. -utus 

uksen $. {lag mtb xxi, pr^gelttQ^ 

{iädning. 
Hotaisen sta 9. {Id ttff, {Id af, {tufa ^a; 

{iigt sanoa hotaisi ^ögg ttlj c(^ fabe. 

-akka kan «. gdpdave. 
Hode teen t. pl, hoteet fcrwar, Wdrb, 

elafl omissa holeissaan leftver af egna 

ttflgjugar, ottaa hoteisinsa taga t {tn 

iDdrb. 
Hodin tia 1. botikoititen ta == hotkin. 
Hoti «dv. bo((, kun hoti vähä annet- 
taisi om bod litet fPutte giftoa^. 
Hotisen sta I. -stan aa 9. fcfa Bort, 

brifttja bort. 
Hotkaisen sta 9. {Infa ^afligt, gtnpa. 

•au9 oksen #. ^a^ig' {Itifning. -kin ia 

Digitized by VjOOQIC 6$ Hoi •. flufa foctfaranb^. -kina «i| i. ^U 
(att flufniitg. -ka ao 1. -ko qn «. (jiupff 
ätare. -kninen tsen a. gtttpjt -koisqus 
uuden $, gdipff^et. 

Uoto on «. i^^Ug, nitten tnantid, «. 
plii^brarCr dlupj! menuiffa. rotan t^a 
». plattta meb tof ftämma (l^olaiiK>n). 

llpiti tiu «. fdrn>ariug#ritm föv frn^fa^ 
Uv, i^tflia, hnt, iittix miiiffa ifr5ii före* 
()ifube fommar, ajaa kaikki hoitUusa 
fmörjer alit i frafrt -iuea ^en «. 
gr^frarf, ötlfpitif (fringiit^ i/9«f««^«X 

Hotuilen lU t. plabbra (hoto). 
Houhattelen tolia v. jldfa, äfla4. 
Uoalitpuu uta = houleun. 
Houkka ka n I, -kkio on I. -kkp kon 

«. tumbufipub, fliK. -kkfus ui<*n 1. 

-kkuus uudiin «. f«!ui«j|ct, ciifal)x 

-kkaaii kata v, natta, brifiva ga^. 

>kkeea ketä p, narraa. bi( iiarrab. 

-kutan itaii i. -kfitlelen telia r. natta, 

(oda. -kutua pksen c (odanbf. narri. 
. -kuttelia au «. (ecf are, fötte^art -kah- 

dan hiaa v. uarra0, bli tiatr. -kiatun 

ua 9. bl( förrmft. 
Houna an =s houkka* 
Hourin ia t. glupa, flufa ^trfft. , 
Houraan ata I, -fiilen l|a (. «^reilea Ua 

I. -reskelen lla i. -rin ia 1. -rekein 

ia 9. X)xa, taia i ^xhl -ran^ uksea 1. 

-re een I. -ru un t. tjrfct, liouru- 

päinen ))rante, befatt, förr)7(ft, houru^ 

mainen tirtjt -rio on f. gadimg. 
Houfte een «. fit>tnbe(. 
Hqusu un «. pl. -sut h)J^t, roiinaliou- 

sut loibbnrcr. -un ua r. fUba ilg i 

bpror. -Illan itaa ». förfe uieb b^jror. 

-tttteleii telia v. förfe fut&utugoni uieb 

bi^ror, prdla i bnror. 
Hnutere een =s hautera. 
Houteun uta r. bit it)i!Ug; ftoam)Kiftig. 
Hovalidan htia t. bctftlgi t^itväffa, sana 

hovahti suusta prtet unbföU. -4iuia!i 

ttaa 0. gora ^afttgt. 
HoTJ in i. ^cf, ^erregdrb, -oikeus f^i^ft 

xatt, -piti l^of^dUiiiiig. 
Hu in(. utrcp af affE^. 
Hud .... fe hui ... . 
Huhka an 1. -ija an t. berguf (sirit 

^tti«). -anen sen dim, litm uf. -aan at» f. %9pa fifvm m uf, t^a, ^e 
ga finigj. 

Huhmar r«a 1. -ri in I. -ro on «• ^m)>' 
^0, träbmorttl. -roitsen (a ^, ^i|, 
flampa i i^ovUl. 

Huhta hdan «. fiorb, -harakka s; be- 
ppli^akka, -siefii tnuclia (if4fw*«/f| 
#tf<if;j^). rhdin htia ». ftoebja, huh- 
tikuu aprit nditab. 

Utthdon htoa ». flJ, f Unp^r ^^fa* 'Ho- 
miiieu i^ea «. (tc^ppaiibft -hdiu h|i- 
mfa 4* flappfräb. -hteloi hdeUti ». 
flappa fhidtt» -rbtelo on $. (lap^utug, 
bofnitig. -dotan tta^ «. lifta ftap|^. 
-hdotus uksea •• fiappttflfläUntng. 

Hubo Oli «. bu^nrop, ^loiffiiiug, tö^ ttjlftt. 
-ua ua I. -uun uta v. vopa ^u^u, 
fufa, taflo, ^»iffa, fptiba «)lte. -ai* 
lea ila t\ i^ppa fortfaranbe c^ g4((t 
bu^u. ru^<}len 1^ ^« ^<^)>a fi^rtfatt 
l^u^u. -hahdau htaa «. vppa t«^|tigt 
^u§u. 

Hui int aUxoifi fcr att to)4(fa uppm4tf^ 
fani^e^, ^ör ^it, tHixop af afff\;t, hoi- 
hihkuaa in^merfort, alltjemut hui hai 
ingaluubo. -ikkaan kata L -fkaan Iata 
r. ropa l^ni. ^ria. -ikaqs 1. -kkaus 
uksen t. ^uiropuing, ffri. -ikävien 
iJr, -ikailep lla «. ropa fcrtfaraube 
fyiu -iautan ttaa r. tcpa ftafligt but. 
-iautteleu telia c. topa ^i bJ p<^ b2 
baliigt. 

Pui in f. f|>oU. -itan (taa c. fppta. 

Uuidoa toa = huhdon. 

HMij^an ata v. b^ta, pr4ng(a, {tofa. -ari 
in «. prdngtare, l^äilb9tare, (ibevlig 
fdUe. -ius uk«rn #. ptangleri, ftöferi. 

Huikea an a. ^ftig, fFiraube, huikea 
^ani 4iert|!äraube ^mma. -eus aden 
«. ^äftigbet. -ki 1. -keasti a4o. .|^f< 
tiat, altbelc^r i botten. -ikc^nea I. 
-ikeen ieta 9. förftoagod, mattaa, 
fmtiibla. -kasra s(a r. fcrfmag^, ^4 
att ftt>inbla. 

Huikka an #. (dtt, tifiiiu -afi^ ^ t. lätt< 
fintiig frabat. 

|]u;k^ kin 1. -kka kun f. te)>gttt>j|a. 
-kua kkua «. guuga, fara ^cm iSit, 
U)ara fl^ftig. -kkeiea keila ». d\"i^ 
faf^a, mara oflabig. ffalfatf. -kenteleo 
aaeila ». p)ara o^a(ig, »oiifelmo^id' Digitized by Google Hai 

WCiXA f[tfHiQ. -kentelemas uksen «. 
IMiifedttob, oflabig^et. -keotelevaineii 
iien «. manfeimobig, lättfiSrbtg. -ken* 
televaisaus uuden #. lDatifelmobic)§(t. 
-keotelevaisesli adv, XOMiUlmoti^t, 
Hoikka kun « fpftl, wabt)dl(e, panee 
huulet hjikkuun tifffpetfar lipvama. 
-ksenteien neli.-i ». fora cftotr tvab, 
Idta jlmma (huikki). 

Hoilaan ata r. ffriOii nebfcr en Braitt, 
ffiirra, fliuta, fara l&tt fcam, ^tvila. 
-aas uksen s. fPribning, fFiirriijiig, 
Jujila. -ailen lla r. j!iib« (. fttiiu 
m Uita. 

Hoila un s, ))(^a, flöit, ffafmefa. -unen 
,8en iim. liteu pia. -uinon isen a. t)t 
pipa, -utan ttaa 1. -uttelen telia ». 
Ma pci pipa. 

Huima an «. t)f!er, oHnbig, pf!ttr(<^, 
-psinen öfroerbJbig, bjijc^ftvrigr -pfli- 
tyys biln^ftörigbet, -pAisesti bJiiyjflpi 
rigt. -muus uuden «. r)\itvi)tt, öfipft^ 
bob. -atli aJ*. »tltrt. öfiPfrbdbi^t. 
-menon mela ». bli l?(!fr. -mennan 
ntaa •. göra tjHer. -aan ala •. göra 
br, ^a ott fwinb(.7, firduf^a, fl5. -aus 
«ben #. fn»inbel, |lag. fipdiigtiing. -a»ui 
«la 9. fd fminbel. -ailen lla v. göra 
Mu ^r, l^a ott fntifutngem fmititla. 
-aisfn fta ». förorfafa baftiq »r^ft, 
(ojiig fmtnbel, fld ttfl. -min ia a, f[a 
fortfaraiibe, piffa, bdnga. -mitan tiaa 
•. förorfafa ^rfel, bdnga. -merrun 
rtaa •. fÄ froitibfl. 

Hnoann aia l. -nin ia ». toräfa f!g, 
frntra. 

Hiappaan pnta r. ffutfa. -aus uksen 
«. fPntt, nyvA b. ma(ka;i ttt gobt flpc^ 
fe ipög. -ari in #. fPuttare, fprdtt. 
-pin ppia r. ffutta fortfaraube, taga 
Mnga fl<g. 

Huppu pun ». tojjp, (pet0, gunga. 

Biiipukka kjn = huippu. 

Hvi|iitki au «. fpatt. 

Hviri in t. rtiigdria (motaeitta •ttm), 
-fiua nta r. flinga, jipga öfiper bcrb 
^ bänfar. -irutielen telia 9. brtfipa 
lli{dft<|, ilöfa. -ruitelia an «. bagbrif^ 
mt, fiefare. 

Äii iiii. rop tiU att bortbrifba bfur. 

fl«yKata ata t. ^uga, f»Änga. -ka on Hui «7 1. -kia imen t. ipiffa, tioaga, bambot» 
fle. -kaus uksen #. fipdngiiing, »ift^ 
nitig, fringfafliuug. -ke een «. fring^ 
fircbt tiUtlatib. -kin aU. huiskin häis- 
kin friiictflröbt, ^är cd^brrt corbuhig. 
-kalidm htaa I. -kasen sta r. batiigt 
flunga, fatla omfring. -kahdus uk^en 
«. ^ailii) {lunguiug. -kin ia t. fortfa# 
taule fafla, »ifta. -kina an ». fort* 
fkitt njiftuing, flungning. -ku un = 
huiska, -kun ua «. ipifta^, fmdiiga 
of i5(^ axx, flrtttii. -kuiaii ttaa r. frjiig^ 
fatln, irifta omfriiig -kutus uksen $. 
friugfafltiing. -kuttaja au «. frtugfa^ 
flare. -ktilielen telia v. fcrtfaranbe 
jfaila omfring, tpifta af c^ on. 

Huilii tin = huillu, -hapeli I. -hapuli 
1. -lipa oflabig, lättfiiiuig meiiniffo. 

Iluiilineii sen «. ^iPtttitf fccfeu. 

Huitiu lun «. fpet^, »rtrrfla änban, -päi- 
nen tiUfprtfab. -Uinen isen a. fpetflg, 
pilkdh. läugfpetflg. 

Huilu un f. mji^lf^ o(!^ trattenbtanba. 
tiutut flrd. -ukka kan «. f cm föbe# 
meb n^atteubUiiba, »?iifr))Cjg, Harfarc. 
-uva an «. tumit bdligt Itu t. ^ampo, 
ftarfipa. 

Huivaus uben «. ^ufipnbbiubel, qivin^ 
no^att. 

Huivi in «. bitf. 

Iluja an «. ombomedfraft. -aan ata •. 
fovftt! (Iiujaa). 

Hujia int. Däftigt ffadanbe rop. -aan 
ala» ropa bu;aa. ^tpiiia, flpga tätt.-aut 
uksen «. ffallaiibe rop, bivin, %%i, 
tdiigt Stndt ivdg. -ahdan h(aa a. tcpa 
l^aftiijt ^iijaa, dflabfcnima ^afligt fFaU 
latibe Ijiib, flÄ tili, iippglfipa fFti. -ahu- 
tan Haa u. djlabfcmnia fPflUanbe Ijub 

genom flag, rcp, m. m. Imusi huja- 
uili repobe f5 bet jfadabe. 

Hujakka kan «. ofmerlatlatt tiftfldnb. 

Hujan hai UI ^tt((er cm biifler. 

Hujellan Uaa #. ropa, pipa, ()n ina, gndQa. 

Huju un = hiija cc^ hujaus. 

Hukka kan #. förbcrf. fövlorabt tiHftdiib, 
loorg, menee hukkaan gdr fcrlorabt, 
tekee lyötfl liukkaan gör orbete för< 
gäf\pe^, hukkai^A f^fäugt orbtte, huk- 
ka AU edessfi forbtrfitet förefiilr, huk- 
kalako fdbeu^ (iggniiig f<S ott Un gdr Digitized by Google 68 Hd fdtlorab, syötiu bokilie motot för« 
terfioob, hukkakaura Jp^^fro, laiitt; 
^afra (utena fatua). -kkaan kala t. 
förlcro, tap|)o, förffingra, forgöra, gcra 
fig of mfb. -aus uksen #. förbftf, för? 
luit, forffruigring. -auo uta I. -audun 
utua 1. -aannuu nlua p. toppaa, för^ 
lora^. -kun kkua o. gS forlocab, mu 
fommo, förgdd, trmifua. -kutan ttaa 
V. forgöta, Ibcingo om lifivet, bronCo. 
-kuttaminen iseii t. fcrgöniutet -ku- 
lus uksen $. fötgörning, bthigning om 
Mfmtt, bronfding. -kuttaja an «. for- 
görote, liUintetgotare, branfare. -kuU 
telen telia v. förgötro fmiSuiugom, tii 
efttr onnot 

Hula an «. flort fär(, rum. 

Uutajan Ur, -laan Iata «. fotto (rtiu 
tionbe loatten). -lahdan btaa ». forlo 
^oiiigt. -lahdus »ir. -iaus uksen «. 
l)of)tgt forlatibt. 

Hulappa pan = ulappa. 

Hui as aan «. ^ovn i rum, toraf. 

Hulbava an #. fotberf, rutn, «. {lo^oftt^. 

Hulikka kan $. begtino, ftörre fätt. -an 
nen isen <f im. Uteti bfgttno, «. ^t. beg$ 
tlno. -kallinen isen a. fom l^at bfg< 
tina, en ttiio fitU. 

Hu) isen sta «. fotlo. -ina an t. fotL 
-Stan aa ir. (jto fotlo (hulajan). 

Hulivili in # ofl»ri^ fä(l<; put^mafore. 

Hulja an *. ftouft ftö. -ja on #. ffof* 
iiing, ilanftg^et. -jun ua r. looro flan^ 
fig' to<igga of o4^ on. -jutau ttaa •*. 
^afo, vuiifo. -jutus uksen t. ffofutng. 
-juttaininen isen », {(ofoiibet. -juitaja 
an «. {fafote. -juttelen telia «. ffafo 
fortfatanbe. 

Huikka kan «. Bop, flotfr ffotf. 

Hulkki kin t. ving hing ml^nniiigm of 
f[ib«n. 

Hulkko kon «. f^ne. 

Hulkun kkua = hytkyn, haikalan ttaa 
= hylkytin, hulkutus uksen = hyi- 
kytyi. 

Hullu nn «. golen, {fdmtfom, -heinä 1. 
-ruoho bolntört {Jkyosejfamm «i^er)., 
puhua hulluja tola ga(en{!oo(r, fldm^ 
to, hallumainen iilgot golfit, -uus 
uuden 9. goletiffop, fldmtfam^tt. -asti 
ad», golft, pl tof. -ulan ttaa 9, g^ro Hmt 

goten, iubiflo, fpfimto, gl^ctto. -uti» 
uksen #. iubinniug, gtxfel. -ultoja an 
t. g))(f locr. -uttelen telia «. göra (mäti 
oolen, gl^cfla, gadio^. -uslan aa = 
hullutan. -uslelen lla = hulluttelen, 
-ustutan ttaa 9. btbdro. 

Hulmi in n. ghtpff. -in ia I. -mutan 
tiaa «. glupo, {Info. 

Httlpa van = bulpto. 

Hulpakko kon I. -atla tao «. pcotmofo^ 
rr. -palan ttaa 9, ptoto i tväbret. 

Hulpio on I. -ilo on », flabtifl, ffoiiiiig, 
brätUji. -oitan ttaa «. fcrfe mrb lijl 
l. fEoning. 

Hulttio on «. fringfhr^fore, to>r»ifUug. 

Hulva an =r hulas. 

Uumajaa »ir, -maan ala v. fufa, bduo. 
-ahdan htaa «. ^afligt fufo, biiio tift. 
-ahdus $dr. -aus uksen « ^O^ig \vl^ 
tung, bdu. -ahteleu hdella o. bdna ttU 
bi o(^ b4. 

Humala an #. (umlo {kumulut lupulm$)y 
bc)7cfe0rdrbt tttlDdnb, -kfipy 1. -pilpa 
^umleox, -salko ^umUOcr, -tappo I. 
-tarha ^umUg<!lrb, -hnnfi I. koiran 
humala bitiba {pplffpnum eoHtphuUu)» 
-vieras 1. nukulaishiimala i^umlcbiuba 
{eu$eula tureputa)^ ma ah. jorbrefoMt 
{gleck0M0 keieracM)y merih. pord {my- 
riea g*le)y tulee humalaan hiit dfiocr< 
loftab. -ainen isen 1. -finen isen «. 
of ^iimto, ^umlef^orf, berufob. «likko 
kon L -lislo on t. ^umlrgdvb. -loitsen 
ta 1. -loitan Haa «. bianbo, forfe meb 
l)um(o. -Ilun Itua «. blt ^umleblaubob, 
b<rufo«. -Uulan ttaa •. förfötto m«b 
^umlo, bernfo. -aloin Uoman a. utoti 
bumlo. -miloiisen ta «. aiitogo ^um$ 
l^f^tg, guino, fotmifno, lorfo. 

Humisen sla «. fufo, bdno* -ina an «. 
jn$, bdn, huminahaula ^öfore (hu- 
majan). 

Humma an t. ^äfl, tiHrop fät ott ffjnta 
tittbofo. -aan ata v. l»glo ttUboCo (. 
fju^o tiUbofo. -alan ttaa «. ^o ott 
ff jiito tiUbofo. -asti in «. gommol maar, 
fcoJfe, fiy. fiot, tovdfUg (ttoinno. 

Hnropelo on 1. -pio on 1. -ppa pan «. 
totp, lurf. «-ppamainen isena. töU^ l. 
(urfoHlgj «-f^amaisaus uuden t. t^(p$ 
oftig^er. Digitized by Google Hdm Huo 69 UtiiiNi no =: humina. 

Huiiaja an t. I^onmg. -ainen iien a. df 
l^oning. 

Honkaan ngafa «. fiöta, B6fa. 

Hunkala an I. -lo on «. o^iäli^, opa^ 
liq, otnglig. -Iiiiis nndeu «. ctjenltg^ 
^tt -lasti a</v. o)>af Ugt 

HnnLka kan «. ttoörbrant. 

flnnakko kon 1. -nnikko kon 1. -ninka 
ngoo «. förfnmmabt itid, kalnt oTat 
knnningoUa foferna dro tDinb för »dg. 
-nnikkola an «. forfaflet fiade. 

Hunna un #. fä))^^dft. 

Hnntio on I. -ntalo on = hulttio. 

Huntu nnon L *nturi in t. tärfttf^ttfUNi, 
f&rf. »ulan tl aa I. -nttelen telia •. 
fövfe nteb f^nftoa {. färf. -nnustan aa 
9. betätfa bntbena ^uftrnb efter tvtg^ 
feln. -nnnstui uksen «. ^ufiDiibrttf ie» 
tficfutiig. -nnustelen 11a v. brtäcfa fcrt^ 
foTonbe, biinnustelaan hfinelle Bddc^ 
M t. m. f. lortgiftra &t ^onom. 

Hao «»f. ttCIro)) för att brif»a ))d. 

Hnohdan htaa = hohdan. 

Huohotan Haa •. ft&nU, fttna. -tus uk- 
•en f. ^dufning. -ttelen telia «. ^öf 
ua, fi&mta. 

Huojas aan «. Idtt, linbrig. ojennan ntaa 
9. latto, Itnbta. -jennus uksen «. lins 
btitig, lättnab. -jentaja an «. linbrare. 
-jennun -ntna I. -jenen jeta «. linbrad, 
l^tta^. -jentelen nnella 1. -jellan llaa 
». Idtta fmdtt. -jellun Itua ». bUfrnfltt 
tnibrab. -jestun ua L -jeksun ua ». 
«nfe föv Idtt, linbrig. 

Hoojuo na «. ftoafa, toadla. -u un I. 
-«na an «. ftoajutng. -uminen isen «. 
fbojanbet. -otan ttaa v. ^ att ftvaia, 
fafa. -otiis nksen #. fEafiuug. 

Hookaan huokaia I. huoata ». futfd, 
)Nifla, braga anban. -aus uksen «. (tie!, 
)mfining. -aelen $4r. -ailen 11a «. fuda 
btf o(^ bd. -aisen sta •. braga en fucf . 
-ahdan htaa «. traga en biup fucf. 
-autan ttaa •. fomma att fucfa, i&s 
U )>vfla. -Tin kia r. fucfa ofta^ 

Huokea an «. Idtt, ttMbrtg, buokia hinta 
Btfligt pxie. -keua uden «. Idtt^et, bit^ 
lig^et. -atti «rfr. (dtt. -kenen jeta «. 
fU Utt, faUa i Vtif. -Huoitan ttaav. 
tttta, Uubra, fmdlta fcta. -itus uksen f. (äthiab, linbrhig, matfmdUnmg. -is- 
tun ua = huokenen. 

Uuoko huovon ». ö)9))iung, ^d(, remna, 
vesih. mattenrentna l^& ifen, irattend^ 
ber i jorben, huokovesi frantftppranbe 
tiatten. tulih. remua t elbftab, berifrdu 
elb nt^rommar. -onen sen 4im. Utti 
fiäi, por. -öinen isen a. fuK ineb l^dt 
t*orc0, l^tpig. -oisuus uuden t. poro^ 
fitet, pipig^et. — Huoku tuu « nt* 
ihdmiuiig, fipprtng, fäHfprdng, -reikä 
.BU)al^{!eu4 anb^dU -uinen isen «. po^ 
fig, framflppratibe. -uisuus uuden #.. 
tcficfitt -Tun kua v. pöfa, poria. 
))utta. -Tunto nnon «. utflppring. tranl- 
fpiraticn. -uelen *dr, -uilen lla #. pcf«i, 
i)orla fortfaranbe. -vahdan htaa ». 
ppfa fram ^afltgt, ))or(a upp, ittbrifia. 
-vahutan ttaa a. (dta ^aftigt pcfc, iit$ 
brbta, kussa huudan huoTahutan ^tt>ar 
fEalt jag Idta mitt rcp utbrt;ta; ^n^ar 
fEatt jag topa tiU. 

Hookotlelen telia = baukoUeleo. 

Huolain amen = huole. 

Huole een l. -euia an «. afldiig ffdnv, 
torrt tttgrc);t fldUe pd fi\>ci\i af n>ä- 
ranbe trdb, huolehonka en fura meb 
fdra pd fiban, ^oufuru, huolainniekk}i 
träb meb mdiiga torra ingröpta \iäU 
Ien. -lian Itaa v. göra {fdror, tomma 
(magen). -Uun Kua I. -leennun ntua 
1. -eun Ula v. bU ffdrab, tiigrö)}a^ 
pd fttau, tommatf, förtorfa, magra 
(huolo). 

Huoli Ien «. bef^mmer» forg. -leinen 
isen m. Bebröfmab» forgfeit. -leisuus 
uuden #. forgfen^et, bebröfnjelfe. -lel- 
linen isen a. bef^mrab. -lelltsuus uu- 
drn s. befprnmerfaml^et. -lellisesti ud9. 
meb befpmmer. -letoin ttoman «. be« 
fDmmer^tc^, fcrgtöd. -letlomuus uu- 
den t. befpmmerdlöll^et. -lettomasti 
ttd». BefDmmerdlöfl. -lehdin htia «. 
tpara bebmrab, förja. -lestun ua ♦. 
bli befymrab, frrgfeit. -lestutan ttaa 
t», göra Befpmrab, forgfen. -Ien lla ♦. 
loara bef^mrab, förja, ^iitae (cm 
<|ttinnan). -letan ttaa «. bebröftpa, 
befpmra, Bortgifta. (huole). 

Hudin ia 9. f^a cmforg cm, br); ftg Digitized by Google 70 Huo om. -ikas kkiian a. (•mforgtffull, forg« 
fdUtg. -imatoin ttoman a. lifgtUtg, 
fcrfumltg. -imatloiiuius uuden t. lif^ 
gittig^et, fctfumligl^et. -imattnmasti 
ado. lifgiltigt, fdrfumligt, itdrttftöft. 
-iUelen telia f>. f)a Iiift tiU, ^öta meb 
omforg. utfira, xyt^j^tfa, 

Huolo on . = huole eä) huoli. *otun 
tlua = huoleennun. 

Huolukka kan = juoTukka. 

Huoma an ». tt)5tt>, bef!t?bb, n^^jftgt, 
fotfi^n, Jumalan huomaan i ®utd fdr$ 
f^u, i ®\\\>e Bejft^bb. -aan a(a I. -ail- 

♦ sen ta v. bc|!nbba, fja nvvfiöt öftoer, 
n>arfebUfiva, B(i ii))))mätffam pd. -aus 
uksen «. tDavfebtifiung. -aavuinen isen 
a. mSixh\\\)t, uv^Mndrffam. -aavaisuus 
uuden «. uv^märffamOet. -aavaisesti 
cdv. u))))mdrffamt. -aamatoin (loman 
a, tippmdrffam. -aaraaltomuus uuden 
«. nppmdrffam^et. -aamallomastt adv, 
cHppmdrffamt, utan att mäxU, cm&xh 
ligen. -mio on «. uppmdvffam^et, ef« 
tertanfe, epähuomio brilianbe eftets 
tanFe, paftfam^et. -ailen Ha *. fmdä 
ningom ttatfebliftpa, toar^iia. -ahdan 
htaa ff. ^afligt mdrfa, tippfn<ipp«. -aan- 
nun ntua o. Bli bemdrf t -autan, ttaa 
o. gora uppmdrffam )pä, toä(fa npp» 
mdtffaml^eten. 

Huomen nen 1. -net eksen 1. -mi men 
s. »totgoR, morgonbag, «»«. huomenna 
i morgon, tois- 1. ylihuomenna i cU 
rotxmoxQon , huomenlahja morgongdf^ 
toCL. -meltain 1. -meneltain adv. dm 
mcrgonen. -meninen 1. -minen iseii 
a, \jt. morgcu (. ntcrgoubog, huomis- 
pfiiyfl morgoubag, huomiseen iiii moU 
gonrn, huomiselta iftdtt tnorgotieit. 

Huone een t. f}\\i, tnm, huonekunta fa$ 
mili, f^nif)ä\U huonekuntainen 1. huo- 
nemies iu^^flug. -einen isen a. ^t. 
^ne, mm. -eellinen isen a. l^u^egaiu 
be, ett f^ni futlt. -eetoin ttoman a. 
fafnanbe l^u^, rum. -eeitomuus uuden 
#. l^udbtift. -nus uksen #. liUt ^u#, 
b^ggnab. 

Huono on a. bdlig, fttog, tiuga. *ou8 
uden «. bdltgl^tt, fn>ag|)(t. -osli adp. 
bdttgt. -öinen isen 1. -otuinen iseid 
"1. ttdgot bdltg, ufr(. -oisnas nuden Huo 

f. mtta bdfig befaffeulet* -«omaiiiiii 
ia«>n 1. -olAntil nnfin 1. -olflntniaen 
isen 0. mtxa bdtig. -omaisuus uuden 
1. -olfintAisyys yyden = huonoisuuf. 
-omaisesti adp. mera bdUgt. -onea 
ota 1. -onnun niua r. hU bddg. föir« 
fdmrad. -oneminen isen «. fötfdoi^ 
rhig. -onnan ntaa v. fötfdmra. -ostun 
ua 1. -oksun ua v. aiife fov bdiig, 
förfma. — Komp, huounmpi fdmre. 
-ommuus uuden t. fdmre beflaffeu^el; 

Huopa van «. jtU, ^Uti^ait, fiUmo^ 
-anen «en dim. ((teit ^att, mcfa. -ai- 
nen isen a. af ftit, ^t. ^at^ -Talli- 
nen isen a. ^atteganbe, en Ij^itt fud, 
-van paa «. tpatfa tiU fiU. -penen 
veta ». toalfoa, u)>pmiufa«^ milDro^. 
pakkanen huopenee fctbeu fldv fig. 
-poitan tiaa v. uppmjufa, p&lvA h. 
likmen fcl{{enet uppmjufar fiion. -Te 
peen «. fclii^drme ttjdr cc^ f^c% Idttiiab, 
linbring, Idttfomn, flummer (huo?e}. 

Huopaan vaia «. m^mta, to bafldugN^ 
upprepa tit cä) bttfamma , huopasi 
mennä Cofmabe ibfeligeu gd. -aus uk- 
sen «. ui^nnanbe. -aaja an «. m^uucu 
te. -ari in l. -puri in s, fottftte dtt 
ttft fdban tobb, i>^Uxt, -ailenlla ». 
fafta mj^nna. -vin pia «. fottfattnjöe 
m^nna. 

Huoppaan pata «. dnto, dmnOr lofkpo. . 

Huoppi pin s, tdp^a. 

Hnor^ an «. l^ora, fpofa, tehdä huorin 
gcra l^pt« fauorinickiä fcm gor ^. 
-ruus uuden «. l^cteti. -ainainen is^n 
a. t)ctafttg. -annaisuut uuden •* ^Qtf 
oftig^et. -allinen isen «. l^ctif!. -allir 
suus uuden «. I)ori{7^et. -rimus uk- 
sen «. l;otfati. -rikas kka&n $. fjot* 
mige, l^ctbatu. -aan ala L -rin ia 
). Tailen Ua v. I^oto. 

Huosia an ). -ain amcn I. -sin on «. 
qtoofl, itijTa, fFtJtgtdf», ffafgrdö, (^f»t- 
»eium hUmuie) = huosiokoric (hofh^ ). 

Huoskehn lla = huokoilen. 

Ru0ski in f. tdflfpUnab (::=hospi). 

Huosta an «..BrffDbb, kpdtb. 

Hua4aTa an~ o. biCltg., 

Huotra an ». flibo, fpbetat 

Huovahdan^ huoTahutan^ huovtm fe 
huoko. Digitized by Google H«*^ ken ff. feltrlnnc todr e6^ ff6^, 
Mbh frnt }^ mtn. «eCDtn ntiia I. 
-rtao Maa «. tpämta, itt»))titio, uv))' 
8i{iifA fne». -eomis uksea t. u^ps 
iDötmiimd, up)>ni|n!uing. •^ruiifs nteen 
t. tt^j^nniufabt fiattf, iiv^JiMJufnitig. -vin 
ia V. uurnia, btönbatf of »drfclend 
ttttt»etfan )>d fnen (huopa). 

Bapa Tao «. fl^ftjg, f^tgängtin, tt^jfam, 
angenäm, hupa matka tiöffam rrfd, 
hopabauia I. -hulikka flöfare. Hiinen 
neli i. -asa an «. fivUi^, nojfam. -ai- 
•nua uuden «. ncifam^et -aati 1. «»ai- 
aesti a49. f^ftigt, nöjfamt -peoen 
Teta «. 0c( i^op, förniiitfFa^, g4 dt. 
-paaa vata v. gcra ttbeti fcrt» för$ 
noja, roa. -palua uksen «. tit^fcrbtif, 
förluflelfe. -pi vin r. tib^forbrif, hu- 
pihauia ss bupahauta. -t>ilainen isen 
*. fdlfffap- tiu tit^föttirif. -vin pia «. 
rea, förbnfma tiben, ma^jra, gd tiU 
fofi (huvi). 

Hupajan aa t. l^ra f!g tofigt dt. -f ak- 
ko kon 1. *pelo on 1. -pero on I. 
-^io on f, fSiie, bum^nfirub. -pcroit- 
ien ta t. gätna^, toriba fig. 

Hoppana an =£ fanpprlo. 

Hnppelo on I. -oini^n isen «. tcfig, \ft, 
fjollig, TUggig. «oitsen ta l. -^oin ida 
•. tofo#, i^tfliJ, frritta, l^oppa, fjefFa. 
-lehdan htaa t. fpritta L l^cppa iiU 
U o(^ H Jaritta. 

Hnjppa pun «. ifläbcma^ fomUng 6fbet 
inf»ub(t, l^iiftDubbetöcftiittg »Tfb fläb^ 
fäUot. «potan tiaa t. faitila fläbfSliat 
dftoer ^ufwubet. 

Hiippari in «. l^uggBort. 

Hoppuroin ida 1 -itsen ta = koppeloin. 

Hupsa an I. -akko kon I. -su nn t. 
fdue, biilhfinfn>ub. a. toftg, fdtiig -sunen 
sen iliM. liten tcfa, f jcllo. -ahdan hiaa 
•. göta tofig, fctt»riba. -suun ula ». 
fdnaf, Bli tofig. -sulan Haa •. g^ra 
tofig, bete fig fdnigt. -auttelen telia 
•. yiM$, tciM (hdpsfl). 

Hara an ». rubbabt, fettvtrrabt ffttf, 
fältfam^et, hurin kurin ^unrrombnUet. 
I Horaian tdr» -raan ata 1. -risen sta «. 
foria, potla. -rina an #. fcttfott fctl 
-iiMa» btaa «. feria ^a^igt, ffotro. 
-rahbut wär. -raos uksen t. ^fiigt Hur 71 frrf, ^tt. -rahlelen bdella «. fork 
l^fafiigt M 0^ bd, forta tib cfter oiu 
lian. -ristan aa 1. -risteten ila «. (di 
ta («rla. -ahutan ttaa t. framfaKa ett 
pjptfiigt fcrl. fptuta ut. 

Hurja an u. fötr^^cft, tofatibe, urftnnig, 
läitdniiig. -jutts uuden «. förr9(ft^ft, 
tttfert. -asii md§, nrfinnigt, j^ufnoubldft. 
-aan ata r; gdra urfinitig. -aus uksen 
ff. atifoK af itrfhtue, raferi. -aelen idr. 
-ailen Ita 1. -anlelen unella «. httt 
fig rafatibe, brtftoa omfring, fleiitra. 

Hurma an t. taiifefraft; ombdmc. -mcr 
een t. pl* hurmeet titixt ftiuien. -aan 
ata ». bebdta, förtroKa, förtoirra. -aus 
uksen t, fcrtroUiittig, forn^trring. -aun 
ula «. förtrollutf, bebdca6, fönvirra^. 
-roio on #. för»irring, creba, officf, 
oorbttittig tnenni{!a. -mos oksen «. 
tittfidub af förnjirritig, fu>iKt)el, fortrofl* 
ning, iriUerkoalla. -mon oa «». bebdra, 
l^nriil^a. -moitun itua «. bebdratf, 
^dnr^^a^. -noitus uksen #. l^änri^cf^ 
ttiiig. 

Hurme een I. -rlas aan «. Aelnab b(cb. 
«seinen 1. -ehiiien isen <t. Biobig. 
-inikko kdn ». blobpbe, blobpntt 
(hurma). 

Hut-mo on #. todrb^li^d menntffa, ftarf. 

Hurotan ttaa = karistan ft hurajan. 

Hurri in #. torbmiile (<»/«« foräa), #p. 
för g«t, utrop för att brifttJO gettet, 
mailohurri fttrmjclf^blanba. -ikaskkaan 
ff. frcmmanbe fom förfla gdngtn befd» 
ter ttt 4u«. 

Hurska an t=s hyrskA, hurskun ua = 
hyrskyn. 

Hurskas aan u. tdtttt>i0, from, rdttfdt^ 
big SS vanhurskas, -aus oden $. xätU 
n.>i^i)et, frombet, tdttfdrbig^tt. -aaatiait. 
rdtttPtil, frcmt. -autan ttaa «. rdttfdrbi* 
ga. -auttaminen isen ff. rdttfdrbiggö< 
relfe. -auttaja an «. rdttfdrbiggdrarc. 
-auttavainen isen a. rdttfdtbigg^taube. 

Hutkii in s. fd(frräf, fijrffdftabt l^anip* 

t^d' d^^f^ ^^^"* "'i^®" ^^^ *' ^f 
fddtodf. -tn un «. bcofig fiertel meb 
ulltnflag. -tus uksen I. -toia umen #. 
fott rrgnfappa. 

Hurtan ttaa =» hurahdan. 

Hurtta tan ». fiöftoatc, f»in|?<l6, ep, föt Digitized by Google n Hur ^ U)arg, hurtau lior?at ^{ett^ron. *U1- 
Unen iseu a. ^t. ftcfmate m. m. 

Hurtii tia #. ^äxi^t thig, -nialo ^f 
rig (arf. 

Hurii UQ t, lanbtmiga, fmal iDif, f ori 
(hurina), -uun ula s= hurisen. 

Uurvio on .«. jlöfaie. flarf.-itan Itaa 1. 
-ittelen feria v. flcfa, ftarfipa. -itus 
ukseu #. flöferi, b4rffap. -ittelia an ». 
{löfare. -iuelemus ukseu s, flöfeti. 

Uusa an $, fjeff. 

Musu uu a. cmfiig, (iten, «. flacfare. 

tiusutan itaa v. ropa ^uf, l^etfa (l^un^ 
tar), tuga. 

Uulsjan aa 1. -tisensta «. tarra, {fälf^ 
»a. loacfla, mara ranfig. 

Hutale eeti = hutilus. 

Huteio on = hutilus. 

Hutera an a. fiuag i (eberua, ranfig, 
^räcfUg. -roitan ttaa v. Qöra ranfig, 
-roituu ttua w. Ui xmliQ, bii cfiabig. 

Hutia an = huiska. 

Hädin tia v, ^S. meb fpo. -tikka kan 
*. lan^t fmalt fpö. -telen della «. rap* 
pa, P ofta (huikin, hutja). 

Hutilus uksen *. l^utlare, flejl, läit|in« 
nig niennifla. -loitsen ta «. luutia, 
flöfa, lefiua lättfinuigt, fujfa. 

Hutja an t, langt fmaU fpo. -akka kan 
a. fP^nflig, flauf. -Jukka kan «. Idngt 
fpeu{ligt fpc, poika h. läiig oäf fmdrt 
gcfe. -jun ua v, xoaxa floiifig, fipaja 
af cc^ an. -jutan ttaa v. ffafa. 

Hutkin ia v. p nicb fpö, <ta bitc(^bit. 
-kuri in *. rifare. -ielen Ha ». fld 
fcrtfacanbe (hudin, hutelen)., 

Hutra an a, brdcfUg, ^ör. -aan ata v. 
fldpa, flubba. 

Hilttu tun t. mjclgröt. -uinen isen 0, 
grötig. 

Hutu dun = hutilus. -uinen isen «. 
ringa, froag, lait. -ukka kan «. fmag, 
cbet^blig ntenuiffa. 

Huuh ini. utrop, tiiixop, #. gafl, fppff. 
huun purema fiäcf pi! froppen. -hun 
ua r. rcpa ^uu6. -huilen Ha v. rcpa 
g&rtarc ()uu]^. -hatan ttaa v. rcpa ^a* 
tligt ^uu^. -hattelen telia «. ropa 
:^iiuf; ba od^ b4. -hkaan ata «. ropa 
l^uuf), ropa fdfom uf. -hkaaya an ^, 
]^uu(;rppare, ^frguf (i^r/x Mf ). -hkai- Huu 

•en ata •. ro|)a l^a^tgt l^uv^f (ttftt. 
-hittelen telia ropa fartfaranbe l^uia^, 
fufa (öron), -hoitelen telia «. topa 
^ögliubt^ rituia meb Oarft foii (hu). 

Huud .... fe huut .... 

Huuhdon htoa = huhdon. 

Huuksi sen «. jem för att jlJ ^d( i läber. 

Huuli Ien «. (äpp. -inen isen a, läppig, 
\)t, läpp. -letoin tloman a. uton läf^. 
-iloin Itonjan a. utau läppar. 

Huumajan sdr» -maan ata, -mahdan 
htaa, -mu un ss= humajan, humah- 
dan, humu. 

Huume een j. fminbel, förtDirriug. -elo 
on «. fn)inbc(, förmtrrab meunifCa. 
-makehdan htaa «. gd t prf«(, mum? 
la för ftg fjelf. -ahdun htua ». för» 
toixxae, böftt)a0. 

Huuppa pan «. f(mtga, griip^, mc^. 
-pahdan htaa v. Iftauga t ^op nti flunga. 

Huuppo pon «. berguf (hauppo), bum« 
i^utiuub. 

Huurre rteen = huuru. 

Huuru un #, rimfrojl, bunft, o#, ^rfcl, 
-pää 1. -päinen frndta^jig, förr^dt, 
^ranbe. -ron oa 1. -un ua «. i^ta, 
dnga, rpfa. -rahdan htaa v. gd i ^r« 
fcl, bilba rimfcoft. 

Buusaau ata v. furera bjur. 

Huuska an «. flöfare. -aan ata «. flöfa^ 
ttjara opp.rig. 

Huussa an ». agn^l^u^. 

Huudan taa v. röpa, röfla, Peter a. -ta- 
niinco isen «. ropaubet, rijlanbet. 
-danto nnon 1. -danta nnau 1. -dan- 
nes nteen *. vopniiig, röjiniug. -to don 
i, rcp, cmröf^uiiig, i^fte. -tolainen 
isen tf. röfiaube, roflegaiibe. -taja aa 
f. ropare, röfiare. -teleu della », ropo^ 
fortfaraube, ffiia. -datan tt^a v. ^a 
att rcpa, Uta xbHa. -dahdan htaa «. 
ropa §af!tgt. -dahdus ulr. -dahus 
uksen «. l^ajligt rop. — Huuskasen 
sta V. ropa tn gdng. 

Huude teen *. rimfrojl, fuBlimat. -etun 
ttua ». öfioevbragaa racb rimfrojl, fu^ 
blimera^. 

Huuti (M/, .^ut, rop ät iidrgdngiia l^mt^ 
bar c6) menni{!or, huuiijärvi ^älic bf r 
mau lär fig toeta ^i^. -itoin itoman 
«. \)ui\K% -itlomuus nuden $, H^utiö^i' Digitized by Google Hua 

^. -iUomasii «4*. hniUft, -Uan Uat 

Hoovtao ata, -Tattelen telia = buo- 

. lutto, buokaelen. 

Hoavtf veen s= haude. 

Huuvislun aa =: huoistan fe liaokia. 

HuTet eksen t. tunnt fPinti, tnrmbton. 

-«ksijieo isen «. af finUt ftt membran. 
Bovi in #. nöje, iidjfam tiUHäUiung 

(hapa, hupi), arpabovi lotterinöje, hu- 

r'Ta fritag, buvikai för ro ffulf. 
an #. för(ufle(feor^ luflgdrb. -ike 

. kkeen t. tib^förbrif. -itan ttaa «. göra 
tiben toti, föniöia, roa» flofa. «1108 
uksea ». föruoielfe, noje, ftoferi. -ituja 
.an s. beu fom roar, roUg^et^mafare, 
{Ufare. -Utelen telia «. rea fm&tt, 
förliifta ftg. -vennan ntaa o. förmiiu 
f a, ^a att gä dt. -vennoa uksen «. 
fcrmtn^utng. -ventelen oneila v. for^ 
rainaa fnidningom, fnappa meb iä}^» 
)»ania. -vetan ttaa v. ^a att gd &i, 
fm&(ta xnat (bnpa.) 

Bjd fe byt 

Hye een «. b^iiing. 

Byb iut. uixop af af{!t;. 

Hfbmft An «. fnöfpr)a, fnöglop)). --iinen 
iseo «. fuU af fuoförja, ^t. fucgtopp. 

Hybya bky* •. futtro. 

Hybtmöiitclen teili «. bana, flälfma, 
sappi b, ga((an &v i rorclfe, loretcn 
uDVldgar. 

Hyis j«f. utro)) af af^tf, % 

Hykerrta rt4ä J. -kertelen rrelli' «. 
gniba, dnngga, förorfafa ett fn«rran< 
U (iiib. 

HykytAQ ttäA 1. -ttelen telia «. ^ata, 
hita tuugt, fprttiga befwär(tgt» -tvs 
yksen tf. fpafntug, ttingt (opp. -kan- 
din htii «. fEofa ^^gt, ^oppa upp, 
fpritta tiU. 

Hyle = bylje. 

Hyijyn yi v. ^afo^, gunga. -jiTtintiaa 
«. ^a ait{{afa^« omröra, öfa (kuljun). 

Hyljaan ati «. öfioergtfma, förffiuta, för« 
fafta« -ays yksen «. förfaftelfe, afjlag, 
rftocrgifntng. -aaniincn isen «. ofiocr^ 
^fa»anbet. -Ijys yksen #. öfbergifioet 
iiflftdnb, toiub fer tDdg. -Aelen «tfr. 
-iilen 1 la i. -jeksin ia •. pfkoergiftoa 
b«H f na efter bm anbro, förfafia, ntb^ Hyi 73 f&tto. -iyii yta «. pfioergiflval, f&tv 
ftiutai (byljyn). 

Hylje Ikern t, (fdl, hylkeen rasta tran. 
-Ikeinen isen «. af pl, rtf pd fIdUr. 

Hylkyn kkyi v. ijtatai, fqioalpo, guppa. 
-kky kyn t. ffahutig, guppiutig. -kky- 
minen isen ». fafaiibet, guppanbet. 
-kyian tiaa •. flafa. fPnffa. -kyiys yk- 
sen t. flafiiiiig. ^kytiamiiien isen #. 
ffafonbet -kjliaja an «. ffafarr. -^yt- 
telen telia v. ffafa fmdiimgom (bölkyn). 

Hylkään bylaia = byljaan. -ays yksen 
= byljajs. -Iky lyn », förfaftabt, öfs 
toergiriDft tiug, utjfott, offfrap, tora!. 
-Ikylainen isen s, förfafiab meiint{!«, 
totat -Ikaelen s4r, -Ikailen lla I. 
-Ikelen Ijella z=s hyljailen. -Iin Ikii 
». fovtfaranbe forffjuta, afff^, nebfdtta. 
-Ikiö An #. afp^bb »artlfe, utjlott. 

Hylly yn «. gniigning, tt)agguing, hylly- 
savi pd^lcra, -maa gunganbe maxt, 
-jaa gtingid. -yinen isen «. gunganbe; 
pojtg. -yn yi ». gnnga, teara pöfig. 

Hylattelen teliä = bylkailen. 

Hymeytän ttaa =s liymistäu, hymeytte- 
len telia = byinistelen. 

Hymisen sta = humisen, hymini ia 
= humina, hymistin aa s= huniis- 
tan, hymbtelen lla = humislelen. 

H^mmi in t. jnngfru/ ftmf^tt (hymy, 
impi). 

Hympyra an «. frofbent, Unfanbe. 

Hymy yn t. fmdleenbe, mp^ning, \n$, 
-huuu fmdleeube Idpp, -paa ss bö- 
möpaa. -ynen sen sss hymypaa. -yli 
in $. f anip^rd. -yyn yta 1. -velen adr. 
-yilen lla ». fufa', mpfa, fmaU. 

Hymailen lla = hvmyilen. 

Hynky ngyn I. -nka ngan #. lopf^et, 
brunfi (fminen^), on hyngyllansi dt 
btnnfttgt -kainen isen «. brun^g. 
-kaisyys yyden #. bmn|iig|et. -nkyyn 
ngyta o. loara brunflig, brnnilae. 

Hynkahdan (t ft. f. hymkabdfin} btU 
V. fmdU ^iftigt, gifrja ttt fmdUenbe. 
-aytan ttaa ». fornid att f md (e, frani« 
foUa rtt fmdUenbe. -4ayttelen teili*, 
framfalla fortfatt fmdleenbe, fmefa, rea, 
fmdffratta. 

Hyre patn = hyppi, hypeellinen isen 
= hyppinen (£yvi). Digitized by Google 14 Ufir Hype pp^n SK byppi, fiypvilen Ni ±s 
nypistelea. -perrflD rtii 1. -pertelto 
rrelta = bypistelen. 
Hyppi ppn «. ^ngerfvet^. Mnen isen dim, 
liUn fi«getfi>fW, ujj|>a, vxii -pisiftn 
ift ". l^aubtera meb fingerfretfonia, 
gnngga emtflan ffngrarua, ffiic^rera. 
-pistHrn 11.1 V. fiiigrera. -pisldia dn 
f. f(\!bfCnc^rtg. -pislys yksen », fitu 
greriug, pctning. 

Hyppy \n = iiyppi, hyppynen sen = 
hyppinen, hy]>pyi)en täyM xvopa, pti^. 
-pyllineti isen I. hyfpysellioeo isen 
f. iii)po, X>X\i (byp|i&dn). 

Ryppyift fln «. ^i)m))ei. 

Hyppflfin pfltft o. ^pppa, tanfa. -Ays yk- 
ten t. ^oppii iug, ^opp. -äfiji an j. 
l^orparf. baiifare. -Adminen isen «. f^cps 
j^anbet. -ppy pyn #. ^c|)p, ban«. -pin 
ppiinen «. ^cppnil^timient, hyj^inlanta 
ffoppbräbr, hypinkenp.in tri))))anbe. -Ae- 
Ien llfl 1 -ppelen pllä 1. -peskelen 
Hi tf. fmdft ^cpi a. -pMän ttftd «. Iita 
l^oppa, ^a ott baiifa. -AynyU •. Icp» 
Da upp^ finbfa. -HytAn MAA « ^a att 
^oppa upp, l)a ött ftubfa. -Ayttt^en 
ielift «. Uta tl! o4 b£ ^cppa npp. 
-pin ppii V. ^vppQ ut^tSKoubf. -ppinA 
in «. fortfatt ^oppditbe. -pikkA kAn 
•; itt ftagd baii<. -pitän tiAA I. -pytAn 
♦tAA V. l)a ati ^oppa fottfavaubr, u^ac^ga 
iipp e^ neb. -piiys ylc»en l. -pyiys 
yksen i. iraggning (t. n. pl armo rna), 
^ittelen tellA I. -p^Uflen (elU v. 
teaggtr fcrlfaranbe, dfta fof ta ^ppa 
«DP od^ mb. -ppel*iltelen trlla «. 
fptittga lebigi, trtppa. -pAfadAii blAA 
«. l^cppa ttff. plMfligt ^cppa, fprit* 
ta uit. ->pAli4y« tdr. -pAyt yksen #. 
fptittmng. 

Hyprislelen llA c±: hypisfelen. 

HyfiAfteten Iit 1. -pöitelen HA ±= hy- 
pistelen. 

Ryrtseb, hyrinA, byreksin fe b)T§JÄn. 

Byrkki kin 1. -kAlct eeH t. flnmp, 
flimp. 

Hyrky ryn =s hyry. 

Hyrnitn iA «. Bntmma, gctmo» !ianna#. 
-ini An », Brntnmanb^ bottncr. -my 
yn •. Bniimnanbe, forf, ftor mön^. 

Hyrrt An t. fnutra, fafifftfroa. -lAu AA fnurta, fatA fram fMtt«iiW. -Mb 
ttAi 1. -rry(in «Ai #. fafla ftinrta, 
Mta fara fnrttfnbe. -rrytyi ykteii L 
-rry \n t, furraiibe fart -rrytteleii lelli 
«. fara fmätt funaubc, fdf^a f^tä 
ftinrra. 
Hyrski in 1. -ky yn «. frAfanbe fiiii 
-Un ii r fcrtfaratibt ftäfo. -ikftfia 
h(AA ». frfifa ^afligt, friifta, pt*^ 
fta m. 

Hyrsy yn #. rlfanna, brtifll^iifa. 

HyisabtfAA blAA as hyrAbdAn fe b^^rflih. 

HyrlikAs kUAn #. l^orfrpmpt, tooifnib 
rcfrva. -islyn yA t. frpmpo f ^^ep» 

HyrAJAD $dr, -i Adn AtA 1. -risen di I. 
ryyn yli •. fnrra, gnela. -riiii in l. 
-ry yn t. furrning, gnctanbe. -iekii 
fff/r -Ailcn I. -yelen $dr, -yilen «. gnoU 
\m&% furra fqlta. -AbdAn blii •. 
^afitgt fiirra, brifla ut. -abdys iät. 
-Ays yksen «. pletfltgt fttrraiibf, |«« 
f^igt forC. -Ahfelen hdfllA «. fitrfa 
^afligt bd od) b4. -ryiAn ttAi •. |a 
att fnrra, Uta gnoKr. -yitelea tMI* 
«. liSta fafta furra, giii>la, ajaa h$^ 
rytle!e<» dfer tiromlanbe, trattoiMit. 
-Atän (IA<1 «. ^a oft fitrra, fnlift|IHt4 
lätt. -reksin iA 1. • rebdin htiA 1. nrdi- 
telen hdellA v. furra, giiclo fcrtfaroitbt. 
-yjn ytä 1. -öyilyn ylyA ♦. fTd 9^ ^ 
gnelaube, bdrid M ftttta, Ir. ¥kM» 
titbrifla i fafta grdt. 

Hysy yn ». flcj, biiller. 

HyssaAn ai A «. tPpf ja, fofftf ¥6va; tit» 
^onbla feroftiigt. -ssytin tA« I. -••«- 
telen telia v. topf ja, ffafa fafta, (ttiml. 
-ssTtys yksen #. fafta »aggniiig. 

HytelmA An », Hotagrdd («p«r|«ii<awi «^ 
r/iw») se konnan hytelmit. 

Hyde toen s=3 hyttinen. 

Hytistyn yi ». frnmpa i ^cp/l^nfa f!^ neb^ 

Hätisiin iA ss hytAjAn. 

Hjik}n yA 1. -kAn Ai «. guppa, gttn^d; 
-ytiti ttAA «. ^a ott guppa, ti^ga. 
-ytjf yksen #. giipptitng, »aggniug. 
-yttfkn teili •. guppa fottfarauH, 
tvogga fafta. -kAbdin htii f'. %ap^ 
Iftafligt, f npAi tiit. -kihyUn itii •. (^ 
att gtippa ^aHigt, fnp<!a iiVi^ «-kibd^- 
adt, -kivs yksen #. fn^tf* 

Hyiliiien fsen L -ttyneti aea t. ail^a. Digitized by Google Hytyfi in L -ri ta f. mdfa, |att 
Hytyita UM «. dgga, nto. 
Bfti^iD Aa V. f (a|>ua fafta, Htxa, }fiiäa. 
'-uyUn UäA «. ^ att f(ap)ia, Uto 

H>tilö ön =x hTytild. 

By?e fe bype c^ hyvÄ. 

HyTA An m. (job (Iftfai;». parempiy Sup. 
paras, fäUaii byvempi, hyvui), oii liy- 
tAIIa pAällA I. byvillAiisa et toit gcM 
Inuiie, byvAn pAivAiofo utirörft, by?A« 

CivaA gob bag! kuka byvAnsA ^W(m 
II \itU\, byvAiitekiAisei bcleiUMg. fdt 
en kDÖlgeriuiig, byvin w6i, byviu kyl- 
mA gonffa (ali. -vyyt \yden «. getb^l. 
^Asti «ii>. tt)äl, famäi, byTAstijAltA 
iffebifagntiig, jaa byväaii md to&V. 
-AioPD i8«*D «. sdget gobr kOiiiU o bcA 
fl. hyTAiset offPe b, sanoa jAAbyvAiset toga 
afff«l^, o by\Akie» min tt>äiil c bcct! 
-vAlA An 1. -velA An I. -völA Au t. 
lei^gUg f>tt -AbAs bkAAn a. näget 
§eb, tfjfablig. -ve eeii «. b)}gb. -vAAn 
AiA 1. -vAileu iU 9. bemöta.wät, fmtfa, 
i^äa tm. -vAtly yn «. finefuing. -väiliA 
An #. fmefare, amant. -vin Ia v, i)))Ua, 
l^a om. -TitAn tiAA ». bemota lpä(, 
ttUtala tväiiUgt, erfätta. -vilys yksen 
#« gobt bemötaube, crfättuingl -vittAjA 
in «. fom brmöter n>a(, erfdttare, gobt^ 
geratt. -Aftyn yA 1. >Aksyn yA 1. 
»reksin lA v. attfe föt grb, giUa, am 
togo, loifa fig gcb, Uta ^g be^iga* 
Hyy yyn #. tdfcrja, fnomctf, rimfrcfl. 
«yiiien isen «. fufl af i^förlar tim^ 
fr^^gif -yydyn lyA v. fteJua, fr»fa liU. 
-yydan lAA «. lito flelna, tiUfr^fa, 
iiag. Ui idbflagb. -yyiymy» yksen #. 
#riniiig. -jyfyvAineii iten «. ftcttiaube. 
-yytyroAiöin UöinAn «. i(fe ftelnanbe. 
-yycle leen ». i^förja, i^biiäggiuiig, 
ninfvofl. -yydin limen #• affoinin^fi 
mfbel, -vesi (nltootteu, -astia f^lfat. 
ryyiftjA in «. fom iäitt fitUa L ifo^r 
-pAA%A bdg b4 n^aiteu tat i#. «dAnoe 
nle«a «. iabddgguiiig, i^bilbuing. -yy- 
t|iDi4>inen iaen «. fcm Iat ott ^eliio, 
i^bHnbe. -yyiel^n diUA ^. läta Sm&f 
»ittg«m ftelna 1. fr^fa. -yyielö on #. 
iUlflab fpab, gflee. -yydelniöiaeii isea 
«. fcm ]^t 0^1 fmdoiBg^m^bia^fmäll Hyy 78 ffclimi^ -^ydyiAD tl Ai 9^ Wa Mm, 
o ff via. -yydytys yksen «. aff^lMhig, 
jleluingtf bcforbttn. -yvdyltetea telu 
•. fmdiiingcm affofo, Iata %th\a. -yy- 
dAiAu tdr. by^tdn tfAA se hyydy lAo. 
-yyttö lAn sibyydylyi. -yyhAmoitttf- 
bn tellA ». g& mtb timfröji p4 fig, 
04 fdfcm fiebtab, traffa. -yybAröiien 
isen «. Unbrig jletntng. 

FlyylA An «. tpilbbjiir^futa, tiUl^dfC. 

Hyypitlelen tellA v. ttip))a, »ara Us 

'dälifam, öfla#. 

Hyyppiö ön #. bergnf («IH# »«*•>. 

HyyiipA pAtt «. fpetfig mcfa, ^!)mbe(, 
tcftfivipa («tfitr/Zir* erui^Hu). -Anen 
sen ^a. Itien furtffg nic^, liteit ^^m^ 
rrt -Ainen isen «. ^t. mcfa, vii pi 
tof«tt>ipct. 

Hyypynyiuen isem «. #f(, fh^f. 

ll\ysi in I. -ikkA kAul. -skA A» «. ofi» 
Itätr, laitin. 

llyysA An #. foja af kdbgcenat. 

Hyy%yn byykyA •• fammottbvagi fg» 
ft^mpa itfiylf* 

Hyd = be. 

Hyöd . . . . fc byöt .... 

HyökkAAn kAlA 1. -4(köAn kAlA «. fufd 
I»t1, ftotta pä, «fivrrfalla, foila iig df^ 
to>er nägon. -Ays ykse» I. -kkd kön #. 
cfmctfaU, ^äftigt an^aM, pätufonbe. 
— Hylkyyn vyiA ». iiapva efttt. 

Hyöky yn t. bl^nitig, fafta ftDad. «yn yi 
«. gd i bpntngat, bldfa fafta. -ytin 
tlAA ». 1^ att g<i i b)^ningar, btifn^a 
ftam. -yitelen tellA «. btiuga iftvatt* 
ning, ga iwa((aube. 

HyöniAAn AtA ]. -min iA •. fotta nti, 
angttpa. -my yn 1. -miuA Aa «. an^ 
gte)))). -Aiien ali v. ^^igt fatla utt, 
tufo m. 

Ilyöntein ieraen $. fmolf, fnai. -eioen 
isfn t. infrft. 

HyöpyrAinen isen a, ninbaftig. 

Hyörin iA 1. -ryn yA «. llpa af cäf an, 
ipota i fiäiig, toara beHälifam. -ivii- 
neti isen a. ftingfliinganb< , fjefanbe^ 
bcA^tfam. -iA An «. fiefate, V^ngate. 
riAinen isen # . Befi^tfam mrnniffa. -inA 
Anl.-ryynt.filng, fjeA, bcflvtfam^ct. 
-Hah UAA I. -rytAn HAA «. ffa att Idi 
pa af od^ au', i&ta fjefa, v^^h^^ba. Digitized by Google 76. Hyö rörelfer, «j». för orm. 

Hyöstyn yA fe hyödyn. 

Hyödyn tyA t. tilliodra, förfofratf, ^af; 
tt)a liatta. *ty dya «. tiHirdrt, förfof; 
taxi, ntfita, hyötymaosikka jortgiibbe, 
-metsA frotigtuäraute fog, -vesa 
rotjfott om ^pjlen, -ruoho fircbigt 
%xä6 \>& &Ut, rgrö4. «tyiiiiiien isen 
«. tlQirdrautet. -lyväinen isen «. fro^ 
^»0f af»«lfam, fig jförfofvonte. -ty- 
Tftisyys yyden t. frobigftct, of»e(faim 
fitt. -U vaisusti a(f9. frotigt^ meb för» 
jbe(. -tyinen isen $, frot)t(). -tylsyys 
yyden «. frobtg^t. -4\i8esti ad». fro^ 
btgt. -dyllinen isfn a. ti^tttg. -dylli^ 
jyys yyd-n «. ni^ttig^et. -dyllisesii 
oJ». tiDUigt. -dytöin Uoman «. utäti ftott, 
cn^ttig. -dyliömyys yyden «. on9ttig< 
l^ef: -dyttAmft^li a4#. on^ttigt, gagn^ 
löfl. -tö dön 9. totffctt. -tiAinen isen 
«. ffott, teliung. -dykki kin 1. -?ykki 
kin f. ntitia, fidtmt. -dytfin Itää v. 
l^a att frobod, gagua. -dyitaja fin #. 
gagnare. -dyttfivdinen isen a. goguan^ 
iit gö9««ltg. -dytlävfiisyys yyden «. 
gagueltg^et. -dyUfi?äisesti «<<«. gagiie^ 
iiat. -dyttfimfttoin ttömAn o, gagnlo^. 
f-dytiämfiUömyys yjden $. gagulSd^t 
-dytlfiui&ttöuifisti md», gagittc^. -dyt- 
telen telJfi t. fmdttingom gagua. -^An 
t&fi r. {!juta fram, brifma upp. -lelen 
delU 9. fmdiiingiMn ttUtoära, repaftg. 
-Hyöstyn yfi t. ^a^igt tiU»4ra, fpr* 
lofra^. 

Hfi, hfih = ha. 

HAd .«.. f( hAt.... 

HAhyn yA r. fnirfa, frdfo «f to«be. 

HAihkenen keiA # fafta f{g, jliKae, 
bdmpaa. 

HAijy yn 4^ ft^gg, Ub, gtmm, ncbtig. 
-yys yyden «.fJ^ggl^et.-ysti mdp, flpggt, 
nebrtgt. 

HAikerA An «. vcfluft (bAkArA). 

HAikis IS/, utrop tiH att rcta afiotm^f 
fiufan, fer bul «siAn aa ». topa ^äi* 
fid, tfto. -slys ykscn #. rctelfr. -sle- 
Ien llA r. toifa l^ttab man fdtt (för 
att reta), reta fortforanbe, begablui, 
g&cfa. -stdevAincn isen a. retaubtr 
gätfanbe. my 

HAiki4 An «. oitb, fltygg, leb toavrtTe. 

Häikkä kän t. ottöfeubr, larm, titf{iitatu 
be faubref. -kitAn HAa I. >kytAn ttM 
•. AtUo, ht'\ta, lugna. -kyt\s ykteal. 
-kilys yksen t. ftidanbr. -kktnen 1. 
-kiteen ketA ». jltllo^, tipp()cra. 

Hdikiiisen itA r. B(ätiba, ffimra for 
(heikatsen). 

UAily yn, -yn yA, -ytAn ttAA==bAllyB 
m. fl. 

HAilAAn Atfi, bAilAstAn AA =r hfiAlAAn. 

Häiritsen IA 1. -rfiAii AlA 1. -FAtAn ttU 
1. -ritAntiAA v. tubba, forn>irra, upp^ 
toigk. -ilsiA An 1. -itlAjA An t. uppi? 
»iglare, frib^iiörare. -ilys ykseo ». 
för»irring, uppnoigling. -lö ön «. o* 
orbniug, uppridtt, mijtog. -ryn yA 1. 
-rAyn ytA I. -rityn tlyA 1. -risfyn yA I. 
-rAAnnyn ntyA 9, ntbba^, fcrtoirratf, 
fomma iootbning, mijtago flg. -rAys 
yksen l. -rist\8 yksen t. för»irrittö» 
mif tag. -rdlidAn hiAA l. -rAhdyn htyA 
•. mbbae t^aftigt, toga ettfelfteg, felo 
ntdUt, gä miflf. -rahdys yksen #. i^t 
ftig rubbiung, fetftegZ-rfiytAn t(AA ». 
flöra, ^iiibra, uppe^tta. 

HAivA An ff. f^imxcL, ftor %ftf)äl gibbfrof, 
ei bAivAäkAAn icft ffomten tixt, 

HAkeltAn ItAA t. flappla, ^amma. -Uya 
llyA ff. fomma af f[g. 

HAin hdkiA t. i^ofla i)t\t, nefa, mctarf»tt4. 

HAkilA fin », ff&äia. -löin idA I. -löit- 
sen IA ff. ii&dU. -löiUiA An # . j^ätfla* 
r^ -löilsemys yksen $. ]^ä(fttug. -löi- 
tAn tiAA ff. Idta i^ääia, 

HAkki kin «. ffid, ffriiibo, gaUer. -kii- 
linen isen «. (dcfeganbe, tn ffää frtl. 

HAkkyrA fin t. fnagg. 

Hfikkfiri in t. c^linbtr^o^en i kodfflcl. 
-röitsen (A = hattaroitsen. 

HAky hAyn = hAkA. 

HAkylA An, bfikylöitten U = bAkiii 
m. fl[. 

HAkA hA'An ff. oe, ^iä, hAkAfiina för? 
(auf. -Ainen isen «. oftg, ftitfig. -Ai- 
syys yyden §, ofig^et, mdtg egenffap. 
-UAkAAn hAAtA ff. ofo. -kftys yksen t. 
otfiitng. -kAnlelen nnelU 1. -Listelen 
llA ff. ^a (|toäItntitgar, frdfaa af oi, 
ptibut hAkfinlelee taiat orebigt. -kAy- 
Un ttAA 1. -kytAn ttftA v. qtodftoa, tiiM Digitized by Google Huk 

Mr^, MmDa, )>d^rtfw« (hfttytlD). 
-lytyt yksen «. b^t^idng, )>dbrtfnitt3. 
-kijttiiji fin «. bäm))are. -ktn kkii 0. 
Unpa fortfaranbe, ntdfioa ett fortfatt 
fottitHf. -käsen stft ». ^öta tili. -kii- 
•en tifl f. ^icfa t ögoneti, btöiiba (hii- 
klisen). 

HAkärt An f. btimft, fdttja, ro! (itft, obe; 
^glig ttmma. -röiUen t« #. l^anbla 
oförfigti^t, föt^ada fig. 

HlkMan ttftä 9. tixtra ordrUg, Hipi^. 

flilisen «tfi == bfily^n, hilinA = hfily, 
lislittAn M == hftlyuin. 

Balkyn kkvi 1. -kkyilen lU «. xixa» af 
od^ an, iitfta. 

Hilppa pdn «. menniflii meb dora (äp> 
par l flot mun, fiorffräPfare. -ppAfin 
ptifi ». flräjla, förtala, <^ifanero. 

HilTcDen ?eifl 9. flidatf, O^mmatf, fafta 
fig. -vaisen stfl *. gifma en fnä)>)}, 
jhifa tiU, ge pl truten, d^iCaneta 
(balppUn). 

Hily yn 9. butter, lorm, ft&L -yyn ytfi 
9. fhTiilii, floia. -ytfin tUfl I. -ystfin 
ia 9{ dMtenma fto\, f}<x aii {!rd(a. 

Hime een «. 2!anKif)(aiib, Himeealinoa 
%nt09fitfyn6. -mftlfliBen isen «. S^a< 
»aftlänning, «. tan)at)(äiib{f. 

HimerfiiiHu isen = hliiimAhikki. 

Hftoii in «. beflörtning, fomtrrtng. tulla 
kimiUe hii btfkött, fomma af fig, olU 
häniilla toara b^rtbtanbab. 

Bimmenafin nttt 9. blanba, ^ov^(anba, 
txafia, ff&mma. -nnys yksen 9. bop^ 
btonbntng, ^iuUx, b^jb. -mminki n^n 
l -mmekki kin 9. oreba, trafet, ^in^ 
ber, uppr^Q. -ntolen nnelli 9. Iit rt 
^opblanba, trafio^ fnbbla. »nnyu niya 
J. -mmenen inmeta 9. l^opblanba^, 
it6mma€, upp^öra. 

H&mmahakki kin #. fpinbel, hammAba- 
kin siima fptnbettrlb, li. Ttrkko 1. 
kina fpinbel^äf. 

Hämmästyn ya 9. ^pna, fdrkodnatf, b(t 
bc0drt. -ys yben /. b^pnab, fönv4« 
umg, beftonuittg. -yminen isen #. 
fönodnanbet. -y?ainen isen a, Udt fdr« 
lo/inab, l^äpen. -yvaisyys yyden «. ff&t 
pen^et. -y matoin ttftman «. obe^rt, 
o^äpen, be^jertab. -ymaitömyys yyden 
<. ohfiöxifftt, be^ievtett^t. Häm 77 Hämy yn I. ^mara an # . ffpmiiiiig. -yn^n 
sen <Um, ttten fPpmntng, hamysella i 
fEt^utngen. -yineu isen 1. -luaraincn 
isen 1. *melias aan «. fitm, ff^m^ 
niaube. -yi^^yys yyden I. -roarainyys 
yyden «. ftnmiftt^ bunfel^et. -yisesti 1. 
-iiiaraisesli «<|9. fPumt, bntifett. -maan 
ata 9. fdrbunfta, fönitörfa. -marran rtaa 
1. ->inflröits<!n ta 9. flpntma, bli f^m^ 
ning. ba^a#. -martelen rrella «. ffvrnma 
fmdtt. -marryn stya I. -merryn ptya 
9. mörfua, förbinifla^. 

Hämyyn ytfi I. -yilen Ha 9. ffola, ftHa, 
fogla (biima). 

Hama an = hamft. 

Hämähäkki kin = bfimmabakki. 

Hämäläinen fe Hame. 

Hamö ön ]. -Anen sen ^m. dttotobtgt 
(orn (hftmö). 

Hftn pH, \n, bc<f, todt, ethän sinä mene 
iät g<Sr ju bu, syöiban bn dter todt 
(han). 

Han haopn preii, ffan, l^cn. 

Hangan iikda I. -ngin nkia L -ngerran 
rta<i 9. ^inbta, ofivärto, fliHa. -likai- 
sen sta 9. ^drbt ttUtata, beftraffa meb 
otb. -nkab an a. binberttg. 

flanai in $. fn>art mdfe, fittrndfe? 

Hflnia bamas pN. tä, jn, bc((. banta 
sitte tfvoat fen bd? tuleeko? tulee 
bania, fommev I^an? fontmec I9t|t 
(entä, entäs). 

Han ta nnfin #. fioand, -rumppu 1. -Inu 
ftt>an#ben^ tnmi^efdng. -? vö fwandrcm, 
-▼ieras objnben gäft, juoksee bannas- 
s&ni fpringer tdtt eftrr (t fttanfen pd) 
mtg. -anen sen lUm. liten fioantf. -ai- 
nen Isen «. befmonfab, af ftt)an#. -nnal- 
linen isen «. befraatifab. -nnatöin ttö- 
män 0. fivan^tdtf. -nnaitömyys yyden 
9. fbandiö^btt. -nnakas kkaan I. -nni- 
kas kkaan 1. -ntava aa L -nteva an 
m. Idngfmanfab. -nti nnin I. -ntiö ön 
I. -ntilainen isen 1. -ntsi in «. (dng^ 
^ft»a«fab, ep. för »arg. -ntyri in 9. 
pd^dnge, fom ^get t l^dtatna pd en. 
-nnikka kan 9. pl. bannikat tepfium^ 
pat ^n)arnteb nctbetar fammanbinbatf. 
-nnin ntta •. fn>anfa. -nnitan ttaa 9. 
bef»anfa, löpa tdrt efter, fpdnna^mana* 
temmen. Digitized by Google 78 Hftp •. förbnuflol- 

Hflpeaa tdr. hfipcen vetfl t. fPämmti^, 
bbf^atf. -eemflt^in Itöindn a, fPamlöd, 
oförfdntb. -ceiiiattdinyys yyilen *. ff a m? 
li^^el. -peraatii^iiiilsti a4«. {lainldii, 
otan ait fäntmad. -|»iä in «. fpam, 
on hft|Kiis8&ii8ä fdmntt^, häpiän kan- 
nus Iprtngforiir fannort {imputunt no- 
U langere). -piällinen ispn u. {{anitig. 
-^|)ifi)li8y\» yydeii « ffamtt^^et. -piälii- 
sesti aäe, fifaiuli^eii. -py Tvn «. hixyc^i 
fcl, blj;gb. -vylöin 4lrtniän'l. -vitöin 
ttöraftn a. ffamlö^, frdd. -vyl(<iinyys 
yydeii «. ffamld*ö«t. -vyltrtmästi' I. 
-viit6mA«ti «4». f!am(ö{l. -vclids Mn 
«. blDgfam _ -veliiisyys yyiirn • Uif^y 
iami^ti. •«•velillftsli i. -veliäisesti aä9, 
W»flfamt. -pellen llä r. tpflia Ktjgfam. 
-vfthdän HtJA V. ^aftigt ffi^mmad, tolana. 
-▼etAn tififl ». «vpmäcfa 6();gfe(. *]>&!- 
•eo 1. «Täisen stä t>. {fäiiima nt, briiiga 
^?d ffam, l)dt>a. -vaisiä äii #. l^bare, 
f dntarf. -▼aistys yksen ». ^äbe(f?, \\U 
fEamiiiiig. -veiuelen niielU r* ntffdm^ 
ma fmdiiingom, bl^^a^. 

Happa pän «. bricfa. -ppaan pata p. 
brtcfa. '-pin ppia », brnfa tit^tSuanbe. 

Hap:ts pp(tan «. p/. happaat mauf. 

Hapsin =: htipsin. 

kapsahdan hiaa », \ptiita tifl. -ssytan 
ttaa p. f)a att fptitta. -sastyn yd v. 

Harera an 1. harea ftn =: bcreva, herea. 

flarbaan bäta 1. harhailen lla f. toittös 
ta, oroa. 

liarine een = harine. 

Harisen sta r. morta. -ina an «. mor^ 
taiibe. -Stan aa p. ^a att motra, f}vta 
(heritan). -sytan tiaa >. ^a att morra, 
T(ta. -stelen ila 1* -«yttelen telia p. 
reta fmdntugom, ^ot<i meb ^anbeu 
fct ati reta. -stys yksen «. retelfc, 
l^ctaube. 

Harkki kin 1. -kin kkimen «. toi^, 
frdfia, härkin heinä ($pergula), har- 
Innrauta ffafftru iiii ^itinberebning. 
(harkalA, härkäin). 

Harkyli in = punapia apilat od^ Tirna. 

fiarkyla Ani. -ainen isen «. oontl^, 
hxAm (pterU uqpiUna), Hftr 

Hifica Tin f. ett, -^ikli« IMMfd tttati 
l^etgbai). -inies etbtifioare, -tuuli tvefb 
lii| »Inb, -jyvä mjölbrnga , -|»apu bonb* 
^bxxa, ifaha) = harkipa)ni, -vasikka 
t{itrfalf, -puu crel (nerhut hnhriUt)^ 
haran siima = harakan kukkii |}^ 
luuvana, bäikaheina jovbröf {fumari^ 
offieinaUn), puna liaräH kieti crtunga 
(«neAiiva 9lficiniiih), harkakukka Ume^^* 
ijtld, cr,.:|rÖd {eerbaicum thapsut)^ leh- 
mä on h.-irisslnsa fott dr lopjf. -flnen 
ien I. -rkö öu 1. -könen sen 1. -ky- 
nen sen äim UUxi ott. -ainen isen i. 
-köinen isen 1. -kyinen isen a, af ore, 
rrii!, ^cine, barköinen vasikka tjutfalf. 
-kamainen isen «. oraftij). -kämaisyys 
yyden «. oraftt()f)et. -kdmäisesti adp. 
oraftidt. -rin rkia p. tt?ara löpj! (to), 
taga tjur. 

Härkäin amen 1. -kalö «n 1. toi\p, 
txätia (harkki). 

Harma 6n ». rimfroft. -ainen isen a. 
timfroUig. -aisyvs yyden ». fuU^etaf 
timfroft. -äännyn ntya p. öfirerbragatf 
meb rimfroit. -min ia p. perla, frdfa. 

ilamain ata 1. -njtan iiaa v. reta t. 
er. en (iiinb. -nditan tiaa «. {frdnima, 
natra (bani). 

Harppaan pata p. fötpk. -pin ppia ». 
fötpla fortf^iranbe. 

Harskyn ya I. -kan aa 1. -kaan kata». 
QxäU, fdbbta, ffrdla. 

Harsy yn «. retetfe, retiiing. -ytan ttfti 
1. -yltelen telia p. tiU, tii^a. -ytys 
yksen «. retniiig, tuflning, harsytyskap- 
pa oiDoP fom bruben l^emtai: at gd^ 
ftetMa (harisen), 

Haruikas kkaan ff. (fteitig. 

Hassin ia 1. -iskelen Ha p.'1^ famtao. 

Hasy yn #. cttdfenbe, trafa. -yn ya I. 
-sajän sata p. upptöro, blauba, t9dd« 
nad. -ytan tiaa p. uppmdda eipdfeube, 
afl)dUa, l)tnbra. -sähdan htaa r. vpps 
tpddPa fiM^t otDdfeube. -sahdys rir. 
-says yi[seu #. fya^i^t o^pdfenbe. -8«- 
köititen ta p. fjeffa. -siian ttaa 1. -s6- 
lan ttaä p. iaaa efter mtb larm, eftet* 

ma. 

Hatki en $, ranb tib. -keityn ya •. 

broia njgot. 
Hatkötan ttaa = kotkotan. Digitized by Google 1^ f(in «. brjb|!a, ttöb« nöbfalf, olla 
idixsft iM fi<ff>i. -huuto uöbrop -hou- 
fU ijejlace, -kaste uöbbop, -lei^iftudN 
jattdbröt, bai^igl liUagabt bröb, -pukko 
|idbln>uiigeu$rt, -tili itcbfaU, -Fara 
jpd^fjU^förr^b. h&diiuuskin meb nju^« 
gdn tiöb, haUhatnA i jlorjla ^afl, ha- 
firamAait iom fitavratl, liätimmiteQ 
tom ^aftigaQ. -aincn iseu a. brvibtTaiu 
be, fifjfiij. -fiisyyi yjdea f bnttjfa. 
-aUesti «rf». btiitjfaube. -dallioea ipen 
«. bt^jFaube, uötig, iiöUtbaube. -ii 
im «• brdb, ildube. rdlo lia 9, ^a 
bri!bt« ffviiba, firf!a. -tiina)(>« Ueo «. 
brdbjfanbet. -aiUn lla «. briSbffa, f?nti< 
ba, ^a br<ibtoin. -ailiA fin «. brd^ffare. 
-tiköitaen U t. fjeff,^, fuf!a. -ifiyiaa 
L -lyytau I. -(yiaa l. -löitän tlAi v. 
förortafa br«!bf!a, iiöbga, aufdtta, MU 
«Da p&f ffrömma. förfclja. -tyytielen 
lelli t. fortfaraiibe uöbgi^, m\iäna bi 
(^ t>L -Wyn ylÄ I. -laydyn yty? I. 
•^yimyo ntyfl 1. -laaimyo lUya 9, f>\i 
llaPi^ubab, uöo^]a^, xdU i iiöb, anfat< 
tfitf. -täys yk8i'u I. -tdfliinya )ksea «. 
nebftäiib b^ld^mbet, iip^ttouiigeii^ct, 
teki hAiayksisyädo gjorbf t fin v^b. 

jHai|ra an #. furt, rinuantc ^a. -aiuea 
ife9 •• furögb. -aisyys yyd^a ». |ut^ 
j>||bl^t. -roilsen ta 9. iDdca furögb, 
|a rtntuttbe vgou. 

Bafi^iaa, hayeliaUyys, fiarellAasti, hA- 
Tilöin^ bAvitlöiiiyys, hfiv^lidany ba- 
Tenielen, haYaUen, La väisty s. m. fL 
fe bapean. 

Havenea reia I. -»Teyn yia =ä= baviD. 

Bftvin ia 1. -Tiin vitft t. fctfaHa, föts 
fiDinna, rdfvi i armcb. -iutö nuön J. 
-tA öa 9. forfaU, förlnft, riiiu. -ikki 
kin «. förtujl. -verikki kin «, utarmab 
metintiTa, baufrcttfvelare. -itau ttfta ». 

grflöra, föcflofa. -iuaminen isen #. 
jfanbet. -iitäjd an v. forflcrave. -ilyi 
ykseij 9. forflörelff, foröbetfe, h«?ilyli- 
«en kauhistua fdröbelf<n« fbggelfe. 
-tttclen telia v. förftöra ett eftet a\u 
tiot, fmJntngom föröba. -vellyn Itva Hir 19 pif illd^a htM f. hMa, gdm j m MM 
(liaYahdan) ifr. hftpein. 

PikvAltan lUA 9. fltifa ^dtpft. -Tiliit 
aan a. glupfl. -valiaflsii •40, gCupfft* 

Häyhyn ^a I. -yilen lla 1. -h»'ltan liaa 
1. -hAilen lla V. bugC)4 titex, hiM. 
-baSdaa btia I. -haluelea bdulla #. 
^ugga tttt ^aftig^ meb tiiuberoa, (^ 
fa pfl. 

HAyiiiii ia = bAyhyn. -oAisen itf c= 
bäyliAhdAii. 

HAyry yu «. 00. -yinen itea «• cfoiibe, 
full meb 00. -ytöin liömAa «. otffcL 
-yo yA 1. -yya jtA ». ofa. -yi An UAA 
9. göra oi, iiebofa. -yiy* yksea «. cif 
gcriuug. -rl^yiAo tiAA «. göra ^aftig^ 
00, bräuna utttgt, göra ^ajtigt, b^y- 
lAylA höyhenesi Kft biiia ^oiiiviar lya^ 
ftigr ch, fig» ffufa fieftet af biua tviitgat. 

Haa AAn 9. pL bAAi bröiloi^p, h&ApAi?# 
bröUopp^biig. -yaattc^^t broIlpppdUdbet^ 
-vero bröUcpp^afgift. hÄvjAA lilAvir^ 
lii min brö((opp0a[gtft g4c om iii^ 
b. L jag fJc ej bitPtflo mttt bröUopp, 
i^9 fetiT f{ gift, olla bai^sA )\^sxx(x d| 
bröUcpp. — liAinen isea L -AAilioeii 
isen B. ^t brcUepp, bröUopp0, har- 
voin bAisiA pAtviii brölloppdbagar Ar» 
fällfputa. 

IlAäd.... fe bAAt .... 

HAAlin ia 1. -Iaao läiA 9. idpa beA»t» 
fani omfriug, beilpra. -li ia I. -UnA 
An 1. -ly yn «. beiiäUfaml)et, ht^fc» 
famH» ttoi (haArii^). 
nAAllyn Uyd 9. uiifuj, bli aubfallei* 
HAAly }ii «. iiMiggaiibe rörelfe, fn)&9g« 
iiing af o(^ au, ffafuiitg -\i;i yA *. 
rörad af o^ ^"' {^a!a0. toad (o. -yinyi 
yksen 9. törelfe af oc^ an. -yvAioea 
isen a. rörlig. -yvAisyys yydeii *. rötf 
lig^et. -\ matein UouiAn «. orörlig^ 
-yinAltöni\ys yyden *. orörlig^et. -ytaa 
ttaA r. röVa at 0^ au, rnufa, tuffa 
pd, f!afa. -yltäminen isen 9. ffjfan^ 
bet. -jtys yksen #. ffafning, -i|hri 
tt>efto{fer. -yttajA An f. {iafare, miftare. 
-yttehn telia 9. ffafa (. toiftj fori« 
faraiibe. -lAAn atA 9. YÖra0 af r^ an. 
-lahdAa btaA t. ^aftigt röra {. törof. 
-lAbttleQ bdellA v. töratf ^ajligt M 
0^ b(S (bAAiin). Digitized by Google 80 Hää Huria ii r. fpnnga Beft^rfant emfthtg, 
xcaxa BefldUfam. -inä fin s. fpräng 
f)it 0^ bit, Befi»rfaml)et. -rahyttelen 
(ellfi ». toaxa fortfaraute J)(l bejli^r. 
-räftn ätä' 0. fpringa af c(!^ an (haa- 
lin, hyörin). 

Haarraa rtaa == hsarin. 

BaadaD taa «.af^JIla, afuvirja, forbrif^ 
»a, öba. -täjä an ». förbrifu>are. -dyn 
tya r, Q^&l{a$, afmörja^, ^inbta#, 
häätyy häpiaan fommer pd fPam. -dy* 
tan tiaa r. fdtta ^iuber i iDdj^eu. 

Höhtn hdön «. ^dftic|^et, fart, höhtö- 
löyiy fiacft (ab, anlaa höhlda gif^ 
UJa f a rt. 

Höke kkeen «. Beflt^r, naimisen hök- 
keet gtftadtanfar, olla hökkeillaan tva^ 
ta brucfen. 

Hökkeli in #. ufet ^t)bba, tutfet. 

flökkyia an », pflab mjolf. 

Hökka kan «. tr arg (hukka). 

Hökkarä fin a. burn. 

Uökköra an s, fatoal\tt€p<ixoti (fmör^ 
blommand fröw)ipj)a). 

Höka anf.qmarfa, torr^ofla^ hökaheina 

(^»erbaseum nigrum l. fumaria officifM' 
li$ l. eampanala glomerata) .-äiseii sU 

9, ^ofia tm, fvufta, öfiueifalla mcb 
orb. -kili kkia t. ^ofla flarft (köha). 

Hoikka kan «. (uiif, tvaff guppaube tof 
telfe. -kkaän kata », ln\\Uf ttafma. 
-kyn kkya r. guppa, fdtta i faivaU 
))anbe rö«lfe. -kytys yksen ». fFafiiing, 
aup^ining. -kytieJen telia v. ffafa fniÄtt, 
fqn)alpa fmdit. ^kin kkia 1. -kehdin 
htia p* auppa fortfaraute, f!uUa, traf? 
toa, höiki kotiin va<^A big ^em. -kae- 
Ien «(fr. -kalien ilä v. giippa fmätt, 
fPotfa. 

Hölliä fin = höllä. 

H<dla an 1. -Uö ön «. Iö9, iiavp, lixdtx. 
-llyys yyden •. löd^et, (uc(erf)et. -asti 
«rfr. (ojt. -llyu lt}a 1. -Itenen lietä v. 
töfad, Mi löfart ^ppua. -Uitan ttaa 1. 
-liotan ttaa r. (6fa, göra löfare, fidp^ 
PA efter. -liotin ttiiuen t. pl. böUötti- 
met tpibb^ror. -lattelen telia r. P |tg 
löi, kävelee h. pdr .l^ogfarbigt. 

Holma an «. tnprmalm, tacfjern. 

Hölmö ön «. buml^ufbiib. -öys yden 1. 
-mj78 yyden #. bum^et. -miydyn ytyä HM 

f. för))Iuinba f!g, begl bttm^et. -myyil 

yta 1. -maiien Ha t. begd bum^rter, bete 

U9 tdpigt. -nifistyn ya 0. bU ^^igt 

burn. betagad af ftum fortodning. 
Hölppa pan a. ptabberaftig. -ana an «. 

buml)itftpub. -pasti adt. ptabberafttgt 

-paiaa ttaa I. -pc\tan tiaa 1. -pöitelen 

teila V. ptabbra, ffr<if[a. -ppeaenpetft 

r. hli plabberaftig. 
Hölpsa an = hötppfi. -atan ttaa I. -ty- 

tan ttaa c. plabbra, (unfa. 
Hölsp een «. mörja, mobber. 
Hölskaa aa 0. fqipatpad. 
Höl?aan vaia r. dfiuerjfölja, flubba, fnb* 

ba, fmiitfo. -ay» ykien t. dfwer(!öli^ 

ning, ftiibbniug. 
Hölö ön #. ffrdl, fPrdtare, fdne. -öl»n 

ttaa r. ffrdla, ffrdna, UU f!g fdntgt. 

-lajan sär. -laan ata r. ffrdta df> 

toerljubt. 
Hömyri in «. flamt^bröb. 
Hömö ön = bamö. 
Hongin nkia 1. ^ngyn nkya I. -nkailen 

lla 1. -Dgi«telen lia 0. bnimma, tne^ 

ta, ta (a toreftgt, fadfa. -kaisen sta 9, 

fndfa tiU. -ngahdan hiaa 0. ^ta tili, 

brumma bafttgt (honka). 
Hönkkö kön s, luuf. -kötan ttaa 9. 

lunfa. -kölys yksen «. luitf. 
Hönky ngyn ». fdttja, briinjl (^cd ftPtn>. 

-ngyn nkya 0. fdttjad, brunfta^ (bynkft). 
Honka iigan «. ^afdluft, Utea fmallntng. 

-kasen sta 0. Utta* Pn^(^ tiU, f^cfta 

tillgjorbf. -käys yksen». tiftgjorb §oflt 

uing. -ngin nkia 0. l^ofla ttUgiorbt 

fottfaranbe. 
Hönai in t, rutlet. 
Hnpetö ön 1. -perö ön «. fdne. « 
Höpisen sia 9.mimi(a. -pina an #. mutu# 

me(. 
Höpla an «. )?tabbrare. -lotan ttaa 9. 

Ijtabbra. 
Höpsa an «. fdue, tot «• fduig. -sin ia 

I. -saan ata o. bete ftg fdnigt, fufa, 

fjefl^a. -ahdan htaa ». begd en bum« 

f)tt. -akkö kön M fdue. 
Höpakka kan = höpsa. 
Höpötän ttaa = höpisen, -tys yksen 

== höpinä. 
Hörhiainen 1. hörhilainen I. hörhölii* 

nen isen = herhiläinen. Digitized by Google Hö? 

HörMtm tUt = hörköUn. -tyt yksen 
sr kOrkölyt. 

HAnMn fU f. fittra, Brumma. -ioi än 
9. fMrtniug, brumntng. -sUq u v. 
iftabtomma furrning, $a att Britmma. 
-ttys jksen #. Brumnittg. -rihdfln hUA 
». ^a^igt fnrra l. bnimma, fnarfa. 
-ithdys «tfr. -rftys yben #. l^aflig brum« 
ntng, fnarfuina. -rfthieien hdelU f. 
bnimma tiH ba o<^ bd, fnarfa fort^ 
faranbe. 

Hörkyn kkyi v. brumma, fnäfa, tintata 
totettgl. -köiäa ttiA ». brumma. fafra 
gnägga ff. ^äften fom n)itt ^a fcber. 
-köiyt yksen #. brummanbe, fafta 
gnäggning. 

HörfpA p&n «. lingot it))))^4enb<, -korva 
tt)»pft^eube ora, tp, fdv m^$. 

Hftnky yn «. fEdfa. 

Hörtka An «. frafanbe tinb. -kyif yA •. 
ftafa. -kylftn tUA 1. -kyttelen tellA 
•. d^abfomma ett ftafanbe tiub, l^a 
•tt frafa, ajat hörskyltelee för frafanbe. 

HöHsikAt kkAAn = hArttikAs. 

Hörta An «. rif bjefe. 

fldryn yA 9, brumma, furra, fFaba, hö- 
ryniAtUi utan att brumma, utan gu|^, 
Utt, föfert. -ymAtöio UömAa «. ide 
fnrranbe, offablig, fdftr. -yoiAtlftmyys 
yyitfo «. oflablig^et, fäferl^. -yyn ytA 
9. fiifiai, upnhpta, 

Bbrö ön «. faufam, kAy bdrökii bUr 
imfamt, faflligt. -ostelen lU 1. -riste- 
Ifln Ha f. l»$na, fätta upp dconen ff. 
ffiftm. -6s öksen #. finromer. -östyn 
yA 9. b(i anbtruteu efter ftarft lopp 

Bassö öd #. lunf. -6lAn ttAA v. lunfa. 
UAsy JO «. ftarf. -ytAn ttAä ». göra 

farfiiigt. 
Höakkö kön «. tagia, (ättf4tbia. 
HMkdtAa ItAA v, lunta, nauraa hötköt- 

lAA ffcattar (ögt c^ meb afbrctt. -köt- 

Ulea tellA I. -kelyiAn ttAA «. tunfa. 

«ke een «. lunf, lunfanbe röretfe. 

-kAhdAn htAA 9. ^afligt rdra« frdn fin 

blattf, bimpa, fltnta m. m. 
flMy djn s. bam, ftoft, fjun, flaga, -maa, 

-Limi ld€ jorb, fnö. -ytfln ttAA 9, fta* 

fa of bam, fioft m. m. 
Hlt& dön «. lö«, frar. Höy 81 Höyhen nen t. ffäber, -kenkA Idttfotab, 
höyheoheinA = hökkörä. -helAinen 
isen a. fjäberartab. -heninen isen •. 
befjdbrab, af f jäber. -heneiöin ttömftn 
«. fidbertötf. -henettömyys yyden #. 
fjdberlö^l^et. -heonAn ntAA ». aModa 

' fjdbrar. -heotelen nnellA v. afpIo(fa 
fmdniugom, refa fjäbrama, pb\^,ffö^s 
fdrba0. 

Höyheltelen tellA =r höyhöttelen. 

Höyhö ön «. Idtt, tanf(d0. -ottelen tellA 
f. fpringa \&tt, bcte ftg tanflöfl. 

HöykkA kAn «. xa^, 9. raff^et, tiftigl^et. 
-kin kkiA 0. n>ara rajf, ^rfa ptS. 

Hövkky kyn «. ffafniug, guppning. -kyn 
kkyA 9. ffafad, guppa. -kytAn ttAA 9, 
ffata, f)a att guppa. -kytys yksen «. 
ffafanbet, guppning. 

flöyly f. mj6(fWr, glefl f^äx. -yn vA 9. 
flabbra. -ytAn ttAA ». Uta fitabbca 
(löyhyn). 

HöylA Au 9. l^^ftDtl, huulihöylA iponts 
]^pfn)e(. -Atöin ttöniAn «. uton l^pfvel. 
-AAn AtA V. ^9^. -AAJA An «. l^bflare. 
-Ays ykien #. ^t^^tng. -Ailen llA »• 
4pf[a fmdtt. «AtAn tlAA *. Uta f^fffia. 

HöyoA An 4i. ^&roit% oftof. -AhdAn htAA 
9. begd en buml^et, bU fdkoitf!. -Ah- 
telen hdellA 9. begd bum^eter, Utt 
fig fi!»itfrt. 

Höyry yn «. diiga, dngare, -laiva än^ 
fart^g. -yinen isen a. duganbe, fu(( 
meb onga, af dnga. -yn ja 1. -yyn 
yi A 9. anga, afbunfta. -ylAn ttAA «. 
Idta dnga, tdta afbunfla, förfe theb 
dnga, ffafa, mf!a om (fd att bamm, 
ftoft 9rar omfrtng). -rAytAn ttAA 9. 
göra dnganbe. 

Höyse een «. afffaf, fdgfpdn. -einen 
isen •. fnaflg, af fdgfpdn. 

Höysi in 9. btnifemaff, b(obn)ar, koiran 
höysipuu ottoon, ^dUtrp (»iterjMM» 
9puiu») (heisi), -nen isen a. toarig. 

HöyskA An «. 160. obuglig. 

Höyssyn yA 9. gnppa. -ytAn ttAA 9. ^a 
att guppa. 

Höystö ön ff. pt^lfa, flnl^ugget fott od^ 
fett, frpbba, Idfemebel, f ett, gdbning. 
-IötA An c. miiftig, f rpbbanbe. -lAn AA 
1. -tötAn ttAA 9. nuf»a, frt^bba, göba. 
-tötys ykstn #. flufiiing, ft^bbniug, göb# Digitized by Google 82 Höy ning, -le eea r. ^?^tfa/frj;bbmTig, 
frt^tobniebel. -ty yn $. fr^bbning. -lyn 
ya r. bfi fhifba^, fröbbab, Ui fet, taga 
tili. -tyUn ttäÄ = köystölän. 

Höysy yn = höyse. 

Klöyty dyn 1. -fäte eed 1. -tö dönl. -de Ihm 

tee» f. fluit, fna«, finga, raTtk^nden 
höyUleet fdrlef^gnabB. -tyvä an I. -tyi- 
nen Isen 1. -töinen iseh I. »-teinen 
isen o. fnaflg, fiunig. -tyelen llä 9. 

fpriba fita«, Rim, fafta ftmgor, mara 
fnafig. I. Id . . . . f« it 

les m. Ä. fc ike .... 

Iha an a. g(ab, munttx, «. Bel^ag. -aan 
ata r. »ara gtab, fägna f!g. ^aus uk« 
sen g. fägnab, fortjndntng. -aun uta 
e. Ui g(ab. -astun ua v. g(dbja0, Uf» 
nm^, blt fdrtjiiR. -autan ttaa I. -as- 
tutan ttaa r. tif»a, gldbfa, förtjufa. 
-aelen #tfr. -alien 11a I. -astelen Ua 
9. fogna ftg dt, njuta. 

Ihala an a. otoanfig, fdHfom, «nberBot. 
-lian haa v. Beunbra, meb BemÄran 
ä^äta, t&ngta efter. -Uus uksen t. 
Beunbtau, längtan. 

Uianfl an 1. -nainen isen a. intaganbe, 
y"f{*9/ fortjufanbc. -nuns uuden 1. 
-naisuus uuden «. liuffrgl^ft, föttju* 
fanbe egenffaD, t&ä^t -asli adg. Ijiif* 
Itaen, H fdttitifanbe fätt. -nn^s ntedn 
t.iutagftnbe fötemÄf, iäätiii%jittinii 
uing, -nnan ntaa ». göra förtjufonbe, 
förljufbtf/ ibantava Httovejf. -ntelen 
noella t. giJra fmitt förtjufairbe, Betc 
fig förtjuft, fmiifta, fmefa. -noitan 
ttaa t». göra fortjiifonbe. -nnun ntua 
l. -noitun ttua r. bfi förtinfanbe. 

Ihan fe ibka 

Ihdan f e ihta. 

Ihistän äa t, ofJDerftödmma. -tys yksen 
#. *fn>etf»dmnmg, -jsnka fdtr fom 
Öft»crftt)dmmö0. 

Ihka ffen, ihan prol. ihkaten ibet^ aHbe^ 
U$, ihka uusi 1. ihan uusi 1. ihkaten 
uusi aUbetfd Iit;, ihan iltasella fettt 
j?a aftone». 

Ihki (= ihka) gen. ihen ndgonging, flunbom. 
Ihkaan hata 1. 

qtoitta, begdra 

fnt)ftning. 
Ihko = ihka. 
Ihme een 9. Hnb«r. -einen isen. 1, ••hkun ua r. fn^rfta, 
U^anbe. -hku hun ». -eel- linen isen a. nnbertig, unbetBar. -eel- 
lisyjs yyden #. unberlig^et, tinbnbat^ 
l^et. -eellisesti adp, nnbetllgen, nnber^ 
batt. -ettelen telia I. -eksin ia 9. 
föninbra flg, bennbra. -etys yksen t. 
fötunbtan. -maan ats 9. fmrcOa ^ 
förhera. 

Ihmeno on = ibminen. 

Ihminen isen «. metiniffar ihmbkontft 
inrnni|fo|Idgtet, mcoffCi^l^et, ihmisen 
sieni ti^a {agmriem äetlcioafiM). -isyys 
yyden «. mtn^h^ti. -mentnen isen 
a. I^t. menniffa. -isoili nen isen «. 
meitflftg. -isesti 1. -isellisesti adt, 
nienfE(»g«i. -islyn ya ». Ui mtmxfhk. 
Ui foltlif. 

Ihmus uksen a. farg, girig. 

Iho on f. l^uTf^ l^nb, ihoraatteet ftdbema 
tidrmajl Irovbctt, iiuberfldber, ibo»- 
kartainen Itfdrgab, ibohiiri mnfM^ 
t^rfiiing = elohiiri, pL ihot IlntÄ^a 
tenabt. frdn b(^r. -öinen isen •. 1^. 
()»(!, qiorb of tiga. -okas kbaan r.- 
liffl^rfe, fPiortö, «I. meb gcbt ^vXi, -oaB, 
oamaan =: ihaaa, iiraamaali fr ihft. 

Ihra an «. iftet, ihrakupu i^rBitf. -aincn 
ifen «. of tfler, fmorb meb ifier. -aan 
ata 9. fmöria meb ifier. -aus uksao, 
#. fmdrjning meb iflcr. 

Ihta dan /. (ufl, Begdrelfe, ihdan = iban 
f e ihka. 

IhTen nen «. ep, for obbere, ihT«nii 
aliyenia = ihan ah?enfa tbel oBbcrdr. 

Ihvi ren *. ftt>ett, fwetlluft, flonf af 
brnnftig^et, ben iute libfln of ndfii^^ 
fom fage« febnore, mjölf^di:, ihvisam- 
mal fdrrmodfa. -inen isen a, fwm« 
luftcmbe, fmettig, gjprb af btn inre fl^ 
bon of ndfwer. 

li Iin *. 3il fccfen, Iisalmi 3benfo(mi 
foden. 

lilakka kan 9. f ori, kyllä miiia baneHe Digitized by VjOOQI^ Hl 

iilakao nftytAn ncg f!att {ag gtfma ffd 
nom ffiwt«. 

Kli in I. -liainen isen t. bicbtgef. 

liEskotti dn #. igetfott. 

Ktti tin #. 3t^i« focfeu. 

^ fe ikfl. 

Ijftinen isea a. etoig, etodtbefig. -isyyi 
yyden t. etDdtbettg^t. -isesti atff. e# 
M&itetigen. --ällioen isen 1. -akäs 
kkdfln «. dlbrig, ^(berfltgen. -Allisyys 
yydcn #. dlbrig^et, ^g dlber. -atöm 
UömAn tf. utan d(ber, minberdrig. -flttö^ 
myy» yyden #. minberdtig^et -istyn 
yi r. fötdlbrod (ikä). 

Ijffii adv, txoi^t, etoätbeHgen (ikä). 

Ie ikeo «. ringen i f(o(fa tid att fdfla 
f(d)))}9vdngcn. 

let ikeen «. of. -^tän ää v. f))dnna i ofrt, 
toara tnot^räfmig, fifbad. -stelen llä 
9. fpdnna fmdtiingom { ottt, roaxa moU 
fp^bt^g. -stys yksen «. fpdnnmg i 
M, !if. 

Iken nen «. pl, ikenet tanbfott 

Ud nti ff. etoig, eicdrbelig, allbe(e«, iki- 
pliTiksi fdr (n)igt, f^ atttib, ei iki- 
ptirinfl allbtig i toerlben, -runoja c« 
»Ä^Kg fdngare, -hyvä etoigt gob, 
-^ftnba utgammal (ikä). 

Min itää 1. -ttelen teliä •. totta ^ 
fffom tfnren nnber bntnfUtben, ^ams 
ma, fn^fta. ' 

Ikfl in 0. I^dfttg. 

H&mia an :^ akknna, ikkunainen isen 
t=s aksanainen. 

Ikn = iki, ikusoTinto etotg förfonmg. 
-oisa an 1. -uioen isen a, dlbttg, e« 
iDdtbettg, ijän ikuinen gammal fom 
tibcn, utdtbrig. -uisuus uuden «. SU 
btigl^et, etodrbelig^et. -uisesti air. e^ 
fvdtbeligcn. -nustan h -uustutan ttaa 
a. företotga. -uustun ua v. b(i ttt)ig, 
^Kg. 

il ran 1. ijänt.Itf^ttb, dlber, obeatdtu: 
ttb, ikäpäirät lifitaaax, -kausi 
let igenom, -veli iemimrig, -voiito 
ätott fitan, -puoli Isonnen ttlC 
dlbem, -loppu kflgammal, 
tiyttäjit ep, för toi^et^tdnbema 
ftantfomma totb fuU dtbtr, ei ikä- 
tl L ikini adbrfg, niin ikään allbe^ 
%9 fSi, ^eft ti);Tigen, ikään kuin {ufl Ikä 83 fdfom, ei ikään ingaluuba, tot|i iät, 
ijankaikkinen (i % f. ijänk.) etotg, 
ijankaikkisuus etotg^et, ijankatkkisesli 
emigt. -äinen isen n. I^t. dlber, dlbrtg, 
drig» alaikäinen mitiberdrtg|, saman I. 
ybaen ikäinen iemndttg. -äisyysyyden 
9. drig^et. -äisesti adv, dtigt. -ään- 
nyn ntyä p. fördlbro*. 

Ikä vi än M, (dngfam, trdftg, lebfam 
(motf. hupa, hauska), minun on ikä- 
vä jag f^at Utfamt, i. moka matfom 
ei gdt äif istun ikävissä fitttt od| 
lang(eb^, odotti ikäviin asti todntabe 
dnba M UUnat, ikävän kukka för^ 
gdt mtg ei {mysoUs §eorpMdti), -vyys 
yyden #. leb^nab« ttdfig^. -asti ad». 
lebfamt, Irdf igt. -vöin idä 1. -vöitsen 
ti r. ttdna, Idngia^ ^a lebfamt. -voi- 
minen isen 9, trdnanbet, Idngtftnbet. 
-TöTtsemys yksen #. trdnab, Öngtan. 
-vöitsiä än 9. fom Idttgtar. -vystynyä 
I. -vöistyn yä ». (eb«na toib, fd trd? 
f tgt utttdfa^, ikävystyi aikojansa tebi? 
nabe toib f!na for^ddanben. 

Haan ata », fottafo. 

Ilahdan, ilahdun, ilakoitsen fe ilo. 

Ilet.... fcilki. 

Ilja an 1. -ama an I. -ain amen 1. -an- 
ko ngon, 1. -anne nteen I. -an nen 
I. -annes eksen 1. -jen nen t. f^ättä, 
fiiplpxMtt, -akka kan 1. -äkäinen isen 
c. i}a\, fiiipptiq, glanff. -ana an #. 
fTem, friJ>J)rig^et. 

lika =*ilki. -amainen isen a. fSUnah 
tig, tekee ilkamaisiansa Bebttfioet flna 
ffdlmfl^ifen. -amoitsen ta L -amoin 
ida 1. -astelen Ua v. bttftoa gdif, Be« 
gaBba, for^dfba fig, fdgna fig dfioer 
anbra^ ol9(!a. -astelia an t. U^pcU 
iatt, ffdtm. 

Ilki = elki, ilkipinlainen i(l)Kirig, -pin- 
taisuus tHparig^et, -pintaisesti iUfdfi 
rigt, -vahainen fjelftnodtoig, -vakai- 
suus fie(fi8)Dd(big^et, -valtaisesti fjelff^ 
todlbigt -inen isen •. pahanilkinen 
^^gd* "isyys yyden #. pahanilkisyys 
fl^gg^et. -ilkisesti ad», pahanilkisesti 
ftl^ggt. -iä än a, leb, flpgg, toebet^ 
flpgglia, todmjetjg, ilkiä ilma fult tod:» 
bet. -keys yden #. ft^gl^et, ttebet* 
pj^gglig^et, todmielig^t. -iästi adv. Digitized by Google 84 Ilk Ilm ftV89t/ tt>5m|e(iat. -iö ön t. ftl^gg, ^u 
imii ivaretfe. -Ikeen 1. -Ikenen leU 1. 
IjelA 9. iät ^^, t(fe af^, ilkeetkö teh- 
dä ^\)x bu ej att 00(0? ci ilkene tart- 
tua l^aii {!vc ott ^atta nti. -leläu 1. 
*lj'Ua ttää 9. to&da a^fb), minua i- 
leiUä jag todmjtd. -letys yksen «. 
{It)99e(fe, aff!t;toJtb toarclfe. -iitelen 
ila = ilkastelen rilka). 

]lkka kan 1. -kas kkaan a. ndgct 
oBel^aglig. -kan kkaa r. toaxa 
begabba, ivcimia^, ftdfad. 

Ilkku kan «. HpQ^tl^t, fpe. -uinen isen 
tf. fpefuK, fatirtfP. -kun kkua v. toa« 
^A ^9dd' f^^^^^ ^f>^^^c egen framgdng 
iDib aiibratf c(^(fa, ^dna. -kutao ttaa 
». toötfa afffj) = ilelin (ilki). 

liko prt. fpefuIU, ^InfufU, tDAmJettgt. 
-kon kkoa ». wara fll^gg, begabba, 
lodmfa^, fx&ta$. -kotan ttaa ». »dcfa 
af{!9. -koltelen teJla t. tod(!a fottfatt 
am f Mt Pa flJ?gat, W«tt^ ffr^ta 
öfivet egen framadng toi\> auttad o» 
Ma (ilka, ilki, iikka, ilkku). 

liliUn ttftä 1. -ttelen tcllft ». grdta 
fmatt U))a. 

niistän aa 1. -telen Ha ^ allistelen. 

Illitseq ta 9. loda, reia. 

lUo ou «. t(!e fpetflg tt>in!e(, illokirves 
t^xa meb beitet i trubbtg »tnfe( mot 
Ifaftet. 

niukka kan = lillukka. 

Ilma an «. Ittftftetd, aHt emelCan l^im^ 
niel 0^ jorb, toinb, todber, tomf)tt, 
tuAtxrHcecf, p^ha ilma bdltgt trdbet, 
ilma nousi idasia olvdbret ii))))gi(f i 
öfttx, ilman puuskat toAberilar, ilman 
rikkeet qiftMuniitgar af tväbermerltng, 
ilman kansi I)tmla()n7alf, ilmakehä 
atmodfer, ilman ranta l^otifont, ilman 
kulmat I. pielet n)dbcrfh;e(!en« tata il- 
maa dt bftta l)dn, tuo ilmaan I. il- 
moille ^emtar i bageti, braget i Iju« 
Ut, elaa ilmalla lefmer af (tift, af 
intet, ilman sitä ntaii bet, befutom, 
ilman mitään for intti ^ Ilmajoki Sis 
mola foife», ilmahaukka glaba {mihu$ 
r€$mli8). -anen sen </tM. antaa ilma- 
seksi gtfivft föi; tntet, gtatitf. -ainen 
isen m. bt. (uft, lu^ig. -aisuus uuden 
*. (uftigbet. raisesli adt. liiftigt. -ari in 1. -annen ismi «. fom l^ratigdtft 
meb luft, 9p, för fmeb m. m* -alar 
tlaren t. liiftend goiiud, npmf. -asto- 
on t. f (imat. -aan ata r. braga i bagen, 
upbenbara. »ifa, todbta. -aun utu 1. 
-aannun ntua t. fomma i bagen, up^ 
|>(ubara0, framtrdba. -aus uksen L 
-auminen isen L -aantuminen isenr 
f. framtrdbanbet t bagen, fenomen. -ai- 
sen sta v, ^afltgt uppenbara, ivifa, 
iibbtd<fa (ilme, ilmi). 

Ilme 1. ilmei pr/, ubpcnbart, flart. -me 
een /. tippenbattUng, fenomen, luonnon 
ilmeet natutfenomenetna, näki ilmeissä 
fdg tl^bUgt. -einen isen a. uppenbot, 
tl;bUg, uppenbart lifnanbe. -eisesti «rfr. 
nppenbardgen, flacltgen. -estyn ya ». 
uppenbata«, teifa Äg. -estys yksen $, 
nppenbareCfe, -kirja nppenbarelfebofen. 
-etty tyn 1. -etyinen isen #. allbele^ 
\\l, han on ilmetty isänsä l^an dr \\\is 
Icftoanbe f!u far, ilmetty piru fjelf»a 
fan (ilma). 

Ilmi = ilme, antaa ilmi angifioa» ^ppa^ 
ilmityö upperbar gerniitg, bar germng, 
ilmivalkia Idganbe e(b, tulee ilmi fom? 
mer i bagen, bltr nppeubar, tM)pbaga0. 

Ilmoinen isen = ilmeinen, ilmoinen 
Jumala ben nppenbare ®nbeu, ei sin& 
ilmoisna ikänä allbrig nuber folen, 
odbrig i toerlben. -oiian ttaa v. up^ 
penbara, fungdra, befautgöca. -oitas 
uksea «. tt((fdnnagtfbanbe. -uittaja aik 
8. angifioarr, nppbagare. -oittelen telia 
f. fcrtfaranbe nopenbara, befantgdta 
(ilma, ilme, ilmi). 

Ilo on «. gldbje, on iloissansa dr g(ab, 
ilomielin meb glabt finne. -öinen isän 
1. -ollinen isen I. -oisa an «. glab. 
-okas kkaau «. gtab, g(dbtip. -oistta<» 
uuden «. gldbtig^et. -oisesti 1. -oi- 
sasli 9d9» glabt. -okkaa«ti adt. g(db' 
tigt. -oke kkeen t. gidbiedmne. -otoia 
ttoman «. gldbjelö^. -ottomuus uuden 
«. gldbjel6dt}et. -ottomasti md», ^Idb? 
Jelo^* ->on oa 1. -oon ota 1. -öitten 
ta V. aldbjaö, n)ara glab. -oilan ttaa 
I. -lahutan »dr, -lautan ttaa 9. aidbio, 
minua iloiltaa jag fdnner g(db]e, jag 
ler. -oitus uksen.*, gldbjanbet, ni>D' 
mutitring, (nflig^et. -oittaraineB isen Digitized by Google nt 

«. gfäbjaube. -oiftelen telia 1. M>ite- 
Ien Ha •. fmltt gtöbja, Ibete ffg ^\&\>s 
a^t, mitntert. -lahdao hUa 9. gcva 
toftigt g(ab. -lahdun fatua v. blt ^a< 
IKgt gtob, fptttta tili af gläbie. -läh- 
döt aktea«.g(ab ö^Derta^ntng. -lak- 
telea hdella 9. ^pxitta tili af gldbje 
ofta, loata gUbtig. -lakoitsen ta 9. 
^a glaba upptdg, |o)»>a af gUbje. 

Ilta lian «. afton, -rasko aftoorcbnab, 
-paoli eftemtbbag, -p4iya aficuqmtf), 
illoiB aamuin mot^ott c4 afion. -anen 
ien Hm,^ = ilta, iltasella cm aftoucn. 
Hiiaen isen 1. -llallinen iscn «. fft. 
afton, f. (fmäll^arb. -atm ula 1. -aan- 
min ntua 1. -Uaston ua 9. Hi aftoti. 
bU tiU oftoneti. ^lastan aa v. förfe 
Ht aftonen, giftoa qtodndtoarb , fpifa 
(ttodn^matb. -Uastelen Ua 9. fpifa of< 
tmtParb. -Uastutan ttaa v. f^a att lDr£j[a 
tili qtn&Uen, gifiva qto&fUkoatb. -llat- 
inn ua 9. btcfa inpd qto&Utii, ^amxa 
UU natten. 

Utlkka kAn 9. l^at id. 

lUti tin 9. ofberUbft pd ffo^Iagg, naut- 
tii iHiksensA tijnter H Uptt, gtatid. 

Itre cen 9. dtbörb if. eqvitDcf, toäfcnbe, 
otjub. -en nen «. ffamtöd, fFdmtfam. 
-etöin ttömän a. fii^ag, l^dnotibe. -eh- 
din htii 1. '-eilen llft 1. -ehtelrn hdeliä 
9. ^afioa up>)tÄg, put« för flg, göra 
natr, briftoa gäcf. -ehdys yksen 1. 
-eily yn 9. upptdg, putd. gädf. -ehteliä 
1. -eifii an 9. putdmalare, upptlgd* 
mafare. -voitan ttaa 9. förorfafa todnu 
jelft, todda (eba. -voitui uksen s, ro&ms 

Ilves ekseo 9. (o, lob|ut. 

Imakka kan a. fatafttg, ndgot fot. 

Imannes nteen «. föt, Ijuf, angendm, 
teki haavan imanteebi fliftate fdretd 
fmdtta. -utelen unella 9. t^ifa om 
fötfofcr, loata Iddet, gtina i loäbtet 
(^ingfif tjut). -ntelia «n 9. Iddfetmun, 
gntmanb. 

linara an 1. -rta rran a. t&d, fBt^ a\u 
antätn. -mit uen Jim, Itten oä) täd, 
^tnngf. -rtuus uuden 9. tdcf^et. -rran 
rtaarl. -rtelen rrella ». fmitfra, fmefa, 
fe genom fingtatna» betomma {19, fFt9tä. 
-rros ukSen ». fmidfet, flemig^et. -rte- | Ime Ö5 lia an 9. fmitftare. -rtti tiu 9. flcnföta, 
betgfcta (^9/yp9tfitf9i «a^re). 

Ime een = ihme, imebdin htlä = 
ihmettelen. 

Imeinen isen 1. imehno on l. ihmeh- 
nolainen isen = ihminen. 

ImeU an I. -lifls aan «. fötig, fctaftig, 
gdft, iraelA Aflni gdd fldmma. -lyys 
yyden 1. -liaisyys yyden 9. fdttg^et. 
-asti 1. -(iäl<esti «</9. föttat. -Ilyn 
hva 9. blt fottg, mdltad. -uan Itsa 1. 
-Ilytan tiaa 9. göta fötig, fötfötma, 
ntdlta. -Ilys )ksen 9. fötgöiuiug, mdlt* 
uing. «löitsen tä v. antaga fctma, 
Mi fötig. 

Imen ea 9. fuga, bi, imee sormesta fu^ 
gct of fingret, fig» biftat, flngetar. 
-emineu isen 9. fuganbet. -enlA nuAn 
9. fuguiiig. -evaioen isen 9. fugaube, 
bienbf. -emAlöin ttömaii a. i(fe ftiganbe. 
-eke kkeen9. fugor, plijlet (§uleop»it), 
fugröt, munQ^cfe. -tmi in 9. fug, imi- 
huoko fugtöt. -miA An 9. fugate, bi$ 
ate. -mijkinen isen 9. loäptiug. -mo 
on 1. -mu un 9. fuganbe ftdUuing, 
fugnitig, suu on imussa munneu dt i 
fuganbe ddnning, imulaitos fuaapparat, 
imukukka )odpltng. -muke kkeen 9. 
fngtor, mxxn^Xfät' -misA an 1. -musa 
au 9. l^ona, imisA kissa fattl^ona, i. 
sika fugga. -elen IlA 1. -mielen 11 A 1. 
-eskelen lU 1. -eksin lA 9. fuga fmdtt, 
fitga fcttfatanbe, ^dSa pd att bi. -etan 
UAA 9. gifioa dii fuga, bia, bägga, 
amma. -etlfijA An 9. bigifbate, amma. 
-ettaminen isen 9. bigifnmg, ammait9 
bet. -etys yksen 9. bigtfniug, bdgguing. 
-ettAvätnen isen a. bigifteanbe, bdg« 
ganbe. -ettAmatöin ttömAn «. (dt W 
gifu)anb(. -elin ttimen 1. -rrin rtimen 
9. fpeue. -eyn ytA 9. bli fugab,utf\iga«. 

Imeno on 1. -nto nnon ==: ihminen. 

Impi mmen 9. jungftu, immen tuska 
n^mfomani. -mmyt mpyen iim. ftten 
jungftu, ^id^ liUa. -mmikko knn 9. 
juugfru, qtocb. -mpeys yden 9. juiig* 
ftuboni, iungfruWwb. -uinen isen « 
jungftulig. -pisyys yyden 9. {ung^ 
ftulig^. 

Ina an 9. ett {(agd mtnbte iiot. -aan ata 
r. btaga fdbati iiot. Digitized by Google 86 Ina loajan aa = inisen. 

Inari in «. Qtnaxt. 

Inebmo on 1. inihmino on = ihminen. 

Inha an a, ilai, fit^gg. -akka kan a. 
«(Sgot ft^gg, »Ämielig, dcfUg. -ho on 
t. afi!^, »ämjelfe. -hoon ola ». jijjg* 
gad, n^dmjad toib, befrodtad. -hotan 
tina 9. n>ä(!a aff!9, förorfafa mottoit^ 
ja, ntotbjuba, ht\wäxa, pU^a, -hotus 
uksen ». anlebning UH afjf^, toäinlel* 
fe, befwör, ^)Wga. -hoitelen telia •. 
fmStt toä(fa off!^, beftoära fortfaram 
be. -hakoin ida r. Bete f!g jl^ggt, 
Xoaxa ftodr. 

Inhiminen isen = ihminen, -illinen 
isen II. menfflig. -illisesti aäp, tnenfE^ 
ligeu. 

Inisen stä r. qtoiba, pipa. 

Inkeri in «. ^Hgrtb, Inkerin maa 3^» 
germautmib. -ngrikko kon *. 3h^^^ 
ntanldnbare. 

Inkko kon t. il^a, lapsi on inkoitaan 
bavnct ilf!a*. 

Ingun nkua r. gndHa^ )>i)>a. 

Innin iä p. pipa, l&toina (infefter). 

Insakka kan a. tri^g, (at, ijlabig. 

Intainen isen a. fclt. 

Into niion •. fjfildfraft, fantafl, ^önv^cfs» 
ning, effla^, vihan innossa i toxtUi^ 
mob, intomies troUfart, fd|atnati, ma^ 
g^tr olla innossa I. innoissa toaxa i 
effia«, toara l^dnröcft. -öinen isen 1. 
-oisa an a. begäfbab meb fiäldftaft, 
faänx^dif efflattjf. -oisuns uuden #. 
l^nr^tftiiug, cffiatijft tiUfldnb. -oisestr 
adv. f)ä\ix)^dt, meb e!flad. -nnollinen 
isen 1. -nnokas kkaan a. begdftoab 
meb fidl^fraft, fuiKrif. -nnollisuus 
uuden ». fnittdfl^et. -nnoUisesli ado, 
fnitttift. -ntoon nnota J. -ntoilen Ha 
j. -nuotan ttaa I. -nnotlelen telia v, 
gifkoa fjdldfraft, g6ra f)&nx^äi, bringa 
i t^^a$, ent^u^admera -ntoun uta L 
-ntoudun utua I. -nnostun ua v. bti 
1)änxt}dt, fomma i efiia«, bU ifrig. 
-nnoitsen ta v. Sbagaldgga fj[dl^fraft, 
xoaxa l^dnr^cft. -nnoksin ia v. ifra, 
fantifera. 

Inttara an «. troKmebet. 

InUn ttäS L -ttäAn tAlä 1. -tlelen teliä 
1. -tätän ttfiä r. flreta, ^rnta, grata if Imi 

moi, btl))tttetajr fom^. -tti tin #. 
jfltetanbe, pxui, genfitäfmig^et 

Inun ua r. f|toiba« pipa, (inisen), -utan 
ttaa 9. ]^a ott qivtba. 

Ir ir ini, ntxop tUl retelfe. — Irritin 
ttsä 9, teta. 

Ira an = iha, 

Irjanne nteen v. fiarl toinierfölb. 

Irjun ua e. grina, ^im, 

Irki = irti, irkinAinen = irtonainen, 
irkamoitsen ta == irionen; irkitauti 
]^i;)}od^onbrt, l^^flert (irrallinen). 

Irmaska an t. grisig toarelfe, griattUe. 
-stelen Ua ». ^öxa grimacet, grina. 

Irstas aan 1. -tain amen 1. -täinen isen 
1. -Iällinen isen «. Idttftnnig, U^U 
tig, utftodftDanbe, liberltg. -taus uden 
1. -taisuus uuden $, IdttTdrbtg^el, U9s 
afttgl^et, Itberligl^et. -laasti 1. -taisesti 
odp. tditfdrbigt, tiberligt. -tailen Ha 
9, lefu^a öfujerbSbtgt, toaxa utftt)df« 
toaube. 

Irta rran $. oButtbet, frttt tiftfldnb, las- 
kea irralle ^&ppa frt, 16^^ -rti pri. 
obunbet, töfl. -rras rlaan 1. -rtain 
amen 1. -rtainen isen 1. -rtonainen 
isen 1. -rtinäinen isen a. Iö0, lebig, ir- 
tain omaisuus (ödegenbom, irtain nai- 
nen ogift q\t?inna, irtain kalu mobeL 
-rrallinen isen a, tod, «. I^^podj^cttbrt. 
-rtaus uden 1. -rtaisuus uuden L -rto- 
naisuus uuden t. fxii^it, (ebig^t, o^ 
bunbenl^et* -aasti 1. -rtonaisesti i. 
-rtaisesti odp. U% fxittf obunbet. -rtaun 
uta 1. -rtonen rrota 1. -rrotun ttua 
ff. loflna, b(t U9, -rrotan ttaa v. gota 
Ui, befria, Iod{tdp)}a. 

Irujain amen ff. l^udbjur. 

Im in a. ]^atf6p))en/ grinanbe, irnsuu 
1. -hammas grinote, beft>ottare, ovi 
on iruliinsA borten dt l^alföp))en. -in 
ia 9. toara l^alfo^^pen, grina. -ist&n A& 
1. -itän ttftft 1. -votan ttaa ». I^olf^ 
oppixaf grin^. -itys yksen 1. -istys yk- 
sen #. Bflffö^Jbmng, grin/fjje. -ittäjl 
fin 1. -istaja an #. fom gov ]^alf6|}))ett« 
grtnare. -ittelen telia 1. -istelen lia 
9. fcrtfaranbe toara ]^atf6t>t)eu, gvina. 
-istelia an ff. griiiare, befpottate. -is- 
tyn ya 1. -ityn ttyä «. oppna m lU 
Ut, fptidfa, remua, gipna. -istytan ttaa Digitized by Google im. -VO on *. gritt, mf»a L f^fa 
for i)erfBtof (pihti). 

Isken eA «. {la l^afligt, i. lulla P u))p 
e^, BUjctra, i. suoala {Id dber, dter^ 
lato, i. roieltaoi trdf a mitt flttne^ iske 
^Hti idastft fiä u))p ett moln ^dn &ittt, 
tski silmAosA itflfin faflabe ögonen dt 
0{iet. -emioen isen t. ffdenbet -kiä 
an 1. -kuri in #. fom ftdr, fnäp^jott. 
4ku un t. ftag, silmän isku Btinfuitig, 
suonen i. dbetidtuing, iskulintu fcget 
(«m {Idt (tna flot i toftDet, i»l. ukut 
dfommot gcnom fmitta. -elen L -es- 
k^en V. {(d fcrtfatatibe l^ftigt. -elda 
Ittä •. Idia {l($. -eUelen teil& v. tdta 
ofta {Id, isketelU sanoja ))I<ibbtA. 

laka u» 0. fUbbig, uttfen, fimifldd, leipä 
on iskoUa Iköbet &t flt^biat, maltaat 
orat isknlla VMUtt &t Uim%t, mttU 
^os otsen •. lUfkttaUi^ beg. -keyn 
ytä 9. Uihha, l^fta totb. -kosUn aa 
r. tftftfltlbba, td)))>a. -kostun na r. 
Mt Kibbig, o(»uiHtg. -kuUn ttaa v. 
uutta, Umma. 

Jso «B o* fotr isoisä farfar, morfar, iso 
ilä fdvmer, mormdr, isokumppani na# 
gettrdng, isojuurt «bort {dcvua virota), 
isosti (cMimm uaeubUuin)f isoläntä 
L isomiiBen 1. isonlainen ndgut ^r, 
Ottfralig. -«ous uden «. tcrl^et, tcrief. 
-osti udp, ftort, fbrljgin. -obko on 
1. -ohkolainen isen t, ndgot {br. 
-oun uta 1. -onen ota 1. -oonnun ntua 
r. pv^otai, tiUtioätcu -onnan ntaa 1. 
-OQteien unella r. forflora, uttoibga. 
-oiJen Ha 1. -ottelen telia v. toata 
jtor pd fig, i)fvoai, hxöfta ^, föt^df* 
toa {tg. -oksun ua 1. -oksin ia v. 
anfe f^ ftox (isä). 

Isoon ota v. l^ungra (btbt). -oomineri 
isen ff. I^u^granbet. -ooyaioen isen «. 

.. J^ngtaube. -oo?aisuus uuden «. l^ungii 
rig^et, Idtigtan. 

Ispinä äu ff. ^\)Va. 

Istun ua ». ftto, fdtta fig neb, fd)l<^ 

* ftg, i«tua pöydässä {ttta titi borbd, 

I. f>aveeu faf^na t Uxan, tauti istuu 

• {{ufbotuen fmittar, nousee istualta f)ir 

■ ^ec upp ifrdii att {Ui a, on islualta dv 

,t {Itioiibe {iäUiutig. -«umineu isen s. Isä 87 (Ittaubet. -uja an ff. {ittave, bifltUtt, 
-uin uuien ff. ^U, fiol, \äh, ircii, 
istuintaio fdtedgdrb. -unto nuon 1. 
-unta nnan ff. jtttiung/ fe^jlcu, beiitt:: 
iiing, istuutamies beftttare, -oikeus 
beRttuiiig«rdtt, -työ fUtatbete. -un- 
nainen isen a, {Ittaube, «. apdgg, fi6^ 
todrt. -ukka kan ff. moberfafa -uelen 
1. -uskelen Ua r. fttta btojaube. -tah- 
dan hiaa v. \ätia fig l^afligt, fi;m ffd^ 
fligafi, fafliia plötfligt. -taittelen hdella 
r. ^a^igt fdtta {ig bd c^ bd, fafina 
cfta. -tuudun tua t. fonmia att fdtta 
H, {td (ig neb. -ulan (taa v. Idta fdtta 
ffg» fdfla, plauteta, ^mpa. -utus uk- 
sen ff. plantering, istutuslava brtfbdnf. 
-iittaminen isen ff. planteraubct- -ut- 
taja an t» ptauterare, i^mpare. -ukas 
kkaan L -uke ukkeen 1. -ultajainen 
isen ff. aflaga, fr6U)drt, isiukasmaa 
plantfEola, ukon istukas dferrdttifa 
{rapkanus rcphonitirum), istukasheinä 
obtabt ^6. -ukasto on s, plaut|!o(a. 
-utti Iin ff. plantoge. -uttelen telia v. 
planlera fmduiiigom. -taannun ntua 
r. fd(!a (Ig, fmitta. 

Isä än ff. faber, isäpuoli fl)r)(faber, isän- 
maa fdbetue^laub, tulee isäänsä liftiat 
(iu faber. -änen sen 1. -so on 1. -so- 
nen sen rft». gob faber, fat Ma. -äi- 
nen isen o. f)t. faber, faberd, isäinen 
Yalta faber«n)dlbe, i. lapsi dfta Bam, 
i. jylisee dff an gdr, i. kuuro plöt{lig 
tegujlur (af &^a}^ -äisyys yden ff. 
faberf!ap. -ällinen isen a. faberlig. 
-ällisyys yyden ff, faberligl^et. -älli- 
sesti adp. faberligeu. -ätöiu ttömän a. 
fabetlo^. -ättömyys yyden «. faberlöd* 
:^et. -ättömäsii adv, faberlvjl. -äniä 
nnän ff. ]§iudboube, l^ndfabet, tDdrb. 
-ännyys yyden ff. tvdrbffap. -nnöitsen 
tä 9, ' utdfrva l^uebDnbemdlbei, i^aiib' 
l^afba tDdrbpapet. -sinti nuin 1. -sin- 
timä än ff. ftoffaber. 

Itara an a, farg, ujugg, -ruus uuden «. 
largl^et, uiugg§et. -asti ade. fargt, 
it juggt. -darran rtaa 1. -darlelen rrella 
1. -roitsen ta 1. -roin ida 1. -rakeh- 
dan htaa v. tvara farg, n^ara njugg^ 

fttCgO. 

Kikka kan «. Irdf, tufeft, l^udbjuv. Digitized by Google 88 Iti Itkeo efi V. Qxäta, Begrlta. -emineD isen 
«. gtdtanbft. -^Tiineo iien a. Qrätonbt, 
grdtrg, ördtfdtbig. -eyiisyys yyden #. 
gr^tig^et. -eniAtöln (tömin «. idt 
grdtatite. -kia An «. gT^tate. -ka an 
9. grdtr itkuluu tdrbenet t fdften, -lehti 
baggört, matte tMxt (dro$erm rolmm- 
dtfoUm). -uinen isen «. ^t gtit, gtd* 
tig, i. aika ^rdtotib. -utoin Uoman «. 
grdtfri. -ullmen isen «. gtdtfnll, tdr> 
fuU. -eilen llA 1. -kielen llft 1. -kes- 
kelen lia •. grdta fmdtt -eUin ttflA 
1. -katan ttaa p. framf aOa grdt, mi- 
nua itkeitAi ja g dr grdttrdngb. 

Itraan = ihra. -ainen isen =. ihrainen. 

Itse en pr«A. refl. fjelf, itsekukin tn 
f)\Dax, itse olevainen inl^lyflng, itse- 
mielinen, -pintainen, -p&inen egeiu 
fiunig, itsepintaisuus, -pAityys fgen^ 
finnigftet, -pintaisesti, -pAisesti fgen^ 
fluuigt, -Taltias fielf^ftrffore, -valtai- 
nen egenmdf tig , -vaitaisuus egenmdf^ 
tigl^et, -valtaisesti rgeuvidftigt, -yiitas 
fjdfftof, itsekseni för mtg fielf, itsek- 
sensA för ftg flelf. itsestAnsA af ftg f jelf, 
f jelroiant. -eys yden t.fiflf^t, egenjet, 
-ekAs kkAAn a, egenn))ttig. -eilinen isen 
«. inl^9f{>t8> -elAtnen isen «. egenbomltf . 
-elö An «. fielffldnbigt todfenbe. -enAi- 
nen isen a. för en fie(f toaranbe, fuB# 
jetti», -entisyys yyden #. ftiBjeftö)t« 
tet. -enAisesti md9, fubjeftiot. -sanai- 
nen isen 0. af fig fielf tooranbt, i. 
kasvain af fig fjelf todranbe t^lanta. 
-sanaisesti mdp. fjelfinant af (!g fjelf, 
hevonen juoksee i. ^df)en f)>ringer ftt^ 
»jKlgt. -elyinen isen «. fjelf^dnbig. Itä 

-etyisyyt jyden t. fictflldnbig^ -€lyi* 
sesti 0dP. fielfHdnbigt. -etöin tlömfln 
«. mebeOöd, l)eroenbc af anbra. -ettAn 
AA 9. ^daa af fig, tofa fig fjelf. 
lU dAn ff. o^er, itAkako o^ifpbofl. idAn kor- 
vainen pohjatuuli norbnorboftlig toinb, 
itAinaa öftetlaub, -mainen öftbetldnbf, 
-maalainen dfletldniitng. -Ainen isen 
tf. öfltig. -AlA An«. öfllig «rt. -AlAinen 
isen m. öfletldnbff, öflerni boenbe •. 
cfferldtming. 

IdAn tAA 9. gro. -tAminen isen #. gto< 
eubet. -tAvAinen isen «. groenbe, fom 
(dHer ))d ati gro, grohtr. -AvAtsyyt 
yyden ff. groBarlyet. -lAmAtöin ttö- 
niAn «. iät gtoettbe, ogro^ar. -tAmAi- 
t6myys yyden #. ogvobar^et. -de teea 
ff. groenbe tUIfldnb. -ta dun «. grobb, 
on idulla L itusuulla dr toib grobb< 
f)>ri(!titng. -tunen sen Mm, UUn grobb. 
-tuinen isen 1. -uba an «. f^t. grobb, 
fom l^r grobb, fuU meb grobb. -tai- 
suus uudeä ff. grobbvifebom. -datoin 
ttoman a. ittan grobb. -duttomuos 
uuden #. grobbbnft. -dAiAn ttAi v. 
Idta gro, mdUa, f^a ati up))f)>ira,fidAtA 
idAstA pilvi t&t ett mo(n gro upp (upp« 
fomma) fcdn öfler. -dAtys yksen #. 
mdttning, grobbbilbning. -dAte Ueen 
ff. ttdfdUe tiU, att gro, panna idAtteelle 
fdtta att gro. -dAttellen tellA ». Uta 
fmdningom gro. 

Iva an «. gdft l^n, fpe. -ari in «. %&ct 
fore, befpottare, ^dnare; -tan ata •• 
g6ta fpr, befpotta, begabBo. -aut uk- 
sen ff. ^dtt, begabbert. -ailen Ua e. 
btifkoa gd^ ftdmta gtroft. Ja prt. och. — Jaahaan hata 9. fdga 
ja (00), taia ett o^ betfamma, fiab^ 
bra. -haus uksen #. flabber. 

Jaakea an a. flof. -eus uden «. fi^f^t. 
-asti «iff. 9\fft. 

Jaakkimaa aan ff. 3afimtoaara focfcn. 

Jaakkura an ff. fubb, ftof . 

■laalaan ata «. fpdmtik. 

Jaama an •. aKmdn flrdttodg, (anb^tvdg, 
brojlmdl, mies on jäämassa mannan btöjer. -aan ata e. brdja, fota. 
Jaamehdan fatua t. flefata, fH^fiia (|A- 

mehdyn). 
Jaan fe jaka. 

Jaara an ff. gttmfe, bdf (jAAril). 
Jaarikka kan ff. fubb, fnnbbig, unbecfdts 

fig memiifi. 
Jaarin fri, fttngfpribt, toibt 00 Btcbt, 

utfötligen, juurin jaarin meb rsbb o^ 
-itan ttaa 1. -ittelen telia ». Digitized by Google Jah 

tttfötK^ett httiHo, pxtAa, iUbbra. -iios 
ukien «. betdttelft^, prat, fnatf. -tite- 
Ib an 9. httättatt, Dtatmafate. -itäi- 
nen isen m. fagolil, br^dcnbe af )mit. 

ltd.,., fc jat.... 

Jahka pri. pm hlott, fd fnari fcm^ om 
bo<{. -aaii ata 1. -kin ia I. -ailenlla 
». fdga iaf^ta, gdra förbe^dd, intoani 
ba, toaxa emot. 

Jahmaan ata 1. -an aa v. antba emtt 
meb l^efl litib, xcxa9 möbofamt, »tb^ 
Uba, myily jahmaa qtoanten gdr Ilng^ 
fomt gnibanbe. 

Jabnaan ata 1. -ntastan aa »J ^ävti, itat 
f a, -nu8 uksen t. (un^, 1td))ig men« 
«ifFa. -min na v. gniba, ffubba. -utan 
ttaa «. gniba, pbba. 

lahti hdin #. jogt, jahtivoudi {f^nfog^ 
be. -htaan hdata v. Joga, farma. 
-taos ukgen «. iagntng, larm. 

lafcaän Jaata I. jaan jakaa ». beta, nU 
beta, ^fta, bena. -aminen isen s, be« 
tonbet. -aos uksen #. behting, utbct^ 
u{ng, hiusten jakans l^Srbena. -aja an 
f. betate. -ainen isen i. pl, jakaiset 
befnin^giftDor, belning^fataö, ffitjföl. 
-akajainen isen f.pl. jakajaiset betning^^ 
foia^. -ain amen t. bettting, utgrening, 
joen jakamessa to{b &\\i grening, tien 
jakain tD^affiftnab. -ako a*on t. bet« 
ntng, ffifte, isojako fbrffifte, perintö- 
jäkö arf|!ifte, jakokirja fFifte^inflru^ 
metit, jakoraies fitftedman, vesijako 
UKttteiibelning fd ott aftot^t^et dr dl 
ttt>d ff&U, ifoppajiko bclnhig bettDtb 
|n>ar tagcr l^iod) ^on l^ntter. -koinen 
isen «. belab, fftflab. «kaflen Ha I. 
-kelen elia 1. -aeskMen Ua e. beta 
fmdningom. -aun uta i. -aannun ntua 
9. W betab, belad, ?tfta^, utgtena f!g, 
fönbctfatta. -akoon a*ota 1. -koilen 
Ihi 9. fonbevfalta t betar. — Jaoian 
ttaa I. -tteleh telb v. Idta fönbet» 
falla, beta, Ifingta, nebnftoa. 'tus 
uksen #. nebrifhtng. -ttaja an #. f m 
gratt, fdtfförate. -ttaniinen isen t. 
tiebtifkvanbft. 

Jakkara an t. ttten bdiiF, ffam)$a(l. 

JdiEari In «. flep)^anfate. 

Maan aa e. förmd, 0Tfa, atbeta ttittgt, 
Qtf6tttgen Uxäita, ^»tmibva. -aminen Jal 89 isen f otfanbct. -aja an «. ben fan 
förmdr. -aninen isen «. orfaiibe* 
-aroatoin ttonian «. orfIS0. -amatto- 
nraus uuden #. orftd^^. -amatto- 
mastiotf». otflöfl. -anto nnon I.-anta 
annan #. fdrtttdga. ^u un «. berättct^ 
ft, ancfbol. -selen Ua 1. -tesketen lU 
V. orfa fmdtt, fortf^totkbe berdtta. 
-saun uta 1. »sandun ntua ». bli plmt^ 
btttbv afttdbb. -so on «. f^rmdga, fd 
mpätt man for gdtigtn orifar ftieb, af« 
betiihtg» tet^onbe» ajan jakso tibtf« 
ofbettiitia, tfberl^b. -aotan ttaa tr. gd^ 
ta afbeimt^ar, jaksottain afbetfttng^i 
\oii. *sottelen telia e. göta fmd af^ 
betttingat, jaksotellen afbe(nmg«tot^. 
-soHteito telia r. f^0!a fin fdtmdga 
t: ftt}tta (t)^a, ffd m. m.)- 

Jalaja an I. -lara an s. (almut ei#M^e- 
#/Ht). -ainen isen «. af atm, olmtif. 
-laristo on t. afnHfog. 

Jalka lan $. fot, jalka jalalta fot för 
fot, kuivin jaloin tomota, Hxftit^, 
paljain jaloin barfota, jaloin tttl fot#, 
j>yh&an jalka fo(fel ttnbet ptUiXt, ja- 
lan alasta 1. antura fotfulä, jalansy- 
ten pä afiwat, jalkaelo ben f6rfla iiu 
tagna fdben i »tflBa^, be^ting^fdb, 
-juoni föttem«« befiodt, fiMrdngarbete^ 
-kala toattenöbia (iHto» pnmtMu»)^ 
•lapsi odfta batn, -mies fbtgdngate, 
-mylly f(ftt>altqi»arn , -patukka gdn^ 
titt fot#, -puoli ettfotab fom fdrlotat 
ai^ra fotett, -poytft fottog, -raha 
gtmibfonb, -ranla fotbojor, -rinta fot* 
lorifl, -terflsta ffrdtt gnmbetr, tftdn fdr» 
fla barian, -Taimo fdfla, iftidtre^ 
-Vaki fotfoif, tnfctnteti. -anen i«n Hm. 
liten fot, fotfocfa, Jalkasin m fot«. 
-ainen isen a. ^t. fot, fotab, kaksi- 
jalkainen hodfotab. -ava an #. td^g^ 
fotab, Idttfetab. •^tuus uuden «. fnabS^ 
%^. -arasti «iv. fnabbt. -ain amed «. 
^tgb^get. ^lin Ikimen t, tram^. -kuin 
umen 1. -ktne een t. fotplogg. -Iku 
lun 8, bdtif )>d fötter,<tdngbänf. -le 
Ikeen «. ftdenbe fläUiung, pAasi jal- 
keille ftajjjj tilf fotter«. -koin oraen 
#. fotfo(fa, ffrumt^fot. -kuri in «. balja 
meb fot. -Iällinen isen a, forfebb meb 
fot, fcifel, |)dfot ftdeube, •. fdbe^fdtfbe Digitized by Google 0Q Jal \päa, fcifel. -loUin^a Uen «. fprffbb 
meb fotter. -las aksen #« mebc. -las- 
te een «. fläQniu^ p& mibax, reki on 
ialaateella fldbettär i i:©relfe, v4 rtfa, 
i bvtif. -aksinen isen «. l^t mite^ meb 
nubar fM^bb. "lastan aa v. föcfe meb 
n^bar, göm mebat. -los oksen «. fct^ 
ftdllet i b&bb. -lu« uksen I. *Instin imen 
«• ftidb^get, fEoi (Qot). -Inisi in s. 
flrum^fotr fodfa. -latoin tUmian n. uku 
fot, ffcfet, -latloHiaus uuden «. brifi 
p& fot, fodeL -lotoin ttoman a. n^au 
fotier. -loUomuus uuden #. fotlo^J^et. 
-Ikaan Iata v. lopa. -Ikailen lla v.- 
torad ^S. föttmia, förflfa ati gd ff. 
bacn, fittfliugat. -loitan itaa ». fotfe 
meb fot l. fcttec. -ioiiuksio 1. -loitus- 
ten ad9. fot mot fot. -loiiielen telia 
I». focfe fm&ntngom nteb föttcr, t^ratf 
))d benen, motiouera ftg. -lostelen lla 
9. UMita i rötelfe. 

Miikka kan «. Uttn W. 

Jalo on #. äbel, fovträfitg, jalopeura 
Ie|on, jalomielinen äb^fbinob, j^osu- 
kuinen ^elbdrdtg* -^ou» udeo f. ähfU 

ligt. -nen sen äim, dbe(. -ostan aa 1. 
-outan ttfta »> fövibld^ forl^rrUga* -os- 
telen lla r. UU jld dbelt, kudrbigt, 
^a. ftt &Ul Mldiing. 

Jama ^n t. fogiun^, l^c^fogniua, fam^ 
manfogabbel, ^otf ilcaub emtUattfba^ 
aate t&lim» •^me ee n •. fogning, J<b, 
fem Mb ]tf^)}fogni»g, -makka an^ «. 
fammanl^äti^ivbe, {«g, «. IUm))ig mjölf, ' 
jamakka norihei^ cgontröfl (mphr^ii» 
•ffifiitutU»), -aan ata 1. -moit oa 1. 
^moon oU V. ]l^o|>foga, ]|^o))btttba, l^pv^ 
fn^ta. -mau» uksen 1. r^mous uksen 
t. tammanfoguing. -meininen isen ». 
fammattfcgaubei» -moja 1. -maaja an 
«. fto|)fo0are* 

Jameleiidan htaa*. fäUa fotifoYanbe, 
ttöta ))d, gifma fiicfotb. 

Jammaan ata 1. -ailcn Ila r. Uifa ar^ 
beta, g6ra utan brift. 

Juna au ^. tab, ferie» fhredf. -akka kan 
a. fufl meb ftte^, omi>uiibeu, ji^f, jiarf . 
-aan ata v. taba, iägga t tab. »alan Jaq 

itaa V. Uia i:aba. -natitin ai: ttklf 
toiiJ (jono). 

Janhus uksen 1. -bos oksen. «. beti af 
Mba gencmtt&ugba l^K^tba belen af 
bantr&b (lyly), -ukainen iaen «. g|or^ 
af f5baut träb. 

Jankka kan #. gräl trdio. -kkaas kata 
L -kutan tiaa r. fälia, hata )}d. -aas 
uksen «. irätuuig, gröL -kulus ukaen 
«, MUniiig, f&lt. 

Jankki kin «. xaii af bt^b, föii^ ctfl^ 
fmör fammanlofta. 

Jankko kon «. aif, boiteui(»:b. 

Jannakka kan §, giUet. -nnahdan ^ft 
•. rdfa l g^ i giUft. 

Jano on <. torflr minun on jano {ag 
ör torfitg, on janoissansa dr iotflig, 
ajaa janolle koä(fer lörfl. * öinen iaen 
«. tör^tg. «>oisuus uuden #. t«(fttg]^t. 
-oisesii oi», tör^tgi. -oon ota t. t9t« 
^a. -oominen isen r. tör^anbet. -^i^ 
nen isen «, tot^nbe. -oomatoin tto- 
man o. iät töc|ianbe. -otan tiaa i^. 
toöiia it>x% minua janottaa jag torpan 

Jannun nlua o. viiioyxi, uitdnja^. 

Janitaan tata L -ailen lla =jankkaan, 
janitaus d^sen ss jankkaus, -ituri in 
#. fdbbtare, fdliace, fnubbig, unberfdt^ 
fig mennt|!a (jaarikka). 

Janiukka kan «. jlot {lfo))a« 

Jarajan L -raan ata 1. -risep sta r. 
barta, baUro. -raus uksen j.ba]mttng, 
baQring. -rahdan klaa t^ bavca %^t 
fligt, fTrdaa tiO. -rabtelen hdella «. 
bo^ra ttU f^a gdnger (jar«j&n). 

Jarho on «. i^bid, {«rujlöt. 

Jarkfsuola bergfalt 

Jarmakka kan «• bub mcfia, 

Jarnutan tiaa «. fdUa, matta b^* 

Jarru un «. l^dmfFo^ l^dm^afe 1. «febja. 

Jariailen lla v, l^dufuQt ^ixai^^ btifba 
gdd. 

Jaskuian itaa 1. -itelen telia Vi betdtta 
tdiigfamt, bi^futeta. -*iu8 uksen «.bi0^ 
fuir«. 

Jassakka kan «. blaiibab l^o)), ]^ebira$« 
ling, l^inbet, Itien fif!a, ovat yhdessä 
jassakassa dte Qob^topkbe, dto i en 
^ög. -koitsen ia «. toata ]^4t ij^o)>( 
ttdto. 

Jata dan «. tab, ffebe, Teijtkojitiatob.af Digitized by Google Jat 

psa '(fc^iäf^U iiäi, kangatj. toäft&iy 
ningen titbvagen, hammasj. ianbrob, 
tervat j. ling tat af tjärtoeb. -daa taa 

' L -taan daU •. raba, fdita t xah, 
utfdtta udt f& att beu ena fäM to>i^ 
bf n anbra i ftt fötjb. 

Jatkan aa p. tittfodar {(arfn>a, fottfatta. 
-aininen iaen «. tinfogaubet. -aja an 
«. jiarfman, fortfdttar^ -anto nnon 
#. fognina, ifarfuing. -ko on #. f 09* 
ning, ffartuing, farf, fortfdttning, ^ö* 
atc afbatfiutig af tidruxb, sanan jat- 
koksi titt tatete fortfättniug, jatkorau- 
ta fnif titt U%xt afbatfning. -ke een 
i, Utet titldM, fortfottiiing. -keinen 
isen m. UmtxCbt af fleta fogningar, 
afBtuten. -kos oksen «. flfarf, tittffarf* 
toabt ^\idt, 'kelen Ha L -keskelen 
Ib 9. tittfcga fortfaraube, ffatfipa fml 
^cfen^ «kaim nta i -kun ua 9. Bli 
tilif aif»ab, fövUngad, fortfätta^. -kaus 
-uksen «. tilfofning, tittfoguing. *ka- 
lan ttaa l. -kaalan ttaa •. iSta tiHf 
f«ga^ tdia fEarftoa. -kutan ttaa 9. titt^ 
foga, fdUa, UlUa, -kon oa «. JIarf* 
UNI Wm fli)(!fii, afbatfa l^ögrt upj). 
-koskelen 11a v. ffatftoa ftörre ft^^en 
fortftcanbe. afBarfa fmdningom. 

Jalostan aa 1 -telen Ua 9. flä^a meb 
t&nbemai ^anbflad, tuffla, in5bofamt 
<^b<ta. 'tus uksen #. tufftanbe, tnd;: 
bofamt atbete. -taja an i. tuf Core. 

Janlian aa 1. -bon oa 9. mata. -hami- 
ncoi ben «. malanbct. -haja an #. ma^ 
\aru 'kin imen t. qtpatti, -kiyi l^nb^ 
<|toaru. -ke een «. m&tb. -hanto nnon 
tf. mol^iting. -ho on «. niicl, pienet 
jauhot ^nt mjöl, suuret jauhot groft 
mjol, jauhoturpa mjiMig miiU, ffttiU 
rnnlt , jauhopuola miölou {arhutu» «90 
urti), -hoioen ben a. rnjdlig. -hoi- 
suus uuden 9. ntjolig^et. -hokas kkaan 
«. mjoQorf, miölrif. -hotoin tloman 
a. tttau mjöt, mjolfri. -hoUomuus 
uuden «. miötbrifl. -hoelen lla l. -he- 
leä Ha 1. -heskelen lla 1. -hoskelen 
lla 9. mala fmdtt. -hatan ttaa 9. U^ 
ia mala. -haiielen telb 9. Idta fmdtt 
mok. -hotan ttaa 9. Beflro meb tniöT, 
inBlanba miöl -hotun ttua 9. bli niiöU 
te^dntt. -haun uta l. -houn uta o. b(i Jav 91 malcn. -hallan Itaa 9. mola ^igt 
«4 \Si\i, Idta gd genom atoarueQ. 

Jaukka kan #. MU, grdl, -hammas 
gtdlmalare, heittia jankkaa grdia ^ 
iigt. -kutan ttaa 9. trdta, grdlo. 

Jayio pb «. )}ara« Wi (^unb). 

Jelma fin «. iplig, faURmiig. 

Jesus uksen «. 3eful, Jesus tfinne^ub^ 
frib! Jesuksen kammen mariel^anb {t- 
€kis mucuUtU h latifplim). , 

Jo pri, reban, jopa tebon lu, jopahan 
{u bodP veban, ju botf, joko monne ttf 
ban, joko .... taikka 1. joko .... eli 
anttngtn . • . . eQer. 

Jo jon pr0M. reitit, meb Jjartifetn ka|^ 
ivanligen eftet cn(lafn)iga fafud, joka 
f^MUn, fom, meb paxt. ki f. kin Jo- 
kin ndgon ]^e(fl, meb ku fammanfatt 
joku udgon, prpL joten i enlig^et t^)nttxf 
meb, jotenkin pd ndaot fdtt |elft, jo- 
tenkuten Dd ndgöt fdtt, ndgot fd tidr, 
jobikin 1. jotensakin 1. joksensakin I. 
johonki mfifirian 1. joinki mAArin nd« 
acYluuba, temeltgen, joinki p& ndgot 
fdtt, jossakin sdr, jossain 1. jossaan 
nd^on^bed M% jonakin idr, jonain 
1. jonaan pi ndgen^eljl (bag, ttb), 
jon lainen »dr, jollainen, jon moinen 
«Jr. jommoinen fdban fom. K^mp. 
jompi ^iKenbeta, jompikumpi ^iU 
fenbera fom ^e({l. — Jolloin prt, ))d 
l^toilfen ttb, bd, j^einkulloin ^unb^ 
em, bd oA bd. — Jonne prt. ]^n)art« 
jonnekin l^eltt^ndgcnfldbe^l^dn, jonne- 
kunne udponfldbe^dn. 

Joeksin fe joki. 

Johdan htaa «. leba, loifa, anfdta, f^u 
leba. -htaja an «. Icbare, lf>i€» -tauii- 
nen ben «. lebanbet. -hlaTainen iseo 
«. lebaube. -htamatoin ttoman «. {tfe 
lebanbe, olebanbe. -danto nnon #. 1^# 
nino, ^dtlebning. -hde hteen «. lebäh* 
be Töremdl, lebaube titt^dnb, lebPdiig, 
gdcbedgdrb fom lebet ntb i toatten, 
on lasten johteella ffax todrb om Barn. 
-hto hdon *. Jebning, (drlebnttig, joh- 
tomies loti, johtoTflki fötje, ^rocetf^ 
{ton, johto-aila s= Johde, -htoinen 
isen a. lebonbe. -hdotoin ttoman «. 
utan följe, utan lebning. -htelen hdella 
9. (eba fmdiiingom. -blaan hdata «. Digitized by Google 92 Joi f ^, (otfo. -hiam uksen #. |lttt(etnin^ 
futfaU. -hdatan ttaa v. \t\>a, l^aiitM 
leba, BeCebfa^a, anfdra. -hdattaminen 
isea t, Utaubet. -hdaltaja an «. aiu 
fdrate. «hdatos uksen i. lebning, Xoä^s 
lebnmg. -hdun hlua 0. intxäfja, tSta, 
johtuu mielpen faUa i flnnet. 

Joikun ua 0. fjunga mfcrmigt (fmanen). 
-unta nnan «. enformig faiig. 

Joka ^mJ»*/. 1. jokainen isen pron. fftoavjt, 
joka 1. jokaisessa paikassa pi l^toarje 
ddde, jokapiiFAinen leipfl bagligt bcdb, 
jokahinen L jokahainen fftoattnta, jo- 
kaikinen ^toatfnbafle (jo). 

Joki joen t. df, d, jokirryttari gtutt^ 
fudppa (loiMmu* ghttis). -kinen I. -ko- 
nen sen Jim. iittn clf. «kinen isen a, 
f^t. tli, tintit, -kela an s. (em tuib 
e(f, d6o* -kelainen isen «. tuboggare 
ttib elf. -kioinen isen ». 3o<fil för* 
famfing. — Joeksin imen «. ftoan 
fjoutsen). 

Jokin fe jo. 

Jokkelo on t. f!6tfla ffaget af taimen. 

Jokki kin «. »acg. 

Jokas joaksen «. ett i(ag< fldbe. 

Joksahdan htaa «. bim)>a neb. 

Joku fe jo. 

Joia an t. f ha, ittgrdDning. ^ 

Jolahdan btaa «. jle l^afligt, j. mieleen 
fatta i flnnet. 

Jolakka kan a. ft)(ig. 

Jole een #. fin !nt0ning totb ilfanten, 
itttS^, -einen isen «. |En!tufab (ifi^ 
fant), fttll af ttftr^av. -eilen Ua «. 
Bilba !vu«ntng, bU bUbate< 

Joikka kan «. mager, g(u))ff, t. toatg. 
-kahdan htaa 9. förfada^ magta f^f 
fligt, bti utmärglab, jolkahtaneet kas- 
vot afmagrabt, gUmigt anflgte. -kun 
kkua «. (unfa, ftt^fa fram. 

JolU in t. gtitate meb l^dg xii. -Uitan 1. 
-liotan ttaa I. -liottelen telia «. grdto. 

Jolma an #. fmib emeUan ito&nnt ttäff. 

Jolo on f. Idng od| tnager i anfigtet, 
jolonaama («lugt n^argUft anflgte. 

Jolppi pin «. fl^mi^are, obdga, obug« 
ting. -pitlelen telia ». flentro, t>rcna. 

Jolsa an a, ful, obugUg. 

Joltinen isen •. fdban fcm en fan toa< 
ra, ndgot fd när fSban, ndgotlunba (jo). | Joi 

Jnlu un «. l^äffldng. -uun uta 9. firiba 
fram Utt, rörae meb fafta butter, gnofa- 

Jommoinen fe jo. 

Jomotan ttaa p, buCta, bunfa ))d, todtfa. 

Jompi fe jo. 

Jonkelo on s, ett t¥db fofn to&ttt tto^ 
figt efter beg uatnrllga n>tibningar, 
fom ^at t^gg pä alla flbot. -kaUen 
lla 1. -keloitsen ta 9. rnlla, tnOa fom 
ett fdbant ttäb, of&f ert dt l^tvttfen fit^a. 

Jongun nkua #. Ijuba boft. 

Jonne fe jo. 

Jono on i, iinit, tat, fdra, yhdessä jo*- 
nossa i en rab, efter ^»»aronbra. -otto 
ttaa 9. braga (inie. fortfdtta i vab. 
-otus uksen t. flrecfbragntng, fortf&tt« 
ntng i rab, enfcrmtg^et. -otun ttaa 9. 
bli enformtg, ftabna i ttt enal^anba. 

Jontturi in ». fluiiga, kflyda jontturiss» 
gd tdtt efter l^maranbra. 

Jorajan sth'^ -raan ata 1. -risen 8ta< 9. 
morra, fncrra, brumma. -rina an «. 
morr, fiiörr, brumntanbe. -rahdan htaa 
V. gf ^a ttt ^afllgt f iionaube Ijnb, ftöta 
emot. -ro on #. fnarrig, brummattbe 
menuiffa^ td(^. -rotan ttaa 9. äfials 
fcmma ttt brummante liub, gdra nd« 
got brummoitbe, »rdfa fig, lU^ea jo- 
rottaa grdta ^cglfubt, makaa j. Uq» 
ger o(S tordfer flg. -rottaja an #. 
brummare, tvtdfling. -otar ttaren 9. 
I^tabbrerffa. -rotin ttimen 9. enfot^ 
tntgt brummanbe (jub, Idngfom fnat^ 
ranbe töttlfe, »rdfiing. -rotus oksen 
9. brummanbe,, tordfntng. -rottelen telia 
9. dftabfomma ett fortfatt Brummanber 
tiub, grdta r dfa meb fdbant Ijub. -^*a 
un «. brummanbe Ijub, Idngfam tctel^ 
fe, jagt. -rus nksen» 9. trdg mennifla, 
ttrdfUug. -rutan ttaa 9. brumma, pfolb^ 
bra, pa%a. 

Jorentamen isen «. otvanTigt tdng. 

Jorkabdan htaa 9. gdra ^fHgt, gd pr« 
hi i en blinf, btmpa. 

Jorkoian ttaa = jorotan fe jorajan. 

Jorpotan ttaa 1. -ttelen telia 9. rötatf 
Idngfamt, ftntta. 

Jorri in t. brnmmel, (pmmel. -fttefen 
telia 9. brumla, fiibbla, taUt fhrdft. 

Jortti tin i= jorri. -ttsteten lla =|or- 
rittelen. Digitized by Google Jor 

Jona an «. Ut9^t. 

Jof prt, tm, jotan = joi miai, joaoi 
= jos SMifl, joska I. jospa cm blott, 
e att, joskus nigon giiug (jo). 

Jotkale aen ». (£ngt ^t^ife, ftifroa, ntnfa, 
töna menniffa, flrt^fare. -kellua liuu 
f. Mt Idng, UvM, Hoäna. 

Joto dbo ff. lätting, toröfUng. 

Jotia jM^. ^d bet att, för att, jotten z= 
jotta en att icfe jag, jottet = jolla et 
att idt bu m. nu 

Jood . , . • fr jout .... 

Jouhi hen #. tagel, joubimato tagetmaff 
{frdiitt aquatieu$), -lintu flbeilfmattd 
{i0mhffeUU §urrula), -suorsa ftjertatlb 
(«Mf «en/c), -puu 1. -mänty td( meb 
W pter. -biiien isen l -but uen 
iim, liiti tagel -binen isen a. af ioa 
gfL -heTa an I. -hellinen isen a. tas 
ftMt, tagflilar!. -hikka kan L -hikas 
uaan #• tagelmant l. focfa. -hetoin 
Uoman «. utan taget. -beltomnus uu- 
den t. tagelBrtjl. 

Joakahdaii ntaa 1. -kahdun htua v.l^^ 
fa^i inttäen, j, mieleen tiuna i f^äg 

S. -kahdus tdr, -kaus uksen «. in^ 
, ix&% p&m. 

Jookea an I. -kka kan •. fmal (soukka). 

Joukko kon t. l^op, mdngb, {!dra, fam« 
ling, häikjoukko hxöUcpv^fata, soUj. 
frigd^är. -onen ien Hm, littn f!ara. 
-kotan ttaa v. göta l^o^atr, bela i fas 
lor, joukoltain ^ovtat^, i gro$. -ko(- 
tekn telia 1. -kkoilen ila v. famk 
{[g i {f arot, l^opa fig. -kkio on «. 
fomlab l^op. 

Joolu un «. juf, -kuu becemBcv mdnab. 
-ullinen isen 1. -ninen isen «. f^i, 
ia viettflfi jouluUista fixa jul^etg, r. 
joulua fira jitl 

Jonsi sen = Joutsi. 

Joudan taa 9, f)a ii^t, \»ata (ebig, \i\u 
na, fnnna, hbxa, jouten (ebtgt« obe^ 
^iubrabt, fdföngt. -to don ff. icbig^et. 
-piiya fribag, -mies Ubig, iät lejb 
man, -karja t(fe mjMfanbe I. atbetan« 
bc hopip, tmgboffap, -maa icfe befdbb 
iBAr!. -ti din = |outo. -tiainen iten 
«. lebigtoarante. -tilas atfn «. f^gtolötf, 
oioetffant. -tilaiauua uuden «. \iflolöif 
^et. -tilaisesli L -tilaasti «tf». ft;f (olc^. Joa 93 -tain araen «. nnfjjbcfap, -«tio on.t. 
bagbrifirore. -tava an «. lebigr fyfilo* 
U9, ou^ttigi fdf&iig, tnmpeni puhua 
joutavia tala Dii^ttiga fafer, (um)>en« 
iititt. -lavuus uuden «. fv^Iclö^^et, 
f5f5nga, fmdaftig^tt, kmpen^et. -la- 
Tasti 0dp. cu^ttigt, lumeet, -telen 
della V. ffa fmdtt (ib, ^luna gdng ef« 
ttx annan, -telias aan «• fmdtt lebig, 
bd c^ bd obe^itibrab. -teliaisuus uu- 
den ff. Ubig^et. -taannun ntua p. x&ta 
]^a lebig^ft. -datan ttaa 1. -dahutan tär, 
-dautan ttaa f., ^affa Uti^tftt, gif»a tib 
liU, t>i)T9Hba. -dahdanhtaa 0. ^afligt 
^iuna, ha m fliinba (ebig^et, joudah- 
taa mieleen rtnna i ^dgec. 

Joutsen nen t. ftoan. 

Joutsi 8<n #. bdge, flrdfe, -mies bdg« 
ilVtt, fouf)eUation f^tten, jalkajoutsi 
fler bdge meb fortttamj), viinij. fi&xxt 
bdge meb ffaft, käsij. minbre bdge ti« 
tan fEaft lukun j. bdgformig fiäber i 
Id^, viulun j. flolftrdfe, montako jous- 
ta talossa l)urn mdnga bdgar b. w. f. 
mdn meb förmdga att ^anbtera bdge^ 
flnnad pä hemmanet , i^ttab dr ^em^ 
manetd mantat? -iltain «tf». efterbdg* 
tai, b. d. mantaC -stan aa 9. fjdbra. 

Joudun tua 9, ^inna, fF^nba, tdfa uH, 
bU fdrbig, joudu avuksi ft^nba tili 
ffitXp, joko joudut tvöhön ^inner bu 
tebau titt arbete? vilja joutuu fdben 
mognar, bUrfdtbig, joutua köyhyyteen 
td!a i fottigbom, joutuin {Ih^nbfamt. 
-ttt duo ff. ({^ubfaml^et. -tuisa an L 
-dukas kkaan ff. ff)^nbfam. -tuisuut 
uuden 1. -dukkaisnus uuden t. ff^n]^' 
fam^et. -tuisesti 1. -dukkaasti mdp, 
flpnbfamt. -dukki kin #. pdfl^nbanbe 
mebet pdffonban, -duskelen Ha r. fmdtt 
l^inna, ff))nba m. m. -dutan ttaa t». 
))d{l9uba, brdbffa pS, p&t>xiitoa. -du- 
tus uksen «. vdffonban. -dutlaja an 
ff. pdfEpnbate, )>dbrifmare. -duUaminen 
isen t. |)d{f9nbanbet. -duttavainen isen 
«. pdffoubanbe. -dnttden telia f. fmdtt 
)}dfFDnba. 

Jovabdan htaa =s joudahdan. 

Jovaian aa 9, fufa. -Teun ula •. Börja 
fnfa 1. pra$ta. 

Juhke ceo ff. fcrl, grdt, tmifl. -ku un Digitized by Google M Juh f. fm^. -kaan ata v. fmSHo. 

Jnhkora an «. !(um)). 

Jahla an «. l^ogtib, fi^fl, -«retki )}rcced^ 
{ion, -menot ^dgtib^cevemoniet. -ainen 
isen h -allinen isen a. ^U l^ögfib, 

ii^ltf feilitoitet. -allisesti «rf^.ljfö^ib* 
ligeii. -aan ata r. flra l^^gttb, tiUfiäU 
(a gäfla^ub. -atl^n Ha p. ttttbrtnga 
ttben meb fe^et, gd omfttng )>& gä^ 
flabub. -Iin ia ». tittbringa ^ogtiben 

!io6 iidgon. -litan ttaa «. emottaga l 
öt^Idga unber l^ogttbev, ttKftdOa gä:: 
flaBub för ndgon. -litua uksen s, unb:; 
^guab, falafcring. 

Jnhmaan ata 1. -min ia 1. -mitan, (taa 
L -mitteien telia «. Butta, U))pn)ä(fa 
b^n. -mahdan htaa t. fm&da ttK boft, 
^impCL -mahdus tdr, -maus uksen «. 
))dnanbe fmäH. -mu un «. boft bnlUr. 
-muilen Ifa «. BuUra. 

lahnaan ata 1. -nustan aa v. g6ra Idng^ 
famt, fök, n)tö!a fig. -^nus uksen «. 
bröi, totdfltng. 

Juhta dan t, öt, btdgare. -dallinen isen 
«. fom l^dt d!. 

Jahti din «. jjnltldbet. -inen isen a. af jntt. 

Jnhu un «. grdi, )>tat, löjl r^!te. 

Jaka juan t. toattenfaH. 

Jukea an I; -eTa an 1. -einen Tsen a. 
tio(f, liabig, oBöj[(ig. -eus uden 1. 
-eruas uaden 1. -eisuus uuden f. 
tiddP^tir MliiQf)tt. Hsvasti ud9. ftaxH, 
oHjCigt. -erran rtaa ». otBetÄ gwft, 
atof^gga, tid^ra, »riba tiff. 

Jukka kan «. gnaBb, grdl, fR^Uanbe )p& 
anbta. -kkaan kata 1. -kitan ttaa 1. 
-kutan itaa v. UM, mana ibfe(igen 
))d. -kitus 1. -kutus uksen «. fdltning, 
)}&bvtfhittg. -kin kkia r. gnabBad, jlte^ 
l(r, ifjiuta fhitben pä anbra. -kkia an 
f. grdlmafare, Bendgen att ^^Ma pd 
aubto. 

Jakkaroin ida «. göta cfta od^ Idit 
(Jukka). 

Jukkeroinen isen a. Uv, liuf (fmef« 
mngdotb). 

Jukko kon s, tnftoa, ))udfe(, -maa titf; 
toigt (anb, -selkft j)udfelr|;gg. -ova an 
a. tnftoig, fndlig. -oTuus uuden «. 
*nfw%H fticUg^ff. Juk 

Juko ju'on f. of, bragfdiif i f[dbe, l^atf 
m. m. -lauta t arBet^pbe ftdmjla tn&u 
Brdbrt l^tcari tdnlcii dt ^ftab. 

Jula an #. b|erf, brifitg. -teus' uden f. 
briftig^et. 

Julakka kan a. fu(, ttanffdpltg, fr&(f JuTehdun htua t . B(i anbttuten, f^Idra 
anban, fifna. -us uksen s. an\)X&ppa, 
fifning. 

Julki prt. u^))enBav(igen, offentUgen, julki- 
suu 1. -suinen fritofig. -lOen ised ä. np* 
ptn^ax, uffeuttig, Änfettltg, fötttdpg. 
-isuus uuden #. of entUg^et. -isesti udo, 
offeniligm. -inain^n isenl.-isa an = jul- 
kinen, -ia an a. np)}enBär, i ögonen faU 
laixU, aufeuHg, ^dtlig, framfuflg, frdcf. 
-keus uden #. bpptnfitt, oftniM^tt, 
ftamfuffgl^et, frdtf^fet. -iaöti arf». &pf 
ptt, fcamfa^Qt, frdcf t -Ikenen 1. -Ike^Q 
Ijela L leta «. Blf n))penBar, MaCt, 
irfe broga i Betdnfanbe, bjerfioa^, ufe 
{f9, tdda^, ei julkee sanoa ^an ffdnt^ 
Qtt fdga, tdcfd iät fdgd, julkee lyddft 
if^r et att jld, brogct irfe i Betdnfan^ 
att p. -kaisen sta p. ^aflfgt ^)>))a, 
offentliggöra. -kaisia an t. offentHggös 
rorc, förftinnarc. -listan aa •, futigöss 
ra, fdrfunna. -listaminen heHk «. f0V$ 
fuitnonbet. -listaja an «. förfutinate. 
-listus uksen «. futid6re(fe. / 

Julkka kan idf. af Julakka. 

Julku lun t. IdttA ^ox, Idng mtmipi, 
a. ofatt flor, julkbrauta ^jutjern. -kah- 
dan htaa ». B(t Idna od^ flnal, ittag^ 
Ij^ajllgt. -kottelen telia p. tdga Idn^ 
fteg/fara fram jtdtligt. 

Julma an a. Qtnfta, fuU fi^gg. -päiöen 
toilbl^iema. -muus uuden t. gr^ml^et, 
ful^et. -asti adv, grymt, fult. -meua 
uta 1. -menen meta r. Bli ful. -mis- 
tun ua I». forgrjjmmaö. -mistelen Ra 
». »ifa f!g förgr^mmab, Bete fIg Bi» 
{lert. -mistutan ttaa p. göra för? 

Sr^mmab. 
mu un «. fatoaQerdparoH (fmörBIom» 
man ef^er Btomningen). 
Julmus uksen t. b(t ^tire flna lagrct 

S>d ndftt^er. 
Julo on a. ftoal, f^tig, flppeii (julkia). 
Jumala an t. gub, Jumalan hattuun i Digitized by Google kM h^(hjlVb, abien, Jämtl^aota ^ub 
^p, Wib 0«b, epA^umala ofgttb. -^atar 
tfaren ». gttbimta. -tänft uuden «. ^u^ 
bom, oubomli^^et, «[Nijmnatiiua afmu 
beti. -aineii nen «. gubaboten. •^tli- 
tten iseo «. gabcn^g. -altisttin na- 
^ «. gubomtigl^et. ->alli8esti mdp. 
0Ub0Bitigen. »Kneii is«ii «. gtlbeUgr 
gi^bfmftig. -listMis nadea t. gnbe(ig$ 
fe^ gttbofHö^et.-li9ertiiM«t. flubeligen, 
gttba!Hgt. ^liflli «tfr. ^b ttub. -atoin 
ttoman «. gtblö^, ogubafiig. --atto- 
iinios uudeo #. gttblö^t, «gubdftig^ 
^ei -attoniaBli «ifo. gubtofi, ognbof» 
^. -lolUeo ta e. förguba* -loiUe- 
11198 oksen «. f^^nbnfng* -loitsia an 
f.forgnbare. -loitan ttaa #. fötfe meb 
gfiboT, *ef«^fa iwb gtibomlig^etir. 

ioB^jan «df. -maan ata t. -miseli ala 
f. bänei, fufa ^ÄiÄt. *ini in 1. -mo 
OB f. Hdt, toäggfmeb (eetamhyx), ^t 
late. «minä an 1. -nra un t. b^, 
Mer. -inahdan hlaa •. bdnd iiU f^tt 
t%t. -inahdus idr, -maoa uksen t. 
^^tgt bdn l h\x\itt. -mahtelen hdeHa 
«. {jtöda tili b& 0^ bä. -Mitan ttaa 
l -motan ttaa v. Mta )>£, bunfa, 
f5I(i. -mistan aa 0. l^a ati bdna, {fafa 
meb b&n. 

Jeme ecn «• i0ttdb )>l iMifetitft af fr^» 
foitbe liKiiieti (jale)* -Hnoon ota «. 
fc^a Iin H fantemft, tD^m tiQ ttib 
fcratetita, l^«^!t))in^a. -mokselen Ha 
f. ^)>btaga fmÄuingiom. 

Joioppii pun t. tiam)>iting, bnnhting. 
^an ttaa •. btinfa )p&, buUa, fl(im)>a, 
^nipipa, -pntus ukaen «. {lamj^ntHg, 
gttpyning. 

Jana an = jono, jana. 

Janka ngan «. futtborban. 

Jimki ngin f. minbre !nif. -«gin tikia 
f. Uida meb !uif, fnifwo«. 

Jirakka kan «. vc&Uerflod; dfrrtrält (jy- 
ris). -kkaan kata r. to&Ua, Uta meb 
iMitx9od, pvtitxa moi, Uta, 

Jonkkari in t. Jmifer, fm^l^etre, !ti^j)tt* 
te. -rottsen ta r. Bete f!g junferaftigt, 
teata fieffi0ioä(big. nnras uuden t. jun^ 
fetaftig^et, fietf^todlb. -rus uksen f. 
en af Junfrottia. 

Jonkki kitt s. Uhot. • Juä* ds Jonkofl oksen t. %dgfovm{§t toANktile 
trfib, tiebbcjbt t. n» af fnd. 

Junnin ntia «. Itttifa. - «uittelen telin 
1. -nnoitteien telia •. vöraf lliigfamt, 
jjöfa. 

Jnntsakka kan «. trdg, ctoig, lot. 

Juntta tan «. ^4(uing€majlin# -ttaan iata 
9. piia mtb mafHn. 

Juntti tin », f(ump, Uitot, -ttura an f. 
flum^jigt ting, btöl, töl»). -ituröHaen 
ta 1. -ttlirom ida r. teva^ lutiflgt, 
ttxmr genjhrÄfmig. -tua uksen #. Innd. 
-tustan aa ». Cimfd. -tutan ttaa t. 
tHa€ Idngfamt meb bdtt, buufa, jlaifi)Ni. 

Juntulka kan t. fpattffi^tiga. 

Juohdan htaa = jokdan, juoksun htita 
= johdun. 

Jttokahdan htaa £= joukabdan. 

Juoksen juosta 9, ^vm%^, ld|)a, I^mr, 
timta. *8ia an «. (dt^are. -siain «rtien 
l. i-sttri in *. frjngfin^fare. -aeminen 
isen t, (dt>anbet, tntnanbet. *-au «^ «. 
topp/ traf, tinnattbe, fföbe, jiioksnaol- 
mu XhXiUvit, -lauta fFottbtdbe, -poika 
fjyttnggoje, -puhe fatoaHtt, tcren jnok- 
stt btobfi^b, Talkian j. l^ttfluf . likan 
j. fctt6f[^, maidon j. mictfend (ö))« 
tiattbe. -suke kkeen t. Upe, Bctletu 
tnjolf. -sulainen isen 1. -aulas aan «. 
XhXf^xt, f^Jtiiiggo^e, h\\^%^ttitttti. -se- 
len lia 1. -sentelen nnelta 1. ^s^ka- 
Ien Ma 9. lo)>a fmdtt, W^ af t&f Ou. 
-sutan ttaa v. l^a ttt U^, Ula fin» 
na, IJa ott Wj>na, aftoj)pa, juoksuttaa 
juoruja fö)m meb ftftoallet. -sotua uk- 
sen #. föranlebittng alt löJJa, afla)»jj? 
tiing, löjming. -sutin itimen #. C6»)e. 
-suttaja an f . bett fcvk lltev Idpa, 
16)7na. -sutleleD telia •. l^a ott fotts 
fatanbe Wpa, Hta fpriiiga l. titma. 

Juolahdan htaa «. tjfaj. mielen timla 
i l^iSgen (juon). 

Juolas aan ». (f»i(frot, ^toitrot (iri«ci«i 
repera) = jUoIasTehnä (juon). 

Juolia an a. I5ngtt)arig,|tr5fig (juolah- 
dan), prl?blig, präftig. -leus uden ». 
prjbligl^et. -asti adv, prpbligt. 

Juolo on #. fleiiöre = juoleikko koo. 
-leinen isen a. ^ntg, oläubig. tU^ 

Juolukka kan = juofukka fe juon. Digitized by Google m Juo ra (jaon). 

Juomat akiea pl, juom^kset jufiD^r, 
raiit). llfl. 

Juominen, juominki fe juon. 

Juominkt ngin «. Uttftiu fom ej fdr 
frof i nebta fdfeu. 

Juomu un f. fpvinga, \pxida, ftx&ma, 
xiipa, 

Juomus uksen «. tDinternöt, ttng }f& 
toatUn efUr {i|!en0 {lag, juoroutkjila 
^jf fdngdb meb tointetimt. -stan aa 
•. fifta mt\> tointttn&t -muun utu t. 
{i4 Tingat, xcx<a fafla (»atten cftcc 
fiffetrt törelfer.) 

Joomukka kan, *aiqen isen ^z juo* 
Yukka, juovukkainen fe juon» 

Juon juoda «. bcicfa, juota?a bvi^^ar, 
utt tri((a<. -nti noiu I. -nto non #. 
btidftiing, — Juominen isen s, trhf an^ 
bet, brvtf. -ma an 1. -men neo #. 
br^juomalalli 1. -lallu f^llbult, -raha 
bnf^t^eugor, -«laskia mun{!4uf. -uhri 
brt(f^o|fer, -Tasikka lalf fom föbe^ mib 
bvida* -^mari in s, brinCare, f^fl^unb. 
-muu9 uuden «. aiilag för brinfaube. 
-matoin ttoman a. i^e bricfanbe, u^ 
tan br^tf. -miuki ngiu #. \it\)dt^iaa, 
— Juogkelen Ha 1. juoskenteleu nnelfa 
9. brida o^a, plä^a Uida. — Juolas 
aan a. l^egiftoeu pl bri(!aube, fplftg. 
-lahdan htaa ». bri^ Itiet od^ ^a« 
fligt, ta eu f(uuf. — Juotan ttaa r. 
UU brida, to^itUiCL m^)» fupa en 
fuK, fammanlöba. -tto tou «• brtd« 
gfifniug, loaitaing, Ubning, iuotto?a- 
tikka, -porsas fa(f, gri6 fom T^be^ meb 
bri(fa. -to on #. briiifare. -te iteen #. 
bridgifningp lobiiiug. -tos oksen f. löt^ 
ning. -tti tin «. fioalg, fungddbra. -tiu 
ttimen t. (6bf olf, mebe( ati giftpa btida 
meb, briddrör, brid^^p. -tikas kkaan 
f. ige(. -tlelen teila ». gifioa fmatt 
bi:ida, toattna fortfaranbe, löba fcrt^ 
• faranbf, ett efter amiat. -tun ttua r. 
iii tvattnab, loba^. — Juodatan ttaa 
9. framfatia törfl. — Juopa van $, 
ftoaig, fanaf, mbuning^arm af eu ^ob. 
-ppo pon •. btinfare, f^K^uub. -ppous 
uden «. f^fleri. -poltelen telia r. fupa 
emeUandt, rufla, rumia. ^ JuoTun Juo 

poa 9» Btt btnden, juopomrt Bcmfab. 
-puminen iaeo «. bnHfen^bUfmanbet, 
f^dcri. -purnut. uksen «. brodenfEa)>. 
-pUTainen iseu #. fom l&tt bUr bruc# 
fen, begifttCH p4 fvUeri. -pumaloin 
ttoman #. fom ei Blir bruden. -yuke 
kkeen $. beru^ningtfmebeL -vukk^ kan 
1. -Tukkainen iseu «. obou (9meeii»ium 
uligiMium), -TUS uksea «. berufabt 
tiUjidnb, on juovuksissa ArfuUf -viis« 
tim ua 9. Ui bruden. -vutan ttaa •. 
göra bruden, berufo. -vutteien telia ». 
fmlningom berufa. 

Juoni nen f. I4ng rab, ^räda, fired, 
U9d, fon^rebb, ränler, juoneensa i 
rdt liuje, juoni joutseniii en jhdifa 
fU)anor, veAkojuoni rab af nit, koi- 
ran j. ffdlmflpac souj. frigsUfi. -ni- 
nen isen I. -nellineu iseu a. ^redob, 
ranbig, rdnffufC, nbdfuU, pahan juo- 
ninen koanartigt -nisuus uuden 1. -nel- 
lisuus uuden s. flredtg^et, ranbig^et; 
ubdfuH^et. -isesti ed». ftredigt^ n^d^ 
fuUt. -ikas kkaan 1. -ikäinen iten «. 
fonjlig, nJydfuU, frdngUg, finfig. -ni- 
toiu ttoman «. oflredab, ofonfllab, rätt« 
frani. -niltomuus uuden #• firedlötfs 
het, rdttfram^et. -nilan ttaa v. broga 
ftred, liujera, fpdnna ut fired, gilCra. 
-nitus uksen «• (iniering, giHring, 
frdnget. -uittelen telia t. linjera ldng« 
famt, aniodnba fonflgrepp, fonftla^ 
frdng(a, toara npdfuU. r-uittelia an «. 
frdtigetmafare. -nnan ntaa 9. braga 
en ffdra, fira, ^ärCeba, -nne nteen «. 
fldra, fdra, l^dvlebning, sukuj. fä^U 
lebning, {liigt{!ap. -uteinen isen m. 
fuU meb ffdror, fdrab, ranbtg. -ntei- 
suus uuden «. ffdrig^et, raubig^rt. 
-nnun ntua #. fldrad, ^dr(eba6. 

Juoniainen isen #. golfioafe. 

Juopa fe juon. 

Juopon oa l.-pun ua 1. -potan ttaa 1. 
-pulan ttaa «. förteba, bebraga. -po- 
tus u^seu L -putus uksen «. bebrä^ 
geri. -potteJen 1. -puttel^n telia ». 
fmdniugom bebraga. Uit fig bebrdgUgt. 

Juo|ipo, juoppous, juopumus m. fL fe 
juon. 

Juorotan ttaa v. firdda nt l^alfeur ffrifa 
b^liert, jdmva j!g, grdta ^cgljubt. -tin Digitized by Google Juo 

uimMi#.(4na ^U, grof fidmma. -tos 
•dnen t. |a(««tfttä(f nittg , jtfminct, 
^t, -ttelm telb v. Hagt {dmronbe. 

Jfeora OB «. |)(abbecr f(yt9aUer, -kootli 
fqtiKiHn^Ha. -amen iseii a. ffatbet^ 
aftig, fqtvadranbe. -uun uta 1. Miel^ 
Ua p. vtabbra, fqtvaUva. -attelen tefla 
•. fqi»aUra, fPdmta, natratf. 

ittoian, jaottelen, juotto m. f; fe joon. 

iiora an s. fdta, Itnif, xtfa, biopaftr 
fitran t tMthtbrag. -akien isen a. fj^ 
t«b, repob. -Tilcai kitaan 1. -Tikkai- 
nen iden I. -yiilinen isen «. fdtab, 
fntt meb teffot. -am ata ». f»!ro, tejla. 
-Titan ttaa 1. -Titntan ttaa «. Uta fdra, 
xtfia. -Ton na «. gd i famma Itnie^ 
fotfa efter ld< (om renot). 

Jnoma, juoralan, jooTukka, jnovas, 
jnoTustun fe juon. 

iopakka kan «. tvoift, gtdi, (atm, fhrdt. 
-koilsen ta 1. -koin ida «. gvdla, 
lanna. 

Juvia pia •. Data f!g (Idit). 

iupften sta «. mumla. -ina an # . tnum^ 
ntL -Stan aa v. dftabfcmma muttimel. 
-stus uksen #. framfaUanbet af mitm^ 
mel. -sulan ttaa «. tnumta, ff a att 
uumia, -suttelen telia «. mnmCa fmdtt. 

iupka an «. fjottel. 

Ji^pa^ pan «. framlntab fldHning, jup- 
panisfca fmm^a(0, ep. f6t l^atrn. 

Joptabdan htaa «. btm))a neb. 

Jopaattelf n telia «. ^Ua, tufta, gu)^))a, 
Itnfa. 

Jura an «. ttum)»en, bjerf, bdng^ttg, 
fett od^ iio(f. -akka kan a. trum))en, 
fdtaOg. -renn ota ». btaga fig mu 
ban, hli fdtaltg, tntmt)en. 

Jurisen sta*. baUta boft, (rumma. -ina 
an s. btummaube. -rahdan htaa «. 
bntmma tilf. 

Junnu on #. btdbfti|). 

Joroin ia «. ftmjfa, fiiia, jidnga. -nai- 
sen sta ». fPttffa M, jifma en Wt. 

Joro on = jora. -osti tdt, trumpet, 

' Mfktxt -otan ttaa ». »ota ttum))en, 
Bntntma. -otos uksen s. ttumpen^et, 
^mmanbe. -ottelen telia «. brnmma 
fortfatanber bete fIg tttmptt 

Jorri in «. Begifmen ^d itdgot, tupakka- 
jorri tcbaNdlffate. -itan ttaa •. ett^ Jur 97 ffdubigt bcgdta, gndda eftet ndgoi. 

Jurtti tin t. fdlrot. 

Jorvas aan = juurakko fe juuri. 

Juska ao f. ngntfbdtt. 

Jussikko kon «. fidlatdd (nmrimt HHeia). 

Jota dan «. ttogt n^amff ribftnbe , men^ 
föte. -taan data 1. -telen della p. ttbat 
ftamfPrfba, axhtta Idngfamt. -aus uk- 
sen 1. -de teeo s. ttogt ftamfltlbanbe, 
tdngfam^et. -tustan aa 1. -tustelen 11a 
V. V9Ha Idngfamt, ^anbffad Idnge meb 
ttdpot. 

Jutajan tdr, -taan data 1. -tiseu sta ». 
Ijuba bcft, mumla. -tina an «. boft 
Iftib, mnmmel -tan ttaa «. gldffa. 

Jutka an t. te)) tiU att fdpa ndgot, 
f[dp. -kaan ata 1. -koon ota «. fapa, 
pgerna gifma. -ahdan htaa «. ^afligt 
btaga, bimpa. -kutan ttaa v. ^ala, 
btaga t^cftoi^. 

Julko on = juko. 

Juto don t, bdfn>etn6 tdg. 

Jutta tan «. oftem, mönt flte^ (dng9« 
meb tijggen pd bjut. 

Juttu tun «. famtal, ptat, tdttegdngtf^ 
m&i, -mies L jutun kantaja aboofat, 
Telkajuttu fotbttng^mdl, panna juttuun 
g6ta onl^dngtg toib bomtlol. -uri in 
f. ptocefmafate. -tiuun tuta I. -ttui- 
len lla r. ptata, betdtta, ptocega: -tte- 
len telia •. tata/btata, Betdtta. -tel- 
ma an #. betdttelfe. 

Jutuutan ttaa = jutustan fe juta. 

Juudas taan h daksen s, 3uba6, pt. 
juuttaat onba »dfenben. -dalainen isen 
». 3ube, «. iubijf. -dalaisuus ooden 
ff. jubenbom. 

Joodon toa = juOtun, juudutan ttaa 
== juututan. 

Juuhma an «. ^np. 

Juumakka kan a. ttög, lat. 

Juuminki ngin #. lat^ane otan fto! pd 
liaten fjuomioki). 

Juumotan ttaa «. huUa, todtfa. -tus 
uksen #. biiUning, xoM (jumi). 

Juuri ren #. tot, utfptung, ofndbab beg, 
gtunb, pi, totfafet. adp. iufl, ganfiÄ, 
olemuksen juurikuTa »dfenbettf tdtta 
beCdte (bibl.), juuriruoho = Yalkia 
juuri ^»ittot (tritieum r§pent), iso 
jutfri obött (eieutd pirpi*), tcrcv* 1. Digitized by Google 8»> Jui^ »pmrmmm urpensa), wmM i^f^i (if^**' 
frttgi, 0rmnmUUm), p<4«jmaret. M^< 

4iii|y Ws^ wV, '•W«* ifeiji a., xuti^, 
-reluiieii isen «. totegattte. -««toin 

X9i^ iH)|w#i flpfibe. •**![% M*, 

•. inxota^ in)}tanta. *it«ii rtaa,if. i|u 
foia> göro tut, p wi». -?telw. iT«ll«l 

tW. -na » ^ f|9ttpt« ip6tt<», ttiAfpt 
fifa totea. -ritai>, iUa^ t . ulr^a, -«i- 

«tt« «fofr ^W* h^ it^*«'iWw« 1^^ 

b^w4o fOf Ji, Dft, n^Jiei^ ^9^ lUpi^ liUn 

l(ksai^ 4^ i]^i$i{« «ftgfti^antc» ^H««n 
isenc. ftvfebb mel)^; «ff. -«ppioin. tlon^a 

Jiim^A^miQa ^fmif. -nila WftS}a^ 

Joulua tloa v. fa^na, ni6M„v ^id^f 

fUbbning. -tukseutelea mf^\h v. af» 
maitat, Ungfamt ^j^mx^i» «ftn^ 
itaa 9. ^a o^ f^na, liUtJ^^-r^-* 

-tutlaja aaf.<|ti>äfi9Al9^ -"Mi^elei^ i«Va 
Jybpiuii ii, lv •HDian «iaiil^K^ bi»d!a. yj*nu. f IMÄdfiet^ bv^crH >tifiW* 
fe bu*eif> ^5? Ift «. Mn, ^»ilA M 1. 

JyliA An «. {|«>9i9,. ^iAn tUA v. ffa^a 

Jylkia fin L -kkft \^ \ -*kH|«i %f«#. 

mW^^* -Asti «ifa. lWniae«, 
Jylkyn kkyA 9. ftofatf met buttei;^ ^yii|n 
tUA •. ilal^ ^)jU^I#n tellA «, fj^Eci 
fottfov(«<*>e, fEroMli^ i-vty% ykfa^. «* 
«ftjBi»g,. ftWW»rt. -«P^to^ ^^ •- 

Jjylmiy. yn t. ftfiii^, marf. 
Jyl|]iM»9 m ».t %l(lÄ«h 
JylsiA An «*. Aräf, ffipojia. 

-inA An l ^roy yi> ^tjji^ boftjftttn* 

.*€baMa9 ktA4i «k t4itA tiH Idftift* 

-inAhdys «A*, -mAys yksen «. Iffbgt 
)}{.«. -^n^Abielpn M^ «. bjfia i^ 

m%% Vin., -8^y8 yk8^;4nfrai»M[wi* 
bet af bdn. -«»Uli^ li« n f^ifrfa 
fpjitfatanbe t^. 

J]lo# 4b =?? jAquA. 

JynkA ngAn I. -kkA kAn sr^.jylhA. 

Jynnin iA = innin. 

Jyrf* Ap =55 j^rkeA. 

Jyrisfi^. stA \ nt^ <4fb «vU^, Atft. U. 
-^yyn yiA^ ». tfaa,, ^^ilfea Wtb*. -ii** 
«n k ^y ip «. ftat# Wlt|e biMlNr. 

fnaKa tilL ^rAib4y8 Wn. «^flyar ikff n 

«p tot^ lofiigt bu^e?, &^((f *«4^. 
kn. M^Ua V» bunbvft. bli «4 t)4 ||i« Digitized by Google Jyi: 

^i^a ))^. -4(yi yka«n f« fromfallatu 
M of tmiiter, Ifcii «ttele» llA •. Itm^ 
bttt ^tfaranbf. -rAhytfln «db», -riytio 
tm «. ftanifaRa llfafltdt ^uk^i;^ ^ift 
IM M litaft. 
lyrkea fin 4. f^rof, bafiiBntv «{Utcri^ ebtf 
mhttat,. ^1, j^efl p<]i Tiuibt «iu 
kbt M^, j^ viikbo ^ )9e<fa uton 

j. mieft fofpnltiili tiwm, *«yt ydeo *. 
grof^et, f^tiiftt. -AsCt •<». gtcft, pimmnt. 

^kky kya #. l^clklt »ftoon -kj^U ia 
t. runbt tiiig, fuKet ^yiaiaear iseQ «. 
tunbv d^tHbdl!, itff^iki^, #. UletvfuiU. 
JyrkkA kdn L*kat kkia»«* iHrairt^brdb^ 
mAt, ttfWid,. fhicf!^ i. Hite ttodvt^ ffiM)^ 
0fb^ r-Jckyyf yydeft L -khi^ ydea #. 
iMf^it ^t^rig^et^ oftin|et, fl«f!^ 

«blKfttot, fbicfU. -»kistebd Ik v. «n^ 
totfatf, |rurffa#. -kiUinMi iten in nil^ 
pt ImuL --kflmA^ te «. Utti mUcbM- 

iynii ii. •• gmidc. ^Hi ia «. gmigive. 
-iskelea Ui f>« giioga fm^. -k^tin 
ttAA 9, Uta giuiga. 

Jpdrtio iU L -kia ii «.fdiftarfvilfa. 

i|lri ia #. itatii, Irunn, t>j[a)) ba(* 

ijrtkki kin o. grof, tio^ 

Jjfiiiia K -4kkte]|f.wäUaM(JBBlK- 
kft). -iksin imen «« ^. jj^tuMimBi 

Miia. -styt yksen «. to&iiniiig. *fte- 
len Hi v. Ȋlra fm4n{naeitw 

J]TiAo, jyrähdin, jyril^elea, jyr*;» fr 
jtnsett. 

Jytkk ii L -«kAin AU K -kin M 1. -kyn yA 
K Btafa, fli&tta, bu^a f4 bet Btofat. 
-ioft An 1. -ke een L -ky yn # . ^ftf, 
ll^er. -kytin ttAA L -kyUelea teili p. 
f^otfafa bfofanbc, Ijta iu buUta, biil^ 
k tavft. -4yty8 yksen ». bulining. 
-kytlAji in #. huimt -kAhdAn htAi 
•. ffräda iiii, htata ffa^i^. -kMys 
air. -kiya ykMn««]^0t bcof. -kih» 
tden hd^lU p. Brafa iUT bl i^ä^M. 
•kikytAa «tfr. -kAytin ttAi 9. ^ att 
IMNgt brafa. 

1|IW an «^ \>\f%w, fa|[%. 

«}itiii Aft •. ^pum l^ugg fref «, latmifi. Jys S9 

JysAJAn «Jr. -tAAn AtAäisjjrdtfA». -Ok- 
dio ktii c& jyakikdin. -tiyi ykiiil 
=£ jjMtiy». -Mhteleta kdeUi as jyi- 
kAhtelen. -sAytAn tlii = jytkiytijk 

Jyt«vA is «i, ^u^i^ bdftaiii 

Xytisen sti l -ti^a «4r. -Uin diii #. 
buacA^ bdna, brofo. -ini Ab L -tikki 
iMn K «4y dyn f. bJft, butttr, Hftf. 
-tynen sen A*. Ittet Mittr olU jy- 
tysiUi t9at« i InHtittbe lef. -tyiacn 
iseii a. blnittbe^ baKtonbe. -ilte ii 
«. förorfafa btUn, fafafdbtt blnav. 

Jytkyn yi •. ^nppti, ffo^P^- -ytiU tUff 
9* tHB alt ^Qppti, i&U bmfa. -ytyt 
ykten «. fFalnitid^ btafniiig. -kAH AA 
«« btafa. •'ke eeo «i lwt «kikdin 
ktii •. Iv<i!a l ^Q)>|Ni tiu l^afligt. 

lytty tyo 9. fiti^ loia. «ykcB itea «. 
^t. fiU, flagf , kailMtt jyttyinen aKt^ 
l^anlba. -tyt ttyeA 35 jylty. 

Jyvi i» ju fäbf0(«ra, fet», jyfiu Tiki 
gvutft, fi. jyM flHMraiK. -iaea Mn 
4<i»M Utä f0£n. -Aiiwn itea •. fontig, 
{;&bc«¥if^ giorb af fdb* -AUiata imq «. 
föffebb meb Rb. -A«id m «. fdM^ 
bingr, ft>aitiildl^ilb. -Atöia «UkaMtai 
«. ntatt fAb. -AttAoifys yydai «> ^ 
beibvifl^ -iia iU «. vettä f&b, »amta. 
-AilM Iki^ 9. fmdit «etid flU, |a«ik 
{ät. -istiii^ ii ». Itdga fdb; 

JyYttin ii zs jystin 9^ jyrsia- 

JAbdya klyA ». fmalna, faUna. -htyini- 
n«B iten f. aff»a(nat^t*r -ktymys 
yktea f. affbolnmg. -hdytAn ttAA 9. 
aftph, f»alfa^ -bdyty» ykien u tfa 
Itfinixi^ -kdyttä^ An «. aft^late. -hdy- 
Ua ttimen «. tpUpv^tat, afh)lnitt§0me« 
be(. -kdyttf^en kili «. afC^ld fitid^ 
nmgom (jii). 

Jihmei An «. fil, fl^f. ^yr yden f. 
flel^t, ft^^. -Asti «tf*. m, {l9ft. 
-etyn t^i «, Ui Wif tioim, l^a€, 
lopna. -altyromen iten «. ^vfnanbct, 
ti#^&ianbet -etyttn tM «. |a «tt 
fä^fii», läta teltta L tfiMfiia. -mikl^ 
kön f. fi9f ntetttttffa. USiHtt. «akika 
kkean#. >|rtWttö|««eb«V WrWfe. -miir 
lym yi 3s jikmetya. -miitin ii = 
jikontytAa. -mi in «. ^l§ft, ^fnab. 
-mikki kin L -mAkAs kkAAn «. fll^f, Digitized by Google 100 Jäk JÄliiä-än == jiykkä. 

Jakki kia $, xit Mhaxt, Ml^xä9 (nat^ 

dut ttrictd) z=z jakin parta, -kkö kön 

9, ftatgrdd. 
Jäkälä än 9. laf, peuran j. tenmofla) 
• kangas j. t^Ianbdmoga , lampaan jä« 

kälä fattfot {gmphalium dioieum) l 

f)ptb{om^tX {hieracium pihteila), -llyn 

Ityä «. Mi öfberbragen meb lafmdrtec, 
Ui (afaftig. -llän Itää •. famia laf^ 
ivftt. -Ilylän tiää 1. -lökän Itää v. 
göra lafbdujjcn t ia^it 

Jälki Ijen I. -Ien *. fpdt, MfjJdt, ftfit* 
(et bafcm eller eftet, f^^ifluing, jälki- 
maisto dminnf (fe, jälkimenot efterborb, 
' hnonoila jäljellä 1. jäiellä pä Ul\Q 
fot, jälkeen jäänyt efterbtifioen, jälkeen 
tämän päivän e^er benuabag, on jä- 
Hllä är pd fpSren, är qxoat, on jä- 
iellä äx qtoar, on jälessä at eftev, tu- 
lee jälessä 1. jälistä f ommer efterifrdn, 
jälestäpäin efterdt, ibmisen jälki men« 
nijfand erfremetiter. — Komp, jälempi fe* 
ttftre, Idngtc efter, on jälempänä ör 
Idngte efter, jäi jälemmäksi blef iätif 
'git efler. — Sup, jälin fenajie, jäi ja- 
limmäksi blef Idttgil efter. -kimäineu 
iten a. febiiate» --lemmäinen isen a, 
mtxa efter toatanl)e. -limmäindn isen 
a. Idngft efter toavanbe, ef terfl. -kebinen 
sJr, -teinen isen a. i fpdren gdenbe, 
cfterfommanbe, pi. jälkeiset efterborb. 
-keisyys yyden #. efterfib, eftetirerlb. 
-Ijetöin ttömän <i. fpdrlöd. -Ijettomyys 
yydkn s. fudrld^l^et. -Ijeltömasti «rfi>. 
Öjdrlöjl. -liste een •. efterrdtt. -litte- 
len llä V. eftetapa. -Ikeilen Itä r. gd t 
fpdren, gd efter, efterapo. -lettäin I. 
-lettäisin 1. -litläin I. -liitäisin 1. -le- 
lysten 1. -lelyksin I. -leksyltä adc. 
efter l^^aranbra. 

Jälkytän Itää r. giiaftoa. tiigga. 

Jäi kare een V. ftort flpcfe, flurnp. 

Jällen l. jälleen ado. dter, dn^io ==jäl- 
leensä. -liitän ttää r. upprepa efter 
ndgoit, Bdrma. 

Jälsi Ilen 1. -Itä llän I. -Ittä (än ». faf^ 
nia. -llän Itää 1. -Itän Ittää ». taga 
fafma, atf!«la, jäi tää naurista ff of »a 
en rcfiöa tifl nto«. -Utö tön ». faf^. 
«ing. -liäjÄ än ». faftoare, btcbftigare. Jäi 

Jälä än «. fem, -äben isen «. ^emig< 
-äisyys yyden #. femig^et. -lisesti 
adv. ftemigi *letyn ttyä t . fitma, Kib* 
}>ai, flettta. 
Jämeä än a. ft^f, tiotf, Bdftant, Mnb« 
aftig, utl^dHonbe, töigtig, jämeä talvi' 
flabtg totnter, j. sana maftpdUgganbe 
orb. -eys yden #. jhjfl^et tn. m. -asti 
adc. flpft, ^abigt. -miätnen isen cUm. 
= jämeä. -mitan ttää p. toaxa flabig, 
Utt flg fl^ft. -mistyn yä p. Mm, 
tjotfna, bU ftabig. 
Jämsi in #. ffafjern, tofp, fil. -in iä 1. 
-sään ätä I. -sytän ttää v. X9Lipa, itu 
la urebigt, fEotra. 
Jämsä än «. flodfftrdng, flodEfndre. 
Jämyräinen isen = jämeä. 
Jämäjän 9dr. jämään ätä ». Bdfioa, bcir^ 
ra bdnaube. -ihähdän htää r. bdfna 
l^ofligt, fnatta tiK. -roähdys tir, -mäys 
yksen «. bdfning, l^afligt bdn. -män- 
telen hddlä v. bdfn>a tili bd oäf bd, 
fnalla of ta. 
Jänes eksen «. r)are, jäneksen käApä 
^toittitfa, forfticfa ibptehu subefsm»), 
jänesruoho barrgrdd (hnsa tMdia), 
läneksen kaali taflöf (»edum telephium), 
Jäneksen leipä 1. kakkara 1. kfipäle 
, ^arfVta (oaralis aeeioeella), jäne^auk- 
ka Uxxi)ct {eireu$). -nö ön dim, liten 
l^re, jänön jäkärä (/!%• arpensUJ. 
-neksinen isen a. ^arrif, af ^ate. 
-stän ää r. fpringa fdfcm liaten, fPut- 
iix, fdnga l^arar. 
Jänis iksen = jänes. 
Jänkiä än = jämeä. 
Jänkkä kän #. flort ^dt, Hump. -ky- 
tän ttää i. -kyttelen teliä n. tala i. 
iiici fivft, flamma, fiapla, mumfa. -ky- 
tys yksen «. {lamning, ntumdniitg. 
Jänkä ngän «. nnb l^orifonten nppfligan:? 
be moln (lonka), jiort fdvr, fumpig ^t. 
Jänkötän ttää «. fpdiina ut. -tiu ttimeii 
», ulfpdmtiugdinflrnment, trög ttmga, 
orebigt xxHqlI. 
Jänne nleen 1. -nner nteren I. -nterc 
nlereen I. -nti I. -nni nnen ». fcna, 
jlrdng, bdgftrdng, flrdfe, joutsi on 
jänteessä 1. jännessä bdgen dr i fpön^ 
uittg, jännesuoni feua t froppen, kielen 
jänne tnugbaub^ tuttgl^dfta, bäneUä on Digitized by Google JäQ 

jime kteleta ^u ^ar tungj^jf^. 
-Dley* Sn «. nerftarf , fenfiill. , -ni©- 
VJ78 yydent.fenfuir^et, ^axtbtt -me- 
▼Asti a<(9. fentgt, fiaxH. -nniantimen 
ff. ft^nare, trt^fan (. Idftt i bdgen. 
-oteioen isen «. fcnig, ^t. ftrdng. 
-nteisyys yyden #. fmig^rt. «nteisesti 
•rf». feuigt. -nUre een *. tnuffeL -nni- 
tfln itflfl «. ipänna, ait^rdnga. -nqi- 
tys yben *. fpönutng, anfir^ngning. 
-nnitujd in #. fDdnnare. -nnittelen 
telit •. fDönna fmlmngom. -onisUn 
«a • förfc meb fena l. firöug, fotta 
ftyrfo. -ntia An *. fpdnflig. -nteys 
yden i^ fpdnfltgl^et. -ntifisli tär, fpdn^igt. 

Jiotera an «. tjotf, Ba^ant, gtcfTcmmab, 
fatt 

Jante tt«n *. ftatfafte ftrömftitan. 

JanUera an = jantera. 

Jäntti tin #. fena, Uaft, ei ole janttia 
$ar ej iierf, fraft. 

Jantty tyn «. ftor «d^ tj[otf, Jjluml). -yrt 
an «. f(um)>ig, tafaii, btoltg. 

Jamiara «n a. tjorf, ftaxl, xnhu^, toib^ 

Japerfl an a. ut^^anbc, feafliteti. 

Jappi pin ff. jätte, tefe. -ila an ff. i&U 
tmm, jäitegdrb. -tiainen isen ff. en 
af iätitta famaj. 

Jap^ pan «. fxniHxiQ, «. böib UUf 
mng, seisoo Idntut japasta ^äx tneb 
fdtterna ftofiga t. er. af !c(b. -pislyn 
ji », frofna, fl^fha af !ö(b. 

Jaris fe jaVlcinen. 

järisen 8ia I. -rajan fftfr. -räan Ata 9. 
batra, baHra, fEafira. -ina an », {!alf, 
ffallranbe. -rabdan htaa #. ffaHtal^a^ 
iiQ^r fPciOa. -ralidys »dr. -rays yksen 
ff. fxä\U -raliytan sdr. »raytan ttaa ». 
äfiabf omma en {! rdH. -rahyttelen «Jr. 
-rtyttelen telia f. djlablomma {frdU 
lar «ristan aa 9. läta bavra, )^a alt 
ffplho. -ristys yksen ff. ffalf, maan- 
järistys jictbffalf, Jorbbdfning. -risle- 
leii ih •. f)a att fortfavanbe {fdlfbo. 
•ristytan lUa 1. -ristyttelen telia v. 
^ att fPatira, ffafa fd bet flatttat. 

ianttQ uaa o. af^dra. 

Mdi «tt «. 9tof, groffornig. -reys yden 
«'gtofl^il.grcffornigl^et. -asti ac/ff. groft. 

JiQi iQ :^ jarkia. Jär 101 Jarid ritn #. liHbörtigi 4!kf, orbning, 
ieimft, 0ä». aKbeled, aOtför, järjes- 
tänsä i prbntng, eftet l^tvaranbro, punt- 
tun jarkea fafnat fdfnuft, tulla jär- 
keensa tomma ttd befinning,. tiU ftt 
fömtift, jarkiTJisas m^tfet toie, jarki- 
snurt alltfar flot, jarkirikas aUbele^ 
tit, iiuir. järin meb förniift, oUbele^, 
järin rikas = jarkirikas. »inen isen 
a. fömiiftig, i ff. jaris (»</r. of jarki- 
8e,jarkis), vähäjärkinen inffrdnft, min« 
bre toetanbe, iariskummainen aUbele^ 
befDnnerlig. -keva an a. utmdrtt f6r$ 
nufttg. «kiBFyys yyden ff. fömuftt^l^t. 
-keyasti ad», fömufttgt. -rjellinen isen 
a. fötnnftig, forMiibig. -rjellisyys yv- 
den ff. förnufiigl^et, fdtftinbig^et -rjel- 
lisesti «rfff. fdmuftigt. -rjetötn ttöman 
«. ofömnftlg. -rjettömyys yyden ». . 
cfönmft -rjettömasti ad». ofomuftigt. 
-rjelöinen isen =: jArjetöin. -reksvtta 
I. -reksyttain adv. i orbntng. -rjes- 
tys yksen ff. ctbuing. -rjestan aa I. 
-rjestelen Uä «. otbna, bringa i orb^ 
ning. -rjesläja an t, orbnare. -rjestjn 
ya ff. fomma i orbning. -rjestymatöin 
ttöman o. oovbnab. -rlestytan tiaa •. 
bringa i orbning. -riUelen teliao. göra 
i ötbning, i rab, i linje (g5, tefa). 

Jarkia an a. gtof, Hod, fitl, iM, jarkia 
lanka grof ttdb , jarkiäleipa »dr. jar- 
kileipa groft ^tt)atbagabrdb, jarkiaan 
1. jarkiansa cftet l^toaranbra , f)tit o<^ 
l^dUet, jirart. -keys yden ff. orof§et, 
tjodf^et.' -asti adv. tjodftr groft, l^elt. 
-inainen isen a. gvof, alltNBglig, fort» 
faranbe/epaj. otoanltg, utomotbet\t(tg. 
-aiaen isen a. dftoet dtet iodtanbe 
(frörofbo). 

Jarkki kin «. ftor, fluinbigr s. Hnm:);. 
-kky kyn ». f(umi)igt p^ife, groft 
toerft^g. 

J,arkyn kkya #. barra, ^alai, runfa/ 
ioata ranftg. -ytan ttaai.l. ^yttelen 
telia r. f!ala, rnnfa. -kahdan htaa 
V. flafa ^aftigt, rnbba« friln jIdUet. 
-kahdyn htya •. ffofa^, rubba0, »ric« 
ia€. -kahtyroatöin ttöman a. otujbblig. 
-kabtymattömasti adv. orubbltgen. 4ah- 
dys yksen s. ruBbning, n^ridPning. -ka- 
bytan tdr. -kaytan ttaa 9. riiliba i^oa Digitized by Google 102 Jdr ft\ai ffera ^/Hi^er. »lodM^ttelflii #iir.i4if u 

4dba teliä «.Ttt^^ ^am^t ^erd {Inget. 

HtkAU een L -4alft ön t. gtoft fl^f, 

Jiirsi in «. {fcn^flntie. 

larnyUln ttii «. gnoga. 

Itrsin ia 1. -^ain fitt ^. gtui^ft. -i4ie- 

Ien Uft 9, gtt«§a fmitt «siä «■ l 

-tifijä to t, fituigare. 
Jirski iD «. l^tb tä^ ^. 

Järvi Teo «. uifi», tvdff. -iaoniseadfm. 
Uid tt&f. «-ineii isaa «. tt( p& itti: 
fiö«Yr l^t. fjd. -yetöin ttftmSii «. «tati 
inflö. -iriiöm UdmAn o. utan infjdar. 
-Teitdmyys jydea •. l^ift pi itifi^r. 

Jfttea nea «. teb, ^«mot, (em. ^men 
isea.a. ll^i Ui, ht^hxibt of leber* 
HaelliiMiii iden «. meb lebet f^^vfebb. 
«nyyi yydeii #. (ebamotf o|). «-nisto ön 
«. tamlrä^ of (ebamotet, Mtgium. 
-Bttlöb Uömän «. itmmdlo^. -nnän 
BtAA 9^ gl Unt f6t (mu 

JiseTl in o. ftohi^ #atf. 

liskyo Tft •. f>taf(L -AeMi^m Iit«A •. 
(rafft ^ftigt, ffata tiK. -kAhdys «dr. 
-JkfijB ykseo «. l^alltjt bvaf. ^ie een 
«. fovtfat^ l^af; i-bdiytto tAr. -käy- 
tte ttää n, ^afft ^a^igt, <^femm<i 
l^fUgt M^. ^kytto tui t. f9Vtf«tt 
fata, ]^<i att brafa. 

lAsAhdAn Ittiä =: jtflkAhdän. -^fly^ftn 
itää z=z jätkäytAiu -säyi yktcn z= 
jl^käys. 

JätäkU kto «. flabig, fh^f, Btflftttt. 
«JBäynm fdr. -sääooyn, qtyä «.«bom^ 
»a, ft^ftta, fdrtv9H«tf. 

Jäsäppä pto «. gro^emmab. 

Jytiset siä t. mdfa, fPftfod. «»iBä te «^ 
Itiafnjttg» fFaf^ing. -rstto äi «. ]^t «tt 
fnafo, ffaca. 

^ätkyiäiv ttää 1. ^ttden telta«.g5iN|M« 
famnui fem gdngttr, Mttd, titg^t, «f« 
ti(ra)M. ^y» yksen «. tuggnhig, emt 
tuggning, eflerat)n{ng. 

Jätti tiA s» jäpjri, jättilä to «s jtppi. 
la, jäHiläinen iten *m jl^piläiiiefi. 

Jäillä, jAttd nt ff. ft jään. 

Jäidn pii «99 JBTia. 

Jäjhä in f. UWatt, fk^x^toian, «. tmm^ ^^ «gtn, ft^f^md. ««to iiä •. ib(<# 

Jfbjkkä kas «. M» #R«f,^iNrifiH1^t. 
^fckyyi yyden #. fl^f^, #1^fRini«^. 
-ikiiti «ifi». fli^ft, o^l^iligt. «<4Uyti yU 
1. «-kkenen ketä I. -bMyn yt #. hii 
It^t 9«tnä, ftofiia, Btt i>l«tUg. •»ktetta 
ii «* 8ör« M <oböPg; 

J4y«Un ätä «. nta, ttogga ))1 

jäytä 4to A. )0(Httt^t4iift. Itatik, «^)>^ 
n«AII^ -dto tää o. tvatttnbiMhtr H« 
ta Miia, ))(Aga, miAOä jäytää i#g6r 
:W, 1^» fugitiiig efter fott. ^dyntyä 
«. Mi toottmboräult, fbdia« 

JIMI jlän #. td, pi. jäät i^Mnty kakto Bar iäklagb; ft^vätt, jäft^ 
kallo i^^aia, jääflaula brobb tili 96fb 
|!o, jääpuikko l •^kynttilä4d|Mg§f j«*<^ 
tiiut fcoflab il, jääte» Mi$t, jii 
tilmäMä j^innii L flott 1 ögot. -4iiwii 
isen a. ijta , af i$, kulkee jäbiä frr 
iKebel, p& ifnr. ^i^ tyä •. fnnfa 
tm, Ui itfl^kgb* *44lfltyaiyä ^keen «. 
ttMfri^itivg. -latyvAnien tsm « t^ 
fr^fanbe. -äfltymätöin itAmto a. Itfe 
ttflfr^foiibt. <-äad?tto ttää «. Idtafr^* 
fa, )^a dtt tillfr^a. *4ädto taä;». fiiU 
ta tä, ilBelläga, joki jaäiiää ttltot 
bilbar i^, f)äUtt ^ m MtMggaä. 
-^täjä äa «. iieitbate, jäätfji^f* 
hag 'i& Ij^ilNn iMtlten fr^fer, |* keli 
fDY« )>d i^gftta. -matikka kön ». iä« 
gata. -ääd« teen tw iäbiibnkigy tMe« 
mtt Uilt -äädtke kkeea «i, tä{kg^ 
-ääläyt ff. ttfbftiggtiing, ttftfr^iiigv 
-fAätäiB Itftraän «. il^. *4attdii]f t 
yiyibfL 9. iäf^ift 

Jääbdp kiyä » jtkdya, jsäkdytäft ttää 
rss jäiidylto, m. fk 

Jiikkä kto » jäykkä. 

Jääl^ta ia 9. (onoa, gdm Ufic dt ^itb 
i 6<Igon. ^ntaiiten iiän s. tdfk. 

JäAälehdto htaa •. fTmfd ^m.lrHi^ 

Jääa jäädi V* blt^ 4i»av, <ipki>t?fUbiiar 
Blifoa «fvig, jia hyvästi fätio&t! jta 
tielle Ui» ii mkftn, jAi^ syömää» Hit 
(Ttott % eftef fjk ^tt dia, jää jätille 
BCit cfdg (. qtoat, ei i^N>pä jMpa* lutein 
bttt ftttnbe l^r ef offeeabe )»d !Nm(I 
f0m hfk ifntt, jääsilMeiisil. tiUaMi 
Blir itttoit, iemtun (ftombt. »«to Digitized by Google J4ä 

Atm ». q»a«fi(\BNi, tit, l(Mii^ m 
(iotoie. — JfttAn^m^. ^iiaHmiiKi^ Um# 

tön ». qtoattemiKfi§> b^MlijAI» v[f 

toa, qtMH^MMMU l tftctfentttdbt m* 

4tn#ob. ^iKefoii teili •. qi»atCfmna 
fiikltt* -^itU|« ytä ^ ipo<»(Uimit«> flf« 

I«1U iK Mta ^noivlemiift, dfimgifba, 
fdcilMniti, Mmui f0r«t.^ Juvtn »yA 
#. III 4^, IcMH flg tfiet. >lä& K» teM M f. Iimft QaM). 

Jlliki keo f. 34m folfen. -Mlnen 

isen f. dälHlb^. 
Ibkniln M L -^«ikli Ui #. hlc fl^ 

JOBfcfiiU tm ». ffafn, giOJlMi. ^Bfthdin 

^lu •. f9&i iMfHdt, ^upN tm. 4«- 

«lyttui tt« L '-kAhyiMleii tlUi •. 1^ 
Kt^o. HMMtiaeB ken «. ^tl^ittig, K« Si itMl ^. ff* k>4aL ku-ka, ksift-ka 

^> 
iU Mi. ax ksk, kaiw 

MmAuk m ; li/H k#^am mhm^, 
l«0^T AriKL mUh tiu ». f&tf^fa. 
•4b mi i-itM okieB «. ficföf , fa# 

«ei ett Indie, kaik^m kU« = 

«^itäinen iieB ^ 6{|ll^r{km, 

{bdTmanbe, oo kaahkeisilliBBa iir fcnt 

U$ i xetitft pä m^x. 

KadntaB ttaa ^ ^m^kotta^ -«iiia likteii 

« kaakotas. 
iSaakMtiB äk •• tej^i» ^mmB. 
ladrki Ub t. fitt, fftiiti»^ O^dtlttfe. 
-4hiBtB L -«naa Imb •• tdbnilig, jd!K koB K «-kkni ia a. Icm (a#- 
Ipai^iit). ««aiMB aMi ^m.fmdioi]l»mk- 
kslBB kakku Lnnlio fiJ^annilöttJ(V- 
'fmiemm:p9rf0ht$mm) (kakknri^lMliJika). 

Kaakko km a. fifi)$fk, fifttitt kaakko = 
p. kakkani.<kako). 

Kaakko kuB ss kakka. 

iMkotaa ftaB a. fafk» -^tBa ukaaB #. 
fofltog. -Hi^ «B a. kflatc^ -UaieB 
telia •. Ufia fotlfMabe. «kikdali btia 

Kaala aa «. 50 fantttat I4nat fnSlK» «. 
«tmefi&rUg, kaalalta unne^tligen» ^ 
mafj, uton offigt. -laa aa 1. -lia ia 
9. aita pä. m&\&, pilig^ Utbtti, ftefhi, 

. m^ i\f9p* *4a«lea ##. r4att«ii Ilo #. fntdtiitigom t^igt Bet^, ^ii 1^)); 

ca$l. «laiaea itä t». ^^^ flr|^ U 

f^ti^ taffa ]|a«tdt 
ikaaH m f. Ui, kaalia Jom l Iffa 

fdl^uftoa^y daikaali ^tdfdl (hmmicm 

subeUiU), ruosukBatt hUnMl --im/a 

iicB «. of Idi, lolrtf. ^U tn ^. 

IdKanb. 
Kaalo oa t. titgt^lpmng^ tl^dUgl^cl» Ubi. 
JLaaaiaali «ta •. ^xipa Blutbt uti. «aaa- 

aea ala r. Qxipa i^^gl» t^ titt. 
Saamia «a a. t|^, fa^ig. -iiaa Uaa 

•. g5ra fo)lig, Ktgif»a xpiuin^ M^» 

fiaamuoB uta as kaamaaa. 

Kaaa aa&f. ^ri. bib niliutig» ei Jm^uui 
inaen, ei miaaHakaan i(Se fc&tr (o< 
mtg (kaaa). 

KaaH khM ti^ laadaa. -k&ätiC6 ^<m 
^ kaadaato. 

fiaipiB .ppia a. fvapa, ^afma, ffofft. * 
-pe ppeek ir. pi. kakppaat fxapox. 
-ppiaiBtoB iieBf. ^i:t|)6vib. -piakalea 
JIa l -piatelBB Ui ». UEttgfiutit $xa^ 
pa I. teiffa. -^paaapata L^fiaMhsta 
a. fMcffa ffcfiiat, g¥i))acftn. -j^pmdea 
•rfr* »ppaiiMi 4la ». Inaffa factfartnbe, 
Bittba tm att gti)w tff et» ^patan Oaa 
l-pvataaaa «^ fhrdlMi, fMiva, ffoi^a. 
-patoi Bkaea a. ftttpatag^ fäfhing. 
-fmtl^ aa a. f tai)«c«. •^pattaleB 
ieila a. I&ttgfantt fftot))a. ^-^iiaa ttaa 
«. l&k {Arcq^li, «otfti ^fttgt i^ iitt. 
«filai ukaeB t. fötenif^allking #aa)ha)>^ Digitized by Google 104 Kaa Kaa Kaapsabdan hUa v. {tmfa ttieb^ fm^a 
flg obemfirft from. 

Kaapu un «. U)pa, rdffdng. 

Kaara an «. ttäg. -anen ien Am, UUt 
tv% koskikaaranen = koskikara. 

Kaares eksen a, fpö, ftort ti^. -tUn aa 
•. iaga efter meb ft)ö, ftoja. tt)Ä«na<. 

Kaari ren f. h&Qt, Bdining, taivaan kaari 
tcguBagc, veneen k. JBdttorong, kaari- 
hirsi !i'op))dd, lakikaari h^haU, k&y 
kaareen gdr t h&^t. -rut uen Ani. 
iitm Mge. -rinen 1. -retnen 1. -rel- 
linen isen a. H^iq, Böjb, meb »rto 

?;er förfett). -reva an a. bSgftarf, mijc* 
et ^öjb. -ritan tlaa 1. -ritteien telia 
•. förfe meb BIge l torönger, böja i 
Bdgform, Btt>ä(&a, göra omioäg, en$ 
ttöget begäta, tabla. -ritus uksen a. 
böjnmg, ^«»ölfnmg, omgdng (kaarta). 

Kaaristan taa 9. förefpdnna en Yen. -te 
een ». bragirem för renfldbe. 

Kaaritsen ta 9, lufta. 

Kaamou un = kaarna, -uinen isen =: 
kaarnainen. 

Kaarna an •. taHBar!, ffam, -kynsi fatt* 
ftaget -pobia raft nort, kaarnan ka- 
ristaja batfafff af are , ep: för l^dftig 
notban, emeban haxUn ax tiotfaft pd 
ttotra fiban af trdbet -ainen isen «. 
af ^axn, fcrfebb meb tallBarf. -as 
aksen f. tidtfl6te af fiam. -aan ata v. 
btifba meb tallbatf. -am uksen #. 
bctfiung meb tattbatf. 

Kaarne een «. !or)>. -einen isen a. af 
lotpf forprif. 

Kaarta rran I. »rto rron 1. -rros oksan 
#. ftofntng, Böining, l^m&Ifning, em* 
todg. -rran rtaa 1. -rratan ttaa 9, Ibf 
ia, l^todlfba, göta omwdg^ ftinggd. 
-rtaminen isen #. böianbet, fringgd^ 
enbet. -rratus uksen t. böining, om^ 
gdng. -rre rteen 1. -rranne nteen #. 
bitgttgt fidlle. omtodg fom hbx ^6xai, 
fiäUt fom md^e f ringgdiS. -rteinen isen 
m. 'Bngtig, fuU meb omtodgar. -rtei- 
suQs uuden «. Buatig^et, vifebom-pd 
omtodgar. -rteisestl udp, Bugtigt, iiibf 
Mtfotibe. -rtelen rrella L -rratteien 
telia 9. Ula fmdningom, gdra fort^ 
faratibe «mmdgar, fmamugom frtnggd, unbtotCa. -rrun rtua «. oniaga bdgi 
form, Uia$ (kaari). 

Kaarto rron f. pa^an (fe kaarta). 

Kaasia an =s kaset. 

Kaaso on #» brubrdlo, Jbrubfcdma. 

Kaaskanen sen = kaakaaen. 

Kaasu un f. gal, bimma, mijl. -uinen 
isen •• fuU meb gal, of gal, btmmig. 

Kaadan taa «. faUa, pjelpa, ^fla ut, 
unbantöbia. -to don 1» -danto nnon L 
-danta nnan «. fdrtuiug, ^jelpntng, l^tU 
iiitig. -taminen isen «. fdUanbet, 
^dUaubet. -taia an «. fdUore, l^dllare. 
-de teen t. fau, oi)i)äa, {luttning, {IfeU 
pigt fidUe, li^a. -toinen isen «. fnU 
meb {luttntngar, jljelpig. -teellinen 
isen a. (lutt, f!|elpat(be. -dun tua «. 
faUa omfuU, ftjelpo, ^upa, kaatuvia tiMiti 
faUanbefot -tuuunen isen «. fhipanbet. 
-tuvainen isen a., ^panbe, falloi^, 
epileptiff. -tuvaisnns uuden «. (en^ 
geii^et att fa(k, eptk)ifL -lomatoin 
itoman «. idfe faCtan^e* -tumattoBiBus 
unden t, iät Beudgen^et att fafla, hu 
ftdnb. -tumus uksen i. faK, ^jelpnitig. 
-tuelen air. -luilra Ua 1. -diukeleii 
1. -dukselen lla «. faHa bd od^ bd, 
Bnifa fatta. 

Kaatio on a. ijeft, ^öftBen, Bi^xgten. 
-oiiinea iseo «. Breb^eftab, nebrig. 

Kaatra an = kakkuri. 

Kaatti tin f. ^allbuf, förfldbe. -ie en 
a. pt, kaattiet UrftlBvror, falfonger. 

Kaattu tun 1. -ua an §,- ffitmfdU. 

Kaaltu frk. af kaadettu (kaadan, kaao). 

Kaava an #. form, mönfier, föref^ri^ 
-aan ata ». forma^ efterbiiba. -ailen 
lla 9. fmdningom forma, up)»brci0a 
foritttrer. -vio on #. formtildr, unge^ 
fdrltg efterbiibning, foraming. 

Kaavasen sta = kaamasisn. 

Kaavastelen lla •. fnafkoa. 

Kaave een 1. -vi vfen a, lodlnab, f)>dfCr 
Bulloan. -einen iseo e, ipo^uU. 

Kaavin pia = kaapin. 

Kaavitsen ta #. ^a^«. -sin imen f. 
flaPtiif. 

Kad . . . . fe kat . . . . 

Kah int. fe! (kas). 

Kaha an t. forg^ fcgelfatfa, toä^aft Digitized by Google Kaii 

fkf, qttKirt^At (kahna). -inen ten 
Jim, littn fotg m. m. -aiDen is«s •. 
fjt forg m. m. 
Kalia an «. ffXO&Mv^ Yofel ))rafe(. 
-akka kan t.biiner,itmmitt.4iajan«(fr. 
-haan hata •• )nraf Ia faHa, fnfa, frdfa. 
-aan nta o. fnfa, t jfa t fn^nftig, ka- 
havD tappeltnm jag rnfar t{fi f[a(t^« 
ttdL -ahdan htaa 9. ^afHgt fttfa, )rro|Ia 
ttn. -ahdoa tär, -aas uksen ». 1)Q$ig 
fndning, ttp)^frä€n{na, ))rQfe(. -ahtelen 
hdelJa 1. -atlelen telia p. iptafla tili U 
e^ %& (kahe, kahisen^ kahn). 
Kakara ao «. frufig. -rrun Ftna «. hli 
fntfig. -roin ida 1. -reiUen ta «. 
frnfa (kftbftrfl, kihara). 
Kahdeksan räkn, ätU, -satnen isen 1. 
-sinen isen «. &ita, fortetta, -sasti 
•dv. &tta gdnger. -aas annen o. äts 
toBbe. -sannestt cd». f6v dttmibe (^&n* 
gen. -sia an ». dtta i^äU, kahdeksi- 
aUe dt itta ffäU. -sitan ttaa ». be(a 
dita om dtta, kahdekaittain A^a i 
fmber. 
Kdid... fe kaksi. 

Kah^ een -zs kaha )>tape(, kahejsft ii: 
fotptu -ero on «. ttfeU bcöb (af ^# 
TO, fiöfdb) ifr« kahu. 
Kahila an f. fdf {teirpui), -ainen isen 
Hm. Uitt fdf «. af W, f^if. -likko 
kon 1. -listo on «. toafhtDuxet fifitte, 
toa^o. 
Kabiaen aia = kahaan. -ina an s= kaha 
DrafeL -stan aa 1. -stefen 11a v. d^ 
fl^^tmna ptaftL -sian aa v.«^ta$(a 
(kafcii). 
Kdbia an #. totrl^ojla, kahjaleipi = 

hahero. 
KaUo OB «r fegelfatft (kaha). 
Kahlaan ata «. MKiba, {ld)>a f(g fram. 
-aaminen «. timbaiibet. -aus uksen «. 
toabning. -aaja an «. toabare. -lo on 
«. toab, toabfldQe. -lalin 1. -lotb tti- 
meii «. Boffoi^nd tod^ liH toatten.. 
-ailMi 11a 9. toaba ^mitt, irtfto. -au- 
tas ttaa a. Idta tiHiba. 
Kahle een f. febja, notflba ndrmaft btrag^ 
xtptt, kahlekoira Banbl^unb, Hl kahleet 
li^ior. -etan ttaa 1. -eatntan itaa I. 
-clidui htia ». fld i Bejor, fafHebia. 
oftt ttoman «r. ntatt fcbfa. Kah 105 Kahlo on #. fdrftoe, hi^Pt (kahlaan). 

Kahma an «• ndgot frufen, #. Uten frofi. 
-me een «. litett fto^. -maun uta 1. 
-aion tlual.-metun tiua a. fr^fand^ 
got, flijfna af fölb. 

Kahmalo on t. buBbeIgd))eii. -ollioen 
isen «. ^t. bubbelgopen, buBbelgopm 
fhff. -lian Itaa a. öfa meb fiiQa Qö)pf 
nar. -olan ttaa #. förbe(a t utbela 
«ttb fntta gd)}nar, kabmalottain bub$ 
belgö|xntato, meb fulla Idnbet. 

Kahme fe kahma. 

Kahmin ia 1. -muun uta I. -nilen 11a p. 
fnab)>a eftet meb (dp))arna, gtt)>a efter, 
taga begdtUgt -mon oa ». gripa rofft, 
flufa. 

Kahmolin itua = kah maan. 

Kahna an «. qioatnfupa I. ffafa, infatt^ 
iiing omCring qtoamflenen, fogelfatfa 
(kaha). 

Kahnaan ata 1. -nin ia I. -aelen Ua 1. 
-nielen Ua •. guiba, gliba, mala. -atan 
ttaa 1. -atielen telia r. Uta gniba, Idta 
aniigga. -nntan ttaa 9. gntba, ffubbo. 

Kaho on a. Uten frcft. timfrofl pS mat^ 
fen. -otutt ttaa a. littt ttKfri^fa, 99f^ 
na. -otan ttaa ». Cdta tittft);fa litet^ 
tdta ftelna. -otoa uksen t. fr^^uing, 
fletning. 

Kaht.... fe kaksL 

Kahu an = kaha pra$el o^ kaho 
Itubftg frefi, pi. kahut agnblanbab 
fdb, {löfdb, fäbor. -uun uta a. furro;. 
praflo. -utan ttaa 1. -uttekn telia i= 
kahisten o(^ kehotan (kahe). 

Kahva an «. l^anbtag, fdfle, fotfdfte in^ 
l^gget fring ipa! för freatur fcm )pait^ 
mi. -anen sen dim. Uttt ^anbtag. 
-ainen isen «1. I^t B^ubtag t fdfie, 
hopiakah?ainen miekka ftpdrb meb 
Pnoerfdjle. -eilinen isen «. fcvf^b 
meb l^atibtag. -atoin ttoman a. utm 
l^anbtog. 

Kahyi in $. faffe, kahTiji^uri ctfotietot, 
-papu tn)pin (Jupinui •nguiUf9liu» l, 
iiniffUu»). 

KahTi in a. ttnbetlag toib {lo<f{Id)>ning. 
Kai pri, tptft nog, tod(, kyllA kai hftn 

tolee-nog fommev f^an M\ tulee kai 

fommer tpiff. 
Kaid.... fe kait.... Digitized by Google im Kfti Kii KtAm m ±= kaihe. 

fukn, tfnmiibfi<t!, pi, Inibevt ^CJBt« 
ii0in|Rn(tga tiiDg, fiun, tMmmlaii 4(ai- 
heet ^nmle^^Ifot. -^oOi md». bvNlfelt, 
af»t)gt, katsot katkeaBti ftfntH tni|M 
itnnd. *^kian aa #. fe ^unfett, t^a 
f{9 fr, fe ofbogt, mi^nfd. -eot(»len 
unella #. fe otvbltgt foata Ifalfhtmhl, 
n^}fthtMi, Uiy»8 karilieni«ke Ij^hnften 
ti^pflaniKiiN -^dMa an t. bnttfeX f^tt, 
Bemligt f^at, groU. >-hi hen #. ^iima 
fZht dgttt, fhtv, n. l^ftlfbunfel. «^Men 
ktaa V. 96td l^affbnnNt, ft^Miui, gd 
lenmolgftt, kfty bdbUtn 1. ka&Uen 
94r lönnUgen, fm^get jlg. -biii kiia 
9. fe ot^ligt, fhm^ «iibttifa. •-hdm 
ktineii t. jf^tftp)» (kaifao^ kaihn). 

Kaiyta «d^. katkla aa :«: kabila. ^hi- 
likko tdr. kaihiikko kon = kibilikko. 

fiaihkäti in ». fnmn^ (kaifaa). 

Ka%o on «» fTo^gCgt, bpjlett fKCK^ t^^ 
fht^et, fdfttab, gtlmeffe, tnenniffi tneb 
BebröfVodH magtti utfeitibe, ii^ fmirt 
-öinen ISMI 1. ^ku kkaan ^ ^^M, 
^brtfl%r ^^nfl «<ä^ w«1>W, ^M. -otoin 
ttoman *. tae Bebtdfbtb, «lofn fafnab. 
«HMun ota i. Hvaleia ad^. «-«ilen Aa o. 
toata nebftagett, gtAma f{g, f«fMi, fl:d^ 
ga effet. -oitun «a *• tnga iCk ti 
fg, Hi nebfttgtn. «Hiian lUi ». fRpui^ 
tft bmifeft f^tt ttCbflageii» friga t^et, 
juoksee kartkottaa; fMiiget f^MMbe, 
mtb HHlgn tcg, ^t «^otos iikMin f. 
fhjmitting. 

Kaikt«nsb: kiikuin (kaibi) o^ kiilMft. 

Kcflrn nn f. ^pgBetoMUten ^l. «ura an 
«. ^fbtmfel, «mger, fmdnrtv^nunttaa 
I. -ikttai«ii lofla p. liU ftfvflttit "SSÖxcl 
9aIfbQfth(r f9vf^ «leb fm^^i^^f *^ 
ftt (ktib^ kaihor 

lana a* t. {IfMfe (l«Ni» «am») = 
kalakaija s kilnkaija, halUkilja l^ftf^ 

fiaikab ««n a. Uoti 9i9^i. 

Kaikan kkaa = kaiknn. 

Kaikattn tua tst kaakotan. 

Kn/ikMtali rlaa 1. --rtelen n^a L -foi(a«n 
ii I. -rt«kdMi btat p. ffitUa, jftmra 
flg, (\YoiH gno^Ä. -rokut ttaa #. l^a 
^tt IHU, idmtii fig fiNiikatt). Kaikkr ken i«.4« H kktkki tjj^Mt 
ilftfp, «i-^yit «Untoft» «-idteinan I. vaUiat aO^dfiig, -4ietifi aflb#lnu 
ht, kaikld ifamiial aHa mentii|l!ov,ln^ 
kat fikfA fd« togimia, kaikaa Mi- 
^U Vkl boge»^ kaikanlaiMi •*>.lnii- 
kelltlMa ofCei^Kba, kaikella «aimnin 
f6t af[ bfl, ti6b»Anbigi^ kmkkem pa- 
m oObniMft kaikttaii eaiigt m, mUft, 
kaskinaan ntebnAi.^evmMb.-tkke- 
na nrfen «. «fif^etr aGtti^. -keati L «4Bite 
i. -kiati a«f». atta fliiger^ niltib, o^ 
fetBott "^koti «Mf». iHlbfH toif tf tid( 
(kai), ««ia «i f. «UM, «Iit, kuUii^ 
aMa ^tfe«, kaäkii^^ftmaOi^ kdk- 
kialta ^etafitiMn, ^vtfti naft fAU. 
^4aam inm «. |i nUi, tjaiiNilkkiiarti 
C»tg (ik*). «inaiaan laan u. «llc^n^ 
ba. -iBaiBMi nadan «. iiQi^ba Be« 
1!afnf|lt. -^inaiaaa^ «hI». )^ (^c^tn^ 
*btt i*tt. 

KilkkD koii «« f^ft f^ fH I. toi», -kkoon 
kota ^ fhpia, «IN, 09 fcx VDp* «^o- 
tan ttaa 1. -kottelan telia «• fnrm^ 
(aUa to», fdtjoga geimu n>)). ^4otak 
aktea ».rdtiagning geiiom cvptkaiUn). 

«alkko km ^ itnpiU, genfjnb, ^. 
-ninen isen 1. «*in4 an «. gentjnbtn^ 
bai«be^ ^Sterfalfm^, ti^flbar. «^^on kfani 
•. f aftd, iterfhtll*^ geii({ttbA. »» on B ifce n 
iMn «k fitnffoHaaiblt* -^^Ofainaä iMi «• 
dterffattanbe. •ayaisnus nuden & §nu 
Ifiibtnbe egenffaiK «-uviiaeati «4». ^ 
fftdMbe fM. -ntnilDia tloaian «»icfe 
4tltff«(lmibl* «noMittoHniaa oviaft a. 
Btifl ^& genQub. -konnainen äaali «. 
fMtftt^» ^enifttbANbf. -katan «tata 1. 
-kattelan tetla ». ^a alt ftOk, Iita 
dtetfTaSa» fttiftr <#«• -kotoa •okaab 
«. ftomfnflaabtt 4if ^inb^ 

Kdko on ^ karikko. Kaiku un = 

fiiiioTa an L -lii aa «. gtlfpa&Aig. 
i-ianan laa a. fctimatg !o» -4» «a •. 
gtafptMttg, a» fftoataieu ^ht na t. 

Kattaa «a «. nfemac^ fmihit <^a< akaoQ 
a. tn onofiit af ffara. •«•» ata L ^- 
lan 11a a. Hlebfagft, mpt^^ ^kUta, 
f^rftolMM. ^«liataB aa a. gM 401 Digitized by Google iUI 

mmm t t^MmL ^^m^kkm. tdlk #. 
iirtiMitt ffNt % gc fUt tt«nii. 
Kamala &ii «. ftbtiMf i m^nab (kdkii- 

Kiiino an «. b«i liinbi» miHneaf l^b 
1^ fdtiii f«tt, ^ag edMttn^^ faxigt 
IjttI, fh^mi^ ^unv m^r et kainoa iat 
lim tinga^e trinttsig, u!e ^«nt om. 
«^oB »la V. iciiiDa frg btmfeft, l^a^vm 
««, fl^mttt ftam o^bU^t, boga*. 

Kaiaak m f. titdi^vopt attU^M, nmt 
^bl, ^ttgt» Jurja iaioalotf a Men int^ 
ber annen, kainalo hainia ffiH^ta tm* 
btr camxif InilialotSita laibja fom 
jifcmat bm tt^nftlenba lttb«i af fäb« 
mebm mcb fM^t ^ran, kalaaloaao- 
va tnfääs -oiaen iten m^ ^t «srn^d^ 
ion^ kaiqaloiBea kanani min UKa i^ 
na (buftoa) fom jag l^at Anb min fl« 
k*, «olliaes «aai» «. 1^. atM^^ fl 
miHiii avm^dtan ttn}m»et. 

Eaino on a.b(}^g, blt^gfam, Blob, nagtr, 
ntmdrglab, HfgiU^. »hmm aidaa a 
1bt>;0^ m. tn^ ^oali «A^ b(9gi m. m. 
•oafttkn Ma •. h{%$a, ffttt #g Up^* 
famt. 

Kaino un «. (dgimifc» Idgfanbll aaaOait 
Mumftlfd a^«M»pa fieilmr £lmen« 
lottb, m, oi&titiQ, läglMt% Hdaisan 
Mto» f* £UDln, 41. <|lwttidiib|l. 

lUtfMiaki Tata a. Idana Btift, fafn*^ U* 
ffifma, flnga, anfiaga, f Ata« «-atta iric- 
«Ott ». ^atnob^ Be^oC Bifttir, fdromll, 
haj pauM a kkg uttttHNvMlr, «4cilja be^ 
(bMfritt. *ai}a aa ^ fdCnata, far^ 
lliaa» fömabf. -poa aan, I, -^a van 
§4 fafnob, forbraa^ l&roaill. »»ak» an 
9i f«!bab> ivl^ »It«8 okaan a. tafndbt 
Itt^dnb, on kaiTokiltM «t fafaab. 
•taalaa «*^. ««ailea tta k faHta fmitt, 
fbga» f(|«MiIbtt. <foan tota K ^pot- 
%$mk telia «. miliiinfltiy affi^. 

laif f a pan «^ U»^ant «f imnbvt l»a^ 
dHat. 

Ura an a. «ii, fnMa, lo», frKtfcftotr, 
ipBfvace at: Aapdcakay kaira on. irti 
jMiMam dta l^fa, on kairaa Taala 
Iftr ^ aHa Ptu^mh: i kl^li. 

fUA in #^ kam, aaftaate. 

taira on a. fil, ftvs<lfo, lolb. 

iaiaii an. saa kakikk «kdaen Jsen s= Imi 107 kakilainan» «4ikko k -lirto aa »« ka- 
kilikko. 

Kaiakan aa #« brofOr fnafo, faidtku -^a 
aan «. btaf. 

Kaiakara an & fnml» fainfig* ^u an 
«. lanbtnngo. -kuratnan iaen as kai»» 
ktfa* 

Kaialatiir. af kaiaila. 

Kaiaia an a. fii tadb^ Utig^ f^. dfotfif. 
-«la ean L -are eea «. fit, Ilngt SP^. 

Kaita 4aa «. fmaC, faif, tvSiig. -iana 
aaden «. thM%t indft^. ^iasli a^. 
fmaitf fadif^, f^cfaail. -«Ben aan 4im. 
Q&gat fmaL »aioen iaanaz kaita. Hai- 
tuva nadan # « (ma%t» fn&fl^t, IWhiig« 
]|et «-aiaaati a^fo. fmalt, fndft. ^ti dao 
M, fmal^ tnnn, tnager, ft^iaftg. -ia 4on 
a» f§tp, fjimc4* mi^tMt «taraiaan 
iaen a. fmai, fn&f, fpfib, luttn, maaar, 
fattifk» -ala aen L -^ara eea «. äag 
jjiiif imai ttidb, lonbliinaa (kaiatara). 
-tanan dala •. fmalna, bU fadf« -taan 
data l -»^eanan niaa •. g(vt ftml. 
•^annna nkaen ». fmalgörtthtg. 

Kaide taan c a)ä|ffabv katdapoa )adf« 
{febalUfkML -Huti in «. toäflNbiBiafate. 

Kaitaan ta L -«tsea «. »oEa, la4cba, 
Mpna^ ^MMf. pari, pä$t. kaittu aMlS^ , 
tofirbaby jrf. kakut leitaitigar* qtaar^ 
Ufbat, ihd^ -aaa aa «» toaUact, tadr^ 
batt. -aamua ukaea # . toalCning. ^<aa- 
minen isen «. ttaQaabd. ««adlc» 1. 
-aaakoleB ,lk a. «»affa focifataiika» 
«ain iflnaft a. fb^gla^)> (kaakdia fe. 
kaika)* 

Kaidnii taa a. aPäg«aa flg« <HKtatt ^a 
a. af&gitta* 

Kaivan aa «» gfd^, k* kyUcaft, piiti 
itäfa {tt4ft^ ^ufiiaabii -aminan iii*«. 
gtdftvaabct. -aja an «. gtöftoate. -aanis 
okaan •. grdfntng. •«antO' nnan a gvaf^ 
laanL «annoa akaan k -anaaa a kaan 
$, nägot tttgtdfttttt^ gtt^» -^'m imm 
$. gtäftua^Mubel, f)M^» kMtkiraoia 
grftfflid^ -to on #. kcim». -«^voa ob* 
sen*. gtd^ngitil](#dnb,grd^iiig.-Ta- 
abn atfr. «ailen k. -valan 1. «veikelan 
1. -veskentelen 1. -Tiatelenlia 4* -rak- 
sin ia t. grdftoa {mdtt, ptU, urgtd^ 
^ralan tiaa 9. Idlft-grdftoa, ulgtdftMr 
¥aat kaifitka raanan toottoit atl^al? Digitized by Google 108 Kaj Ux ficanben. -yattu uksen t. ^t&U 
ningdföranflaftnina, ur^otfiuiig. -Tai- 
telen telia V. fmdiiingom utl^olfa. 
-Terran rlaa v. grdfbafmltt, %tam* 
ta. «Tortaja an #. graioerare (kaipaan). 
Kajaani in #. J^oiana flab. 
Kajan aa 1. -aan ala ». ätcrfafla Ijubet 
1. (jufet, {!al(a (^fa, tlaxm, kajaTa 
ättxtaUantff, (pfaube, ftf!m4fe = kal- 
ja, -akka kan a. 5tcrffattanbe, l^faiu 
te, |ifEmdfe,^nott llöätO^ (n^mfkae» 
mlha) = kajakan nlpnkka. «annes 
nteen l. -je eea #. dtetjfoK, genliub, 
l]udäter{!en« ftot^et. -jea an «. flat, 
molnfri. -jela an «. kgn fd aii Iju* 
bet )Dä( l^öretf. -jerkko kon «. diev^ 
ffaKaube fotemll. «jeroinen iscn a. 
dterffadanbe, qttibaube, fkganbe. -avn 
uta V. {faSa, Ijnba. -jaelen 11a r. {Ia(- 
(a fmdtt. -ahdan htaa I. -asen stav. 
ffoKa m, r^>tfl m,^x&U, flrdta i 
«n blinf. -ahdus tdr, -aus uk«en «. 
l^afligt dtetflatt, ))lötdligt dtcrffoi. Tah- 
telen hdeUa v. dUt{falTa bd o^ bd, 
Ibtinfa ofta. -ahutan ttfr. -autan (taa 
#. framfaHa ttt l^ailigt dtetflfatt, vc^ 
))a )}lot0Udt. -auttelen telia •. dflab^ 
lomma dter{!aO fUra gdttget, ro|)a 
l^ftigt bd 0^ bd. -astan aa »• up)}^ 
!(atna, ^rdla, ffina, l^dgra. -astaa 
nkaen #. up^flatRUig, l^gting (kaik- 
ku, kajo, kaju). 

K«o on=:k8je. -OS oksen «. dicrffaU, 
«terflfnr flar^etr modiftil^et. -ooa ota 
•. dtevfafla Qufet t Ijubet -ostan aa 
= kajastan, -ostns vksen = kajas- 
tus, -otan ttaa •. dterffatfa, »))))( lama, 
(^fa ))d affldnb. -otns uksen «. SAtx* 
foXi, f (tl ^d affldub (kaikko, kajan, 
kaja). 

Kajoon ota* 1. -joelen 9dr. -joilen 11a 
». toierdtä, befatta f{g meb. -jons dc- 
sen «. kDtbrdting. 

Kajostelen 11a s= kainostelen. 

Kain un = kaje. -utoin ttoman «. i(fe 
dtctffaEatibi. -uun uta == kajaan. 

Kakara an «« fofa, flim)>, Kdp^ (ofnamn 
H bam). 

Kakari in as kakkori. 

Kakaisen sia 1. -kastan aa I. -kisian 
aa 1. -stelen Ua r. fqmtirä; l^tfla, Kak 

frallo, frdfad. -kastoa l ^kistus uk- 
sea t. l^rfltnq, fcttoatifhtg , {rdhring. 
-kastaja 1. -kistaja an<. {maiixoxt, 
l^arflate. -katan ttaa ». f af (a (kaa- 
kotan). "herran rtaa ». fnattra, gcra 
bdligt, toata ofdfer. -kertaja an «. 
fuattvote, §f, för (om {i»]iimhu). 
Kakkara an «. fafa, buffa, \\m)pa, pfti- 
Tftn k. )}r(flfrage {ckrff$anUmmum ien- 
cantk^mmm) keitakakkara ^dniug^grd^ 
{gaiium terum), -^ainen isea dim. Ud 

Un Ma f hnUa, !(im)^/«. fuK nubbul^ 
lor, f(im)>ig. 

Kakko kon 1. -kku kun «. !afa, fmcf^ 
namn dt lamm, fot^l^ tiK fdSor. 
-onen sen K «unen sen HmAittnfas 
la (fe kaksi). 

Kakkula an *. jlnmtet^dtig, pi. kakku- 
lat ffaflor. 

Kakkuri in s. lom (cMlgmhuiy, kakkurin 
muna lomdgg, b«fl# ^Ijf00perd0n bc 
tUta), 

Kakla an »= kaula. 

Kako on #. f^bofi, etekkako fl^bfvbofl, 
itftkako cjlf^bo^. -onen sea ^m. = 
kako. -öinen isen a. f^bo^lig. ^ 

Kakoon ola =» kakaisen. 

Kakolan ttaa = ksakotan. -tus ukaen 
s= kaakotus. 

Kaksi kahden räkm. ixoä, itodnne, kaksi- 
mielinen ttoel^dgfett, bubbelflmtob, kak- 
sikielinen ttDetaltg, meb iȊ itm^ct 
I. #rdngav, kaksineuToinen l^etmafco^ 
bit, kaksi kertaa t\Ȋ gdngei;, kaksin 
kerroin bubbelt, kahden puolin p& 
bdba ftbot, kahden kesken L kahden 
kahtuustansa )>d tn ntatma.l^anb, mtl« 
(an f^ta oaon, kaksin kasin nteb tto& 
l^dnbtr. -hdbsti ud9, t)bd ^dngcc. -hdes 
ennen f. ben anbre, kahdestoista ben 
tolfte, eg. ben anbra af anbta (iivtofi 
Ui), kahdeskymmenes . ben tiiiaosbe. 
-hdennesti cd9, Jjöx anbca gangenJ 
-htia an 1. -htaia tdr, -htaa aan,«. 
ttod belat, hod fim, meni kahtia gtdl 
i tn, meni kahtiaUe 1. kahtaalle guf 
dt tsoä l^dH, tuliTat kahtaalla !ontiiio 
ifrdn tYoi ^H. -hta hdan «. tubelobt 
l dtfftlbt tinfidnb, ovi on kakdaUaii- 
sa borrett dr .toib6)}))eti, td loib aafs 
)ve(, kahdaiikesken «tfr. kahdakkestoa Digitized by Google Kai 

't>^ tn man l^nib/ -hdaiine ai«. ii 
tw& ffSU. -hUlo on «. ttoäUlbt idU 
fi<hib. -htamoin 1. '-htamoioen • iten 
m. tn>afaUl)tg, bubb€(. -kko kon I. -kko- 
nen sen t. ttm, txo&a, -krinainen ifen 
«. tto5 tiHfammaii, ttodeuig. -ksoineo 
isen t, tiotUing, kaksoisraoho forbrdf 
(fummria •ffiein&Ut). -808 oksen f . en of 
hvtHtngame. -oi8au8 oaden §. ixoxU 
linafap. -ksitm ttaa L -ksidelen 
tetla».te(a ttt>d om tco^, kaksittaiol. 
kaksitellen ttoS om tmi t fenber, ))artiytd. 

Ktla an t. f{f , mennfl kalaan gd ))d 
f|{!^, oHa kalasta toara )>S fif!e, ka- 
lakuurna ffffum)), -mies flf^are, -niek- 
ka flfEore, fiff ^anbhre, -lammikko f{ff- 
bamm, -sääski flffijufe (pandio» ka- 
Uaito»)j -kotka l^afiSdni (tf^ntf/tf «/6f- 
cll2tf), -lokki 1. -kaija {{{fmdfe (laru$ 
cMMui), -keso Bjdrfna (eyprimu Jlj#«rl- 
m), -«okko fifrpirog, -keini toatttix» 
m!>nta (*«ii/ika aqpoUea). -anen sen 
rfjM. Itten f{{f. -ainea isen I. -aisa an 
m, fl^rif, af fljF, fljffölab. -aisuas oa- 
den f. fiffttlebom. -allinen isen «. f!(ft 
eganbe. -atoin ttoman «. ittau f!ff. 
-attomans fri^. -attuns uuden «. fEff^ 
MfL -asio on 9. fifFmdngb, fifhoattetu 
-Mian aa 1. -astelen Ha •. ft|Sa. -as- 
taja an I. -astelia an «. fffjfdte. -as- 
m imen «. flffBtadb. -astaminen isen 
«. ^ffanbet. -astus uksen t. fEffning, 
fiffetfi. -aan ala I. -ailcn Ha 1. -ah- 
dtti htaa v. toara flff^tftoanbe, Ma. 

Kalajan «Jr. kalaan, Kalahdan fe kala 
«<9 kalisen 

Ible fe kalisen. 

Kale?a an «. tiy/A.namn, KuleTan miek- 
ka £)rtcnd HUt, kaFeran tulet Lval- 
kiat foxnhUxt, kalevan kuasi ^elig 
gran, mpth, 

Kme een r= kale. 

Kalbo on u, r^mlig, H^ii^t '• fmdforu 
(kale, kalo). 

Cnln nn «. ^ögta foiend fKba. 

1^ in 1. -ia an «. g(ait, {Mt, kalipU 
Vftiffade. -in ia o. fldta, glatta. -in 
hsen t. gldttnittg^ivettt^g (kalisen). 

Kafikka kan $. fd^ing, )pät, fr)^m))(ing. 
-koitsen ta r. meb ^^f fafla, ftdp. 

lAUe een :== kapine. Kai 109 Kalisen sta 1. -lajan §ir. -laan ata «. 
f!ramla, ffaKra. -li in L -Iina an $. 
f ramntel, kalipiUi pii^a meb fPramlon^ 
be Ifub, Batiifframlt. -le eenff.ffnni» 
mel, pi. kaleet föfäb if. af fom. -lah- 
dao btaa ^. fftamla l^afligtr gd itn* 
bet meb en fErdtt. -lakdus tir. -laus 
uksen 0. ffrdll. -laklelen hdella v, 
ftäUa b(! od^ bd. -listan aa ». d^b< 
fomma frammeC, fatfta vd. -listns 
uksen t. ffaHring, fframlhtg. -listelen 
Ha •. fhramla t>d fettfaratibe. -lahu- 
tan ffJr. -lautan Haa ». dflabfomma 
^afligt fframmet gtfva fftdllar (kala). 

Kalja an ». floagbrttfa, fpiddL -amas 
aan 1. -amainen isen «. ftoagbriftf* 
afttg, anbfalien, ofmaflig. -jennnn 
ntua I. -jehdun htua 9. blt fmagbntf^^ 
afttg, anbfaUen, fmaflda, Iit n^ftcc. 

Kalja an 1. -ama an L -aia aman I. 
-ju un m, gtatt, f)a{, l^alf ig, glanff , M, 
t. ^olfa, kaljapU ^tntfFarie. -akka kao 
&. la\, f[t)))>tig. -amikko kon «. ^U 
figt t flipt^rigt {Idfle. -abdon htua 9. 
blt ]^a( 1. l^alfcg, )i\i ilt))prig. -ahdan 
htaa w. flinta, %a\U (ifr. kalja f ulett). 

Kaljaan ala L -aun nta •. latoina. -jun 
ua 9. T^ta. -jahdan htaa •. nta tili 
(kiljun). 

Kaijanen sen «. mfnefolHblomma (odUf- 

Kalju un «. tjocf l^df^dug, bomfraft. 

Kalju nn «. fulen, fhdf. -jahdun htna 
9. f& fig fiitett, iU faxp. -jahutan *dr. 
-jautän ttaa 9. gora UUn, f&tpd tiK 
<ifr. kalja glatt). 

Kalius uksen ss kftlys. 

Kalka lan 9. ttt flagJl ^ra. 

Kaiki 1. -inen isen •. ol^^tg. 

Kalkas kkaan 9. ejbergdtf {fuli§uU «#l- 
//9fliiia), kalkkaan nlu ejbetbnn. 

Kalkka kan 1. -kku kun 1. »kkio on 1. 
-ke kkeen 1. -kkuna an «. ^amrtng, 
bultntng, ^amting, f(a)}pvutg, kalkka- 
markkinat jlagmdtfnab, «p. för anftion, 
kalkkulaps^ laUanbe Bartt, lyö kalk- 
kaa dr mot^rdfbig. -kan kkaa I. -kun 
kkua 9. flamra, flappa, fUnga. -ku- 
tan itaa 9. j^a ott ^amra, buUa, ^am« 
ra, f(a)>)?ra. -kutus uksen f. ^amring, 
bulttiing. -kattaja an #. I^amrore, %\kU Digitized by Google 110 Kai kiM •. lafligt INtUa, fBc&Ka iitt. 
-*'litt|idiii Min -<liaut Qkmi #. jftofig 
fUi))9ttin9, fMIi. «labttiea Melki «. 
frdtta tta tl o<]^ U. -kahutan gir, 
««kaotan Osa t* l^atf ontma ettl^a^t 
f(a^^, biiUa M, -kon kkoa v. hiU 
ta pä fttrftr ffFaoila lugtigt. **kka- 
la an 1, -«kkara aa L -Jckale eeii 1. 
•*kkara eeo i -kkana an t. fhramlmi^ 
bcr tin§, ihramta^ mM^ängante o^ 
tmiglante fafet, ^äi^e, fiingtl,» kallan 
Ulkartet gn&j^lngen, kaiibs on katk- 
Inveissa piiikaaeffa frageu l^a t UU 
Un )nggat (af H, tinifcefl:). -kkareh- 
4m btaa 1. ^kastan aa «. ^duga neb 
fhmnlmbe: «'kkatomen isen «. fftcuns 
l<u^f tn^gig. -kkaloiltea ta a. tag^. 

Halkkt kia #r falE. -inaa iten «. faffig^ 
faltMtiS^ -4iuuft nudeft c bUftpl^t, 
fä\tU^, ^kitoin Uoman «». !«lffvi. 
*^tloflMt«8 unden «. fdlf^tijl. -kitten 
ta A. ialfo, blanlba tntb iaif, Be^r^la 
»fb fatf. 

Kokkoa» iroia t. ttStog^ IdTtodjUi. 

Katkka kan «. tuftfitmfr (kalkka). 

Kalkkuna an k (dfim C^alkka). 

Kalla an #. idri;0a dfbet en remna, i0^ 

Kallas kallaan == kallaa kallaan. 

Kallataa^ kallattelea^ kallistan^ kalilta 
«aa, kdliaialen^ kalkin fe kalfo ftitb^ 

KaUtro aa «» kaita, beftof m^- 

Kallio on », f!&}fi)paf l^äflebcvg, kaUion 
kanku 1. jakäla (bufmfftem i^jtrJnitia). 
kallion yrtti =s himaere, kallioaMiksat 
taf töt (99duu ukpHum)* -poinen iaan» 
dim. liUtim^pa, «. 9iiMrb'(^fUt)))a,fiill 
1Mb f tivpotr» -^lliaen isen. «• fom l^vf 
1. bc^ af ^eber^. -otoin ttoman 
a. uUn flippa. 

Kallia iin o^ b)^t, b^^r^ fo^at, fofl< 
1%, kallis kiti dbeffittt.. -Keaa unden 
f. b9C^, b^tbat(tt -^iiatt «tfa» b^vt. 
-Ikiliko oa a» idg4)t b^r. "^ibuaao 
Btkuu L mafian aa a. bU bl^» f^^taf. 
^lian. aa v» fM)^ (kaita fneb)i 

KalliAiea taa. fan&amta» l^ba, l^^a Un. 

KdUo ofli sw ftelu, luben of xtf^f»n* 
M, fMatrt toMiK, pttkallo l^nf^^ Kai 

ffaO^ MMH^iildl, jMkano ilgala, kal^ 
lon potkodaja gnlÄrU (M#iaetflfa |bia»). 
«<»kas kkaim «. ffo af «en^ufiaiMi 
f tmi, lap)>fa« -okion isen a. ^. f aQfr 
bt(a§b meb i^^ ^alttg. 

KalloUa ttaa 1. -ttelen tela a< gtdta 
f^S^Hntit, iftita (kailotan). 

Kabna aa a. lilfaift, lif, b^, §safMt« 
bcl^fcfe, 0taf, nnberiotbtn* -Mta 
babKbUt^t) L 0ii(^, -lintu tM^xt 
(Atfulalii f Afta^avnnX kalmatcikka <= 
katrtkka, kakaakoktii i*« kakaaaaos. 
^nakka kaa L «*nua m «« bibMa^ 
Itbl^, Iffflrgob. -4110 asb i. bobille!* 
^t, liffarg •. lifbtef. Hnelaa tl<ia a. 
ft (SfArg. ^miaiet oa a« be0irafnitig6« 
platl. -Hialaineii isea «* fpofe )>l le; 
aTafaifi^^Qtfer, toätailbv iHibisiarbmi 
mtodnote. -maanoa oksen a. fabb efter 
fo^tentf bob ip^tikummt)* 

Kdrouai ka a foUna^crt (ataNM aafa- 

flIIMt)* 

Kale obon pL kdlokot «A*. kalhoC s 
kalaei. 

Kalpa Tea«.1fafj||mir f^^fdtfc HogfiaM, 
fabe(,^tbi^xa^k&]paY«]jel fto>ä¥b#«»« 
bertMdotbea. •*%iapia<.faf)i>a^fllfta. 
-^pimiltain oAb ffo^mmbe, gtuboabc, 
aitiggt -vin pimOtt i«- fUitftiifr f(«f« 
iDftth^ (kakan). 

Ka^i Tan tw ^ut •^tian* ta v. itt^iita 
arat. 

Kalpia aa a. !p% nnll, Ud^ atdd. ^a 
neen r. fplig^, ftoggtitt ftatt*. -ia- 
kui aa a. btif^Ug, bti ftotV Itca^tbfoi 
(kilpistyn), -istutan tta» m. afl^ 
^Ota ifrdn fig. -istan aa tK fMa |)^. 
btilioa pd, at fatt. -istalan Ma «k. 
^ta bd fof^avanbe, ffMa efter. *paan 
tata oA -Tatteliaa telia s» kalpiataa, 
kalpistelen (kalvas). 

Kalpoon vota L -poelen Ha a. ^Ifft' 

föie, befara* mtftänfa. 

Kaisla an a* ^f, M^gvof. -seni nimt 
t. fWfl^et, arofiet. -asti «rfa. 9x0,. 
groft. -sannun ntna 1. -listaa na a. 
bli ftcdv gcof- -SO on t. fU ^iro» Cnifr 
fKnta au nu fCuti. -sa un «. ftö »09^ 
nt|fa^ ö^omage, {Irttmpbettting^ 

Kalskun na •. fmottra^ ffvdlla» -kara» Digitized by Google K«4 

«. fmttfffnbi, brdf, jnifk«n |(4ik« 

f^ art, Ifkqe «ii^^ kallun ftör |i 
kt f4t<f«r i beii fovmequ 8ill« MleHa 
laitiUft kvMi k^tft4 {CöT^mi famma 
(^ fcfm f^m |^(öi<r. •^«ioea is«o n. 

fajfab, ibmis^ lwlt«neo mmiuffolif. 

MIB99D kalUiMiQs fottuv^ f^lMffeuj^. 

»•m »M i nW I, 'lii «^ l 4lM 

4m WI*M* |)4 9iaft»f»« ranfc, on 
InUaUaofi^ U MUU^nM 6x (utou^r 
lultrei, biheA k«ttelU h^vAm mfb 
ydm^ a^be(« ]^ ftteb, -4ta |i.«^ «• 
futtiiing, (utnind. -|i«MM9 ^e^f. fuK 

OA oit f» Mi fiuttd^be |. (titanbe. 
nllim UuA l -Umi Uun f » f& <«> Iim 
tanbe M^viitg. ^4 i fM(l, {Ijtiim. -U«n 
Ite L -^tin Uu» f. gdi:«; fli^tanbi,. 
|a att (uta, ftiflim, Uuni tie fiytii 

^. M^PIA 6M%fm«^ -Iloton tUa 
•. göra Mt fntb* •)Uii«n iUi| 1. -Uat-^ 
tOm MIU i. 'Ihto» iUa l MaiUlm 
iMfk fw götd UtiefluUanbe, »tfa af )|& 
iNgfMMianH \m^$ k«iUit«^« Ung« 

llOM pMMimA nil)f}9i]t^« fili i^ufbulb, 
b4UiU4 vftta «9Ai««U lutat lit^ Ut^ 
M fl alt tvoitfiH tfkjtmmx, ^mfi mt^ 
tm ifv4it t&tcUt.. *4liiiel«ii^ lU ti l^a 
M iKl^ b4. ^il 0^ bU, ^Ha feUfa^ 
tonbt. <^lii4Uift vikMut 9f ntb^djiVi^o* 

tSnUh aa X taii^ii 11^4, «r^t;^^ f» «* 

finA^t ItKib« 
Kittio, w,$. im meb, liigt. VQnttdi, 

KaM»^ Hoo #K ftiebu l^tan^e^ VaUoin p4 

laim tm ^ UUtL »effoim^. -mtn 
itflo = kaltainen. Kai in Kaluan Ula f. jNUk f(4 flinm mb- 
^0% u)^«en 4. f^tfaing, l^tejving. 

Kala on «. ting. faf, rebfai^* ^igerdb, 
ijokalut lonibfla)^^ kaiipmkaiu ^n« 
beUmra, r^okakaitt toojioat;^ ^HUu: 
alitx, huonekalu möbel, kal^akiijpilya 
l^m^plfduing, kaluin aika i,ws^,^ 
panna kainun ladata* <^ineni|i«an «• 
l||. ttug m, 9k -4iilineQ iaen #t foai 
l^ar fafer 06) itng, be^dKeti. -hiIoui 
tioman «. uiao ting l tcbjiaiv tebU#« 
•^ttomiuis nuden #. ciblä$(^, -ulto- 

Kalun ua 1. -uon nta b= kalvan* 
Kalvan aa li ^aaa ala u flafma, gfk^i, 
(fotta*! -<a«* uksen «. fafuitig, giaagf 
m«g# fl^ing« -aia ap #. gnagaae. 
-Tin imen «. fPaf»erft«gp -«•▼elm l|a 
1^ gtugo. fttiitt (kalpaX 
Kalvaa aan 1. -via «q i, -veioaa^ iaen 
•f iNdi9» W^ ^Ut, lOiad^gdob» **v« 
een ». fPuggti! ))(ata, fi^la. «akka kan 
a. btefaftig. -velMtin litia »% l«fEugg^^ 
bU fvltg, kalvektiva i «velui vainen 
isfio. «, ff^ril. -«vanrn v?ta h "¥e- 
tun Itua •. hUlixa^ -*vialan aa «. gi^ra 

KalvQ on «. l^inn.d, ^lUmen kalvo m/A» 
((Higärbct (4(4wMiii«)« «iUnin k, ögootf 
l^ianA, {lar^ karmaa k. g(4Aaxt, mak- 
aan k. a^tcl di»is (f fmerii, veden kalvo 
igpol^to. *4>inen, ite« «. ffim^ti^ 
fävfdb^ aitb ^inuft, gionb af Vana. 
-roi»um u<94¥» t. fimaaStig^ft^ -oloin 
UoBMA #. Mian l^intia.. 

Kalvoin, oman 1 ^voiin* iamm i -oBon 
Mia 4< I^aqlbt^fHDe. n&HoifU. saapetf. 
-maqfA «an t, f^U ](fanbfef)»(# a* f^* 
kalaoiial }fHUMxm(^xu manffltUr. 

Kanv^oatelen Ua n kaWele» fit Mvan. 

Kaaaa an a* b4n« bi?^ BuHaiif. jUrdi», 
bianbabe faftr. *(dikar kan «. bof^ b«« 
f|e¥. -ahdan htaa «. fnalla bofi; «ak- 
d»a »dp* -4US ukaan # * bof fnalf*. •^- 
telen hdella 9. fm^ titt baft b4 o4 
bdr, *^taiv 9dr. «rantaa tiaa, •. dfiob^ 
fmm tn bof fnaK,, bAnga. %& mb 
fibani liib. 

Kamala an #^ fäHfoaU ^»iCr MVtUg* 
^aii^9% iaa« «•. aigot^^ fdnmm- -^hm 
ynden i. fUfain^(l«. |cinf^|itv -^asCi Digitized by Google 112 Kam Md9. fSKfamt, ^mflt. -IoiU«a la «4 
anfe fot fdttfamt -llim Itnt •. Ui 
fdUfam, fftm^, muina. 

Kamana an ». hodrbalf dfbev bdrten, 
faCd. -no ont.grotta, f^Sla. -noitsen 
ta «. falfa. 

Kamara ao t. fiodl, ben dfiDtrfla ^cba 
t^Un af nägot, maan k. jortfmdt. 

Kamcikko kon t. Berg fuUt meb ^«Kor, 
grottor. 

Kamelian Itaa 1. -ernan rtaa ». {Id bug« 
ttr, flingra fig, ffifwa fig. -linn Itaa 
•. frofna, P flg i Bitgter, Mi qtoat 
^d fin ptatd. 

Kameudun ulua ». börja ^afligt 

Kamia an «. bof, toibttg. -isen sta •. 
\>&na, boft IJnba. -ina an «. boft buUet 
(kama, kama). 

Kammahdan, -abdon, -«hutan, -astun, 
-ahdan ^ kammo. 

Kammakko kon «. ffuKe, öfn to&ning, 
gdrnftaae. 

Kammaska an t. tDat. 

Kammi in «. Ilngbänf. 

Kammio on », fammare, lepok. f^)niU* 
rum, fängfammate. 

Kammitsa an t. banb omfctng foten,bojot. 

Kammo, on t. t^^ntng, fafa, fötfSran, 
afffl;. -on oa 1. -oon ota ». r^ftt, fafa, 
afPb. -ooQ ota 9. fd ri7^ntng, l^tflna, 
förföta*, fd afifl?. -okaan ua I. -os- 
tan na 9. anfe för rt^fltgt, l^igiia 4t. 
-otan ttaa 1. -oulan Uaa •• todtfa t^* 
nmgr tnjaga fafa, fomma att afff^. 
-otus uksen «. infagniug af fafa, a^ 
fti), -ottelen telia v. fortfaranbe itu 
joga fafa, UU flg fajlia. -mmenen 
roeta •. Ui faftig. -mmahdan hlaa 1. 
'-mmabdan blaa 1. -mmastun na v. 
Ui intagen af l^aftig fafa, l^ifhta. 
-mmahdus »dr. -mmaas uksen «. f^a* 
fiig fafa. -mmasleleo Ua ». intagatf 
fortfaranbe af fafa, gd fafanbc -mma- 
hutan tdr, -mmautan ttaa •. injaga 
l^ajlig fafa, förffrdrfa. 

Kamo on = kammo, -okas kkaan a. 
afffrdcfaube. -oon ota c=: kammoon, 
-otan 1. -ostutan ttaa = kammotan, 
-oksan ua s= kammoksun. 

Kampa mman «. !am. -anen sen Hm, 
Utett fam. -mpaan mmata 1. -mpai- Kam 

Ien lla « famtna. --aut uksen t . !ani< 
ning. -aaja an t. Ummaxt. 
Kampaan 9dr. kampeen mmeta •. hxa* 

f\a dt fiban, btaga i ftof, ^inbta, 
ctflodra. -ela an «. fncb, ffef, #. ^un^ 
bra (pUmroneetei plutema), kampela 
kieli ^xnf tunga, ttcgt tai. -eluus uu- 
den 0. fnebb, f^f^et. -elasti«if9. fuebt. 
-elias aan = kampela. 
Kampi mmin «. frofigt l^attbtag )>d ffd« 
ran, loef, fotfirg iiVi dfbon, tram)> i 
f^rfflodor, atm i fiodor btn ftvän^ 
gen är fdftab, kampirauta xotT\txn%i t 
fptnurocM^iitl L fdgqmarndarel. -ibta 
bdan «. flocfflr&ng. -iäinen isen pi, 
-iäiset fförbfalad bd ffätan fdt boft< 
Idggatf. -mmin mpia •• (lifioa, fldt^ 
tta (iDrfba?). -mmertelen nella •• 

Singra flg, fa^a flg %\i o<^ bit, fdtla 
g tiH mottooni. 

Kamppaan pala •• fdmba, fiicfa foten 
fdr en föt att fd ^onom ott ftii|Ni. 
-ppaus uksen «• fdmjpning. -ailen Ua 
V. fäm^Hi fmdtt, fhdfn^a, dfad. 

Kamppi pin «. jeif = kamppikarbu 
(ahma), flpngel, l^erfarl. 

Kampura an «. fntmbdjb, frof ig, tdl))ia, 
kampurajalka frofbent. -roitsen ta L 
•roin ida «. gd frofbent, ttHira trig. 

Kamsu un «. ))alt, blobforf. 

Kamu un &= kamina. -un uiT •. blna, 
boft Ijuba, fltftDa, fidttra. -uun uu = 
kamisen. -ulainen isen #. fpöfe, ^in onbe. 

Kana an t. ^öna, bufma (fmetorb), ka- 
nanpoika f^cfUttg. kanan varaa ^dtt^« 
tjlufl bar^uftDab, kanan marja fmdtbdr, 
ftoinbdr {etmmi tpeeieti), kanan jalka = 
sananjalka, kananjalat ttt>d^jultg fdna 
= rappiona . kanan kaali {hmrkmrmBa 
9utffarii)^ on kanan kaalina dto^t*^' 
Itgt fÖHber, kanan ruoho ttam^^rd^ 
{p0llfg9mum mwi€ulare), kanan nokkimi- 
sen ruoho ^eruört {neilMHm «mU*), 
kanan silmfl ^jeniört {Bteilaria trmrn^ 
ne»), metsäkana balti|>a {lag*pm» •«*- 
ttlpiiui), peHokana rap)>]^na (periUg 
tinerea). -anen sen dim, litcil ^dno. 
-ainen isen «. ti( ))d l^net, af ffiMu 
-allinen isen c jj^^ndegattbe. -atoin 
ttoman «. utan ^öitg. ^tomuus ua- 
den M. \ibneM% \ Digitized by Goo^e Kati 

Kaoi fH. «ti ff. perikanu eftev ^U%t* \ 
onbro, d tat. 

Kanahks an L -akka kan I. -appa pan 
1. -nat akten 1. -anaa ten #. tvotten^ 
Momning {oteiliattia fu »q^, md^ 
gel )9d n>dta ttaror. -ainen isenl.-as 
an a, blommonte t^l loatten, mdglig. 
-hdim ktaa 1. -koitan ttaa •. Mi 
mogUg. 

£ana?a an «. faual 

Kanenra an t • IJlung («rloi vtiJSftHf) = 
kangatkanerva, tuo-l. nevakanenra 
fl|toattram, gctpot^ {Mmm pmkutrB)^ 
peltokaaenra rdbtll))P (enpkraiia MlMltf- 
ie$), -aiiien iten n. f^U af (jung. -vik- 
ko koa L -fitto on «. I{utigfnär, (jung^ 
btUMijccu mtttf . 

Kang .... fe kaok .... 

Hanhela an «. {fef, »atflanb^ ntotftvfif^ 
toig. -Luut nuden «. {lef^et, mottrdf^ 
lotg^et -asti «rfv. ffef^r motilrfifw(gt. 

Kani in «. fanin, fneb ilddning, «. fncb, 
on kanista dt flet menee kaniin blir 
f ef, mies on kanista mäntien dt bort« 
Blanbab, kanirikko gttpord {leHm 
pmfmttre). 

laoin ia t. gdta ndtt odf ))rbbligi, ja- 
lokaaliansa kanii pr^bet fin dbla bdgc. 

Kangas nkaan t. mo, kangaskorte ffur^ 
grdd» fafgrdtf {eqHntum Alem«/0), -kn- 
rnina Ibocfrot (pimfiuBUa MTifnga)^ 
-jAkfllA idUnbdmc^fa, -mlniy motoll 
ncb Idttgti %axt, -yieri badflattnttig 
Lfaiitennftnme, -ftrtiA Ifung. -nkai- 
nen is^n «. f^t mo, Itf en mo, l^ebtif. 
-nkaisuus nnden «. meaftig^t, l^b^ 
lifBet. -nkahalar ttaren «. monl^mf. 
-ttkare een I. -nkari ren L -ngar 
nkaren 1. -nkaro on «. fanbmo, fanb^ 
h$dt^ -ngaifan ntaa 1. -ngastan aa 
L -ngastelen lla t. loata ^^Uf, ffi^ 
gto^ fnlia. -ngastns nksen «. l^gnitg. 

Kimgaa nkaan «. todf, tm, -puntl. 
««enYot L -aseet todfflol, nannaa kan- 
gaa mabmal. -^nkabatar ttaren «» mdf^ 
nl^f. -nkainen isen «. gforb of t^, 
Mf» -nknri in «. todfioate. -nkaatoin 
ttoman «. uiau t^. -nkaatiomnus on- 
dttt #. t^brifl. 

Kaoki ngen t. ^dng, flafe, rautak. {erti:; Kan 113 tbt, ientlldng, kanklranta fldngjem. 
-nkeen ngeta 1. -nkenn nta «. f^\a 0g. 

Kankia an «. ftt^f, tröa. -kens nden «. 
f^Pl^t, tro^l^et. -asti «^. ^ft, tragt. 
-ainainen iten a. fi^faftig. -nkenen 1. 
-nkeen ngeta L -kiudon utua 1. -nge- 
tun ttna 1. -ngistun na r, flpfna) hli 
flpf. -nkiutan itaa I. -ngistutan ttaa 
«. göra fl))f. -nkera an «. trög, obdt* 
Ug, befttdrlig. -ngerran rtaa v. göra 
ttdgt, ffnjfa, befn)dra, fiappla ttib ld6« 
ning, OTi kangertaa borren dt ttrg, 
l^dftat toib. 

Kankka kan s. orbtoetling, fif. 

Kaokkn kun a. ffaU, m. ^dflfrafe, ftinU 
m6vt, fldnfa, kankkuhiu ^elig^net. 
-kuttelen telia t. (infa, ^olta, gd 
I^altanbe. 

Kanko ngon t . Ilot fldng, Iffdffldng, mtU 
lanbalf i fdbedtorfi^ud. -nkoon ngota 
L -ncotan ttaa •. meb ftbx uppbn^a, 
tt)}pl9Ka tneb ^dffldng. -ngotus uksen 
«. uppbrptnina l Ivftning meb ^f< 
fidng. -ngottelen telia «. fmdningom 
It^fta C. n^phtt)ia, bjuba t\\[ att up))' 
btpta. 

Kann . . . fe kant 

Kannu un «. famia. -ullinen isen «. 
en f anna fuK. -ntan (taa 9. behi fann« 
iaU, kannuttain !anntat6. 

Kansa an t. folt, kansakunta ett foll i 
fin l^el^et, nation, -aincn isen «. folf* 
tif. -aisous unden «. fotftilebom. -al- 
linen isen a, ^t. folf, folfetig. -ajli- 
suns uuden «. fctfelig^et, nolionalikt. 
-eilisesti «tft.folfeltgt, nationeUt. -«-alai- 
ncn isen #. mebboraare, «. mebbot? 
getiig. -alaisuus uuden «. mebbotgo; 
xtfap, mebbotgerlig^et, mebBotgote* 
tdtt. -solan ttaa v. befclfa. 

Kansi fe kante. 

Kanssa prL meb, jemte, tlHo^meb. -ai- 
linen isen 1. -ssollinen isen «.{amvat, 
följefllagate. 

Kanta nnan t. l^dt, Ham, toi, otnub, 
Beflaffen^et, ben l)ttetfla ftamftdeabe 
(anten l fpetfen, kantapaA l^dtfpdfett, 
-kinner ^Ifeno, oCiRe^rna, -kirja ftam^ 
tafla, kielen kanta tungbonb, kengftn 
kania fiatf, kannan takainen 1.- -taiiala 
baftäbet, haffii^^, asian kanta fdftnd 

Digitized by VjOOQIC 114 Kan rb, on hyrillA kaanalla 4t )>A Acb 
Simalla kannalla pi famma fet, 
i fanmta ftid, pitAA kannallansa t^l« 
Icr pä famma fot, i famma fFicf, i 
Mnb, oUa kannoilla to&xa p& f^&ioxna, 
T^ bafmcbartia, oUa samaa kantaa ^6# 
ta iiii famma axt, 0a0, race, luoda 
kasken kantaa f4 mif fafO fajia foftrct 
sormuksen k. fladeit pd ett titif), n i- 
^n k. fäfie ))d en ftia)>)), kuun k. 
mdnen^ ^ot», leivin k. bröbfant. nuo- 
len k. fjdber p& tn pii, kaksikanta 
nuoli ttodfjdbrab pH, mrb fjäbrr p& 
tmi fibcr, viisikanta femtjdrnino {ma* 
Sif figur)» kuoselin k. floUtt pä f pimu 
tcbfap, kantasieni murfta (morekeiia 
0te*l4tnia), -anea sen dim, f^t, f(a(f 
m. m. spisoa reen kantasi Ua ftl ba!« 
•m pd fidbmrbania. -nnikka kan «* 
ket bttetjia iif tidfiot, taitb. fant, fni, 
kafinba, ^uf, l(^vin k. Brdbfant, puo- 
len ik4kannikkaa ^lfwa Itfmet t$e« 
som, katoova kannikka förfioinnanbe 
fatit, anuatfanbe flut. -nnaa aksen #. 
kafänban af fldbmeben, fmatt nM, Id. 
•nnatoin itoman m. uton bal, fatit i 
gtnnb fttit, al(be(e€ It^dngen. -nnus 
oksen #. fporve, (ap))P troTUnftrumrui 
(kat6 i ^4fe), -ruoho bagafilar» täp^ 
ffK&$ (skhemHiä puijfarii)^ kukon kan- 
ani tuytpfporre, xit^axipoxu (deipkimh 
Mm emupKJä), seisoo kannuksilla Adr 
kafom p& mebama. - nnustan aa ». 
ipmtt, gifmafponat, fira. -nnnstin 
imtp f. baftemmen pd fHbor. -nnos» 
Ilja an «. fporrate. -»nnnstelen Ua a. 
fkiStt fpotra. 
Kannan ntaa v. Mta, fSra, gl l(iafbanbe, 
fram^ba, attf (ago, BefTptta, vaimo kan* 
laa lasta ^uftruii Bdr ett barn t. gdt 

rfmanbe meb batit, lehmi k. fott bdt 
framföber, ksntaa hiaesti siti hu 
Blict i^enom för bet. -tama an «. 
:ba. »tamoinen isen «. bötba, ftuft. 
«laminen isen «. b&tanbet. «»taja aa 
a. kdtart, fi9bev|lkr, anflagare. -taväi- 
a«n isea «. tdtanber bafbonbe. -ta* 
ORtoin Itoman «. t(fe kätanbe, ga((. 
«lamat oksM t. Börba, fdrld^ntng. 
«a ktntmokstisa 4t t käming, l^flet 
pi att fiba from. -ato aaoa «. Ux$ Kan 

ntiig, ^C[, kaatolapsi ett bftfti fmn 
bdrel p& axmtn, silmin k. ^tifiUi, 
fpntotbb, pyssyä k. böfbdU. -naanlp 
nnoQ 1. -nnanta noan t. bänitng. -nnin 
ntimen t ^otain tumea ph kantimet 
1. kantumet bärretnmat. bdr. -nnikks 
kan I. -nnike kkeen «. banb l^toati 
ttdgot l^ätiger^ del^än0. -nne nteen t. 
bdrntng, atifU«)elfe, fdtomiK, kanne- 
kirja fId0O)Trtfr, kanteen alainen aiM 
fliigab. kannettu lun parL pa$». Bntett. 
•nnetdiinen isen fUm, biivett, fcbb af. 
-nielen unella 1. -noeakelen lla 1. 
-nnekaelen lla 9. ^X9^ fmdtt, befPoffa, 
fifmaUra. -ntelemus Ur, «-nnelmus 
uksen «. börba, anflagelfe, fc^maftet. 
«-nnelma an 1. -Imoinen isen $. Bötbo. 
-ntelia an t. attflagatr, f(|tt)a(irate. 
-nnaian ttaa ». {SlUl bdra, fota, iippf 
bdra, itPbtätt^dKa, \\pptifi\\^, tdku 
-nnaitaja an t. urpBdrare, uppr&tt* 
bdllate, uppel^dflave. -nnntus oktea 
L -nnate tiaen t. u^bel^dUntnA, uns 
bertdb» housuin kannatus ^nqfeL 
•**nnatin Uimen «. nppbdratibe tmg, 
unberildb, pd^xt* -nnattavainea isea 
«. bdranbf, uppe^dftanbe, fig bdvanbe^ 
tönaiibe. -nnaitamatoin ttoman m.HU 
bdratibc^ tcfe löncnbe. -nnatielea telia 
V. fmitt uppbdra, ut^rba, HUMH. 
-ntaun uta n, bdtatf, bli buven. -natr 
tutan ttaa a. (dta bdra, (dta tmbecy 
fldbja (ksnla). 

Kantele eea «. (arpa, kanteleen kieli 
l^atDoflrän^ , kanteleen joatn i^tp^ 
^tdfe, soittaa kanteletta fptta pa ^t» 
pa. •^ntelo on 1. -iiteloinea isea L 
HAienro on iim, Ittm bottKi. 

Kansi nnea •• hd, taivaan 1. ilman kaa- 
si ^imla^ttalf , sillan kansi bvoglng , 
btobotten, kurkun kansi tunafpetttSiHi- 
ni kanteen bli betäcft, dfivett^stn. 
•nnelliiien isen «. mtb loif fötf^. 
-nne^oin ttoman «. tttan lo<f. «anet- 
tomuus uuden #. (odbvifi« lc^d#^. 

Kanto nnon f. jiitbbe, -iti ftomfo^t. 
•^>nen sen Mm, Itten fliikbc. *4>iBiea 
isea «.^ubbtg. -oisuus uudeB«.fM< 
ktglet. *naisto on I. -anikka koa I. 
-nnos oksen «.fittbbtif pbi^ (kaaaaa). 

Kaatsaaa att e. 0t&, trdta. Digitized by Google Kan 

ttattm tala •• fliniga ^^tfdtig. -Umm, 
idnen t. ((orfdng, -?iikko gltigtocifatv 
bdnivecfaii, -pii? fli giitgbagama. -Unri 
b 9. d^crfJiigare. 

Kinttara ao =: inttara. 

Kanttura an f. meb röttet ub))rlHlt fhiB« 

«. Hjt fttt o<^ btt, m^ngfrofig. -aiimn 
•. mdngfrofig. -ius uksen «. froffot, 
e^. fdt bo|f ap. ^roilsen ta •. gd I. lo^ 
pa fröft 
Kanakfca kan «. fm6tbär, fvinb^t (e#r- 

Kapa Tan «. torr fd bet fframfar, fol^ 
torfab, -kala torrflff. -ajan vata t. 
framta. -ahdan hlaa ». fframia l^afiigt, 
fmdlla bofr, fd^ia l. torfa )>löt«ltgt f& 
ttägot {framlat. -ahdus ttfr. -aus uk- 
aen «. plotaltgt jframmel, uftl «-ann- 
nun ftfr. «aaniiun ntua t. b(i torr, 
^rb'ia (kiipiten o(^ kapuun). 

Kapakka kan t. !rog. 

Kapale ee n «. trAbbit, träbflnmp, fCabb. 
-ehdan hlaa v. tungt framfldpa, fram? 
fhtba. 

Kapalo on t. (tttba, -työ (inbeBanb. 
-ottaen ta I. -oin ida a. (ttiba. 

Kapaatclen lla a. fnafivd, jltuta. 

Kapelo on t . bri^. -likko kon «. trdng< 
»d(, fwdrig^et. 

Ka|»ehi un I. -ut nksen «. fam)), fäHs 
ning. 

K«?e pecn #. tt»arelf€, freatnr, a^. för 
nenntfTor cd^ bjur utmdrfanbe f6r« 
Mfligbet. -po ?on I. -ponen sen 
dim. = ka?e, kavon kipu baniinöb. 

Kapera an m, pigg, liflig. 

Käperrän rtaa ». fnaprra, f9$Ia meb 
mgol' fmdtt. -pertelen rrella ». fnar^ 
|nra fmdtt. -rrus uksen «. fnappring. 
-rtaja an L -rtelia an f. fnapprare. 

Kapetan tiaa a. fara (dtt, ftrpfa fram 
ntcb fart (kapiian). 

Kms pia t. fUfiva (kapuun). 

Kifia an «. fmaC, tring, fnAf. -p«tts 

mim «. (moiset, trfing^et. -asti «tft. 

fMiIt, fndft. -ahka an «. nigot fmal. 

-f«ioen isen a. fmol. -penen Teta 1. 
faennon ntua I. -piatun na L -ve- 

m tina a. fmafna, bR Mng. -fta- Kap 115 nan ntaa L -fanteien nnella a. g^ 
ra fmal. 

Kapine eeo «. fmdfaf, t^dttt, olla hy- 
YissA kapineisaa »ara wäl efiperab. 

Kapines een «. ilfleti menniffo, bint foai 
gerua hitt$, fp|ufn>er (kave). 

Kapio on $, bfelm, jlorm^att» ^^ftVt 
f/, kapiot brubgdfn>or. -oiiien iaen 
dim. liten bof. -oloin ttoinan «, ntftn 
bof, utau ^{eCm (kavio). 

Kapinen sta 9. ffromia boft, fnorfa, 
pra$(a, larma. -ina an «. boftfEram< 
mel, larm, upprcr. -inainen isen c 
larmatibe, urprortff. -inallinin iseo 
*. upprortfP. -inallisiios uuden «. npp^ 
rcriffbtt. -inallisesti mdv, upprorillt 
-inoilsen ta 1. -inoin ida a. göra upp# 
ror. -iiioittia an a. nppror^afare. 
-inoiisevaini*D beo «. upprortfl. -inoii- 
spTaisuds uuden t. upproriff^et. -iiioit- 
sematoin ttoinan m. idt upprorifl. 
-inoiuemus nksen t. uppror^afett. 
-iatan aa 1. -isutan ttaa a. dftabfanu 
ma fh:amme(, ba ait prdf(a. -islna 
uksen $, framfaHanbet af pra0e(, ffof^ 
uiiig, bittCer. -isielen tla 9. pragta fmdtt. 

KHptian ttaa ». trJDpa, fara Idtt fram. 

Kapia an «. jläbffättra. -as aan t. fldb^ 
fjättra, kaplaskoiTu tiO fidttra bngtig 
Bjorf. -asaksen «. dmne tiU fäbfidt^ 
tra. -ahinen tär. -aiiien isen «. förfebb 
meb fiättra, kaksikaplainen reki ff^e 
meb tik»d fjdttrar. -astan at a. fdife 
meb fiettrar, grd(a, trdta. 

Kaplo on t. brubgdftpa. 

Eaplnkka kan «. ^oflacf. 

Kapo, kapenen fe kate. 

Kapoinen fe kspia. 

Kappa pan «. fappe, raitaan kappa )|ifU 
naf pd fdrra. -auen sen dim, liten 
!appe, liUt mdtt, Uten bptta. -palli- 
nen isen «. fappeganbe, en tappe liiO. 
•i-ppalainen isen f. fapptagare, faptU 
laii. -potan ttaa a. mdta meb fops 
pe, fftfia !apptali,bpotUin fapptoU, 
fapptt>i0. 

Kappale een t. f)p<fe, hit, kappale ktp- 
paleelU ftndt fdr flDtfe, bit f(Mr tit 
kappale matkaa ett ftffdt toäfi, pU- 
kappale (nflOttb^plfe. -lettaia a^. Digitized by Google 116 Kap Kappeli in «. taptU, -kunta {a))etfomd$ 
be, fcOptU^äH. -ilainen isen «. taptUho, 
Kappera an «. fnäU, ^nf. 
Kappi pin «. i&^n. -ppailen lla v. 

Kaprakka kan =z kapera. 

Kaprehdan hlaa #. t|o))pa up)). 

Kapsaa aa 1. «-sun ua t. ffamta/ tnaps 
pxa, tnaxla» -almn ua 1. -ahdan bta;i 
9, ftamra ^ofligt, bim)}ar fal(a meb 
ftammer. -ahdas «t/r. -aus uksen «. 
i)lötjltgt {lammer. -ahtelen hdella L 
-atlelcn telia v. {(amra l^afligttdo^ 
bd. -sin ia v. ffamra foctfataube, 
: fnatfa immetfort. -siainen isen §, 
tofiögfmeb {MräMby»).^ -sinä an t. fott* 
foraube ilammer. -si sen 1. -se een 
ff. flammer, p/. kapseet fmdflamtantt 
ttng, totta ttdrtbflat. -sutan Itaa 9. 
(a att ftamta. -auttelen telia 9, dflab^ 
fomma fmdtt ftammer. -sahutan ff<fr. 
-santan ttaa r. d^abfomma ^afligt 
flammet. 

Kapu vun t. Uten l&^ia UK lef, kapu- 
lauta btdbfpel, -mitta tvAifm&tt, n)mt^ 
mdtt, -lehti ttotigen ff. af kapu (= 
kapo, kave) o(^ lehti ^apatt Btab, 
bet {!önaf)e i {{a^elfen, J^jjettmige. -ula 
an ff. fdfling l^matmeb fdgla ffdd, !a< 
ftatf, {läbflol^e, Itdbfidttta (kapia), fto« 
fig !af[e l^toatmeb {laben fotmatf meb 

' tebet, arpakapula bubfafbet, Yftkika- 

.pula l^otibfafiotl. -uloitsen ta ». {td 
l fafla meb ))df, fötfe meb fjdtttat. 

Kapukainen isen a. ndgot fmat (kapia). 

Kapukka kan ff. todbetil. -koin ida v. 
totfa { bideen, ttäbta. 

Kapusta an «. {lef, kodfS^l^ttam^. -alli- 
nen isen o. meb flef I. tvamp fötfebb, 
•n ilef futt. 

Kapuuo Tuta ». ((ifba, fldttta, fittfta 
ftam. -pueien Ȋr. -^puilen lia o. 

. lioitta, tänna efter, Idpa omfting. 

^ -pahdan htaa 1. -pahdun btua v. 

/|!9tiba l^afttgt» tdtina. -putan ttaa 9. 
Idta fidttta, ^a att rdnna, ftxapa 
(kaapntan). 

Kara an «. {inf, bl^mling, pinnt, xi^tl, 

laocan kara ))(ogdd, laiTan k. Bogfptdt, 

.Jcqskikara Qtömflatt {ei$telu9 eq9iM' 
eui)y karakuusi gdtgtan, karahainA Sar 

udlb^nov {ikhipi hana ptuitrU), kara- 
sammal (f9lifir4€mm jnniperiimmy -tuen 
sen diw^ iittn b^mlittg, (tten ttgel. 
-ainen isen a. fötfebb meb tigel m. 
m. -roitan ttaa •• ftu!a, fötfe meb 
ttgel m. m. 

Karaan ata v. fptin^a. -aaja an ff. fpttit^ 
gate. -aamiuen isen t. fpringanbet. 
-aelen idr, -ailen lla 9* fptttiga fmdtt, 
l^tt oä^ bit. -atan ttaa i>. Utu fpttitga, 
l^a att 09. -ahdan htaa 9. fpttnga 
^afligt tili, karahti kaulaan fptaug 
l^aHigt om l^atfen. -hdun hlua 9. hu. 
utfptungeti, b(i utfdtb, ftabtia, faftnd 
l^afltgt, he?onen karahtui ^djlen btef 
utfötb, siihen karva karahtuu, missi 
hevonen pehtaroilsee bet faflnar l^dtet 
l^tt>ateft ^dilen todlttat fig. -ahutan 
9dr, -autan ttaa 9. Idta l^aOigt fpttnga, 
l^a att Icpa (katajan, karkaan). 

Karaisen sta, karaistua uksen =: ka- 
rastan, karastos. 

Karahka an ff. ung gtan (karakka), «• 
ud^ot ftrdf. 

Karajan sdr, karaan ata §. ptaf|(a, tof\a, 
xexa^ fftamlanbe. -rahdan htaa •. 
^afltgt ptafta, x0a, karahti alas kur- 
kusta tof tabe neb genom fttupeti. -rah- 
dus idr, -raus uksen «. l^aOig tof Ung, 
ptafel. -raliutan 9dr» -rautan ttaa v. 
dftabfomma ^a^igt fftammel, tofta 
tttt, karahutii ruoskalla f[og tiCt meb 
piffen, karahutti poikki tpcfte utaf fd 
bet fnafltabe, kirves karautti kiveen 
pran tcg {ftamlanbe i ^en (karaan, 
karisen). 

Karakka kan $. ung gtan, tufla, pfvtft 
qit»i% -ainen isen «. af uug gtan, af 
tujfa. -kisto on «. ^ogdbunge af nnga 
gtatiat. 

Karanka ngan ff. {Itdmftate (kara). 

Karanko ngon t. l^dtb, qtoififti gten, 
fldngr tdng 0^ flötlif menntffa, -^kuusi 
^dtb gtan, ^ongtaii mebmtnbteqtoiflat. 

Karappi pin §. fattpa (karpaso, karjaa). 

Karaa a(n = karakka. 

Karastan taa 9. ^dtba. -tus uksen «. 
^tbning. -aminen isen s. ^dtbtnbet. 
-aja an #. l^dtbate. rM» i"^^ '* ^^^^' 
ttina^mebel, {{I. -telefi lla 9. ^tba 
fmatt. -tun ua 9. ^drl^a^. Digitized by LjOOQIC KeCr 

Kire MA*. pvaftX, tna^xina, fm&tm, 
timm, tl^i, Brufanbe ttmg, flranb^ 
»rof, ftoärmonbe HQflAnb, olta ka- 
retftansa toaxa \to&tmi% l^alfrnflg, pi. 
kareet ofad. -ea aa «. ftoörmanbe, 
ntobig, fdtf, ogin. -efadia htia ». ftoär* 
ma, titibringa ett forglcfl lifr tvara 
toltb^Idd, lopa Uanbe, tdra^ meb )>ra^ 
fel, Ufa ttcnmnor, toara i effla^. 
-ebtia an «. ))rafl(are, taptate, fic&r? 
mau, fdnoan, trollfart (i effla^). -eh- 
telen hdella 1. -ettelen telia «.rdta^ 
nteb |)to$e(, ftt)ätma, löpa cmfrtng, 
(jttnga, btilid. -ehtelia an = kareh^- 
tia. -ehdun htua 1. -etän itua «. 
fonrata i efftad, BU mobig, bentfa^r 
bli färf (karaian, karisen). 

Karhea an l. -bia an«.{lräf,atof, fmd« 
taggia. -eof vden #. fhäf^tt. -asti 
mdw. ftäH, 'h\ in t. I^arf af qiDifttg 
gtan. -iilinen ieen a. I^arfeganbe. -bil- 
f en ta 1. -hin ia t. ^atf»a, tfiffa i Mn> 

Er. -hinto noon 1. -binta nnan t. 
rfning, tfif^uing i fhängat. -bikko 
n ff. ttt i Mu^otrdffabt fdU.-bm 
imen #• l{fatf. -bt ben 1. -be een t. 

Jdftt&ng, ffo)p, ftimm, kalainen kaiiii 
ffQtmiii. -hetan ttaa l -bettelen telia 
•. Idgga i firdngar. -bielen lla •. täi» 
fa t ^arfioa fmdningom. -bon oa •. 
l^tfba raft, famla i |o)>ar, teto. -bo 
on 1. -boa oluen ff. l^atfioabt fSIt, (ö 
t ftrdngar, !o( i l^og. -biatnen isen 
ff. UM (enrdMtu päluitHi), 
Karho on «. bjdm, gd^ottf)»Iog, kar- 
hon loukku bjötnfäUa, karhun kaali 
toimM (Ay#ffey«M«ff ir^ffr), k. kukka 
tottttcrgVÖn Ipgfia umheUmia), k. klm- 

nen b{öniram, bicmflofa (ktaeUum 
tpUmigUum), k. putki l^elgeanbtfött 
(«ffff/IcA fl/9«ff/r<ff), k. sammal björu< 
mo^a (ppiifMeum eommune), k. marja 
itolfb&r, Otmbär {pmris quaJrifoUa). 
-QBen sen iftf«. Itten bjom, ollakar- 
hoailla Icfa bjömtef. -uinen isen «. 
«f B|^n/bi6tiinf. -nmaiuen isen #. 
bjatnaftia. 
Kari in ff. ni^))a i ^afioet, f!är, fTcammrl, 
roplino, tafel, salakari biinb^är, kari- 
maa ffenbnnben matl. Karijoki IBötom^ 
karin kaukalo fndtfa (mya marg^rUife- .Khr li7 rO,kariperi moska pifU mtb ^tamtar^ 
be fndrt, meb ftttot i fndrteti, j»/- ^^n^ 
fFramlanbe ttng, lemniugat, qtoatlef^ 
tDor, ttiinet. -inen isen «. ftipplg, 
{lenig« ftetibunben. -ilainen isen #. pa 
flippor toiflanbe, flipprd. -ikko kou 
f. fUppfuflt ftÄöe, ftmlg ott. -isen sU 
ff. fpramla, pra^la, fua0ra, omenat 
karisevat puusta Applen nebfalla meb 
pta^tl frdn trSbet. -ina an «. ptad^ 
fel, rofUng. -tne een t. affatl. -islau 
aa 1. -isulan ttaa ». d^abfomnta pta€^ 
fel, nebjfafa, brtfioa bort meb tafeL 
-islaja an «. pta$(are, fPafare, brif^ 
tvare. -istamineo isen t. pra9(anbet. 
-islus uksen t. ptaflitig, rafet, bott« 
briftiing, ffafning. -iste een #. a^aU 
tv ib ^df!a(fntng m. m. -utelen lla v. 
pra$(a fmdtt, nebffafa fmdningom. 
-istun ua v. Mi pra|(anbe,fdro$utig, 
b(i ]^e^, lampaat karisturat fdren fin* 
grad tiu fdlje af tafel. -itan ttaa 1. 
-iltelen telia «. göra rape(, framk, 
ajaa karittelee dfet fftamiaubc (kara- 
jan, kare). 

Kari in = karitsa. 

Karikka kan t. fpettf (^9g)- 

Karilas aan t. ttttefioab gubbe. 

Karitsa an «. lamm, kiven k. I^ubtag 
i l^anbqtoam. -ainen isen a. Ummtii, 
af lamm, U! lamrn. -soin ida «. lomma. 

Karja an «. ^jorb, boffap, Staxii, Kar- 
jalohja Jtartalojo, karjapiika latu^ 
gSrb^piga, karian anti labualtbtfff 
ptobuft, karjapiti bi>f!apdf!ötfel, harja- 
koira toall^unb, karjapiha 1. -tarha 
labugärb, ktyda karjassa g& i toall, 
karianklyntö toaUa&ng, fciy ensimäis- 
tä karjaa gdt förtta fommatn i bete, 
&t p& anbra Sret, karjahiiri ndbbmutf 
(•#rffjr mraneui% karjaruoho tDetibelött 
(vmleriaua •fficinalis), -aiiien isen a. 
^t. tt)an^dng, boffap^rif, f. tDall^erbe, 
kaksikarjainen anbta fommatn )pilu 
•te gdenbe, pd trebje ^xti gammat, 
-allinen isen «. fcm ^at boffap. -atoin 
ttoman a. utan boJEap. -attomuus 
uuden ff. boffap^btift. -ala an t. bo« 
fop^ri! ott, Äatelen. -alainen isen 
#. nomab, fatelare, «. fatelff. -alatar 
tiarcn ». l^erbinna, nomab<|n?inno, !«s Digitized by Google 118 Kar tclffa. -as aksen I. -asa ao •• Upf, 
Irunflig, karjaspta fidrtfjö. -attan aa 
•• ttKird Uv^, Ibrnn^ad. -jetta tan #. 
f&^ntf. -jo uo «. ^ait, a, bntnfltg, 
karjiiD h»inmas tnjölbrt^a (iperm^Jta 
^mu). -jun ua I. -juuo uta «. tl^ta, 
tottn^ai, gnä^ga. •juna an f. rlytnitiar 
toretiffnittg. -jaten tta «. tnta titl. 
torrii^aa t^Iötflt^^t. -jahielen hdelia 
•• tttenffad pict^i%t jera ^hx^tx. -jo 
OB L -jos nktcn «. fonamii. -jos: o on 
#. Jboffap^yorb, famlab Bo^ap. -jaalo- 
laiopn isen », nomab. -jaaloiUen ta 

. •. tiomabifera. 

Karkaan kaln L »rata v. nifa, ftötta 
from, onfaKa, (priiiga, jln, jt^fta. 
-kaäs uksen t. ^aftigt f))tän9, anfaU, 
jl^ft, -vuosi feit&x, -piiT« jTcttbog. 
-rku nm ». fprdng, floft, Diier bantf, 
ajaa ta\tU kaikua för i fuHt fpräiig, 
meuee karkuun t^mmer. begiftoer {!g 
)^ jll)ften, etsi emo lytflrtfl kisasioil- 
ta, karkukankahilla niobten fofte fin 
bottcr fr5u Ufphtfet. frSn fält för 
fpring 0^ bantf. -kujain amen 1. •ku- 
ri in 1. -kulaiuen isen f. xtfmmnxt, 
f^fttng. -kaelen tdr. -kailen Ua r. 
fjjringa fortfaranbe,öfn)erfaUo.|l9 en ff* 
ter oimait, r)}mma. -rkeien relia v, löpa 
af o<^ an, fpriuga, lefa, banfa, -kelo 

^ on «. tef tneb ban^ o^fprdug. -kaun 
nta L -kuun ula 1. -koon ola 1. -kaun- 
nan ntua v. f omma t (prdngr taf^a UH 
fi^ften, hli fErömb. -Icotau 1. -kutan 
itaa V. briftoa ))4 {Inften. -kotus uksen 
f. fprbrifniug. -kottaja an #. förbrif* 
toare, förjogore. -kolin ttiraenl. -ku- 
lin nimen «. mebel ott förjoga, ffrani* 
Ia, IrJ^piniie. -kottelen telia ». för* 
jaga fmdningom. -kotun ttua •• Ui 
fdrbrifn>cn (karaan). 

Karkea 1. -kia an a. firdf, f5rf, arof, 
Iblrb^ tcrr, t. träbe. -eus uJen #. firäf* 
ptj grof^d. 'Uii ad9. flr&ft, färft. 
-kiainen jsen «. furtöme (berberu »ui' 
frii)» -rkenen rela I. -kistun ua •. 
m ftrfif/ fdrf, bli Hat i ^iifipubet. 
-keerous uksen #. u))))fUimtng i (uf* 
leubct. -kennan nlaa #. göra ftx&f, 
-kaisen sta •. göra {lr£f, l^rb, f^x* 
bo. -kaistua uksen t.^rbtting. -kaso Kar 

on f. l^drbnini^ karkaauresi l^rbningfi 

toattm (karaisen). 
Karkaa kkaan = karkea, -kkamuaton 

ua t. hli fixäf, hli täxf. -kkaanooa 

ntua =: karkaunnun fe karkaan. 
Karkko kon «. fdr pi aubra dret-oaan 

sen Jim. Utti cndrigt f<!r. 
Karkku kun «. tiapfl. etbfldl, kaiToa k. 

bruim^fitla, sillan k. brofifla. 
Kaiko on, karkonen sen = karkko, 

karkkoiion. 
Karkoon, karkotan, karkotat m. f. 

f e karkaan. 
Karmannes eksen t. fntfen fnö« L iotb* 

{forpa, fjra. 
Karmia an 1. -ias aan 1. -iäinen iaon 

c. cgunftig, gramfe, BäfP, bntter. -in 

ia 1. -istan aa ». göra pgau^g, graoM 

fe m. m. -maatun ua 1. -mislan ua 

•. hii pguntltg« gramfe o. f. U). -mu 

un t. cgttufi, gramelfe, taUbarf, träb* 

(af (kaarna). 
Kama an t. jlelnab fmut^ ^1 ptan af 

ttdgct. 
Karaatti tin ; %t&\, fdtt. -nutan ttaa 

9. Uita, gnaga pl 
Karo on «. gumfe, bagge. 
Karpaa aan t. forg, Mi fom fan bdraa 

(kanras). 
Kappale een = karpalo. 
Karpalo on «. ttanbär. -oinan iaen «. 

af tranbdr. 
Karpaso on = karpaa. 
Karve peen == karve fe kanra. 
Karpio on t. tretjebcld tuima, f^MMUi. 

-ollinen isen n. ttt franu fudt. 
Karppa pan t. dUrdfa (phaUer^etmm 

carbp). 
Karpas ppaan «. ffpgg, tdbb. 
Karppi pin «. tuften ^o€ en Btun^tg 

bid. frdrfl^t, hcd. 
Karppu pun «. {lariu «-puska an«.9ör» 

re ilnde ffam'. -pustan aa •. ofbarfo. 

-pistun ua v. tprfa fd att batfen 

Icf nar, afbarfa^* 
Karriainen isen t. Brttnflfdra (jUdttu tri- 

pmrtiui). 
Karriko kkeon = kftrrike. 
Karmtan' ttaa o. gnaga. -toa iikion «. 
gnagtung. -ttaja an t. gnagate. -tta- Digitized by Google Kar 

wiam itcn t. gaotfAiiM. '4UU0 ttlU 
•• flnaga fmatt 

BarfM aan •• koinb, jfef, fneb. -ant 
ooiiea «. fef^el, fneb^et -auti «^0. 
fnebt, ffeft. -to on #. fFefogt, u>inb^ 

. ägb. -senen eta 1. -«slun ua v. bli 
{fef. -s^^nnan ntaa «. göta )ftf. -saa- 
tan aa •. xocixa fPef, fcfroa, fe fuebt, 
afun^a^. -afitel<>n 11a o. fnegla. 

Kani rreo «. afbränub totU U }^nta, 
iivLiftcixn, flagg, uetl^uggen oä) ciiqvoU 
ftab fEcg. -in ia ». afqioi^a, oeb^ug< 
ga ungfleg, karsia pintaa xifxoa titan, 
\a ti^niiigar. -ia an «. afqu^tftare. 
-imiu^n isen «. afqiDiflatibe^ -ikas 
kkaaa », af^uggeu f^mfi. -ikko kon 
«• ^ög of gvaitrii, ncb^uggeu 0^ af» 
qttt^ab flog, afdioiflat) od^ aftop)>ob 
tr&tftant (ttU tninne^tvdtb I. Ȋgta)i< 
fate). -ielcn 1. -iskeleo Ha •• a^qtoU 
ia fm^iungom. 

Karsina an t. fätta, rummet emellan 
»gneu c(^ tvägcien, ttim itnbet go(f» 
t»ft fällate, sydämen k. i)itxU&ä. lo- 
hen k. t&gnab foc (arfatigfl* -ainen 
isen Mm. liten f&tta, «. 6t. tätta. -al- 
linen isen «. en fdtta fuH. -noitscn 

. la 9. inrcba fdtta, ^4Qa i fdtto. -noi- 
tan ttaa v. l&ia gipna. -noitun ttua 
V. gtfjna; B(i gifen. 

Karski in «. fäcf, ItfTig, f!)^g^ -keus 
Bden «. fätfbet, tijiig6et. -isti itd9. 
l&ät, l^urtigt. 

Karsku nn «. !ratf(^, fnaftriug, kallion 
L trattlaf (elud^nia nsiäala), peuran 
karsku = jflkaU. -un ua o. fratfi^a. = 
fnajira, btafa. -una an #. fortfatt 
fratfd^ning. -utan ttaa 9. i&ta fratfd^a, 
|a att fnaflra. -otus uksen #. fram« 
fattaobet «f fnoftring. -utti^len telia 
•. !ratf(^a fmdtt, I4ta fortfaranbe 
ftioftra, -kahdan Iitaa t. frotfi^a ploU 
fKgt^ frofa 1. fro^ad meb bfo!. 

Karata aa «. {fotflendfct, llagg^ oren^ 
ligl^^ ffa^^* -ain^n isen .«, fctig, 
fmiitfig* -aisufis. uuden t. fctig^t. 

Karstanne een «. fncjlon^a, ffara. 

Karsti in t. ft^rbate batrtrdb. -ikkokon 
«. ffog af fibana tr&b. 

Karsmn ula •• fkoöUa, tiQtaga. -utan 
ttMi •. ^ att ftoöda. Kar 119 Kartan fa kartt . • . • 

Kartano on t. gdtb, ^rtglfb, lato- 
kartat fuug^abugdtb, kattanoraolM 
tromDgr&tf (H^mmi «t^nivr*). «^ 
nen isen 4im. litcn nitt ^ertglvbr •• 
^t ^ertg4rb. 

Kartio on t. fdgla. 

Kartta tan «. ti^g, fatta, fldmMobt )»a)^et 
(kuritapapcri), fatba. -ttaan tata •• 
farbo. -aus uksen t. farbonbe. -aaja 
an ». farbare. -ailen lla e. (atba fmitL 

Kartan ttaa #. unbirifa, afta ftg, todia, 
Uta. karttava unbivifaube, aftfam, siU 
miini karttaa jag f)ax retntng i cgat 
liaa?a karttaa kylmtt fdret reta< af 
{ölb. -lta?ainen isen v. unb»tfaube, 
tuarfam. -ttavaisuus uuden #. toat» 
fam^rt. -itavaisesti «d*. bKirfamt. -tta- 
matoin ttoman u. iät uttbtm!anbf« o* 
toarfaaty bridig. -ttamationiuus uuden 
«. otoarfami^et. -ttamattomasti «rf«. 
otvatfamt -ttamua uksen 1. -te tteen 
ff. fötfigtig^et. m^mtinfitt, tekee kart- 
tetlla gör förfigtigt, tekee karleekst 
^ör föt f6rftgttg^et< {Eud. -ttaminen 
isen ff. utibnnfattbet. -Uelen telia 9. 
utibtoifa fmduingonu 

Karlti tin =s karsti. 

Karttu lun «. IdP tng, Ddf, f aftoel, f (a|»^tf 
tirdb. vakikarttu ^aubfofivct. -uqen sen 
Mm. littn fdfling. -ituun tuta »^ fiap))a. 

Karttu tun 1. -rtu rrun ff. btonbluft, e$, 
flagg. -rtuun rruta •• giftoa branb* 
htt, bottenbrinna. 

Kartun ttua ». ota^, iilltodta, ttntoga. 
-ttuminen isen ff. tintt)draub«t^ -tt«- 
mus uksen t. foröfning, tiUtodrt. -Uni- 
nen isen 1. -ttuisa an «. ttUtodcanbe^ 
lönanbe» ttibrdgttg. -tutan ttaa t. Idtft 
tiUmd^a, f^ccfa, famla. -tutus uksen 
ff. foröfning. -tuttaja an «. fevöfatt^ 
famlaie. -auttelen telia. a. fmduiugom 
föt^fa. 

Karu un t. px^iii, btanb(u!t (kflry), «. 
ftetibuiiben, oidnbig^ tifd, trdng, b^fler, 
karuruoska framm^piffe (fdrfrbb mtb 
fulot i fitdrtm), karumaa {Icttbunbcn 
niarf. -usa an «. flenbunben, cldnbig. 
•uun utft 9. föcfdmrad, bUbdlig. -uu- 
tan ttaa «• idta fptiuga, f^ att Ippa 
(karjy kasaan). Digitized by Google 120 Ear Kar?a an t. ^r, fdrg, hiuskai^va häu 
ftrl, kdy kairoille xo&ätx tt^^ning, kar- 
valakki luben möfla, kar?akeokft luben 
fFo/ kalman karra tiffarg, karvakorte 
räftum))a ^eqeiseium ar9ente), kar?a- 
kello jlicf $ 1. fl);nggräd {genliauu cam- 
pestrit), karvakellukka bjutpunaar, 
f^tpungar, ortdgg {geum rioaU), kar- 
Yaruoho nunnedtt (fumäria eorydaU»), 
-pallukka («erff/um), -hassu (ubet, 
lurftDtgt iing, ep, förbjorn, {{innmd^^ 
fa m. m. -pää cbrunnet ^äl(e pd fmeb^ 
-halli grdtont b{ur; kaunis karvalta 
n>a^(r titt l^dut, fdrgen, kaksikarra 
{!^mme(, -sammal töbmo^fa («pid^miM 
latifolium /. eapillare). -anen seo tftm. 
Itt^t l^dr. -ainen isea «. ^drtg, luben, 
färgob, mustan karvainen ftoart^drtg, 
flDartfdrgab, sateen karvainen taivas 
VfgnbJbQnbe l^tmmet, maksan k. UU 
tiMrfätgab. -aisuus uuden «. (iibeu^et, 
l^dtig^et, fdrg. -alliiien isen a, f^ätf 
Ibefläbb, fdrgab. -atoin ttoman «. l^dt« 
t5^. -altomuus uuden «. ^drlotf^et, 
^rBvtft. -atti ttn #. tuben flo L toant. 
-akas kkaan o. ^drtg, l^drflar!, «. lu$ 
ben ffo. -ve een t. I^Sr pd träb^ (af, 
kangaskarve itflanb^motffa. -aan ata 
•. garfkoa, taga Bort i^drei. -ari in 1. 
-aaja an «. garfioare. «^voitun ttna 1. 
-vetun ttua v. hU luben, I^dra6. -vi- 
ainen isen f. fru^bdv. -vikko kon «. 
Htdelbdr. 

Karvas aau t. forg, bdt fcm fanBdrad. 
-vahdan htaa «. bdra t. fldpa bdt bU 
toet (aub, braga dt f!g, {föta (karpaa). 

Karvas aan «. i(fe f^t, bittft, karvas 
mieli iUt\)(tt jinne, k. papu Inplu. 
-aus uden f. bittet^et, mieiik. iXltt^dU 
f^tt, finnedfmdrta. -aasti adt, hitint, 
^mäti^amt. -slun oa «. b(i bitter, fdn* 
iia fmdrta. -astutan 1. -autan itaa v. 
fötbittra. -stan aa 1. -stelen Iia v. 
förotfafa fmdtta, f»iba. 

Karve fe kaiva. 

Karvin ia ». {fafba, ffrapa, f[(a. -in 
imen f. fpafmerft^g, karvinkirves ifxi 
fct ait btla bugtig i)ta. -itsen ta •. 
affPdta bkfler c^ tötter pd rotftu^ 
tev (listin). 

Karvoon ota = karvaan fe karva. Sat 

Kas M. fe! «rfr. af katso. 

Kasa an «. ndgot upb^denbc, l^ög, ^aät, 
^drn, jf^l, ttebtraf fom leoat df»ct 
dret, kirveen kasa luomet pd tt^^tHtt, 
-puu trdb fom (egat öfmer dtet, tortt 
trdb, -halko drdgammal faftiveb, -lei- 
pA it^^ammalt 1. dtbre brob. -anen 
sen dim, littn |dg. m. m. -aan ata ». 
Idgga i l^ög, bopa, famla, fdtta i ^iu 
roax öfrott ättt, kasattu keko 1. auma 
cfbev dret Udenbe ff^l, kasattu leipA 
= kasaleipA, kasattu pukki tre4tig 
Icä, kasattu nurmi 6fit)er dtet o)>Bib 
b. d. ^dtbnab tinba, kasattu neiti ^dt^ 
bob ^iäa. -atun ttua 1. -sotun Itua 
1. -aannun ntua 1. -a udun utua •. 
]^opa6, (dggad i l^dg, Idnge föttoatad, 
torfa, Bdrbad. 

Kasakka kan t. btdng, bag^etfate, le» 
go^on, tct\ad. 

Kasari in «. f oppatmalm , liten fittet, 
kasarivaski gdrfoppat. 

Kasarmi in «. fafem.^ 

Kasi in t. tvdtffa, bagg, foftoel ttQ gtöt 
fd^. -sea an 1. -seva an «. kodttnbe, 
fkaxt, onfenligi kasea piimfl tieä, feg 
fumiölf, k. sade tdtt, ^mntgt regn. 
-seasti 1. -sevasti adp. flarft, tuubttgt 
-serran rtaa ». göra tjcd, feg. -se*- 
ros oksen «. tjodft dmne, iiedt {lein. 
-serrun rtua •. tjo^na, fegtHi. 

Kasi in », täit 

Kaska an 1. -kas aan «. blabtKdpldt^ 
Ux, heinftk. gvdl^oppa. -^nen sen 
dim. = kaska. 

Kaskaan ata = kassaan. 

Käske een «. Idng {Idug toib (acfdnge. 

Kaski ken t. ftoeb af lofffog, nng ldf« 
flog, löfh:db« tetning, hakata, kaataa, 
sortaa kaskea fdlla fpog titt fu>eb. 
-4nen isen 1. -kellinen isen c ^t. 
föKb, betodrt meb nng lofjfog. -bto 
on «. tid ftt)eb nebl^uggen ffcg, vm$ 
Idf{ff>g, (nnb. -kes eksen t. fvebHfieg» 
-kuri in #. ftvebfeplog. -keen ketä v. 
ftoebja. -knritsen U v. ptöfa fbeb. 

Kaskeli in «. toäfta, 

Kaskonen sen «• tatlfltttnt. 

Kaskotan ttaa «. ^^a fig, gdfpa. ^na uk- 
sen t, jhd(fning af fro^ptn, gdfpnlng. Digitizedby VjOOQIC \ Km 

mekn telia t. fottffttanbe jbltfa frej)- 

Katini on «. faM, m^tl^. -ori m #. 
falbelBerättate. -uon oU t. berdtta 
(katki). 

Kasoa an «. f^ep, ^5g, f!att!«inmare. 

Kaso oo = kasa. -oon ota = kasvan. 
-otai| ttaa = kasvatan, -einen isen 
= kasToinen. 

Kassa an t. faöfa, ffatt, rtf<bom, J^teitt, 
katsapftA xitt ^pttfbt ^ufivub (ogifta 
qtoinnotd i motfatdtid be diftdd), ^dt« 
fUita meb ^^tt^bnaber, ftu^gt l^Sr. 

Katsaan ata «. rifla up)>, g5ra tnffit^ 
tthtgat. -ara an 1. -ari in «. rotl^ra, 
Tot^acfa, qtDtfll^ra. ^aroin ida 1. -öit- 
ten ta #. (1109a t afftöta meb fo^ 
fara, qtoifla. 

Kassi in a, faf, ))dfe of ttot. -illinen 
isen «. fafeganbe, en f af fu(L 

Kassina an «. bt^gfam, tuftig. -asti oif». 
Btogfamt. 

Kastari in «. f (o(!fta))eI, bdftre))e (ftrAMitf 
ieealiMu»), messok. mef^afe, laivan k. 
fainta. 

Kastan aa v. }»&ia, Begiuta, U^pa, (öba. 
-aja an «. begj[utare, icpaxt. -aminen 
iten $, begitttanbet , bö)9aiibet. -anto 
noon f. to&tning. -te een «. fufttg^t, 
bagg. bop, HptlUt hfitikaste itöbbo)), 
kastebeini 1. -korsi t^tel, kastekorte 
{mcttnU Mquaiiea), Ttikka kan 1. -ti- 
kas kkaan 1. -tikainen isen 1. -tike 
kkeen «. tittl (aira) I. äfet^toen («- 
§r0ifi» tpiea #en/0* *take kkeen v. 

mebel att fufta meb (. ^opH uti, fid. 
-teleo lla #. to&ta Mtt, ^l!ta. -telo 
im tf. lodtmng, fnftntiig. -ton ua «. 
bU todt, toätad, ffiftad. -turaosoksen 
•• toätblifhtng. -(ominen isen,«. xoät* 
bliftoanbet. ^olan ttaa ». g6ra todt, 
toötai -tottelen lla •. todta fmätt. 

Kato on «. 9xä, bdligt (d. 

Kasokka kan «. (4ng fotftb f tibnab, )^el«, 
mestok. mefl^fe. 

Katoan =s kaavan, -öinen = kasvoinen. 

Kasvan aa v. }Ȋxa, titttD^ra, ttlltaga. 
-ain amen «. toätt, plania, kasvain- 
konta Xo&xttiU, -vi in 1. -vo on 1. 
^n tin t. )»&xt, iiUMxtf tdnto. -voi^ 
n«B l. -voineo isen 1. -vosa an «. Km 121 ivdxanbe, affaflonbe, tiysik. Mvunn. 
-yos oksen t . todjcanbe tittfldnb, to&ct 
-Tin imen t. mebet titt t»&xt, fo^raitr 
kasviokomppani fofferfamrat, fo^er^ 
Brot. -vavamen isen «. tt>4ranbe. -va- 
TaisQOs ooden «. todrtUgl^et. -Tas 
aksen t. todrt fSfom dttnii todranbe, 
pt. kasvakset gtdnfafer. -vanto nnon 
1. -vanta nnan s. xo&xt, uttodrt, kao- 
nis kasvannottansa jfön ti\i todrten. 
-vannainen isen t, utxo&xt, lx\H, «. 
touren. -vannes eksen «. titttedrt, 
ttho&ct, ättt$ tinmdrt. -alan ttaa t. 
tdta »dra, ui)J)braga, iH)>jfoflra. -atos 
oksen #. ti)>))btagtiing, u))pfoftran. -at- 
taja an #. framalflrare, «Jjpfojlrare. 
-atar ttaren $, uv))fofhrdrinna. -atti 
tin 1. -ates tteen «. fo^erbani; |>u))in. 
-attelen telia v. fmdiittigom uppbta* 
go, uppfofira en eftet annan. 

KasTo on $. finb, pL kasvot anflgte, 
kasvoloo finbBen. 

Kata dan «. fldtab todftdnrnng (letti), 
ial, katasia fldAe bet fittetn Ut&dti, 
ber t&dta Uxi fld. 

Kataja an #. en, ponakataja ibeaton 
{tMsui kueeaia), katajapilvi encfmöt 
\trewMUa juniperina)^ katajapyOri l. 
-tianen ftoartme^ (p«r«« mier), -ainen 
isen «. af en, tt! p& en. -jikko »dr. 
-uikko kon «• enffog, eiifndt. 

Katala an a. erBarmetig, fiil, fa{(ig. 

-Inus ooden f. eldnbe. -asti md», eldtu 

t>igt, foffigt. 
Katan, kate fe katto. 
Katava an s^ kalaja, -ainen iaen ss 

katajainen, -visio on = katajikko. 

Kade teen a. afunbf]uF, katein meb 
afunb. -teus oden «. afnnb, afmib^ 
fjufa. -teesti ad». ofunbfintt, njuggt. 
-teellinen isen a. afunbfjuf. -teelli- 
suQs ouden f. mifunfam^et. -teelli- 
sesti äda. mifunfamt. -ehdin htia e. 
afuiibaa, migunna. -ehtiä ao #. of^ 
unbdman, mtf unnate. -ehtiminen isen 
f. mifunnanbet. -ehlivainen isen «. 
mifunnanbe, afnnbfam. -ehtivaisoos 
ooden «. afunbfaml^et. -ehtivaisesli 
oifr* afuubfamt. -ehtelen della 9, Digitized by Google 122 Kat «fiinba# fiMtt. -li iiä «. afunUgnriiti 

Ktiiika aa I. -titsa an «. fatfa. 

Kalkeen eta t. Ibrifta, 0^ of, afbr))ta6, 
itku kätkee grdten urpl^or, benki k. 
aubfbrägten afbri)te0, l^mma#, kai- 
keemalla u(au ofbrott. -ke ^n «. 
Brott, ofbrutrt fficf. -keiden iten a. 
fuK meb brott. -kennainen isen a. 
afbruteu, #. af briitet ti^rfe, ftump. -ka- 
na an «. ofbrutet ittidt, «. aUbeled 
mager, uttefioab, hepok. ^jlfrafe,ak- 
kakatkaua utiefivab aumnto, taudin k. 
f)uf Ititg. -ko on f. afbrott, ftump, ob^ 
crt (e/citta viroaa), -konainen isena. 
ofbrtiten. -kiainen isen fe hapsi. -kel- 
ien 1. -kielen lla t. fmdtt Brifto, a^f 
brj^ad b4 oc^ bd. -kelma an t. min* 
btt afbrtitet fl^cfe, lumea k. af6r4)tt 
i fncbrtfioa, pellon k. ofbriiteu dfer^ 
itq, maan k. ^olme, kflrmoen k. orm# 

SiiTt. -kaisen sta ». afbrota laftigt, 
ö^fttta, katkaisee hevosen fprduger 
fl&^tn. -kaisu un $. I^afltgt afbrott, 
afffdrniug. -kon oa 1. -koon kola ». 
toora fi?«fdf4t meb att nfffdra (. hro^ 
ia, ofbtnta xaftf, fönberflita, sydantft 
katkoo fdnnet {lUtiitTgir» l^ar tvdmjtl^ 

' fc. -Icotan ttaa p. Idta afbnjtfl, \väcs 
ta ttdmjetfe. -koskelpn lla ». fottfo^ 
tatibe afbr^to rafft, fdima fortfaranbe 
f[itiungar. -konnainen isen «. xäfa 
X ifrn. 

Katkera ail «« Utin, -ruoho 1 faeinfl 
(geniimna ämorelto), -mas uuden «. 
Bttter^et. -asti «i/». bitter t -omainen 
isen A. nS^ot hitttv. -roiian ttaa ». 
9$ra bttter, förbtttra. -roitsen (a «. 
atrtaga bittrt fmaf. -roitun ttua v. 
Bli mn, fötbrttraf. 

Xatkn un t. bcanblnft, c6. -uinen isen 

. . «. ofanbe. -uun uta ». gifiva brattb^ 

- luft, ofa, kaikuu katujalta I. katajalle 
Ittftor brdttb tnxU. 

Katkaian ttaa 1. -ttejen -telia t. rötad 
Idugfamt, luafa meb fafta boft Ijub' 
(kilkutan, kutkutan). 

Kato dou «^ fctlufi, nubetg^tig, mennfl 
katoon gd fctlovab, perikato anber^- 
g^g i gcnnb, katovuosi mtgtt>dtt4t. 
-onaken isen «. fdrCotab, föirftoun? nm, ta^Dttb. -don toa i -tooA 4o(a 

#. förftoinaa, g4 förlotob, fdrgd^ taiM 
pa^, •loomiaen isen i, förfwiitnaabet 
-toovainen isen. m. förgdtigUg. -too- 
▼aisuus uuden «. förgditgltg^rt -too- 
vat<e«ti a49, förgdiigligt. -toomatoin 
Uomana, oförgditglig. -toomattomaot 
uuden .«. eforgdag(ig^et. -toomatto- 
maslt «i». oförgdngligt. -de teen L 
-dos oksen t. förfiounu^t tilh^dnb. 
-toelen »dr, -totien lla •. forfmiuna 
fmdtt, ttt tfier amiat. -dolan tiaa •• 
idta forfmiiina, förlDto, för^öra, iou 
berftoa, förtap)>o, kadottaa sukkaa to^ 
aa if^op, göra fiaatare ^rumDan toib 
ftidfiiiiig. -dolua ukaen ». föriuft, for* 
berf, förtappelfr. -dotiaja »n ». förberf» 
tt>are, fdtlorare. -dotin tlinien s. mt* 
M ait fcrgöra. -doitelen telia •. foUU 
ningciii forgöra, förlora fmdt^ ett cf< 
ter annat 

Kaira an = karja. 

Kairikka kan «. gutdrla (m^taeUUt ^t«). 

Katson oa ». fc, ffdba, bettafta, f e ef« 
ter. ^a u)))}f[gt, ivdrba, iufpe.Etfra^ k. 
lasta fe efttr, wdrba ett barn« LjIöb 
L ylen förafta, k. muoioa (f a anteen^ 
be tiQ Hrfott. -oja an t. d{f4bare, 
Betraftarfr todrbore. -ominen isen t. 
f^dbanbet. -omus uks^n «. {!dbnwg, 
V)>pflgt, forfl^n. -omatoin ttoman a. 
icfe fFdbanbe, fom ei fer eftet. -onat^ 
tomuus uuden «. oipditg^t, förfeelfe. 
-omattomasi i ad», otttdtigt, utott att 
fe efter. -onta nnan 1. -santo nnon 
1. -santa nnan «. beffdbuiiig, VPpRgt, 
uppft^u, kaunis katsannoltansa flöntilC 
utfeeiibet -sanqainon isen ^iia. atfe* 
enbe, nppf^tt, «. beffdbab. -se een #. 
{!dbanbe, todrb, haavan kat«e magifit 
bettaCtanbe b* d. Idfanbe af fdt, pL 
katseet troftmebet tiU Idfaiug, ylen- 
katse foroft. -sin imen $. mebet att 
Beffdba meb, pl katsitnet 3=. katseet, 
-selen lla L -seskelen lla it.^pdbo, 
befEdba^ Befigttga. -aeln «n 1. -aelo 
on I. -selmua uksen I. ."«selaa akaen 
«. Befldbning, beiigtntng, ttnberfoCnitta. 
-selia an t. beftdbate. -senlelen nnma 
e. fmdtt Beffdba, gd omfring bjettaf* 
tatibe. -sahdan htaa 1. -saaen ala e. Digitized by Google Kat 

dgnaflgte. -tahdus obseo t, f^afii^ hu 
fitntng, en 1114 ett dgonfafi )>4 nd« 
got. -satlao aa «. taga b^mtxfi^U bU 
l»ttftS^a, gcattffa. -tastut uksfo #. 
dfiDerffgt. -taslatin ota ». fvnatf, be^ 
flgtiga6. -sanelen lU 0. tÄga fmd> 
mngotn öfverflgt. fonn. -totan (tai •. 
Uta M^, ^dlla 6rj!i)tiiiiig. >so(u!ivk- 
teo «. Bfft^tningtfl^iUatibe. -folutan 
tiaa =: katsotao. 

Kattara an s. fiDhigct (hr§mM9 seflimu»), 

Katta?a an «. ^cgra foten^ ffita. 

Kattelus uksen «. flcp))nd(. 

Kattila an «. ftttrl, kattiiakunta matlag, 
iKmmaudröf. -ainen isen äim, Uten 
{ttteL -allinen iten «. fitteleganbe, tn 
ftttel full. 

Katto ton «. tat, -«laukka tajflöf (mm- 
fer9i9um Uetmrum), -sonta taffrilllUllg, 
▼AlikaUo mellantaf. -tollinen isen a. 
tafförfebb. -totoin ttonian «. taflc^. 
-loitomuus uud^^n «. taflöd(fet. -ios 
oksen t. |!ju(, tafqioitl, feja. -te tteen 
«. Betä(fniag, bckf, ^ölje. -tan tiaa «. 
t&cia, (ägga tafr k. haavaa omBtuba 
fSr. k peltoa lä^ao taff;>iUiuitg pd 
4fet, k. pöytAA bufa ett borb. -tta- 
minen sen b. betäcdnibet. -ttaja an«. 
iatldflgare, tafeUdcfore. -take kkeen 
9. täif iuug^mebrl. -Unto nnon «. iciU 
lägquiug. -ttelen telia e. tdda fniil' 
ningcm. 

Kaitunen sen 9. ull^anb|fe, toant. 

Kaiu dun t. gata, laskea katua f!en« 
lägga gata. -dutoin ttonian n. utan 
gota. 

Katukka kan s. ySSi, t4(fc hfmtx tan^ 
fonia. 

Kadun iua «. dngra. -tumaian t. dn^ 
get, katumoiksi kaunis Tainio titt diu 
gcr (äiibrr en {föu ^uflni. -tumus uk- 
sen 9. dnger. -luTainen isen «. dn» 
gronbe, Botfötbig, IngerfuH. *tuTaisuus 
uuden 9. botfärbigl^et. dugerfull^rt. 
•tuTaiiiesti «tfr. Brtfärbigt. -tuinatoin 
Uoman •• cbotf&rbtg. -tumaitoinuus 
uuden 9. obotfätbig^et -tumattomasti 
md; obotfdrbtgt -tnelen lla •. hu 
Sta fmdtt. 

Kaifi in m. fhtgga, fhtggtift ^Ee. luu 128 Kauha an 9. fi4, flo))a. -anan sen 4»». 
XiUn f(ef. -allinen isen «. ^efeganbc, 
en {tef fuII. -atoin tlonian «• utan 
f[ff. -attomuus uuden f. ^efbrijl. 

Kauhia an «. faflig, (tfTdg, afff^tvdrb. 
-heus uden $. ^iffligbct, afff^värblKt* 
-asti ctftf. ^iffUgeii, fafligen. -ainen 
isen «. nägct (Mff iig -hu un 9. fFrätt 
förfdran, vesik. u*attttffc4(f -bdun hioa 
«. Hi fajUg. bU fEränuiianbe, bli gt^m. 
-histun ua I. -hitun ttua 9. fafa, r9« 
fa, bdfivo, bi^iA* Afffi). -histus uksen 
9. fam. totfiiiiig, finggd^e. -histan aa 
1. -faitan ttaa 1. -koitan ttaa l.-liis- 
tutan tiaa •. iuiaga fafa, forffrdda, 
iDätfa rpluing. -histavaiuen isen 9. 
förfärlig, c^tftiing itigifu>anbe. 

Kauhdan htaa t. fooa« titet^JlDmta» 
▼it*]fl kauhioi suksen jAlki af {fibani 
fpdr fvntri dtittii tedrn tili. 

Kauhtana an 9. Idng fotjib rc^, foftan. 

Kauka kauan I. kauvan #• afiidnb, |jdr9 
taii, kaukamaa, -melsi afldgfen matf, 
f cg, kaukaa Idngtifrdn, kauaksi 94r. 
kauas Ungt bott, kaukana (dngt hox» 
ia f pd afildnb, fjänau, kauan Idnge. 
— «•mp. kauempi 1. kaukempi (dn« 
gre bort beldgtu, kaurmpana Idngte 
bort, kauempaa längte bottifrdn, kau- 
emmaksi »dr, kauemmas lotigre bort 
bdu, kauemmin läugre. — Sup. Kauin 
Idiigjl ofldgfen, kauimoaiia (dugtlbot* 
ta, kauiiiipaa (äiigiiifraii, kauimmaksi 
94^. kauimmas Uiigjl bort \fixi, kau- 
immin dlngft. -uko non iim. := kau- 
ka, kaukomieli Qdrrau Idugtanbe, kau- 
koniemi afldgt'et bridget nd^, -vieras 
ldiigwdga fremmatibr. -kola an 9. fidt* 
ran beldget b^m. -kaiuen isen «. af« 
(dgfeii, Idnglvdga. -kaisuus uuden 9. 
alldgfenl^et. -kaisesti mi: afldgfet. -ka- 
lainen 1. -kolaincn 1. -kulainen ison 
«. fjdrrau b^eube, Idngivdga refanbe. 
-uallinen isen «. Idugioarig. -ualti- 
suus uuden 9. Idiigmartgbet. -uaksun 
ual. -uastun ua 9. oiife focldngt,an« 
fe for fjcrtau, IditgUba^. 

Kaukalo on 9. trdg, karin k. fudtla. 
-öinen isen Hm, litet irdg, a. ^t. 
ttdg. -oliinen isen a. ttdgeganbe, ett 
ttdg fudt. Digitized by Google 12» Keu ffaula AB «. "^aU, maan k. ni$, kauk- 
liioa I. -Taate I. -huivi f^U^nt 
-paita f^aUtoait, -villa ^altfuH, fy. 
ffnUjfnöte, Uf^faf, teki kaalanlloik- 
sensa giotbe tiK fitt förbetf, kaula- 
kerta en omgäng fcing ^alfeiv kaula- 
paa en att #atrgrö«. -ahinen tär. 
-aineu isen a, f}t f^aii, l^atffg, f^aU 
fob, t. l^oUbuf. -aisuos uuden t, i^aU 
\tn$ be{!afen]^et. -atoin tioman a. ^ald:; 
io^r utan ^aU. -attomuus uuden «. 
l^atebrifl. -ain amen *. Hafbe, fo>»J)el, 
reen kaulamet {Idtffättrar. -lus uk- 
sen 1. -lusta an t. tva^t, linning. -luri 
in t. i{o(!^altig menni^a, t)aima\t 
*atin ttimen «. frage, linning, Bafbe^ 
Ien i fFor. -aan ata 1. -ailen Ha t. 
If^alfa, omfamna ^atfen. 

Kaulaan ata •. ta^a, -aus uksen «. 
fafting, kaulauskapula laftoel^ocf. -ai- 
len ila r. fafla fmdtt. 

Kanna an $. agn, f^ba, fndr)), lumen 
kauna Hien fnofltnga, vihan k. qvcU, 
ogg. -ainen isen a. agnblnnbab, af 
fdbcv. -aan ata v, tenä fdn agnar, 
ttngafta, flanbra, totfa agg. -aus uk- 
sen f. ventng frän agnar, flanber^l^d^ 
belfe. -aaja an t. n>annarY, l^abare. 

Kaunis iin a. f!on, bdjelig, keltakaunis 
fSrgtummer {igcopodium eomplanaium), 
-neus uden t. fPön^et. -iisti adv, 
ff5nt. -no on dim, ffon, ffdn^et, pu- 
juakauno gitlClint (eentaurea iaeea), 
ainikauno bidf (tui (een/. qrantfr). -noi- 
nen isen L -nokas kkaan 1. -nokai- 
nen isen 1. -nukainen isen 1. -neui- 
nen isen a. ffdn, i&d, ^^r^btig. -ni 
in «. gtannlät. -istan aa v, forfföna, 
)}r);bo. -istus uksen t. f6rf!5ning, Jpx\jltt 
ning, ))t|^bnab. -istelen Ha •. \mätt 
fi^rfPona, fmt(!ta, unbff^Ka, ttx^ätta, 
-istelemus uksen t. förPning, urfdft. 
-istun ua r. Ui jfön, förjfona*. -ne- 
nen neta L -nennun ntna •. Ui Xoae^ 
fer. -nnan ntaa t . gota xoadtx, göra 
grann. -ne een *. grannldt, Jjrjjbnab. 
-neilen Ua •. göra fmdtt grann, gd 
meb grannldter, )}i:IIa. 

Kauppa pan «. f^p, l^anbel -kalu "ffaYi* 
bet^artifel, -kirja fdpebref, tehdä kaup- 
paa l^anbta, kayda kauppaa btiftoa Kätt 

ffanbel, rikkoa kaupan tt)^^fba ib* 
pttf hengen k. lif^fara. -puoki ogin 
r. {tab. -punkilainen isen t. {labdbo. 
-pos oksen $. l^anbelAoata. -ppaan 
pata 9. tttbjuba tili fa(n. -ppaus uk- 
sen t. ntbfubning. -ppaelen tdr, -ppai- 
len •. ntbjnba fmdningont. -pin ppia 
I. -pitsen ta 1. -pittelen telia 9, ibfa 
l^onbet, frdma, föpftaga. -ppia an 1. 
^pitsiä aan I. -ppias aan «. l^anbtanbe. 
-ppi pin t. frdmare. -ppila an t. U* 
^jing. -pus uksen #. fram^anbeL -pus- 
tan aa 1. -pustelen Ua «. ibfa mäs 
f)anUl, -pon ppoa t. ^anbla i ^oxt, 
vafft. 

Kaura an t. ffocf, l^jor^ (katra). 

Kaura an t. l^afva, ukon k. fb^f)afta, 
(aubt^^afra (a9«na futua\ hiiren kaura 
= virna, koiran k. qtoidhrot (trMeuvi 
repens), revon k. = karaheinä. -ai- 
nen isen n. af l^afca, l^aftoerbtanbab. 
-atoin ttoman 0. utan l^afra. -atto- 
muus uuden t. l^afberbri^. 

Kauris iin t. Bocf, metsäkauris rd^oicf, 
mäkikauris ficnbocf, kauriin vaha f}ctfr 
frdtfien. 

Kaurran rtaa t . taga en ging met lian 
L fdvan. 

Kauru un «. ftot^pc^ {numeniu» orq9mim). 

Kansta an t. ftbobrdbe t ffdbbotten, fuft. 

Kausti in 1. Kaustinen isen «. J(au^^9 
f6tfamling. 

Kauskaan ata •. flaffa. -kin ia •. f laffa 
fortfaranbe/ gd flaffanbe. 

Kansi kauden t. ontgdng, omlob)'» vno- 
sikausi dret om, kuukausi ntdnab, eg. 
indnend omlop)>dtib, vuorokausi biygn, 
päiväkausi bagen om, pellon kantta 
genom dfem, kaultaaltansa dftoer btt 
$ela. -itiain »i9. omgdngiald, kuu- 
kausittain mdnabtall, vuorokaoaittain 
bijgntald. 

Kanta dan = kauto. 

Kautiainen isen t. brtflem. 

Kauto don 1. -tu dun t. dfioerldbfr. 
-kenkä {!o meb ofbevldber. -onen sen 
dim» öfuoetldbet, pi. kautosel $f»erld< 
berffor. 

Kautua an «. trdng. 

Kauvan, kauvas fe kauka. 

Kava an «. froftg. -astun ua 9. Blifto^ Digitized by Google KftT 

Kafaan «U 9. tefa f{g. -ahdan kiaa 9. 
^ppa ti^)> ^ftig^' fptitta, af räbfla 
Hnbtotfa, unb^Q» afta fig, karahti tei- 

.«oalle tefte ffg (aflMt för att H ka- 
▼ahli TasUan xtfit ^g emot, (mcb otb) 
fmarabe l^jHgt. -ahdas uksen t. fpviit; 
ittttg, ]inbn>ifning. -ahta?aioen isen «. 
f^rftgttg, unbwttonbe, oftfam. -ahta- 
Taisaus uuden «. aftfam^ct. -ahtavai- 
tesli «40. aftfamt -ahtamatoia Uo- 
man «. i(fe unbtoifanbe, oaftfom. -ah- 
Umattomaua niiden «. oaftfaml^ct. 
-ahumattomasti &d». oaftfamt. -ahu- 
tan ttaa 9. ^a att fprctta tiQ, ^ tiS. 
-atan ttaa 9. loata förflgtig, afto (g. 

Karala an «. UQig, fal^, bcbr&glig. -Inna 
miden t. KSig^ei, bebvÄgti^^ct. -aati 
m49. Ufligtr bcbtägtigt. -loitaen ta 9. 
^e^ fig f[ugt, öftoertifla, mtrigcva. 
-Uan Itaa 9. bebra^a, forrdba, kaval- 
lara fövflttig, -lUja an t. fotribare. 
>llas uksen t. föträberi, förf^t. -Itä- 
minen isen t. förrdbatibft. -alikas 
kkaan «. iUflug, ilUQig. -Uutan ttaa 
9. meb Uft dfiabfoiiuna. 

Ka?e fc kape. 

KaTea an I. -felias aan 9, ftaä af 4 
fom- L ^a^xtfti)lax. 

KaTeiraa rtaa 9. ffafiva, utffiUa. -He- 
len rrella 9. urlftdlfa fmdaitiaom, td(* 
ia, förtdlja, puhua ka?ertelilapsiUeki 
talabe bctdttanbe dfmen di batn. 

Ram an = ka?ea. 

KaTin pia = kapuun. 

Kavio on t. ^ot hevosen kavio l^dS^f 
(tm99ilag9 /er/ara), varsan k. toitltcrftC^n 
{p9r0la r0tmndif0iio)» -oinen iaen e. 
^ofipa^, af ^of. -iaan ata 9. fpTinga 
pä ffefmax, Upo. 

Kavnnn uta = kapuun. 

Ked... fe ket .... 

Keheft An = kehift. -etin ttiä = ke- 
hilfln. -etys yben = kehitys, -etyn 
ttyft = kehityn. 

Kehi in = kehä. 

Kehii an «. m, ludter, Idttfdrbtg, ltd. 
-heys yden «. Id^l^t, ludct^i, l&tt* 
fätbigl^t -«sti ih. m, Uttfdtbigt. 
-tiin ttUe. U^,nppintxapVppt»tdia, Keh 125 ittttbA ttlgoi hoflHl^ -itys T^Eftn #. 
lö^nina, )i)»plu(fting, uttcbittng. -itte- 
len teilft 9. fmdmiigem Ufa, upplud^ 
ta. -iin iti L -iiyn ttyft 9. Ui U4, 
uppItKftatf, uttebo^, ntmdia$, viimaU 
M (kehft). 

Kehio on «. todtbtfld^, obuglig. 

Kehkift fin == kehift. -hkiin hitft 1. 
-hkenen hetft 1. -hkeydyn vtyi = 
kehiin, -kura an t. \H ^dtpoOr «9^ 
ftan m. m. 

Kehlo on t. bunfc. 

Kehne een = kehnft. 

Kehno on «. fioag. bdltg, ft6plig. obug^ 
lig. -oas uden t. ftoag^et, bdlt^^t. 
-osti md9. bdligt. -oinen L -okainen 
isen «. ndgot bälig, fapp. -oisuus 1. 
-okaisaus uuden t. ufcl beflafeii^t. 
-onen ota 1. -oun uta 1. -ostun na 
1. -otun ttua 1. -onnun ntua 9. bU 
bdlig, fötfdmtae, fotjlaDpaö. -onnan 
ntaa L -outan ttaa 9. fötfdmto, f8t« 
flappa. -oksun ua », anfe föt bdlig, 
fötfmd, fötafta. 

Rehnft ftn «. fna6, fnafi, {hmnt pi* *ftt 
fptfbot, fEofkoot. -ftinen isen «. fttatiar 
jiabbig. -Aftn fttft 9. gd fnafig, föt^df^ 
ta>a f^ fEt^ta, ptdla. 

Keho on «. ttaft, laub{!a)). 

Keboitan tlaa «. upptota, ub)>mana« fct< 
mä, inx&ta, ttbpmuntta. -tus ukaen «. 
upvmaniiig, ]i)))>imtnttan, -tiamitien 
isen t. uppmananbet. -ttaja an t.upps 
«aiiate. -ttavainen isen «. iippmanottbe. 
-itavaisuus uuden t. nppmanaiibe e gai^ 

ifap. -ttavaisesti md9, pd uppmanatibt 
dtt -ttelen telia 9. fmdningom uppf 
mana (kehift). 
Kehrft ftn t. itifa i dnban pd fpmntul« 
Ie, ttng i dnban p& fldnba, fpinbcl fdt 
fpdnob, kehrfikontti ffenben, fpinnetflii^ 
-luu a\\Ul, fotfitöi, -puu l. -varsi 
fldnba, -pftft 1. -sarvi ting pd fi&vioa, 
-silmft tttU6ga. -Aftn ftta 9. fpinita* 
-ftsjft ftn 9. fpimtate, nattf!dtta (eejrrt- 
mmlftu 9ur9ptt9m9), -ftftoiioen iaen #. 
fpinnat^t -ftys yben t. fpinuing, 
fpdnab. -rin imen t. fptmtmajf in, -puu 
fldttba. -ro on 1. -m un 1. -ruunan 
«. fptnntng, fpdnab, kehrosilmft tuKögt. 
-rus uksen «. fpdnab, fpiiming^nfldnb. Digitized by Google 126 Keh -lettu «4r. -Ailcm Uft «. fpitmft fntltt. 
-rin iAv. fpinno fortfaranbe. -ftyn yt* r. 
frinna^ »ora fpiimbar, g5 att fpiimo«, 
ttoiniia jig/ väytAn ttaft 1. ^ifin ttaft ». 
Iita fptniia. -Altelen leilA c IJta fm«!tt 
fpiima. -aty8 yksen ». utgifmeufpduat. 
«rotan ttaa ». fiiniä, fiic. -rolia tiiinen 
«. fliMgetm<rft9d fem ^iSug^t treb o(^ 
fdttetf i tdrelfe meb ^atiteit for att 
fno fticreH, liten borr. 

Kehtaan data 9. iät bl^gad, {dfe broga 
i betdufaube, tacfad, tb^id, cd kehtaa 
sanoa {.ig bl^gd att f4ga, beronen ei 
kelKaa juosta ^äflen &r föt (at ott 
fpringa. 

Kehto hdoQ #. ivagga. -onen sen di m, 
liten n>aj<90, litet fofrum. *htoon 
lidiia ». toagga. -hdoD hioa 0. fp^bba, 
emrjtiga. 

K(4iun un »* f!rt)t, Berdmmtlfe, oma Irehu 
bai8<*e eget beröm (ttftar- -un ua «. 
ffrpta, berötnm^ f!g. -iiminrn isen t. 
^Dtanbet. -uja an ». f rwtare. -uvai- 
npn isien a. ffn)tfam. -uTaisuus uu- 
den f. ffr^tfam^et. -uvaisesti «</». 
flf^tfamt. -uskelen \h 1. -uskenteien 
nnella 9, ^xtfta fm£tt. 

KehA An «. flomme, timta, re^nitififtt 
tiu en bngguab = huoneen kehA, 
«uringon k. fotrtng, kuun k. ring Iring 
ntlnett, rattaan k. ringen frtng (&xx* 
^\ni, seulan k. fanten frtng ett fdff, 
juuston k. cf^orm, kankaan k. rän* 
tiingen ti(( n^df ft^enbe pd kehApuut, 
»»Arpor, HäHning ^narl9i! xoi\fmn rän« 
tie0 l. toart^a^. -Anen sen I. -hyi yen 
Hm, iittn ilomme l. rtng, form. -hik- 
ko kon f. f9rfantig ilomme, fnbiii 
fi^rfaut. -hin lA 9, nj)vföra ilemmen, 
Tfinna l martoa todf, bilba rtng f ring 
fot 1. mdne. -hiiAn ti AA r. omgiftva 
meb ring, omringa. -AAn aia 9, gdra 
«tfait. -Ays yksen #. ntfaii. 

Keid . . . . fe keit .... 

KeikAs AAn t. fpiut, lm9, lehtikeihAs 
fortf))eti!gt t>iuti putkikeihAs minbre 
^fnti keifaAAn lehti Candfpetd, }pi{öti, 
fft(t<grd0 {MogUtaria 9agiUif9iia). -ho 
Ott 1. -honcn Sen I. -hyt yen dim. iu 
$*t fpjut. -Apen sen dim» iiUt fpjut, 
^ keihAset lantffdfttting. -stAn aa ». Kei 

ffafta ett fl^iiit, fHe meb Un$, ftiäa, 
kylkeA keihAstAA bar ^9119 t itbaii. 

Keijaan jata I. -jat&n ttaa 9, ligga I&tt, 
ttHira lätt, rorad Idtt. -jattnn lU «r. 
iigga fortfaranbe Idtt, f»ofwa i Inf* 
teii, koi ka ktMJailee orneu fmdfn^ar {i 
iufren). -jahdan htaa 0; lägga fig bo* 
iligt o(^ Idtt, fatta ^ailigt oä^ Cdtt, 
bdtiba oformobabt. 

Keijo on v. (dtt ting, fmdfivdfibe \»a* 
rrtfe. -onen sen dim, iittn fn^dfmaube 
toaretfe. -olaini»n isen = keijo. -jo- 
tan ttaa = keijatan (keiju m. 9.) 

Keiju un 9. gnnga, fmdfiQanbe (dtt nxu 
relfe. -unen sen I. -ulainen isen = 
kf iju , pi, keijuset myi*. fmd< toaretftr 
fom fdreitdUted totflanbe i iorben matu. 
ligeit af gob egenifjp (maahiset), -un 
ua o. fiDdfba, gunga. -utnn ttaa 9. 
(dti fmdfioa , gunga (keijaan). 

KpiJAAn AlA =: keijaan. -Ailen liA = 
keiiailen. 

Keikka kan I. -kko kon 1. -kku kun 
«. frnm, frdft, bojb, «. gunga, gnng< 
ilol, keikkapAA mncfet um>tdtt (. haU 
dtlutabt bitfn>nb» l^ogbragen mennifla, 
keikkaselkA fn>anfri)gg. kuperkeikka I. 
kuperkeikko 1 kupcriiikeikka fufler^ 
b^tta. -kun kkua v. gimga, rörad af 
0^ an, lefa gnf^ga, kevA keikkuen 
tuleepi tvdren fommer leCanbe, m^ 
lefjr. -kutan tta 1. -kultelen telia •. 
gnnga, ija att gnnga, rörad gnngan« 
be, keikuttaa hevosta f^a ^dflen att 
banfa. -kutus uksen t gungntna. 
-kkaan kata I. -kkoon kota v. boja 
fig bafdt, l^agfdrbad, fprdtta. -kkari 
in 9, mennif(a meb baf böfbt bnfn>ub, 
bögbragen, fprdtt, gljdelmafare. -kkae- 
Ien 9dr, -kkailen I. -kkoelen 9dr, 
-kkoilen 11a v. bdja ffc) fortfaranbe 
bafnt/gd bafdtböib, gd o^ fprdttatf, 
U^agga bafnt. -katan ttaa 1. -kotan 
ttaa ». boja hafnt, gunga, b^ppa Idtt. 
-kattelen telia 1. -kottelen telia «• 
I6ia fmdntngom bafut, gd bafdtlntab, 
boppa, banfa (dtt, fprdtta^. -^kasen 
kasta V. frofa (. bdia bofligt, ffd fä 
ndgot böje^, brifioa ^ailigt bort. -kah- 
dan htaa 9. gOra l^aiHg böfning, bim^ 
pa bafldnge^, bimpa omlnd, ibdjai Digitized by Google Kei 

«Ml, ^ähta it)»)>, ftiQa n\>}^ Uit «4 
letigt, M(fi0t, keikabua pMtflna Höta 
^nfvNibet hatui, fätta näfan i »äbret. 
-kahdiis #^. -kkaus uks^n t; badig 
Bdjnhtg bdfit, btmpititig, fid\l\^ fwdng« 
«ing. -kaktelea hdflla ». böjd^ IJM» 
fligt fitxa ginger, t intoa t& c(^ b4, 
gl mcb nälän t n>il>re(. * kkahaian 
$är. -kkaotan ttaa 9. l&td ^afiigt böja* 
gdra ^^tg ba{»ing, fminga npr, iw&\u 
ga npp. -kin kkia «. gd meb upprdtt 
$nfn>iib, I^cgfdrba^, fprdtta^. g9<(la. 
«-kkioe een «. fonilgriDp. -kkki an t. 
ffitätt, ^tfäUxf, m. ultttd<ft, bjfdtbcfb. 
•kki kin «. nrprdtt (. \\\fixiAt ftdlU 
mng. -kisfftn iA '=z keikatan, keikis- 
iia p«>lna böja fitdn. »kistelen Ui 3= 
keikatleif*!!. --kislTn yA v. b^ja fig, 
fatta t9ggf4iigf<, faHa ntb meb b^ba 
Indn. -4eil«*li<iAn ktAA «. gd »actlanbe 
pd fudna, nxrtfla, gd o<^ fipdngft flg 
fpftclö^ cmfriiig. 

Ictta an «. (dgla. -asfii am ^jm. litcn 
lägla, oUa keilasilla faffa fdglor. 
••aB ala ». fiia, agci, faba, bcbraga. 

Kmma an t. inbi(W, ^gbragen, nam 
•ftia» fpYdttig. «-ntaikn tla •. loata 
inbifffP, agfta fprdtt. -men enea t. 
fonft, foH^grtpp, fuep. 

Eetoo wi f. {iti, t^€, uttolgr m^t 
yrfCr fenfl, sillA keinolla I. kfiooin 
^ bctta fdtt» gencm bttta mebei, e- 
linkeiso fcfiKibtfntfe, kiriak«ino bof (igt 
9tf^ pali.it kpiiiot onba fonfltt Cme^ 
M, kiypAA keinoa ei ollut tntet an$ 
lodnbbart mebel famid tiU, anaakeino 
1. keinolie fogel^ig fdr gifler. -öinen 
iMO •• ^t. prfe, fdtt m. m. -nllinen 
iaen «. ^afioav^e pr(e, (onftfdrbtg, 
fonflgiorb. -ollisnus ntt<i<»n «. !oi»{l< 
fSt^gbet, ndriiig«0ti. -oilitasti «tf». 
fondfdrbigt -ottelen talla 9. ffafa 

StUvdgar, fpfhtUra, ftrdfma, flöta 
Srer, ib^a fonfter, intrtgtta. -otle- 
Ka nn t. fpcfulant, intrtgant. 
Keino un t. gnngo. «nn ua 9. gunga, 
flodttga |ig. -utan ttaa 0. gnnga, ih 
ta fndnga. -utoa ukaen f. gnugnm^. 
-nilanilnan iaen •< gnngaiM. -otiaja 
as t. gnnaarf. -atläan, talla 9. gun^ 
§• fortfatdi^. Kei 1*1 Keire aan t. litet fdfetog. -atyinaniaan 

«. oanfctilig, ringa. 
K(*iaaan ata ». taga (emtigea, nppfnap* 

pa, ntfetfa, fpicneta, boftaCa, jäfnta 

bcmare. -aas ukian^ «. bemlig bort^ 

togmng, fptaneriug, baftat. 
Eaisanpuiki «. obört, fptdngdtt ieitmtm 

•fre««). 

Keikari in f. fejfare, -kunla f<j[fanbame* 
-tl Iinan iaen «. fej*etlig. 

Keiskahilan hlaa = keikahdan fe keikka. 

Keisti in = kentti. 

Keiai&u AA «. ptumfa, bdfioa RtTibtag* 
b<r mcbclfl ^^^ \ niatten (taqMta) 

Keidaa taan t. I^idnbt ^dtte i fdn. -ito- 
lainen iaen m, boeubc »ib L unber fuHtr, 
•p, fdr orm. 

Keito don «. Idit, billig, af riuga t^to* 
be, arat. 

Keitän tiAi ». fofa, ntfcfa. -tiijA An «. 
Ud, kubankeitlAjA go^Eefare, fantiiiar» 
gpUing (•»<#/»« gutbmU'), -tUminen 
iien 9, fofanbrt. -til tin 1. -tikit 
kkAAn t. ^elfoft tofioa* -Itiö An #. 
föf. «lio (on #. fofniiig. !o!. -tos ok* 
aen I. -te ttei^n «. fcfniiig#ttiliidnb, 
fdrbigt f of, urfcf, befcft. *tin tiimen 
t. dmne tiil fcfnitig, foffaf. -Uelcn 
tallA •. fcfa fmdtt. -tAlAn ttii 9. \h 
U Ma. -tilys yksan «. fcfttUfiitttiiiig. 

Kekka kan t. tillbafabpib (kiikka), -ne- 
nA uppudfa, plA on Irekasaa ^ufbnbct 
dv balbciot, adfin i rodbret. -kiii kkiA 
V. vöro^ meb bafb^irt ^ufupub, rorod 
tdtt -kkii ia t. fam tcr Hg mx, fprdtt. 
-kki kin «. rdriigr kesin oli kekkini 
loat 6tia fommaten rdvttg, taig. -kkaan 
kata a. nppiofta l^nfn>itbet, bit taarfr. 

Rekkeröiuen isen «. frafttg. 

Keko keon 9, fiacf, unikeko fjnfofmare. 
-onen aen Hm, itien flaif. — Kekoon 
keota 1. -Ollen lla ». ftoita, göra fta^t. 

Kfkri in «. «f ii. gubcBiiigl|fet, Bi?{!apni0 
bfflptbare, fe^ ti\{ be f dra n»ib aiit^ngo; 
itattbctf. -itir tiaren t. itcfrt^ botter. 

Kekai in $* bdt^^fe, nppflnning<fcrnid« 
gt. -in iA 9. mcb bdi^liafe iipppnga, 
uppbvaga ur loattaet, pdttdfa, tiiH^ 
fimta, Begvipa. -iA in •« nppflngate, 
uppfianatf. «into nnon I. -inii nnin 
1. -Hmya yksan t. uppfdngning, npp« Digitized by Google 1^ Kel |lnniti0 (^ti^ing). 4aift fin f. vdppt 

tfimiug (faf). 
Kekäle een #. f>ta\x\/, elbBronb. 
Kela an «. ffta^^tU -aan ata v. ^aipla, 

fno meb ml -aas uksen t. ]^ad))lina. 

•oaja an «. ^atfplare. -ailen Ua «. la^ 

ta ^adpio. -alehdan hlaa v. toältta f!p. 
Keletti tint. <)labbrare, ^orpratate. -lia 

tl ia 9. ptabbra, {fr^ta. 
Kelho on t. qmtcte i l^orttr fonbYtgt färt 
Kelhfi fin «. ffral, ufe(, f. tonlönbt ^äl« 

le, Pagg {nardui Urieta). 

Keli in «. före, eg. jtäbfore, kelirikko], 
-rike 1. -riite L -riitlo meuföre. -itöin 
itömftn a. utan fcre, k. aika tib tttan 
före. -itlömyys yyden #. fdreölödftet. 
-ifi fin A. fom $ar 0obt toiuterföce, 
gktt, ]^a(, k. aika tib meb ^alt fött. 
-in ifi p. Bilba före. -itfin ttäfl 9. U^ 
ta Btlba före, göra f^aU 

Kelkka kan t. fälfe. -kallinen isen «. 
fdtfef^oiibe, 9. fdlflag. -katoin ttoman 
t. Mlflcd, utan fälfe. 

Kelkki kin 1 -kkfi kfin «. taHHrunt, 
taflfPott, kelkkipyssy rör af taUfEott 
meb utmriben f drua, lefBödfa för Qoif 
far. -ifi fin «. ffottrif, frobig, raff. 

Keikun kkua «. l^&ttga neb ff. f locfa, Uint 
ga. -ke kkeen «. Htngel. -kutan tlaa 
«. röra ndgot nebpnganbe, $a ott 
flinga, rittga, kfiy keikuttaa gdr toad» 
lanbe of o(^ an, gär f linganbe (fo meb 
ffäKa). -kutus uksen «. fttngmng, 
toadlanbe l. fltnganbe rörelfe. -kuUe- 
len telia 1. -kyltelen teilfi •. röra 
fortfaranbe af o^ an, flinga fmdtt, 
)>iug(a, furuiga meb ^(itigel, fpriuga 
iäti. -kutin ttimen =:r kellotin fe kello. 

Kelles eksen 1. kelles lleeo «. bafe, fpmt 
-lii Ilen f. bafflban af en bafe, o^ig< 
fiba, ligganbe fiärituitg, kelliliha Utt 
iet i {lafflba, on kellellfinsfi (igger pä 
fiba, om full, siimat menivit kellel- 
leen ögoneu' aingo afioiga. -stfin fifi 
9. planfa en noä, talja bort ben runba 
t^tan p& motfläenbe ftbor. -stys yksen 
t. ))lanfning. -Ilistan fifi 1. -llystfin 
fifi •« lodnba ))d ftba, fld omfud, todnba 
tt)))> o(^ neb. -Uistelen llfi 0. . t»dnba 
fig pä ena od^ anbra fiban, kordfa f{g, 
niKa ögoneu. -Ilistyn ya 9. foKa t torlbtl omfttVr »)»> «4 n^f ^ti afi»ig 

(öga). »llelidia btia v. lodnba L tmrib<r 
ig l^it f>(^ bit. -Uerehdfin litAfi 9. 
iDdnba f!g ^fligt o(^ ofta, f^vdttla 
meb benen i todbret. -Ilitfin ttaa •• 
fdtta lö^mebar (af l^alfrutibt trdb) tm^ 
ber fldbeu. -Uetfin ttfia 1. -lettelea 
telia 1. -Hikoin ida 1. -Uikoitsen ta 
I. -liotan tUa 9. todltra fig ))d tt^g, 
mätä fig, Ugga forglöfl (kello, kelu). 

Kello on «. ftc(f a, fldtta, ur, kellon kieli 
!td))p, iyöroak. ff^gur, plakkarik. L 
taskuk. fidnt, lemmen k. flrtt))fnöl# 
abam6d))pCe, Kellokoski Siftanefor^, ve^ 
sik. mattenbubbla, kellokukka fUMfoc 
(eompmmtU), sini I. harakan I. kissan 1. 
kurjenkello b(dflo(!a, dngdfiotfa (e. 
rpiuHdifolia), levialehden k. ndgelf (od!a 
(e. tttekelimm), pfifisk^n k. toppflo^ 
(e. ghmerata)^ iso sinikello ftoQitUdd 
(c. pertieifoUa), sirkkusen k. ettergrd^ 
(lintuea borealis), pyörfi- 1. peltek. 
&UxXoint(lie0nv0ttuliu ar9eiui»). -oloia 
ttoman o. utan flocfa l ftSAla. -otto- 
muus uuden t. tlodhxi% -okaa kkaan 
1. -Iluri in r. förfebb meb Ucäa, {EdKo. 
-ilun UuA 9. l^dnga o^ törad fom tn 
f (o<fa, af o(^ an, ftodfioa (. kpagga p& 
»atinet. -Uutan ttaa 0. röra p& nd^ 
got ^ditganbe, rinaa. -lluttelen telia 
9. röra Idiigfamt nagot Iftdnganbe, tt>ap« 
ga pä koatteu, gd loaggatibe. •llobn 
ttimen 1. -Uulin 1. -llua uksen 1. 
-Hukka kan t. ^iioab fom ^diiger 0^ 
röre«, BjeKra, berlod, tordfling, pi. 
-Ilottimet I. -lluUimet 1. -ukset tupp^ 
ffdgg, falfonffdgg, karvakellukka tt* 
fiitiaty Bummeiblomfier, fdrputigar (99^ 
«M ritnte) = lampaan kellottimet, 
karvakellotin nejUfrot (geum wrbanum). 

Kelläfin AU 9. förebrd, gd &i, meb fdt< 
tdifta orb angripa, fl^mfa. 

Kelme een l -mu un t. l^inna. 

Kelmfi fin t. frabga of lififfiufa. 

Kelo on *. förtorfab furu, -sarvi Mr* 
löfi renl^om. -okko kon «. uttotfab 
furufFog. 

Keloilen Ha «. fprattla, roa flg ff. p 
fltn i toattenbri^net. 

Kelosin imen £= kela, . 

Kelpaan Tala «. buga, )»atffa, Bel^oj^, Digitized by Google Kel 

lu Jamilalle toata (9tibi be^ageliq. 
-^ Toa «. bugUg, «. htgUgM» k- 
iiN«8 tugftg, titmirft man, kelpoUil- 
ia biigtigt. -poineD 1. -Toinen uen «. 
bugUg. -▼•»8 oks«n *. bngltg terfcn, 
«TM. obugltiig. -voUinen iscu «i. bng« 
Hg» förttdjflig. -▼oilisuus uuden «. 
bugl^fyet. -voliisesti «1/0. bngligt -vo- 
toin Uoman a. obnglig. «yoUorauos 
uuden t. obugUg^et. «-Totloinatli mi», 
obugligf. 

Kelti iii «. föCflom, fjd((ig loimia, -te- 
tyn tiyfl v. I(t dfmerbvageu mcb ^tn^ 
na. Ui butitaftig. 

lelakki kfln «. drdf (kaLia). 

KelU lian t gutfdrg, fdrglnmmer (fy- 

fp^iimm fmpUimmium) = 'ni:iaiikella, 

*uaii gutfot, kukka f,Stgfu((or, guU 
fallot {timthemi» Huettin), -ruoho 1. 
kellataudiu yrtti fu>alört {ek9lU9niMm 
mnjw), - kakkara gn(m<ira {fMlium »e- 
rmm), -lumme gnl näcfrod (mjfmpktga 
kuea), «nfitkeluia 9iol tt)ebel^i\ giga(d« 

äXttX (/«/Ajrr»« ptmUniii, $jfl90*tri9 , pa- 
lm$irif, htUfpkjfUu»), -takiainen BvulU 
f&ra (AtitfAf tripntuu)^ -lintu fcms 
narg^Uing («rio/nr §MlkuU\ -sirkku 
gulfparf {^emberi%m eiMtglh), -varpu- 
punen gröiifij!a {frin§illm »pimut), «hor- 
Dia gulbritf {$oUJa$0 9ir§amr0u)y kel« 
iakärme efping. -ainen is^n c. gu(. 
-aisutts uuden «. gull^et -aisesti «rf». 
gnU. -Itaan Uaia 9. gulfdrgo, btfit\f^ 
U meb gult. -Ilailen lla r. fnidtt 
gnlfdrgci. -ilaus uksen t. gu(fdrgntng. 
-Ilaatun ua t. gultia. -Ilahdan hkia 
•. gifiva tit gnlt f en, f ifta gnlr, kel- 
lahtaTa gulafiig. gul^if^ante. -Uerrfln 
nti 9, f Ifta guU. -tiainen iseo t. töb« 
gtil mnra {f9rmic9 mfa). 

Keltei in I. -eftine n iscn I. -elnen isen 
«. \äit, olla kelteif ilkuin tt>ara Idtt 
fldbb. 

KeliU Un «. tocfa (iftDet, llafflba, kyllä 
mini liinen kelttinä luen nog ^att 
i'd fidA 4n>Ab iKiti gdt fil^t. 

Keitto ton s kellii. 

Kelttu tuo «. trafa. 

Kelto littn. a. iftet^nn. 

Kel?e een 1. -en enen 1. «fii ia «. Eel 129 9. l\k \m, bimg. -didyn lityi#.tot# 
Ixt af lodbcct bU Idtt. 

Kfl<^ele een t. nd0. 

Kema an m. upprdtt, laflutab, -p&i baf« 
lutabt ^uftrub, flolt meuuiffa. -ajam 
ala r. I^egfdrba^. 

Kemi in «. dbraiU fom infldrtat, hOdt< 
brani, Sttmi focten. -io on t. jtimtto 
frcfen. 

Renimann ata = keilaan. 

Kemmellyn Itya =: kiromeiljn. 

Keninlau ttaa s= hmon. 

Kemmin uipia = känimin. 

Kempfii pin a. I^ögfdrbig, ))rdlcmbe i 
f läter. utmdrf t« t. f dmpe. -ppaiien tt& 
a. ^dgfdrb«i0/ )>rdla* 

Kemputin tl imen t. börba ))d ffnUror. 

Kenm un t. falatf, gdjlabub, flo|. 

Kemura an a, loribcn. 

Ken neu jiraa. j^tocm? meb pmri. Icenki 
= ken, 

Kena an s=s piippu. 

Kenetti Iin t. bnfl. a. ftoanfvt^ggig. 

Koneian lUa 1. -nitfln liifl s keuoian. 

Kfukku kun «. fuUe, ^ontPcL 

Keitka ngan t. {fo, jorbffcrt^a, saafan 
k. bcptrfPo, maston k. tölfirin (kelai). 
-anen sen Hm. iiUxx fPo. -ainen iseo 
«. ^t. fo, rif )>d ffot. -ngallinen iaen 
«. fEcegaube, {fobb, en fFo fiiU. -ngaa 
aksfu «. bet uiibre {l))(fet nti H^no» 
fnla, pL kengaktet ffcttUbe^cr. -nnin 
okia r. fpo flg, pdtaga {for, kenkiä 
matkaan riifta f!g ttfl refa. -kiyd yli 
1. -liiydyn ytyä o. bli jfobb, v^Hdba 
f[g {! et. -iigitan ttaa 0. jfo. -n^itya , 
yksen «. bejfonttig. -np,ittajift ant. frm 
beffcr. -ngitielen telia 9, befto fmd* 
ningom. -ayn yu a. bli ffobb, ffo^* 
na, ^drbna. 

Kennitan ttaa 9. |)utfa j!g, )f^^Ci fig, 
gora fin toalett. 

Kenno on t. ^oning^cell. 

Kenna an 1. -as aan «. Uten de. \ 

Keno on «. fnebt uppböjb t tiOBafaltt^ 
tab, -paatillbafabdibtlufyDub, -parttt 
•leuka tt|>p^denbe ffdgg, bafa, 00 ki- 
nollansa dr ftieb, baflittab, istuu selki 
kenossa fttter mcb roggeit raf (. ^^ 
dtboib, kay kenossa kauloin- gdr mtb 
raf ^all, l^ögmebig, kenoaelka fmiti^ Digitized iby Google 130 Ken Ker ^H9*^ -<>1>** kk«aQ «. fnett tt)))jft£ettbe, 
%UnU meb uppr&tt ^af»ub, meb nd^ 
fan i }Ȋtttt, ^ogmobig. -otaa ttaa 9 
tiUHhU\a, upprefa i (utanbe 9&(C' 
ning, gd raf «^ ftof, ^fmad. -otus 
uksen 9, bafillBöjnmg,, UDpre^ning af 
l^fttftDubet, ^ögmoK --ottelen telia v. 
qI L tövad upptdit pfiea0. 

Rensli in «. gaiaut, nätt, fipp. 

Kentu tan «. ^vb grä^bemärt ioi^toaa, 
fätt. platfen efter 4n dfmetgiftoeu bo« 
#at). -tetyn ttv* 1. -tyn lly« », för» 
fada t htifi pa ^bling, öfmergd i itn^ 
ba, BCi ofcuftbor. -ttelen teliä ». fdmpo. 

Kepdi ta a, bdlig. 

Kepeä än I. -eäineo isen a. fnäd, qtsiä, 
if% Uti pd foten. «po Ton 1. -po- 
nen ten dim» nätt oä^ l&tt, iittn od^ 
a»itf» {fälmff. -^ys ydeo ». qv»iäi^t, 
lifTig^et, liittimet. *ä8ti4M<«. m, li^iQt, 
qtcidt -penen velä 9. BU lätt. -pitän 
itää 9. 0öra Utt, pd^pnba. «päjäa Tä- 
tä 9. loara lätt pd foten, f^uba. 

Kepla an «. Hi\% tanb. 

Keplottelen telia 9. fomdcfma^ förfEaf» 

X«pperehdAn htää #. fpraitta meb benen, 

Ȋttba flg af o(^ an. 
Keppo pon «. fiug, liflig. -onen sen Hm, 

n&^oi lifltg, ftölm|I, «. fpcAtt (kepeä). 
Keppu pun • forg. 
Keppurehdan htaa s= kepporchdän. 
Kcpsi in «. qtoldf, liflig. -in iä 9, fF^n» 

ba, fpringa (kiepsin). 
Kera an «. fötje, fdU|Cap, meb, ietnte, 

lokten keralla mtb anbva. -ahtaen I. 

-*alltneQ isen «. föliaflig,«. föQeflagate. 

-amo on «. fidmma, folffltfamttng 
Kerettiläinen isenxt. fdttore, feftecifl. 
Kerho on t. ftet0. 
Keri in «^ fret^, ranb, font onttrmg »d» 

got, fii. bioerg, kerinkanta foigfantaf 

perta, keripää ferrabigt fomar, -kät- 
tä fiUbott 
I^fin $( kerä. 
&ntseA tä •. fltppo. *ain inenplLke- 

filtiniet fdrfot. -siä än ä, Uippare. 

»tytän jttäi r. Idia flippo. -»r^» «n ». 

fom fiAt ftfflippt ifit, -pää tffltppt 

l^fttub, ««lakki cttnb mo^a. 
KeritäDy kerittelen, keritys fe kerkiä. Keriä än = kerkiä (kerä). 

Kejjään äU o. tigga. -ääjä än 1. Ojalai- 
nen isen*. ttg^arc, bettlare. -jäyt yksen 
•• tiggntug. -jääninen isen t. tiggan^ 
bet. -jtt un 1. -juu uun «. tiggeti. 
-jus uksen «. ttggaHbc beldgeu^et. -jäe- 
len tdr, -jällen Uä 9. tigga fortfataube. 

Kerkiä än «. ludtx, pöfig. Us, tebig, iät 
tcafUg, i&it, ia&il, qtoid. -keys yden 
«. lö^et, ttbig^et, fuabb^et. -äed mde. 
Uft, qtotcft. toigt. -rkiin rilä 1. -rkeen 
retä o. pidfa, löfa, reba, uppn)ed(a, 
{f9uba, fomma i tib, ^iima, fyx kbig« 
fitt, taikina, juoma kerkii begen, brpg^ 
beu jdlerr &wak. tiben Raflat, kerkce 
tekemään ^inner gdra, k. kiidikoon 
l^inuer tiii fptfan. -ritän ttäft #. I^a 
att pö\a, utteba, tippn>ec((a, npptucfro, 
pdlf^nbo. Hritys yksen s. pötfntng, (dfl, 
pdff^nban. -rittelen teliä 0. ^a fmd» 
nitigom att pöfa, upptOKfta, I6fa, npp^ 
Utdra fortfataube. 

Kerkko kon ». loff!dra. 

Kerkkä kän = kelkka. 

Kerma an 1. -mä än«/tnnnfforpa,fEaIr 
grdbbe. -mon oa v. aftaga beii iunna 
Iforpan, flumma. 

Kermi in m. tmiUi, ttng, pttre fotpa 
(kerma). 

Kernas aan «. berebtoiUig, toinig, böjb 
för. ««us nden «. berebtt>iittg^et. -aasti 
a49, gevna, tttliigt 

Kerni iu «. l^nbutfUg. -inen isen «. fuH 
meb utflag, ffotf»ig. 

Remo on = kernas, antokemo f rif«#tg. 

Kero on «. firitpe, floalg, gap (keriuen). 

.Kerpo Ton 1. -pn Tun 1. -ppu puo «. 
Utfvotf 30 H. m{ondgon. -rotan ttaa 
e. ^tia i fdrfmar, kervottain Idtf tal^. 

Kersa an t. f^oxhatn, unbecfludet Barn. 

Kerskaan ata «. ffr^ta, Becdmma %. 
-aaja an «. fltptare. -aus uksen «. {Ir^t 
-aaminen isen «. f!r9tanbet. -aaTainen 
isen u, ffiptfam. -aavaisuus uoden «. 
firptfamliet «-aavaiststi ai9, ftt^tfamt. 
-aamatoin .ttoman m, idt f C^am. 
-aamattomnus oa^en «. offd^tfantfiet. 
-aamattomasU a4«. ^^trftmt -«eicn 
9ir. -ailen 11a •. ^rl^ta \mätt 

Kaistokki kin «. föteiöbe. 

Kerto rran «. ]^lo(Hrf, lagit, loltting. Digitized by Google Ker 

glndr hirsikerta ^(fl^toatf, ylikerta 
ifn lodnina, alik. uebre tt>tlniiig, tali 
kerran keikimmdiaen c(^eti i orbmiu 
aen L lagret ben meUetfla, kerta I. 
kerran en gi!u9, ''^'''i kertaa ttt)l 
gdngev, kerrallaan I. kerrassaan pi. en 
§lug, meb tnd, monin kerroin mdng^ 
bubbett, j»l. kerrat ^dfmoc ät hxiittn 
Jfii, bröKo)))), juoda kertaa btufft Bru> 
bcnd {ld( o(^ benoib f&iära ndgot, 
kerrat 1. kertajauhot ^ampmj[dl. -ai- 
oen iscn «. faitbig, ykgiu- 1. yhden- 
kertainen enfcl, eufaKbia» -monen 1. 
monink. mdugfadbig, tnangbubbcl. -ai- 
sans uuden t. faObig^tt. -aisesti «!»• 
fallbigt, kesken- 1. keskinkertaisesti 
mebelm^ttigt. -ava an «. f a Ubig, tn>uu 
nob, fötbubblab. -rtaatf rrata ». gdra 
onbra g^ngen, fdmStia anbta )>Idjiuti^ 
gen pä ttöb(0dfer, tn>mna, tt))^repa. 
«taus okien t. u))prebning, anbra plöj^ 
ttiiigen, tloinning. -rratan ttaa L -rlan- 
tan ttaa «. l&ta upprepa, (dta ptoja 
«nbra gdngtn, iätä ttotnna. -rratte- 
len telia «. Cdta of (a upptcpa. -rron 
rtoa 1. -rloon rrota ». t&gga ^toarf' 
tol^, uvpttpa, lerdtta, fdrtätia. -rto- 
rans uksen «. upptcpmug, berättelfe. 
-rronto nnon 1. -rronta nnan t. f&t* 
t<ltjntiig. -rtoja an t, Berätiare. -rros 
okseo t. I^ioalf, ffifte, todning. -rtoe- 
len 11a «. fmdningom bevätta. -rtoel- 
ma an t. afgtfioen betdttetfc. -rrotan 
ttaa 1. -rtoulan ttaa r. l&ta (äg^a 
^tftoU, Uta betätta, kerrotum 
|»arfta(d. -rrostan aa «. nppxtpa» !((u 
ta brdnn»in (bt^(na föt anbra gdn« 
goi). -rrostntan ttaa «. läta flava. 
-rryn rtyi •. Idgga fig ^ivarftald. 

Kerttu ton «. fangfogel (^/»to, itudoU^ 
fk^mia)^ satakerttu blabmage i)o€ it^ 
ipanbe bjur, satakielikerttu notbUg 
adltergaC {iu$ei9U phiUm§iu)^ leppi- 
kerUa rdb^icttfdngate (i. phȤmUunu), 
tOfätipi^a («mcImIIs). 

Kerus uksen 1. -ostin imoD = kero 
(»alg. 

Kari An «. ii)^#an, kaalin k fdl^ufmub, 
keran alainen 1. alunen n^^botten. 
-Anen sen dim, litet t^ftan. -iiaen 
isen a. ]^t. n)^fian. -rin ii f. id^a, Ker 131 kaali kerii !l(cn bilbat lufk^b. -rin 
imen «. n^ftin^ment, kerinjalka 1. 
-puut L -kakko 1. -nakka nifftfot* 
-ria in «. U9(lare. -imys jksen «. tipfts 
uing. -riskelen 11a e. niffta fmdtt 

Keriin iii V. famta. -iys yksen «. fam« 
ling. -äiminen t. fanttanbet. «ilji in 
«. famlare. -ruu oun L -ru oun ». 
famUna. -aelen tdr, -iilen lliv.fam» 
la fmaningcm. -iyn yli 1. -iynnyn 
$4r. -iAnnyn ntyi I. -iydyn ytyi ». 
fam(a0. 

KerihU hdin L -hdin htimcn «. htUO* 
fpobe. 

Keriji in r. ofentlig fammaafomU, ting, 
Tifikerijit ttrtima thtg, kihlakunnan 
kerAJAl t)dtab0rätt, pispan kerijat lU 
ftopi toifltatton. -joitsen li t. tmgta. 

Kesanto nnon = kesintA. 

Kesas aan t. I^altfriug af (dbcr fte brag^ 
tenät, -stan aa e. p&^&tta ^ototing, 
fötefpdnna. 

Kesi fe kete. 

Keski ken «. mtbt, keskiTiikko ontfbtg, 
-kesi mtbfommat, -iki mcbetdlber, -rinta 
centet, mibten af en flagiotbuittg, -tai- 
Tas jentt^, -aika mebrlttb, -»mUtrta f 
mebettat, ungtfätligen, -roAininea i 
mebeltal betdfnab, kesken nttbt t, t idt* 
tib, kesken eriinen ofitllgdngen, ofutl* 
botbab, keskentekoinen ^alfgfcit, mÄt 
i gotniugen, kahden kesken pä tn mau 
&anb, meHau fora dgon, keskeninsA 
pi^tmtUan, ivibött>t$, keskitse mlbt 
igenom. K9mp, keskempi nuainmet 
i mibten, mene keskemmille gd met 
i mibten. Sup, keskin immAu m^lct^ 
pr0L keskimmiten Idngömeb bet miU 
letfta, i mebettal. -inen isen 1. -imit- 
nrn isen a. i mibtett toatanbe. -^em- 
mAinen isen «. met i mibten tvotanbe. 
-kimmAinen isen a. mebtetfl. «kcinen 
1. -koinen 1. ^koinen isen «. t-mtbfiru 
toatanbe, ofuHglngen, saada keskoiiia 
fd miffaO. -koisuus poden «. ofufl* 
gdngen^t, mebelmdtta. -koisesti miv. 
ofuRgdnget, mebelmdttigt. -kinAinen 
isen a, dmfeflbig. -IdnAiayys yyden t. 
ömfeflbigl^et. -kinAisesti sd», omfefibigt. 
-kellinen isen «. eenttal, imte^fviui^ 
mibten. -keyn ytA I. -kemiyn'ntyi I. Digitized by Google 132 Ee9 •hfyoBja Btyt 1. -kaunnuii ntua «. 
fMna i tnibten, fontma ^atfmägd, 
uppi^dxa mM t, hmma emedait, itu 
blanbad. -keytAn UM i. -koitan i(aa 
I. «kaatan Uaa 0. lemna i mtbten, 
ttfbct^ta, l^itibtKi fttllborban. -kpyttplcn 
«eU4 ». nfbttita \>A 0^ M. -kia ia 
•• beiiuMa. -kin 4111PO «. inebeL -ki- 
ttQ UM «. fldUa t mititn, bringa ^alf^ 
t»ä0«. -kitlelen tallA ». fläUa fortf u 
tanbt i mibttn, 6dl(a {tg i mibten. 
-ka un «. ntibt. -kuui uuden I. -kus 
okfl€ii s. mi^t, MXtnm, fantiiiDtim. 
-kusta an «. rummet i mtbteii, iixhöu 
htt fdtl)4l(anbe, ptläA keskustaanpa 
meb. «kusian aa r. gora riim t mib^ 
ten» rdb{I<!, rdbrläaa, cfnoerlägga. >ku8- 
telen telia ». rib^» dbpldga, rdbgcra. 
-kusius I. -kusteleinus uksen L -kus- 
telo on «. rdbptäduiiig, ofioerläggniug. 
-kutsu un t. meUauntm, n&$. 

Keso on «. patifa, björfna (abramit 
ki0erkmt). flobeu dtttoal, fommai: (kesä), 
«. tam (kesu). 

Kesoilen Ifa «. 6aba t fjÖHf loga ftg. 

Kesrfl an = kehrä, -ään Ali = kelirMo. 

Eesseli in «. forg, reiifct. 

Kessu un t. forg, ftrin. 

Kesti in t. gäfi, gdfldbitb, keslkiiTari 
gdftgifmert, gä^gifioare. -»taan ata l 
-Uun lUM 1. -lyiftii OAä 9. facptöga, 
nnbffigna (kestAo, kesu). 

Kastiin M «. tit^drba, batfa ui, x&äa 
tm, ti kesta kiittfiA I. kiitosta iutet 
«tt taäa för. -Anto im^n t. nt^drbning. 

V «tyn yA «. hii ut^&Uaubf. -tyian liAA 
•..gdco «t^dtbanbe, l^a att ^dHa itt 
(kesu). 

K«stt un L «-S0 on 1. -sy yn «. iam, 
tiHgifmen, tcfe ffogq, framfitflg. -utoin 
ttnman «. otam, otdmjdig, trilD. -utto- 
OMius uuden #. dtdm{Dt tillfldnb, tt>tlbs 
l^t«:*un ua 1. ^yn yA 1. -soun uta 
1. ««enen etA 1. «styn yA «. Bli tam, 
i&mUt, hli eftergifmcn, fiiUM. -utan 
itaa 1. -syUn UAA 1. -^lytAn UAA «. 
iämia, göva tiUaifmtn. -stytielen telU 
L ^syttelen telia ». tdmja fmdntngom. 
-slyinAiöin ttAmAn »• «tdmjcttgr ctämis 
btr. ratyoiAttdniyys yyden «. otdm}Bov< 
^tt (ktsA). Kesnln unien t. {litfn l' iumi fldbaab^ 
föubrigt ptogg. 

KesA An «. fommar, trdbc, -kuu jnui 
mduab, -pello trdbeödfer, -koti fom* 
mJtbo^ab, -orava cf ora t fomin<itbrdgtr 
-Ancn sen I. -so on L -sotien sen L 
-syt yeii äim. fomniat, kes}t- 1. kesy- 
enkanto gamiuaU fibtgt omurfet trdb. 
-Ailien isen I. -Ai Unen isen «. ^t 
fommar. -Mn AtA 1. -AtAn tlAA I. -An- 
nAn niAA v. mebföra fsmmac, btlba 
fommar, (dgi)a i trdre, trdba. -Aot6 
nnön «. trdbe. -säys ykseu «. trdbning, 
-maa fivebjemarf tom för otibra gdn« 
geii vCöjed o(^ befd^. -sakko kon «. 
fommarföbt lamm, frdfne. -Ailen llA ». 
Ui fummar. -soltun tiua t. blt toa» 
berbiteii, blt trdbe. -Ayn ytA 9, Ui cf* 
toer fcmmaren, furna. 

Kftale ceu 1. -tane een = kesuin. 

Ketara an «. {Idbfidttrd, iitildeiibe fpet^r 
boppiug {p9äieep» criMtatuM), -jiin fct' 
fiicl. -aiiien isen a. ^t. fjättra, olla 
ketaraisillaan tigga pd r^gg meb htf 
neu iitfprdugba. -roilsen ta ». förfe 
meb fjdttrar. 

Kesi keden t. ben pttre l^uben = mar- 
raskesi, fin ^ub, membrau, narf. -t»- 
nen isen «. I^r. ^ub, meb fEn ^ub 
httädi, af tunn ^ub gjorb. -sin lA 9. 
fdHa ben pttre l^uben, fjd((a^. -tin i& 
1. *iAn tittA V. förfe meb f)iib, 0i!. 
-tistAn AA «. fid bort beii t^Urt l^uben, 
fFtuna. 

Ketjahdan btaa «. itinto, l^afltgt begif« 
tca jig. 

Ketkä an a, nebdtböjb, fmanfig, -selkä 
ftvarfrogg. -kisiAn AA 9, böfa nebdt. 
-kisiys )kspn », nebdtböjutng. -kiate- 
len IlA 9. (oja fmdutnaom uetdt. -kU- 
tyn yA 9. böiad nebat, blt fvanfi^ 
-kun ua e. tt>ara itebdtböib, fiotgtcu 
-kutm Uaa 9. Idta fmigta, fdtta i 
fmtgtaiibe röretfe. -kutielen telia •. 
fdtta fmdutngom i fiDigtanbe rötclfe, 
lunfa, guppa. 

Keto don t. fdU, Itnba, grd^atC. -öi- 
nen isen «• f^U fdlt, grddlupeu. -olai- 
nen isen «. pä fdCt bocnbe, {Idtibo. 
-dotun ttua 9. dfincrgd t Iluba, bti 
9rd«Iu|)ett. Digitized by Google Ket Key 133 letra ID = ketrt. -8i aksen ±:ketri8. 

Setrin iA = kerin. 

Ketros oksen l. -sin imen =: ketara. 

Ketrt fin $, triga, polvik. fnöffill -As 
fiksen «. pnkikrtrfis fnäffdl^ftdUet. -Ak- 
sinen ism 0. ^t. tri(?fa, ». fn&ft&U 

Ketterfi fin u. fiiäfl, »ig, ftiabb. -ryys 
yyden *. tvigt^tt, flinfj^et. -Asli ado. 
fnabbt, irigt. 

Kello (on $, cHUH httt, fin l^ub (kosi), 
-ttoon loi a = kesiq. 

Kettu iQTi «. räf» fiu f)\ib (kesi), ketun 
kides i. luola 1. liesn räf^dli, rafbc, 
ketun raudat rdffur, pAistArkpllo Ijiitf? 
fliil, IJMdrcb raf, puiiHkeflii töb räf. 
ketun koukku I. juoni röffrcf, ftotf, 
ketun i(*i|>A tjarfvra (oralit aeettceiU) 
ketun hdntA rdffivand, fräfen (eqtUe- 
tnm arvense), kelun ruis b|önimodfa 
(ftgtriettm eommMne)» -uinainen isen 
«. räfafttg. -umaisuus uuden «. röfi! 
ofttgljet. -umaiscsii adf, räfafttgt. 
-unen sen äim. Uten täf. -uinen isen 
«. täfrif, räflif, lijllg. -tiuun tuta = 
kesin. 

Kein dun = kesi. -una an = ketale. 

Ketrennin n(AA «. lc|>a Wt, fmvga f!g, 
limfa. 

Keuhko on t, Iiitiga, fttngmcdfa {Ueken 
fulmenariut) ^ m»an k. fleumo^fo {li- 
eken taxaiilii), keiihkolelili btdffppa 
(anemone kepatiea), -tauti fitngfcf, -tau- 
tinen liingfigttg, kay keuhkolle tar pd 
gaKon. -Olien sen dim Uttn (iinga. 

Keukoin onien t. ffabe^t^flcn menttiffa, 
belacfare. 

Keula an t. framflnm = esikeula, pe- 
räkeula bafftam. reen k. ben ii)>);bcj$ 
ba fromdnbon of ffäben. -anen sen 
dim, = kpula. -ava an n. meb fram* 
11a m forfebb, fom l^ar flor framftam. 

Keuru un «. f mm, böjb, förjlogen t. 
Äeiitu fccfen (kouru). 

KeTia fin a. lätt, -mielinen Ifittf!nnig, 
-miplisyys löttffunig^et, -mielisesti 
lottflmiigt. -^yl yen I. -vyinen isen I. 
-ykAinen isen dim, lätt -veys yden 
I. -Tj isyys yyden I. -vykaisyys yyden ». 
Utt^et. -Asti 1. -Tyisesti 1. -vylcAisesti 
«tfv. lätt. -vencn eta 1. -veynnyntrfr. 
-Yeennyn ntyä I. -yetyn ttyA v. Hi t&tt. -TennAn ntfiA 1. -TiUn tili ». 
görd \&H, l&tta. -vennys ykscn' h -fi- 
tys yksen f. lättnab. -yenteleir nnella 
I. -viiiclen tellA v. g^ra fmdt^ittgem 
Idtt, linbra. -Teksyn yA 9. onfe för hitt 

KevA AAn I. -Ain Amen «. Xo&x. -fiinen 
isen n. ijt. xoäx, n>drd. -AAllinen isen 
«. fcm bor tvdr, cm to&ttn. -Aiyn 
ttjA 1. -Ayn ylÄ v. bli trdriidmb, afs 
magrci cm rodun. -Altymjs yksen «• 
ofmogring om toäxtiu -At ti tiu l;-4k- 
k6 kön t, ett om toSrtn magert ^nt. 

Ki I. kin prt, dfiven, ttUoc^meb. 

Kia an t, fivart ^ocffpett (^^rtif sMrffM). 
-anto nnon = SuomusialmL 

Kid . . . fe kil . . . 

Kied . . . fe kiet . . . 

Kichiin itA = kehiin. 

Klehkert An «. fnobB, fnötl. 

KiehkiA An = kehkiA. -hkiin btU 3= 
kehkiin. 

Eiehko on t, l^jnf. 

Kiehkura an t. ring, frond, l^£r(o<f. 
-roitsen ta 1. -roin ida e. ftotifa, 
toriba (ocfar. 

Ktihdon htoa v. ^tDttfla, toingfa, in^ 
«dftla j!g. g^ omfring be jtörfom. -hto- 
ja an t. totngtare. -htominen isen t. 
toittgCanbet. -hde bteen t. f}n>irfvotl 
tDttigteti. -btomus uksen 1. -htous uk- 
sen f. tt?tng(en. 

Kiehun ua 9. f of a, fjiibö, röfa, kiehu- 
va fofanbf, fofftet. -umiiicn isen t. 
fcfoiibet. -unto nnon 1. -unta nnan t. 
fcfning, ji^ö^ning, orolig^t. -nmus lA- 
sen «. fcfnitig. -uvainen isen a. to* 
fdiibf. -uTaisuus uuden ». fefonbe es 
grnfPap. -umatoin Uoman «. idt to* 
faiibe. -uroatlomuus uudi*n 9, Mntngd* 
Ic^^et. -he een 9. fofatibe ttt(fyitb, 
l^tt»lt^»e(, buHer. -uclen »rfr. -uilen Ua 
9, fofa fmdtt. -utan ttaa 1. -otutan 
ttaa •. fta ott fofa, Idta fofa. -uius 
uksen «. fofnhigdtilljlanniitg. ottelen 
telia r. Uta fmdtt fofa. -halidanhtaa 
9. l^afligt fofa, pb\a tili. -hahdun htua 
9. bli l^af^igt fefab. -bahdtis «rfr. 
-haus uksen «. (afiig it)>p(ofuitig. -haii- 
tan l(aa« Idta l^aftigt fofft n)p)fi. -haut- 
telen telia 9. Idta bafltgt 1)d oi^ bd 
fcfa u)p)p. -hastuti na r. ^aflig feUi€^ Digitized by Google 134 Kiö Eie -yUn itu 9. tattt fimäUU. -bittelea 
tellft 9. Uta fovtfatanbe f ntdfofa» tina 
ii)[^ (kehkiA). 

Kiekara an s. itipp fnutra. 

Kiekero oq == kiekerö. 

KiekerA «n t. Ittdfa. -rrän rUft «. ruHa. 

Kiekerö ön t. teuend Bete^platd om 
lointern, porot ovat kiekerössA renor» 
ita äxe ta htU , fd ait en di: tjubra)) od^ 
U öfriga l^dtta J!g i bc§ näreet. 

iKekka kan 1. -kko kon «. triga, fnur* 
ta, a. (ättrorlig, ruflanbe, ran% 
kirkka-aura ttt {lagtf )>(cd, kiekko 
ihmioeu en fiö\ti tifl meunijfa, -kka 
on $. irt|a, guuga, kiekkumainen (Ipf^ 
tig, (ätt^nntg. -kua kktia «. ^dnga 
neb giniganbe, diuma. -kkuja an #. 
gnngare, l^dngare. -kutan ttaa L -kat- 
telen telia 0. fätta i gungniug, ftPdn^ 
ga. -kutus uksen t. gunguing, fnjäng^ 
ntng. -kon kkoa 1. -kkoon kota 9. 
tulia omfrtng, [»duga (. löpa «m^ 
fting. -kkara an 1. -kkura an t. ftand, 
ting, Uä, a. tiinb, tnKanbe, fnabb 
(kiehkerA, kiehkura), -kkurasii adv. 
{nabM. -kkurainen isen a. tunb od^ 
tuUanbe, tinglab, ep. fdt otnt. -kka- 

. lehdan btaa v. gd (. fn^dnga omfring i 
otegelbunbita tötelfct. -kabdan htaa w, 
göta en ^aflig fn)dngnitig I. tuUning, 
\>m)pa lätt 

Kielamusla an 9, ullilaga, fatbning. 

Kidt Ien 9. iunga, fptof, {Itdng litt m 
fttuntent, Uavp i tioäa, M treCantiga 
lotfet ^t! ndfmertodffa == kontin kieli, 
kielikerta muntUg betdtttlfe, bubfla^, 
kielipalka 1. -palko tungflita, {Iat$ 
btore, kielen kanta tungfdjlet {peri- 
$i9ttit)y kieliniekka fptdfmdflate, tolf, 
kielikello fqtoaKerb^tta , pohtimen k. 
t)itxt fanteu t n>onna, kielen kantaja 
fijkoairtater pleksen kieltfl ))t(ibbta, 
kielen pieksemys )>(abbet, kielilakkari 
Baftakte, koskVn kieli fjelfma foHet 
i en fot^, on kuoleman kielissA dt i 
Qdltdget, lehmAn k. lifiefonn)atie (con- 
pulimria maja lii), -lo OB dim, , Uten 

iunga, iittt m&ii, dtting. -lonen sen 
dim. liUn innga m, tn. -linen 1. -lei- 
nen isen «. fft, tunga, jpv&t tn. m. 
nmpikielinen fom ^t^dt btott tit fptdf. -lellinen ism « fom l^t ^ti^ 
ga, fprdf , kielelliset pfdb (fottt ^« 
nat frdmii toib pohtimen kiäi). '^e^ 
lisyys yyden «. munn)ig|et -lellkesti 
ad9. munttttgt. -IctA An 1. -lekAs kkAAn 
1. -las aan I. -lakas kkaan «• inun« 
toig, ))tatfam, fqmafltraftig. *leTi^ 
syys yyden 1. -lakaisuus uuden I. 
-laisuus uuden «. tnnnn^igbet, ptaU 
fam^et. -levAsti 1. -lekkAAsti 1. -^laasti 
ad9. munn)(gt. -letAin ttömAn «. uian 
tunga, utan en flrdng. -litoin ttömAn 
«. utan fltdngat. -ietlömyys jyden «. 
tnitgCöd|et, fltdnglöd^et. -lukainen isen 
dim. liten tunga, a. tunglif, tnugfot» 
mig. -leke kkeen «. liteu tungo, mf[. 
-lake kkeen «. ndö, fiit, fuut. -«iin 
iA 1. -littelen tellA 1. -lastan aa 1. 
-lastelen Ha •. nata munn^ig, (a 
tungan )>d (faft, fqujadta, baftata, 
li^ma. -lastaja an I. -littelia An «. 
fom (inget fig tiU ndgpt, Ijngate, baf^ 
talate, ra^pottor. -lastelia an 9, li€s 
ntare. -lailen Haa v. liima, fmiifta, 
fmila. -lakoitsen ta 9. plabbtft, f6t< 
liota tiben meb )>rai. 

KiellAn ItäA 9. nefa, fötnefa, fotlju* 
ba, todgta. -liamys yksen «. fötitef* 
ntng. -ItAjA An t. fdtuefate, fotbjubos 
te. -ItAminen isen «. ne(anbet. -Ito 
Ilon 9. fötuefniug, förbub, kiellon a- 
lainen förbjubeti. -Ile iteen t. fötneN 
ningtftiUlldub, förbub. -Itelen llelU o. 
fmdiitngom förnefa, fötbjuba ging pä 
gdng. -llAtAn tiAA 9, (dta t6tb{uba. -llftt- 
teien tellA v. fmduingom (dta fötbj[uba. 

Kieitt un t. flif, (nm)), -us uksen «. 
tenfnata. 

fiiemaan ata 9. intoecf(a, totta, totiba om* 
hring, cfctmpbabt gtipa, fld, ftidtta 
tn. m. -aus uksen t. fläng« -as aan 
a. ofotmdrft gttpanbe, fdt. -ana an «. 
fringfaranbe ting, (dttretlig inennt1|Pa. 
-aisen sta 9. narpa ^afltgt, ftdnga ii\L 
-ari in «. tingdda (m9tMciUa miba). 
-arran rtaa 1. -rteien rrella 9. {ttn* 
gta fig, totiba ffg, lodltta, f rd(a. -moon 
ota 1. -mon oa «. uu»e(i(a, ^^gt 
gtipo. Into. -muun uta e» gdtuäati^ 
be^ (nnfa, txippa, -mu un s. ioxotdf 
(ing, ftinglai^anbe inetmt(fa. -mora an Digitized by Google «. ^0^i»q;tin^ tutgUBg, Mhtin^, htaf 
«110. -HDorain» h$9B «. toribtn fon 
fhntf, ttngUb. -mumo rUa I. -mu- 
roiiten ta 0. ffingra, tingla, fcäta i 
mglat, fU ringlav. 
KieppaaD pata p, l^afligt gtipa, r^dfa 
bort, na))pa 6ort följa i bdlarna. -ppa 
pao «. ^opcuHabt tiiig, ^ärfire, bnga, 
^lec^dHgfeul^et, ^abbrare. -pahdan hlaa 
9. l^aHigt xuUcif txilla, btng(a, na))))a 
uti. -pe ppeen t. efter^öngfen^et, tyt- 
tö on mkhen kieppeessft ^icfon ät 
eftetbängfen efter forlor. -pia ppiA ». 
ftDÖiiga omfrtng. -ppi pin «. tulle, 
I^nga, biinbt, ^d( i f 110 föt ^are 1. 
fogel, lumikieppi l^oprudabt blibfnö, 
Imin, -pitsen tA «. tvifta omfrtng, 
B»itf[a. -pon ppoa 9. x^äa l^aQigt, 
toifto. -ppo poa t. en fom länget i 
l^dloma, fmidfravtr ))labbrare. -pun 
ppua 9. txilicL, TuUa omhtiig, topa 
mnfriHg^ -ppora ao «. htngldponbe, 

KMpsi ia = kieppi, -aift ftn = kiep- 
pura. -sin ia = kiepin, -f ahdan htaa 
= kiepahdan. 

Kiem ia J. -run aa 9, xnUa omfring, 
«tila fxam&t, toältta Pg. -ra an L 
-rft in I. -ro on J. -ru un a. X»xu 
ben, fuobb, tismnab, rullab, fneb, totnb, 
t. cmlopp, l^alfa, kieri villainen hi\9s 
nlltg. fnottrtg, kierosilmä {fcfögb, lan- 
ka on kierossa L kierutsa ttdbeti ät 
ftarft twinnab fd att ben ffdr i (J)tu 
gor, rattaan kiem l^juHöt, rahan kirro 
)^enningtiöb , kierän aika l^alfig tib, 
•yyskiera l^öfittfgata, kieronokka hx^ 
i!&h (/m^«), kierorouho fndrigräd (jw- 
ttmm aparine), kierot astuniet totiibel^ 
tra)>p«v kielet kierobon tulivat ^rdn« 
0a]rna ^cptva^tobed, ]^cpt»)tnnabe«, kie- 
roina h\&ft&U — K0mp. kierempi met 
rullab, mev ttoinnab. -rempainen isen 
=r kierempi. -ras aan #. Ijtoaif, Bd« 
4e. -rikka kan t. trtfa, ruller tiet, 
ftitttte. -rin imen t. qivifltgt L fco« 
ftgt trdb tilC ttppl^dngning af ttdgot, 
lyäigati. -rii in «. tsnb, tuHanbe, 
triflanbe, IdttruQanbe. -ront uden t. 
tnHobt L t»imaH iiflftdnb. -roa ok- 
ien t. Bdining, frdfntng, emtodg, trag^ Kie 13S %t 1. ManM HOfldtib. -mkkt ka» 
•. ^op)ortbcn l ttafUg Bnnbt, fncbb, 
^dtlatf. -rona an «. fjdUr^a (Irf»* 
^t ai><iM)^ -riekn 1. -relen I. -ret» 
kelen 1. -riskelen Ui •• vuUa fmitt, 
ttifla, gd I^ig omfring. -ritin ttii L 
-rutan ttaa ». Idta tuOa, l^a ati gl 
omfrtng, t»inna, tortba omfrtng. -rii- 
tin tiimen «. Itten borr, na^re.<-ri- 
lys yksen L -rulua uksen •. omttdtt- 
rtng, toribntng, ttoinning. -rittiji i» 
I. -ruttaja an t. tt)d(trare, tortUre, 
ttDttmare. -ritlelen teili 1. -ruttelen 
telia «. toxita L rufta fmdnittgom. 
-rrin rtii •. toriba, tioiuna, gd om« 
fring, ringa (Björn), göra omtodg, giU 
ta ttt omCopp. -rtiji in «. tvribote, 
ringarc, löparf, fom gor omlodg. -cto 
rron t. tPotnntng, tortbning, omging, 
omlopp, omftoep, kiertopuhe frtngfprtbi 
rpfte, löft xt)Ut, aidan kierto == kie- 
roruoho sxs pyörikello. -riolainen laen 
«. frtngfhrpfate, tottbare, pldgart fnip# 
ntng i mage, röbfot, kierlolaisheini 
I^ummelBIomDer, fdtpungor (geum r^ 
»alt), -rtolaiauus uuden «. fnngfh1^« 
fanbe lif. -rrin rtiraen «. lo(f, p/. kter- 
limet tttbottdbe l. lortbna ^dtn. -rrt 
rteen «. toribet tillfldnb, fnobb, om« 
todg, ]^n7itfn)el, teki suuren kierteen 
gjorbe ftor omtodg, teri meoi kier- 
teelle bettet böibe fig bubbelt t. ec 
ta) ib ffipning, herneen k. fldnge pd 
drtffaft. -rros oksen «. bcjutng, bunt, 
omn^dg, todgentf fliiigring. -rtimyayc- 
aen «. tortbtiing. frtnglopning. -rielen 
rrellä 1. -rreskelen Ui v. fmdningom 
tortba I. ttotuna, göra jttngringor. 
-rtclii in «. toribare, frtnglö)>are. 
-rtelema idr. -rrelmi in t. fringttti* 
M I. rttQabt förcmdl, bugt, ffin^ring, 
fltngerbutt. -rryn rl yi •. bli ttmitnab^ 
loribad. -rritiu ttii 1. -rrittden lelli 
». Idta kortba, l^a att ttoinna. -«rrik^ 
dio btii e. n)rtba ^afitgt, göra en 
fitngring, göra en ftodng. 

Kiesiin ii 9. borttaga, bortffdfa.. 

Kiesus uksen sa Jesus. 

Kietale een t. ftarfu)a. -ana. as #. ^arf* 
loa, flarfbig l ^affig ^n^iuntu 

Kiedon toa 9, intoetfla, fndria, intraf Ia. Digitized by Google las Eie <*to]a «n «. fnäfiarc. -ti« tun 1. -iti 
tio «. bttubt, fntppe, fammanrunab 
^9p, lumik. fndrrulle, latotu. -to don 
«. bunbt. -(0U8 uksea «. fudrinuig, 
tnteecfling, tragling. -toonnuo nlua ». 
BIt tnfnärib, iiitraglad. -dotaa ttaa 1. 
-doUelrn telia v. iiitta§(ar 1)0 aft fnär< 
ja i!g. -doius uksen «. iitntfcf (n^, tra^el. 

Rievas aan a. {Itiif, qmä, beUäiibtg, 
{lu(), liiti^, lidmaitbe. -ahdan htaa •>. 
{Itiifa ttii^on, fm9ga ftg bafligt bort. 
-ahtelen hdfila ». fmSniuf)om ftinfa 
nuban, fcfa göniilen. -astelen lla », 
tDara be^änbig, betc f!g flugt, li^ma 
(Tiekas). 

KusToian ttaa v. tDviba omfring^ torana 
ga. -Tos oksen t. totibet tiHjldnb, 
loräitgning. -oksinen isen a. fuU meb 
koributngar, iumecflab, friuglig. -otus 
uksen t. njributng, tvvdiigning. 

EithaJHtL tdr, -haan ala «. b^dfa, fufcr, 
fiiiba, btotmla, fmätina. ^hakoiisen ta 
9. i)W&\a forifaraiibe» ftOiSrma, fFrat- 
ia tili en annana forargelfe. -hahdan 
hlaa tt. Ib^D^fa tiU M\({t, ijuba nrp» 
ft6fa. -balidus «</r. -baus uksen s, 
^af)ig l^kpö^niiig. -habtelen hdelU w. 
^irdfa ^^tgt fleta ginger, -hauian 
tUa V. dllabfomma ^ajltg l^tt)äduing, 
Idta fom ^ajlii^ail fjuba. 

Kihara an = kiherft. -ruus uuden = 
kilieryys. -iisti = kiherdsti. 

Ktheliän Itfiä «. flid, Uttia, -elen Hfl I. 
-eltclen lla v. flta frndtt, tittin iittt, 
ha flittiiigar. -ellys ykscn «. fittltng, 
^((fning. -elehdfin h(A& 1. -elnit^itsen 
i& 1. *ei?AiUen tä •. fittla fcrtfavati- 
be, (a fliningar. 

KiherA fin «. friifig, fnottrig. -ryysyy- 
den «. fruflg^et. -fisti «k/p. fruflgt. 
-rryn rlyfl r. bU fruflg, fiiottrig, im 
tra|ia«. -rinA An «. loä, txa^tl, tora. 

Kihisen slA = kihaj.in. -inA än t. fott* 
Utt btt>ätf»iHg* -Stan aa «. Idta ]^u?äfa. 
-itvs yksen t. l^toä^tiingtf forotfafaitbe. 
-siehn llA 9. Idta Mtt l^irdfo. 

KihkeA An u, bäftig» ifrig. ebig, kihkeA 
keli ttcgt före fd att fUben tvill faftna. 
-keys yden ». l^d^tgl^et. -Asti «tf». tf 
tigt. -hka han L bkun «• if»tt, l^f> 
tig^et. -hko hon 1. bkon «. t^et^ tf« Kili 

ranbc menni|!a «. ifrlg, e(Mg. -hln- 
niastun ua 0. bli ifrig, fdtifta <ig. 
-hkun U -hun hkua ». förifcatf, tu^pldgo. 

Kihla an ^. feb, banb, fambanb. förening, 
xodt, fcrlcfniiigr p/< kihlat faihttng0« 
gjfroor, kihlasormus forlcfninitdriiigr 
kihlakunta t)ärab, kihlakuusi ^elig 
gran. -ainen isen I. -»i liuen i«(>n a. 
tft. förlcfiuitg, pL kthlais(>l 1. kihlajai- 
set förlcfiuiig6falad. -aan ala 1. -ioii 
oa 1. -Inon ota 9. förlofma. -aus uk- 
son «. fötlcfniug. -aaja an «. för^ 
(cfn>arf. 

KihIn on «. fatt. 

Kihnaan ata •. gniba, {fafbo, irögt {(&» 
pa, tola. -aus uksen t. guibning, ftäp# 
uiug. -aaja an «. gnibare, fldpare. -na 
un «. gtiibnitig, brk. -nuri in ». gnu 
bare, brol. -nun ua «. gniba<, {faftoatf. 
-nutan ttaa 9. gniba, {fubba. -nutut 
uksen ». gnibniiig, ^ubbuing. -nuttelen 
teila V. gniba fmdtt. -nautan ttaa 9. 
gniba ^aftigt. 

Kiho on «.^n>ddntng, fiubniiig, kihokifi 
fteii fritiA ^ivilfen »attuet brufar, ki- 
hokyiinct f Idfiugrar, kihoheinA boggort 

(Jr0*era longifolU /. roimmdifoUrt). -otSQ 

ttia 9, Ilta ^äfa, dgga, reta. -otos 
uksen «. äggelfe, retuitiu. -oi un tlua 
9, äggad, bli retab (kihajan, kihisen). 

Kihtelys yksen «.. 'timmer, 40 ffiutt. 

Kihu un = kiho. 

Kiiaan ata 9. f^rifa (t. cr. fdfom dru). 

Kiid .... fe kiit. 

Kiies eksen «. bjub grotta. 

KiihkeAAn = kihkeA. -hknhon «. ifrio, 
clbig, 9. ifrig meiit» iffa, kiikkovesi troi 
nab^toatteu, ep, for brdnn»in. -kcyt 
yden 1. -kous uden = kihkeys. -kel- 
ien IlA 9. dtrd, trdngta. -hkotaa L 
•hotan ttaa 0. ögga, rrta, mtberbtlfa, 
brifn>a )>d. -hkotus I. -hntus uksen «. 
äggelfe, retning. -bkcnrn hetA •. äg* 
ga^, xt\a€, bli ifrig. -hkotin l. -»boiin 
ttimen «. retmebel. -bkoitajainen 1. 
-boitajatnen a, retanbe t. optittffup, 
pL -iset mctlonmdl ttnb U>i9 tib. 

Kiibttt hdun ss kiihtymys, -bdun btoa 
=: kiihdyn. 

Kiihdyn hl} A «. reta<, dggod, ttb))tifnMrf. 
-hiymyi yksen r. tetelje, äggelfe, tftmu Digitized by Google KH 

^h6ä in m. tet% tetfmi, ifti^. -ytin 
Uit 0. ttta, nppdgga. -yiys yktett #. 
rrtiHitg, m»i>Ä99iiiiifl. 

KHIiylflfi lUa = kiihdytän, »tys yben 
=r kiihdytys. 

Kiikka kan «. trditgm^t, Bnltfla, -Tai- 
kia elb fom fraiiifalhK griiom gnibiuitg, 
nakata klikkaa fa^a t bJge. -katian 
aa ». f^fta ivib» fiftna. 

Kiikku kun «. gitnga. -kan kkna •• 
gmiga, fvdiiga f!g af o(^ au. -nj^ an 
t. giingare. -kuian tiaa I. -kutleU>n 
telia ». gttnga, fdtta t fioängaiibc tb* 
ttiU, tt>agga. -kutus okt«>n t. gmtg» 
nin{), n>aggtijng. -kuti^ij i an t. gtingarf. 
-kahlan hiaa •. tbt<i tHi fii gtmga, 
Idta ^a^igt ftränga. -kahtelen hdella v. 
ftrdnga plctdltgt fitxa gdnger. 

Kiila an «. bruiiÄ. -Iin ift ». toara Bnin# 
|lig. wara Icrjf, lopa omfring. -lifti- 
nen isen t. finng («etfrat). 

KiillAn lua 0. glättfa, btilnfa, gtimma. 
-Ito Ilon • glaiid. fen, -mato l^tfmaff, 
nlkokiiltn »ttre glan0, -?oide btanf* 
fmörjji. -itelen Uvllft ». glänfa fnidtt. 
-llyn hya 1. -iisiyn ja «. bli btanf, 
n)9PfkiTiKi. -listelen lia #. bticfa meb 
^ttnbranbe f gon, )>Ui:a. -lo on 1. -In 
nn s. glan6, fftmmer, -siima piirua, 
U$c^a, 0. UxiSUn, Ut (kiila, kilo), 
-lotun ttua «. b(i glänfanbf, bli t&t 
-lun ua «. glimma, glittva, )}lira. 
-lutan tiaa «. Uta glimma, (a att 
glittra, ^lira. -loslan aa v, Uanfa, 
fnra btanf. -iiistau aa v. glätifa fmdtt, 
ttnbta. 

Kiima an «. Brnnfl, Irf, kiiman aika UU 
tib, )>aming#ftb, kiimalteina baggdrt 
(dr0f9ra roiundifolim), -ainen isen «. 
lö)?fF, brunfltg. -aan ata I. -ailen Ua 
9. vota dg. 

Kiimaten ala «. btänfa Bofligt, toifto, 
^ iitt i m btiti!. -motan ttaa I. -moi- 
ttien lella r. Infa, bldnfa. 

Kiini i>r/. fafl. fdllab, titlflnteit. -itan ttaa 
1. -isian laa #. fäHa, faflgora, flabfäfta, 
kiinitua kanteleen kielet f^dima bor< 
)Niiii fhrAngar, kiinitetty kivi infattab 
#en, kiinittaa joosia lialla p4 mcb att 
S^xin^a, k. sanansa befröfta ^na 0tb. 
-4ty8 yksen «. faftgemmg, ^obfftfletft. tii 137 -ittelan teili «. fmatt (iSfhi. -Un tti- 
n^n «. fiflf, mcbeC «iii faftgora meb. 
-nnvn ntya 9. bli fiftgicrb, fAf}a«, bH 
bftlaiibanbe, maa kiintyy marfeti bttt 
!enii>aft, savi k jalkoihm (eraii fdficr 
ffg »ib fcttetno, f>ade kiin4yy tegnet 
tätnar, pikkancn kiintyy fctceti blie 
tfarpare. -ntia an «. faft, fomraft, crdt* 
jtg. iTtMHonbe, k. omaisuus foftrgeiibom. 
-nieysydent. fatl^et. -ntiasliai/v. fal(, 
tit^llaiibf. -nne nieen f%ttV. orörltgt 
tricf, -kirja faftebref, (aga fafta. -ntian 
iaa V. bli fafl, fpämui^. -nuan niaa L 
-nnyian tta^ I. -ihian Itaa = kiini- 
tan. -nnytlelen telia = kiinittelen. 

Kiipern veia I. -pian viia L -vin pii 
•. flifma, flättra. -pelen reUa r. ftifr 
tpa, fldttra fmdntngcm. -vcian liaa L 
•vetlelen telia v. Idta flifma, fUttra. 
-pasen sta e. ftiftoa ti^D pldtdltgt. 

Kiira an I. -ras raan «. bdflig« blonf^ 
kiirastuli fdr#e(b. -astan aa ». btait^ 
U. -ro 00 «. ^äftig fnidrta, «. glcffg, 
kiiron koski, neiii (m^ih\ fmartani 
for^, flicfo, kiiro^iitma glcööga. -roian 
ttaa ». glcfo. (ffr. kiris), -niasti udp, 
bdftiitt. -rin ia I. -iskdrn 11a r. t»r& 
ba fig i fmärtor. -astun ua ». bli l^dftig. 

Kiire een «. bidtffA, kiireestä kantapää» 
han asti ifrdn bMan tili frtobföflrt, 
kiin*en rako pilföm i ^iifvubffdC kii- 
rei*nni>a tinntngbenet^ antra utfPctt. 

Kiire een I. -ru uun t. brdbffa, «. brdb' 
ffaiibf, kcsAn kiireet fcmmonttf brdb^ 
jfante orbeten, kesken kiiruun I. -reen 
mtbt i brdtfFan. -re<'sti I. -ruusti «iv. 
bafltgt. — K9mp, -ruumpi nterbrdb» 
fFanbe, kiiruummin baOigarf. — 8up, 
-niin me tl br«!lt{foube. kiiruimniin ]^a« 
fligatl, kiiruimniitiain I. -miien fom 
l^a^igaii. -rfellinen isen I. -reinen 
isen 1. •ruincu isrn I. -rnisa an m, 
br^bffaitbe, ilanbe. -ruisuus uoden t. 
br^bffoitbe egeitffap. -rusasti «tf». ffnnbtf 
fammeligtii. -rehdin hiia 1. »nihdan 
hiaa e. ffl^nba, brdbffa p^. -rulidot 
uksen «. ffniibfam^et pdffpiibon. -reh- 
telen hdella L -ruttelen telia •. fh^ 
ba fm^ningom, pdft^nba foirtfaranbe. 

Kiiro. kiirotan ft kiira. 

Kttaeii in » kiisseli. Digitized by Google 188 Sil fiiitici IB i. -^limeB itfen dim, ^iH, fp 
ffn^tL infeft, kiiU kHskisM keM, mft- 
kiriisU Tuoden pftiU Berdm en in< 
feftrif fommar, ett ^d fl^gft ttft äti* 
flnt. 

Kiitkotan itaa, -tusukien, -ttelea telia 
= kaskotan, -tus, -ttelen. 

RitMeli in «. främ. fur tt>öUtu^ musti- 
kan k. UaUiittäm. 

Kiista an f. täflaii» dflan, fam^, trot^, 
sanan k. oYbn>ex(in0, -karku I. -juoksu 
foDpiöpnina, -kent» u^äbjobatt, kiistulla 
i fapp, pl txoti, -taan ata v. täjia, 
40a#, fappa^r trotfa, bidputera, tni^n, 
kiislaten tär» kiisten i fopp, 1!»nb^ 
famt, fuabbt, ta>äl -t«n tAä 1. utelen 
Ui », fappod, tä|ia, öf[ad, fdmpa, fci:« 
fäfta, Hjxoai, l^dftigt tiUtala, gräta, 
k. kipuja bortnmna fjiifbcmar (cm 
fi^manet). -teeen«.d|lanjif, btdput 
-td «n f. m ^ftigt tUlt<ilgrä(, -sa- 
nat flrditf^a orbalag (teib befivärietfer). 
-tos oksen «. orbn)altitg, bi^pt^atiott. 

Kiistakka kan «. ileufqwätta. 

KiUsu un «. totfab Mfiff. 

KiitAn ttftfl p, tada, lofwci, prifa, ei ole 
kiiitamisia fortjenar tcfe tocf. -ttelea 
teiU «. toeta upprepabt, (ofprifa. -tos 
oksen t. tacf, tocffägelfe, lof, t>x\i, 
sunri kiitos 1. kiilosta ftot Ud, pal- 
jo kiitoksia mt^ifen tad, Jomalan kii- 
tos (g)nbi toare (««f! -virsi loffdiig. 
-toUinen isen «. toäfatn. -lollisnus 
uuden t. taiffaml^et. -tollisesti odv, 
tacffamt. -ttAmaiAin tlömfin «. otacf^ 
fam. «lUmAltömyys yyden t. otacf^ 
faml^et. -tlimaitömfisii «if». ota(!famt. 

Kiidftn ua r. flpga utan ott rdra loin; 
^axna, Ha fram, froäfiDa i (ufren. 
-tAeUn 1. -telen dellA •. 9|;ga M< 
ningoffi, ftväfba fortfaranbe i (uften. 
-dAian t(AA ». (Ita fibga, (a att ib, 
brifnm pd i ffg^tnbe fart, föfa frant' 
ät, {fpnba. -dAttelen teili •. fmiSiuti^ 
gom Idta jlpfia, ita l flnga Mt od^ 
bit. -dAhdAn htAA «. {I^i^a l^afligt upp, 
Ha l^a^igt. -dyn tyA 0. bli tloube. 

KiiTas aan «. ittig, nitif?. -aus uden 
t. i^ft, nitdlfFon, nit, miftanfe, ftDart> 
fiufa, kiiTänsubri mi^tantecf et. -aasti 
f^. tfrtgt, ^ftigt. -aan ata 1. «»alan Kil 

ttaa L -toittn ttaa 9. ifro^ ifk^y U^ 
ifva* «Taus ttksen L -Toitua uksen «. 
ifxotx, ä^an, betfran, kiiTauksesas i 
eftftÄ. -vaelen »rfr. -vailen 1. -Toit- 
telen telia 1. -Tattelen telia I. -Taste- 
ien lia v. bniina af tfmet, tixira ^t^ 
fig, fioartfJHf, kiivoiilelee Taimoanaa 
mi§täufa fin (ufiru, kiivattelee kivii 
i fin ^etta fafla flenat, AlA kiiTottie- 
le sitA l^armad icte beröfmer, AU kiivoit- 
tele paliaa miestA forifra btg t(fe fd 
att bn folfer en e(af man. -foittelia 
an «. nitdlfpare, ftoartfinf menni^o. 
•vastun ua.l -Taamuin ntua •. bft 
»frig» förifro fig. -vastus uksen t. för* 
ifran, ^etfig^et. -rastuian itaa 9. fdc* 
tfra, to&ia tfn>et, elbig^et kiivan kan- 
van meb njnggan nöb* 

Kiifln, kiiötAn, kiiAttelen, kiiibdiii s> 
kiidän m. 0. 

Rikahdan fe kikotan. 

Kikama an 4. fröfutng i en fsta. 

Kikitin lUi •• jlinft. 

Eikka kan «. Mb, brant, kikkanokka 
brdbndbba, obetönffam. 

Kikkara an ss kakara* 

Kikkcri An a. tanf, «. {tinga^ lls^naa. 
-Ainen isen c ranftg. -17^ l. -r*i- 
syys yyden «. tanfig^t. -i«ti «^. 
ranggt. -roitsen iii •• loata tonfigr 
tntti, ringla. 

Kikkura an«.ring, fru^ning* 

Kikotan ttaa 9. faifta, {fraita fom fa« 
ian. «tus uksen «. !a(fr(, ^att. -ttaja 
an f. faälare, ffrattove. -kahdan htaa 
V. l^afligt tadla, ffratta pUt^Ugtr f ifno. 

Kikuli in t. rdga, ^dg. 

^la an «. bvunfi. -loilen Ua 9. toata 
briinfiig. 

Eiialidai), kilaus fe kilisen. 

Kiiappa pan 1. -luppi pin t. f^ttig. 
-poitsen ita 9. gota fpdig, anltga 
furtig fmtf. 

KileA An = kiliA. 

Kiiha an «. goltend lem. 

KillioQ oa Bs kilmon. 

Kili in t. fib, minä (kiUi). 

Kilikkakan t. flapelaf n^PW(lt Un 
beti j^toarje l^nbftill dr (agb i fotf 
pd l^toattnbta. 

Kilisen sti 9. flinga. -lini An «. flingel. Digitized by Google Xii 

' ilmi fnmicr. -It to 0. Uat, fUogiiu 
H 8^^' ffimranbe. -leys yden «• gAf(# 
})tt, naxf)tt. -iasti c^^t. gdltt, «ort. 
-lahdan btaa v. flingt ^fligt (t et. 
W ngt adr fönber), ffimta }p{bt^i^t 
(t. er. bA tigt blanfanbe fadct i tt>otU 
net). -lahdas *dr. -laut uksen «. ptöt^ 
lia flatig, {fiitinier. -lahutan ttaa 9. 
Ifta^omma ^aiiigt flang, ffimmer, {tl 
tid -lisliD Ui 1. -listcirn lii t. U# 
ta flinga, dterfafla flatt fEimmeT. 

Eilja an «. ^cftbeti. 

fiiljaao ata =» kiljun. 

fiiijannun ntoa 9. Ui feg (fom tr&b i 
tt>atten. 

Kiljun aa «. tifia, fftifa. -n an «• ttit, 
t^tanbe, -banhi bld^gdi («»t«r iMi^ 
fr9n$)y -siipi fnipa (MiguU eAmf if/c). 
-una an 1. -unto nnon «. rptniiig, 
frif. -uskelenlla 1. -uelen Ua •. r^f 
to fmiftt, frifa forlfaranbr. «jah- 
dan htaa 1. -jaun ula *. fKrifa, rt)ta 
tiU, latoina (foUigt. -jabielen bdella 
9. ffrifa tid |[eta agr. -jaalan Uaa ». 
dtabfomma tii ))lotdIigt {frif, rl^t, 
f(ang. -jaspn s(a #. r^ta iiii ffat^^t en 
ging. -jutan ttaa #. ä^abfomma r^< 
tanbe. -jiitas uksen «. tt^dcfrife tiO 

IrrK. -jutlelen telia 9. u)9))UKidfa Mng^ 
bmt ffrif. 

fiilka lan «. ^in onbe, kilkavalkia = 
kiikkavalkia. 

fiilkii in *. gäff, {!imTanb(* -Ikaan kala 
9. !(ingo. -litistin tii 1. -Ikebdin 
htii I. -Ikatan tiaa L -Iketin ttii 
9. fUnga, liixxU, blitfa. -Ikahdun hl aa 
». fUttga UM, ffimva from ))ldt^ligt. 
-Iknlan ttaa v. Ilta fli^a, fPimta, 
fui^tta. -Ikostan taa «. Idta fftmta, 
BUnfa. 

Kilkka kaii «. com^t -kkaan kata v. 
fUl c^mbaler, flinga. 

Kilknla an «. märft träbBit fom ^nger 
om l^lffn ))d fdv, gettcr, famt tt>ib 
n^(ar. 

Kiila an = kila. 

Killi in ». !ib (kili), «. ^flet, mnnter, 
{bdtanbr, -Tatsa ut^denbe buf, tiimit 
orat kiliilliin cgouttt Aro )»Itranb(. 
-iUn ittu 1. -itUn ii 9. Uta fram^ m 189 \S9\ti, Mira, ftan^dcTa. -iUekB tilli 

9. ftino. 

Killan aa 9. ntbl^nga (d9. -atan ttaa 
9. u^))^änga. 

Kilmon oa 1. -moon mota L -movn 
nta 9. fafia, {11, fdm^a. -moilen lU 
9. fafla fmjningom, f[«lf, fdm))0. 

Eilo on «. fib, get »ib toffänning^ttbeti 
(kilon aika), {fen, glait^, xt^n, m. 
ft)r(ig, kilosarvi bart, l^dtUfl l^om, 
-baili tnagbuf, -ruoho . fptgtti^ (nt- 
»«*), -ukko rai! gubbf, -puu frijFt, 
rent, omurfet trdb. -olan tiaa 1. -os- 
tan aa 9. ffimro, blänba. -ostun aa 
9. teffefteta, dterflubfa. -ostelen lla 
9. fpimra, ffittto^ göra fprlng. -oilen 
fr kila. 

Kilpa I?an «. tdffan^ !a))Ditiiia, ajaa kil- 
paa £fa i fav)>, olla kilvalla mara i 
täpkin, kilpakosta 1. kilpaylki riipal, 
kilvan L kilvoin i fap)). -Ipanen ten 
«f<ai. olla kilpasilla toata i tdflingilef 
1. firib. -Ipaan vata 9. iSL^a. -koitan 
ttaa 9. tä^a, l^al, ifra för. -Ivoitte- 
len telia 9. taffa fortfaratibf, fitöfma, 
fdm|)a för ngt. -voitat uksen «. tAf< 
laii, d^cm, firäfivan. -pomut uksen 
t l^H fom (i lUpper förbi. 

Kilpakka kan «. uppmätf fam, f^rlig (ki- 
lappa). 

Riipi Iven «. {Fö(b, -hanhi b(äigl< («11- 
«er mlkifrona), -kongat bcäll, -lehti 
itedb(ab {n^mfhmn), -konna ifölbt>abba. 
kantaa nurjaa kilpei bdra ofioog ffölb. 
-Ipiuen isen dim, liten ffblb, «. ffö(b« 
rif. -Ivpllinen isen K -Ivekit Iniin 
«. ffölbfcrfetb, ffdlbbtiodpuob. 4piö 
6n «. ffölbi^abba, nddro<. 

Kilpistyn yi 9. dtfrftiibfa, {Unta, bU (f« 
Ux X tä^an. -tehn lii 9« flinta, toava 
{Id, tanflc^ -peen veli 9. {linta. 

Kiipii in = kilpakka. 

Kilpukka kan «. näifro^ (kilpi). 

Kilsanpöhkö t. fottitggla ($M9 mlmt). 

Kilse een «. fna<, flnt fj&U. -einen isen 
m. flnfiätlig. 

Kilsotun tUia «. hii f^M, ^dtbig. 

Kilta lian «. !a)))>ning, !a|))7lö)»ning, IdpfT^ 
i^tt, bmnfl (^unbard). 

Kiito Uon =s kilse. -oinep^ kilsoiiK Digitized by Google 140 Kil lihla Un 9. granrdngate (fie$imh 

timm). 

Kiltti tin •. fndU, (nttig, floU. «Iteilen 
IlA 9. flottfera, rrdU. 

Kilttu tun «. en (axart. 

Kiiti un i. briinll, kissa on kilollansa 
fatteit t)(ir flu bninfltib. -luun ula I. 
-luilen lla v. n^ara löpjl (kita). 

Kima au I. -iiiakka kan 1. -mia fin «. 
ffatp. hfi, ^al\, glönfanH kylmä ki- 
ma faUt cd) jjfaxvt ittfttrac|. -miasti 
mäe. fTatpt, ^ciUt, flaiiAftillt. -ajan ala 
9, x>i^A, tjmm. -ajanta nnaii «. pip^ 
ning. -mallan Itaa I. -mallilen Hella 
I. -martelen rrclla I. -iiielleleii Hella 
9. gtäufa, glinima. -mailen lla 1. -mni- 
Ien lla ». fdiina fmärto, ftvi^a. -alai- 
nen iaen «. Bi, ki\en kimalainen briib^ 
Brct), galtbröb {»pit^e- fiUpeuduUi), -mi- 
ten 8(A «. tiuta ffarpt, gä(U, pira. 
-minä an t. ^^\\i Ijiib. -mahdan htaa 
9. ffrälla tin ptötdlifit c^ gäUt. -mab- 
dus »dr. -maus uksen «. gäiU e(( 
)}ldtdttgt Ijub. -mubutan «^r. -autan 
ttaa 9. dflabfomma ftt (aftigt, ^&\{i 
tinb, gdra ugt meb jtfcljaute \^\>a\i 
\\\(t, auka^i parahan arkun, kimabutti 
kirjokannen cppuabe ^afligt ten Bd^ 
fta fiftan, flöugte nt»p (fi att bet 
f(jitg) bet brefiaa (ocfet. -mistAn aa r. 
dflabfommoptptiinf), l^aatt (juba ffarpt. 

Kimma an «. etaflidtet, dtfrfinb6iungr 
fprittniiig, ^eppiung, a, etaflijf, bcp« 
t^aiibe, lött. -akka kan *. ^cppiiing. 
BiiUrr. -akoin ida v. buflra, ^oppa. 
-ahdan htaa 1. -alidun htua *. fpritta 
tui, Onbfa l^atltgt, borpa npp, f)cta 
mct. -astun ua v. blt Hu^faubr, flubfa 
för ndgoti, ^{\ Adtt. -ahutan ««/r. 
-autan tina ». 1^ att ^afiigt ficta, 
göra udgot bofligt, {td, tt^da o. f. tt>. 

Kimmellyn lijA v. blt fipdugb it)}pät, 
frcfua, llubfa tUIbafa, ttlltraga ftg. 
-lian Haa r. brja iippdt» ftpänga iipp. 
-ertden nvlla i». boja i. tt»riba fig 
Itit cd|^ bit (kammerteirn, kimmel). 

Kimmo on «. eiatlicttet, fprittuiitg, bi^PP» 
fonamn, m^t^etcaifft namn (kammo). 
-OS oksen «. ela^iflt till^dnb. -öinen 
isen «. elafliff, fpdnfiig. -oisuus uu- 
den «. fi^&nfltg^ft. -oisestt U; \'p&at Kim 

fligt. -oon ota v. fhibfa tiHbofa, toavt 
fpdtiflig. -otun ttoa t. fi^uno^, bfi 
fpdnflig (kimma). 

Kimo on = himo. 

Kimoilen lla *. ftotba. 

Kimoitan tiaa v. gldnfa, fftmra. 

Kimp ile een t. fUttip, ofprntob bit. 

Kimmel mpclen = kampela.' 

Kiinpi mmin I. -mmm «. fim, tnniillaf. 

Kimpoon nimota = kimmonn. -mpnilen 
mmoilla 9. \)px\HCi t. jitibfa ttUbatu fctt^ 
faraube. 

Kimppu pun $. fiitppa. bnubt, -hauta 
tjdnign i btt>ilfe» tjdion berrbe* of 
futrpabe taflgrenar, o?at yhdessä kim- 
pussa dro t en l^eg, kay 1. tnl<>e kimp- 
puun gdt i boi' nieb, atifiUer. -|hi- 
tan ttaa v. fdtta i fiiippor, bela fnip))« 
Ipid, kimputtain fiiippiptd. -putielen 
telia r. fdtta i ntinbre fntppcr, f nippa 
fortfar^inbe. -pustelen lla ». taga< meb 
^tvaruitbra, brotta*. 

Kimpsa an «. ^tterfla anfhrdngning. 

Kimpura an a. fnrtig, bdrtfen, obe^ag^ 
lig tiU fmaf (foin brat ntimuen i r^n^ 
fcr). -roiiun Itua •. bti bitter, fJ^rlig, 
broga« i tVH^^r. 

Kimura an «. ringtab, frnflg. -roitsen 
ita I. -roin ida *. xixx^ia, fröfa, bli 
frnfig, tPtiba ffg ^it c^.bit. 

Kin prt, dfnen (ki). 

Kina an ». frgt flem fom fan braga< i 
Idng flvdiig. {!iim, fpinbfttpdf. trcat 
framffribanbe, tirifl. -akas kkaan L 
-akkainen isen «. {Ifmmig. ffummoiibe^ 
grdlig. -ahmi men «. ftm\, f^tpirfn-etntf 
ntibt i fitdm. -aan ata I. -alien lla 
f. ntobefamt fldpa, tnngt framfFriba, 
grdta, bitfputera entPift. «^aus uksen 
t, tiing fldpniug, bidp^t. -astan aa L 
-astelen lla 9. trrgt fromfldpo, fif» 
tra0, entPtfad. -a«tus uksen «. ttög 
jtdpning, en» id crbtperling. 

Kine een «. boft <kiuo). 

Kinka ngan «. fnippa, bnntt, fude. 
-likaan ngata v. binba i fnippot. -ama 
an «. bacfe. 

Kinkeri in «. fctffotfattiling, -kunta tms 
rdbe fcm bilbar en fomiiug, td^fct» 
l^ordctnrdber nattbcl, lukuk. IddfSt^ör, 
elok. forbfatatf. Digitized by Google Kin 

Kiako Dgoo L -Itko koa «. fni)9))a^ liten 
(affldng. -Dgotan 1. -nkotan tUa v. 
!iu)>pa, i>x\)ta mp Idugfamt, otbtta 
mcbofanit. -ngotia titmen «. brdd Adr. 

KiooahaiDen iseu f. fdr^atlig mtnni* 

Kiimaan af a 1. -nnitAn USA v. fpdniio, 
flröcfa, to ja. -ootTöitsenl. -roitsen iia 
L -musteko Un v. fpäiina. firö(f*i, fäii< 
tia fiiuirta, pldga. -ahdan btaa «.timpa. 

Kioauaki nein «. ipiitbtpel. 

Kino Oli ». fpitibedpäf, fint bamm, boft, 
-tauti f ä tarraat ffber. -oinca iaeo «; 
fuU af fpiubelmaf, ftabammtg. 

Kioos oksco «. fiiötrifipa. -ostaa taa 
#. ^opa trifipor, (ilba brifipot. -oste- 
len lla «. btlba fiiiätt biiftpor. 

Kioans olaaa «. ^aiibffe, kirjakiataat 
Brofiga ^viubjfar. -tabutnin ttomaa a. 
utati t)aiibj7e. -naastau taa 1. -sielea 
lla 9. förfe, beflaba meb ^aiib{!ar. 

Eiuaer nteren «. bafreiion pd fcten, kan- 
tak. ^dlfcna, pol?ik. fuäftud, oa kin- 
teressä 1. klDierflila äx ii&ta i ^dlar^ 
na, oa kintereillä toava i nätiftttn, 
-|Hiu träb fom tiifFintcd bafom fndfe# 
nan pd flagtobt bjiit för alt uppi)i^« 
fad rc^ fij^, -koukku fiidipecf. -aie- 
rya ykseu ». pi. -rjksei fndettf bafbel. 
-rrflii rlAA *. (ä()9a i ftniurpuu, ivata 
i i)dlariia (kinoaan). 

Kiaisaaa ata ». britta^, buKra. 

Kiuiiu tua «. fndtprcf, bafbelen af foten, 
l^a^. ^d(, -suoni = kinner, -ura an 
«. mctfpduflig , tipdrmjölfab, brölig, ». 
tprdfliug. -roitsen ita v. trebffa, ipava 
tnotfodutlig. 

Siiitia tän tf. tnctflrdftvig, tnotbjubanbe, 
miauUe kAy kiotäksi bet blir mig meU 
bjuDatibe. 

Kintun in t. fdffa för bfitr. 

Kina ua = kina od) kokka. 

Kipa van^. frrditg, ^dftig tötdfe, ftor 
efterfrdgaiu -pajaa vala ». fpriiiga, 
gora fprdng, iPd^na< (jfr. kippaaa). 
-akka kan a. ()afiig, ^dftig, «. ^dftigt 
fprdtig. -akasii a4/9. i^tt, fnabbt. -akoil- 
sea ta a. fpringä l^dftigt. 

Kipers Aa «. m\)ätt böib, l^opntHab, 
rnottrig. -ryys yydeu », frcfigl^et, 
fno^rig^t. -Asti md». pppUiU, fxQf Kip 141 figt. -riAtaen isea «f/ai. fmdtt uppBoil, 
-rrAn rtAA ». fröfa m))(f(t, hela flatft. 
-rtelea rrellA •. (löfa, hela fortfa« 
raube. -rr^s ybeat. be|uiiig, boprufC» 
uiiig. -rryn nyA ». bli friim, jlarft 
böjb, bcptuUäd. -röilsen ilA ». böja 
ftg frum, rtiigla fig. {lin^ra jig. 

KipiiiA Aa ». gtiifia. -nöitsea itA L 
-iiöia idA ». gnijlra. -nAiAr ttAreo f. 
mpik. giitjlaiid giibomligbet. 

KipiA An m, fjiif, tKaindeiibe, fmdrtanbe, 
l;dftig. -|>ey8 \dea «. fmdrta, pldga, 
tllamdenbe. -Asti ««/r. fmdrtfiimt, emt. 
-peynnxa atyA •. fjufua, bli fmdrtfam. 
-peyn ytA #. fjufua. -peilen ilA «. enu 
ma. -paisen sta «. ftpiba batltgt. -ven- 
nAn nlAA 1. -vfalelen oaellA r. ffdrra 
tiU. -|>eelöiian HAA r. göra fjuf, göra 
fmdrtaiibf, förorföfa flidfimigar. -vis- 
lAii AA ». pidga, fmdrta, ipärfa. -vis- 
tys yksea f. pldga, tpdvf. -vistAJA An 
B. pldgare, pAAn k. b"fn>Hbu>ärf. -\is- 
tel>>n Iin ». trdrfa fnidlt. -pu yun f. 
fnidrta, pldga, ffiifbcnu -sanat be^ 
fiedrjelfeorb mot fjuftcm, -kinnas pid* 
go^aubffr, -kAnkA piubduf, -vyö vm 
häUt, -lyttA I -neiti 1. -eiiiAniA = 
kivuiar, -niAki I. -vuori = kinula. 
-puinra isea 1. -puisa an * plagatif 
bf, rtiifam. fmdrtaute, fjitf, ftPtbaiibe. 
-puisuus uudea «. fmdrtfam^et, pldg« 
fuUi^ef. -pula aa «. pidgc^enii fjuff 
bcmd^em. -vular tiarea f. «»y/A. pld^ 
gaiid gtitiiiua. -vuiias aan 1. -vuUinea 
L -vulloinen isen #. fjiifltg. -vuliai- 
SUU8 L -vulloisuus uuden «. fjiifligf 
Ibet. -vuliaa<iii i. -vulioisesti arfv. fjiif« 
ligt. -vua pua 1. -pnua vuta 1. -nui- 
lea lla 9. tänna plaga , Uba af fjitf^ 
bcm. -votan ttaa •. tidfcga fmdrta, 
))(v!ga. -vutus uksea «• pidgiuttg. -vut- 
taja an «. pldgare. -vuttelea telia *• 
Pld^a (dngfamt. iemra f[g« qtviba (kivi). 

Kiplinki ngin #/». för l^dfl, fom drttpd» 
l. trc-fdrgab. -lo oa #. ffnmmel. 

Kipo voa l -poaeasea =: kippo, -ppo- 
nea fe kippaan. 

Kippa paa t. litet fdrl. tepp. -ppanca sen 
1. -ppo poa I. -pponea sen äim. Uita 
lepv, tpad* -pallinea tea «. fft Upp 
en tepp fuU (kippaan). Digitized by Google 141 iCip Bipptan pata v. ff9ppa, ^ixa \pxan^ 
-aas uKieo t, fprJng. *ppa pan t. 
fprJtig, {futt, a. lättrörtig. -ppe poo 
1. -pponeo sen Mm, fnn! ffutt, «. L&tt» 
törlig, trippaubf, kiiti aa kipposiaao 
iada att {lapp nnban. -pisielen llA v. 
l^oppa (dtt otnfriiig, fUitga» ttippa. 

KipperA An *. kiperA. -röitsen tA =s 
Kip«*röil8en. 

Kippura ao 1. -aineii isen 1. -roinan 
iten = kiperA. 

Kiprakka kan «. {(tnf, a^viAelbig. 

KiprisUIn tAA, -telen llA, -ristjn }A = 
kiperrAOy -pertelen, -rryn. 

Ktpm ttii t. ^6tt af näfroet (kipora). 

Kipsabdan htaa v. ^oppa npp, fpritta. 
-htelen hdeila «. ^oppa ofta, fpritta 
fortfatanbe. 

Kipuna an = kipinAy kipunoitsen = 
kipinöiltefi. 

Kipnra an (=kiperA) itppB^ib, -nenAinen 
uppnäH. -roitsen ita u. wti\>a i!g. 
-rehdan htaa v. fUn^ra ffg ^it o4 bit. 

Kiri in «: kiima, kiriheinA =3= kiima- 
heinA. 

Kipuun Tuta v. f(&ttra, fUnga, (afiigt 
töratf (kapuun), -^uutan ttaa ». btifioa 
pd, p5|fpnt»c (kipifl). 

Kinten slA v. ^mtti, tnaxxa. -rtaA An 
«. qvibanbe, fnatr. -rahdan htaa i. 
-htelen hdeila, p. qtoiba M ^afligt, 
fnarra tilU -raiten ista t. ffrifa tili 
lafttgt qn)ibanbe. -rahdut §ir, -raua I. 
*raittut uksen «. I^alligt qmibanbe, 
fnarr. -riA An«. qtoibanbe, firarroiibe, k. 
-lapsi oroUgtqioibanbe hatn, k. keli fnar^ 
tanbf , tröat före om »itttern, k. koski 
^b Uh, k. pakkanen fuatrante, l^fr 
tig f clb om u>interti, k. kuiva fiarf torfa. 
-re een «. fnartanbe före i flatf PHtt^ 
itxtöit, pakkasen kireet fnpfftHgot t 
rimfrofi. -ristan tAA v. dfiatfom^ 
ma ett qmibanbr, fiiattanbe, gnigta, 
pvffla, fi^mma, fnipa, fnötpa, bitt 
t^op, k. hampaita Bita i^p, gnigta 
meb tdnbetna, k. kurkkua ftimma tt(l 
om fitupen, qto&fioa, k. rahaa prepa 
ttt pengar. -aiys yksen t. gnif Uin, fam* 
mattptrefiung, utprcfning. -riatelen 
teli A f. gntlKa fortfatanbe, utprtfa 
fmittingom. nristya |A ». hii ffcppttfa\>, Kir 

((iodfiNil. -rit Moti t ff. kiristooriUt 
^drt^ottfbao, kirisloii fätitlh (kiirasi. 

Kirja an «. JTrofig^et, flrect fitat, ffrift, 
bof, hui -kangas brofigt tpgr -kaasi 
brofigt io<f, kirjat oli kivihin kirjatta 
ftrecfeii, firotna »oto btagna i fieiiar, 
vaskikirjat ktntaliissa fopDarpr^bnabn 
i ^aubffarita, kirjan n^^ulominen bro^ 
bering, tt)itfiiing, kirj.ipaino, bo!tr9i!ei'i, 
kirjamies boffart. bof^Uare, käsikirja 
l^aiibbof, kiiniktrja fafirbret ostokirja 
fepebret velkakirja fiilbebtet pAAstö^ 
kirja erlof«feDel, erok. jfUjobtff. -jäin 
amen «. bofHaf. -jamisto on «. atfa^ 
bct. -jamellinen ison m, dtfobetlfiL 
-Jo een *. bref, -vaihto brefierUng, 
kirjekontti brefioäf o poflwd|la. -aoen 
sen äim. littn hot, Brof^pt. -asto on 
f. boffamUn^, Bibliot^et. -aioen isen 
«. btcfig. -JO on dim. brofigbet, fiäcf 
!ig to, ote, kirjokansi brofigt (e^, 
kirjokangas brofigt tpg, kirjokalä 
pricfig fljf, kirjolikka flot ^adtfpett. -ju 
an «. {Iä<fig ^ft, ore. -jns akson «. 
brofig fo. -ava an 1. -avaioen isen a. 
.brofig, k. kArme l^uggorm, k. tikka 
fldrrc ^acffpett {picm mujor), -avoitan 
ttaa I. -avoittelen telia 1. -javoitutan 
ttaa 9. göra btofig, f^äcfig. -avoitun itua 
9. Ui broftg. -allinen isen t. befltg, 
ffriftUg, boffpnt. -allisaus uuden «. 
^riftlig^ft, litteratur, -allisesti md», UU 
ttgt, fFnfttigeit. -aan ata 1. -aelen lla v. 
gora brofig, fdta, ftrecfa, brobera, mdta, 
Idfa litet, beffrtfma. -joatan ttaa L 
-ttelen telia p, göra brofig, md(a« 
prpba, flfrifioa, författa. -joitus uksen 
«. ftifning, ulkokirjoiius utanffrtft^ 
kaluin k. boupptt(!ning. -joiitaja an 
«. ffriftDate, fotfattare. -joilutan ttaa 
L -joituttelen telia ». Idta fMfioa, 
författa. -jottanta nnan §, ffrifuing, 
fPrifatbete. -atoin ttoman «. boftd^, 
icfe boffpnt. -attomuus luideB «. 
bofbvifl (kirjon, kirjun). 

Kirjon joa L -joon jota v. arbna pd^ 
leba bo{!apen (kirja). 

Kirjon na v. ftdfa, ttfta, tvrfla. -j«f^ 
sta 9. tordta tiU, 

Kurki in «. ^^mm, fdHeftm ganiu^. Digitized by Google Kir Kir 143 -vaoM fckviät, -rnoho itteigvll (<!»- 

Kirkas Muan «. fiar, blanf. -kkana 
nden «. flav^rt -kliaatti tuh, ftart. 
-sUn taa ». acta flar, fötftara. -tla- 
len lla *. fmantn^om förf(ata, blanfa. 
-stut ttk^en «. fötfiartng. -ttuii ua *. 
W fiar, flarna. -stutan ttaa v. l^a 
fdrflara, Idta bCanfa. 

KiHikt kin a. fitabb, ftt4tr, fmf. -kia- 
Ua tAi I. -telen lU ». ttmta ftiabb, 
Tpa^a D^, (nva, tttta. 

Kirkko kon «. f^rfa, -herra ft^rfoBn* 
It, -kanta fotfogälf» -Urha forfpgirb, 
btgTafnin9d))lat«, -hiiri fi^rf rotto (mtit 
d§entiutnMt) , -haukka totnfaU {falct 
UmnmneulutJ, -TAki fotffolf, kirkon 
vftki (»rfantf folf, myM. fmd »Afetibtn 
fom itdtUi ia fitt tinb^d mibrr Uxf 
for, kirkon menot giibdtjenft, ceremo< 
uitt, kirkon kokous f prfofiäinmo. -onen 
sen Hm, Uten f^rf j. -öinen iten «. 
tlf <)d fbrfot, ^t. fbtfa. -kollinen isen 
«. f9th^, fom ^ar f^tfa. -kollituua 
nades t. f^rflig^et. -kotan ttaa t. 
il^rftaga =: ottaa kirkkoon, -kotus 
uksen t. f^rftagnitig. -kottelen telia 
9. f^rftaga, broja l&nge pd f^tffärb. 

Killan kkua 1. -mn rkua v. ffrifa. 
-rkasen sU t. {!rt!a tifl bAftid^ (kir- 
jan), -kahdon htua v. fifua af fhrtf. 
-oaaan «. fPrtf. 

Kinna an f. i\\xt iunna iameHcn )>& ndf< 
mt, {(äbffdrm. 

Kirmaan ata i. -maelen lla v. (efa, todtf^ 
ttotf. -maus uksen «. Uf^Iarm. -mak- 
ka kan a. flar)), bfifE. -moilen Ua t. 
ri#ta, »drfa, f»iba. 

Kimo un «. tfdnia, -piimi tidtnmiötf. 
-ollinen isen «. tjdrnegaube, eu tiärna 
ftttt. -tiainen i8«*n «. pl. -set fmdr« 
gdfioot loib tjdvnutg. -un ua I. -nun 
ota V. ti&tna. >uns unksen #. pi. -set 
^tDob fcm p& tn gdng t|dma<. -*oja 
ao Y. t|dtnarc. -umtnen isen t. i\äxs 
itanbet. -uelen Ua v. fmdtt tidtna. 
-aaun ota I. -namraun untua v. hii 
tidmab, Idta iidrna ft^. 

Wko on i, fovhätintlU, b^dt jtlf^, f^ot« 
bom, -kala f&rbatmab fi%€p,f^t^x9, 
-kapeet fltbannabe iMttlfet, -kurkku meimtffa fom bntfar fötlaima, f»dra, 
pl kirot L kiron kiftit tto(({foti, ffuf^ 
bom fom anfel i>dfomma seaom be« 
(h drielfer, -ruoho fant|>irf, matinablab 

{kfptriemm qinUrttugmimm) , -raanheiui 
rcnfona (tmmteetmm 9ml§€r9). -oon •- 
ta 1. -on oa v. fmdra, förbonna. -ous 
ukseit «. ftoorbom, föibonnelfe. -oilen 
lla «. f»dra. fotbaiiiia uppfcpabt. -oi- 
Ha an «. ^tare, fötbamiare. -omi- 
nen isen «. ftodvanbet. -oostan aa «. 
fiodra minbre f^&Hi^t 

Kirpa Tan t. en art blabtu^. 

Kirpas ppaan ^ kirppa. 

Kirffili an «. Uten bubbCa, tttU, äin* 
bdr. -loitsen iU a. p%tla, fld' fmd 
bubblor. 

Kirpit«A An #. tegeL 

Ktrpia An «• flatp, Oidfanbe (t. fr. brdntu 
toin), Wftig. -peys yden #. fatpf^tt 
-Aati mdp, (!arpt ^ftidt. -pas ppaan 
1. -pakas kkaan 1. -pinen isen «. \naxt 
ftidm, bdftig. -rpeien vellA L -rpe- 
löiisen tA ». fitifa fmdtt, fmiba. -pat- 
sen ista ». ^afiigt flicfa, fmiba, brduit 
na (om frl^bber, brdiitoin). -pellehdan 
htaa I. -pellehteien hdella v. gnogo, 
reta, ftttla. 

Kirponn Tola 1. -Ton poa •• rifpa^ npp, 
fprdtta^, lottia, folla U€, -potien, lla 
9. xi\vcii upp fmdntngom. -Totan ttaa 
9, (ofa, tifpa ttpp, förlefa. -votns 
oksen «. upprtfpntng, förlo^uing -fo- 
tin ttimen §. mebel l. fldHe att lofa 
l. töfa. -vottaja an #. förlöfare. -Tot- 
telen teila 9, fmdningom (öfa. -poun 
uta 1. -ponnnun t. löfad, fdt(o$a#. 

Kirppa pan m. lifltg, tf^tx, «. fidber i 
fdUor, fd^ing ati Uta meb. -auen-sen 
tfiM. Uten fdfling, pl. kirppaaet firp» 
Va(ef. -ppaan pala «. fjdbta, flubfa 
upp, fprdtta ttU. -asin imen «.fjdbet 
i bd^a (kirpiA, kirppo). 

Kirppo pon t. fdfltng, fdpp. «-onen sen 
dim. Uten fdpp, pl. kirpposet firpptt» 
lef. -oilen lla «. UU ftrppa (kirppa). 

Kirppoon pota, -oilen lla, -r?un rpua 
iss kirpoon. 

Kirppa pun «. loppa, «. l^ftig, fiifit, 
pAiTAn kirput fotrof, hampun kirput 
^ampftd, kirppuheini badfndftper (#h^ Digitized by Google 144 Kir f§Hum trfenf), -unen ten tflm. liten 
lo9pa. »uinen isen «. fuU af lot^por. 
-ppuun pula = kirppaan (kirppa). 

Kirpula au «• frdfiu. -aiueu isen m. 
fräfitlg. 

Kirra ^n «. ^litania (»/«nt* Aimiirftf)* 
«rri in t, ftjftdriLi, • jlcifaube, fnatr 
ti0, i^uiOaube, -pAftsky tornfioala. ah- 
▼eiikirri Uteu abbore. -rn^ya jden *. 
fnavrigt^et. -rriäinen iten «. lärfa (m- 
l«t«fo «r««jwi«}. -rraan rata •• fuarra, 
qtviba. 

Rirro nn t. en Uten (aratt. 

Kirtahdan btaa t. fpritta tti(, u))|)tDafua 
f>ai^i<i^t, giiipfa. 

Kir»i, kinan, kirsin fe kirte. 

Kirskun ua ». guipla. fuarra. «una an 
«. gui^el, fnarr. -ulau tiaa 1. -utte- 
ien telia ». iätä gui^la, fuarra. -ulus 
nkson f. gui^Uiig. -kahdaii liUa 9. 
gni§(a I^aRtgt tiU. -kabteien hdella •• 
gutgla tiU ^afUgt ba od^ bd. 

Kirso on t. tr^ut, mu(e, uiuu. ö|)Vniug. 

Kirsto on #. fuopp pd fu flaf. 

Kirstu un «. fida, fäu^elfr. -unen sen 
äu. liteu fitla. -iilliuen isen «. fi)l« 
fgaubf, fu fifta fnll. 

Kirsi rren «. fälf, -Uikka b(i[flppa (an*- 
«•«e keptiticn\ ^äO^ef {tuuilag» far^ 
f0rk), -heinA äugtuu, äugi^uU {erit- 
pk*r%m iaUfelimiH), -parlli alfogffl (/•(- 
ii§uia glacialii), -suorsa grädaub(aiia< 
l«<cAa<), -leuka brobergaru, -löyba 
{amlott. -iueii isen ir. fäUg, fälfuH. 
-silliiien I. -rreliinen isen a. fdlfuU. 
-lAinen i<en «. ett (lag^ iufeft -sin 
14 tf. afjfala »tau f<S fktt iäUii l bet 
fm^ua fommer i bageu, göra fä(e. 
-rrAn riäA p. gdra fd(e, frnfa, göra 
ftcl -rrdi telen telia », upptina Uit, 
babba meb omftag. 

Kirisakka kan «. plötftig tinfmduing. 
-sabdan Iitaa v. ptötfligt tiKfr^fa. 

Kirtti Iin L -ilfl An t. firtd. 

Kirvelen Ua L -Tentelen nnellA 1. -vei- 
lAn ItAA I. -?i«tAn lAA I. -«xistelen llA 
J. -veli^itsen ilA l -vebilAn ttAA 9. 
fm&rta, fiPtba. fttcfo, göra onbl (ItirpiA). 

Kurveii ia «. forfipelpiofa (e«r«/UMiiii m^ 

tiimmy 
Kirves een t . pxa, kirveen lapa r)xf>h^, Kir 

k. silmA l^rdga» k. hamart L -polija 
^r^ammare. -eeiliuen uen m. förfeb^ 
mcb »ia. -^eetötn tlöman a. ulan 9Stt. 
-eelti^myys yydcn #. »rbrifl. 

Kirvinen 1sen I. -viainen isen «. fdng^ 
(ärfa {olamdd artentit), 

Kirvo on = kirvinen. 

Kirvotan, -voUis, -volin, -vottelen ff 
kirpoon. 

Kirvobdun htua, -voun uta, •v0OBima 
ntua 3s kirpnuu. 

Kirvu un «. ^iripud fcdffu. 

Kisa an «. (ef, baud, rad, larm. -ian 
ata «. (efa, banfj, rafatf. -aelen tir, 
-ailen Ua v. Iffa, baufa. -atts uksen 
«. lefniug, batttfniug, ttoj. -autan tla 
l. -uttilen telia e. lilta baufa, ^aott 
lefa, ipä0ua<. 

Kisailan liaa ». Bel^anbla kp^lbfaml, ifla, 
möcbulta. -allutun tiaa*». Idta n>l(b< 
famt be^anbla (ifr. kiskoilen). 

Kifck^) on «. beftag, ffoUa, Mält, patt. 
-öinen isen n. fpjölig, beflageu» paha- 
kiskuinen «laf, fcutlig. -oloin ttoman 
«. utau beplag, cbeftaqeu, utan ffoUa. 
-os oksen • ttt lcdr))<ft luut ftt)dt, 
fpliut, IbiTttdt liUililub. -kon oa «. 
tö«nnoo,,Wita uäfipcr, frjÄlfa, rttcfa 
tit, aft)Ptugar plnubra, utprepa. -kai- 
sen ista 9. bortr^ifa ^afltgt. -kallan 
haa V. lödrocfa I. pluubra liubrigt o(^ 
l^ajligt. ^otan Haa I. -ottelen telia *. 
iifta rncfa bcrt, tijda meb ftg, htfiä, 
fdtta beflag. 

KismilAn tAä, -telen tellA a= karkotin 
-lleten. 

Kis iMi, (o^orb &t fatt. 

Kissa an «. fatt. kissan juusto l. kApftla 
fattfct {gMplutlium äieiemm)^ k. kynt- 
tilA fuugdljul (»erlMUum tkapnut), k. 
minttu fattmnuta ineptU emktrim\ k. 
kello s= kurjen kello, k. kaljaaen 
= pellon vanba, k. parta morr|4r. 
-aannun ntua 9. b(i frau, idahiftaiibe. 
-astuu ua v. bli frän» tprefig. -akdan 
btaa ». b(t nigct frdti, gtftva e(af 
luft ifriu ^g. -anen sen 4im, liten fatt. 
-amainen i»ea e. fatttif. 

Kian un «. f&ttja, (uft af bntn^%l^. 
-uinen isen «. Ut, fdttj[(fntt. 

Kitura an t. Uten mogetf ten* Digitized by Google Eit Kit 145 KiU ^a« f. dA)>, trut ftoalg, -Itki gom» 
-puikko 1. -kipula fpeiiamn pd ffeb. 
-•aoen tcn rf;«. Ittet gap, p/. kitaset 
gälar. ^(Iiis uksen i. -duktin imen 
«. 9ä(. -ainen isen a. ^t. ^^p» meb 
gap förfebt, isokituinen flot i tviiteit. 

Kitajaii data = kitisen, »lautan Itaa 
SS kiltslfln. -lautteien telia = ki- 
fistelcn. 

Rid<>' teen t. fnöfltitga, pakkasen kiteet 
fnö^tiigcr t ^axt fölt. 

&ide8 teen ». ofbeliitug uti hiinpä, hU 
fiod. edU Stitte fccfeii. 

£ittsen siA ». qivtba, ftiarra. -infl An 
«. <|»JOantr, fiiarr. -lA An a. fuarraii* 
U, Mq, kiliA keli fnarratite trcgt 
fcr«. -leys yden t. fnorrii)^tt Irögljft. 
-tevn ytÄ I. -lestyn yA l. -tislyn yA 
9. iii Inarraiibe, ^opbragitf, X))i\taS, 
fl&mmad. -din timen «. fUinima, mt* 
I bel att rpiifa , on kitiniissA är t Hänu 
\ ma, saa kitimiin fdr i flämma, t 
faggonm. -lisiAn Aa 1. -lisjtAn ti aa 
9, ^ att q\viba, iSU Imxta. -tiste- 
len \U p. iiCL fmilningom att a^tba. 
-teroitsen ta = kilunntsen (ki(u). 

Kitka kan «. gutbitiiig, frtftion, fnarr, 
-Ttlkia elb framfallab genom giiibntug, 
-kivi ttt flag« Utu, amrdub tiU jlip* 
uing. -kan kaa I. -kun ua v, guiDatf 
l^it cc^ bit, (iiarra. -kui<in ttaa 1. 
•ttelen lella r. gniba, flipa, dfiabfomma 
fnarr, nauraa kilkuttaa ffrattar fitnaubf, 
elAA k. ftamfldpar fltt Uf. -kulus uk- 
sen f. guibniitg. -kutlaja an t. gnibarf, 
Birfilare, 

Kitken ea v. itppr^ifa, te^ifa hoxt c^xä9, 
fldfa. -elen Uä ». upprurfa, renfa fmds 
niiu^om. -ko on #. ttppn;cfni«(^, xtn^t 
ninQ, babibiod, -hamppu ^uftiSnb of 

.l^ampa (fem Bcrtvtodfatf), -pellava 
SOttbUn, angstin {Uniim eatharlieum)^ 
-ihminen fnacrig mtuutffa. 

Kitkerä an «. Bitter, ffarp (katkera). 

Kitka un = katka. 

Kitsas aan m, fndf, njugg, nibfl, fndL 
-aas uden «. fnäf^et niugg^et. -aasti 
md9. fnäft, fudlt. -aan ata •. gcta fiidf, 
trdng, utpredfa, briftva pd. -astan aa 
1. -astelen Ila p, toora fnäf, hti$ fig MU. -astan aa L -sistyn yi ». fAi 

fndf, b(i Ml. 
Kitsepuu toig<Uorn, geltotn (rkmmmm 

Kiisku un = katka. 

Kiisu un «. II ot^. 

Kitti tin t. pisiukitti gulärla (mtUcilU 

Kitu dun f. (Ingtoarig fjnfligl^ft, 1x9^%$ 
ixcfyti, ömfligbet, «. tiiuqgr -pellava = 
kitkopellava, kituspiikki f^ötfpigg G»»- 
Uroileu* aeulealui). -ulainen isen . I. 
-uloinen isen a. fraglig, fjnfUg. fioag, 
fonpalefcent, s, fjufdng. -dun tua v. 
fra§lo, fjufatf, jemra fig. -una an s. 
fra|laitt( lif, eldube. -dutan ttaa L 
-ttelen telia ». plifga, piua. -dulas 
uksen «. pUgaube, marter. -uroitsen 
ta V. framfldpa ett eldnbigt Uf. 

Kitveli in = kiikopellava. 

Kiuhban ala ». buUra, grdla. 

Kiukka kan 1. -kas kkaan a. l^äftig, 
br«lb, faabb, loreb, kiukkaan ()aÄigt, 
Idukkamuinen oioan, ofuunig. -kahdun 
hiua 9. hii l)äftig, bii ^et. 

Kiukku kun «. ^äftig )t>tebe, l^etftg^et, 
u>tebe^mob, -ruoho bolmört (Ay»»cjftfa«« 
niger), -vahio etter, ormgift, -pAinen 
l^etUfrab. -uinen isen 0. koreilg, ^df» 
Uq, arg. -uisuus uuden t. xoxtfi^fftt, 
org^et. -uisesii ado. meitgt , «rgtl 
-kkuun kuta I. -kuiisen ta 9. Ivata 
arg, tlffad, rafa i n)rebe. -kkuilen 
kuilla ». UU fig törefigt, iljfaö. -kus- 
tun ua 1. -kuhdun htua I. -kkuunnun 
nttia 9, hli upptdtib af torebe. -kustu- 
tan ttaa ». iippreta tiU torebe. 

Kiukoa an = kiuas kiukaan. 

Kiuas uka.in t. iigu af grdflen, Babflu* 
»gn. -kaiuen isen dim. iittn grdflen^ 
iign, a. forfebb meb fdbau ugit. -astan 
aa 9. forfe tneb fdbau ugii. 

Kiukelo on 1. -ero on 1. -eroinen iien 

1. -kura an a. txöii, böjb, mditgbug* 

tig, frujig. 
Kiulakka kan l -kko kon *. niupon. 
Kiulu un t. jldfiva. -ullinen isen m. tn 

fldfnja fuff, meb ftdftca förfebb. 
Kiunki ngin «. j^ular uppgdtnbe om 

l^öfien meb frofig n&hh. Digitized byGoogk 146 Kiu Kiv Hura ra t. Urk (lcirTiiwa)| Idtt^iiig 
menniffa. 

fiinsa an «. focttet, f$Wnge(ft, telHf^ 
tekea kiusalla goT ))d ^övUtt -aUineD 
isen «. förtcetU^, retfam, frejiaiile. 
-aan ata ». fdttreta, rcia, frefh, tiä'- 
00. -aelen »är, -«ilenila o. ttta fm&» 
ningom, frefta fmdtt. -aut ukaen «. 
vftning, freflctfe, ^Uga. -aaja an «. 
fvfftotei -ajsen ista«. tetftl^afli^it. -Au- 
tan Uaa 9. ilta reto, fretU, ))l4ga. 

Kiaakaan kala ». gläffa. -ka^ tu t. 

Kiotfia an r. ixoU, ^ttetfla «n^4ngniag. 

£ia«ta Uin «. ))un(t, eitb)an««kipa. 

livraa vkaan =: kinat. 

Sm an l. -as aan 1. «akka kan^ «. 
läfrig, fnatö, itanto. ^verteleo ri%iU 
p. ilo. 

Kivakko kon«.fM6tt (ieme^t •«^rli). 

Ki?ennapa navan ittu>tuebB fo((en. 

liferft itt a. b6it>, tttKab; lortfla^, tm^t 
Iftb. -rvys yyden #. he\lf^t, tiOfldnb 
of vhigfar. -eri An rUi t*^ (aja ifjai), 
roKa, votäUi. -rryn rtyä •• iii Ba^b, 
tttUab, rinalab. -artelen rrt^ia v. ttnf|(a 
li^, l^o))tuua< (kira). «^rm rtiniea I. 
-^Vf ykien #. fiidioecf. -rö^dn #« Iböjbt 
i 'tmi tina, h&Qt (kiperA). 

IkK fien tf. nen» ]^anb(|toar« = janho- 
knri, -karkko fleniflunM), -riippa ^ribdu 
bot, fhn^ife, anfavfr -0ykki fitm^, 
ftiamiTiha (drfa, -taskv l -tttkkinen- 1. 
•-Mklcinan L -tassi 1. -rasias fttn« 
fi|ttiAtta (Mutffftfti «auMite), kifanrnah- 
Inainen Knli (p«lr#if^#n bramekUUi)^ 
kivennaoliainm ISM>vnf}a99r jIronäUtig 
(gikti§rttuu» pnm§iiiuif)y kivinattinen 
t&lglafe, &ihx\a {^»areaeu» 9i9ipuru9)f 
kifen tiera t. -tiira L -tassu flenmodfa 
{lickM »axaiiiii), kiven makiainen i. 
-kimaliinen bergföta^ flenföia (pofy- 
p0dimm 9ui0are), kiv^n sieni {hehelta 
mint), kivipiira Mft6H, kivitautt ftma 
pof Hon, kiVikontti lDd1!(t meb fUn, jjftA 
kivikonttia kantamaan fdge^ ont dltte 
fffirr l btvv, iiöt ben ^iigie bUr gifl. 
- «■ BM ken (. -TO oo L -fonan san 
tfjm. litttt #em -^nan isen «. flcmg, 
af fkn. -vikkn k«n I. ^vistö da a 
fitttig marf, ^nl^op. -rilo on 1. -va- lio dn «. dbemart -i^kkiineo isän #. 
meb l^eta fteaar 9*U toftot. «i^te ak- 
aen «. fteufdiife i fiffbcogbet, p<. kivek- 
set tcflifiat. -vestin Ui e. förfe mtb 
fdnf en. -vasiys ykxen », ulrttilning neb 
f&nfeti. -vekAs kkAAn t. partigäHgarCr 
eg. fieufaflare. -viUn ttia v. fiena. 
-vitieien lalU e. Eo^a ftenar, toaxa ' 
bl fleufailntng. -vitys yksen «. flen» 
f adniiig. «viuAjjA An «. ftenfa^an. -«ve- 
nea veiA 1. -vennyti niya »• hli 
flcn, förfteaa*. -vestyn yä 1. -vosliul 
ua 1. -vetyn ityA I. -veydyn ytyA ». 
förftenad; ptttinctxa$, fövlyärba^. -vei- 
tyuAinea isen «. vettifKat. -verrtn 
rtdA «. gniba i^ob fleuar» gui|(A, qtoittra 
(ifr. kipiA, kivarft). 

Kivotan ttaa ». teta, ^o. 

ftlanipAA ffaUigt ^ufmiib. 

Klasi in «. glad. -inen isen «* af gk<. 
-sillinen isen «. ett g(a^ futtt 

Kletnt in f. fi^gaube gtft, f en, -moho 
möja,. foUgon irattuMemkn)^ vAht k. 
^3 piisku, lasten k. = vaivaiaten 
kukka. 

Kiihta hdan «. fldfta. -avitat*», f ma. 
-aus uksen «. ffdftning. 

Riivi in «. gdittfiidppa (i#rafnw #f#iM«). 

Klunsio Oli = suopursn. 

Kliipu pun «. flubba. 

KlAppAAn pit4^ V. fldmta. 

Knsppi pin «. fnabb. 

Ko (=s kö) pri. fdt frdga» motmef oako 
dt f^v3 joko monne tebon? 

Kod • . . fe koi . . . 

Koe .. fe koke ... 

Kobaan 1. -hajan kata 1. -hisen ista ^ 
fiifa, Britfa, pSfa. -hina an «. hxn^, 
jfud, forl «hailen lia «. fufa, Bntfa 
fmdtt. -histan taa 1. -histelea telia •. 
dflabfomma fu9, tdta Brtifa, );öfa. -hia- 
tuB nksen #. hxiiinina, fu^ntng, p^Ss 
ning, laxttt* -batidan ntaa I. -hahtelen 
bdelU 9. pUUlio^t fufa tiU, Brufa tiU. 
-ftahdiis ttfr. -haus uks^ «. pUt$iiQ 
Bntdning (koho). 

Kbkennan ntaa v. n^efa, npptiiki, 
9mtbta, loga ont (db)^ tcparifa. «^ato 
aaoai «. ii))|»tedning> omtömiagr ugatf? 
tois^ Btanb^afe. -annas ubien».it|:^«! 
teAiihg, omimn^ u)i))^dtMf«; -aa- Digitized by Google am Qtuaeii «. mibel/ toevftl^ att refa 
a)^, röfft «m, flifle fdr omrtoing. 
«eatetcn not lU «. it)>prtfa fm^ningom, 
tmröTA fcrtfaraiibe. -tani» ntiM v. 
hli ttpptfll, omrörad -onoutan ttaa 
L -enniittelen tolia in \&ta U|>))r<f<i, 
omrota (kobaan^ koho). 

Kobin ia =: kobennad. 

Kokie on •. ietlimp mUx l^fltter (til- 
aa, ti«ra). 

Kobiaen^ -iaa, -tttan^ -iatelAi fe kohaan. 

KohitteteD i«lla n U^Ma, U dt aiu 
bra6 ofM, 

Kobjo on #. torr^ffa, (redi. -otaiKUa 

Kobko hoit «. tort^ofta. 

Kohlin ia 9. ^ vo&xUlbl^, ))ifla utt¥l« 
fabt fäbcaförfrrar. -lu un *. em^nU 
ning, pl. «liit omf afabe o<^ utttd{fat( 
föbe«fdrfi»(rr. -tisian taa ». fU, fdc» 
jtöra. 

iobma an l. -«e een m, <ld, fi^f, «. 
#irfl>et. -malo en *. fttl^et, fl^fl^et, 
f^nntrting» tui, bafrtM, tafot^ mtttni* 
fa. -ineian ttaa t. gdra flcl, fl)H^. 
^melaa Itno L -meonan utoav. fh^f^ 
Tia, flelna, Ui fominab. 

Koimiin ia 1. -mon oa t. -roann ra»- 
u V. tdki tift, trefivaf l^anbteta 
oaftfami, gora bUnbtnid, fniHa unban, 
fijäla. -Ulia an #. fdtfiuQate. -muri 
in «. irefivate, f6tftu((are. 

Kobnin ia t. göra ngt todxb^öil, ffaf; 
iDft, fttibci, bdfa, foeftoa. -mi an 1. 
-nnri in «. böfdve, ^iibbare. -nuon 
unta v. raffa t|o)»r ffrapa tiUfamman. 
-nntan ttaa 9. l&ia göra t9drb0töft, 
f ttb^a^ hcU. -ontua nksen ». bofuing, 
ffubiniiig. 

Kebo da «. ^dffgt, Mt>|}M&$ itHMtib, 
|Ui» ba! i not, bohojAA bubbel v$ t>i 
fS^atitn» -Test fidbtvatten » -koori 
ttlfip&ft fta\, -kuorinen leipA ir^ m^ 
)i${igt f^al^ -piimA )>&9g fucmplf, ko- 
liovnntteet )»df{ga fHber» -«tauU fe« 
hf, -beini ^ien {HiM9 nteltfitra)^ 
«raolio bufvielga («noiteiiM teA#ii). 
-öoB -ota •. tm H^ ttfci H ^r 
fa» -oelen li» v. ^ojja flg , ^^fa fma^ 
ningom -ibnnn bnln ». ))öfa, jliimma. Koh 147 ftDftfEa. -oUelen telia «. |oii \M* 
ningom, u)9))fm&((n (4ngfani ^tbt 
uk«en f. upp^^ning, potfnhig. -otin 
tlimen t, pd^m^et, jdfl. -otun iina 
9. Ui Hpptcft, Pöftg, M«a tiR. -hi- 
tan ttaa = kohista n. -histun ua v. 
Ui piflg (kohaan, kohisen). 
Kohta hdan s, fiälUt ^tntttnDt, ungefät« 
liga P&llft (. ttben, omfläubig^et, for« 
l^Ätfinibc, ntoment, puuft, ftrort, tuli 
kobtaaoi fcm emot mig, kirkon kohta 
flänet unb (. }emte h)xU\\, kirkon bob- 
dulla gent emct fptfon, suorin kohta 
puusta M x(kU9t UUtt of tr^bet, ka- 
pein kohta joesta fmalafte fi&^ti nf 
4u, asian kohta faff ntf beffoffen^t, toi- 
nen kohta eit axman omflänbig^t, puttft, 
tncment, tulee kohia fommer ^rart, 
kohta sillfiän 1. siHiinsA 1. heti kohta 
1. kohta pikaan I. kohta pfiäto fiutt 
pd ftunb, kohtaoiittu rolt hamfctbc^ 
lögm diig, pysy kohHaiias t)äUf pi 
Un plat^, asia on kohdalhnsa faltn 
ät i j!n ctbuiiig, kohdastaan fltoxt, 
mini teen kohdastani jag gör d mintt 
koögnar, fot min bet, kukin hoh^aatanta 
«n ^ttKir jot fig, aitft kohtaa i b«n 
tigtuiTtg, minua kohtaan t tigtttiiig it 
tnig, i föt^Umibe tili mig, met mig, 
kohtalainen isen nubelmdttig, kohta- 
laisuus uuden mebelmdtta, kobtalitr- 
sesti mebelmftttigt. -bdakkoin K -hdak- 
koon md9. fnarligm. -hli hdent. jiii)» 
Ut Qtniimoi, rigtning dt. nioneas*boh- 
den pä mduga ^£H, ^bdessfi kohden 
pä tit Hdlle, minun kohti 1. kohden 
i tfgtning dt ndg, pane kaikki kob- 
den fätt alit i (rigtning) ett^uhig, koh- 
den hfinelb tigtabt, (dmpligt 4t ^o« 
nom. -hdallinen isen «. fij/t. Uf^bti^ 
Pl^^o(!^ tib, f)>mnKtrifP, ttd Mtn ]|d« 
ranbe. -hdaflisuns nnden «.fpmmetrt. 
-bdatoin ttoman a. t| iiU fafeu ^« 
tanbe. -htalo on t. motfivacftube, tm^ 
bdtttg bel, lott, fönmdt f6v itgt. «bfu 
^dnn =: kohta, -hlulainen, -htulai- 
anus, «htuiaitesti = kohtalainen e. f. 
n?, -htnus uuden 9. mdtta, m^ttlig^et, 
billig^et. -htuuUinen isen a. mltt« 
(tg.inebelttidUig, biHia. -httiuHiyuus 
noden t. «dttlig^r, llUigl^t. ^htnbl- Digitized by Google 148 Soh 
lisi^tU Mä9, mtUlmSitti^U -htoatoin 
Komaa «. utan mJtta, pin^ttUd. obtU 
lig. -liluuttonmus uuden «. cmdttlig; 
- Iftt, obillig^rt. -biuuUomasli «(/f. c« 
ntdUIt^t, obtUigt. -h(auii hdaia p. träf« 
fa, miUii, bemötci, tauti kohtasi fjuf; 
icmtix träffabe, kohdattu Jeiunn af 
ffufbom traffab to, nsi.i kohtasi niia 
UiUn föll f!g f5. -htaus uksen «. truff, 

. UU, dfomma, niote. »bdalus uksen «. 
f^mmetri. -hdalusten ad9. ft)mmetrt)7t 
mpt Ulvavatibra. -htden bdella v. träf^ 
fa ofta, bemcta. -hielo on i. -htelus 
aksen «. tnote, bemotaute. -htclias ain 
«. arttf). -hteliaisaiis uud(>n «. artig: 
(et. -bteliausti udr, attigt. -htaiUn lla 
•. fnfU vä, ba tili mdl. -htaisen ista 
«. fAtta baftigt tiU ni^C ^a fuftuing 
at -btuutan ttaa «. i)a m&tta, fftU 
ba fi). -bdennan ntaa «. fläUa ^d flu 
p(at#, orbua. 

Koblu bdun », qtveb, mobetUf. -uinen 
iien 1. •bduUinea iten m, (aftDaiibt 
(kohta). 

Kohu nn = kohina o(( kobo, -un qa 
=: kohaan eä^ kohuun. 

Kob?a an i. -hvannes ntern ». t^ffort^o, 
beu (öfa ifen unban IjfiDilfen toattnfi 
bottrumut. -aan vata v. taia toma otb, 
)»labbra, ftota titt b(iiibtu>id. 

Koi koin 1. -isa an L -iso on I* -ihka 
«n I. -iskä an «. mal, qtvefa, fulflag, 

koiruoho maiort (mrUmitia Hbtittlhium)^ 

koinpuu 1. koisonpuu be^ört, qrotif 
ling ^folamum äuleamurm)^ koisohumala 
(umUbinba ieuMeutu •tirtpam). »isso on 
#. malort. -inen isen c. molfuIL -itelen 
idella •. gnoga fcm mal -idun iina 
•. Ui ma täten, ftäto^ -istun ua r. 
b(t fu(( af mol 
Koi koin «. (ju^ftrimma, forfla (ju0nin^ 
0(11 cm morgoneu, kointähti uicrgon; 
ftjerna. -iiar ttaren «. aurcra. -iiau 
tiaa 9, gr^. -itto toQ «. gtpiiing. -idun 
Hua 1. -itun ttua p, gro, l^fa f ra m, 
u)»t»Sd« tt))pfliga, latuna, ^änba, k. ran- 
nalle ni firaiiben, k. taudista tiflfciff^ 
-illinen isen «. notbofl, «. uotb< 

ft(ig (koi maU koke). 

^a kan 0. Idngbeiit od^ ftofig, k. 
po4vi 9p. &t (aten. -kab een «. Idug^ Koi 

od^ Cvofbcnt. -kkaan kata #. taga ttt 
Idiigt fieg, göra en fmängning, fretfa. 
-kkaelen ]|<i I. -kkeleu kelin I. -belUo 
haa L -kellehdan hlaa I. -kkeloi« ida 
«. ta^a lanfia fleg (fom tranaii), gd 
))d iit)itot, -kkahuian tl aa v. taga ett 
fpiitt. ftcra en ^adtg firäugning, a«Hii 
koikkahutti jleg meb ett fftitt. -kuo 
kkua p. gi! tDiiggaiibe, ftodnganbe, ftti' 
f a fcm trauau l. fotpett. fraffa. -kut- 
telen 1. -kntlelen IclU v. g£ Ung* 
famt toa^g%iube, fraffa fortfaranbe. 

Koiiinn naa t. -aan ata 1. -nin ia p, (a 
coitus, -nu un I. -naos uksen «. coU 
tn$. -nuri in s. Icpj! mand^^erfou. 

Koipi iven «.■ Ben. beiiling, -kenkä ^0 
gjcrb af beuUng. -inen isen «. giecb 
af bendng, kolinik. af tre beuliiigat 
gjorbt (foger). -ivikas kkaan «. bati^> 
flfe 1. ff o af beuliug. -ipeen iveta I. 
-vin pia «. Olga pd briieii, gd, rcratf 
Wugfamt fram. -jielen vella I. -pie— 
Ien lla v. begigna beuen, lopa. -p«h- 
dun htua p. faUa ))l brtien, ftiipa. 
-puttelen telia p. begagna btnen, fltl^^ 
!a fram, fEjuta fart. -ivetan ttaa ». 
förfe meb ben i beuUng, fdtta fettetna 
unber itdgou, rdfFviiba. dfn>erbrag« md> 
benUiig. -perrun rtua t. flupa (of 
fliig, fon»iiliicner). 

Koippura an «. fidiig. |)df. 

Koira an «. r)tinb (wanL (ane, narttu, 
natu b9tiba), fmdbefun memiiffa. ffdlm^ 
(unbfoott, pidän koirana be^aublat 
Corn en bunb, koiran juoni ffdtmftl^tfc, 
koiran hammas fpefegel, koiranlaiofo 
1. -parinen fpiUmaftig, k. kurinen tU- 
pang, makaa koiran unta iJltfar fofr 
tt>a, veden k. )rattneta fymt ep. för 
gdbban. koiran bumala bitiba (poiin»^ 
num cOHPcltului), bumlebtllba {emnemia 
eurpptBo), koiran l^öysipuu = hAy- 
sipou, koiran kieli ^uiitttmga, mnnf^ 
1Ö$ [epkogloaaum pffieituU), k. jiiolukko 
= juoTukka, k. korva ifcrnbdr («•»- 
pnlUrim bifelia), k. kulli 1. k. pellaTa 
udlbl^nor (/Alaasi* hurni pgstprish k. 
kusirunbo dferröf (fumarU officiimtU)^ 
k. nauris dferfdt {hraitiea tamptiirU), 
k. putki I. k. kumina (uubfttntmtu, 
(Utlblofa (ekMPrppkpUum tpUnir^), k. 

Digitized by LjOOQIC Koi Kok 149 tattari tinba {pofyfftnum e0n9oi»ulM$\ k. 
ruoho ^unbrring {jUctyli» §hm9rmta) , k. 
tiimi btnfa {erigefn &ere) , koiramai- 
oen tsen a, ^mitaUi^, -maisuus uuden 
#. ^untaftig^er, -maisesti aJr. ^unbaf; 
ligt -aoias aan a. l^uiibciftig, Oi^gq. -rus 
uksen «. {falf, ffä(m. -ruus uuden t. 
^unbaftig^et, r(afl)ft flnggf^et. -anen 
asen a. xii \>ä ^unbor. ^aue (««/r. 
koirns), koirasieeri ctr^ane, k. hu- 
mala ^ii^iimU. -as akscn «. l^ane, 
l^aubComfler. -ain i&mon «. fidnbare 
t »5rt<t. -rin ia 1, -riin rila 9, hcxU 
}plcdck ^aublomflet. -astun ua «. hii 
Jiiubafiig, elaf, ftögg, I^ärjfna, unf ua. 
-rislelen 1. -rittelcn telia ». 6ete ftg 
Jiinboftigt, fieifdtt)5(bic|t, toara p^g. 

Soirio on «. ett flogd nnnteniät. 

Koiso 1. -sa I. -iskä, -isiun fe koi. 

Koitan ttaa «. ^änuta6 (fe koi, kokea). 

Koito don «. beflaglig, fläntig, ufel, 
koito kuona (eg. nfelt ftagg) im^rmalm, 
r^ifrn, -maa ecblabt lanb. 

Koivu ua «. björf, hikiäisk. I. ihifik. 1. 
hietk.i. suokkokoivu Hibh:i>\ixf (Uiuta 
9dm'mt0)^ rauvask. l.rauliaisk. to^rtbjörf 
{hetula »Ihm verrvton), Vuivaisk. 1. 
mataraisk. btvergbjcrf {ietula nan»), 
hyöt\k. IiSiig cd) grriiig björf, ahok. 
1. arok. fert c<^ lje(f bjOrf, alak. i. 
kor|iik. Itlug c^ xat meit {!ör hicxt, 
palikak. mofur, riippak. 1. knngask. 
ffängbicrf (betvla peudufu), aattok. l)elg$ 
bog^bjcrf. koivun kansa I. kdfipa h\cxU 
iiäa, fnöjfticfa {bolettu f9mentariu»\ 
k. lenra ri}f clja. -unen sen I. -vahai- 
nen isen dim, Uten björf. -uinen isen 
a. bjorfrif, giorb af björf. -vikko kon 
I. -\i8lo on #. björf jfog, Koivisto 
©iövfö fccffn. -vio on #. l^tDit ore. 
-vas aksen «. ^loit fc. 

Kojafadan htaa 9. Ijitba bcft, bim^a. 
-jaus uksen m. bcft Ijttb, btm^, f(itmt>. 

Kajamo on «. flcr l^antar (jfr. kiunki), 
^ox ftf! i allmäu^et. 

Kojo on «. failt tuftbtag. -öinen isen «. 
fptig. -otan ttaa v. fpla, bröfia ftg, 
gl ftam (di<g c^ raf. 

Kokamot 1. -kalmus uksen «. l^afst^ng 
(saf/era murinuX fcufligt tlXtft^g. 

Kokar, -karruo ft kokkare. RokatsQ un #. niu))oii. 

Koen kokea I. kokeen koeta v. fötfö^ 
fa, JjröfiDa, jiräfroa. nnbetföfa, tof^o, 
iU, kokenut kaikki tielflä, mutiani- 
vuinen kaikki kokee ben fom förföft 
fäiiner odt, mcn olt)rflig ben fom ottt 
förföfer. — Koe kokeen I. Kokiain 
anien t. förföf, brcf, ttJitjnitig. Koke- 
mäki Stumo fc(fen (eg. irttjebacfe). 
-kemus uksen ». fötföf, ctfareu^et, 
toitjiUMg. — Koelma an t. bet förföf* 
ia, bet tDitfabe. — Koetan ttaa tJr. 
koitan ttaa 9. tila förföfa, fltöfioa, 
bjiiba tili. -pte.lteen *. förföf, koet- 
teeksi p& fcrföf. -elus uksen #. för* 
föfning, jjröfning, miberfcfuuig , etfo* 
ten()rt. -ettelen telia f</r. koittelen lla 
». förföfa, l)röfwa fmSningon!. -ette- 
lemus uksen 1. -ettelu un 1. -etelnt 
uksen «. förföf, bröfniug, trfareu^et. 

Kokka kan «. udgct upv^^enbe, fpetfeii 
af franu 0^ balflammen pd en bät, 
galjoii, bet »ppfideube fiötet Vi! baf« 
il^cfet of en tiet, ffämt, kokkahonka 
f utu fcm bugtr tiTI biltfiam, funnneb 
i)fw)ig tovp, -puu fiamträb, pilven 
k. ntctutapp, munak. äggröra. kokka- 
piimä i ugn i)\ta't> fnrmiölf, kokkapu- 
he iufafl, ffämt, -puheinen fPämtfam, 
-mainen ffdtmoftig. piitdluftig. -kkeli 
tn ff. mnilokokkcli = kokkapiimi, 
munakokkeli=r niunakokka. -nus uk- 
sen f. ffalf^et, ffdlmfl^cfe. -ainen isen 
a. fFuIfaftig, ifämtfam. -kastelen Ua 
•. gv! meb ^iifirnbet urbrött, refa fig, 
flottfera. -kkajan 1. -kkaan katii 9. 
frela vnta &t nS^cix, gcta ffdlmj^^den, 
bfiga meb fffilmjf min. 

Kokkali in t. tötp, okoig tili ttcp}^ cäf 

m- 

Kokkara an, -ainen isen ss kokkare, 
-einen. 

Kokkare een »dr. kokar kkaren f. fcfa, 
flimp, bulla, -reineri ison 0, fti(! meb 
fofoT/ flim))ar. -kkaroitun ttua I. -kar- 
run rtua 9. blt flimpig, fcfig. 

Kokko kon «. fegetformig tibpl^öining, 
tpdrbfafe, f ummet, ben uppfidenbe p^s 
romibformigo öfra belcn af ^u«, toinb, 
ruisk. tdgfi^ta, polttaa kokkoa Btiin' 
na fcffo b. n), f. n^jppaytöb trfib^ö^ Digitized by Google 160 Kok f«#/a ckrjftu&ot}, kokkoma^o =;= kokka^ 
piimä, -onea tea dim. Uteu ^ög. -oU an 
«j m\> förtodrbfafat, ©omta Äarlcbi?. 

Kovo koon §. famltng, ^p, ^el^et, o- 
Tat koossa aro liHfamman, tulla ko- 
koon fomma tiUfaniman, ruumiin ko- 
ko cg. ttt>ppti\i f}ti{)it, f¥o))^dflor(ef, 
kokonansa i^tit oäl i)^Utt, koko talo 
^tla gdrben, koolta umiiigt/ koommin 
Wnigate^ totta, -öinen isen a, ^t. 
^orler, munan kokoinen of äggdflot* 
lef. «^onainen isen o. ^et. -onaisuus 
uuden «. I^el^ei. — Kookas kkaan I. 
Kooli^ aan 1* Kokoisa an a. tiigot 
9ox, jiom&ct, rejlig. — Kokoon koo- 
ta 9, f^opa, fornk. -ous uksen «. 
famling. -ooja an *. famlare. -oelen 
Mir, -oilen Jla ». famta fmdniugom. 
-oun uta L -ounnuo sdr. -oonnun 
ntua V. famlaa, fomma tiQfamman. 
-Ko^on kokoa «. famia, l^ojja. - Koon- 
nun ntua r. famla«, Hclna. - Koosken- 
ieleo nnella r. famia, l^laa fmantiu 
gom. — Kokoonnutan tlaa ». (dta fam* 
Ia#, fammanfallo. 

Kokoi in «. IcntBrob. 

Kokotan ttaa 0. utfltiSila, )?efa, ftä oä^ 
todnta. -tus uksen «. utfträdiiing, 
toäiituing. -ttelen telia •. ^x&äa fort< 
faronbe, u»outa fortfnronbe. 

Koksahdan litat p. bim^a, i^oppa^ ff«t« 
ta nteb blii. -huian ttaa ». fafia, bäii:» 
«a, fidnaa, -sennaa ntaa r. ^cppa, 
fiDdiiga ng udd. 

Kola an #. flör nttb jetufpet*, «gti#ra!a 
= hiilik. Braubfiole, hirsik. flocffdtfe 
(en i form af {!iba gjorb fdlfe, §n>ar« 
l^d tt)ib flä)}ttma Bafdnbau af flodEeA 
IJtoitor), ftdiigfel i ficu för fIfFBragber, 
f&pp meb tmdrjld fpr qH utbvaga fftb 
frdn qtoarntratten. 

Kolaan 1. -taian lain L -lisen sta t. 
ffromta, ffaftta, {tamra. -Iina an «. 

Sammet. -ahdan htaa •• {frdtta, fmdU 
tili ^ajligt. -abdus «<fr. -aus uk- 
sen «. ^rdd, fmdd. -abtelei bdella 
V. jftdCfa tiU (iera ggr. -ahutan «tfr. 
-autan ttaa 9. fmdtta tiK, ge en fmdU. 
-listan taa v. hilia, fhramia, fnanfa. 
-listaa an t, l&uUorc, fnatfare, hon- 0an L €p. f6t l^adfpett. «^Ijitvt ukien 
«. BuUning, fnadfutng. -listin imen »• 
bttltning^aerftög, infltnimeut fcr ren^ 
görning af Waxi tdnbet. -listelen 
Ua 9. fHO^^ta. -lukka km 9. {Icdl« 
lanbe, boft Ijubaube. . 

Kolehdin hiia = komehdisy loitfin. 

Koleikko, -einen, -eus fe kolia. 

Koi haan liata I. -bin ia 1. -hon oa 0. 
ftd tvdrbtfldfl, ^ngga gr«ft. -haisen Bta 
9. fld groft o(( ijafiigt, fli foubet, 
fdra. -haus uksen s. Hi, {lag. -ho 
on «. fönbrigt Utl, mw^t ^h\M txS^ 
(kohlin). 

Kolhos oott f.rentdg, fammai^nttbna re^ 
nar. -stan aa $, förena venot tif( ett t^g. 

Koli in a. tai fPanig, «. fi>}mtl9. 

Kolia an a, ojemu^ badftg, gropig» fdxp, 
f^itg, ffofig. -leus nden «• oiemn^ 
-asti tftfi». gri4)igt. -leinen i«en «. o» 
jemn,fQUg,frofig.-leisuu8 uuden t.^ttye 
^ig^et. -letkko kon«.{i(ntg, ftrollig toög. 
-liatun ua v. 6Ii {far)). fvUg. oldnttg. 
-leudon utua 9. BUffarp, qipidaaiiQ. 

Kolikko kon «. ^(fiv^rruBeidfipde^ IWi^t« 
famia toaul. af metalL 

Kolin ia 9. omtora, oxtna. -ine ees «. 
fonii, intrig. 

Kolisen, -ina, -istan fe kolaan. 

Kolisutan ttaa =: koRstan fe kolaan. 

Koljaus uden «. trafa (koleus). 

Koljo on «^ Idag fir^fou, jdttelit -ju 
un «. l^öjb, ]|og plati, ikDdrttd^ pd 
fabeL -jumi in «. n^. jdtte. 

Kolkistun ua :^ kolistun 0^ kolkostop. 

Kolkka kan «. tegeC flft, iott iiu, irviti 
btjg )}i(, !ant, lora, {fdHa, fdtt att fl{!a 
bd fifEeu ffubbad unbet 4tng t^, -kala 
miber ifeii flnbbab flj!, -raiei man 
(om nabbor fiff C, framft«tet biten 
meb en jlör, kolkkapoika 1. kolkki- 

rika gofie fom l^emtar pilat, lehmä» 
fcffdUa. -ainea isen «. fdtfebb m^ 
tigel. l^öniig, kolmik. tre^oruig. -aisnua 
uuden «. l^ötntgBet. -kistan taa 9. göta 
faiittg. -kistun ua v. bU fautig (kolk^ 
kaan). 

Kolkas kkaan *. 9tt fagid bJQpaifdna. 

Kolkkan kata 1. -Ikan kkaa 9» ftatTt^O. 
fldmta, buUo. -Ike kkeen 1. -aua uk- 
sen s. flo^^ting, bultning, ((dmlnkig. Digitized by Google Koi 

-m MS «. pi. -reet liMiOc, ^nt 
laaSot ting fom l^dnga »ib ngt. -telen 
lla 9. Uappa, fframla fortfaratibe. -ah- 
dan btaa «. ff ram (a, \>äna tili 6afUgt 
-ahu|3n «Jr. -autan t(aa *. äfiattcms 
ma ett l^afligt bin, !ia))))a tid. -kin 
kkia «. f(a)»pa fottfataute. -kinlo nnon 
«. fCa)>))iuiig, fframting. -kou kkoa v. 
flappa boft, bniifa pä, -koltelen telia 
•. Töra0 meb boft ffvamnifL -kun kkna 
«. {ftomla, bittifa, fuofa. -kutan taa 
«. bunfa pd, hnUa, Uapva, -kotus uk- 
aen «. flap)}iiutg, biiUniiig. -kattajaan 
#. liappaxt, -kultelen telia «. flap)»a 
fortfaranbe (kolkka). 

Kolkki kin «. fimfioanbe Iftdft (kolkka). 

K^kko kon «. bt)fler, l^emff, tvflig, f^f 
lig, färt fftojig, k. korpi b^^fter ffcg, 
k. ilma, k. saa b^flrr, fplig Ȋbcrlef, 
k. maa eldnbig, ftetitg morf, k. mies 
ba^fht, Mrf, trunnjeii mcrn. -oua uden 
«. bo^crl^et. -kosii adi>, h^fint, l^eniflt. 
-kostun ua t. 61tr b^fler, förbl^flcatf, 
anfe for b^fier. -konnun ntua «. Ui 
bujler, ft)Iig (kolia, kolkka). 

Kollaan lala «. fld, ^ägra, nim minun 
tilmislini kollaa fd fötefommer bet 
mig. -ahdan htaa L -ahtelen hdefiU ». 
ild tm, ^amra, laga, fdrbiUtra, l^ela. 
-ahdan htua 9, hli flagen, U^a9, f^tUi. 

Kollastan aa L -telen lla v. toa fig 

Kelli in t. lövfF fatt l. l^nttb, kollin marja 
fmart toinh&t, -Utelen telia •. inota 
p& MtHopp, 

Kollo on «. f)>etl, ||9m)9el. -otan ttaa 
9. göra ngt enformigt, katsoa k. fttrra 
orör (igt, seisoa k. fiä flöra^ oröritg, 
itkeA k. grdta (ttformigt ^tinbt. 

Kollot oon f. Bonb ott f&fta renar ben 
me eftet ben iuibred {I&be. -stan aa 
«. föÄa fSfunba renar (kolhos). 

Kolme L -Imi men a. txt, kolintkltBta 
nuoK trefiäbtob piU -laita yene tre# 
Urbingtf hät, -kakka ^fhtot^Iomma 
(»iolM MeoUr)^ -yhteinen treenig, -yb- 
teiayyiB tceeaig^et, kolmin tre i feuber. 
-Mesti L -masti a«/«. tre g^ti^er. -mas 
aoneo «. irtbje, kolmandekai f6c bet 
trebic. -mannesti ad». fi5t Itebfe gdti« 
gen. -mamies eksen t. ttebjebeC. -mia Koi ISl an t. ttefi^igfigttr, katioo koUBuuifte 
fet ät tn ifSSi, tuke kolmidu km» 
mec fr^K tre 1^20, hajoo kolmiaa glr 
fdnber i tre belar. -min on 9, tuW^ 
figitr. -minaineB ifen «. trefaflb^. 
-minaiaous uoden t. trefafibigl^ct. -oii- 
naiaeatt 4Mi#. trefallbigt. -«mikko hm 
«. triangel -roo on I. -monen >stfi#. 
irea (i fcrtf))el). -moinen isen «. Mi« 
ling. -mitan ttaa «. bela i ^c|)ar, fec^ 
far om tre l^toar, kolmittain tct o^ 
tre i fetibet. -mennan ntaa ». t«e^ 
bubMa. 

Kolo on «, nti^Jlfniag, ^bi, kdopoo 
Mecfabt träb, poun koU t^tig^ L 
offfoCabt ftdtte i trfib, Tuoren k. Utq^is 
nftoa, pi, kolot ef|!ftlabe träti tttt 
t{4rtt)eb, kolorauta jem htMrineb tl&u 
loeb ofjialai. -lon loa h -loon lofa 
f. Bleifa, nrl^lfa, göra inffdrningar, 
offala trdn ttU ti^rtpeb. -otaq tteae. 
f ala, afbarfa, gnaga, ivfirfa. ^ottaja 
an t, afbarfate, §itagare« toäxt, gift. 
-otus uksen #. Utäninq, a^haxtiänä, 
tv4rf. -oHelen telia t. of^ta Hm* 
ningom, todrfa fovtfarafibt. 

Kolpakko kon «. Bdgare, f(äU 

Koipi Iven «. gomttial ftor laK. 

Rolpitsa an «. MCIare tinber gctfbei 

Kolppaan pata a. (oma, ^l^a föttetm 
ffter fig, loaba. -pus uksen «. Idmig, 
brä(tg menni^a. -puilteleii Ua e. (ett 
f!g broligt. -pasin e<ft. »abasbe. 

Koltsas aan «. ring. -sanea sen dim, lU 
im ring. 

Koitti tin «. mabrafi, b^na fi^Qb me b ^. 

Koiiio ton t. firpiifla, faU, »r^, in^ 
grö)mitig. -onea sen dim. fpcatt 

Koltta tun 1. -Ituska an t, oron^pbnab, 
pr^änge. -kainen isen dim, fmd dr^ 
^dagen, «. I^t. or^äitge. 

Koitt un f. flen^otfler. -uinen isen «. 
^enig, ojemn, oldubig. -uutan ttaa 1. 
-uullelen telia = kolistan, koliite-^ 
Ien (kolia). 

Kol^a an t. {lag. -?in ia 9. $&, )»ti^. 

Kolfennan ntaa t -vin ia p. bröja, tSäxn 
ia. -enti nain «. bröi^mdl, bro((?kotfa). 

Komaan 1. -majan mata 1. -miaensta 
V. boft liubdr f aKa tl^Ugt. -miiia an 
I. -nm un §. boft Ijub. -mo on «. Digitized by Google 152 Kom 11^(19. -mahdab btaa r. {faUa tiH boft. 
-mahHut §Jr, -maus uksen ». ))(öt{ti()t 
bcft {TaK, Pdt fuuff. -mahtelen hdel- 
la «. ffafta ti\l toft jlera ggt. -ma- 
hutan »dr, -matilaii ilaa r. fld tiH 
meb beft Ijub, biinfa (komia). 
Komebdiu hl ia t. ixoiia, fur^era. -fni- 
ne een pt. -iieet s, troflfuufler, för* 

Komchikko kon «. obe ffog mcb fuUfaH* 
ita trdti. 

Komento nnon f. frdmte !imt i ttgn. 

Komero on ». ffdj?, ff^^fferi. uifd^. 

Komesliin ua v, bli xcttt>, ftftar^vitf. 

Komi in «. re^fifla npptagaube ^rlt (ap, 
fiir. 

Komia an «. fltStlig, vtäftig. -nrK»us 
uden «. flStligfiet. -asti adv, OSHtqf, 
)?räf tt(|t. -mennan nlaa 1. -mistaii taa 
9. Qbxa fidtlig, fcrffona. -makka kan 
». jlclt, ^jnjbiiö. -mu un t, fti!t. -is- 
tun ua V. bU flätdj. 

Komma an «. fitäcfa, mugla, komman 
kynsi fnärfJFal. 

Kommakko kon «. (itet rum, gömma. 

Kommana au I. -no on i. -nos oksen 
f. l^t^bba i jfcgen. 

Kommeliuinen jsen «. ffnnbta (kam- 
pela). 

Kommilui uksen «. flöt, iiUllot, mcU 

Komniio on = kommana (kammio). 

Kommotleien telia «. brröra. 

Kom o fc knmaan. 

Komotan tlaa ». hUxxU, fFina (kumotan). 

Kompailen Ha 9, tvaro räiiffiiH, flölla 
fövfdt. -|>elc lern t. förfdt, tdiif. 
-mnie nipern t. fufp, gomfle (komppa). 

Kommin mpia 9. frdla, traffa frcm. 
-m|>elo on «. ftimiflg, tr^gt frömfTp 
boiibe. -mpura an «. fratt. -ni|iaroit- 
scn I. -nipuroitscn ila r. flapjjifl, frä* 
ta fram. -mparoitan Uaa v. Iätä 

Koropotti tin «. ffcg^^bbba (kommana). 

Komppa pan #. fict, infalt, komppasana 
0Uporb, fvecrb. -pakko knn «. fliMle 
b«n mau lait Hcter mct, (ucftvar, fle$ 
nig, ciemti matf. -pe ppeen t. otiflct, 
motgliig. -pat ppaan a. ftmfvanbe, 
nxxflAtibf. -pastun 1. -mpiston ua r. Kom 

fnafba mot ngt, fluba. -pastnt nkten 
«. fuafning, fiupiiing. -paslelen lU ». 
fnnfwa ofta. 

Komppeli in «. l^og todggfafi fdng. 

Komppi pin «. fltcforb. -pin ppia 9. fä^ 
ga Oi<fcrb (komppa). 

Komsu un «. blcttcrf (kamsu), baiitf. 
-sis iiit. l}t>vHl -sabutan Uaa 9. falla 
h 1}0VVA iiifb bvlu. -sutteien telia r. 
banfa. (efa. 

Komu un f. ftabfiiv (komi), bamm, im^ 
feu luft. haisee komuUa Mtax unfrt. 
-uinen isen a. iiiifen. -uisuus uuden 
«. uiifeit^et. -isesti atf». utifet (kouiaan, 
komia). 

Konakkff kan t. fräftT)i!la i pcbftröubfr.* 

Kone een $. tebfpap, niafEtn. fenfigrr^^ 
konepaja nuiffimDerftlab. -eelliiicn iseo 
«. fövffbb m«b nbffap, 'moffin, fciift* 
mä^ftg, fcuf)(g. -eik-is kkaan n, fcnflig, 
{rduglig. -ihdin h(ia 1. -neilm lla 
V. ^öxa piit^, fvdngla. -elus uksen «. 
fri^iigel. -eliulan Uaa 9. frJugta g(« 
tH?m en annan, ija en ott frdugla. 

Koncbdin blia v, j^ä^ira, {fiiHa. 

Ronflo on = kopakka cd) koni. 

Koni in #. t^äi^frofe. -novala an l.-no- 
voli in «. ^ätlfnoparc. 

Konia an *. fprätt. 

konislia an «. ut^nggeu uppl^öining p^ 
ugn^bänf. 

Konkelo on #. bngt p5 trdb I. greii, i\. 
björf. gröu l^acffpett (pieui tiridu) =r 
koukero. 

Konkka kan 1. -ke kkeen «. nSgot u)9p# 
ftdenbc, «ppiltbcjbt -nenä örnnöfa, to* 
merf! uäfj, -luut fram|fjutanbt Un t& 
tttxtmittttxna, 

Konkin kkia r. {lappia fram, trcgt gd 
franttSt. -kiittelen telia 9. rora^ fafta 
framdt. -kuulan ttaa 9. btaga mötc» 
famt, fldpa. 

Konko ngon = konkka. 

Kongon nkoa = kankoon at kanki 

Konna an I. -nnikku kan 1. -nnikainen 
isen t. greba, {talm, l)in onbr, konnan 
juonet, koukut fpälmfi^drn. konnan 
noika I. «xiitdTA förbaiinab, konnan 
bytelmat {lotagrd^ (sparganium uatam), 
konnamainen {!älma!tig/-maisuus ua- 
den fFdtmaftig^et, -niaisesli fdCuiaf^ Digitized by Google Kon 

H^t -^mraat anden t. f(Simfb)ät, ffntf* 
<^ig|et. •aliinen nen «. {fädnaftig. -«1- 
lisuus uuden t, {!älmaftig()et. -onii- 
leleu telia », 6ete ffa {fölutaftidt. -Dnali- 
dan htaa v. ^a U(^rt mrb <n groba. 

Konninkaiiien isen «. fl(!it(utf« 

Koiinf) ou = kontu. 

Konolat iieii isen «. detin^). 

Kooonsauri «. cu ^curtuit^. 

Koiiovala, -novnii fe koni. 

Konsa pri. n6x (koska) kongnnaan aHbe^ 
Ui, ei konsanaan oKbiig (ei koskaan), 
konsa .... konsa an . . . äii. 

Konlio on 1. -Jkainen isPD f. Bipm, 
kontion villa toft^Uft grdiS. 

KoDisaan sata «. fdf, (itft{)a. 

Kontu tan «. fleC^et of fött), kädet p^at 
koiitassa , ^äiibenia äxo 0e(a af fclb. 
-ainen ts^n L lastiaan «. flei of folt, 
trög. tafatt. -aannun ntua 1. -altistun 
na I. -iun uta r. Ui Det fixf (kontti). 

Kontti iin «. fcteu diiba tiU fnäet, ndf' 
ivenoiiffa, on kontillansa ligga pj fiiä 
(berdra marfen ineb fcteu tili fndet), 
kaulaa konttii Icra meb fqiriiUer, kon- 
tin kantaja 1. konltimiis fqmntlertaffa, 
buftalate i). af förlcfwat)e. -Ita tan «. 
{idtining t& fnä, lapsi on kousallansa 
baruet dr i frt)raiibe fldUuiug. -ttaan 
taia 1. -iin Itiä r. fxt)va fdfom batu. 
-ttaus ukhcn.f. fri^pniiig. -Hari in #. 
fYl)parr. --tttnlen lla I. -itikoiticn ii» 
9. fn)pa l^ugfamt. -lilsen ita 1. -iin 
tiia ». baftali, fqtoollra, fofa for^iu' 
bra äftetiffat», löra nicb fqttjallfr. -Ui- 
minen isen t. baftalautet, frt^ranbet. 

Kontu nnnn «. l^fmman, frenturtffcber. 
-nnuUinen isen #. benimaiidegau. 
-ntuinrn ism «?. tit )?d fcber. 

Kontusia n aa a= konttaan. 

KonuUa lan $* piffe (koni). 

Kookas, kooiia^, koota fe koko. 

Koomaan maia v. gripa meb fiiHbanb. 

Kopajan pMa 1. -pisen ista «. (juba 
boft, iftöligt, flamra. -pina an *. boft 
Ijub, {lammet, -pnkka kan «. ffam« 
mer, larm. -pifitan taa «. dflab^ 
fomma ttt boft Ijiib l. er. gencm att 
utffofa. fnarfa pä ttt fdrl. -pislus uk- 
sen «. fno(fning. -pistclen lla «. fuap^ 
1^0. -pahdan iiiaa ». fmdUa tiHboft. Kop 153 »pabdos tir. -paiit dtien «. ))l9tfri9 
bof fmäfl. •'-pahalan »dr. -pauianttai 
«. dflobfcmma Ht plbtiii^t ^in. -pa- 
no on «. il)äli9, toib flag bcftliuban* 
be trdbOubbe. -pio on «. i^lig, -pii 
bnm^ufwub. 

Kopiira an «. ^cf, f (of. 

Kopare ecu 1. -pero on «. ft^p, ^xvp 
för rofn?or. 

Kopekka kan t. fcpef. 

Ko|ieIo on «. o{!i(fiig, cl^dnbifi, tofatt^ 
-oitsen iia «. irefira, ftimla (kopera). 

kopera an c. urgroi^t. UT^difab, foiifao, 
frcft geuom urt)dlfning. «errun rtua 
•. bli froft , bopf r»mpa , f rcf i a (ff. 
fiiigranm «f fclb> bli UtU fomlig, tai 
f att. -ero on u, cffitfltg, iafatt, fam« 
laiibe. -roitseu iia ». famia, ixtftea 
(kovera). 

Kopeun iita <r. lif(fdr[igitotJ tttträfa, td* 
f o, ^dnba. 

Kopia an «. l^vlfÄrbigr btvg. -p us «- 
den «. bögfdrb. -asti «rf». ^ögfdrbigt. 
-pen petä I. -peilen lla r. (Kgfdrbad. 

Kopia an s, afffrtft. -pioiisen ita t. taga 
afprift, affepiera. 

Ropisen, -pina, -pistän, -pio fe kopajan. 

Koplaan ala = kopeloiisen. 

Koplikko kon ». furmidlf (bökkylä). 

Koppa pan «. ur()dlfati. urgtcpt ting, 
forg. kanteleen k. l^tpan^ tlcm, pii- 
pun k. pipt)nfmub, haiim k. l^attfuHe» 
-löafo ^albagge, -reki furfldbe, -nok* 
ka ornndbb. -palli nen isen «. fctg» 
eganbf, en (crg fuU. -paloin itouian 
u. fctglö^. 

Koppa pm t. {lag. ficpp, -sana flt^rb, 
lieitlää koppani gcra bcrffptcddig, kopan 
heitto bccffprdug. koppalouve baftftntt 
(itirut marinu»), -verk.ko ndt ^mati 
flfFeu bnfited gencm puj[t«iiing. -ppnan 
pata r. fmdfla, fltS, fafia meb {nidtt 
k. kftltä fmdlla ^atib, k. konniin bdiiA 
ga t n^dfian. -aus uksen «. fmdlt, {lag. 
-pon ppoa V. fmdUa l^a^igt, {Iduga, 
bduga. 

Koppana an = koppanajako «. belning 
efter c^i^nmätt. 

Kojipeli ni =s koppi. 

Koppelo on *. ijdtet^otia. •«^oinen isen 
dim, iittn tjdber^ona, «. % tjdbev^tta. Digitized by Google 154 Kop Koppi pui fb Ititt tttm, !i4a» ^IK, ly<^ii 
ioppk $it ^(l, «lii -koppiia «lae- 
iaoiU tfg It^ta ^Dlett, 'vesikoppi nmt 
föt toem fom Avv bombe >d toaiten o$ 
icob, oQ vesikopiisa 4r |il Uxiitcu o4 
brob. -10 on «. foja. -ilo oa dim, lU 
ten foja, littix tnt^^nab, koiran k. 
j^unbfojd, kaotak. grafvum, T^neen k. 
Mtrum l Idbttr niituB k. liten &ngd< 

Hoppo pea «. bomi^ufioub (kopio fe 
kopajaii). 

KoppuloiUea ta = kopsin. 

Eoppura aa «. frofltg, k. kyasi iatt* 
iuige(. 

Kopra, -allinen, ^aan, -ria, ristaa s= 
koura m. f[. 

Kopra UB «. toottetifan, l^toirfiveL 

Kopsa an $. !org, no^forg (koppa). 

Kqkiaan Baia 9. giftoa tit \t^ ljiib,f[d, 
ftdnga meb Iftib. bänga. -sak4anbiua 
9. gifba ))(dt0ligt (e^ liub, H f dnr 
QOt bim^ja iitb, k. konraiU ge en fmlU 
moi orat, k. raaahaii bim)>a tili «nor« 
Ien. -sabdas «lir. «saus uksen «. pVottf 
Hgt fall, {tag. -sahtelen licklla v. p 
i i^nga L fada meb ^{1 Ijitb ffera 
ggr. -sautan liaa ^^ aftdttemmä ^f 
ttigt <1» l^fft littb genom itog, fafl m. 
m. -4in ia I. -sulan Uaa v. f ia)»))a forts 
i^onbe, f ara. -sutus uksea «. f(a^|)« 
ning, llartitug. 

K*pii mn t. (uHer, fammer, ^o^. 
-otan itaa ». fnatfa, liiUa fafta. -utus 
•kaea *. Inqdfuitig. -^Uaja an t. tmcs 
fare. -uttaminen isen $, haäanUt 
-»uttelen telia v. fnacfa foctfaranbe, 
fii«M>ra (kopajan, koppa). 

Kopoli in t. tx&ta, trdtofom f4ring. 

Kopura an = kopera. 

Kopari ia «. ifUbig ^äfl. -roilsen ka 
f. toc^xa iflabtg, motf))äuf!tg. 

Kora aa s, vaiti, ^rf (ing, trotteri» (Unbe, 
o^cfa, fh)^rtg|et, karassa eUminen 
on pahempi kooiemaa ei^uibigt lif Ax 
to&xxt &i\ boben. -ahinen isen «. o(9(f^ 
lig, elänbig, öfber^ot^ab meb Mrig« 
l^eter. -ajan sdr, -aan aia •. fjoxm, 
ro§(a, troUa. -alvian htaa p. fyifti^ 
^K^, rofila tiU. -ahdns «<ir. -aaa 
pkaen «. I^aflig l^atHing, tffliiig, tvofl^ btfiR. -aiiteleA hMU ». rj^offta tiH 
^ra ^^nget, ri^fKa u)>)>Tet)tbt. «-dinHaa 

- mir. -aulan ttaa «. d^abfomma hafld% 
topUng, il4 l t^^a m. m. fd bct 
to§(ar. -annus uksea =s kora (ko- 
risen). 

Korento nnon t. fidtig, Bdt^ng. -olai* 
nen isen a. fidugtif £p, fot orm, sudea 
korento tvoUföubo. -nnoltaintfJ». ^ngi^ 
toi^, i rab. 

Korentelea =s koroltekn fe korkia. 

Korbo on t. ^ö^rdng. -onen sen #<m. 
liten l^o^dng. -otan ttaa 1. -ottelea 
telia 0. rdffa i ^rdugar, omcöva tot» 
faiibe (d. 

Kori in s. forj), koripaja forgHt (tcifdr 
vimliMrliff). -litisen iseu «. eu f org fuCL 

Koria im a. grann, »otfer, pxäHi^ -re- 
us udea «. graunl^t, ^ro^. -asli md». 
gramit, tvad ett. -ru un L -re eea s, 
grantddt^fa!, fm^de, nippvc* -reea rcta 
9. Bli gtauu. -reiien lla v. ptvlta, ffi 
grmtn, graima^. -relan i. -ristan aa 
9. görft grami, utffra, )»9ba.-rtiu|i L 
-ristin uksen «. ^))bmng, pts^btiato. 
-rilteien .1. ««ristelen lla «. 4?t)7>a 
fm&tt, fm))tf(L -ristutan Itaa •. foi^t 
meb gcamiidter, gdra gtatra. 

Korilo on t. ngn^coEa. 

Korisen sta «, to$(a fortfaranbe, {Soeta, 
-iaa aa tf. tofel, fCorr. -isin staa ^. 
djiabfomma ffortanbe. -riatus akaan 
t. to^Uiig^ttnfiddning. -ristelea lia 
«. il^t ali fj^favoube rofla I. ftoxta 
(kora). 

Korjaan jafa •. Berga, orbna, tdgga i 
fdrioar, re)Mirera, fiSba. -aas uksen «. 
bergning, ftdbniug, ve)>aration. -ju 
un 1. -juu un n t, todtb, förtoar, bidxixt 
ite. -autan 1. -juutaa itaa •. Idt<a 
Berga, iätä f ctd (. foga (. fiSta. -jae- 
Ien idr, -jailen Ua «. betga ftndnin^ 
om, te^arera fmdtt. -jelo on «• &ar^ 
niiig, l^opfamiing, jlabning. 

Koiiia an «. ^a. Korkiakoski ^ögford, 
korkeintaan pi fiji ^djb, ^ög^. -k^us 
j^. -kuUs «iden t. |eg6et. -asti mOm. 
^agt. -rko ron «. t^öjb, for^dintttg, 
accettt, rduta, korkoniott i^rbevfliuititn. 
-kunainon L -kauiaea L -^rkeioMa 1. 
-rkainen dim, nigot ^^ -rk4i|ea rjeta 

Digitizedby Google I. -rlconen rata 1. -vlieeonun qUi« «. 
Mi ^ÖQ, fdrH^cjad. «rotan ttaa l -roi- 
Uha teUJa v. ti^flftoia, föt^dja, -^otos 
uksen #. U(>)96öitlfe, f^rl^cininf), m4rb^ 
fffOa. -roie (teen 1. -roke kkeen «. 
for^ciniiig, l^jniugdiDetel. -rotlamas 
oksen «. upp^öjtiing, ))romotton. 

Karkko kon t. flacf. -rkotan ttaa t. 
fkidft, förfe meb flacf. 

Korlu un $. prpbiiab. 

KormaiHn nn<)n J. •«•mano oa i -mtno 
on *. bijrflda. 

Kormu on 9, jfottr» tobf I, Hanbtr. -ma- 
tan tiaa t. tabUr Bnimma, gctna. 

Koniitsa an t. freimminbcuiit. 

Konmtan ttaa t. <|lDäfa fom groban, 
goTina. -tu« uksen «. gorm, qf^äfning 
(kormutan). 

Kornuun uta t. gorma, Irgära enteift. 

Koro 00 s, infläruing, rdnii4, grd« 
^(ffpetl (f<eM 9<ri</t«) =: hoakakoro. 
-roinen isen #. forfebb 8i«b iufFArnin^ 
gat, rdimor. 

Koroska an «. oliff&rgab roiib |»i tUibtx 
ifrin mibixin ueb. 

Korotan, -otus, -ottelen m. f[. fe korkia. 

Korpi rven •. bjup toiCb (Fog, öbemarf, 
-kuusi odrgtaii, -koivu ra{ men {för 
Bjort -naakka gunörn (aqttilu ckry»^ 
•ef0«), -nietsäs tadPel^ane (/«#raa *jr- 
tHtfiif), -peippo fti art flffa, -rastas 
^{drftrof! (turdut pilari$\ -sammakko 
tloffarcba {Hmiinator ignem), -loikko 

tvmimU, ^oQffbt&Un (poiypoJium fiUx 
mn). -visto on t, biiti) afldgdnatf jfog. 
^ela an t. ^em I. toiiitig uti bjup jfcg. 
-pilaillen isen #. ffcg^bo, fttebjft^g. 
-pid^n isen a. ful( af dbe {logar.-piainon 
isen t. ^äaiUl (/«ve^^etM grithjfine). 

-Telon itua ». 1)U öbcmarf, öftoer* 

l9(lxad nteb ^iup {!og. 
Korppi pin «. for)). 

lorppu pun #. fDtatt, ffätmfl^tfe, ^ctpa. 
Karpo Tun «. ^ef^etta. 
Korraan rata 9. qroäfa («m grobot). 
Korri in m. b0)))»ing {p$dietfi), 
larrtsMen Ua #. ftunrfa. 
b^n fi«ta «, ftmrfa. -«Ma tia v, 

K t t a M in htia •. iaga «il ocf^ annat 
M im fjttla fvtaitt?) (iorsi), K^ 1(5 Kfrsha tn L -kia an «. Kdkmbs, ptih 
tig, fUU. -kaos uaden 1. -kaus u4mi 

«. I^tdlig^, ptatt, ^oUf^t -asU 1. 
-kiasti ud9, ^r^Ugt, gtannt. -allinen 
isen «. fioit» ^ögfärbig. •ailisuus uu- 
den «. ))raftfun^et, ^ögfdrbig^tt. -alli- 
sesti ad9. flalt, ^ögfärbtgt. -uilea lla 
V. taia gronnt, ffr^ta^ ^rd(a. -ahdan 
ktaa «. frdfa tiU, frnlta, fr^ta fort. 
-ahtelen lidella t>. frufla b4 od^ H, 
aä {{rl^tfam (. DtdkMbe^ -kun oa 9, 
friifia, fiuirfa, ffri^ta. 
Korsnaan nata «. fnorfa. 
Korsia een «. ^Jtbiiob ffo^pa )>4 ndgot 
Korsu on «. f oja, Ift^bba^ Ulcn loba; 

flort tiDdMtntgt Uti, \tfitax. 
Korsua an s, littt trärb^^ul, fr^t^tu. 
Korsi rren », M, kastekorsi tättU «inea 
isen «. AfdfiiU. -^n ia •. fam(a i^op 
ftrdit. -rtua itua i -rteun uta v. biU 
ba f!rd, tuära 11)19, utioeäla fig. 
Kortaa ttaa «c koriin. 

Korte tteen t. fraf<tn (eqthtfim), kta- 
gask. rautak. ffafgtä^, ffurgrM («. 
%hmaU), karvak. räfrum)ia (s, mrvtnm), 
suok. fdtft|f<5fte {«. fluttre), vedk. 
fräffn (e. /riirtfa/tf/e),kortemaiofn{ltg0 
maff brgagnob tilt agii. -tehikko tdr, 
-teikko 1. -tcislo *. ftdfenSng. 

Kortin ttia 1. -tilseo ita v. fnatfa, toffa, 
uiibanfnina. 

Korto rron «. Bulban, 

Kortti tin «. fort, fra|, Ivödi kortti# 
f))ela fott, koriin lyönti fortfjjfl, pi- 
punk. Dipfraf. 

Kortio toa i. ti>räf Itng, {lamlöf menaiffi. 

Koru un «. (ranblufl* -<utan iiaa •• afge 
l^raitbdift, Ito&una (koria)» 

Korues ekien es korres. 

Korra an t. i§ra, ^ONbtag, ftdffet intotb, 
lyAdA korvalle f[d Wl ötol; korvakMub 
Itfdrtigtm saafin k. J^oabtag 4>d en fit 
kosken korvalla trtb ^bati af fu<(c% 
-lakki en fett^ liubnd^a, -nies itn^ 
niiigbeiift^ f^rfla «ttffott, ^|iu tinniug* 
ben, kengin k. ffofnilb, prik. ^äUet 
im»ib bdtren, -niekka ftt3p, tmm 
({om lir ^rfebb mtb oton), «ancn aenj 
if^iii. lil^ «ra, -aiaea isen •• forf^b 
latb ora, ^anbtog, när^eUgen, piiklk. Digitized by Google 156 Kor T3ngcr«^, kaktik. tlto^orabt (fdrl), ko- 
Tak. c^örfam. -aiiBuus uuden 9, ko- 
Ttib. c^örfam^et. -aisesti ac/f. kovak. 
o1n;rfamt. -allinen iseii a. förfebb 
met dra, ^anbtag, närbf(ägen, boskcn 
k. wib fcrfcu belögeii. -aiu8i<'ii I -aliik- 
810 «tiv, ora «"ib cra, ivib biDaraubra, 
iemfdrelffUM?. -aloin ttoinan «. «tau 
<«ra. -uloin ttomaii u. titaii eron. -as 
aknen I. -mis iik^rn «. crlapp, fiitbb, 
flället iiiirib, -niekka niöga meb or» 
laprar. -ako kiven $. crlapp, fiiibb. 
-akko koii «. flctta ^d b«!ba fibcr om 
«n filj^flmrtM, flodtt intoi^ lumikos- 
k«n korvakeila tvtb raiibfu af fuöfoU 
let -VO on «. färl meb ora, f 5. -vol- 
linen isea o. tn fv! fiiH. -aan vata p, 
fintta m\) ftbaii, jemföra, tOfbergäHa, 
erfdtta. -aos uksen s. jemföreMe, tr- 
•fäthmig. -aili»n fla «. Idugfamt iem* 
föra, erfdtta, (<!ua (ttt ora. 

Kor?aan vata v. förnunjFa, flompa (korva). 

£«rvanto nnon =s knrmano. 

Korrmnan nlna 1. -velan ttaa r. fn?e« 
ba, ftefa, brämta, fmärta, minua kor- 
veotia ing ^ar ^aidbrdnna, rinlaani 
k. jag ^ar fiofba i brotlet. -veniius 
uksen «. fiofba, brcnnaiibe, ^a(^bräuHii. 
-veunun ntua I. T-?etun itua r. hii 
fwcbb, fteft, mc0en. -vebdnn litua 9, 
^afliijt brduita^, hx\)\\ai (koru). 

Korves eksen «. tläinm (Jeucucu$ gris^ 
tagine) s= korpiainen. 

Ko!(ana an «. Idberf^Ker. 

K<v^auna an ». goifioeri. 

Kosen ea, -elän ttaa = kosken, -ketan. 

Kosi in «. frirri. -in ia v. fria. -ia an 
f. friare, talnian. -io on #. friatr, 
talman. -ioineu isen (;t. frirri, pl, -isci, 
olla kosioisilla wara ))d frieri. ^ioin 
ida r. frt>% ti>ara tatman. 

Kostnkka kan t. trefaiittg buf. 

Kosio on, '-jon oa := kosin, -in. 

Koska prt, \\&t'i fmeban, ei koskaan 
oUbrig, koska ikflftn, ikAnSn^fi, byvän- 
sA, tahtonsa ndrfom()flf}. -aiuen isen 
9, tm ^tvab tib ^draiibe? 

Kosken ea v. U>tbrdra, angd, l^atibtera. 
-entonnon t. berdnitg. -etan ttaa 9. 
Iata tcitbta, l^anbtno. -eva an I. -e- 
?ainen isen «. fäitnbar, aiigdeube. -ette- Eos 
Ien telia 9. töibtcrff litet, fomma it, 

Koski ken t. forf , kosken ni<ka ffdtlet 
ofivatifor en ford, kosken Uskia feT$$ 
fatare, fet^fermau, -harakka 1. -kan 
fhrömflare {dneluM ati*aUcmM). -ioen 
is«'n «. full meb fcrfor. -kelo on «• 
{Trafe (mergu*)^ isok. I. uuk. I. leh- 
mAk. {Ierf!ra!e (m. mergamter)^ joubik. 
1. ajok. I. karik. fmdffrafe (m. •err^' 
tor)^ hern ik. I. kärvAsL falffrafe («. 
albeltttf), -kiliiupu isen a, i}t, fcr0, 
en ford fuK. -keloin itoman «. utan 
ford. -kiloin Uoman «. utan forfar. 

Koskus uksen I. -ut uen dim. granbatf, 
-katto taf of barf, -rene bdtafbarf, 
-lorn lur of barf, -kola ^ftjbtfa af 
graiibavf. -uinen isen «. af Barf. 
-un ua 9. ofbarfa. 

Koso on 1. -onen sen dim, t)mnig, xiU 
lig, ko8ok:iu|ipa grog^onbet, kosolta 
^mnigt, t flort, kosoiumalta , kotom- 
min rifUgare. -ous uden «. pmntg^L 
-outan Haa 9. göra »mntgt. 

Kosoius uksen t. femdrig ren, -Taadin 
femdrig reufo. 

Kossa an t, ^drffdia. 

Kosst li in «. en {lagd )}Iog. 

Kössi in s. Uten (ar. 

Kostan laa 0. ivebergdfra, l^dmna^, trdn* 
ba bert. -to on « toeber^^dllntng, %Simt, 
kostoon förgofn^e^, koston himo 
l^dmbbegdr, ^dmbgirigl^et. -laja an t. 
^dninare. -telen lia t. u^ebrrgdKa 
fmdningcm (kosti). 

Koslaan ala r. teta, affeba. -te een t. 
teb, ivdi^lebning tilt fogelfnara, fliCU 
toatten i en llrcm (kostun). 

Kostannan, -nnus = kustannan, -nnat. 

Kosti in I. -sio on «. fvrftdftigt l^am))^ 
it)Ct, fi(fU}df. -inen isen «. of fdcttodf 
(piikU). 

Kosiikka kan $. betmdt, l^toarmeb tidfs 
tt)er|fot göra«. 

Kostun ua 9, bli fuftig. bdfh>eiT, fti>dna 
tiU, tilln^dra, bit frifF, kostu korpi 
j!cg blif rif, frifcftig (pd toiflbrab)! 
-tia an «. fnfttg, bdfioeu. -ieus uden • 
fnftig^et, tdftven^et. -te een tJ{\xtti^fftt ^ 
ttntrdrt, Idfebcm. -takekkeet^t.fuftan» Digitized b.y Google Kot 

be, tDtbm|tt)t(fatibe mebct, Ixiäa. -umi- 
BfD iten t, mdtbUfiitua, toebfriimiiff Ife. 
-«matoio tioinao •. Tom kft hiix todt, 
fom icfetiullg, omtberqtvitflta. -niin 
tta« •. fttfta, n>eberan>t^a, (|öba.-utus 
nkflen «.brfufhitng, iorberqti>i(f ntiig.-ut- 
teien telia v. fuCt i fiiiiluiugoiii^ liubta. 

Kostiili in ff. qtviiiitorccf. 

Kotulan tiaa v. frdfa. 

K(»u dan #. I^^bba, Utei l^ifd för ht^s 
Ifiii^QOTim&if niottrlif, -balko tbtis 
f Mb, -biisi eji. för br<Sniiwtu^paiina, 
lapsen k., VHsikan k. fäcf l^ipart fc« 
ftret bcjtuuer ftg i mobetdfmrh -anen 
ien iftfm. littn l^pbba, mob<rUf, Upi- 
kotaain uiitt eorncni Unvftr raft igc» 
ncm. -telo on 1. -tcro on dim, littt 
l^u^, nält)ud. -li din 1. -lo don #. 
]^em, kotivAT? mag fom flnttat attbo 
bctf fifdrförilbratiu), k<Tiona ()emma, 
tulla kolia 1. koliin fomma ijtm, ko- 
toa L kodosta 1. kodista j^cniifrdiu 
-perA föbclfeort. on tiellä kotofieräA 
ir 6fmma berifdn, -mies ^emfarl, 
-elaiD 1. -oma (>udbiur» -kani ^m^ 
^öiia, fmefcrb för ^Drii -louen son 
L -p-tinen Jsen din, iittt (Km, oHa ko- 
to0i*Ua n>ara ^tmma. -loinen isen 1. 
-lineii isen «. l)t. I^em^ tgAube ^em, 
tsok. ineb ilcrt, bt^bligt l)eai, Suo- 
mejita kotoisin frdn SuiKinb ()emnia. 
-tolainen isen a, ^eiiimatvavaiite, «. 
gdrb^ivafl. -tolaisuus uuden «. m^tU 
fe foemma. -dis iksen I. -diksin imen 
ff. ^mgJrb, g4rb0b(au, iu()äv(nab »ib 
^emmci. -dikan kkaan a, ^utfiif), ]^u6$ 
iparm. -tuii in », iul)9ilngr gräfparf. 

gtdfpiuf ifriuffilia d»m4ttiea)^ grdbo 
(«r/emtffta 9uigfirit), -tos oksen t, 

$9bba of ri0, qtvijlar m. m., fai>feL 
-tus uksen «. ^9bbi, fiuQa, mfikik. 
Ba<ftluga, täcft fnara. -^teun ula *. 
B(t ^ti^ivof m, ^udtvan. -(eaclunl.-liu- 
dun utua e. f^fomma. -ditun tlua 
9, fonima f)tm, hii iftmxoaru -tilo on 

Koljo jon «. fntig. 

Kolka ftS #. örn (mqrila ehry»ait9$), (5t9ari« 
^dm, merik. I. kaiak. ^ftfötn («.«I- 
iieMla), kotkaa tiipi önuotiige, ep. för 
ormfmnfe {p^l^p^dAum $Um mm), «ai- Eoi 167 nen isen «. (t. dm, rif bi örnar. -ala 
an ff driiudfte, upbeH^^ort för omat 
(kokko, kokkola). 

Kotkaan kata I.. -kon oa ». ttjba. -kaos 
uksen ff. udbniiig. -k^is aksen t. ben 
frcft«% iiltabc änban cd fpif. 

Rotkcio on ff. ffg fsirmlölf, ^ummab ^U 
hw\\U, furmjölf^fiimb. 

Kolkolao Uaa v. fnattra. -las uksen 
ff. fnatttr. 

Kolkd un = kAlky. 

Kotn, .|o8, -toinen fc kota« 

Kolia tan «. toffel. 

koUaraiinen isen *. flare (tfifriiiiff «m^*- 
ru\ ruusukottarainen rofeufargab bto^^ 
fel (^TMcula fMen). 

Koltelo on ». i^4U^^et. \^3iU, 

Knlti Un ff. runbt hx^Xtt, ^^(fa, rftkak. 
{lembnlte e/r. för groba, siemenk. frö' 
^u0 (holli). 

Kolu .... fe kota. 

K'»lya an «. Hb^ldiigb, kotvan tn fluiib, 
kolvan aikaa lifiif) ttb. ei koivaau ai- 
kaan, ei kobjUeen \di i>d Idiig lib, 
kotvaksi fer oKftämb tib; -anen aen 
dim. liteu tittflduqb, k'ilvasen aikaa 
fu fort t^iitib, kolvasella i baft. -vin 
ia 9. biba. -vitan Kaa v. afbibo, toän» 
XcL pd. -viitelen telia ». tvauta fcrtfa* 
ratibff breja, -vennan niaa = kolviian. 

Kouhkia an a. tög, lucfer. ^keus iiden 
ff. luderbet. -iisii mdo. iöfl, ludert. 

Kouli koo n =r keuhko. 

Koiiho on ff. löfl tillfldnb. fdue,on kooK 
höllänsä ar Vöjlg. -^otan tiaa 9. n)^)^» 
lucfra, pöfa nr^ -ottelen telia f. u|)r> 
Iiicfra fmduingom. -otnn ttua ». ui)p' 
ludlrod. 

Koukare een •. frofigt tiiig. 

Koukero on ff. liteti frof, frofigt ttng. 
-rlclen rrella v. fröfa fig, fitngra 
fig. -roinen 1. -rvoinen isen •• froftg. 

Kouki :;= kouko. 

Koukku kun t. frofr Bugt, Ht"^, tulik. 
branbfidff. konnan koukut ffiSlmfl^en, 
koukkupolvi froffad «j»* för^ren. -unen 
usen dim. litm frof. -uinen isen «. 
frofiiV bugtig, frdngli^). -kuliinen isen 
tf.förfebb mcb frof» litgtig, frduglig. 
-knkas kkäan •• fuS meb frofar, n^dP^ 
fun. -*uca aa «. frumbngtig. -kkari ir Digitized by Google isa Kdu t. Mng iiHt Uol i Man, (H^^fe, 
ett fl4g0 ^Xq^. -kkiafi ktU L -kfci 
kkia V. föfa, gripa iftet nfe^ het l 
Hteffatt, gripa tftc». -kennan nta« 1. 
-kistbD taa •. fröfa. -kua kkaa 1. 
-kkuun kuta L -kistua oft «< Hla, 
ftöfa f!g. »kkuilrn lU r. gera frofdr, 
jlingra flg, göra fiing^fbuUar. -kutan 
Haa ». fdrfe ineb frof. -kuUeko U-lla 
•. tonftU, »ara ni^dfutt, göra hnms 
bngter. 

Kouko on «i flott tott^JHt, ttlf, 9u^ 
fe, fpöfe. 

Kottla an r. feU, kftydft knolaa g^ i 
ffola. -ulaa ttaa •. i&ta gi! i i!o(a, 
unbertoifa. -uttaja aa s, ffolmä^are. 
-utiis ukteo «. {!aCg4ng» ttnbettut^^ 
tting. -uUalen t«Ik «. {ft^a u)))> fmd« 
«ingom. 

Kouui in s. trollfarl, l^äreri. 

Koura an t. ndfive, tulik. 1. kouraraata 
Ijitfler^alfler, Tasaran k. ben f(ufna 
Äibtfn af ^mmareit för att utbroga 
^pit, kuolleen k. ormBmife (pol^p0piim 
fiKx mut), tmileo koura ^&iit pA trdb 
iMnfr^n eti^ ni&ugb gcena? »tgd, ruu- 
laHn k. Uiiife {utpltHium ptriäe), -auan 
aaa Jim, liten tiäfive* -Alinaa isen «. 
fkfebb meb tidfioe, en nä^e fuK. -ann 
tta f. tdga t atfb ndfioen, gral^la 
fftet, kaurataaa fd {taganfaU. ^au« 
uksea t* gtabbling ntfb ndfivei», hnt 
ivutjion. -ailen Ik o. f&Hna fafta meb 
aä^n. »asfn sta ». gtita ^«^igt nti 
meb ndfiDeit. «Pia ia ^. fdiina fortf^s 
tanbe tneb Rdftoieir. -ristan (aa 1. -ris- 
teleä Ha v. fiÄmma meb ndfilKitna, 
f (ämmä efter. -ristus uksen t, {Mmiiitlg 
meb näfnoett (koiiru). 

Kouri in $* tuba (ejffrinu$ ctttBtHm)* 

Koara un «4 vdmtfcrmtg, böib, ». tdutra, 
iafrdnuo. ^lekt gt^liab cpi^tniag* ««- 
j0r). -ristun ua v. böja ^g i rdnn< 
form, bU fi^ig. -ristan taa «. gdra 
tamtfovmigv fapig, vdrnta, f^rtnga «f 
alla fvaftet. ^ristalea 11a v. gera nif 
9ot tdmdtlr fröfa fig, höia fig foitm 
{köufa). 

Ipaasa ani. «^tl ia 1. -«iikka kan «. 
fopa, ö^dtl, cibnin^* -^rikAI kkaao «. 
oybuiug^dlfanbe. -Jsuoin ttoman a. Kott 

eotbenltig, atbtHng«U<. -»aaao «ta ; 

f^Ua ötbutng. 
Kousaa an t. aamaibag^falodi 
Kotttere eea t. en att f^ted. 
Koulo «laa =3 koito 
Kora an •. 64tb, -kuorinen I^Mfoltg, 

ffalbogge, k. onni ol9<fa, k. yrtti gal* 

iiillt {eentuurea Utem)^ k. päi bittgt 
^ufiDiib, k. AAni florf tö#, k. rab» 
Kinganbe mi)nt, oUa kovalla ^ föc» 
fioppithig. -vaui uuden s, ^fbl^. 
-asti oi9* ^dvbt. -enaa eea Jim, ttl« 
got ^drb. -asen sta I. -astan taa «. 
$n>d$a, ^drba, ppa, figa firdngt, ^eta. 
-asin imen «. btt;n^eit. -venea vata 
L -vaunun ntna L -retun ttaa •. ^ilbtta» 
för^ärba^, lii f):rdng. Hreitunatnea iaeii 
a.^drbab, ^drbnab.-teltunaisuus uudaa 
t.^rbigf|et,^drb egenffap. -venaan ntaa 
1. -vaan Tuta 1. -vitacn ita, 1. -vea^r 
telen anella «. ^drba. «-vita» ttaa i. 
-vutan ttaa 9. fitdugt tiQiaU, ttomo. 
-tittelen telia L -vuttelen (alla v. 
Ardugt be^nb(a. -vistaa taa 9, ftrdugt 
be^nbCa. 1. -\iatas aksen «. ^Irb bt* 
l^aubHtig. -viateltn lla *. ndget ftr&tigt 
be^nbla. -v«>nBus aksen t. ^bnit^, 
ben ^drba maten (motfattf UK fapan» 
mat), pfdgoanbe. 

Koveta an a. iix^ttpt, tnpi%, !oa!at>. 
-luas auden t. fiipig^. -Han kaa 
9. ingrdpa, tdlfa ett tngröpttiaf mtb 
hofig fnif; -li ia i. -Ha iinea«. ho^ 
fig fmf> Jföffnif. 

Kov(>ra an L -vetiai aan «. nt^opt, 
iuböjb, tupia. *ruus oadea t. fapig^. 
-rran rtaa 1. -rteleo rrella 9. urgrd^ 
pa, iiibdja. -rros akaen «. urgtö)>tttag, 
tnbojnitig. ^i in ss koveli. 

Kraakku kua «. frdfbdi: {tmpeirmm ui- 

Kraafin ppia «. frapa. -pasani tta v. 

fhapa tiVi l^adigt. -pataa ttaa 1. 

-ttelea telia ». ^ia fhrapa, {lra)Ni 

fortfatanbtr ffafioa. 
Kraatari ia «. f!rdbbare. -roitseo ifa 9. 

toara fFrdbbate, f9 Eldbec. 
Krantii tta «. ^eva tum uttbet ftinitto 

taf, foifab drmminHiiiig. 
Krapiaaa afa a. faiatttNU ^tk^ an «. 

fimatteti -palKdaa viitat «% fniattfu-tiiC Digitized by Google Krä 

lilDtfftgi -f ak£ekn bdelk v. {htathit 
tiU fina fl^itgev. -lataa taa 9, Ota 
fmattra. -»(ua nkacni t. {«loiiriiig. 
-isiden Ha t. fmattva fm^t* -fOMn 
pois 9. fn(i)3))r(u 
Kfapu Bua 1< -4>vun t^ frdfia. 
I Krassi in «. dfermönja («jNsiMifii ««jmi- 
fria), mnttdxaft {barbarem •ufytia}, 
maan k. öugtfftafie (eaf^M<«a fr«Mi»* 

I Krassina an t. I^dg ^uftt)ub|>rVtiM^ ^9 
qtoinnor. 

Kravatti tin m ttdg^fof fäng. 

Kreivi in t. dtefroe, «-ikonta 0tefi|fa)K 
-illioeii isen «. gre^ig. 

Krippa pan t, tdtiföUa. 

Kriipu pun ju xiH^ flttC -paaanr ala 
•. fttapa l^ajligt. «uatan taa 9. ^rago; 
fifpor, rifpa. 

Kiiitu tnn «. ixita» 

KnstBS liksan^ i ff. Krtsti tin •. Jtrttit^, 
kristikunta hifttnfki, kristi^aU, -ji- 
sar btrber, f^^r i Stxi^. -tillintn 
isen t« frifilig. -iilUsyysvyiimt^frift^ 
Itghetv -»tillisesti «f», hiitligt. -titöin 
ttömAn «. rfrifltig* -tittAmyys yydcn 
«» ofctftlig^t -tiUAmiiti «><#. afri#« 
Itgt. -tityn tty4 •. k(i {tt^rn. -tatacn 
iti 9. göca tiii ttH^tn^ hifna (nstk- 
aeA, riatifl). 

Kropisen ista c ffntmift bofi. «««ppa patt 
«. ^liigt ting fom ger ett boft Ijitb. 
-pina an t. boft fframmet. -isian taa 
9. dftab^omma boft fframmfL »iatns 
nkaen #. boft flvamlonbe. 

Kropain ia 9. bofa, ftd mtb tafet -stt- 
taa ttaa 9. ftd foctfoconbe mtb tafel, 
fata nteb totngattta. -aabdan htaa »^ 
faOa neb mtb i^^ftCr buit)j>a- 

Kroori in «. frog. -vadn tata 9. fröga. 
-väri ih «. fr^gart. -vaos oksen «. 
Wgeri. 

Krappana an «. pait. 

Kraiiu tun «. traf^lgt, ^o^^fhl^tiflabt 
tillftdHb. -(taan tata 9. 4o)){h:^uf(a. 
-^laannun ntna 9. Ui l^op{Ii:|^ttf(ab. 

HraalM mi «r gl6bgfin> fromföt ttgtu 

IHhmm INI 9. frotui, kraodto t^n ftaiio» 
l^ciltm«nr k* niakliolro«oiM»))idrbi HMan 
nala #. Irteo. '•«aiii aloia^ t. hMag. Kra 159 -naaja an 9w Irdliatt. HDMratu» ttaa 9. 
Uta Icenn. 

Kruntt tin «w fvut -into isea m, fntt» 
^aUtg, fcutfaiab. 

Kryyni In t. grf n (saDiinia). «iMB iaen 
9. «f grön. 

Kraki tn «. torr ({totftig grtn. 

Krftna an t. torc qwi^tg mffo. 

Krapisiyn 1. -p&styn yA 9^ ffcinflo^ 
bli ^opflhrumpen. 

KrMmA An t. fram. 

Ka kun pnm. inii tftfc eafkrfm. fdfutf 
loanligeu meb pcrt. ka, kuka ^tfeii, 
l^totm? knka ikAnAnsA 1. taktansa L 
byvAnsA 1. vaikka k. f)votm fom 6<(& 
kuten ^nruUbtd, kun, kirin uit, bd^ 
cmeban, parempi istua kuin seisoa 
bdttre fitta äit fld, niinkuin fifom, 
kukaan uJgoit, ei kukaan ingen, ei 
knuna (fi/r. af kanakaan, kunaan) 
pAtrAnA pd iiigtu bog. aHbrtg ndgon» 
^iV kukin eti ^lo«:, kuitenkin dtmm» 
tonCr Ittioäl, bo^, itsekukin tn^rnit, 
f^xoax för ftg. — Komp, kömpi mman 
l|mi(fe»beta af tn^, kumpikaan n&n 
gonbtva, ei imnmikaaa ingetibeca, kum^' 
pikin bdba imi, kumminkin Itmin^ 
flont, bocf, ei kumminkaan bccf iät, 
kumpainen ars kumpi, kummotneiiy 
kttnkatflen ). kuilainon ^urubon, kal- 
loin nar?, kniloinen l^tDtifcn tib^?, 
kanne f^nattf^M kunnes tiK btf; 
kokali minA sikAii sinA l^nxiftft (09^ 
bet äfuMii bu, kuinma «rf»». «f kttl» 
minA, koiosa = kuin sidA. 

Kod... fe kut... 

Kaha aa «. go4, kubafr kailtAjA fom* 
marg^Uing (9^9/1» gallmia), -ainAa 
iseo 9. gö^if. 

Kuhaao L -hajan hata 1. •hssen s(a 9. 
^to&fa, fufa, loimia, -hioa an l -hu 
un «. I^todluitig, fu^, ^mmet, kuku 
ohrat f&mta fotii, knhut flefdb o«!^ 
ignar (kabut, kabajaa). -buioen i^a 
a« l^todfonbt^ ^mtmlanbt.-bahdaabtaaa 
9. I^to&fa l^fiigl, Bnifa fram. -*ba«a 
uksen «. ^aflig^ Ifttad^ittg^ Ivafttiitg. 
«^bahteleo bdeila 9. ]^»dfa l^afligt ^ 
ta ggr. -lautan ttaa 9. 1^ aii la* 
ftigt ^todfa. -hiotan taa 1. -biataläo 
lla 9. Miia fufo, ^todfa, ^tot|!a. Digitized by Google 160 Kuh Kttberran rtaa •. fntira. '»rtelen rretlt 
9. fiittra fortfaraiibe. -rrus aksen t. 
futtrtng, tutttt. -rtaja au t. fiittrare. 

Kubiia an I. > is aan t, {f pf. -loiUea ta 
V. u)r)>fätta frtlav. 

Kuhjo on i. (föfiac! (frtno m ftör). -onen 
sen äim. liteu ftadf. -ja m j iia ». ^acta 
^6. -jatit uksen «. l^ötkcfuitig. 

Kuhjiif uksen «. fE9ii<)et. -sian aa 1. 
-steion ila r. xoaxa {t!)u9elafrij. 

Kuhlo on «. biiluabr ^^^^ -oaen sen 
dim, (ireii bulnab. -oi.ien isen a. fud 
titeb budtaber. 

Ruhmaus uksen t. boft {lag. -min ia 
r. bulta meb boft (iub. 

Kuhmu un i. tixbi, biiliiab. -unen sen dim. 
iittix biilnab. -uinen isen 1. >uva an 
«. fitölig, fuT( m^b buUiabec (kuhlo). 

Kuhim un «. frög metuu)Ta, bröl. -us 
uksen «. brc(, utiifiiug -nin ia K 
-naan nala v. qä c^ br6(a, fnuila. 
-niUelen Ila 1. -nutien Ila I. -ustan 
aa tt. oa broiig oä) iJugfiimt omfriug, 
fncfa, ftiujfa. 

Kuhtiri in mgtk. fmäitaud ^em. 

Kuihkaan i. -kajan kata v. ropa filfom 
(;erbarua i ffcgeiu -kasen sla v. ropa 
baftigt (huhun). 

Kuilikiiu oa o. fmefa. ->ke een «. ftuagt 
t^fte. -hko kou 1. -onen sen äin. 
l^tvtffutng emeUdu ötffaiibe» fmefniug. 

Kuihdun htua v. turralta, afinagra. 

Kuihu un a. dtflaube. 

Kuihutqn Uaa I. -tielcn telia p tola 
fafla mrb ^maranbra, ^xoifa, rlbfld 
i^ioijlaiibe. -hautnn ttaa v. Iccfa meb 
faf la röft -hauttelen telia v. leda 
fMidningom. 

Ruihuun huta v. fräfa (kiehun). 

Kuikka kan «. (eg Idiig ^aU) lom, suo- 
kuikka fpof. -una an o. (Jtig^alftg, 
M. eläitbig marrlff. -kistun taa L -te- 
len Ila «. firäcfa iit beu (Inga f^alm, 
tuta Ungt fram (jfr. kurkku, kurki, 
kurkistan), -kin kkia i. -kun kkua 
«• )Hpa, qtDtba. -k kina an t, pipanbe, 
quotbaube. -kutan tiaa I. -ttelen telia 

. t. pipa, qmta fortfaranbe. -kutus uk- 
sen t, fortfatt ptpning, i^tviban, f la? 
gau. -kerteteo rrella «. pipa, qttiba. 
futtra. Kui 

Kuilu un f. ftoalg, ti>atteti^trfbe(, fi(U 

fprJug ineb fctt. -uun uta 1. -an ua 

9, nppwälla, iinU nieb portanbe Qub. 

-Iin ia •. fdrpio. -iislan laa ». fmäljo. 

-listeien Ila v. ftoälji fm«lntn<)om. 

-lasen sla 1. -lahutau ttaa •. ^fa 

^atligt, uppflufa. 
Kuin fe ku. 
Kuinen f e kuu. 
Kuippana an myik, tp, ät Xapio, ftogpxi 

fvnuug. 
Kuira an «. fl)tb(dfa. 
Kuirahdan btaa = kuilasen. 
Kuiri in «. florfpof (»it«ie»iic« «rfM- 

ta). 

Riiiri in 1. -ilo on «. ffeb. 

Kuiru un «. Utig cäf fmaf hSL 

Kuiruutan ttaa 9. etitragct begdra. 

Kuiskaan ktta p. ^ii)i|!a, tafU. -mit 
uksen I. -ke een «. i)wtifiiing, taffC. 
-asen »ti r. (}n>ifa l^aftigt. -ailen Jla 
I. -kentelen nnella v. f)wi^a fortfa* 
ratibr. -kina an «. ta§el. -kuian tiaa 
]. -tieien telia ». f^mfta, ta^U. -ku- 
tua uksen «. l)n:>tf(iuitg, taf el -kuttaja 
an $. ^mifFare, taglare. 

Kuisma an «. blobböib, naispuolen kais- 
man heinä guUfpiror, (»ftiigf (i^tiM«- 
ekia vulgnrit)^ miespuolen kuisman 
hl iuä geiiio0 {tcuttthrU gulprieulmtm). 

Kuisti tn $. förflitguqtviil. 

Kuitare een «. flit, lanbtunga (kaitare). 

Kuitenkin fe ku. 

Kuiltaan Iata v. qrvitta. -atit uksen «. 
qtvittuitiq. -tti iin «. qn>itto, qtoitt, 
kuiiiikirja qtoittobref, qantteuce. -ai- 
Ien Haa c, qmitta fmduttigom. 

Kuiltu lun 1. -!u dun «. i^a (af Cttv 
^ompa). -uinen iita «. tdgtg, ttdbtg. 
-luunnun nlua a. fd tJga. 

Kuiva an a. torr, nxAQtr, »tauti tvom 
fot, kuivan perAinen torrIdubt# juok- 
see kuiviin riiiner torr. -vuus uuden 
#. torr^ft torfa. -asti tdp, torrt. -aan 
▼ata r. torfa, göra torr. -aus uksen 
*. torfning. -aelen #rfr. -aiien I. -ve- 
len Ila o. torfa fmdningom. -ahdan 
ktaa 9. torfa l^afligt. -alan ttaa L 
-attelen telia 9. tdta torfa. -atn» ak- 
sen i. torftting. -allan Itaa 9. totfa 
l^a^igt od^ Idtt, toxU fmdniitgotn* -van Digitized by Google Kuj 

aa L -Tan ua t . BU torr. -vetua Itoa 
9. f^rtorfa, förttDina. -veiut ukten s, 
förtotCuing, förtiDiiung. -na ia «. b(t 
torc, dfberga i torrl)et. -ve een #. aKt 
fom öt unbec torfutiig (bi;!e, Batf). 
-yenen Tela ». blt fmäntngom torr. 
-Tislo oa *. torttvebtfjfog. 

Kuja aa «. grdtit), täQ, {{jul, juosta ku- 
jaa fpriuga gat(op)), kujan juoksu aat^ 
loJpp^ --anen sen dim. liten grdiib, litet 
f jitL -ari in t. löpare i tdgt it. >abdaa 
blaa 9. plötiii^t fötfoga {fg, floinga fig. 

Kuje een «. u)>pt4g, put0, plmfl^cff, 
kuutaoian kujeet minend |!iften. -eel- 
linpQ isen «. fPalfaftig, ))utd(u|i(g. 
-eilen Ua L -ahtelen hdella «. begd 
))ut0, göra ttp))tdg, toara tdparig. 

Kujebdin htia =s kujeilen od^ kudotan. 

Kujerran r(aa l. -rlelen rrella t. tuitta, 
qxoita, jämra fig. -rko ron «• qtou 
banbe menuiffa. -roincn isen «. jäm^ 
ranbe, {laganbr. 

KniiMi na ». aftt^na, fjufa^ (kuihdun). 

Kulahdan fe kukku. 

Knkeriku un ep. fpr l^öna. 

fiukerran rtaa I. -rtelen rrella v. futtta. 
-rus uksen «. fnttcJC -rlaja an 1. -rie- 
lia an t. futttare. 

Kuki iat. fom ^U! I^öt! 

Kukis I. kuis int, ntrop )»it fcgtard för« 
jaganbe. -kistan taa •. foriaga fcglar, 
fofa bott. 

Kukistan taa v. n>änba upp o^ neb, ncb< 
tifiDa, upp^fira. -tus uksen $, neb« 
riftting, fcrflörelfe. -laja an j. nebrif* 
tt>a(e. -telen Ua o. nebriftoa fmdning# 
©m. -tun ua •. iiebnfwa<, fcrfafla, 
ramia (kukis). 

Kokka kan «. blomma, -latra Blomiopp. 
-anen sen «Um. blomtra. -katar ttaren 
«. BiomPergubiima. -kasto on $. btom^ 
famUng* blom|ierfäU. -kkea an«. hlem* 
mia, btcmfhaube, tjuflig, Smp. kukkein 
mcft blomPcanbe. -kas kkaan I. -aisa 
an a. UomxiX, blomflranbe. -kin kkia 
.9* pioda blommor, blommo. -koistan 
taa 1. -telen Ua •, blomflva. -koistus 
ukaen t. blom^ring. -koistun ua 9. Ui 
btomjlranb^ blomnm ut. 

Kukkaro on «. pung, -heinA penning^ 
%t&8 (tbimtpi flrttMtf), -mies ttoflfitC Kuk 161 -öinen -ten dim. UUn pung, «. 1^. pmtg, 
ittfb pung förfebb. *ollinen isen «. en 
pung fuK, meb pung förfebb. 

Kukkelo on = kukkula. 

Kukki kin t. toarg. 

Kukko kon t. titpp, kukon kannus tupp« 
fpotre, ribbarfporre (deipktmium eon»»- 

Iida), -kuusi färriTäfte (eqviteimm pa-- 
luttre), -marja fetfuoppat (^tedum mere), 
kukon nuora uppfaflning af furt toaU 
Un, verkon k. ttppHdenbe märfe för 
utfatta n&t, kukon häät 1. kukon viina 
ci i l^ufmubet. -onen sen dim. liten 
tupp. -öinen isen a. tupprtf, ^t.tup^. 

Kukku kon «. fegelfcrmig topp, fpetd, 
r4ga pd mdtt, on kukulla äv tägab. 
-unen usen dim, tiga, on kukkusilla 
ax rdgab. -kkuun kuta $, f&tta tJga 
pd. -ula an I. -ura an t. r5go, topp/ 
fpet#, fude. -ulainen I. -urainen isen 
«. fuU meb toppar, fuHar. 

Kukku kun s. {uffutcp, goFrcp. -kun 
kkua 1. -uilen 11a v. topa fuffu. -kun- 
ta nnan 1. -kunto nnon t. fuf furopniug. 
-uja an $. fuffuropare, göf. -ulainen 
isen t. fuffufdiigate. -kutan ttaa 1. 
-kuttelen telia ». f)a att topa fuffu, 
^a att Ifäfla. -kahdan htaa v. topa 
l^afligt fuffu. -kahdas tdr. -kaus uk- 
sen «. ^aftigt fuffutop. -htelen hdel- 
la ». topa ^afligt fuffu fitxa ggt. 

Kuksiua an «. flaffa. 

Kulaan l. -lajan Iata 1. -liscn sta r. 
fot(a, potta. -Iina an 1. -In un «. 
fott, peti. -aelen lla «. fotla fm^t. 
-ahdan htaa v. gifn>a plöi^Ugt forlau» 
be Ijub. -ahutan ttaa «. Uta ^ajligt 
fotla, pctla t. er. toib btitfanbe. -as 
aan 1. -ainen isen u. fotlanbe t ei. 
fiöbaube toatten, kulasvesi 1. kulaisvesi 
flöbtoatten. 

Kulea an u. glänfanbe. -ahka ahan «. 
ndgot gldnfanbe. 

Kules eksen «. c^Unbet to ib fptnntoifeu 
l^toatomfting lintt fäfte^. 

Kulha an 1. -Iho on «. fat. -ari in «. 
fatftoatftoate, gtjtflare, tafffpelate. 

Kuli in t. toali, tulle, ttipa, miblmaU 
ta af baf!. -ikka kan «. Idngte tnub 
ftix, Idng tt>at0, fa|U. 

Kulina an $. {Idfäb (kolaan). 11 Digitized by Google 162 Kul KiiliseD fe kttlaan. 

Raljaaa 1. -jailen fe fculju. 

Kulje . . . fe kalke . . . 

Kalju un «. bju))t totitUxx, fd&dber. af^ 
gnmb, a. fPaUig, umpik. fiMU utan of^ 
lop)9. «^uinen isen «. fuQ af toaiitiu 
^opat l. puttor. -jaan ja(a 1. -jatan 
ttaa i. -juttelen telia r. upDt^a toaU 
Un, f(ttoalpa, flubba. -jailen 11a «. 
fqtoalpo, gd loaggatibe. 

Kuljen Ikea 9. färba^, fara, hxtta i rö' 
re(ft» gd. -jeskelen 1. -leskelen 1. 
-lekselen 11a v. fdrba^ Hngfamt, 0dc^ 
f*. -Ikia an f. ta>anbrare, maan kal- 
itta lahb^^fttg. -Ikiatn atnen 1. -Iknri 
in «. tanb6^r^fate. -Ikeus uden t. 
toanbrtngdtinflanb, maan k. lanbdjf^ft. 
-ije Ikeen $, iiliMnl af rcrelfe fram« 
^i, on kulkeella 1. kulkeilla toara pä 

'f&tb. -IjiD tkimen #. forbon, ^oU, on- 
gen k. mettefdjlöte. -Iku lun #. fätb, 
»anbrmg, rörelfe, ehmfln k. lif^lopp, 
«(anti farfot, -mies, -poika frhtgs 
^t»fattbe mon, gcdfe, -lie befHt töäg, 
lielli on hyvft kulku Tp& tpögen dt gpb 
törelfe I. todoen dt fatbat. -Ikuläinen 
iten «. (rtngflrbfave. -Ikuinen tsena. 
krBar. -lokas kkaan 1. -lokki kin •. 
ftingflrl^anbe. -leksin ia p. fdrbad 
ffk 0^ bit. -Ijetan ttaa 9» forfla^ild* 
pa, fromfora. -jetus uksen s. forfling. 
-Ijettaja an «. fovftare, ferman. -Ijetin 
ttimen «• fotfttngdboti. -jetteleo telia 
t. forffa fafta, fmdU, ofta. -jetutam 
ttaa 9. (dta forjla. -Ikeun uta t. Ui 
fer^b, fromförb. 

Kölkkn kun «. fitnpt, -Ikutan ttaa «. 
gurgta (kurkku). 

Kulkku kun «. liiifndVI'» peilava on 
kuikalla (uiet fnop))a9. -unen s^n 
Hm, Itten fnep)>. -uinen i»en a. f no^:: 
pi^, af fne)»>ar Befldenbe. -IkuUinen 
isen a, meb {no)>))at fcrfebb. -kuloin 
ttomali «. utan fnop))* -kuttotnuns 
uuden t. fncpphti% 

Kaikotin ttimen ». fd^i^. 

Kulku lun 1. -unen sen dim, bieKta 
(koljen). 

Kiilkn un t. Itien l^dfhtot. -nas nuden 
t. ttdt meb citfa flora maffot.. -utan 
tUa r. {Iffa tnet fdbant ndt (kulkku). Kul 

Knllero on*, rnttb, txint, w, tör, Ihit 
-rran rlaa K -rtelen rrella 1. -roin 
ida 1. -roitsen ita 1. -roittelen telia 
I. -rroin ida 1. -rvoitsen ita K -rvoit- 
telen telia v. tuto, bldfa i Inr. -rroin- 
ta nnan t. tutning. 

Kulli in «. man0(em, suolik. Brccf. 

KuUoin, -Iloinen fe ku. 

KuUolan ttaa L -ttelen tetla p. Uita^ lldf 
fa i Inr (fe fcullero)^ 

Kulma an t. ffötn, fiba, «^kiTi ^omfien, 
joka kulmalta fvdn alta fauter, «ilmik. 
ttnuing, katsoo kulmain alla fneglat, 
kulmakarvat cg^nbr^n, kulmaluu ttn« 
ning^ben, taivaan k. en fiba af ^tttt^ 
mtln, pitftjfln L en afffilb tt*a!t af 
fccfen, kulmakunta fammanfattningett 
af fdban afflilb traft, kulmakunnit- 
tain traftim^. -ainen isen 1. -alliuen 
isen m, ^6mig, f}t ^ötn, fiba. 

Rulmehto don «. fadbrifma. 

Kulma un t, ^x&, fo)90t. 

Kulo on «. fieUtigt fldenbe gtd«, fmoff, 
-niitin dng fom fldd ^ortannat Ar, 
-ralkia elb i bet fjoldriga grdfet, ffog«* 
elbr -perä bet nnberfla oi7Ytffdmbft ^M 
i 9aätn, afdgfen dng^ttaft fvm Uit 
oflagen, -harja man tiH fdrg gutaf^ 
tig fom torrt grd«, -rastas bnbfteltraflr 
(turiu» piiei0pru»). -okko kon ä. tft 

meb fjoldrigt gtd< betimret ftdQe. 
-öinen isen «. vif X>& fdbdnt gtdtf, 
alakuloinen melanfeliff. -«oisaas uo- 
den «. Yifebom p& ficldttgt ^x&t, ala- 
kuloisuus melanfoU, alakuloisesti mu 
Ian!e(tf!t. -otan ttaa r. brdmta fjeldrtot 
gtdj, göra ffoglelb. -otun ttua v. bli 
förbrdnb. -oun uta 9. gnCna af fjoU 
drigt gTd«. 
Kulokas, -lokki fe kulke ... 
Kulokka kan i. baflpdfe {U»\i\ 
Kalpanne nteen r. gro)) l bjn|>t ^dUe 

i äat. 

Kuippa pan«. &Utn^(airptiemfM fUktifp), 

Kulppi pin 1; -Ippo pon t. fFdl, c0t&tU 

Koita lian •* gnlb, b^mr, dfflab, -kabva 

gnlbf&fte, -vaippa gulbflicfabt iä(fi, 

-laita gulbfant, leipftk. bet b9YBctt4t 

brdbet, velik. föta bvor. -ainen isen «. 

Af 9ulb, g^dene, fo^at, äl^^ti. -llaan 

liata •. f^g^Ha. -aos ukseii «. f$t# Digitized by Google Kul 

girttmng. -aaja aa #. förgljHart. -aun 
uta r. bU förjjjllt), afberbraga* mcb 
gulb. -aiiinatom lioman a. ofdrai^tlb. 

Kolle lieen t. bjupt larnöt, kullekuata 
nällag, affa fotn l^a bel i ett nät. 

Kolo ff kulaan o(^ kulun. 

Kulon aa «. neta0, ftttad, ad 5t. -a an 
*. nötuinjj, llituing, Stgong, foftuab, 
ajan k. tiWförbrif, heToisk. §5ilfanH), 
lopen k. Fnuttoraf; ^&p, tulisi kulta 
kaluksi jTuHe bet Ui gulb f<! att bet 
totäfted, -maa Ugtaiib, ^&it -uinen 
isen «. forfaflab, foraftab, foflfain. 
-ankt ngin 1. -ukki kin t. fofinab, 
(rpeiid. -uke kkeen «. ^toab fom fdr« 
täre^, gdv &t, foflimb. -otan itaa v. 
nöta, förtdra, ^jSfofta. -ulaa uksen *. 
ndtning, befoflnab. -uttelen telia «. 
fmäningom nöta, förtära, j)5fofla. 
-o vainen isen «. dtglenbf, {Ittbar. 
-umatoin ttoman a. oflit^ar. -utta- 
▼ainen isen «. förtdranbe. 

Ka1?e een 1. -eliua uksen «. mtnbte 
brtfma. -ehutan ttaa v. bi(ba brtfto>a. 

Kuma an «. l^molf, a. Blanf (kumia). 

Koniaan I. -majan ata 1. -miseu sta p. 
fnfi, tiäna, dterffaUa. -mailen 11a *. 
buKra. -minä an I. -mu un ». bdn, 
jfad. -mia an o. fufanbe, dterffaHan^ 
be. -mahdan htaa v. bdna tifl bof^igt; 
Itdmta. -mahdus idr. -maus uksfut. 
^^igt bdn, f(dmt, fmäU. -mahulan 
§dr. -mautan ttaa «. dflabfomma f^as 
figt Un, fmaaa tin. 

Komaro oa t. bnganbf jidffiting, olla ku- 
maroissaan ^IHa ))d att biiga. -rran 
rtaa 1. -rtelen rrella v. Buga, ära, ttll; 
Bebja. -rrus uksen t. Bngning, Böib 
^drining, tillbeb{aii, kiy kuraarruksis- 
fa gdr i Bugaube Halhung. -Haja an 
1. -rtelia an #. Biigare, fri?J)ore. -rrun 
rfiMi 9. Böja ffg framät, ftomluta. 

Kaniia an«. Blanf. -motan ttaa «. B(än« 
la, fPina (kamaan). 

Komina an t. fnmmin, ihmisen k. 
(cmrmm earvi), kangask. Bo^ot (pim- 
puutta ioxifraffd)^ koiran k. l^unb* 
fnmmin {ehwfph^Ugm afi9ettr§). -ai- 
oeii isen a, af fnmmin (kamaan). 

Komina, -miten fe kumaan. 

Komiska an t. ^alftä^ Ia)}^{läbf. Eiim 163 Kumma an «. Bef^nnerUg, itnbnlig, «. 
fSOfam^et, nnber. -asti md9, fddfamt^ 
Befl^nnfrUgt. -memmasti ad9. mer be? 
ft^nnerltgt -aniainen 1. -allinen isen «: 
ndgot befi;nner(ig, fdHfam. -ainenisea^ 
a. befpnnerlig, erisk. I. prink. fdrbele^ 
bff);nnerlig.-aan ata 1. -aelen«(/r.-aiten 
lla V. fonvdna. -astan taa 1. -astelen Ha 
1. -astun ua L -mistun ua «. förn)dnad. 
-astus uksen ». forn^dutng. -aksun ua 
1. -meksin ia «. ^dpna, bli flTagtnaf 
förtoänmg. -mitsen ita 1. -mi(an ttaa 
9. utfpöfa, göra nnbrrltg. -miltelen 
telia ». Mt ffg BefVnnerligt , fpöfa, 
inbiHa fig. -mitus uksen t. befpnnet» 
ligt ting, fpöfe, inbtdning. 

Kummi in «. fabber, kummin lahja fab« 
bergdfnjci, sylik. famnfabber. 

Kumminki, -moinen f; ku. 

Kummuras aan s, gumnfdforn, tu^dta^ 
bigt forn. 

Kumo on «. furjldbe (kumiska), ttgdtb, 
förgdrb. 

Kumo on «. fnT(^jeI))t tiKjIdnb, on ho- 
mossa &x ifutr, kaataa kumoon ftjeU 
pa i fuU. -oon ota 9. fnlllljelpa, 8)))}< 
Bdfioa, oml^n>dIfn)a. -ous uksen «. tniU 
ftjel)}utng, np))]^dfiiing, oml^mdlfning. 

Kumotan fe kumia. 

Kumpahun, -päre, -pele fe kumpu. 

Kumpi, -painen fe ku. 

Kumppani 1. -ali in «. famrat. -nuus 
uuden t, famratffa)). -nus^ksen y. 
en af fomroterna. 

Kamppu pun «. fom^jtiment. 

Kumpu n>mun 9. I^otme t fdvr, fnlit, 
l^pmpel -päre 1. -pele een r. (iten ^j;m^ 
vei, finnmel. -pahun ua 9. pöfa upp 
l^a{ltgt, brcppa fcam. -mpuun mmuta 
1. -mmun mpua 9. uppttdUa, fram:: 
todffa, pöfa npp, B^ia ^. 

Kumsi in «. (iten riobtett ^{I i dav. 

Kumu fe humaan. 

Kumuri in «. (itrt motn. 

Kunehdun htua v. flelna, forfina, bom# 
na, Ui jlnt. 

Kuni pri, fdmiba, fdfom (ku). 

Kunin ia 9t flöfa, )vdrbdlc|l föfa. 

Kuningas nkaan t. fonnng. -ngatar tla- 
ren t. brottning. -nkuus uuden t. fo» 
nungatodrbig^et. -nkaallinen isen o. Digitized by Google 164 Kun FoniingdCig, {11119(19. -nkaallisuus uu- 
den 9. futi9lt9l^?|. -nkaallisetli mdt. 

Kunnas aan t. fttSf. -ainen isen «. fuO 
meb fuKar. «ake kkeen «. l^^mpeL 

Kunno fe ku 0^ kunte. 

Kunnia an $, ^eber, ära, kunnian pyyntö 
drcl^fluab, -verkko I. -verho iuugfru? 
bom, mobom. -ailinen isen^o, j^ebet^ 
M^0 ärlt^. -allisuus uuden «. ^eberlig» 
l)ft. -allisesii ai», ^berltgen. -ioitan 
ttaa 1. -ioitseu ita ». I^ebca, ära. -ioi- 
tus uksen t. ^eber0bctDidntH9, ^ögaft^ 
ntita. -iottielen leila 9. ^ebra, 4ta 
fortfaranbf, l>rifa. -ioilutan ttaa v. 
Uta ^ebra, ära, 9dca ärab. 

Kunta nnan t. onifi!n9r omrdbe, foin« 
mun, U%, Bola9, seurakunta förfam* 
liitf), kansakunta folfei t fin ^tll^et, 
k]flAk. bi^atag, kymmenk. tmb pa^tu>, 
kirkkok. f^cfoifäU, laulak. nämb, per- 
hek. famtij, valtak. rtfe, kihlak. l^ärab. 
-nnitan (taa «. afbek i U%, omrdben, 
kunnitlain logU)!^, trafttoitf. -ainen 
isen 1. -nnaliinen isen «• l^t. Xa^, 
troft, f ommunaL -aisuus uuden i. -ai- 
lisuus uuden «. fommmtalanbe, 9emen; 
fam^etdanbe. -alainen isen $. bombe 
i fommun, biflnft^bo. 

Kunne nteen «. intt9(fnin9, fpdr eftct 
trocfnin^ (ku). 

Kunto nnon iMx^M^ti, fövindga, bu9« 
ti9^et. -nnotar ttaren #. fotmä9a!i^ 
gubtnna. -öinen isen a. buglig, ffidf* 
1(9, fdrm69eti. -nnollinen isen 1. -nno- 
kas kkaan «. bu9lt9, bti9ti9, anfenCig. 
-nnollisuus uuden t. bu9li9^et. -nnol- 
llsesti mdo. buc^Iigt. -nnotoin ttoman 
«. bd(i9, of!i(ni9r oförmögeii, ott)m))lif). 
-nnottomuus uuden «. obu9(i9^et, ojf idf^ 
ligbet. -nnottomasti ai9. obu9H9t. 
-nnostun ua 9. bU bitgUg. 

Knntsahdan htaa t, btmpa ueb. 

Kunluri in «. ren6eultn9. 

Kunlus ntuun «. 4drt9 reti, Sdrig 
bäfber, kuntnsvaadin 4dn9 rento. 

Kuoha an «. teflifet, fdbb. -hitsen ita 
V. fnopa, 9ä(ra. -hari in 1. -hitsiä an 
f. fnopore. -hilus uksen «. fnö|)nitt9. 
-hilas aan «. fnd)}iii9, fa^rat, -kukko 
fapuu. -ho on #. fafherabt fÄr. -hi- Kuo 

tili Itiinen #. liumfl^. -hitutan ttaa 
9. Idta fndpa. 

Kuohaan ata, -ailcn lla = kuohua, 
-uilen. 

Kuohahdan, -bakka fe kuohun. 

Kuohiistan aa 9. b^gra. 

Kuohkia an «. ))df!9 , lucfer. -keus uden 
#. pöflg()et. 

Kuohku un «. frabga. 

Kuohiaan Iata •. löbbra. -lakka kan «. 
löbbrig. -laisuus uuden «. löbbrtg^t, 
{iHmmig^et. -ioitan ttaa 9. (dta többra^ 
fptimma. 

Kuohun ua 9. pöfa, f)uba, ftoäHo, frabga, 
fFiimma. -u un «. {lum, frabga, bräu« 
utng, -savi podUra, kuohusammal == 
rahkasammal, -unto nnoi^' f. V^iuoB» 
fliininiu9. -uma an t. firibafie ^dUet 
i eu ford. -hina an «. pödning, frä^ 
ning. -hio on «. pöftat meb ^mitmcfa 
beu)uxet färr. -uilen ila «. pöfa, fmdtla 
fmdningom. -utan ttaa 9. UioL pdfa, 
fjuba. -utus uksen «. framfaUaubet af 
pö^mng. -uttelen telia 9. läta fotd^ 
ningom pöfa upv>. -hahdan htaa 9. 
pofa, fräfa tift l^afligt. -hahdus »4r^ 
-haus uksen ». l^aflig ^»u^ning. -hak- 
ka kan 9. pofig, mör. 

Kuojus uksen 9. ufting. {loiigeL 

Kuokka kan 9, grä^a, dfec^atla, -vieraa 
golflldnbarc, fn^Ugdft. -kin kkia 9. 
grdfta, Iftacfa upp marf, fraffa iiVi 
(meb ^o^oar, ^orn), toara g^lfftdnbo^ 
re. -kinto nnon #. 9räftntua. -kiske- 
len Ua 9. grdfta fmdtt. -kaisen sta 
9. taga ett gröfbag, fraffa tilt l^ailigt. 
-kkelen keila 9. fraffa fmdningom, en 
efter annan, -kko kon «. grdftlat^ 
-kos oksen «. uppgrdftabt tiU^dnb, 
gräftlaub. 

Kuokku kun 9, frabga. 

Kuoksa an «. drdgammal b&fioertinge. 

Kuola an «. bregel, -suu bregeUrut. -«i- 
nen isen «. breglig. -aan ata ». bteg^ 
la. -ain amen «. pi, -met miintag i 
betfet. -asin imen ph -met xxISa&x* 
rar pS l^äflen. -astan aa 9. ud^bregla. 

Kuolen lla «.bö^aftbUr jalka kuolee fo« 
ten bomnar, sydfln k. (jeriai fmdrio^, 
ruoho k. grdfet fönotfinar,^ pakkanen 
k. ffiben {Idr fig, kuollut l|ha bebfött, / Digitized by Googlp Euo 

kuollut Teii mttt fjfuttn flelnob Btob, 
koolleen koura onnbunfe (p^fyp^Hmm 
fili» mot), -ema an t. böb , kuolemaa 
kukka = sammakon kukka, kuoleman 
marja = kArmeen marja, -evainen 
isen a. bcbUg, bö<nbe. -evaisuus uuden 
M, bcbti0()et. "lo 00 1. bdb. «eoto nnon 
». böeubet. -Iin imen t. bdbdndrlje^ 
-Tuode böbtfböbb, -tauti bobifjufboni, 
-hetki böb^flunb, -uhri bcb«ojfer, -huo- 
kaus bob^fucf. -lia an s. ben fcm bör, 
böenbe, lyö kuoliaksi ildr i ^jäl -lio 
on t. ai, böbt, on)^tti|^ ting, ffröp, 
neulan k. nd( mrb afbnitet daa. -lut 
uksrn «. böblti((ftjnb, on kuoluksitsa 
&t i böb^HfljlJnb . puollkuoluksissa 
lalfböb. -eskelen 1. -ekselen lla 9. 
H (Jn<|famt, 1)a faHanbefot. -eskele- 
mos uksen «. faflanbefot. -eon uta I 
-eennon ntua v. bli »anmäfttg, bctnuo, 
totena, -elän tlaa ». bobo, iföta en 
bdb^inf, k. lain u)i))l^dfn)a lagen, k. 
voimat ftcfa fraftemia. 

Knolkuna an t. q\t9 tallffcg. 

Kuoma an 1. -anen sen dim, tamxat, 
fabber. 

Kuomen enen «.(cge. -ennän ntaav. f!afa 
nt r&ben nx ^almtn. -enoitan Uaa 9, 
läta ff af a, todggjld fäb. -minä an 
«. loge. 

Knomi in t. ftit^dbe. 

Koomikko kon «. ttf^, toäf. 

Kuomu un = kuomi. 

Kuomuelen lla *. raba, fidUa. 

Ka*on oa •. ftdfad. -otan ttaa *. 

framfaHa frähtmg, todmiad. -otus 

oksen t. hdfning, »dmielfe. -ottelen 

telia «. frdfatf fmdntngom. 
Kuona an #. ftagg, tn^nnadn. -anen 

sen dim. flagg. -ainrn isen «. flaggig. 
Ka*onnutan ttaa = ku*otan. 
Kuono on s, no0. -öinen isen «. nofab, 

pitkAk. Idngnoftg. -ollinen isen «. meb 

ne€ fdrfebb. -okas kkaan e. florncflg, 

^6anofEg. -olainen isen «. menniffa meb 

ntttdenbe mun, Jtafmu(f. 
Kuontalo on t, liniott, uUtoit {f)toah 

fom pä en gdng fdttef }pä rcdeti tili 

ftnnniiig). 
Ktioonun ntua ». tiflfriffna, ni?»)ftiga Kuo 165 frdn (dbben, toafna. -utan ttaa t. 
nr))todcfo. 

Koopa Tan s, fo(fa (huopa). 

Kuoppa pan t . gvo|). -anen sen 1. -ppo pon 
1. -pponen sen dim titen gtop. -ainen 
isen a. gro))ig. -po on 1. -pus uksen 1. 
-puinen sen dim. fifta "bavmt af eii 
mober. -ppero on t. Idg gto», grot^^ 
aftig^ei. -pallinen isen d. fom f^at 
grop, en gro^ fuQ. -ppaan pala 1. npit- 
sen ita 1. -ppaelon lla «. uebgrdfioa, 
fdtta t grop. -ppaus uksen «. nebgrdf^ 
niug. -pin ppia r. göra gropar, flaffa 
i jorben, ffubba. -putan itaa •. fraffa 
i jorben (ff. ^fötian). fTiibfea fig (ff. 
I^ften). -paisen sta •. fraffa titt 
en gdng. 

Kuore een t. nor^ (kuori). 

Kuori ren «. jfat, barf, boett, -kisko 
ofborfning.-men isen a. ffalig, barfig. 
-reilinen isen a, meb f!a(, barf, boett 
förfebb. -ikko kon #. f[albiur, m«f la. . 
-rinkainen isen 1. -riainen isen ». 
falbagge. -in ia v. ffala, ofbarfa. ut^ 
iiaäa. -re een t. grdbbe, -kokkare 
grdbbfafa. -ritan tlaa 9. (dta jfala. 
-rrun rtua ». bilba ffal L batf, öfmet* 
bragad meb gcdbbe. 

Kuori in $, ä)ov. 

Kuorma an t. laf, -kirje forfebet. -al- 
linen isen a. meb (a$ f&rfebb, ett (a$ 
fnHt. -aTa an a. {!r);mmanbe. -asto 
on ». fantUng of U^, txanS\>ovi. -aan 
ata l. -ailen lla 9. göra Uf. -mitan 
tlaa 9. bela laflnn^, kuormiltain 
laftal^. 

Kuorre rteen s. neberfio fömmen i jfc^ 
plogg. 

Kuorsaan ata I. -sun oa 9, fnarfa, 
fnifla. 

Knorskan kaa 1. -snaan nata = kuorsaan. 

Kuoru un «. urgtöpning, urgr6pt ting, 
ft&U -OS uksen t. ))u)>)?a. -ustan taa 
9. urgrdpa, ur^dlfa (kouru). 

Kuoseli in «. fpinnrebfFop, befldenbe af 
1) kanU fdtet. 2) rarsi {foftet, 3) lapa 
}p& f)\oiiUn iotttii biiibad, 4^ Tirttin^ 
fuurran, fpoleii, pnbon, 5) sesrA rin^ 
gen fdflab i dnban pd ivdtttind för att 
uuberl^jelpa rnnniugen. 

Kuosi in #. fcrm, mciifler, fafo». -iks Digitized by Google 166 Kuo kkaan a, to^Cbilbab, fafourtab. -io on 
». i ff. lyttök. flirffuärta. 

Kuoska ao s, fdbot. 

Kooste een «. l^alfmulet, atirioko od 
koosteessa folen ^imx irfe f (att, -ilma 
l^alfmutet v»dber. 

Kuosu un = kousa, ojan kuosa uppg 
j^djntng entfUan ^logfaror. 

Kuolta tan ». flam, dfja, l^inna, oaiu 
feuligt ting.-tto lon i. -ttu tuo #. l^iima, 
f!i;n!c. -tus uksen #. ftarfave, fmnjlate. 

Kuova an «. ett {lag^ ffoplagg (kuopa). 

KuoTi in f. fpof, uunbfpole. 

Kuovia pia = kuopin. 

Kapaan i. -pajan atä 1. ^pisen sta v. 
ftamra, toädnaa. -pastan taa I. >pasie- 
ien Ha 9. {lamra, fuofa omf riug. -pistän 
aa 9. läta {lamra, äflabfomma miUer. 

Kuvas paan $, iidtpte. -vahinen isen 
Jim, littt jlote. 

Kupari in «. toppav. -inen isen a. of 
fop^ar. -roitsen ita v. fcppra. 

Kuve peen #. Ijumlfe, jiba, näreet, -liha 
löffa föttet emeUon reffcen 0^ l^öft, 
kflsi kupeessa ^anb i ftban, vuoren 
kupeet berget^ fluttanb^ fitox, näreet, 
-veseksent. !öttcti toefa lif»et, flal* 
fiba. -peudun utua «. (dgga ftg pd 
fiban, -erran rtaa r. fpduna Bdlte 
frtng loefa Ufmet, l^ögfdrba^ (kupia). 

Kupera an a. fupig, ]&tt)dlfb., utdlööibt 
aröpt, fouöcr, kuperkeikka futlerb^tta, 
Oacf^Umla (ackUlea mille foUum). -ruus 
uuden ^. fupig^et, -asti adv, fuptgt. 
-rehdan h taa v. fm))ga fram frof^ 
ttjggig. -pertelen nrella «. tuntia om 
(kuvera). 

Kuperias aan l. -aioen isen == kupera. 

Kupia an a, fuptg, ^tcdlfb, -leipä p6; 
ffgf ti>d( jdfl Btöb. -peudun utua v. 
£ti ^todlfb, ^ivdlfma flg, pftAkupeutui 
häneltä :^an ficf flora egon, toi^tt tj 
l|h)ab §au ffulf^ tdufi^ (kuve). 

Kupina an «. ftdba. 

Knptnas aan s, ftflHdfa. 

Kiipisutan tta = ku pistän fe kupaan. 

Kupittaa aan «. J(up))td fdUa toib l&bo. 

Kupla an «. BIdfa, bidbbra. -lu un s. 

m\a, Mdber, ftabbfrof. -lukka kan 

\. -luska anf.bnbbla, fleda, -lakka 

. kan a, fnd meb bI5for, -sana qtoitf? Kup 

]^. -Jaan Iata 1. -Un ia ». {td fild< 
fpr, Bldbbrot. -listan aa •. djiabfoin* 
ma btdbbror, t. et. fimma, b^fa fd aii 
ttattnet ftdr Bldbbtoi;. -lus ukaeo; «. 

gwttg?9- 

Kupo von s. fdrftoe, Banb. -votan ttaa 
*. bela fdrftald, kuvottain fdrftaU. 

Kuppa an «. !uoU buta, ftöte, kuppa- 
tantti f^p^tiid, kuppaheinA ===karTa- 
kellukka. -H^pelo on 1. -ppeloinen isen 
$, liten fnöl) a. fuötig. -ainen isen •• 
fnöUg, fuU meb hitot, -ppelebdan 
ktaa 1. «peilebdan htaa 9. giip))a. 

Kuppaan pata v. {oppa. -aus uksen «• 
foppniug* -ari in «. foppate. -autan 
ttaa 9. Ilta fop^a. -ailen lia *. fop« 
pa fmdtt. 

Kuppi pin #. fopp. -inen isen d*m. lu 
ten !opp. 'pillinen isen «. loppegan^ 
be, en fopp futt. 

Kuppo pon 1. -ppu pun =: kuppa, 

Kuppuroitsen ta «. fld funetb9ita. 

Kupsaan sata v, fixipa, fiubfa. -akdan 
hlaa p» binipa neb. -ahtelen hdellav. 
bimpa en eftet annan, flubfa ftera ggt. 
-ahdUs sdr. -aus uksen «. bimp/fldt. 
-sulan ttaa 1. -ttelen telia 9* tdta 
flöta, ftubfa. 

Kupsio ia = kupaan. 

Kupsu un $. f!{!btdfo, en fom meb Uft 
U »dtb Beröftöat tönen af non, fptatt. 

Kupu vun t. frdfma, fnoi, kaalin k. 
fdl^uftonb, kupukaali l^u^ubfdl, kn- 
putakki xoä meb tpfot ofmet «ona. 
-unen sen dim, liten frdfqKi, Inot 
-uinen isen I. -uva an I. -vukas |(kjtan 
a. f notig, tnpiQ, bufig. •»url in «. ftou 
buf. -ula an 1. -ulainen isen 1. -Hira 
an L -urainen isen dim, liteu 'f nö(, 
bu^ta, kupulaselkä pu(fetr|;gg, -ukka 
kan «. Hotfotmtgt, bu({ligi thi^, tunb 

bofa, ndcfro* {nymphuta}. » 

Kura an f. tx&ä, dQa, tott, -tauti bi« 
axxf)t, -puoli toenfter, -kiai »enftro 
l^anben, on kuralla l^at btattl^e. -ai- 
nen isen «. trdcfig, gv^Uid* -^^^ ^ 
j. biart^e, on kuratilla ^ar biatv^. 
-rittu tun «.^ tt>enftet^>dnbtl . 

Kuraan 1. -rajan ata 1. -risen sta ». 
futta, pcxla, bnltta. -rina ant. peti, 
buUet. -rimus uksen #. l^mtfköel i Digitized by Google Kur 

fitönt »rali^aQ KUa p» Iftftflidi furta 
I. n. bl toatten l^ftfligt aftiitnir* -rah- 
dlos $dr. -raus aksen j. ^afitgt )7cr(» 
BiiUer. -rahtelen hdelU r.l^^toifur» 
ta ffera ggr, fnotfa, fmjjia. *ri8tan 
taa<ri Mta furia, povia, hi^ta, l^o)?» 
)>reSa, qtodftva, fIrVDa. -ristiis uksen 
«. ajiabfommanbe af furmtng, qtt»4f^ 
ning, flrt)pnin9. «ristclen lla 9, ^op« 
^repa fmdningom, qtoäfiDa IdngfamI 
(Jcure). -rifllun aa i. -rUtaun ula 1. 
-ristaudun utua «. BU q\o&ft>, j)t)7t>od. 

Ruras aksen I. -asin imen «. {lagtoetf^ 
tl^, tlvibba, Ilot, fmärb, fuif. -aksut 
uen dim, Ittet fEagto>erft^g. 

Kare een «. ri^ufa, fPr^uira, itnfn6r))« 
ning, -nuora bragbanb, fnotpBanb, 
-suu tillfnöcpt mun, ml^uuiii^ meb 
bragBaiib (t er. i pmi), -liivi fnot^ 
lif. -einen isen a. tn;nCig, fEr^nfUg. 
-eisuos uuden «. t^nfig^t -eisesli 
md9, r^tifigt. -^hdun hiua I. -eennun 
ntaa v. Tl^nfa^, jtt^^ntki, famman^ 
1!rum)7tta. -etin Uimen s. fnör))utngd« 
totxtt\)Q. -ro on f. tvn^a, tiOfuöcpnutg, 
-nuora = kurenuora. -ron oa 9. 
ttddla, rt^nfa t l^ot>* -ronen sen t. 
trddlare, ffröbbarc (fpforb). -raanra^- 
ta 9. xr^ixta. -rasen sta v. t^ufa ^a^ 
ftipt fnötpa ( kuraan). 

£an in .«. fätt att l^anbla od) (efba, 
^l^anbUng«fdtt, tuCt, aga, silla kurin 
))d fdbant fättr monet kurit m4nga 
fäti, hxt», pitU kurissa l^aHa i titft, 
joka karilta frdnalla^ätt. -inenisen 
fft. fdtt, sen kurinan fdattab, pahan 
karinen elofartab. -reellinen isen a. 
fonfli^ »V^fuH, egfnfimug. -rielenl. 
-reilen lla v. itit ftg tU^fuUt, fottfl^ 
lAbt, g^cfta. -ilan ttaa v. inlta, aga. 
-ittaja an t. agare. -itus uksea «. 
tuftau, oga. -ittelen telia 9, tnUa 
fmdningom. -itotan tlaa v. Idta aga, 
Idiä tufto. 

Kurikka kan t. f ((i))))trdb, ftiiB^a, poikak. 
^oiffnl^fet. -ainen isen dim, {{Ui tiappf 
itSt, Itien Uuhha. -koitsen ita 1. -koin 
ida 9. !ta))))a, bulta. 

Karisen y *-imufl, -istan, -istus fe ku- 
raan. 

£arit«ii, -itus fe kuru Kur 16f Kuritio fe kura. 

Kurja an «. arm, etdnbig, beflagatt^/ 
koärb. rjuus uuden $. etdnbe. -asti 
md9. eldubigt. -anen sen dim, n&a\>f 
elÄubig. -allinen isen «. etdnbig. •^•m-* 
suus «. eldnbig^ei. -allisesti adt. r« 
Idiibigt. 

Kurki rjen «• irana (frmt einerem), vojOm 
k. ^aubtaget i ^togen, plogftjeKt, kurjen 
sAAret )etu fom fotena ))IoaBlan(arbenia 
(ojakset) meb gajfeln (a^hrat), > hirsi 
(rc)}Vdd, kurjen herne )»iätx («<c<c 
eraeea), kurj«n kello btdflcifa (««m- 
p^mula), kurjen kukka Bocfblob (e«N- 
pmllmri^ poiygonutum) , kurjen kap&le 1. 
-jalka frdCfotter, l^ummelföttev (cmm- 
rum pmlmtir4), kurjen miekka fiodtb^' 
(ilja (Ms pteudacorus), k. nokka |lor(« 
ndbb (gerMnium)^ k. papu 1. k. riista 
= yirna, k. pilli Mmbndflla (M^mu 
$trieta)j karjensiipiaita =z pystöaila, 
Kurkijoki ,f(ronoborgd fQ^eu. r-iaine« 
isen «. iafd^. -istan taa I. -telen lla 
9. iiffirdda beu Mngg fialfen, Utta v^ 
lura. -kistus uksen «. l^al^utftröcf uing, 
ilttiung, turniug (kurkku). 

Kurkio on t. flarf fot0. 

Kurkku kun «. ^vupt, f^aU, vAäri k. 
lordngfltupe , meren k. fmalt ftdtte i 
^aflDei, Dnjarfen» kurkun kansi I. kän- 
nin tungfi^dnn, kurkun solmu ftvnpt 
fuöl, abam0d)>ple. -uinen isen «r. ^aU 
f!g. -kuUinen isen •. meb ffoli nU 
tuflab, en ffaU fu((. -kulan tlaa *. 
giirgla (kurki). 

Kurko h&nen tiesi fiidftoetn toei. 

Kurkotan ttaa, -Itelen telia , -tus oksen 
==s korotan, -ttelen, -tus. 

Kurmistelen lla v. morrar gorma. 

Kurmitan ttaa 9. mdtfa, fdtia m&du 
-mu un s. 'm&xU, 

Kurmo on 9. ^Up% omdtiltg, maito&U 
{are, miflndjb, itdipfam, -lebmafofem 
fidngar anbra, -ahka trdil))ften fdrtng. 
-oon ota *. äta g(iU>ffi, {lufa. -otan 
ttaa s. ffcdmma bott, iufia, 

Kurmu un t. endrig get. 

Kumu un «. mouanbe, trdtofam, on 
kumuUaaa dr kotefig. -nan aa 1. -nin 
ia V. motra, fnorra, f utra (fdfom l^a(« 
fett koib bri^ning, bcb^fafl). -nahdan Digitized by Google 168 Kur htaa V. tnxxa iiU fjdfti^t -nuan nuta 
r. motra, toara trdtofam. -nulan tlaa 
9. maxta pä, tx&ta p4. -outus uksen 
s, morrante, trdtanbe. 

Kuro oa t. utfirdcft flÄtfning, korva on 
kurolla otat 5r utfirdcft, katsoo ku- 
rolta fer mfb ftamtäcft l^ufroub. -otan 
ttaa p, flröcfa f!g efter n^U -ottelen 
telia $. firärfa fig fortfaranbe. -otus 
uksen $. xit^tääinnQ efter iigt (kure). 

Kuron fe kure. 

Kurupa pan *. {aeolopax) lehlok. I. mä- 
'kik. morfntfa {#c. rutUeoin), isok. bub* 
M becfaiiu (»c. «ia;<w), keskik. enfet 
be^aftu («c. galUnago), pienik. l^alfeil^ 
UI betfa^U («e. gallinula), suokurppa 
fpof, suokurpan nokka fpofndbb, f am* 
tldbb ierodium eicutarium). 

Kurpponen sen #. tttbcn |Io. 

Kurppuinen isen a. Jfr^nftig. 

Kiirrilcas kkaan = kärrike. 

Kurritaa Uaa 9. )}ipa. 

Kurru un *. fajlffifaa, trifla. 

Kursaan sata I. -saelen Ha 1. -sastelen 
Ha V. frufa, Xo^nxa ceremoniö«. -saus 
uksen #. fru^ntiig. 

Kursin ia 9. tr^cfla. 

Kurska an $. {tuffig qtoittno* 

Kurskun ua r. fnafira, fua)})>ra. -utan 
ttaa V, fnafira t>^ ugt. 

Kurso on «. fanft jlötte BetDutet meb 
buffar. -sikko kon /. Bufffndr, rid^ög. 

Kurita tan $. tcdf. -tikka kan «. troja. 
-ttaan tala 9. tdcfla, fnör)}a tl^cp. 
-lun ttua I. -lislun ua 9. btt ^op^ 
{Itiimjjen, fnör^t, trStfta^ i l^op. -tutan 
ttaa 9. ^opfnöcpa , ^optrdd (a. -tiu tun 
1. -tii tin *. |fri;nf(a. -ttunen sen 
Jim. liteii {fn^nfla. -ti uinen isen «. 
tlrl^nfltg t. Subea {!c. -ttuisuus uuden 
«. {fr^nftig^et. 

Kuru un «. bjup fdra, tniubre Bugt, fM^ 
fEgfl^öni, ofl,kurujuuri rot fom fanu 
manbinber Uivx meb lidfiuen pd fart^g. 

Kurva an «. l^ota. 

Kur?i in 1. -ilo on :=. kuovi. 

Kusi sen «. pif, mennä kuselle gd att 
pipa, tervan k. tjdrtoatten, kusinurmi 
I. -ruoho =: pihannurmi, koiran ku- 
sipuu =:paa(tain. -inen isen «. urim 
l^Utg, k. terva ti^nttenl^aUig tjdva. Kus 

-iäinen I. -ilainen isen «. m^ta, ka- 
siaispcsa 1. -keko mtfX^tid, kusiais- 
nokkonen etterudflla {urtiea uren$\ he- 
vosen kusiainen fiioppat, mortdg (pe- 
lygonum 9itipMrum). -sen sta 9. pi^Cl, 
-seskrlen 11a 9. pi§a fmdtt. -setan ttaa 
9. brifba pd urin. -itin ttimen «. dnb? 
tarm f}oi fl{!ar. 

Kussakka kan «. bdlte. 

Kustannan ntaa v. pdfofla, befofla. -qh- 
nus uksen «. fofhiab, befoflnab, om^ 
foftnab. -antaja an *. befoflare, för* 
Idgi^are. 

Kutain aman l. -ama an pr9u,f)V^ii{tn, 
^n)etn fom (ku). 

Kutaisen fe kudon (kulo). 

Kutale een t. trafa, lum)), tordfling. 

Kuten fe ku. 

Kudei^ ted 9. tefa (cm f^jQ. -tu dun #. 
fifftef, köy kudulla beföfa lefplattf, 
kudulla käynyt fom dtertDdtiber frdii 
tef plattf, romtom, tom. -ti din «. mdngb 
of tefflfF, jlörre famling. -detan ttaa ». 
ma Uffen lefa; olfira fffl, fduga leffljr. 

Kuteudun utua = kutistuu. 

Kuti din t.fafl^et, fldnbaftig^et (kuden). 

Kutilas aan =i[ulaie. 

Kulin ia 1. -tiin tita 9. f lia, fdnna titU 
liug. -isen sta 9. fittla, röra« fittlante 
ff. lo?)pau, furro. -ina an #. flinlng, 
ftt;^a»ibe (. furronbe törelfe. -inen isen 
a. fittlig. -isuus uuden t, fittligl^ei. 
-itan ttaa 9. f ittla ngn. »itus uksen «• 
!itt(ing. -ittelen telia 1. -teloitan ttaa v. 
Iittiä litet, fortfaranbe. -telehdan htaa 
9. fittta l^afligt o(^ Utet (kuti in/.) 

Kuti, kutti int. ttttop of fittlonbe, af 
ffobefröjb. -titan ttaa «. fdga futtt. 
•ittelen telia 9. gldbjad ofioei: atinon# 
motgdng (kutin). 

Kutis ini, utrop toib bortbrifhing. -stan 
taa 9. ropo futid, bortbrifiDO, fam« 
mantrt^ifa, fr^mpa tl^op. -stnn oa 
9. bortbrtftDo^, fammanprefad, l^op? 
{Irumpna. 

Kutisko on t. ffogdfndr, tltigffcg. 

Kutjakka kan «. lammet ffdlm. 

Kutjale een = kutjakka. 

Kutju un «. gungfll;, -savi gunglera, -maa 
gutiganbe marf. -^un ua 9. gunga. -utan 
ttaa 9. tdta gttngo, gtmga )^a fl^. -m- Digitized by Google Kut 

telen telia 9. gttnga Ungfomt, fortfa^ 
tanbe, gd UHigganbe, Ungfamt. -aste- 
len 11a V. föta, braga fig from. -jeh- 
din htia •. föla, göra flöpigt, Idngfamt. 
-jahdan htaa v. böja flg l^a^gt, gifiva 
tfter (för flag, ftet ff. en böjlig qtoijl 
m. m.), -us uksen «. fötare. 

Kutka an «. {ttiifa, ftttling (kutko). 

Kutka an «. fittlittg, ftdba. -un ua 9. 
flia. -utan ttaa 9. ftttla. -utus aksen 
«. ftttling. -uttelen telia r. ftttCa fmdtt. 
-kelma an s, fittthig, Brdnob. -tritsen 
ta 9. Hia af (rdtmb, toaxa Brd. 

Kudon toa 9. tväftoa, fitdPa, binba nät, 
Bpgga. -tous uksen ». toäfning, flitf* 
ning. -toja an #. n>äfh)are. -de teen 
«. inflag i toöf, miber mäfntitg, flt(!« 
ning, kangas on kudesuulla to^fmen 
äv \i)p}p\(itt 0$ förbig tiU U)äfhtng. -din 
timen #. lodfnabd I. flt(farbete, sukan 
k. unbet Hidning toaranbe firnm)}a. 
-telen della 9. »öfroa, liicfa mafligt. 
-delma an • tioäf, ^t(fabt. -dnian 
ttaa 9. läta todfkoa, flidfa. -täisen sta 
9. n)äfu)a, flt((a ^fligt, kutaisniekka 
fjortcl (kuden). 

Kutri in tAod, f^äxUd. -inen isendlm. 
Itten toe! (katku). 

Kutsistun aa = kutistan. 

katson aa v. faUa, Benämna, inbjnba. 
-amua uksen #. fadelfe. -aja an t. 
fallare, Bjubare. -umes eksen «. faU^U 
feorb, bendmntng. -n un «. !a(Ie(fe, 
jjubning, b|nbare, -vieras Bjuben gäjl, 
pi. -at b{iibntngar, falad. -uinen sen 
«. Binben, faUab. -unto nnon #. Bjnb* 
nina. -si in #. bjuben gdH, fabber. 
-aelen 11a 9. Bjuba ^eca ggr. -ulo on 
9. Bjinbnltig, falad. -utan ttaa 1. -ut- 
telen telia 9. l&ta Mia. 

Katti fe kuti. 

Kuttu tnn ». get. 

Kutna ttuen 1. -tulainen isen = kum- 
moinen fe ku. 

Ktttoli in 9. muifa {e9regonvt tituia). 

Kutu fe kutee. 

Kntus uksen «. fölare (kutsus), lutf. 

Kotvana an 9. ttafa, totdftmg, lammet 

Kotveikko kon t. färr. 

Kuu kuon «. mine, feti, ylikuu n^, ala- 
koa neban, uusikaa n^dne, täysikuu Kuu 169 futfmdne/ kaa pimenee mdnen fotmor^ 
ia$, kuun vaibe m&n^iftt, kuokaasi 
mdnab, kuukautinen I. kuutiainen mif 
nob^ gammat, m&nabdrafanbe, pL kuu- 
kautiset 1. kuun menot 1. kuutanti 
mdnab^regtor, kuukausittain mdnabtd':: 
gen, kuut 1. munaskuut njurar, njur« 
talg, paljo kuula nu;cfet taig, s)ö kuik- 
sensa ättt ftg ttl( fett, kuukupu ifler^ 
Buf (kuuksi pAiväksi , kuuna valkeana 
fe ku). — Kuuhut uen dim. liten m&t 
ne, md tie Iida. — Kuinen isen a. m&f 
nab^gammat, fet, tafgtg. — Kuutar 
ttaren 9. mdngubttma. -tama an L 
-tamo on 9. mönjien (=koua valo), 
kuutaman kujeet mdn^pl^afer. — Kuui- 
linen isen a. mdnabttig, ^t. mdnab. 

Euuja an s. fet fiff, infjd(ar. -anen sen 
tfjm. liten lar, lardring (kuu). 

Euukainen isen 9. lafftcifa (garrulmt in- 
fauitu»), 

Euukeli in 9. fdvingff^, a|!fid Oife0p9r' 
d0n h0m$ta), 

Kuukka kan «. l^alt. -kkaankata 9. 
l^lta, linfa. -aus uksen 9. l^altntng. 
-kun kkua 9. Bli l^lt, f}u))a. -kahdan 
htaa V. {linta mot. -kabtelen hdella 
9. fla))pla. -kistan taa 9. Böja neb. 

Kuukuna an = kuukefi. 

Kuula an 9. buta, Bö(b, fula. -lema an 
9. ]^n)alf. -letun ttua «. fd BUfor, 
Bulna, ftodKa m (kuhlo). 

Kuulas aan 1. -akka kan 1. -^kas kkaan 
1. -lea an 1. -ava an «• bunfeft {fi« 
nonbe, l^alft genomf inlig. -lens uden 1. 
-lavuus nuden 9. bnnfelt f!en, ^alfge« 
nomff inlig^et. -lian haa 9. ffomta, ffina 
igenom. -loitan ttaa 9. ff ina )}d afHiSnb, 
flomta igenom. -Ito Ilon 9. genomffrn* 
iig^^t glan^. -lletun I. -loitun ttua 9. 
BU genomffinlig (kuu, kuulen). 

Kuulen Ua 9. ^xa, ^otfamma. -Ha an 
9. ^drate, sanank. d^tare. -liainen 
isen o. ^ötfam, pl -set It^ning^atad. 
-liaisuus uuden 9. I^dtfam^et. -liai- 
sesti ud9. ^orfamt. -lo on 9. l^örfet. 
-loinen isen 1. -lova an ; l^oranbe. 
-lematoin ttoman a, o^örfam, böf. -le- 
mattomuus uuden 9. o^drfaml^et, böf^et. 
-lemattomasti adv. ol^ötfamt, böft. 
-ento nnon 1. -entä nnan 9. I^dtfel. Digitized by Google 170 Kuu -lUlen Hella L -leskeleo lla L -lei- 
kentelen nnella 9. C^fna, §öra pä. 
-Itelia an 1. -leskellä an «. I^fumre. 
«Itelo on «. ();fniiig. -lun aa •. ^bs 
tai, ^öra M, kello, kuvluM flocfan 
^örcd, kylft kuuluu pitfijAfln hr)n ^oc 
ii(( fi}den. -lu un «. r^ftbarl^t -lu- 
minen isen «. egeli{!a^en at^ i^orad, 
|»f. -set u)pj^eter. -luisa au, L -luinen 
isen a. tvftl&ar, namnfuMmg.' -lui- 
SUU8 uuden «. r^ftbav^et. ^laisasti 
L 'Ubesii adv. x\)tihaxt, uomnfunnigt. 
pustan taa 1. -lustclen lla v. i^bta ef« 
ter, för^ära. -luslus 1. -lustelemut. «. 
uksen s. efterfrdgning, för^ör. -lulan 
ctaa •. Uta t)bxa, funaöra, l^fa pä, 
((ifioa ttP4)6ub. -lutus uksen «. fungo^ 
relfc, iiH^duing, |)dlWiimg, u^jpbub. 
-lutuja an «. f ungorate, pdl^rare, ^är$ 
0lb. -luttelen telia v. luiigöra, i^fa p(l 
^era ggr. -lututan ttaa 9. i&ta fmigöca, 
bfa pa. -loitan ttaa 9. btinga tiU 
9ÖrfeI, uppBJiuba. -loitus uksen «. 
uppbnb. 

Kuulla tdr, af kadulla Xfe kuden) tyib 
fljflef. — Kuullan Itaa r, f5nga fljE uu* 
in leltib (kuulas). 

£uiima an a. I^et. -«kka kao 4. l^et. 
-me cen #. ^etid, -tauii ^etRg feber. 
-muut uuden «. ^ita. -asti «/«• ^ett. 
-maan mata •. gif»a fftiia ifr5n Pg. 
-mennan ntaa v. uppl^etta. -mennus 
ttkaen «. uppl^ettuiug.. -moUn ttaa v. 
^fiabCommd laetta, utM^^tta. -mo- 
itts uksen «. utflr4lning af laetta, -me- 
nen meta L -menuun ntua *. bli ^ct 

Koome ees «. moU gland. -roetan tiaa 
L rmotan ttaa «. (fiua matt, l^ägta. 
-melus 1. -motus uksen ». xnait $en, 

' )^gcing»flenp4a|fldQb(kuums, kumia). 

Kauna (pAivftni, kullan valkiana) fe ku. 

Kttunoun utua «. bpmna, maitat* -ntu- 
mns uksen t. bcmniug. 

Knnnt«len nnella j «^ntelo on=4auHe- 
len, -Itelo af kuulen. 

Kuupahdan htaa v; fnafma. -pastun 1. 
- -pistun ua 9. I^afba, jlupa. 

Kaopakka kan t. galopp. -kko kon ». 
g&ngare. -koitsen ta 1« -koin iJa 9. 
galoppcra. J Kuu 
Kuupano on «• ^ö^cf. «-oiUen ta 9. 

Kuura an t. Timfroft. -ainen isen «. 

rtmfroflig. -roitun ttua k hli öf»et« 

bragen meb rimftcfl. 
Kuuraan rata 1. «-raelen lla m. poUta, 
ora gläiifanbe. rrooen sen «. gl&iu 
anbe, ll^faubek 
Kuuri in «. Jturlonb ^=s Kauriir ma». 

-Uainen isen «. JturUnbOYC, o. lux* 

Unbjf. 
Kuuristen taa 1. -telen lla v. nebböja, 

bdia {ig. -tun ua 9. jboja ftg, ^uta 

ueb. 
Kuurna «n «. tätuifornugt t&xl kDtbJbtpgdb, 

rdiina» Tiinak. toinpxti. -nitsen ta 

ftCa, fiUrera, pref a (»in), -nilan tt«a 

9. refflo. 
Kuume «en h -nes eksen m, bof. 
Kuuro on «^ bof. -ous uden «. bof^. 

-osti ad9. bcft. -olun ttna v. Bli bof, 

beböfbaf (kuura). 
Kuuro, on «. ffcf, j!ur, pit&ft kuoroji ^Sih 
r, Im • — - - Ia nppftol Iftpsen kourot fcbflotoörfar, 

sadeL reguffiir,. -sade regn ffoftaltf. 

-olan ttaa «. göra ,nlgj ftifUia, 

kuurotlain ffoftaU. 
Kuuronen ft kauraan. 
Kuuru un «. gömflc, {aCfmin» ne^^i^ft^ 

flällutuq, on kuurullansa drneb^ufat. 

-uinen isen a. i gömfte toaranbe^gömb, 

p/. -set g^mlef. 
Kuosa au «• fofa, 0rdt, tulla kooaalle 

fpmma p& fkxittn, tonma unber ^b 

nteb. 
Kuusama an 1. -sain amen #. bcntneb, 

-mikko kon 1. -mo on «. fidfle bec 
b£nU)eb xo&ttc, Jtuufomc fotfeu» -mi- 
nen isen «. ^f Beiuoeb.. 

Kuusava an «. pertforg i form af fontti. 

Kuusi sen t. gran, Kuusoja .$<ter^ff, 
konkak. l^drbave grao/ nyötvk. {ipm 
n)ärer fott od^ ät löfare» kauga;^k. 
mograu, karak. 1. koqiik. gdrgcaitf 
karankoL gran meb anti^en fätnoti 
tttcr toppen torr, rapak. hsAhX^^pts 
uig gvan, norpk. kodtianbe, i bat m^ 
grön fcif! batt, kaleyan k;^ ojift lnMik4 
Pdttgtgtpan* kokon kuusi ^ft^fmotul 
(uppmrii pukhuri*)^ -i-tonen sen tkfiu Digitized by Google Kuu 

lUett gtaii. -UMO utn m. stani%, af 
gtan. *ikko kon L -igto on «. gran^ 
$09. -sihainen isea «. ung, S^^^d 
^an (nftre). -iainea isen «. gronfFcg^^ 
bo, ep. for bj^tn. 

JKvusi uudien a«f(X. -desti ocfp. fergdn^ 
gft* -des dennen a. ben fjette. -den- 
nesti «Mfv. för fiette gdngen. -tinen 
ken 1. -io don 1. -tonen sen 1. -tikko 
koa L -muppelo on s. fe ra. -sinainen 
L -tiainpn isen «. ferfaUbig. -sia an «. 
ferfant» kuusialla frdn fnr f^äii, kuu- 
•ialie dt fer l^dtt. »sianne ai<9. dt fer 
l^dU. -dennus uksen K-denues eksen 
•. en fjettebel, kuudennusmies fcirman. 

Kuiitelo on 1. -tilo on ». f^fiäber 
(Uffaf), -kifi ^»it life.lfien. 

Kuutiainen fe kun o<!^ kuusi. 

kuutta tan «. faftffiftoa, tri|a. 

KnuUi tin t* fEdlunge, Itten Ut, e!flo(f 
(meb tttUar iitont (dtpibau). 

kuTa an «. (ilb, ofbilb, {!gur, form, {!o$ 
tä^, esik. föribilb, beläte, kuvan yeis- 
jUj& bttb^uggare. -anen sen dim, (iteu 
-mlb, f ugga af lefmanbe »arelftr. -ai- 
V«n isen •. efterbilbab, lifnanbe, koh- 
dan kiUTainen asia fa! efter end ffnue. 
f-a^oin Itoman a. U}aii{fa)}Ug^ oform^ 
% otfiä,. sinA k.! bu otäcfe! -aan 
ala V. bilba, afbilba, fottm, forinero. 
-aus uksen «. bilbtung, formering. 
-aaja aa t. fcmtare, btlban. -aun 
uta 9. hii afbtCbab, forma fig. -aelen 
«4r. -ailen lla «. ofi^tlba, fottna^ at 
.gcra^ ifilbrd, föreftuKa fig. -raelma an 
'iu~j|ri(bri»g/faref}&fimng. -alan t4a» 1. 
ir?itaa.t^ n. lltabilba, beloggameb 
Mber,- afbtlba. -atitelen 1. -Tittelen 
lella. ». afbOba fmdtt, bjuba iiii, iiu 
hUia, ipbU, f^a ^lmfi\)dtn for {fg. 
TtttttS uksen L -atos oksen ». afbilb^ 
Hitig, inbillntng, fatitafi, f^öfe. -aitan 
taa 1. -astelen lla L -^aitselen lla 9. 
difrgiftoa bilben, dterf)>egla, ff »Ka. 
-4Stin imen «. f^egel. »astun 1. -^is- 
tua ua 9. affpegla^, dtetf^^eglad, for« 
tiia# efter* -ahdaq htaa L -ahtelen 
lideUa V. biiba ^a^igt, oniaga ^aftig 
farm, 4rdre(fe» li^ratf plciilii^t ^dan 
him «. ^^i%t bilba f[g, fdrfoga fig. 

Ruffa^f -vabatnen fe kapaa. Kuv 171 Kuf ^ aa «. falifar. 

£uve^ -Tes fe knpe. 

Kuyera «. nt^xbpt, url^dlf ab, l^mKfb, fu# 
))ig. -ruas nnden «. fupig^et. -asti 
«4^9. fu^igt. -erran rtaa 9. argrö)>a, 
^tt)ä(fu>a, fupa. -ertelen rrelia o. ^r« 
l^(fa, ^dlfba fmdningcm. -fias aan 
1. -nainen isen «. fn)>ig, fonW«. -ri- 
aisuus uuden t. {u))ig^et (kupera, ko' 
pia). 

Kutoo, *T0tan, -Teian =:rkuVa, kudotan. 

Kyhcrran rläi 1. -rtelea rrellft v. futtra, 
traHa, gora ngt i fafta mof (kuher- 
ran, kyhäftn). 

Kyfaky yn «. btifma, kyhkyhaukka buf^ 
f)Öt (uiinr paiumbarius), -ynen saa 1. 
-Uinen isen dim. Uttn bufioa. 

Kybks Iftto = kuhila. 

Kyhmy yn L -yiaen isen = kttfarau, 
-uinen. 

Kyhmftsielen llA 9. rörad irögt, atbe< 
ta Idngfamt. 

Kyhnylin ttfift 1. -yttelen tellA 9. ffaf« 
\»a, ffubba. 

KyhSftn hAla i. -hfiilen Ua. v. fibia, f^^s 
fa if^)^, göra todrbdlöft, foffa. ^ys 
yksen c ^o)7rafdning, fiiff. -he een ». 
^öt, fufftDerf, tiUlh^mmelfe^ ^bäynyta 
hii ]^o))raffab, bU fdtbig. 

Kykenen kyelft v. mdfta, crfft) fi&rmd. 
-yky ,y'yn «, f&tmdgav Iraft. -kyinen 

. iseut 1. -kenevflinen isen a. fömiden^ 
be, ntdfttg tiH, af« -anemAtöin ttAmin 
«. oförmögen, cxtiA^. -kittelen (elia 9. 
fflrföfo, frefla, beg^nao. 

Kykertelan rrelU = kuhertelen (kykky). 

Kybky kyn #» nebl^utab ftdflmng. -yinen 

. isea a. ileb^ufab. -kyn kkyfi if. fltta 
nebi^ttfab. -lon kkifi «. ntb^ufa ftgofi^ 
U, ftttaneb^ufob. -kytfln ttflAL-kyt- 
telen telia 1. -^kistan täff 1. >kistekn 
llft 9. nebl^ufa, fttta neb^ufab. -kytjs 
i. -kislys yksen t. «eb^ufning. ^kÄ- 
dfln htAfi 9. nebl^uCa l^afttgt. -kenvn 
rtAä L -kertelen rrellfi 9. nebl^ufa, tietä 
böja, uebttbdPa. -kerryn rtyfi 9. il{ 
uebböjb, nebtr))dfa^. 

Kykk& kfln = k|^As k^AAn. 

KykkAre een L «^rA «n «. bcjtmig, traf* 
lig htttt. . 

KykyrA An t. fr^ni^tmg Digitized by Google 172 Kyk Ky«t kykAin t. ff^Ie. — kykiinen iien 

«. fuU meb ffi^lav. -iiio taft «. gdra 
ffölar. 

Kylki Ijen «. fiba, -lua refBrn, paun 
k. M Jjttre of trdber, kyljin ffbiati9««, 
kyljellflnsa ^& fiban, kyliitse förbt, 
-rakennus ftbob^ganab, utfprdng. -lyt 
Ikyen äim» litett jtba. -ioen isen «. 
meb fibov fdrfebb. -Ijellinen isen a, 
tribilban belagen. -keineu isen a. tt>ib 
fiban beldgen, «. minbre rum totb fi< 
ban af ett ftbvxt. -iäinen isen «. ftbo^ 
famrat. -Ijes ekson «. en af fiboma, 
fiboämne. -Ijitftn ttäft ». ^atta fiba 
n)ib fiba, kyljittäin I. kyljetysten 1. ky- 
letysten mdv, ftba tmb fiba. 

Kyllä fin a. nog, tiUrdtfUgt, yltftkyllft I. 
yhfikyllin ö^vetncg, työ kylifinsi 1. 
kyliiksensft äter fig m&it, on kyllAlifi 
fiiined tifligt, antaa kyllä gifivet ucg, 
gifU)er tDtfIt, ir^mp. kyllempi rtfttgare, 
on kyllemmfiUfi ftnned mcr, kyliemmin 
ttfligare. -liyys yyden «. nogfam^et, 
tiQräddg^et, mätt^et, sydftmen k. df^ 
toerfuUt ^{erta. -fiinen isen «. nogs 
fam, iiUxääiiQ, m&tt, fet, yltftk. df^ 
toetpbig. -fiisyys yyden «. nogfam^et, 
yltik. cfwerfidbig^et. -ftisesti mdp. nog^ 
fantt, tilkäcfCigt, ylifik. öfvetfföbigt. 
-ftyn yti 1. -fivyn yA 1. -AAnnyn ntyA 
1. -Astyn yA 1. --Amystyn yA L -llyn 
ItyA •. fi! ncg, BIt mätt, f4 leba, lebdtia. 
-AymAtöin 1. -AstymAtöin 1. -llym&tAin 
ttdmAn a. fcm ef flv nog^ omättUg. 
-llytAn 1. -AstyiAn I. -IliUn l -llis- 
tytAn tl AA f. gifttm nog, ti((fteb6f}äUa, gdra 
dfbermdtt, gdta leb toib. -llytysykspn 
«. bftottm&ttfftt, leba toib, kDdmielfe. 
-Uittelen teliä ». fmäningom gtfwa 
ncg, fötnoja, kyllilellen fmdiitngom 
nog. -Ilikki kin «. qxoitto, talon k. 
fafleBref. 

KylmA An •. faU, obeBobb, coblab, mi- 
nun on k. fog 4ar taUt, -kiskoinen 
falliimiig, -kiskoisuus fattfinuta^et, 
-kiskoisesti fadfiiuugt, huone onkjl- 
millA ^ufet &x obebcbt, kyimfin Tihat 
fadbranb, kylmAkukka !alf(efa (eaUka 
paivttrU). -royrs yyden «. fctb. -Asti 
md0. falCt. -Ah\ö kön m. n^got tali, 
f^lig. -atyinen isen n. f^iig, ». fi^ta, Kyl 

fro^. -4nen sen dim. \Ut\\ hfla. ^ 
Un fcofl. -An AA 1. -AAn AU ». hfia, 
fn^fa. -min lA ». fri;fa, fpriba fölb. 
-mennAo niAA v. affi^la, fn)Otfa. -me- 
nen metA 1. -mennyn ntyA 9. faTCna, 
afp^lad, fn?aliia. -metän 1. -metytAn 
itää V. i&ta Ulina, i&ta fr^fa. -me- 
tyn ttyä #. fr^fa tifl. -mistAn tAA «. 
gcra fallfiinug. -mistyn yä ». bti faUf 
j^nttig. -metys yksen «. frufet tiUfilnb. 

Kylven Ipeä v. baba, (dg a fig. -Ipy Ivyn 
1. -Ipö IvAn t. Bab. -Ipiä An «. ha* 
bare. -Ipemys yksen «. Babiiing. -Ipe- 
Ien Irella v. Baba Idngfamt, ofta. 
-Ivin IpiA V. Baba fortfaranbe, taga 
bab. -Iveiän ttAA ». Idta Baba, Baba 
ngn. -IveltäjA An ». Babate. -vettelen 
tellA p. Baba udgon of^a, ptt^^ia (fMmt). 
-Ivetys yksen v. Babntng. 

KylvAn AA «. fd, firö. -Aja An t. fdning<« 
man. -tv yn 1. -tö ön t. fdning, 
fdbb, -heinA oblabt f)b, -aika fdntna^ 
ttb, -mies fdntngdman, kevA k. toar» 
fdbb, -polto titt fdtb Betebb dfer, -kone 
fdningdmaffin. -vös öksen «. fdbb motf. 
-viu imen #. fdning«n>ev!tDg, -vakka 
fdntngdteacfa. -Ayn ytA L -AAnnyn ntyt 
». Blt Befdbb, fd fig fjelf. -velen ilA 
9. fd fmdningom. -AtAn ttAA «. Idta 
fd, l&ta Befd. 

Kyly yn = kylpy. 

Kylys yksen $. en af f9{!onBarncn. 

KylA An «. B9, -kunta Bt^alag, -kulmit- 
tain Bl;a(ag^^, meni kylään I. kyläl- 
le ^iä tm B^n l. iiU gtanngdrben. -lyt 
yen 1. -Anen sen dim» liteu Bb. -Ai- 
nenisen a.l^t. Bt;, granngdtb, fitU meb 
B^ar, -ruoka fremmanbe mat, -AlAir- 
nen isen «. B9B0. -Allinen isen Bt. 

^ famnta B^, fremmanbe, pL -set Bogdf* 
tocr. -lAAn AtA 1. -Ailen IlA I. -Astftn 
tAA «. gora Befof i B^n, Beföfa gran* 
nar. -littelen tellA #. gd frdn bo tiff 
B^, kylitellen, kylittAin Bb för H, f>tfa^ 
toi^, -likki kin t. BbgSftiHl. 

Kymi men t. l^ufbubflob, i^)mmenee(f. 

Kymmen enen «. tio, -kunta ttt^ }pa^ 
tio. -enesti atfv. tiogdnger. -oesoen- 
Den a. tionbe. -enenoesti «4». tionbe 
gdngen. -nes eksen I. -nys yksen «. 
ttonbebei, fPattettonbe . -ninen isen «. Digitized by Google Kym 

li^fallbia, kodrb Uo, fuottk. MiouU, 
-iiikkö köD «. tiotair ff^U af tie fätf# 
mat, ^ufioubmau för iio, -niun tUft 
•. bela i ^opatr af tio, kymm^DitUin 
tio i gfingen, tie i fenter. -m|>pi pin 
«. tta i fcrtfpeU 
Kvmpyri ftn 1. -Aineo iseD «. trcg, ia« 

ratt. 

Kymarft to «. fcamdtböib. -rrfln rtAft 1. 
-rtelen rrelkl ». böja frarndt Trys 
yksen «. fcamitböjning, framatlböjb 
itännmg. -rryo rtyä v. böjad framdt. 

Kyaehdyn htyA L -etyn Uyd ». fiatna 
i toccten, fl^fna. 

Kynkkft kAn «. fott ^ptt$, fiunt)), siipik. 
»ingBrofI, -luu tutngBen, kasik. arm^ 
hä^t, *jalka fot fom är fortare &n ben 
antra, piippuk. ))t|>fnugga. 

Kynneppftft AAn «. alm. -ppAinen isen 
«. af alm. 

£|rnny8 ykfen t. trdffeL -stAn Ui v. 
faftna i tröfPcCn. 

KymiApAs ppäAD, -Ainen iten =: kyo- 
oeppAA, -ppAinen. 

KynnAn fe kynlA. 

Kynsi nnen «. nagel, Ilo, faU, soljen k. 
i^äf ta i fpänne, k. silmAssA ffimxa i h 
gftt, -jyvä rojlfottt, -laakka fttoltlof, 
kynaen oas nagetrot, -raoho todrr^gd^ 
(lomma {druU »trmi), -Uaii ]|^int« 

. l. mjeUfinfbom, fatbiatgi, rapak. 
!attiiagc(, >perfflanto friltgoif (^ögce 
4n bet öfrtga golfmet), vanteen kynsi 
falö i tröbbatib. -nlyinenl. -ntymöinen 
isen dim. ftngeirfpetd (. -fliim))* -ioen 
isen «. meb nagel, f (o fötfebb. -illi- 
nen isen a. meb nagel, f Co fotfebb, 
mieltnnfbom, farbialgt, kynsillisen ruo- 
ho reitfaua (Umaeetmm 9«^«r«). -in iA 
•. flöfa, M, fpringa pd fbr. -ielen 
L -iskelen ilA «. flofa Idugfamt, toib^ 
rora meb fCnaetfpetfarua, ^anbtera r^U 
ligtr tt>drbd(d$. -^sen sU ». f tdfa ii\i 
)»lctfligt. -nteyn ylA v. Itba af Mtab 
nagel, f(p, ^o^ -noistelen llA «. fän^ 
na fmdrta (fdfom i uaglarnaaftcibX 
minpa kynnistelee jag ^r intoevtetf 
X^Si^ex, sormia k. fiugcavna f»iba. 
-tttelöitAn ttAA «. ttppnma nagelfm&r« 
ta, ff. Ölb. 
KynttilA An s. Qu^, -jalka liit^flafe, Kyn 1T3 -pAiYA f^nbelAne^ -heini fungiliiiir 
(•erUueum ikmpmu). «iineo isen i<M. 
Utet Iiu#. 

KynnAn n(AA «. plojo. -nUJA ia « )>16« 
jare. -ntö nnön «. piojning, -limu 

^ morfuQa {ne^hpax rutiucim), -rastas 
h\bxttxafi (iurdmM piimrit). -nnöt «k- 
sen f. upplöjb marf. -nne nteeo t. 
plöJntngdtiU^dnb. -ntelen nnellA v, 
plöja idngfamt. -nnelys yksen t. ptöi« 
ning. -AtAn ItAA ». Uta Dioja, k. hAr- 
kii U)diiia ocen n>ib plogen. 

Kyniin nttAA ». falfa (kynsi). 

KyonAs ntAAn t. £d, fnlle (kAnnas). 

KynyrA An •. fott tid totxUtt, mUt* 
fottflg. 

Kyn& in «. f|dbetf)ie(f, pemia, rdnna, 
Tdnnformigt btt^gfdr(» ^o, fott flumpr 
kaifon k. bcuimd^o, siipik. toinge tttan 
fiäbrar, Inutak. fUteu qtoaft, piippuk. 
pipfnugga. -Anen sen dim, littt iiäUx, 
liten pcuna. -Ainen isen «. fidbenrif, 
bU penna. -iUinen isen «. fdrfebb meb 
fjäbet, pettua, -nin imen «. fidbet^e* 
fUibnab. -iin aU 1. -iilen lii «. be« 
fidbra, <frifn)a. -iilii in #. frifba», 
flttbler. -nin ii •. ploäa Bort fidbent 
af Hielfarua, ploäa fidber, rugga. -ni- 
Un ttii V. Idta plcda fjdber, Idta tugga^ 
Befjdbta, lentui, juoksee kynittii fi^^ 
ger, fpriugei: fom ett fidber. -Ahdin 
hiAA L -Ahdyn htyA ». ^fna (ky- 
nehdyn). 

KypenA An «. gnifia (kipinä), fadaffa. 

Kyperi in «. fingec. 

RyperA An = kypArA. 

Kypristyn yi #. (ri?mpa i^op, Bli l^op^ 
ffrumpen. 

Kypsi sen. I. -sA An «. mogen, fo!t. 
-seen setA I. -syn yA I. -sennyn nlyA 
».mcgua, grdbbad. -symAtöin UömAo 
«. fom ei mognar l Blit !oft, omogen. 
-sy yn I. -syys yyden ». mogen^t, 
foft ttHfldnb. -sytöin itömin «. omo^ 
geii. -sAn AA 1. -sennAn ntiä 1. -sytin 
tl AA L -sei An (tAA v. grdbba, l&ta mog« 
na. -sennys )ksen I. -sylys yksen t. 
grdbbtiing. 

KypArA An. 1. -ri in«.|^ie(m, l^og mdfa. Digitized by Google 174 Kyr Kyrmy yn «.frum^b, -mtka tnfncidt, 

Kyrpä rvin «. mandlem. 

KyrtA fta «. iiSAi^Uf fmal lii. ^inMi Ma 
(HmAxityi f afa. -sin ift ». baftt l^5l!ofor. 

Kyrtty tyn *. t^tifa. -yinen i«i»n «. ti^nftg. 

KyrA «n ». ))U(!t(, «. IxhiU -Un At& t . trö« 
fOr »ribo. 

Kyrö ön «. St^ftb fo^en. -ölAinen isen 
#. Äl^röbo. 

Kyskia ift «. (äpa itanbe. 

RyssA ftn «. ))U^(. 

Kysyn yA v. friga» begära. -yjA An «« 
frdgare. -ymys yksen #. fr5qa. -selen 
llA •. \t^(x Heta gänger, fcdga ffter. 
-•siBlinys yksen «. eTterJYdgning. ^sdiA 
An «. frdgare, tfUcfcSgare. -ytAn ttAA 
i »yttelen tellA 9. Idta fraga> f^« 
Ugga ftdaar. «sisen siA I. -ssfadAn 
btAA 9. fvaga ^afligt, tnfada. -sahtelen 
hdellA 9. frdga l^afltgt flcta gingtr, 
titfaUa ofta i talet 

Kytjys yksen «. l^arfnoro. 

Kytky yn c flofioe^ mAkik. eu tncättning 
af n)ibjor i önban )>a itäben fdr ott 
l^inbra farten i badar, ]^*«f«bja. -yn 
yA 1. -ken eA 9. f(afBinba. -yttelen 
lellA 9. liofbinba Ungfamt. *vtAn tUA 
1. -ketAn tUA 9. ma flafBmba (kytkyn). 

Kytkyn yA 9. gunga fom ^tf, sydän k. 
Mectat lifklp^ax af längtau. -kftisen 
«IA «. torad ^öftigt, rpcfa tili (kytky). 

KytlyrA An f. ^u(feC «• ^^jb ubl>dt. 

Ryiy dyn «. mannend eUer l^ufiruitd 
bror, töttflig f»Jgcr. -ylA An «. ftoj* 
gert^cm. 

Kytö dön #. glöb, itfe I5ganbe elb, fijtte* 
-dön töA 1. -den teA 9. f^Iöba, txjitOi, 
Btmna itton I5ga. -töelen lla 9. Brinna 
Ungfamt ittan Uga, r);!a föga. -dölAn 
1. -detftn itaa 9. (dia bcäntia utau ISga, 
f^tta. -dölys I. -detys yksen «. f^tt* 
tting. -döilelen ItA 9.br(!inna fmdnmgom, 
affrueba. -tAisen stA s. löpa fom farelb, 
ftamffribo ff^nbfamt. 

Kyven penen =:= kypeoA. -coen etA 9. 
f5ttDanbIad i faQaffa. -ennAa ntA 9. 
Ui ajftupen. 

KyvetAn, -täisen = kydelAn, -tAisen. 

Kyy kyyn ». ^>uggorm. -yyhyt yen Hm, 
titen otm. -yinen isen a. ptmtif, ma* Kyy 

f^tob, kyiset kintaat i ormta)atten ^tfpf 
)»obe ^nbffar -yylolAtnen is^n $, mftk, 
otm^dtvon, -yynAlainen isen ». otnif 
)^twn, ormbefnjätfare. 

Kyyhky, -yinen, -yläinen = kyhky m. ff. 

KyyhäAn hAlA, -hAtAn ttAA, -hAltelen 
teilA •. gl iatah, {^fa, raffa f^cp 
(kvhAAn). 

Kyykky kyn t. nebl^ufab flällmng (fcykky). 
-yinen isen tr. nebl^ufab. -^istAn tAA 9. 
neb^ufo, ncbboi«. -kistyn yA 9. ncb« 
l^ufa fig. -kkAan kAtA 9. i)oppa neb«r 
^ufab, ibfa frdfban^. -kkAilen llA •; 
txippa nebl^ufab. -kkäys yksen t. f^op^f 
ning i neb^ufab ftÄUniiig, !r5^ii«. 
-kAbdAn hUA 9. nebbttfa f?^ l^afligt. 
-kAhtelen bdellA 9. neb^ufa flg ^ftigt 
f[era ggr, nebfirta brop))tDtd. -kAyhytAn 
ttää 9. B6ia neb l^afiigt -kerryn rtyä 
9. neb^ufa ^q, nebbtgtia. 

Kyylyn yA 9. fdhtia o(fe(, Mia. -ytAä 
ttAA 9. n)p)[iXo&da &ätl, qm&Ija, mmua 
kyylytCAA jag totit fräfad. -ytys yksea 
«. fräf lungtflufl, d(f tl. -Iin lA 1». \o&mia6. 

Kyymi in #. ftiim, fcabga. 

Kyynel Ien 1. -ele een », i&x, -lehti 
baggott (drosera roiuHdifeHa}^ -^eri 
1. -vieresi, -vierus tdtfdcf. -ny yn 
f. iäv, ^topptf <-silniA rimtattbe %a. 
-eilen 11« f. -ellAn ItAA 9. tätaB. ^Ifi- 
vainen isen «. fom t^xa9, kyyneltä- 
vAiset siimit rinnattbe ögon. -iöityn 
Uyä i>. Mi t(ir«wjfvflb, bötja täxM. 
-'löitsentA •. tdrad/föffa tdrat. -ieh- 
dAn btAA 9.-fälIa ett i&x U eäf bil. 
-lOtlAn tUA L *lytAn (lAA 9. fövotfo^ 

.fatdratt ' * 

Kyynnan n(Aa (»dr, af kyvenf AA fe kyveo) 
9. ofmetbragad meb a^a, b(ta{!lu|>en. 

KyynAra An #. ain, kyynärpuu ainfttffa, 
kyyoArpAA armbdge, -varsi tiebra beleu 
af atmen frdn atmbdgen, -koukku atm> 
n)f(f, -luu jlota atml^tpan. -Ainen isen 
I. -rinen isen a. jdlndlditg. -r6in idft 
9. afmdta t aliiat, Upa, -rittain oäv. 
olrdaU. 

KyynAAn AtA 9. brtfmo, {«ga Bort. 

Kyynö ön =: kyyny fe kyynel. 

Kyyry yn «. fnimBdjb, t. nebböibt tiff^ 
ftdnb, on kyyryssA äx !rumB6)b, on 
kyyryllAAn äx i nebBöjb fläaning. -^r«' Digitized by Google gyy 

«n «. Ulxiim nv\iSit, ^näti, -rittindft 
9. ntlUia, mta ffg. ^rhip ykseri #. 
uebBdjning, nebftöfmng. -rbtelen lla 
9. loata t neb^ib jtörintng, kissa kty- 
ristelee falttn ^&t (. lurar nebl^ufao. 
-ristyQ yfi ». nebbpja fig, bli nebböjb. 
-ymöinen isen a, ti^got netBdjb, on 
kyyrymöisillAftn &x fimt Mfl trebbdjb. 

KyysA &a «. Uten tt)}pl^5intng , bU)erg, 
pndtl, ukko kyysä gubbe littaa -kyysä 
nokka l^cib näbb^, näfa, -'scAkft puf^ 
ftta?g(j. 

Kyyti din ». iljutd. ^itsen li 1. ^itSn 
taa •. ffiutfa. -ditys yksen ». ^\uU$ 
mng. -ditsia an 1, -»dittaja fin s. ^vttfi 
fare. -täisen sta v, f ora ^ajligt, iia> 
-ttaan tata «, jaga efter. 

Kyyttö tön a, frofi^, fmmBdjb, -telka 
= kyyryselka» -siima uunbdga. 

Kyyto dön ». ^red Ung«meb t^ggen ))d 
biitT. -^tia an «. ore meb 0fe(f Mng«# 
meb mgen. -4(a tsn 1. -tas aksen 
L -lö dön #. !o meb bvUftftrecf. 

Kyyattelen =: kydmtelen af kylö. 

Kyas, kyastan fe k|ka. 

Kyö ön = kyöpeli. 

KyökkA kan = kiekka. 

Kytykkaan kata t. -kin kk ia =^ kyylyn; 

Kyölaftn Iita, -layt ykteny -laytan ttaa 
=3 kyylyn m. ff. 

KyftmA an «. bpining, -^ena dmnäfa. 

Kyönoö» öksen 1. -nys yksen = köynnös. 

Kyöpeli in = kööpeli. 

Kyöri in 1. -ra an «. tlot 

Ka = ka. 

Kae . . . fe kak . . . 

Kaes eksen ». l^anbndt (kasi, kflden 1. 
käen). -Stan aa •. fifPa meb l^anbndt. 
-«tys yksen t; ^onbnät«fl|fe. 

Kahera an «. lod, «. !rttf{g. 

Kfiberran rtaa v. I^änga e^er, otoa. 

Kahisen, -ina, -istan fe kahfljan. 

Kablas aan, -I0 ön, -laan Iata, -las- 
telen lla = kahmia, -mys, -mystan, 
•^mystelen. 

Kahmia an «. trög/bt£ttg* -mys yksen 
L -mö ön ». trög, tafatt mennijfa* -ma 
an «. trogl^et, btoala, orebig^et, tafatt? 
f^tt;. bunfel. -min ia «. ta^ta, g6ra 
ngt orebtat trefh)a, fhatta. -mystan 
1. -myttelen lla ». ttata trög, fmtt^ta. Käh 17& Kikniii ia, -nys yksen 1.. -nyt yeA, 
-nystelen lla = kahmin, -mys, -myt- 
telen. 

Eahrys yksen ». qtoiffigt trdb for uVp» 
l^ingning, l^ngare. 

Kahajan hata 1. -hisen sta v. l^lfa, 
l^toimla, koara be€. -hina an 1. -hy 
yn ff. ]^\vddning, f^tft Ifab. -hö ön «. 
|e«. -ha an #. ^e^ l^ofla, tort^ofla, e9 
(haka), -hdelen lla 9. ^toäfa fort> 
faranbe. -hahdan htaaj^». l^iodfa tiU 
Bafffgt. -habtelen hdetla v. ^toäfal^a^ 
ftigt flera ggr. -hytan tua J. -histan 
aa 9. dftcibfomma ^mdantng, (dta^w£« 
fa, fctSfa. -histö ön #. ^arf ^toädning, 
larm. 

Kahari in #. cViinber i todf^ol ^loar)7d 
töa^oen ruKa«. 

Kahara an, -herran rtaa, -rryn rtya = 
kihara, -herran, -rryn. 

Eaivara an «.ruUe, locf, «. fntftg. -rai- 
nan 1. -röinen isen äim, udgot ^o)M 
tuttab. -Yerielen rrella a. ringta flg^ 
toriba fig. 

Käkeen Jcdeta v. erna, Icfba, jlnnbo, 
Ij^tiitta. -keys yksen *. of(!gt, loftoen, 
^lan. -kia an #. (ofbore. -keilen lla 
a. ttna fmdnittgom (käyt). 

Kaki aenff.g6!, käen piika göftl^ta (i^ns 
earfittf/te), käen apila 1. kakko>l. letpa 
L kapale ^arfi^ra (exäUg «e«/Ma//«), 
k. kakka n)intergrön (pgr^U rmtnnH- 
felia), käen heinä 1. Taippa marie^anb 
{0reki$ maeulala), käen nisu L petkel 
ijömniodfa (poiytrieumeomnune), Käki- 
salmi Jtec^olm. -kö kaön 1. -könen 
sen dim, gdf. -kinen isen a. rif pä. 
göfat. -kerran rtaa 1. -kertelen rrel- 
la 9. ¥0))a fom gof. 

Kakkera an a. fruflg, Io(!ig. 

Kakkia an, -as aan, -ainen isen, -kky- 
ra aa a. qvtfitg od^ nöbtouren #. 
bkoergtan. 

Kakristyn ya ». todiiba, toriba f!g. 

Kalkki kin #. taUfltunt, ^xvmt, xtftliftt 
(kelkki). 

Kalkkä kan «. trog, biim. -ainen isen 
a. trög, motflretanbe, jlribtg. -aisyys 
yyden t. motflribigl^et. -kkö kön f. 
trög, bum, tott, mager menni(!a. 

Kalkkaan kata, -kyian ttaa, -kytys vk- Digitized by Google 178 KaX •en, -kahyttn tUfl =JLalkas, -kotan, 

-katas, -kabutan. 
Kalkö lön f. burn menniffa (kftlkkft). 
KftllerO ön 1. -öinen isen m. cunb, fv(« 

(ig, triiib, lättrörlis. -öiisen i&9.tuU 

la, triHa, xcxai Uit 
KftllöUn ttäft 9. tox&ta fig. 
Kalpia fin I. -ppft pfin a. Bottttilnab, 

fömifluab. -pey$ yden«.trditaubetit(^ 

fidtib, mager^et. -Tin Ipia ». tx&na, 

förttoina (kfilvia). 
Kabekkft kan «. firäfbcmbe, flräffam. 
Kakia an 1. -vakka kan 1. -Takkainen 

isen a. borttrdnab, kDifinab. -veh- 

dyn htya «. ixäm, fochoina (kalpia). 
Käly yn «. fioägerffa. -ys yksen «. en af 

ftoäd^rffotno. 

Kammen enen «. jfata l^anben, l^anb« 
laget, karkaa k. (fömram, bjdrii^O' 
fa (Aei-MfoKM tpksttdfiium), paitan k. 
pttjiftage (eAryttffi/Aeiiiiiiii leueanthe-' 
mum), kammenkukka tjme («rcA» aut- 
CMfaf« I. UtiftUsU kämmenselkä ^ttre 
{iban af f[ata ^anben, kammenpoyta 
tnre iiban of fiata i^anben. -nyinen 
isen iim, liten ^at^ant. -nys yksen 
«. l^anb^brebb. -ekka kan «. ^aiiblif, 
», ^tntto&xt {prehidem). -nnan nUa 
9. toibröra meb ^anben, gtfiDa l^anb 
ät nägon. -nielen nnella «. I^anb^ra, 
gifioa ^anb dt ^loaranbra. -elnys yk- 
sen «. iute^anb0 f[ban i en toant. 

Karomerryn rtya •. fxotna, Ui totnb, 
fa^a fig. 

Kammin mpia 9. ffrcta meb ^dtibet 0$ 

fötter. 
Kampyrä an 1. -aioen isen, -röiisen 

ta =: kampura, kamparoitsen. 
Kampa mman a. ))(ump, grof, f(um{!g. 

-ale een «. fldrre fl^de, f(um|). 
Karoy yn 1. -yra an ». t««fn^tf, <)adiua9, 

Itn^äfla, ganif(maa. 
Kamajan mata «. fioja, toddnad. -mah- 

telen hdella p. fioja fjloidUgt, gora 

l^afitgt otvdfcnbe. 
Kamara an m. fhcumptti, «. ^txmptnitt 

-rran rtaa ». goca fFrum))en. -rtelen 

rella ». g^ra fmdntngom {frum))eit, 

j!riim)>na fmdntugom. -rryn rtya ». 

ffntmj^tta (kymara). Eäm 

Kamöinen isen = kyynalainen. 

Kanisen sta p, toddiia^ ^f itf^a, npä, 

toaxa i^paxi^, ilf!a9 (kdna). 
Kanitan tiaa «. gd ))d meb uJgot, onp^ 

i^örligt gora betfamma (kana). 
Kankk^ra an ». mdngbugtigt ttdb; -ii- 

nen isen «. mdnafcofig, oCdmpUg. 
Kaok}ian ttaa = kanisen o^ kaoitin. 
Kaonelmys ykscn 1. -ma an = kAm- 

melnys. 
Kanna an f. fjupri^tg gull^dna (epeei- 

nella tepiempuneUta), ^ -aUen 11a •• 

fortffviba Idngfamt. 

Kfinsa fin f. ben imbre {tban af ftoam^ 
pen pd trdb, ftoamp, tval! t ^dnber 
eKet fötttr, ba(f, koivun k. bidtfticfa 
{Metui fementariui), maitok. fop)> 
(beletui epllmUtui), -fiinen ison •• 
ftoamptg, toalfig, balftg. -flisyys yyden 
«. fmamptgl^et* -fiyn ytfl L -seyn yU 
1. -fifinnyn ntyfi 1. -setyn tlya L -As- 
tyn ya v. hii ftoanipig, toalfig. -sin 
ia 9. afffdra fn>amp i^dn trdn, fomla 
ftoamp, af jfdva tDalfar, cpetera (tftot^ 
nat. -sitan tiaa p. gdra ftoampig, 
toaUtg. 

Kfintii tin f. f!6rre bit. 

Kantty tyn «. jiof i lebema, Ptoig. -yrft 
an «. em^, obdf (ig, t. fpc( i ttdb, ilffen 
tnenntffa. -tta tan ». {i);f {iddning, 
-kayda kantanansa gd i raf fUlning^ 
t^fioad. -tiaan lata = kahmin. 

Känä an «. n\id, ilffa (kanisen, kanitan). 

Kana pri. = kaan. 

Känäjän nätä = kanitan o^ kanisen. 

Käperrän rtaa v. ^obruHa, fröfa. -rrya 
rtya 9. Ui ^opruUab, UbU, intraplo^. 

Kapi vin = käpy. 

Kapisen sta, -ina an, -isyian ttaa = 
kapisen m. f[. 

Kapiin iä 9. flngreta, loibrora, tacfla. 

Käppyrä an «. tullab, toedlab «. tade, 
sormet ovat käppyrässä flngrarna dtp 
frofiga, t. er. af fötb, terä kääntyi 
käppyrään bettet böjbe^. -röitseo tA 
«. riiUa, Böja, totdla. 

Käppajan 1. -ppaan pata ». fi fafta, |U 
ndtt, k. kättä U ^anb. 

Kappäri an == käpy. 

Kappönen sen #. bamti>ant. 

Kapas ppäfin =: kepia. Digitized by Google Eär 177 Eipry yn t^ln&ftottxnUt itiU jl64e), 
ctgarr. -rislyn yA v. Ui ffOfixnUat. 

Eipsio ift V. txtfia, tvoita, betdnfa f!g. 
-sytftn ttfiä V. Uta trefioa, ttoefa, göra 
ngc Idngfamt. -sdAa sata I. -san aa 
«. ivitrcra ^afltgt, fndppa, !na))p2 
ra. -says ybsen «. !näpp, faapper. 
(kapsan). 

Käpy Tyn «. fotte, Wa, linlnäl, n&^s 
tDevrulIe, \\&tfiott, tafi (kapale), -lintu 
1. -nokka forduäbb {ioxia\ -niilo I. 
-niiles ep, föv eforre, kävyn kanta 
l^^lfa, tiggate, sydank. ^jertnnae (fmef* 
orb), karmeen k. ormtagg? kapyliha 
M fnöliga föttet uuter tagen, qivicte 
i ^dd^of» kapylauta = kapaleiauta. 
-pönen sen L -pyoen sen dim. Itten 
fotte m. m. sydank. ^{ettnnge liila* 
-yinen isen «.'fuU tneb toitax m. m* 
-pyyn vyta v, voiMxa meb tageii, 
träta pd btnbuäl -yelen l. -yilen lla 
«• tväba pd BinbnSl, gd fafta pd ta^i 
farna. -vystan aa ». trdba pd binb« 
ndl, bmba nät. -yrehdan Iitaa p, {liu^ 
gta l njriba flg i^tt oäf btt. 

Kapa i ff. kapalun paunbenei ofman 
tidfati. 

Kapakka kan a. fndf, otiUx&äli^. 

Kapfile een 1. -ala an t, ta^, ram, ka- 
paleiauta 1. kapylauta räjfUpa, räf« 
il^fa, tatm. -löitsen U p, Upa p& 
taparna, fraffa, flöfa. 

Kapfirran rtaa, -parryn rtyä = käper- 
rän m. p. 

Kapaan Tata 1. -peen ?eta ». firdfn^a 
meb l^änber od^ fötter, flifn>a. -aelen 
pdr. -ailen lla v. treftoa, famla. 

Kirbi hen s, fläiige. -hennan ntaa p. 
Hdnga, l^afa flg fafl, entröget begdro, 
pldga. -ia an I. -hakka kan a. trat^ 
gtrtg, xttiia, fom bofar ftg tvib alit. 
-henoys yksen ». Hdngniug, faii^a!« 
niug. -beutelen nnella v. ]f|dnga fafi, 
loara efter^ngfetu 

Kirhyt yksen r= kahrys. 

Kari in t. omfretd, runbet -ilas aan «. 

frof af tallgrcn l. rot. -ilainen iten 

«. ncbtouten taU (keri). 

Karitys yksen ». tti flag« rdtt af fött Karia an «. fit$, firdf. -rtys yden #. 
fltifftt -asti ai<9. l^efi, firdft. -isen sti 
9. ijuba l^efl, frdfa, brumma, morra. 
-ina an ». §efl Ijub, brummanbe, mor« 
ranbe. -isian aa p, dflabfomma ^efl 
Ijnb, eutrdgft bcgdra, nötga. -islys 
yksen «. brummanbe, timi^ begdran. 
-istelen ila •. fortfaranbe brumma^ 
forbra entrdgct. 

Kärki rjen t. ubb, fpet0, palok. Jadfpett 
{pieut). -inen isen I. -könen sen dim, 
liUn, fin fpetd. -inen isen a. ubbtg, 
fpetjlg. -isyys yyden t, ubbig^et, fpct» 
iig^ct. -rj eilinen isen a. meb ubb, 
fpet« förjebb, fd mi;tfet ubben bdr, 
veitsen k. eu !iitfi3ubb. -keva an 1. 
-kia an a. iibbf!arf, fpetfig. -rjetöin 
ttöman «. ubb(6d. -rkeen rjeta 1. -rjen- 
nan ntaa 1. -rjestan aa ». tidfpetfa, 
förfe meb ubb. 

Karkki kin, -kkä kdn =: kelkki, kelkka. 

Kärkyn kkya «. intrdnga i ^ud ff. folb I. 
fnoltgdft, ^dfta tt)ib, ^dnga efter ngn, 
fnllad, f{fa efter ld(!er^eter. -kinkkia 
p. toaxa begdrlig, grtpa begdrligt efs 
ter ngt. -kky kyn «. intrdnganbe f)oe 
ngn, begdrligt Panbe, -vieras fiij;lt< 
". -kas kkaau a. begdrlig, fndl, np^ 
[fen. -kkays yden ». fndl^et, n^ftfen^ 
$et. -kkaasti ad». fndtt, ni^^Ut, 
begdrligt. -kkaisyys yyden #. fndlftet. 
-kastan aa 1. -kastelen llaL-kkäilen 
lla p, fndlad, ipara \\\}fiUn, 

Karkko kön = vesuri. 

Karme een ». orm, karmeen sanat be^ 
ftPdrJelfe orb mot ormbett, karmeen 
marja troUbdr, ormbdr (paris qm*dH- 
foiia), k. kieli t)ti\t, marie^anb {orehi» 
maeulala^ latifclia), k. heinä cmtbuiife 
{pcIypoUum filix ma$)y k. sylky (cpn- 
iRiirttf mueilago), k. piston juuri dng< 
tDdtb (^icabipia tueeita), -einen isen a. 
crmrtf, full af ormar. -eilen lU p, 
h&la, jlingra fig fdfcm orm. 

Karnystan aa p. gUba, rdra« trögt. 

Karna an f. Qttte barfen (kaarna). 

Karpistelen Ha p. barra i fdlb, l^dfta kotb. 

Karpiainen isen «. ben flara ftjernott i 
^uiibend fonftellattou. 

Karppa pan «. ^ermeltu. 

Karpa rvan t. hx\infi, lopttb. -rvas rpain 

Digitized by LjOOQIC 17a K&r Kär «. Bcuttflig, Wp(l. -rfin rpi§ p. tpcu 
Brunjlia (kar?Ä8). 
K&rpftncD, -pftilen, =:^ kirTftnen, -väs- 

Kfirres een = kftrpä o^ kärTas. 

Kärry yn t. ett fl[ag« Uteu lux, jfattta, 
fpramla, a. ffarp, gtdlig, Bnimmanbe. 
-yncn «en <iim. (itcii ffaftra. -yinen 
isen 1. «ylaiaen isea L -ykäs kkään 
a. ffarj), firätig. -ys yksen #. briints 
tnare, i^uttrate, »refigt tiftjidiib. -ylte 
kkeea «. {farpt, q\vi)itdt tiug. -yiän 
tua o. xoxa )^8 {faHra, Bortffrdmma 
nieb jlaHra, j)uttrci, brumma. 

K*rrfi an *. Uteu ffjutbSge, fprdttbSge. 

Karsin ia v. Uba, td ta. -imys yksen ^. 
Tibaube, ^(dga. -iTflinen isen a. tSlfam. 
4vai8yys yyden «. tdlfam^et. -iväisesti 
«49. tdlfanrt. -iinätöin Itöman a, ot&U 
fam. -imätlömyys yyden ». otdligöet. 
-iaiAttöiQAsli A(/0. otdtfamt, otdli^t. 
-iTällinen isen a. tdlig. -iväUisyys 
yyden #. tdligt)et. -ivallisesti md», \h 
Itgt. -lelen lU 1. -iskelen Ud •. ii)ia 
fmält, tdk fottfaranbe. 

Karstan M «. flela (mbrtgt, U för flavf 
etbbtafa. 

Karsa an «. tr^ue, )}ipfnugga, -heinä 
bacf^umla (acUUea milhfolium), -äl- 
Unon isen a. tr^nforfebb. -akas kkaan 
a. ^oxtVgni^. -atöin ttdman a. uton 
tr^^ne. 

Kariy rryn ö. otdtig, tore% *. o«. ^-yi- 
nen isen 1. -yisä än a. tore^S- -yisyys 
yyden «. toreftg^et. -rran rtaal. -rian 
ttaa o. gudilanbe tigga, mana )}ä. 
-rryn rtyä ». bU »reftg, otdli|, bU 
cfanbc. -rrytan ttää r. ofa (käry). 

Kärvennän niaa v. fmebd, fttfa, brdnna. 
-nnys yksen t, ftoebning, brdnning. 
-entelen unella •. ftoeba, Brdima litet. 
-ehdan htaa r. fmeba l^aitigt, i^tUgt. 
-nnjn iiiya «. bli fn>cbb, brdimo^. 

Karvin fe kärpa, 

Karvanen Ben «. {Inga, karvasen sieni 
0ugTn)am)}* -as aksen t. mafEdgg, IjiuQ' 
ktf i {!(!, fott m. m. -astelen lla «. j 
fU, fndlad. '; 

Karvas aan t. qt)>tfligt trdb tlQ PdKning, ' 
unbetlag (karpa, karvanen). 

Käry yn s. branblutt. -yinen isen •foiibc. -ytan itaa ». gifira feanblult^ 
fiuebJ, tiubrigt brdnna, jiefa. 

Karahdan btaa o. ftdfa ttil ^;tf!tgt, fndfa tili 
(karia), ofa littt, brinaa i^aftigt (Wy). 

Käräjä = keraja. 

Karajan rata = karisen. 

Käräkka kän =r käriä. 

Käsi.fe kate. 

Käsken eä «. befatta, biuba, fldnuna. 
■rkia än #. befaltare, bjubare. -ky yo 
s, befarining, bub, kaskynhaltia =£= 
käskylainrn. -kyläinen isen t. beffllT' 
ningöljafmanbe, npptoaftare. -elän ttaa 
V, uita befalla, Idta iuftdmma. 

Käsna an, -ainen isen, -äännyn ntya = 
kansa, -ainen, -äyn. 

Kässikkä kan a, tioä, Qvctt, ofonh» 
tigt ftor. 

Kässä än t. bu^el, fnol. -ajltn Ua f. gd 
frofig, gd trögt. 

Kässäla än $. ft|!avel)afe, ndtl^afe. 

Kässö ön = kassikka. 

Kaste een 1. -lö ön #. fpduab af (in I. l^amt^a. 

Kasäs ään 1. -sata ttcen «. tenranfor. 

Käsi aden t. ()anb, -varsi axm, -^puoli 
en^dubt, -puu lebftdng, -ala ^dnber^ 
toerf, -työ banttroerf, -työläinen (>onbt* 
toccfare, -kivi I;aubqtt)arn, käden sia 
l^aubtag, fdfle, käsimäaraltä nngefdr, 
V^ fri ^aub, -paikka ^anbbuf, -mielin 
famlanbe, trefroanbe, kädestä kateen 
itt ^anb i l^anb, on käsillä dr tttt 
^aubd, käy käteen of[öt>et. käy käsiksi 
tdg^er t)ai,ib »ib, salakflftta ^emltgen. 
paljain käsin meb bara i^dnber, katU 
1. kädestä 1. käsin piläin ^anblebanbe» 
if^nnerbet fijnnertigen, sinnekäsin bit* 
at, käsi kädessä 1. käsikkäha ^anb t 
^anb. -äto dön l. -tönen sen 1. -dyt 
tyen 1. -iyläinen isen dim. littn f}atCb. 
-tinenisena. ^t. ^au^, omak. egen^dn^ 
big, omakatisesli egeu^dnbtgt. -teinen 
isen a. ^t. ^anbr tili i)an\>S tvaranbc. 
•sillinen isen a. meb ^dnber förfebb, 
l^dnbtg. -dellinen isen a. fom f)ax L 
antodnber en ^b. •«-terä än 1. "sikam 
kkium «. Idn^^nbt, ep, for tjuf. ^dyn . 
tymon j. 4rm. -tyri tn «. l^anbttsn^ 
gare. -ttö tön I. -ttyri ia f. «n^nbt 
mcnnijf o* -detöin ttömän c. ittan tn«, 
^anbtn. -sitöin ttöman «. ntan bdba Digitized by Google Kifes 

. I^Mema, l^nbUa. -seliät au •. itjitfc 
Aftig. -sine eeo «. loant, ^anb|!e. ute- 
lias aftn a. ^nbig. -tel iäisyys yyd«n 
«. ^nbigl^et. -sitäD iiaa v, fatta meb 
^nbeii, ^onbtera, fammanfatta, Begtu 
))a, (ejtiS. -«itin ttimrn «. I^altftralf 
för ten. -sittamfitöin Uoman a. font 
q Bfgriper, obegripUg. -»tiamaitömyys 
yyd^ «. obegripligi^^t. «sittö ton t. 
begrepp. -sity« yksen #. bcgrepp, fntt^ 
tiiug. -siiiaja an #. gripatt, begripate, 
förfoljare. -siitelen telia ». fatta fmd^ 
ningom, fd!a att fatta. - Kttan ttaa v, 
gificd I^oiib, ii\Q& öftoereuaCommelfe. 
-ttaja aa #. ben fom ger ^anb. -^ta- 
jäinen tsca dim. pl, -jäiset öfbf tenafom^ 
metfe, trolofiiiug. -attelen telia v. fld 
(anb, f!af a ^aiib. -ttelys yksen t. l^anb^ 
flag, l^bffafniiig, ^elduing. -teyn yta 
«. fcmma i ^aiib, inljdiibigad. -teyt&n 
ttaa p. Qift»a i ^anb, iippbraga &t ngn. 
-tiloin ömen *. barnmorfFo. 

Kasto te «. l(n{nc)»p. 

Kasays yksen ». teneitd ^al^tvttf . -«attan 
aa 9. ffirefpdnud reii (kflsitin). 

Kaiken ea «. gömma, förmata. -kiaan 
t. gömmore. -kö on I. -k^vs öksen «. 
gdmfle. -ky yn 1. -emys yksen ». göm* 
iiinc). -olen Jla v. gömma Ungfamt. 
-etän ttaa •. IJta gömma. -cyn yta *. 
gomma fig. -kyn kya 9. »tibangomma^. 

Kätkyt yen ». toagga. -yn ya #. (dgga i 
toagg^n. -ytan ttaa 9. ivagga (kätken). 

Karaisen ita «. fopa. -^tys yksen s, 
fopniag, fopov. -sia an ». fopare. -se- 
niilien isen t. fopanbet (käyn). 

Kav fe kAp . . . . 0^ käyn. 

Kaybdian ttaa 9, totfa flg ^afltgt 

Kaykama an = köykka. 

Kaykka kan o. nt^denbe, -leuka tttfllenbe, 
fpetflg l^afe. -ke kkeen «. ntfldenbe tiU 
ii&vk>, on kaykkeella dr i ut^denbefFtcf. 

Kaylaan ata ». ^a att totpna, föibctftra. 

Käyn yda 9. gd, monbra, jäfa, k. kaup- 
paa ibfa l^anbel, k. sotaa föra frig, k. 
painH gd för {!gr gd att, k. tolta gd 
«fitr tib, miMli kay pahaksi f[mtct bllr 
tflt)^tft, k. karvalle todifa tl^atting. 
kay kolmaiinellaj. kalmatta &c p& 
tttbie 4ret kaytava ott gdd, gdttg, for^ 
rtbor, lapikaytafa genomg&g. -«fia Käy 179 an t. toatibratt. -ymari ia «. gdngote. 
>ymis(ö On «. piromenabplatd meb gdn^ 
got. ^aymys ykten #. gdeube tiftftdiib, 
ging. -ypälainen isen t, fotgdngare, 
tiggare, fring)lr|;rfare. -yntt nnin L 
-yntö nnön s. g^itg. -aviännys yksen 
s, gdfl. -arelan Ua «. qä, promtneta. 
-ayelia aa «. en gdeitbe prrfon, pto< 
meuerare. -avely yn ». promenab. -ave- 
lys yksen t. giiig, toaubi^ug. -ayske** 
Ien 1. -ayskenlelen nnelia v. gd, 
h>aiifa, flacta. -flrasen sta v. gd \cm 
^afttgaft. -a^abytan iias«. Mtaffafivgt 
i gdtig. -ytan tläa 1. -ayttelen telia v. 
Idta gd, Idta jjdfa, uppföta fig, leba, on; 
ivdnbo, btufa, k. jyviä mata fdb, k. lasta 
(dta batmet ait gd, k. itsensä p&hoin 
Mt flg iUa, k. rahat turhaan «it» 
tvdnba ))ettgarna ^t(( fdfdngt, k. kät- 
tänsä ordttn>tjl tiflegna ffg, käytti se 
siinä kattflnsa ber ^obbe f^an flg todt 
*-ytö8 öksen ». lebntug, jjdtfning, Braf, 
aiitDdttbntiig, dtbörb, beteettbe, vaara k. 
migbimf. -yte tteen «. dmue föt vet 
relfe, l&% atdlb. -ylin ttimen «. jdfl. 
-ytelias aan t. gdugare, ep. föt ovm 
l öbla. -yiaytaii ttaa 1. -yiatan uaa 
9. Idta gd, fdtta t gdng. -yian(« nnön 
«. antoditbntng, malniiig. -yiannöUi- 
nen isen «. (»irafttf!. -yaanöUi8esli«il9. 
praftifJt. 

Kayra an a. firum, Irof ig, böjb, «. böfbt 
ttitg, fbtfhdfe, kA)Tasf>lka frch^gg. 
-ainen isen 1. -retyinen isen dim^ \m 
got frofig, böjb, ««ip. dt björn. -ryys 
yydea #. böj[niiig, fvöfntiig. -asti adp. 
böJW, fröft. -rennan ntat •. böja, 
ftöfa. -ristan aa 9, Uita, fröfa ffg. 
-ristys yksen «. böitving. -renea reta 
1. -risiyn ya 9, Ui froftg, böja flg. 
-risteten lla v. böfa 1. fröCa tdng# 
famt, tDtiba fig )^it c^ bit. 

Eayssa au o. lit«t hhH, hayssaleMka 
ftöft l^afa. 

Käyt kakyea «. affigt (käkeen). 

Kaahestaa aa •. briftoa fiff i bt«g|l»er 
meb pulatitng. -tys yksen $, fiffcrt 
meb put^ning. 

Eaahkana an «. fdtigelfe. 

Kaakistan aa •. meb ftodrfg^et nppl^flo, 
fötqtodf»a. -tyi yh»*» «. f»4t n^jp- Digitized by Google 180 Kää (ofhmg, ((to&fhmg, nebbtgnanbe. -tyn 
yä 9. fdrqtodfma^, bigna* 

Kaakki kia ». ^anbtag }pä b6rr. -finen 
sen dim, littt ^anbtag. 

KMmehdia hlifl v. Btomma (om fäb). 

Kaftmi in 1. -my yn t. tiodfrpole, kaami- 
kela 1. -kota f^olningdtoetftp^ » kaa- 
mypuu toäfflofioe, flagbom. -m ia I. 
-iUen ta V, fpola. 

Kaamaröittelen teili ». gd lunfigt, ira< 
ffa fram. 

Kaan = kaan. 

Kiaonän ntaa p, todnba, omtodnba, fbt^ 
lodnba, öfioerfdtta. -maja in ». lodn^ 
bote, öfmerfdttare, »ilman k. taflfpe* 
tate. -ntd nnön «. kodubning, -lauta 
L -siipi plog(!ifh)a, »dnbjfifma. -nnös 
dksen «. tt)dnb marf, öf^crfatt ft^c^e, 
iDdnbuing pd mdg. -nne nteen «. todnb^ 
ningdtiUfldub, todgfrof aing , on kään- 
teissä tDdtiber fig fom bdjl. -nnin mi- 
men t. ivdubpunft, »dnbrnerft^. -ntale 
een «. t|^ugb 1. fi);de fom !ait ttdubad. 
-ntelen nnolla 1. -nnesketen Ha v. 
todnba fottfaranbe, af oä^ an. -unel- 
ma an «. littn tudnbning. -noyn nlyi 
». todtiba fig, bli omt»dub. -ntymys 
yksen «. ommdtibelfe. -ntyyainen isen 
m. fom ivdnbtr f!g, dugevfii((. -ntyma- 
töin ttöman «. fom e) tvdnbec ftg, o* 
omtvdnb. -nnatan ttaa v. Idta todnba. 
-nnattelen teili «. Idta fmduingom 
kDdnba, todnba % ^it cd^ bit. -nny- 
fin ttaa 9. omtDdnba n^n. -nnyttelen 
igUi •• omtDdnba fmdntugom, todnba 
^nO$ bit. -nnihdin htaa I. -nnihy- 
tin tiii p. todnba ^afligt. -nnahlelen 
hdella 9. todnba ^afligt ^eva ggt. 
-nnailan Itaa r. todnba ^afltgt od^ Idtt. 

KMppy = käpy. 

Kaappi pin «. grtt)anbe l^anb «. ftofig, 
tdpig, -jalkaioen froffctab, ep, dtgdd. 
-ppijan 1. -ppaan pata 9. grioa meb 
l^anben , grtpa, fatta nti. -ppaelen Ha 
o. gripa tdiigfamt, gd fhtUanbe. -pin 
ppit «. ftaffo. -ppisen pasta 9. grtpa 
l^affigt, fnoppa i, nappa fajl. -pardit- 
sen ti 9. famla, tumia. 

Kaapa Tan ». ttdbftoamp, tunbet (meb 

Jal f&rfcbb), koivun 1. taulakaapa 
löftt^ (bphiui fmMnUfiu»)^ jänön ^ teili Kää 

1. janeksen k. forfticfa (^i. Mter«MNr)^ 
raidan k. (uftttifa (69/. ipapepiem»)* 
-ainen isen a, af fmamp, fitU meb 
fraamp. 

Kiärin ii «. tntt>edfla, linba, fn>epa. -te- 
len 1. -iskelen Ha I. -riilan Itia p^ 
tnnjedtta, linba, ftoepa fmdntngom. -ri 
en t, omflag, omltnbuing» -lauta toäf< 
bom, -liina fmepbnf, pl. kairilöt^ ki- 
det kullan kiäriiöissi pd ^dnbema 
gt)l(ene armbanb. -re een t. cnilinbabt, 
|opn)ccf(obt tlHMnb, omjlag. -ry yn 
1. -rö ön t« Bunbt, fn^te, runnek. upp« 
{lag pd dtmen. -röoen sen dim. littn 
vbunbt, b^tte. -ra an L -rama an 1. 
-ramöinen isen t. ndgot ^optoecflabt, 
ringtabt, ep. för orm. -riyn I. -reyn 
yta 1. -ityo ttya ». Ui inwc(f(ab» in* 
ftOfpad. -riUn ttäa 1. -ryian ttii L 
-tlelen teili 9. Idta inno«d(a, bplta \s 
l^op. -riisen sti 9. l^optofdla, (tnba 
^aftigt. 

Kaarme een, -ebinen »dr. -einen 1. 
-mehyinen isen = kärme , karmeinen. 

Kaarti in f. för anbra adngen fdbb 
fraeb, -jyvit irdntefpannmdl. 

Käilrö ön t. paltbcöb (kiirin). 

Kiisi in i. pL -it «. ij^aife. 

KiiTeröittelen teili v. flulta. 

Kö = ko. 

Kölika han =: köha, köhkiruoho =r 
köhiruoho. 

Köhmin ii 9. Bete f!g flumpigt, ffdfa, 
Qöta pd. -miys yksen t. oaftfam tot» 
-myys yyden t. fUimpig^tt, ia^ati^tt, 
grof^et. -mö ön 1. -mys ykseh L 
-meli in «. tclp, brummcl. -metjn 
ttyi 9. bli tölptg, ftcl. -mystelen ll« 
9. bete f!g tölptgt. 

Köhnio ii 9. ^M<i ^a, böfa, tötad trögt. 
-niys yksen «. ffuboning, trdg rötelfe. 
-ni in «. ^oXb, fnad, {!orf. -niinen 
isen •. ffabbtg, fnaftg. -nys yksen f. 
{fubbare, trög VMxmi^a. -ni in #. ben 
fom ^ar fnad, fnaälunb. 

Köhi in «. tott ^o^a, atoarfa, -moha 
fungdlju^ C9er((««ci(iii ikapau), -lieinA 
= hökibeini. -hin ii «. ^offa l^efl, 
tadla. -hisen sti 1. -hijin bAti 9. 
roSIa. -hini in f. l^eft Ijub, tof (tng. 

Kokki kin t. fptnnfdttffap. Digitized by Google £Ök Kön 181 K»kiri 10 a. ntoget oft ftolig. -röiUen 
ti ». od frofig. -ahdin hiii ». Iböia 

Kökötin ttii p. fitia u)))>räti o^ oroti! 
lia, fUta fom enööring. 

Kölli in t, tiUl 

Kölli in a. (itgn, flida. 

Köllihdin htii v. faUa ^anblofi, bim^a. 
-lliys yksen «. bim)>. 

Köllötin ttii 9. mätä fig, bra ftg. -Ileh- 
din htii 1. -IlitUlen teili «. tot&fa 
fig fortfaraitbe. 

Kölpys yksen «. fldvare. 

Köhii in s. f)\}V^a, foja, {!iul. 

Kömitin ttii 9. brifma bort. 

Kömmin mpii •. ^ulta, ^t)9)pa, togla 
frant. -mpelys yksen 1. -mpelö ön ». 
jliiltöre, fuafujorf, ^dnglare. -ropsikki 
kin a. otoig, fomlig. -mperöiuen ti 
1. -röin idi 1. -mpiköitsen ti 1. 
-mpyröitsen ti t. Uipa, Mia ftam, 
ftulta. -mperryn rt}i 9. fluUa neb, 
fafhta C. jlabna unber fiultnitig (kom- 
min). 

Komi in t. fort oä^ iicd t&)fi)fi. -ih- 
dio htii 9. frndQa tia bcft, {Id 
l^a^igt. 

Könkyn kkyi «. gunga, toagga. -kylin 
ttii 9. giinga ngn, fdtia i toaggoiibc 
tötelfc. 

Köngfis nkiin «. toattenfall. -nkö ngön 
#. böjning, -neni romeriJ tiäfa. 

Könnös öksen = köynnös. 

Konnin niii 9. txiia, fr^)}a. -istö ön «. 
^f, Qräf ntenutffo. -nnökis kkiin m. 
J)titfUg. -nnyn ntyi r. Bl^fiio. 

Kdntiy lyn #. ft^ftet i Ubetna, ft^tfcta 
iiW&nt>, tinmp, on köntyllinsi äi:))d 
elia fvta. -ttö tön 1. -tys yksen 1. 
-ttyri in «. fom &t fiiyf t Utema, otoig. 
-nttyri in «. Bo{Fa))ifiiifa. -ntyn ityi 
L -ntistyn yi 9. bli fi\)^ i tebenta (af 
fdlb, dlbcr), bö. -ntystin tii 1. -ntis- 
tftn tii 9. g6ta fb;t ft&pa mobofatnt. 
-ntti tin t. ^t^\fftt, flum)), lihak. fött:: 
flnmt). -ntin ttii 1. -ntliin titi 9. 
gd 09ft, f hmiflgt, gd ))d alla itpca, frt)« 
pa. -nttiri in «. traffare, fom gdt 
)>d aHa fl^ra, ep. fdr Björn, -ttyilen 
Uft 9. h\)pa fmdtt (kontU). 

Koni in §, ntUfti^ab, jiidi koniksi b$. Könö ön a. i4)))dtBöjb, -neni ra!, ^ 

nöfa. -otin ttii 1. -ttelen teili 9. 

fitta n)ppt&H, ^fbad, totfa flg ffi^f 

bragett. 
Kopisen sti 9. Ijuba b^fit, mumla.-ini 

in «. boftljub, mummel. -pihdin htii 

r. frndfla boft. 
Röppi pin «. ^h^ba, -Tiuhki I&ttrogen, 

löttfttmtg meuniffa. -iliinen isen t. 

]^);bbinnett>duare. -ini in «. enfalbig, 

tö(pig, otoig. 
Kopsin ii, -sihdän htii = kopisen, 

kopahdin. 
Köpytin ttii =: kömitin. 
Köpikkö kön «. ototg, fomlig. 
Köpalys yksen o. {la)>))ftngrab. 
Kori m ». futtnjdlf. 
Komi in, menni kömfilleen = kör- 

nöhdin htii gd tnaU o4 W, bo. 
Körri in 1. -rri in t. f))öfe. 
Kortti tin «. {forte, dfberrod. -iliinen 

isen «. fom gdr meb {fdrtfl&ber, fc^ 

))arati^. 
Körötin ttii 1. -ttelen teili 9. l^ngU, 

g0ra ngt otodligt, {lentra, {Itta L Itg^ 

ga rafldng. 
Kössi in «. htfUt, Börba, makaa kössi- 

nensi ligger t fnll ru^uing, meb ttäf 

bema ))d. 
Kötebikkö kön? (rölehikkö) ffog fitH 

meb fuUfallna trdb m. m. 
Kötei in a. feg, famftg. -eydyn ytyi 

9. hii feg, famfa ftg. 
Kötkilo een 9. flimp, f(um)). 
Kotkotin ttii 1. -ttelen teili 9. Idngla, 

gora tigt otodligt (körötin), -kihdin 

hiii 9. fo^a (!g l^anblöjl. 
Kötiisen sti «. fmdUa tin, gdra ndgot 

ofPidfltgt. 
Köyhkii in = kehkifl. 
Köyhi in «. fattta, köyhilinti ndgot 

fattfg. -hyys yyden t.fattiabom. -is- 

ti adv, Utti^if njuggt. -bdyn htyi 9. 

Bli fattig. -hlymys yksen #. fattig* 

bitfning. -hdytin ttii 9. g6ra fattig. 
Köykelö ön a. (rofig, l^o^f n^mt^t, mies 

kiypi köykelöksi mamien Btir l^o^« 

{!rum))eu. 
Köykky kyn «. fort eä) froftgt tii^, 

frofigBet. -yinen isen 9. froKg. -kis- 

tin Ai 9. Baia. -kistyn yi 9. Böjo^. -ky* Digitized by Google 182 Köy tlQ ttikt V; bojii fectfatoobe, gii)>)Ki^ 
-kyltelen t«llA lu giippa, trippa. 

Koykkft kän «. fuUe. 

Köykäinen isen 1. -kkAs kkäfin (= kevifl) 
lÖtt -isyys yyden t. lätiset, -ieesti 
äip. Uit, -k&bd&n htna 9. tffa {{g 
täit, ^oppa upp. -kahtelen hdellft t. 
trippa, banfa. 

Köynnös öksen s, xanta, tefma. 

Köyri in = kekri. 

Köyry yn I. -rä fin *. frofigl^et, a. txoi 
tiq, -selkä frofrtjgg, on köyryllänsä 
&x frof ig. -ys yksen $, fro!igt tillfHub, 
on köyryksissä &t i froftgt fPicf. -ytän 
1. -yltelea teliä «. göra fcofig, böia i KÖy 

Etot -ristden 1. -ystden lii «. fti$X 
ofta, gd fröft '•rätyinen isen a. ftof^ 
tpggig» »anjlaplig, för^atltg. 
Köysi yden «. rrp, -atrain ]|atpun. -inea 
isen 0. reptif, af rep. -in imen «. fafi' 
giotbt rep, pädliköysin repet btr itot< 
braget I. ujarpet börjar, aUköysinbet 
toarpet ffutar. -yUn tiää «. binba faft 
meb rep, tipinna. -ytös öksen «.Mnb* 
niiig, iiJgot ombiinbet, pi. -ökset ffxim* 
(erefmor. -iläjä An #. biiibötti -itekn 
teliä V. binba fmdniitgom. -ytystän ää 
V. li!ta Binba, foinmaiibtnba. 
Köyliö ön 1. -iii iin «. ^Julo ^etu 
Kööpeli in $. fpafr, ft^Q^tä, bengtfr^ Ii. Laadin fe laata. 

Laaha an t. ])a(fa, {Upptig^ett. -hinea 
isen «. t)xila. a. I^alfig. -»hastun 1. 
-hislan ua p. {Ktita, toigtKt. -astus ak- 
sen «. {Itiitning, förtpi^uing (laho). 

Laahaan hata v. {tdpa, {!afn)a< -haus 
oksen t. fldpning. -bt> on «. jtäp, ivdtbä? 
Ue menniffa. •••haaja an s, fläpare. 
-hailea 11a «. fldpa fortfaraitbe, h^U 
H ffopigt. -bon oa •. fl[äpa Sg, Be^ 
te f!g ftdpigt. -hotlelen telia p. hte ^g 
»drb^löfl. 

Lääkitsen ta 9. tabla, förebrl. 

Laahko on ». Balf» ptaufa. 

Laahti hden = lahti. 

Laaja an a, tptb, utBrebb, förilcrb, laa- 
jon L. laajoin iptbt, ntförligt. -juus 
uudella, mibb. -asti adt, toibt. ^jenen 
jeta p, hii tpib. -Jennan ntao L -jen- 
telen nnella 0. uiipibga* «juinen isen 
«. fom l^ar, tpibb l brebb. -jeiunis uk- 
sen t, utivibguing. 

Laaka laa'an a fpiftua, pl&t, a. pfatt, 
ffot, (äggrunb^ tuokil. ttäftperf!ifnia, 
rautal. jettipl^t. «kia an 1. -aako aa*on 
«« ptatt, fot, (i!iiggruiib. -^eus uden 
s. jlat^ei, (^g^t. -aakenen aa^eta 1. 
-aannun ntua v. B(tr platt, ^at, hii 
Huggrunb, jemna^, ftiHad. 

Laakistan aa v. Bo ja ueb ldng6efter; 

Laaksi ss: lahti. 

Laakso on ==; lakso. 

Laama an a. l^nmtg/ laamalla 1. laanalti aJp, i^mntgt -aisen aista ». be^c^fa 

meb ^ata l^aubeiu 
Laamu un «. fjöivra!. 
Laana = lana. 
Laanisko on #. gropi 
La^rtanun fe laaka 0^ lakkaan. 
Laaiitala an = karsina. 
Laanli nnin t. titr^mme. 
Luapi prt, i mängb. 
Laapoui tin t. ndfrperpfo ntan fttthb^ !••« 

kee laapottia flabbrar. 
Laappa pan a. ^af. -pastun ua r. fkiftta, 

bomna. -pastutan ttaa pu Wk^ j[<^»a.» 
Laapuri in =: keihäs. 
Laapustan aa L -teEen lla h -^puiHi itaa 

L -ttelen tolia «. bete ftg. »dcbtfldfl, 

{tabbra. -tas uksen «; toilrbtlo^ Bete« 

enbe, flobber. 
Laari in «. (dr, baftu(oftoe. -ilHnen imu 

fl. meb Idr förfebb, en l&t futt* 
La^aa fe lakar 

Loasi in L -io on f 4 agtP" t mpntpMcItng. 
Laaska a» I. -kana an a. l^fiig/ Vo&a* 

Ilg, fdfofiig. 
Laasti in «. murbriif. -tan aa 9^ öf»et« 
braga ntcb murbriif, rappa. 
Laatikha kan 1. -kko kon t. Idbo. 
Laatta lan «. piit, ptätt» laivan 1. ^tpp0* 

planta, laattarokko mattetifop^t. 
Laattia an f. golf. -ainen iten «. meb 

golf f^rfebb, kaksiin ttpä)9dntiig«. -aU 

linen isen a. nieb golf förfcbb,€it golf 

fItUt (t tr. fobe^fAc^otiloib tteffrnng). Digitized by Google Laa 

Lftato dim M, {(i(f, orbning, beffoffettl^et, 
-mies en otbningettd man, \iniu laulaa 
laadulleDsa fogeln finnger t>ä jtttfdtt, 
kfty laatuun gSr föt fig. pane laadul- 
le fdtter i ortntng, laaduin otbeutlu 
gen. -duUinen isen 1. -tusa an a. cvs 
teutlig, paf anbe. -dullisuus uuden «. 
«rbeiitligl&ft, fpicf. -uinen isen a, Uf 
{faffab. -uisuus uuden «. BefTofen^et, 
egeiijfa^). -uisesli arfp. BejTaffobi. -din 
tia o. orbna, (aga, gora, berga, mie- 
li laali ^ar hx^, I. sanoja förtölja. 
-dinta nnan «. lagntng, gönuitg. -tia 
an ». lagare, göcore. -telen della I. 
-deakelen Ua 1. -diskelen Ha v. orbtia, 
loga, göra Idngfamt. -tiun uta 1. -tiu- 
dun utua r. (aga fig, beretaflg. -di- 
tan ttaa 1. -dittelen telia v. Idta Xca 
ga, X^ia btreba. 

Laatuslan aa 1. -telen Ua 2= laapuatan, 
-telen. 

Laafa an $. ^em, Itagg, (afiDa. -ainen 
isen o. flemmig, Itaggig. af lafica. 

Laava un, -tenen Teta =& lavia, la- 
venen. 

Laavusnikka kan g, Idng^^ITa (fe poltsa). 

Ladon toa fe lato. 

Laes fe lake. 

Labia an a. mjuT, Ien. -benen beta 9. 
hii niilbore. rbistun ua 9. u^^mjufad. 

Lahanka ngan $. tn^dttbunfe. 

Labastun ua =:: laahastun, jft. labo. 

Labitsen ta = laah itsen. 

Labja an «. ^M, gSfiva, ft -at mntor, 
-labjakoira L kontti mutfctf. -jus uk- 
sen $. glftoo, mntor. -jaan jata l. 
-jon oal. -joitan ttaa 1. -joittden telia 
». ffönffl, muta, BeRirfa. -joilus uk- 
sen ». fFÄnfning, mutulng. ^joitiaja an 
#. Bcgaftrate, inutore. -joksentden 
nnella v, ffdnfa fm^tt, fottforanbe. 

Labje likeen «. B^ra, B^rBen. 

Labko on «. flor afbetuing, flam, ^ottf, 
feft, golftitja, -kunta fammonfattnin* 
gen af aKa tiU en flam, ett parti 
^dranbe, kansan 1. folfflam. ^oun nta 
tr. fcnfcta Pg i )^9iKt\tx, ftamntar. 

Labmaan mata 9. g&ra ngt ^afltgt, dtft 
9tuj)j!t, Beffpffa 0. f. xo. 

Lahna an $. BroteU; labnan kukka l^dfl^ 
]^9f {mrihg9 farfaro), falflefa (etUko Lah 183 paluitrit)^ -lisu 1. -Htukka L ^litluri 
1. -pasuri 1. -partti Braienpanfa. -ai- 
nen isen o. Brojceurif, af Braren 
Berebb. 

Labo on a. mutten, ». mutfeu^et. -K>n' 
oa l. -oon ota I. -oun uta r* mnr!na, 
forfalla, Blt om tutet. -ous uksen «. 
murfet tillfldub. -otan ttaa «. l&ia 
murfua, töta. -otus uksen «. rotuina, 
-outan ttaa l. -outtelen telia 9. liu 
ia mnrfna. -bastun ua ». förfaOa, 
förttoina, afmattad. -bastus uksen «. 
förttoiniiig, afmattning. 

Labti bden «. toif, leikata labdelle 
{!dra l. fUp))a iiii bugtigt. -bdeliinen 
isen 1. -bteinen isen a. §t. toif, Bugtig. 
-hdeke kkeen 1. -hdukka kan 1. -bdel- 
ma 1. -hderma an I. -btema an ». 
liten toit, Bugt. 

Labtia an a, fuftig, toe!, Itnbrtg. -bdun 
btua 9, BU fuftig »dtjfad, Unbrad, 
1!t((a0, itd {!g. -bdutan ttaa I. -bdut- 
telen telia ». fnfta, Itnbra. -bdutus 
uksen t. Befuftning, Unbring. 

Labto bdon f. fnara i trdbtopp, soin- 
talahto fnara föt fpelfdgel. 

Lai in #. ftdgt, ftam, art, Bfjfaffenl^et, 
-virsi jtäqt[dng, sillft lailla pd fdbant 
fdtt, ei lainkaan aUiiät, on lailta 
pois dt iftdnbet feblDonligo, öt fcttudnb. 
-inen isen a. Bejhffab, artab, senlai- 
nen l. sellainen fd Beffaffab, kahdenlai* 
Den ttodilagd, on laisin Bdrflantmat 
(on kotosin), ei laisinkaan anbeted t(!e. 
-isuus uuden ». Be{!a{fen^et egen|!ap, 
kabdenlaisuus ttodflagd Beffoffen^et. 
-isesti ad9. Be|(ajfabt, kabdeniaisesti 
p& i\n& fdtt. 

Laidun fe lailume. 

Laiha an o. maget, !raftlö«. -buus uuden 
t. ttiaget^et. -asti adv, mo^ett. -bdun 
btua 1. -honen beta 1. -bennun ntua 
1. -betun ttua r. magta. -btunainen isen 
«. utfn^ulten. -htunarsuus uuden «. 
utfbiiUenl^et. -bdutan ttaa I. -hennan 
ntaal. -betan ttaa 9. Idta magto, f6t^ 
fttjaga, gota ftaftlöÄ. -bdutnsl. -be- 
tus uksen s. fdtftoagntng. 

Laihia an #. Sai^ela fotfen. 

Laiho Ton #. todtanbe fdb. -öinen isen a. 
fdb ttjdtanbe. -oon ota r.. Ytdta fdbu Digitized by Google 184 Lai -otoin Uoman «. utan f&b. -«ttomaos 
uuden «. fdte^Brijl. 

Laikka kan «. jltfa, fpUttra, -pSfi petäjä 
tali meb Breb top)) fd att qtot^arna 
drc jemn^öga meb flammeu. -ana an 
#. \plittxa, U!ng flanglig menniffa. -kon 
kkoa 9, ffa utjlifor, fptittra. -kahdan 
htaa 9, ftd l^af^tgt eu fpUttra, {td ftg 
H, ftd ffg (öd. 

Laikkaelen, -kahdan, -kahutan, -kutte- 
len = läikkäelen m. fi. imber läikkä. 

Laikko kon «. tarm, takai, aubtarm. 

Laikkuroitsen ta v {!afa fi{! mebelfl 
Brdmnvim 

Lailatlelen telia 9, \\oaUa. 

Laimi men «. iDtnbliiHa, bijntng, neb« 
trl)(ft, cfroergifujet tiflBdnb, on lai- 
missa dt ofmetgifioeii , jättää laimiHe 
lemua ber^dii, lyö laimin forfumma, 
todrb«(öfa. -ia an a. fliHa, (ugn, ^at, 
eftergifrten, jemn, lagom. -makka kan 
«. {Iina, (ugn, (dngjtuttanbe, 1. mäki 
Idngltuttanbe Badfe. -meus uden «. 
Hat^et, tt)drb«(ö6]^et, förfummelfe. ^mis- 
ka an §. U)attenputt. -menen mela v. 
Bli lugn, fliHa ftg. -mennan niaa 1. 
-mistan aa r. lugua, fliUa, förnunjfa 
fraften. -masen sta v, (iigiia l^afltgt, 
flld neb fraften, jldppa efter. -mistun 
ua L -mehdun hlua v. fotlora fraf^ 
tcn, Bli aubfaflen. 

Laina an t, Idti, on lainassa dr pd Idn, 
antaa lainaksi giftva ti(l Idtid, -kalu 
Idngobtf. -no on *. Idn, f)\)ta. -naan 
nata 1. -non oa 1. -noon nota «. W 
na.ftvdlja.-naus 1. -nous uksen t. Idning, 
f lunf. -nos oksen ». f (unf. -naaja an 
s. Idnave. -naelen Ua v. Idna ofta. 
-natitun ttaa v. Idta Una. -nasen sta 
9, flutifa l^afltgt. -noskelen Ua v. f lutu 
ta jlera ggr. 

Laine een «• fn^allkodg. -nonen sen dim, 
liten ludg. -einen isen a. )t)dgig, Bcl? 
janbe. -ehdin hlia i». ftoalla, Bölja, 
»agga, fmigta, laki lainehtii lageu 
ftDigtat, iindmpad icfe. -ehtelen hdella 
o. \toa\la fmdtt, Bölja. 

Laipio on «. meUautaf. -oin omen «. 
mellontaf^fpatre. 

Laira an 1. -ro on *. tdfa (rairo). 

Laiska an 0. iat, laiska kerta fcrfla Lai 

^toavfbet. -kuut uuden «. Idltjo. -«fti 
ai^9. Idttjefunt. -kuri in 9. Idtiina. 
-kus uksen «. IdttiefuUt tilljldnb. -kun 
ua 9. BU Iat. -kulan ttaa «. pldgod 
af Idttja. -kultelen telia 1. -kistelen 
11a 9, Idttjal. -kutlelemus uksen «• 
bagbrifttjeri. -kuiielia an 9, bagbrif* 
iDare. -kiainen isen t, latbjut, fen« 
gdngare. 

Laistan aa 9. fctfofa, Bjuba tili, befdiu 
na fdrg i fcrtfpel, pnita, gifma meb tlg. 

Laista an L -to on = laes o(^ laikka. 

Laita idän «. fiba, Bocb, flrdt, !ofa, ^id, 
Bejlaffeubet, -reki (= laiiio) jldbe meb 
jtbor, -tuuli (ibatt»inb, Bibe^viub, me- 
ren 1. l^af^fufl, purjeL fegeKeb, rajal. 
vdlinje, asian 1. fafenö Beffaffen$et, 
-mies en orbuingeutf man, panna lai- 
taan 1. laidallansa fdtta i fft(f, astian 

, I. f im, kolmil. trcBörbiug., — Komp. 
laidempi mer pd fiban Belilgen, laitim- 
mainen tidrmafl toib fiban Beldgen. 
-ide iteen s, fiba, Brdbgdiig, -anen 
sen dim, fiba. -ainen isen a, Beffaffab, 
fibig, kohnil. vene trebörbingd bdtl 
-te een *. fiba. -tio on #. reöfldbe 
(meb flbcBrdbet). -idotan ttaa 9, föi* 
fe meb fibor, flbBrdbet. -idehditi hlia 
9. fara flbldugea. -dalusten ud9. fiba 
jDib fiba. -itan ttaa L -ittelen telia 
r. la ga, fdtta i flicf, llanbra. -iti» 
ton 1. -ittamus uksen 1. -ittelo on t. 
reparatieu, flauber. -ite Iteen », tabel. 
•ittelias aan «. tabelfjuf. -tos oksen t. 
tnrditiiing, anflalt, oppilaitos ldtoan< 
flalt. -tila an «. ott pd fiban l. to)tb 
fuflen, fietota foden. -turi in *. lanb» 
uingdBrj^ggo, BrdBduf. -ttamatoin tlo- 
manti. oftaubertig. -ttamattomuus uu- 
den t, oftauberligl^et. -ttamaltomasti 
ad0, oflanbetligt. 

Laitikas kkaan «. eftergifmen. 

Laito don a. Idggrunb, idt bju)^ 
(loitto). 

Laitto ton a. tptbflrddft, ii}mltg (laita). 

Laidun itumen t. Betetfmarf, Bete. -un- 
nan ntaa «. föra pä Bete, Beta pd marf. 

Laiva an «. f!epp, sotal. orlogdfCepp, 
kauppal. l^anbelaffep)), airol. Brigan* 
tin. galet. -?ut uen dim. farfc^. -as 
aksen 9, ^tpp^ixU, -asloon t. f otto. Digitized by Google Lai Lak 185 -mri in «. {Ie)))>ate. -anen sen 4iw^ 
Utti ffe);)). -atao ttaa t. {feppa, la^a, 
tneb jlejpv tran^ortera. 

Laivitan ttaa v. tt&ggfld f&b. 

Laje Bs laes. 

Laia = latu, tola. 

Lajaun juta 1. -jan ua v. föxUxftoa, 
gifiva tili fpiffo, fptOa. 

Laas lakaan = luoko (lakastuu). 

Lakaisen sta «. fopa. -sia an t. fo))ate. 
-stus uksen t. fcpniug, p/. -ukset 
fopor. 

Lakastun ua v. f^rtviflna, forfalta. 

Laes lakeen t. {Idtterfarla flagvoibb, 
ofmeiab firdrfa efter en taxi, lakeen 
selkä 1. harja mibteu af eu fdbatt 
Dräda. 

Laki laen ». melfantof, l^Ujalftaf, huo- 
neen laki tDtnb, suun L kital. gom, 
Tuoren L Brrgdto))p, lakikunla mnns 
jtolia, taivaan 1. ]^im(a^U)a(f. -kei- 
nen 1. -kehinen isen «. xctf)äl i taf. 
-inen iseo. a. tjt meUantaf. 

Laki lain $, lag, -kunta lagfoga, -raa- 
mattu lagbof, lain kaaret lagen6 haV 
tax, rikkoo lain bt^Ut niot lag, men- 
nfi lakiin gd tiQ rdtta, -laatiimis Iag« 
fitftntng, -laatia (agfliftare. -aillinen 
isen a, (oglig. -aillisuus uuden*. (op« 
Itg^et. -aillisesti Md9. lagligeu. -aitoin 
ttoman a. claglig, (aglctf. -aitlomuus 
uuden t. olaglig^t. -ittomasti adt, 
olagUgen, lagldfl. 

Lakia an a. öppen, pian, ffdt, jetnn, Be^ 
{!eb(tg. -keus uden «. flätt, jemul^et, 
6ef!fblig^et. -asti o</o. flätt, jemnt, 
(fffebligt. -akenen aeta o. bU {Iät; 
jemna#. 

Lakka kan «. tafa^t^if^r utB);ggnab tfrdn 
iaf«t, fförmtaf, toiiib, moget ^jortron, 
tacf, lakkapuu j)6b{epeIore fot taf^ 
qivi^en, -paa petaja eu tatt meb ^frotg 
frona, lummig, sontaL mjiif b^nga 
of l^ornbollap. -kkaan kata p. lada, 
föcfegla. -aus uksen t. fdtfegUng. 

Lakkaan lakata idr. laata v. upp^ora, 
HLnta, 1. laulamasta tipp^^t att fiiinga. 
-kkaus uksen 1. -kkaamus uksen t. 
uppl^ötanbe, ffut. -kabdan htaa p. 
ttppl^dta l^afligt, fdt en jlunb. -kalan 
L -kautan L -kkaulan ttaa »• iata n^ppffixa, l^dmma, fliUa. -katus uksen 

1. -kauttamus uksen «. fltdanbe, l^dnu 

titng. — Laannun ntoa p. ^t(Ia fig, 

fafta fi^, bomna. 
Lakkari m «. fida, kielii, fdrtalon^ 

fqtoadertaffa, baftalare. 
Lakin kkia «. läppja. -kkia an t. Iäpp« 

jare. fticfare -kkelen keila v. Uppia 

frti5lt (latkin). 
Lakki kin t. mcfa, lakkipftft laine fioatl^ 

todg meb frabganbe topp. -killinen isen 

•• meb mcfa fötfebb, en mcga fuK. 

-kitoin ttoman a. mcflo^. -kittomuus 

uuden «. mögbrijl. 
Lakia an «. grätfaub (««m hiekat), l^anb^ 

taget i ^ubqmam. -lut uen 1. -lo- 

nen sen dim. grätfaiib. 
Lako aon «. faben^ Hgdning. -öinen 

isen •. ligganbe, uebflagen. -akoon 

«ota 1. -aoian ttaa 9. \L& meb gtöban. 

-oun uta 9. bli nebflagen. 
Laksahutan ttaa v. fmoda meb tungan. 
Läksi lahden = lahti. 
Lakso on t. bal. -öinen isen «. fiitt meb 

balar, ^t. ba(. 
Lakutan ttaa p. f mada. 
Lallatan ttaa = IfiUfitän. 

Lalli in $. ft^K^unb = juoppolalli. -Ilo 
on f. ffcfiad, -Hu un t. fpU^mib, lU 
ten mjnf ^cg, karval. Ij&xtett, ep, för 
Björn. -Uokki kin 1. -Ilonen I. -Uunen 
sen dim. liUn I;drtott, ep, för Björn. 
-UoUn ttaa 1. -Uutan tUa 1. -ttelen 
telia V. Bete ftg fcm en öftoerlaflab, 
txalia, grdta fioganbe. 

Lama an «. ntfmuttet/ förfaUet tiHfldnb, 
lehmä on lamassa fcn ör nimagrab 
fd aii ben ej fan fid pd Benen, kar- 
tano on lamassa l^engdrben dr pd föc# 
fall, -ruoho Ugganbe grÄ6. -aiia gdr* 
be^gdtb af ndflan ^orifontelt Ugganbe 
gdrbfel, lauta on lamalla Brdbet dc 
)>d fant, lamanansa öfiver en fam. -ai- 
nen isen «. utfmuUen, nimdrglab, för« 
faden, ligganbe. -aan ata 1. -autan ttaa 
o. utfn>dUa, nebfld, göra förfaKen. 
-mon oa t. ligga, toxäta ^g. -aan- 
nun utua I. -aun uta 1. -audun utua 
p. Bli utfkoutten, förfallen, Uggonbe. 
-akka kan «. Ittet ffuttanbe. -ahdan Digitized by Google 186 L&m lUfla 0. ^t^t nebjtd, f^^bm{nfa. -fth- 
dan falaa 9, fot^tmjufad, nfbfiunfa. 
Lammai mpaftn $* f^r, hmpäaa rau- 
dat fdtfar, saksalainen 1. fdr af xiU 
Uubfl roce. '^mpahuus uuden «. fi!r» 

UUt filt. -mpuri in trfSr^erbe. -mmon 

mpoa V. tamma, «patnen isen ä. fdt^ 

xif, ijt, f5r. 
Lammi m s= lampi. 
Läminiska an I. -ko on #. tti {I6rre 

ntltSnbjft driflag, »attenputt (lampi), 
Lammuke kkeen #. fiöx pä fiban of iaf 

föt att utbvfba bet. 
Lampi mmen J. mmin «. ix&% littn ins 

fjo iitan a^cpv, Lammin pitäjä tcmis 

pii fccfeii. -mmikko kon 1. ^mmfkr 

koinen isen 1. -mpare een I. ^mpero 

an {. -mpelo on 1. -mperoinen isen 

dirtt, UUt trdjf, pntt 
Lampo minon = kmpuoti. 
Lampim pan t, lampa. 
Lampsu un == lamsi. 
Lampuoti odin «. latrbboiibe. 
Lamsi in «. flöne dferteg, jldtfe Ux 

fSngab björu flagto5, fdiigf!. 
Lamu un t. flort fdU, f^^muitig a. Idng^ 

fliittaube. 
Lamuska an i, forg ))d ett pai flot^ 

tingat. 
Lana an *. \äälit fipfBcogb, fnd)>(«g, 

ffabb. 

Lanka ogan «. garn, trdb^ jftneksen 
langat ^arfnata, -pakla 1. ^paula trdb^ 
fnara, -solmu fttatd. -anen sen «lim. 
Itten flu tväb. -aiuen isen a* trdbfut^ 
giocb at trdbi -ngatoin ttoman a. 
tx^tflbi, trdlbfri. -ngattomuus uuden 
». tr^bbrifl, garnbrifl. 

Lankeen ngeta ». faKd, ^npa, 6äni lan- 
kea roflett hlix f}t^, langenmrt falUn. 
-ngenmiinen isen dtm. fatlen, fiunfeu, 
f&rfaHeti. -eemus uksen ». fafl, syn- 
nin 1. fvnbafaö. -eevainen fsen ». fat^ 
latibe, felanbe. -eeyaisuus uuden t. 
faltanbe egenffa)». -eileu Ha e. fdda 
ofta.!^^ilemu« uksen «. tip^te)»Qbt fat^ 
kmbe. -»getan ttaa ». Idta falk, fäfta, 
neb^drta, 1. tuomion fdfla bom, f6r« 
fnntia ulffog. -agHua uksen 9. fIGNiing, Lan 

flöttntiig. -ngettelen telia #. fdQa ofta. 

Lanko ngon «. ftdnbe, ft^fliug^ ft^get, 
langon heinAI iUa betgabt l^o. -nkous 
uden t. Mgctlag, Miiigjfaj», frdnb* 
ffap. -ngos oksen t. en af f^flingat* 
na. -koulan ttaa r. BcfM)5gra. -nko- 
udun ulua ». Wi lefroSgtab, befr^nba^. 

Lankku kun «. t;dftfrafe. -kutan ttaa 1. 
-kultelen telia »r. gS Ituftttibe. 

Lansa an a. bjnp. -aia an «. bfn)), Idg. 
-"aan sata «. gdra Idg, lansatta petoja 
aftopDab tatl. 

Lansunn uta 9. gd fla))^a)tbe. 

Lanta nnan «. b^nga, gcbfet. a. U4, 
femn, -maa fldt marf, -«avi gä6(eta, 
lannan laiska allbel^d Ui. -nnoitan 
t(aa r. gobfla. -nnoitus uksen «. g6b« 
fling, bpngniug. 

Lannas ntaan #. gntnb fltaub, tVttb. 

Lanne ntetn «. Idnb, {!ba. ^ntehuinen 
isen tftm. Idnb. -nteinen isen a. ^t* fiba, 
Jdnb. -ntere een ». f!bo. 

Lantia an a. {dg, 1. maa Idgtdnl marf. 
-ntto lon ». ba(, a, fumptg (lansia). 

Lantio on I. «ntion omen #. ^d^met 
^ci meimiifatt (lanne). 

Lanttu tun t. fdltot. 

Lannun ntus r, Iditgfamt fjutt!a, f>li 
froftl6«, bigna, fotlPta mobet. -nöistan 
aal -nnitsen ta r. förttampa, imbet» 
fiifma, ftdnfa. -nnistun ua ^. Mi an* 
bettrodt, <)mäfn7a^. -nm'stos uksen «. 
mibertr^df ntug , fufning. -nnutan ttaa 
9, «nbettr^rfa, fFduba. 

Lanu un ss lana^ 

Lapa van ». beg, fetja i Bdttet (lappa) 
beronen on kvallansa li&^m dr bcg« 
bruteti, lavantauti neilDfeber, lapamato 
Biimifemaf!, airon lapa drMob, lapa- 
luu fhilbetbtab/ sakan lapa flrnm^^fot, 
nikin I. rodfarm, lapabeini petmings 
grd6 (thhtpi mtBme)^ «^anen sen dim. 
littti big, pi. -set »autat, -ainen sen a. 
^t. bog. «-puri in 1. -potin ttimen !• 
-pakka kan k -pakkainen isen «. ivaut. 
-akko kon 1. «atto ton t. tv^famr. 
>^aun uta 1. -aunnnn nvoa 1. -aanaun 
Mua t. Ui bcg^uten. •'^rtitlati ttaa ». 
bi^^Br^ta, fpttdftga en ^dft 

Lapahdan htaa t. ^fligt braga , fi?tnta 
Iit l^{)tgt (Upon). Digitized by Google Lap 

Lafyta Un «. fiMk f^t l^anbqtoatntfl^iib^ 
taqd. -aioea isen dim, r= lapatta. 

Lapikas kkaa& ». fFo' nub fpffft af fflMU 
ma #^äe fom ftUan. 

Lapio on ». fpabe. -oines isen Hm. lU 
Un ^flbe. -Kiin ida 'i. -oitsen (a 1. 
-«öitan ttaar». ffnffdi. -alliii«n isen a. 
ftmbfganbe, en f^Mbe fuU, ttt fpabUg. 

Läpi Un itaa i= tapatan, 

Lipo ¥on #. -onen sen dim. f)b fd 
tttvdtt meb röfrau (^ftad, Itlett fdte, 
laposilien aallot lasken fdttev mlger^ 
aa t ^ögar, ^ogtaU, lapokyy titigtab 
orm? »«{!? -ora an «. ^dg. 

Lapan ppaa I. -ppaan pata c f^ala, bra^ 
ga in meb Idba l^ubenia, f inita, ftiifa, 
tulla läppäsi fom fom ett vt\>, oaf« 
Iriitet. -panto nnon k J^afmng, tn^ 
bragniiig, -vesi fl^btvatten. -andon 
atoa 9. bit hibragftv l^alab, ^ ät, f3v^ 
brnfad. -ppelen pella 1. -ppaelen tdr, 
-ailen Ha t. 0a(a fmäiiii^gom* «pe 
ppeen s, xxtf^an l ring af tfdb, reiv 
fom fPatC utbraga0, gcrvnbotfa, tott tili 
fpinniug, lapsen lappeet bamliiibor, Lap^ 
peen pitAJA Igappivefl focfen, Lappeen-* 
taniap i®t((moiiflvanb (lappa). 

Lappa pan «. pUft, f6lja, fti^a. »alai- 
pen- isen «. Htm fl^ppab b^na eme(^ 
IffR ]^äftrat)fcftia, ttdbftfl emeUon vhf 
fjen^ ffa(mftr« ^ppia an 1. -ppio on 
1. -pe ppevD L •^pp^infB isen 1. -ppi 
pid «. plott, #. beii flata, bteba {tban 
pd nfit, panna lappeelle Idgga tp& 
fata fi\>a\\, lappebin meb flata f[bor^ 
na, miekan lappi fn^övb^fiiiiga/ lap^io^ 
tniekka brebflingabi ftvArb, lappia Usi 
^ta l^nbrtt, Lppiat haftiot bteba 
fhtlbrm: (lapan). 

Lifpi pin «; £a|»bianb/ Lapin piifljfl 
£app]> fodtn i äbo Iän, lapin pöliö 
Hi1^ug(^(a (*Mr läppfmie0i)i Itipin sirk- 
ka kl)>Vf?0^f ^ni^rUu Uppcnitm)^ la- 
pin sara lappffogrfi# {fres vetUurfa). 
-ppalainen isen «. ^app a. (ap{! (lappa). 

Lappo pon = lapo. 

Lappa pUta isz lappa. 

Lapsi sen s. botn, -pooli fi^arn, -vai- 
tao hutn^ttft^ lasten tmmft 1. pflte- 
tAj& 1. kifYoltaja batntmDtffa, fa»tsoa 
lasta ftdta, w4vbA Barn, lapaempi me^ 187 Lap ra latii, ^n^e. -snt nen L 
isen I. -snkained isen dim, (itefbotn. 
-seus uden ». botnaff a)} -suos uoden ». 
barnbom. -sekas kkaan 1. -sillinen iien 
«.Botnilig. -illisuus uuden «.barn^ig^t. 
-itlisestiaifv.bavnfttgt. -telias aan«.fcm 
Idtt blir ^afbanbe. -sellinen isen a. fom 
l^r botn, barnjlig. -in ia ». f j barn. -Se- 
tan ttaa 9. toara barn l. barnflig, bin- 
tä lapsettaa vielfi l^an ^ar dnnu ba rn« 
flig^eter för f!g. -iltelcn lella •. Mt 
jift fom barn, tifltata fom barn. -le- 
toin ttoinan «. barn(ö#» -settonmus 
uuden «. botiilötf^et: -sesMin aa v. Ui fbm 
barn. -sehdan hiaa v. toara bamafttg. 

Lapsutan Itaa 1. -ultelen telia 9. fkffa, 
flamfa. 

Lapua an ». (=j lappio), tappc jcätu i 
DUerbotten. 

Lapuri fe lapa. 

Laputan ttaa 1. -ttelen telia •. fm«ifa. 
-tus uksen t. fmacfning. -ttaja an t. 
fmatfare. 

Larn un «. plabbrave. -utan ttaa L -otta- 
len telia «. plabbra* -utua vksen «• 
plabber (loru). 

Lasi in, -inen isen = klasi, -inen. 
•'serran rtaa *. glofero. 

Laskaan kata 9. f^ meb Mttdbarmoi 
fltt)aranbra. -kaus uksen L -ko on s. 
fdban fom, laskolanka fomafortrdb. 

Laskeli in «. fffdndfe. 

Lasken ea v. fläppa, ftdppa sfter, tapt 
pa iä, fdtta nt fiffbragber, Wta (dber), 
faro l Pbra nebfor (Ud9, fpr«, fhrdnt), 
J!urra, ffriba, lögga (grnnb, gata)^ 
framldgga forb), berätta, befmnga, 
Wggo Ädr f«**Ä laskee folen gdr neb, 
Tesi 1. »atfnrt fafler, poro laskee 
pohjaan grnmfet fffKer pa bctten, las- 
kee Teista {lipat en fnif, laskea lukua 
t&tna, L maalle (anba, 1. i*annasta 
lÖgga nt fr^n flrnnb, L veroa fF<rt*# 
Idgga. -ku un ». fldppntng m« m. fe 
lasken, laskumies foriM^Vtman, -ojtf 
utfalldbtfe, -paikka ntloppdfldlU, fau, 
-lohi nebgdiig«(or, -oppi rdfneldra, 
juoman L aftappmng af br^dPh:, suo- 
nen L dberlJtntng» laskusaooi bfob« 
dber, arter, kadun L gatläggning, pai- 
Ti» 1. fotnebgdttg, lufun Lrdliitiig, sa-^ Digitized by Google 188 Las Lat nalaska orbfl^tl!, Teron l.ffail(d9Qmng, 
▼aatteen 1. \»td i MUx. -kema an 
f. M fcm 1ld)»}ed, fldlfet bftfar, kos- 
ken laskemilla to ib fcv6fanet, laske- 
masia lanbuing^^ l ptaubiungdfiälle. 
-kia an t. beu fom fldpper, aifu)et tU 
Ut, juoman 1. munf!anf, kadan 1. 
gQtlägöQte, suonen 1. dterliStore. -ki- 
ainen isen a. {täp)}anbe, nebfaranbe, t, 
fafllag. -kin imen », tverft^g för ott 
f[äp))a, fläUet föc nebfläppntug , l^^l i 
tfen för uäluträttning. -kus uksen 1. 
-kos oksen «. nätutföltning, toed 
-kenn uta 1. -keennun litua p. fjuu^ 
fa, nebgd, fätta flg. -keus uksen «. 
tiebfläppt, fjmifet, faKanbe tiHfldub, 
▼esi on laskeuksissa tpattnet l^äUer pd 
att f alla, Aflni on laskeuksissa röfieit 
ar ite. -ketan ttaa «. Uta {Idppa, 
Wtö tögga tit, fofia (flenor). -ketus 

. uksen t. nebpppning, fafluing, {frib^ 
ning nebför. -ketieleo telia v. l«Sta 
fortfaranbe fldppa, lägga ut, faflo, ffriba 
nebför, {friuno, 1. maata grabera jorb. 

Lassi in «. Sar^. 

LasU an «. liten fpdbe, ffef, murilef, 
förBiubiiingaträb meUan ftdbbcttfu od^ 
meben, rintal. bröflben. -anen sen dim. 

Lastaan tata 1 -lan taa 9, för!(ena. -le 
teen «. förnenanbe, !(anber. on las- 
teellä &x feraftab, förfmdbb. -taja 
an f. flanbrare. -teeloin ttoman a. 
ftanberfri. 

Lasti in t, tafl. -taan tata t. Ia|la. -ta- 
us uksen «. lafluing. 

Lastikko kon «. {!t^oa, fim. 

Lastu un «. fpln, -huone fp^itl^utf, fort^ 
i^itd. -unen sen dim, Utti fpdn. -uinen 
isen «. fpäuig, fuK meb fpdn, gjorb of 
fpin. -ukas kkaan «. fpSnrif. -ukko 
kon «. fpdnl^ög. -uun uta t. fpSua, 
göra fpan. 

Lata dan t. {labb. -taan data t, {labba. 
-akoitan ttaa v. platto, jemuo. 

Laleleu fe latoa. 

Latikoiisen ta v. {f^Pa Bort. 

Latina an «. lattn. -ainen isen a. la^ 
tinf!. -noitan tlaa t. öflperfätta tiQ (otin. 

Latinkainen isen «. en art {!aI6agge. 

Lätisen sta ». fnarro. 

Latiska.an «. flot^ ))latt. -koitan ttaa ». ojatta, iemna. -ainen icen m, pUiL 
-ko on t. ftot färt, )>Iatt fat. 

Latistan aa ». ofplatto. -tun ua p. Btt 
ofplattab. -tus uksen s. afptattning. 

Latiaan jata = latoa. 

Latkin ia v. läppfa, {ItdPa. -kaisen sti 
9. loppja ^afltgt. -ku un «. tuun b^lig 
mat l. brl^(f. -kielen 1. -kelen L -kis- 
keien Ha ». Uppja fmdtt 

Lato don t. laba, -kartano (abugdrb, 
bafgdrb. -onen sen dim. liten (aba. 
-öinen isen a. rif p& labor. -doliinen 
isen a. labegaiibe, eu laba fud. -dotoin 
ttoman a. uton taba. -doltomuus an- 
den «. labuBrifl. 

Ladon toa ». raba, uppraba, \&HahoU 
txTid, -tomus uksen t. rabning, fätt^ 
ntng. -toja an ». rabare, föttare. -de 
teen ». rab, ^tparf, n&got rababt, 
fdrbigfatt. -telen della «. f)&\Jia p& att 
raba, prato, berdtta. 

Latsakka kan «. ptatt f ai 

Laison oa p. fldta, Blanfa, l^afa. -otan 
ttaa 9. ^afo, tafta. 

Lattia an = laattia. 

Latu dun «. fpdr efter {fiba i fnön, 
-kunta {fibpartir {Ubpacti, menee la- 
tuun (lakoon) glr i Itgg. -uinen isen 
•. fp4rig, fidpig. -uska an 1. -ukka 
kan 1. -uskainen isen L -ukkaincn 
isen a. platt, lalukkaheint penninggrdtf 
(iklaipi arv$iu§). -ustan aa 1. -ustelen 
Ua •. afplotta, tiigga fcm en tonb^ 
löi (latiska, latistan), -us uksen t. 
fötare. 

Latva an «.to))p, joenlatva öfu)erfta lo))pet 
af en {fcb, joen latvat fdnarmama tili 
en flob/ Komp, latvempi mer dt top» 
pen tiU. -vut urn L -anen sen dim, 
liten topp. -allinen isen «. ti^pig. 
-aan ala I. -vistan 1. -yuslan aa •• 
oftoppa. -vas aksen «. toppfl^tfe. -atoin 
ttoman «. topplö^. -viainen isen c 
Bt. toppm, pi. -Tiaiset to)>pbldr^ fdm< 
fla bldr. 

Laude uteen =: lava. 

Lauden 1. laudee ad9, aHbele^, l^ett oä^ 
ffäUtt, öfioeraUt. -utinainen isen «. 
ofioerattt f^efcmmanbe, aUmdn. -nti- 
naisesli ud9. admdnt, toanttgt. 

Lauha an *. aUmdn bendmntng ^d Digitized by Google Lau 

^tä^, c^x&e, t^g tnnoii ^en ffiii i ax, 
-aioen iten •. fuH meb oqt&i, gr&lrif. 

Lauha an I. -hia ao 1. -hka an 1. 
•hkia ao I. -hlia an 1. -hio hdon a. 
bdftven, totf, U\\, sitmAt oTat lauhal- 
laao dgoneii &xo tunga af fcmti, lau- 
ha kaUaolo ntilb uppfQU, 1. ilma miCbt 
to&bcr. -huu8 uuden L -bkeus uden 
B, bäftoen^et, mtijtt, len^et -asti oi», 
b&fioet, leut. -hdun htua v. bli HU 
totu, toefna, fti fig, gifn>a efter. -hdon 
htoa 1. -hdutan ttaa ». gota Mfmetir 
tDtfr (iubra. -hduiuB uksen «. Iiu$ 
bting. -hduttelen telia •. linbtafmd« 
titngom. -histaan aa ». formilbta. 

Laaka an a. fpegedugn, nurmikasL grö 
(poa). 

Laukasen sta •. afffjuta, (ofa (i. er. 
{foU). -n^on ukoa 9. ffjuta af fortfa^ 
ranbe, Idta af{!juta. -ukeen 1. -ukenen 
ueta •. erplobera, brimia af, B(i af« 
fPiuten, bU flofig, kukka laukee b(om« 
mati {lofnat (raukee). -keilan Ha ». 
ofta lo^uo^ -keennun ntua «. iofna 
af Hg flelf. 

Laakia an «. mt, BöjUg. -keas uden 
f. tref^et. -asti o. meft, mtlbt (laakeen). 

Laakka kan «. ffutt, galopp, iot, faUa« 
fe, kynsii. I^mitl6f, Purjul. I. piirtol. 
1. ruohol. grddlof . -tkaan kata 1. -kon 
kkoa «. galoppera. 

Laukki kin «. hiä9» 

Laukko kon 9. ^d(, ö)))>ntng. 

Laukku kun «. lodffa, tenfet, -heinfl 
)>enninggrd< (thUtpi or9«ii««), lankun 
kieli tirefantigt (oct pd toäffan, lauk- 
kamifs gdrbfari^anbtare. -unen sen 
dim. liten toöffa. -ullinen isen •. för* 
fcbb meb koäffa, en iDdffa fittt. 

Laaka la'un a. (Iiigfluttanbe, 1. lanka 
lö«t»iiinab trdb. -uelen 1. -uilen 1. 
-koelen 1. -koilen Ha a. flodfma i 
(uften meb ororliga toingat, fata om^ 
friiig p& luflfötber, lefma lu^tgt. 

Laulan aa «• f|unga. -aja an «. fdnga^ 
re. -ajainen sen pL -set fängtiHOäd^ 
ning, fonfert. -ajisto on t. fdngför. 
•anta nnan 1. -anto nnon I. -lu un 
B, fdng. -lelen 11a 1. -leskelen 11a v. 
fittuga fmitt. -lelo on t. fdng. -lei- 
ma an #. fdng, flngft^cfe. -atan ttaa Lau 189 9. Uita fitttiga, f^a att finnga. -lennän 
ntaa t. fjunga btiUoiibe. 

Lauma an «. ^jorb, ffodf, mdngb, lau- 
moin t ^jorbat. -anen sen äiM. Uttn 
^totb. -niotan (taa «. beta i ^iotbat, 
laumottain ^jot^tot^. 

Launi in 1. -nis iin «. floc flfffrof (af 
träb). 

Laupias aan tr. Barml^ertig. -pins I. 
-peus uden s. bann^ertig()et. -aasii 
mä», batm^ertigt. -aallinen isen •. 
milbelig. -peun ata t. bU mitb, bli 
barm^ertig. 

Lauri in = Lassi. 

Laus uksen «. mafFa, ett {lag# ndi. 

Lauskutan ttaa v. fmatfa. 

Lausu un a, Ung|lnttanbe. 

Lausun ua v. uttaia, \fitxQ, n&mna, ))nfa. 
-umus uksen t. );tttanbe. -se een «. 
I^ttraiiber lotttfotb, titfaga. -sehellinen 
isen a. fom fan tala. -unto nnon 1. 
-unta nnan t. ^ttranbe, ^ttring. -neleo 
Ua 1. -askelen Ua 1. -ukselen lla «• 
nttala Idngfamt. -sin ia v. beftodrfa 
(loitsin), -utan (taa L -uttelen utella 
9. formd att ta(a, famtala meb. -ulus 
uksen f. famtaL -sahdan h(aa ». \)ttta 
bafiigt. -sahtelen hdella «. |^ttra ^a« 
fiigt ffera gÄnger. 

Laula dan ». brdbe, -mies nämbeman, 
-kunta ndmb, -^suorsa ^rätfanb (om» 
boichat), ke(un I. rdffdUa. -ancn sen 
dim. iittt bvdbe, tallrid, ^etmeiinfdUa. 
-ainen isen «. af brdbet gjorb, ttf pä 
bräber. -udus uksen t. fiott ffote pi 
nct af bräblapp. -udustau aa v. fötfe 
meb fdbana pien. -udun utua v. nU 
bteba , gtena dg. -utuilen lla », uU 
bteba dg fmdnitigom. -udutan ttaa 
». Uta utbreba ffg. -adu(telen telia 
». Idta fmdntngom utbreba ftg. -dis- 
tnn aa 9. btla en dccf p& motfatta 
flbor. -udotan (taa •. brdbfli!, brdb< 
fobra. -ndotus uksen t. btdbfobring. 
-anen sen 1. -asin imen «. t^ggfor^ 
fet pd ^dflar. -aelen lla t. t»tbr6ra 
Idnbema, bediga,ta(a n>ib(|^ftigt i eufaf. 

Lautikka kan i= litukka. 

Lautinainen fe lauden. 

Lautaa an = lavitsa. 

Lautta tan «. fdrjff, ^ecfflotta, (tbetlig Digitized by Google 190 LaiA q^tnna. -ttaan 4aU •• f4rja, foita 
c^Der I. iitfoi: loaUubca^. -aus ukato 
4. {[ottnitig* -itiiri $, fdi-ja, ^c^g^o, 
ftrjfarL 

Lautti tin «. Uftpe. -te tteen #. fittfldlle 
)jd la^uc. 

Laufaotui in #. (g^ttl^. ^ioen iaeo 0. l^t. 
(örbag. 

Lava a^a ». J«fwe, fdbeafloif , taimil. ttif^ 
^änt Uvaotauti nertDf^ec layantauti- 
heiiiia =;= |>eilQa yaiUia (lapa). *Tut 
uen dim. l^^ll -aan ata 9. flada. 

Lavasen sta = lakaisen. 

Lavannes eksen 1. -vasiQ imen «. lUttt 
fpaj^e liU omrdtntng totb br^i^g^. 

LaTeri in «. Bä^t )>£ golf \frc fleva k^r^ 
foner, plabbrarc. -roiiaen ila l -rran 
Tiaa I. *Hrielen rrella »^ Bäbba '$&, %oi\ 
för fl[era, jjlpbbra. -nrus uksen «. I)äbb^ 
ning, ))lAbt)er. -rlaja an *, ^^Iabbratf. 

Lavi in 1. -ia imen 9, Ua^x^t. 

Lam an a. n>tb, iDtbflrirCt. -Teusiiie4i 
9. lotbb; U>tbPträ(ft^(t. -asti aiv, Imbit. 
-venea Teta 1. -vennun ntua 1. -via- 
Uin tia 9. utu^ibgatf. -veonan ntaa 9. nti 
tDtbga. -Teatelea anella r. utn>ibgafm^«: 
nittgom. -vennus uksen •• uttDibgniiig. 

Larikaa kkaan ». bitmifemo^. 

Lavitsa an *. koäggfdft Hnt, l&ngMuf. 

Lava OB :=r Java, 

Lavoa ofcsen x= lappa. 

Laviit fe laTa. 

Lehajion Irata v. flabbca (om (dgan). 
-hillan Itää p. fitfa (om »»iub), glim< 
ma. -hahdan htaa f, fiabbra it))p (o:^ 
fligt, ffäfta ^Higt -hahtelen lid^la 
r. pfta bd o4^ bä, tarra filfUiib^ 

Lehko-silmft «. i^Uranbe, fvir(4tet dga. 

Lehoiua uksen t. Unb* -uksiaen isen 
f. af Unb, ril ))^ Unb. 

LebmA Aa «. fo, lehmän kieli fotunga, 
bo<fblab, (il^fontoalie, lehmAii sieni 
i»a^o)>p {hoUim $4ulu), lehmfln he- 
rukka talfitta (eaiHa p$imM$\ leh- 
oKUi kerqlia folögon, ^uSblom^et {ru- 
iwneulm9 gerit). -mo on L -myt yen 
4lii. Uten C«^ -myinen isen t. ^totgt. 
•Ainen !• -motnea L -muioen isen •• 
f^t, to, lehmAinea vaaikka fofalf. -il- 
iinea 1. -milliaea «« fom l^ar to, 
mi^lfatat* -lailninen isea «. miölf^ LA 

mat -ilA An 9. feviaU. -Uöin ttd- 
mtn #. ittftn> to. -mlltöoiyys 1. -BMltö- 
myys («ir. -miiyys) yyden t, foixcift* 

Leho, -oaen = lelitofe lehti. 

LebtMs uksen «. rljeru. 

Lohli hden 9. ((ab, löf, tehdä LehliA 
6r^t« löf, lehiikeppo L -kerppu löf« 
fntppe, lofbaiib, (offdrfme, khliheiaä 
brebtvtabigt grä^, -kahila töru>adfa 
(aruMäo pärägmitesX -keitAs brebfpct^ 
fEgt fpjttt, lelilimajaojuhla Idf^nbbo^ 
ibögtig, lehtisalo 1. -eaari Cöfö, lekli- 
lintu liing^lfogel {regulut crittaiu»), 
^yt htyeu 1. *4ilybea 1. -hlykAinea 
1. -htinen isea dim. Ittet Blab, I^f. 
-4nan isen a. löfrif, blabrif , af (öf 
giorb. -btiAinen isen $, pd h{<i!b gcob^ 
babt brdb. -hdistö ön «. blabrifä^m, 
-hdellinen isen «. Mabförfebb. -tevA 
An 1. -kdfkAs kkAAn 1. -hevA Aa 41. 
Icfri!. -hdikko koa L -hdtkkö köa 1. 
-hto hdon 1. -hoa 1. -hionen sen «. 
lofffog, Imib, lefatorupsale lofgri^. 
i^ides eksea «• (cf , löfbrctt. -bdin 
hiia «. brt)ta löf. löfma, belöfmo, pru* 
ba imb (öfMob. -hdiUn ttAA «. brpta 
löf, pfl^ba meb löf. -hditys ykaea *. 
löfMtning^, töfprpbiuug. -hdilyn Ityi 
•. löfiva^. -'hoian ttaa ». tvtra m* 
tmg, todca frobigt, frebatf. '-hottelen 
telia 9, löftoatf. frebo^. -hun ua », 
barra fcm löf, f(«Sfta, toifta, floca, g(o 
frädt. -httllelea telia o. jUfta , flaf a. 
-hdeiöin ttAmän a. ntan tii btob. 
-hdköin U^HnAn a. utaR blab, Mobti^. 

LaluUn btdA ^^ lehitfln fe lehajan. 

Leliva An ». iMmmigt trdb, löfrif grtn, 
löfruffa. f-Anen sen 1. -vyt yen dim, 
liten ruflFa. '«-vAkkA kAa L -vakas kkaan 
m. löfrif, fufl meb rujfor. -Aköityn 
ttyA 9, bli (tuamfg. 

Leiha aa 1. -ake kkeen *. BuCletbo€. 
p^un na 9. buHra, tt)ädna0. -haan 
haia 9. BuUra, fqtoadra, föra ut 

Leijaan jata «. fiodfti^a i luftea ncb 
orcrliga toingof, f abbtft, fara omfrhig 
pd förluftelfer, förlnfta 5g, rdnna oaM 
^ting. -jas aan 9. gtingfl^. -jnn oa •. 
fmdftaa i (uften, guKga ^ pp. 

Leijona an *. leioit, afki (jiqui(efi0 »«f- 
farii). Digitized by Google hei 

Leikari in 9. tt^iHH W, lUjarf, p9t$s 
mataxt. 

Leikka kan f. i9atte»f}4fma mf> Uugt 
ffaft 

Leikkaan kata •. f!ata, {lörba^ obbucrra, 
haavaa I. f^tet fnnber, leikkaa Taitaa 
magcu ftitper. ^kkuus ukspo «. {!ar« 
iiiu^, f!örb, obbufiion, ««buone oua^ 
tomifal -aaja an «• {ficare, {förbave. 
-kaato jinon 1. -kviia oa<in 1. -kkua 
uon 1. -kku kuQ l. ^kkoo oon #. 
^arnutgi ?örb. -kkuekn Jia 1. -kke- 
len kellä «. {fäca fmdtt, (liugf^im^ 
-kkclys yksen «. fmi!{fätrniu{). -kkaun 
ata L -kkaiidun utua 9. hii ffuren, 
ff&ra ftg. -kkautun 1. «^kkuulaa itaa 
». Wa {Cara, fcrba. -kon kkoa 9. 
ffdra ivdlbfantt^ « flora ^oden. «-kko 
koa Jt. flcrffatuiii^. -kkoilen Ua 9. 
pra fitxa Hoxa ^t^äm. 

Leikki kin §, ffdmt, leC, lyö, tekee^ laa- 
kee leikkiA ^ämtar, leikip teko ^mt, 
leikkilayo ffilbeplottf. -infn iteo I. 
»killineQ isen I. "isA An a. {f4mtfaQi« 
letinbe. -isyys 1. -killisvys yyden t. 
{{ämtf^m^rt -iseali 1. -kilLsesti udv, 
pämtfamt. -kin kkia L -kitsea ta I. 
-kitftn tUä I. -kiUeJen telia 9. Utd, 
ftän]ta. -kllys yksen «. (ef, ^miattbe. 
-kkari in «. ffönitarf, fpelfuug, fpeU^ 
mon. -kku kun «. Uffaf, barnifaKt^a 
(leikkaan). 

Leikko kon m. l&Uxlapp, f[dbtmil0 ;=;: 
föleikko (leikkaan). 

Laikuttelen telia 9. %m\Qa, (0)))fi, (aa- 
sia L banfar gitnganbe, lätt. 

I^i in t. txStifafta, •Eilinen isen 0. 
meb flaf^a fotfebb, en jiaffa fnU. 

Leima an «. fldni))|tl, figill. 

Leimaan mata L -0iuun routa 1. -mun 
ua r. jiamma n)p)p, iä^a, \mnQa,UiXf 
tta. -aus uksen L -akka kao<. Idga, 
bttrt. -ahdan htaa «. ^aStgt jblixtra, 
lä^a upp. -ohdus «tfr. -au» uksen «. 
l^a^ Uirt, Idga. «ahtelen bdella v, 
^a%t Uixixd, I^ga uip)) piet^ ggr. 
-abnn ua «. hiänta fi:am. -abutan ttaa 
•.Mta BIdafa, BUrtr^ fmdnaaL $ä meb 
»gt blötifonbt. 

Leini in z=: kleini. l^ei 191 Lfioo on* #. #{l|MfIid# «Fclr fn»^ '^ 

Leiponen sen L -ojainen iseq ;3: lei- 
vonen. 

Lei|iA ivan «. bröb. -Anen sen dioir Ittet 
bröb. -ainen isen a. bcobrif, af brob 
gictb. -ivallinen isen 1. -ivakas kkaan 
«. bröbförfebb, iv4luidrube. -iyatoiii 
UömAn a, broblötf. -ivatiömyys (#4r. 
-ivAtyys) yyden «. bröblöd^et, bröbbrift. 
-iTäa aksen 1. -ive pcen ». brobdmne. 
-ivoQ ipoa 9. ba!a. -poja an #. ha* 
gare. -puri in $, b^igare, bröbfv4mare. 
''pomus uksen 1. -pous uksen I. -ivonlo 
nnon, t. bafutitg. -ivin ipimen * • b(iDb« 
fpabe = Icivinlapio. -eivoin ipomen #• 
baftrag. -pArc een t. begflim» dWJif 
tili tit brob (emos). -ivas aksen #. 
bafivevf. -poelen lla 9. bafa fmdtt, 
^Ila pä meb bafntug. -pAydun y(yA 
9. hii fuHmatab. -pAAn tA(a v. 4ta. 

Leiri in «. Idger. 

Leisio on f. §cp, följe. 

Leiska an «. Idga. -aan ata 9. Id^^ 
flamma. -ahdan htaa 9. nppliqft 
^afligt -alidus $dr, -aus uksen #. 
l^fltgt ]i)>)?idganbe. -kon ua v, Idga, 
puiflro, jlöja. -kulan ttaa 1. -kuUe- 
len (elia 9. f^a ait gntjira r l<Sta bUnfa 
(lieska). 

Leissaan ata 9. Id^, fTamma^' Ipora ifrig, 
ijoppa, ht^r)xa. 

JLeibiaan sata 9. toifa todg, )vdg[eba. -saos 
uksen «. tt)dgn)i0utng. -sari in «. n^dg< 
iDtfate (iiftsaan). 

Leilsotan ttaa 1. -ottelen telia 9. b(cm' 
fita, toata prdftig* 

LeiviskA An t. li^putib. -Ainen isen «. 
li^punbtf. -koitan UAä 9. bek U^]Ui.b^ 
tois, leivisköitiain iiipim'^Uii$- 

Leiv . . • fe leipA. 

Leivo on I. -onen sen dim, (dt^ft. 'rotan 
ttaa V, iia, fpringa jlarft 

Lekka kan t. Uttia, lyö lekkaa tditio^. 

Lekkaan kata v. rdnna, fl^rta f ram. 
-katan ttaa v. Idtardnua, f ala, gun« 
ga. -kattelen telia 9. i&ta fcrtfat^n» 
be rdhna, gunga, fivigta, (»dfma* -kah- 
dan htaa «. ^igt xixai, fixtti fram 
}piötAiq;t, fprttta upp. 

Leke kkeen «. tretft^. Digitized by Google 192 Lek Lekkeri in «. Utti anfare, fntHn^ -il- 

liBen isen «. eganbe futting, en hU 

tin^ fntt. 
Lekki kia 9. fo))pa, fd6. 
Lekko kon «. fol^etta, fiarf todrme, Bta« 

fa. -kotan Maa ». ^etta, &ta pä bra^ 

fan. -kotus uksen «. iipp^ettntiig. -kot- 

telen teila v. Ijetta fni^ningom, mafa 

f!g i [oluetta l för Brafan. 
Lekka kun ». n^got fritt l^änganbe, )jen* 

tel. -kun kkua 9. fvttt ^änga, röra6 

ftitt, fVDtgta, ^op))a, toaggad. -kulan 

tlaa •. Uta ^ätiga, koagga af od^ an. 

-kutus uksen «. loaggtitng, guugiiing. 

-kuUelen lella 9. Uta foctfaraube ti&ns 

ga, toagga af od^ an, f[abbra, fmäfma. 
Loksahdan htaa «. fprttta ttpp, ftt^ga 

l^afligt ttp)). -sutan ttaa 9. Iita ^^ga 

u»p, töifta. 
Leksi in «. gtäftlif t^ra (karvinkiryes). 
Leleiin ttäft v. {«((ra, {ämira dg, beffaga 

flg, -tys yksen 9. joHer, jämmer, tlagan. 
Lellehdm htia = lelleUn (lelli). 
Lelli in t. flemabt bam, mor^grid, fdt^ 

unge. -UetAn ttaft 1. -itielen teliä 9. 

pl^gla, ftema. -itys yksen «. p^pling, 

Hemning. -ikki kin #. <>VPfip9» f^** 

inabt Barn. 
Lello on =: lelli. 
Lellu un ». ntjuf mafia, gungfl^, flfapp 

menniffa, -Ifihde fälla p8, gungfl^. -un 

ua «. gnnga, toagga. -utan ttaa 1. 

-Hittelen telia #. gunga, )Dagga, )?tfp 

la, flema. 
Leliy yn, -yn yA = lellu, lellun. 
LellAtan tua = lellutan. 
Lelostelen 11a = lelustelen. 
Lelu un 9. leCfaf. -ustelen lla «. lefa. 
Lemahdan htaa «. u))pläga (leimahdan), 

fpriba l^afiig liift (lemu), Jfiiigra jtg. 
Lemchdyn htya 9. nufua, Bli anbfoHen. 
Lemerrftn rtflA 9. {täQa ftg hofig (ff. 

faiteu ttjib flötning). 
Lemetti tin «. Bvcb af fäb meb ognat^ 

na, fiampbröb. 
Lemi in] «. fanft t&tx, dng, StltmiB 

focfen. 
Lemmes = lempi. 

Lemmikko kon #. öfmergtftoet tittfldnb. 
Lemmotan ttaa = leiTotan (leiro). 
Lempimment.fddefend, U^a^tiM, to&U Lem 

toitfan^ gubomlig^et, !dt(f!,Bel^ag, todU 
toilh, giftadt^cfa, lem|)ilahti difPog^if^ 
lempilehti I. lemmen lehti tdcft tdf# 
blab, -lapsi t&dt, dlffabtbarn, -vasta 
färlef«qtt)ail, babqtoajl fom nppn>ä(fer 
f&xUt, -suoja fdrtef^fufU ff^bb, -kukka 
fi^fmor6blomma. -mpinen isen .1 
-mmyt mpyen </fiii. = lempi, -mme- 
tfir ttaren «. fdrlrf^gnbiuna , be^ogen^ 
gubiuna. -m mikki kin L -mminki 
ngin «. d({!Ung. -mmellinen isen m, 
fdrllg, Ijuflig, bef;aglig, tddetig. -mme- 
töin ttömfin a. utan t&xltt, nteMi ht* 
f)aq. -mmettömyys (tar. -mmelyys) 
yyden t. fdrtefebrijl. -ia fin a. milb, 
guuftig, beto^gen. -peys yden •. milb< 
$et. -asti mdv. nulbt, bett>dget. -mmin 
mpia 9. omfatta meb mttb^et, htvoä* 
genret, t\)da om. -mmiltelen tellft 9. 
njifa ominet, -mmetyinen #. dljfUng. 

Lempiö ön «. bl^ngbdr. 

Lempo mmon «. oiib iDatelfe. 

Lemsukka kan 9» ögla. 

Lemu un «. {lav! iu!t, tDdtlnft, boft, 
£emo fpcfen. -uinen isen «. ^axHUU 
tanbe. -muun mtila 1. -maan mata 
9. gtfn>a Inft, tpdttnft. -mnus uksen 
f. luftntbrebning, -astia Uxi föt to&U 
(ufcer, -Tesi tu!tn)atten. -maddan htaa 
9, utbreba plotflig tuft, fpriba flg ffa^ 
jltgt (lemahdan). 

Lenkka kan = lenko. ^ 

Lenko ngon». bngt,böintng,!rofigttrdb 
«. froanfig, böjb, -jalka froffot, ori 
on lengpUa bdrren dr l^alföppen. -oun 
Uta «. böiatf, fröfa^. -ngotan ttaa •. 
göra ndgot i böjb fidnning. -oilen lla 
9. bogna. 

Lenninkainen isen «. fjuptitfig gnlT^d^ 
na {coeeinella septempunetata). 

Lensahdan htaa 1. -btelen hdella 9. 
bdfpa ftg, r6ra6 tdngfamt o(!^ ^ott. 

Lensia an a. Ijnm. 

Lentta tan $. fibenftdbmng , ^errffa^^ 
fidbning, brebt banb. 

Lentto ton a. lifld#, fraftlö^, otftotf. 

Lenofia ntaa 9. ^%a, -nlo nnon «. ft^gt, 
tulen lentoheinfi ba^ulT (filägo mem- 
Ht). -ntolainen isen «. bemitig^bt bjut, 
([9gfrdf. -ntfimfi in «. flt^ganbe, tyUr 
lentiroa ^pfbottet. -nnin ntimen #. Digitized by Google Lep 

99d>o«dftlM. ^mo% oksen «. f9d(»*^< 
tifi^nb, l^afligt äfommtn htativciiluU 
bcm, ttoli^oit, lehmA oo ieoooksissa 
fon l^ar ti'ot(f!oit. -nielen nnellA 1. 
-noeskelen llä o. ffi^ga ofta, af o^ 
an. -nnatan tiaa I. -onalän tiaa p. 
Idta il^ga, fafla (. foira itaube, fata 
fnabbt. -Qoalos oksen 1. -nn&lys yk- 
sen i, {ft;ubfam ^emtuing, framftafp 
ning, l^aflig bof!a))dfiufa. -nnAtin ni- 
men «. ^afligt franif!affiiiu0dmebel« te^ 
Ugraf, p/. -inel fimbba fötter. -nno- 
iin tlimen «. toerft^g titt att U!ta 
ff99Ä (fc^Ö^ ^>i^f ffiinga m. m), -nnaito 
ton 1. -nnates tteen #. \pxatt i fo« 
getfuara, t^ggBorba. -nnältelen telU 
•. Idta {i))ga fortfaranber fromffaffa 
^afligt od^ ofta. -Ahdftn taa ». jipga 
l^ajligt, fram|!affa i en B(iu{. 

Lepakka kan », Befl^tfaml^et, (efläKfam^ 
iti. -koitsen ta 9. loata i befi^r, 
I4tfa m\iätt axhtUf fmitfra ifrigt. 

Lepakko on = leikko. 

Lepere een ». l&tt rörelfe. -rtelen rrella 
«. gdra ndgot Idtt, fpriuga lätt, fu)df^ 
taa, ^rata lait, U^nm, innö|}(a {ig 
meb tai. 

Lepinköinen isen #. tömffata (Auniit). 

Lepo Ton «. ]^tt)t(a^ to, lugn, lepokam- 
mio l^milotum, fdugfammate -yöllinen 
isen a. lugn, {liHa. -voUisuus uuden 
«. lugu^et, fiin^et. -rollisesti a<(tf. 
lugnt, ^ifia. -yas paan t. in^ägnab 
H^ttib^latd föt bofEapen p& htUemaxt 
-Totoin ttoman a. otolig. -Tottomuus 
uuden t. otoUa^et. -votlomasti adv. 
otoltgt. -paan 1. -vaan T4ia v. "^toiia, 
Befofmo. -pays L -vays yksen s. f)xoU 
lanbet. -paelen tär, -pallea 11a •. 
"^toiia fmdtt. -yabdan htaa 1. -vaytan 
L -Tdhytan uaa r. taga ffg eu ^aftig 
fftoiia, läta ^xoiia, -vatan 1. -vatytau 
tua L -valielen telia •. Uta ^n)ila. 
-vaiys yksen #. tiWfl5nb af Btoilft. 
-?otan ttaa 1. -Tottelen telia o. 
lugna, giflva to, leTottaTa togif^ 
toanbe. -?otus uksen «. togtfning, Iug« 
nanbe. 

Leppiä an 1. -iäs aan 1. -iäinen isen 
o. mtCb, Uit), fötfonlig. -ppevs yden «. 
milbl^et. -asti mdv, mtlbt, fötjcnUgt. Lep 193 -fyn ppyi t. Htbfa^, fdrfcna^, 9i^a, 
fin totibe. -ppyinen isen L -ppyisa 
an L -pyllinen isen a. fdt|onlig, 
milbflnut. -ppyisyys yyden L -pylli- 
syys yyden t. fdtfonligf)(tf milbftttnt^ 
l^et. -ppyisesti 1. -pyllisesli odv, föt» 
fonligt. -pyian ttaa r. bUbfo, jliKa. 
-pytys yksen t. b(ib!uing, fdtfomng. 
-pytlelen telia p. BUbfa fmdningom. 
-pytiaja an #. blibfate, ttöftate. -pyt- 
tajainen isen $. pl. iepyttdjaiset fötfo^ 
uiug^ofet, blibfittng^mebel. -ppymatöin 
ttöman a. ofötfouUg. -ppymaitöinyys 
yyden «. cf5rfi>nlig^(t. -ppymattömasti 
udp, oforfoiiligt. 

Leppä pan «. ai, Blob, leppä juoksee 
bloben tinuet, leppakisko pait, -lintu 
]. kerttu töbf^lett {iuseiola pkaenienrui), 
-terttu 1. -tiro u)^(fe(piga, guUftöna* 
-ainen isen «. af ai, altiC, blobig. 
-pikkö kön 1. -pisto ön «. al{!og* 

Lepsin ia ». fcttffrtba. -sun ua ». ball:: 
ta, toraa batraube. -sahutan ttaa L 
-sahdan btaa «. toraa itjlötaltgt. «su- 
lan ttaa 1. -suttelen telia t. fdtta i 
baKtanbe rötelfe, ffafa. 

Leraelen 11a «. moja ftg. 

Lerja an t, ^^tanbe l. tnjuft ämne. -ah- 
dan htaa V. bli l^afligt tnju!, gifma 
plötaligt eftet. 

Lerkkt kin «. {ticf ning. -kin kkia ». flitfo. 

Lerkku kun t. fläpp, penbel -kunkkua 
9. ^nga totlig, fioäuaa. -kutan ttaa 
1. -kuitclen telia ». floäuga en fldpp 
l. peubel, tunfa. -kahdan htaa •. 
göta en fmdngning. «»kahdus tdr. -kkaus 
uksen «. l^a^ig fioängning, en penbeU 
ftoongning. 

Lerne een fe lintu. 

Lero on *, plabbtare* -otan ttaa 1. -ot- 
telen telia 9. plabbta. -otus uksen 
s. plabbet. 

Lerppu pun, -»putan ttaa, -puttelen telia 
= lerkku m. 9. 

Lcrska an t. tnopp P& fldpp (terska). 

Lesen ea o* f!rdba. -se een «• ndgot 
flFtäbbt. -etan ttaa 9. Idta jftäba. -et- 
tclen telia «. läta {!täba fmdningom^ 
göta ngt tnafligt (lesi). 

Lesi 1. lesipaa •. fertabigt fornar (ke- 
ripaa). -in ia 9. trö{{a, ftSu{!iiia og^ 

13 Digitized by Google 191 Les aen isea «. )9ä§9fmet. ^se een «. Ui, 
f&bor. 

Lethi an «^ %t^tta. 

Lesld kes «. enfa, -mies cnfling, les- 
ken lehti ^dfl^of {tu9Hlo§0 fMrfara), 
lesken beinä flpfmerdBIomma (v^«fo), 
lesken tuohi u^tt näftter fom »iirit 
i ftöOet för bet focfl borttaana. -keys 
yden ». enflinge^ t etifeflonb. -inen 
isen e.l^t. enfa, rlf ))d enfor. -ketoin 
ttömAn a. utan enfa. -kitötn ttömAn 
•^ ntan enfot. 

Lessinki ngin t. {(iftHg, fc^Iefffft Idrft, 
flnt Cärft. 

LesM on *. näf»e?befa. 

Len» on «. böfl tölting. -utan ttaa I. 
-ottelen telia •» gd o^ Uttjatf. 

Lesti in #. läfl. 

Lesty yn par/. pa§s. af lesen. -ytta ttflft 
=: leseo. -te een t. ffrdbningdttKflänt, 
j»l. lesteet f rdbor. 

Letka an «. ftmrt. -aan ata «. fndrto. 
-ans uksen #. fndrtntng. -asen sta «. 
fttdtta l^afti^t ttU. -kft An «. {lant ** 
jlatig, piipun 1. )}ip{tang. -ku un t. 
fndrt tt)ä((in0 af talffanamjäl o^ fut< 
mj^lf; kylAn letku fqivanertaffa. -kun 
ua tt. fn>igta,n)ftra{Ianfig.-kutlelen telia 
•• fndrta ofta, ))i{fa meb tungan, Hf 
^Hi meb ftPaHer. 

Leikin lA = latkin. 

Letti tin #. fUlta, -mato biniiifemaf!, kan- 
gasl. ft&ia af todfrdnntng. -tin ttift ». 
fäta. -titan tt«a t». fEdta, Idta fldta. 
Letti tin «. I^ett. -ilAinen isen «. £ett, 
•. UUi% puhua leltifiLlettilftisU iaU 
letttffa. 
Letto tou a. fanf, 9. dfja, b^, fottmo^fa, 
nivpa, t¥ollf?ott(lenno8 fe lenldfi), föt^ 

tmg, -niittu fan! dng, -made ntgöga 

(eobifii taenia), -tus uksen #. Idttitlg. 

-toslan aa L -tustelen lla •. gd toag« 

ganbe ff. gdfen. -tly tyn 1. -tta tftn f. 

tvoUfhit, Wi^t p&Ummtn befPa))^^ 

fjufbom. -tos oksen «. ^afligt ))d!om^ 

met fiufbom^tiHfidub. -tyn ttyfi o. 

fd tron{fott, ttäna Bott, föttoina. 
Letty tyn «. jetndgta i dnban pi ijims 

merilattg, totfctt. 
Lenhka as = reuhka. Leu 

Lenfaun aa 1. -hon oa L -hotan tta« 
«. 9i^a om!ring fpm (öf, fi»4fWo« 
-hahdan htaa i^. fl^ga, fmdftoa npp 
l^aDigt. -hahteien hdeila «. fl^ga af 
od^ an, fiodftoa f^it o(^ btt. -hautan 
1. -hatan ttaa •. tita fmd^, fn)iiu 
ga ^^igt. -battelen telia v. fmdfioa 
Idtt fram, fidfa. -hakkokon l.-hake 
kkeen «. fjdfP. 

Leuka uan t. ^ata, f&t, -pieli Uttoinf 
hl, -ruoho f»ittfnJ^(, t^or«grd« (#cr#- 
phuhria noJctu), -aine» isen a. ^af^ 
1. fäfforfebb. -uakas kkaan «. Idng^ 
l^aftg. -ailen L -koilen Ha «. gtitia, 
fliiia, tala efiöofa fufer. 

Leuto don l. -osa an a. linbrig, faft^ 
lig, 61ib« mii\>, Ui, forgto6. -tonen dota 
V. bli mtlb, Btiba. 

Levahko t. Idttfinuig menutffa. -hlelen 
hdeila ». mara Idttfiiinig, i)a n^^r. 

Leyiitta tan = levitti. 

Leviä An a. bteb. -veys yden #. Brebb. 
-Asti cdv. Brebt. -vy yn #. Breb {Kf? 
xoa, jjidt, flifa, timfa. -vyys yyden «. 
Breblef. -vyinen isen a. Breb fom itgt, 
sormen 1. fEngeröbteb. -ryt yen L 
-ahkö ön L -AhkA An a. tidgot Breb. 
-ve een ». fllfa. flaga, farbning. -viö 
Ia 1. -riin vitA 1. -reen I. -re- 
nen velA 1. -veyn ytA I. -yennyn ntyi 
9. utBreba fig, bli Breb. -vitan itiA 1. 
-vennAn ntAA v. utBrtba, göra Bteb. 
-vitys 1. -vennys yksent. utBrebntng> 
-vittelen tellA 1. -ventelen nnellA v. 
UtBreba fmdningom. -vite tteen I. -vi- 
ke kkeen «. utbrebningdmebel. -\'aun 
uta •. ulBreba dg ^aJHgt, iia ifrdn. 
-vahutan Uaa v. uiBreba l^ajltgt, {Id 
npp p& Brebben. -vytAn ttAA ». Beldgs 
ga meb ffffmor l. pldt, fobra, för^ 
^9ba. -vilytän ttAA «. Idta ntBreba. 

Le VO on t. totub, loft, iaf, freaturtf f^xoi* 
iopUte (lepo). 

LevA An M. utBrebt tillfldub, fdrjlingttng, 
fonf marf, fi^, fump, alg, vei leville 
förbe »ibt o^ Brebt, jlingrabe, levi- 
^pAinen Idngfam, efterldteu, fenfdr^ 
big, -perAisyys fenfdrbig^et, -perii- 
«esti fenfdrbtgt. -iinen isen «. fum^i 
pig. -aisyys yyden «. fumpigBet. -ä1- 
linen isen e. fent fdrbig, ofiiUdnbab. Digitized by Google Lev 

Levitti tia « faD^jrorf, dfweno<f. 

LcT .... fe lepo. 

Leyhkea an o. iöi, l&tt. ~ka An t, koinb;: 
i&tt, tt>inbpufl. -kaan kata v. t>n^a, 
flafta, jfn)ta. -kaelen Ua r. ffdfta 
fortfaranbe, töcad löfl o^ lebigt, fwdf? 
»a ftöm. 

Leyhyn ya, *yttelen telia = leuhun, 
leuiiuttelen. 

Lieha an t. fmtcfer, fmefntng, farefl. 
-he een t. fmtl, fmdteeube miu. -bia 
an o. fmitanbe, fateflcranbe. -akka kan 
a. Uttftnnig, oflabtg. -aan ata 1. «ae- 
len sdr. -ailen Ua 1. -^hin ia 1. -akoit- 
sen ta 1. -akoin ida p. ftiu(ita, fmila, 
faregera, fmefa. -ailia an 1. -akoiuia 
an 1. -liiltelia an 1. -akko kon *. 
fmirftare, ii^more. -akoiisemus uk- 
sen «. fmefnird, farcfeting, lidmnt 
(liehun). 

Liebko on = liekko. 

Liehme een =z: liekki. 

Liehdon htoa 1. -histan aa v. Jpn^a, 
fläCta. -histös öksen t. puflntnj. -ho- 
tin ttimen 1. -hdin htimen «. )pn% 
flaft, bdlg. 

Liehtaan tata, -^tari In = lietsaao^ 
lietsari. 

Liehun ua », flabbra, ftoajä, fidfta^ 
fLaäa, djla#. -uin umen *. ^abbranbe 
faf, lereai liehumet n^tbBvior. -u uni. 
-una an *. ftpftjning, flabber, dffon. 
-hon oa r. flabbta, d^ai, XD&ina$, 
-utan ttaa 1. -hotan ttaa 9. (dta flabbra, 
toi^a, jldfta. -utus uksen «. tDtftning, 
fidftntng. -utlelen telia ». tioifta fort^ 
fatanbe, {lacfa omfritig. -hautan ttaa 
•. tdta l^afligt jiabbta, göra i en Biiu! 
(lieha). 

Lieju un t, ))ö6jorb, a. pöj^Q* -uinen 
isen «. ))6fig. -uisuus iiuden «. ))Qf!g^ 
^et. -un ua ». toagga, bcgna, ftDigta. 
-utan ttaa •. tt)agga, gunga ^d ^[9, ^a 
ati fkotgta. 

Lieka liean 1. lian «. t^Ke, tjuber. -ie- 
kaan lieata 1. liata 9. ijubra. -eotan 
L liotan ttaa v. f)äUa tjubrab. 

Liekahdan, *>karotn) -kittelen, «kaseleo 
se liekku. 

Liekki kin «. Idga. -inea isea «. tä^ Lie 195 ganbe, futtaftdgor.-kin kkia 1. -«kitsen 
ta 9. Idga. -kitys yksen «. u))pldgatibe. 

Liekkiö ön *. gafi, onb aube, utfatt od^ 
inövbabi haxn (liekku). 

Liekko Ilou *. Idga, a. fd, iät bju)). 
-onen sen dim, liUn Idga, elb^en, 
foljfeii (liekki). 

Liekku kun «. gunga, U)agga. -kun 
kkua 9. gunga, tuagga {!g. -kutan ttaa 
9. gunga, wagga. -kattelen 1. -kiite- 
len teila v. gunga fmdtt, xexai tvag^ 
ganbe. -kkiö ön «. itiugrdnuanbe 0^ 
fcflDallranbe menuifla, bof. -kahdan htaa 
9; fmduga l^ajitgt. -kahtelen hdellal. 
-kaaelen telia 9. tbxad ^it od^ btt, 
toara bepdllfam. -kaselen Ua 1. -ka- 
roin ida 1. -kartelen rrella t. xotaS 
f)it oä) bit, toara BefldKfam, fmitfva. 

Lieko lieon «. tt>attenbvda!t trdb. -oioen 
isen a. ^t. fdbaut tvdb. -«oun uta 9. 
Ui \oattenbtdnft. -otutau ttaa p. mU 
teiibrdnfa. 

Lieksa an «. gtannt utfl^tb fiiäa, $te^ 
Il« foden. 

Liekoilen Ua 9. fiodjWa f^ii oä) bit, too/ 
ta falfl. 

Liekuroitsen ta 9. txäid ftmgranbe, göra 
f[iugringar. 

Liemen enen «. forfla nllen, lanumtlT, 
tunnt molii, liemenet lampaista for^ 
lingen af «Ilen, liemenparla f^a 
tunna itdgget. -minkä ngan 1. -nnn- 
ka ngan j. fot^ft uUtn, l^mitt tnun^ 
moUi. -miainen 1. ««aiDkäiQen isen 
dim, Uttn forJlUug af uU, UtetJimnt 
moln. -menellinen isen a. meb tnnnt 
f)äx, »n förfebb. -mennan ntaa l -rae- 
ian ttaa 1. -mentelen unella l.rmet- 
telen teliä 9. öfiretbraga meb tunnt 
f)äx I. meb tunna motu. -mennyn nlyä 
9. fd forjla ulien, f}Sixtt, Ui öfw)et# 
bragen meb moln. 

Liemi men «. f))ab, fcp|)a. -inen isen 
a. fpabig. -meloin ttöman «. utan fpab. 
-metl^myys yyden t. fpabbtifl. 

Liemu on #. flillttjatten. 

Liemu un t . Idga, -valkia Idgelb. -muun 

uta 1« «moon mota 9. Idga, flamma. 

-oiuilen Ua 9. Idga, 9^bbta fortfa? 

ranbe, xixae ^afiigt. -mahdan htaa Digitized by Google 196 Lie •. ti))D($ga (ajligt. -mahutan ttaa ». Iit 
ta ^a^gt l^ga (leimaan). 

Lienen net nee nemme nalle neHt «. 
äef. tct, lienee ollut torbe ^a taatit, 
8dr, lien Uet lie o. f. to. 

Lieno on a. (inbrig, Ien. -ous nden $, 
(en^et. -osti adv. linbrigt, leut. 

Lientifi An a. Un, tmxxi, hUt, L terä 
mjuft htit. -nntn ntfift ». Itna, ttp^o* 
mta, Btibfa. -ntelen nnella v. Itna, 
bltbfa fmSiiingom, lientelee («/r. af 
liementelee) sateeksi bereba fig fmd< 
ntngom tili tegn, muina Ittet. -nnyn 
ntyft 9. Ui Un, tntna, UMai, Bli ^alf^ 
inu(en(«</r. afliemennyn). -nnytän ttAfi 
•. göra (en, rott, UMa, 

LienA fin «. I^inna pd cgat. 

Lieo . . . fe lieka. 

Liepahdan htaa p. u)}))ldga (lieppo). 

Liepakka kan s. fart, {!jut^. 

liepe ppeen 1. -eve epeen «. fdd, tanb. 
-piö ön «. ranb. -peys yksen t. gar* 
nering. 

Liepiä fin == lievä. 

Lieppo pon = liekko. 

Liepsahdan htaa 9. flinta, ftinfa, f())ga 
l^afligt. -htelen hdella t, {linta ofta, 
\»ata törlig, o|!abtg. -sahdns tdr. -saas 
uksen «. {lintning, ^a^tg ftmt «sulan 
ttaa 1. -sntlelen telia p. Iata flmta, 
ffpga, fkoänga. -sutus uksen $. ftoäng^ 
ning, ta)iftning. 

Lieri in «. fkoängel, (»eubet, f(dp)), ff^g^ 
ge, Brätt. -ro on«.ma{!, orm. -rnun 
#. »itfonbeT^elfe, )jenbet ionglör, upu* 
tdg^mafare. -rin ia I. -run ua v, 
fiDdtiga, voida, -rukka kan i. tmib 
farbning, ringlaiibe (. tuOanbe tiug. 
-nikoin ida «. ruKa, txilla, ringla ftg. 
-mlan ttaa 1. -ritfln ttfifl «. fivänga, 
toifta, läta }»ida, haUxa, jotiglera, ma^ 
ta inM^l^anif laulan lieritän fjnuger 
meb btidanbe fldmma. -rulus uksen 
t. ftoditgntug, iDtcfning, britfanbe, fmic^ 
!er. -rntteleo 1. -riltelen tellfi p. fivdn^ 
ga opa. btitto, tralla. 

Liesi eden 9. l^drb, fpitf. -in ift v. fc^ 
^d fpifen t lignen -ikkö 6b #. ^pi$» 
H^tr. -ikfls kkfifin ». i fpifen fteft Bröb. 
-etonen sen 4im, liitn ^drb. -etos ok- 
sftt f. ^tb. - Lie 

Lieska an #. itgn#(dga, ffamma, fpi#. 
-aan ata ». laga, f amma. -aas nkten 
f. ^{ligi uppldganbe. 

Lieska an «. gtinga. 

Liestvn yä «. (ötftiotnnad, Bli ttflBofa^ 
koriben. -ytfiu ttfifi 1. -ytteien tell& 
V. upptkoinna, diern>nba. -ytys yksen 
9. (ö^tminnitig. -ymAtöin ttömfin «• 
fom ej upptn>tuna0, onpplöalig. 

Liesiin ifl ». f^ Brdm tili fldbnab, fd!# 
la, uppivf<f(a fatiten («(/r. aflieyftstan 
fe liepe), uppttDhma. 

Liesu un f. ^dla, ormBiinfe, ketunliesa 
Tdf^dla, rdffula. 

Liete tteen I. -ede teen * . tiHanbab fhanb, 
uppflodmmab ^9, dfj[a, fanb, fdndbet, 
lieleselkfl idr, lietselkfi af todgotna 
iippfaflab fanbdd, fanbBanf. -iteinen 
isen c. ilammig, faubtg, fuU af !d(lbrag. 
-to don A. gpttjig, fauf, mobbng, 
mjuf, tott, (dttfinriig, blib, «. gpttjtgi 
jlranb, flammig grunb, l^itnbo fccfen. 
-tonen sen 1. -tukainen isen dim, nä* 
got flammig, flipprig, miiif, Idttfliinig. 
-tfin ttfiä 9. göra mobbrig, flamma, 
uppBlöta. -tyn tlyä L -dyn tjä ».Bli 
ffammtg, nppBtötad, faflna t bp. 

Lietsaan sala 0, toifa lodg. -sari in f.h>dgti)U 
fare -aus aksen s. todgroi^ning (leitsaan). 

Lietson oa 9. pufla, fidfta (liehdon). 
-se een i. -sin imen t, ptifl, BUdBdlg. 

Lietsukka kan t. fdr( for Ma »arot. 

Liedfin tietfifi == liidfin fe liide. 

Lieve peen fe liepe. 

Lieve «en ». (drfa (leivo). 

Lievinko ngon «. nij[öU^dr, fBrffa «Kot 
pd (amm (liemen). 

Lievä fin o. Iö4, löflig, Idtt, UUi ttoitu 
itab. Eomp» -vempi mmfln I. -vempfit- 
nen isen dim, mtta Ui, mtxa i&tt 
hoinnab. -viin vitft 1. -venen vetA L 
-vcnnyn ntyÄ 9. bli Ibi, linbrad, upp# 
löfad. -viifin llfiA 1. -vennfin ntfi& 9* 
linbro, l;ofa, lö^ttoinna. -vitys yksen I. 
-vennys yksen #. linbrtngr (dttnob. 
-vittelen idli 1. ^ventelen nndU 
«. Unbra fmdntngom, göra Idttnab. 

Liha an «. Utt, -suoni mufttl, -jankki 
ett {tagtf föttrdtt, -kari fottflbaii i en 
l^nb, kuollut 1., liika L, paha 1. böb^ 
Utt -as aksen t. mnfel. -ainen isen Digitized by Google Lih Iii 197 m. UHiq, af tbtt. -aUuus undeii #. 
Uttxif^tt. -aan ata v. göra tlK Utt, 
flagta. -allinen isen a. fdttfttg, ^mu 
lig. -allisuus uuden «. föttfltg^et. -ai- 
lisesti adp. fottfltgt, ftnnltgt. -ava an 
0. fet. -ayuus uuden *. fett, feltma. 
-akas kkaan a. Httxit, forpuleut. -hoon 
hoia 1. -bon oa v Bti fet. -holan ttaa r. 
göra fet^ goba. -kotus uksen f. gobntng. 

Lihift an a. bufanbe unber, nebfjuiifanbe. 
-hjeen jetä t». bufa unber, ucbfjuufa 
af matt^et. 

Lihta hdan = klihta m. fl. 

Lihti hdin «. mebetjlort fart^g, fputa. 

Lihyoitan t(aa L -ttelen telia «. toara 
friföflig, öftMtl^opa meb fffiufer. 

Liia . . . fe liika. 

Litd . . . fe liit . . . 

Liie ... fe liika. 

Liikaan kata = liikkaan. 

Liike een «. menfore. -estyn yö v. Ui 
menföre. -enoan ntaa 0. xbvai fafta, 
fm^a. -ennayn ytä v. fmi^ga f!g, 
xbxa {!g. -kylfin tlflft I. -kyltelen 
telia I. -kottelen^ telia «. fafta fram^ 
«ribo, fTOöftoo fram. -kattelen tellfi v. 
namtta. 

Liika liian *. nixcäxt, 6fn)er(c)7pd, for 
m\}ätt, ofmerffott, koivun liika uttodrt 
p& björf, liika otsassa uttoäxt i pang 
nau, liian suuri för ftox, liikapaljo 
for m^rfet, »aa liiaksi fdr för mi;(fet, 
liikanimi tidnamtt, liikavicras objuben 
gäfl, liikakiukset lö^^^r, liikahampoat 
f^^tttdnber |^od ^f!en, liikatalo f)onu 
fftmmaxx, liikamaa öftt)erlol>)>0iorb, lii- 
oin L liion för mt^cfet, öftt)erfl[öbigt, 
Hiatenkin L liioilenkin dtmtuflone, 
ifcnnerl^et, E§mp. liiempi mer öftoer* 
fffutQube, öfmerflöbigare, liiemmalla 1. 
liiemmin tnera för m^cfet, liiemmai- 
nen dim. udgot mer öftoerfTjutanbe. 
-ainen isen a. fuK meb titmärter, fnlor, 
gjorb af ntlDäri. -iiallinen isen I. -iika- 
uainen a. fom l^ar uitoM, öftoerflöbig, 
cnöbig, fEablig. -iiallisuus l.-iikanaistius 
uuden «. ^ftoerflöbigl^et, onöbtg^et. 
-iiallisesli 1. »iikaRaisesti mdp, öfmer^ 
föbtgt, ouöbtgt. -iiaksun L -iiaslun 
ua f. anfe för öfioer^öbigt, onöbigt. -iikenen iietfl 9. ^ara cfioer, HU 6ff 
toerlo))))^. 

Liike kkeen t, tiOfldnb af rörelfe, vene 
faatiin liikkeelle tnau fl(f h&tm i rö« 
relfe, on liikkeellä 1. liikkeillä är t x6* 
relfe. -kkaun uta 1. -kakdun ktua L 
-kakdan ktaa 9, röra# )>lötiligt, en 
gdng. -kakdus sdr, - fckaus uksen 9, Jpiöt^i^ 
rörelfe. -kaktelen kdeila r. röra6 ^a$ 
fiigt flera ggr. -kkautan. ttaa v. röra 
X'& tigt ^ftigt. -kun kkua ». töraö, 
röra ^g. -kunto nnon I. -kenne nteen 
s. rörelfe. -kos okseo *. rörligt tilU 
fljub. -kkura an 1. -kkuTainen isen 
a. rörlig. -kkuTaisuus uuden «. rör« 
ligl^et. -kkuvaisesti adv, rörtigt. -kku- 
matoin ttoman a. orörltg. -kkumat- 
tomuus uuden «. orörtig^et. -kkumat- 
tomasti 4»d9, orörtigt. -kuskelen lla e. 
rörad fmdtt. -kutan ttaa r. röra, Uita. 
i rörelfe. -kulus uksen ». förföttning 
i rörelfe. -kuttelen telia r. röra fort« 
faraiibe, rörad af od^ an. -kekdin ktiä 
9, rörad, manömrera. -kekdys yksen 
$. manöwer, rörelfe. 

Liikiö ön «. AUmp. 

Liikkaan kata 9. lialta, Unfa. -kanto 
nnon #. ^altning. 

Liikkiö ön t, fminflba, ffinfa. 

Liima an #. ltm< -aan ata 0. Umma. 
-aus uksen «. Itmning. -aaja an », 
limmare. -auo uta 1 -aannun nlua 

e. ^o))limmad, ^opllihhae (iiimu). 
Liimu un «. ung tät björffPog. -make 

kkeen ». Ungt Björffuö. -motan ttaa 
f>. f!t;mta l^hjitt pä afftdub. 

Liina an *. larft, Iin, ^ani^ja, esil. för» 
flabe, käsil. ^anbbuf, pöytäl. borb^buf, 
liinakarja Itnborfie, 1^tt)it man, liina- 
paa l^toitlngg, ruumiin liinat fmepning. 
-anen sen dim. bu!. -ainen isen a. 
af lörft. Iin. -aan ata «. ^Xotpa. -audun 
utua r. blffa^. -akdan ktaa r. f^mta 
f)toitt. -nikki kin t, ^Xoit ^dft -nakko 
kon 1. -nikkö kön t. l^luitmanig f)&^. 

Liininki ngin «. fmörgäd. 

Liipaan vata 1. -ppaan pata 1. -ppoelen 
lla r.'fliuta, gliba, fldpa efter, Bebra^ 
ga. -ppaus uksen «. flintning-, bebr&«, 
9ert. -panne nteen 1. -pannua uksen 

f. fuQrigl^et oä^ f)aita pä, n>intmtägt Digitized by Google 198 Iii Lii Sietpiftt fiäUti -ppaptn I. rppu pun 
s. fliptor Br))u|len, liippajalka ^Uanbe 
fot, Hipin iaapin j^uKer out BuKer. 
-ppoon pota 1. -pun ppua 1. -vin piä 
L -pattun ua 1. -pastaa aa 1. -opas- 
telen Ha V. fltnta, flitifa, lialta, g«! 
Jö6. -pastus uksen «. jlmtniiig. -polan 
ttaa r. Utä flinta, l^aott ^(iba, {Idtiga 
Bott, Bebraga. -potin ttimen t. tram)> 
i fpiimrotf. -poitelen telia r. i&ta 
fortfajranbe flinta, gliba oofbrntet, f»öf* 

. »a fwm, flara. -pukka kan 1. -puk- 
kainen isen dim. florare, ep. för fj5ril. 
-pahdan htaa r. {tinta l^afltgt, Begd 
ttt ^&{mft\)ät, nahka Hipahti l^nbeu 
afllctö. -pasen sta r. oftri;cfa, öjIo3* 
fa ett {lott. ^pasin imen *. ttv^piitne. 

Lnpkainen isen a, f}t. ortingar, kolmil. 
örtitig tneb ttt tittfatfcr, ». Iximihami. 

Liippi pin #. ))uld^of. -pin ppiä 9. ft{!a 
meb inUfjo^. 

Liira an «. ftfftärna {tuma hirundo), 
btiU* -utan tiaa I. -ntteleo telia 1. 
-retän tlflA I. -rettelen tellft r. briHa. 
-titus aksen «. btidaitbe. 

Liisin iä 0. IcdttDiuna, toriba u)))), taoifa 
5t fiban, toifa imban. 

Liiska an $, mjölfe, minf mo^^a, tuun 
ffifmo, rimfa. 

Liista an I. -to on «. f))iö(e\ Historeki 
flfibe af fpjalar. -are een ». liten f<)i5(e, 
ijaljett. -te een ». tmtn fpjdle (tili 
jläbat, Ti^gjor); roub, iufogiung. -tan 
aa 1* -tau ää I. -ton oa t>. fpjäla, 
ft)iätfa. -akko kon •, fpjäle l^toaraf 
»crtcr tifioaa. 

Liide teen i. -tene een *. fuUrig^et o(iJ 
]^alfa ))d tDintertoög. -teen detä 1. 

' ^dftn täÄ V. ftjelpa p5 l^alfa od^ futf:? 
tig todg. *fclcn della «, jljelpa ofta. 
toönba jtg ofta, ftoäftoa, ffiftoa jlg, liite- 

' Itikse laateleik8e(fogein) ffijger ling* 
famt fmäfbanbe, toäiibanbe fig pd etia 

' i)i^a«bra fiban. 

Liite tteen «. öfler (liitfin). « 

Liilta tan t. flcm, kieK on liitassa tun^ 
tttttt Ä:t ören (p5 fiufft). -*ainen Li- 
nnea isen A. flen^mig. 

Liitti tin #. fpi«l;äE. 

Liitiln ttfift r, foga, tifffcga, l^ojjpoga, 
Hiltaen ffiften40, «<lr. . Hiten t^afjUgt. .-ie ttoen #. fognmg, liitesana cfter^ 
^&ngbt otb. -tteinen isen a. Be^denbe 
af fognitigar, l^t. foguing. -tos oksen 
«. l^opfcgabt fpicf, fcgning. -tinki ngin 
». foguing. -tin ttimen *. fogniiig^jf 
ntebel, fogningdiidtte. -tto ton #. fog* 
ning, öftt)cren6fomnie(fe, förmoban, för* 
Buub, avioL öttenjfap, kirkkol. fatn^ 
ratjfap j>d f^;rffärb, -kunta förBuub of 
jlera, liiltomato (n m^|!i|{t ntaff t 
fniget fom finned tiU tufenbetal oHf 
toibrörb dr cubafl flem, aiife« utmifa 
fldttet ber^ ffatter ligga ucbgrdfba. 
-ttolainen isen *. Bunb^förioanbt. -tto- 
laisaus uuden ». Bunbdförtt)anbt|ftH>. 
-totoin ttoman o. utait öfroeceiidrom* 
melfe, öfwcr förmoban, föcBunt)0lö«. 
-loilinen isen a. l^t. förBunb. -tldyn 
yifi 1. -tyn tiyfi ». foga* i ^cp, före* 
nad meb ngt. -ttiainen isen «. pL 
-set förBunböfefl. 

Liiva an $, gröttg, ftemmtgma^a, gc(e, 
fra6« muserran iiivaksi fro^ar tiU ett 
fmörjo, liivalako fdbend liggning fl 
dii beu ruttnar, liivin laavin BuUet 
om Bnfler, ei liiria fiodrligen. -ainen 
iien a, flemmig. -vin iä *. fltnta, af« 
loga, gtiba, toaval^al^falff. rvitflnttäa 
r. ^a att flinta, gliba, fioinga. -vöt- 
telen teliä v. flara omfring. -astun 
ua 9. fliuta. -yastelen Ua v. flinta ofta. 
-Tistelen Uä V. Bett fig B^lt bra ffg 
nnban, ej fli! to ib flna orb (liipaan). 

Liivi in t. Liivin maa Stfflanb. 

Liivi in », tDdfl. -inen isen a. Bt. ktdfi, 
on liivisiliänsä dr i ffjiortdtntoma. 

Liiv . . . fe liipaan. 

Lika ian «. fmut^, fla^^ -kukka falftefa 
{caltha palMtris), -ainen isen «. ftnat? 
fig. -aisuus uuden «. fmittffglj^ct. -ai- 
sesti ait» filtntftgt. -ikaan iata, 1. -ai- 
sen s(a v. fmntfa^ ttebföta. -aun uta 
1. -aunnun 1. -aannun ntua «. BU 
fmutfab, nebföfad. ^ala am. fmut^pöL 

Liki $. ndrBet, on liki 1. likellä dr nd* 
ra, tuli likeltä fom friu udrBeten, 
meni likelle gi(f ndra tid, likipai- 
koilla, likimailla, likitieooiUa 1 ttdr^ 
l^eten, ungefdrltgeu, likipitäin mtgefdr^ 
ligen, nd^an, likimäärin apt^rotimia? 
tiot, likimääräinen a^tortntatit), li- Digitized by Google Lih 

Idiaitu ]. -sattunut I. -sattuinen ^&U 
bafab. — Komp. likempi fidcte n&Xf 
f)tt, meni likemmäksi l. likemmfts L 
likemmälie gitf ndrmare, asuulikem- 
pftaä bornärntare, tuli likeminalia 1. 
ukempfiä !om frSn uärmare l}äU, Svp. 
likin nörmaHr on likimpäoä 1. likin- 
Dfi dr närmaf}, likimmiten, likituin 
tiäfian, nä^ot fd tidr. -keys yden ». 
när^t. -kimäinen I. -keinen 1. -kinen 
ispn «. tidrbelägen. -keisyys yyden t. 
iidrbeldgeu^et. -kemm&inen isen a, 
tiärmare beldgen. -kimmäinen isen a. 
udrmoft bf Idgeu. -kenen ketä L -ken* 
nyn ntyft v. iidtma ,{tg, ualfaö. -kene- 
minen isen 1. »kenemys yksen «. ndr^ 
manbet. -kennan ntäa v. ndrma. -ken- 
nys yksen «. ndrmanbet. -kentelen 
nnell& p. ndrma fmSmngom. -ite tfeen 
«. ndrbet. -ityt ttyen dim» flor udt^ 
l^et. -ityslen adt. ndta ^toaranbra. 

LikistAn flft r. tr^cfa, !lämma, froma, 
!t)re|a. -tys yksen «. tvt)änin%, ti&mf 
ning. -tij&An «. fidmmare. -telen Ufi 
f», tr^da fmdtt. -tyn yfi v. bli tr^cft, 
!(dmma^. -tymätöin ttöm&n o. fomej 
fldmme0, ofcomab. -tytan ttäa v. (dia 
Kdmma, Idta frama. 

Likka kaa i. fidtab D^dftdimtng = kan- 
gaslikka (letti), ehtoolikka ett {tag^ 
aftonlef. 

Likoon iota «. blötad. -kous uksen «. 
npbbtötmng. -iko ion «. blölning, on 
liossa dr i blot, likokala Iutft|f, pel- 
lavaliko Unröta, likomato Unäl (pe- 
tromyi0n branthialu)* -koun uta 1. 
-kooonun utua v. ItUiaa, bU ^ibiU 
-ietan Itaa 9, hlhio,, ro to. -iottelen 
telia 9. bl^ta fmdningom. -iotus uksen 
#. blotning. -iotutan ttaa «. Idtabf^ta. 

Lilli in. «. ftffunge. 

Lillin iä p. ([pta ))4 ^tau. -itan ttaa 0. 
(dtt framffafa. .-ittelen telia «. bril^ 
lo, qtuittra. 

Lillikka kan 1. «Hukka kan #. jungfru^ 
bdr, fdruigbdr (m&tM tamaUUt). 

Lillu un ff. lilluu marja = lillukka. 

Lilu un ff. bAtnfeffa!. 

Lima an t, g^ttia, dfja, ))ilort, ffdfte? 
grd0 (ta§ittaria ta§iltifoKn\ fafloelbun 
byA>)i JAA limapuoleen bUr pä eft<r« Lim 199 fdtfen, limalehti-koivtt l^gbipcf. «ainen 
isen •. gvttjig, ^ommig. -akoitsen ta 
V. •. ttufa |ig ^a(, tvara fa(f{. -akka 
kauL -aska an ff. flem, dfjo, ttxittcn^ 
blcmuing, tcnfemo^fa (f^mtinalia €mn- 
puretied), c. ftibbig. -askainen isen «. 
gpttjig, ftibbig. 

Limi in «. ftinf, fogtung mtb fantrma 
l. dnbarua ))£ l^loaranbra. -itysten 
mdv, meb dnbama I. fanttrna bubbelt 
öftoer l^mranbra. 

Liminka ngan ff. igitningo fcden. 

Limma an ff. anbmat (foMM pp/yrfMui). 

Limo on ff. uugt löftrdb. -okisto on §. 

fCoa of unga töftrdn. -ottelen telia ». 
maningom b(t molnbetddt C. antoga 

annat utfeenbe, öfioertala, Xada, 
Limpare een = kaistare. 
Limppa pan ff. ngt' fuebt, ffeft, -jalka 

fnebfot. 
Limppu pun $, Um^a. 
Limsiö An ff. ^iuta.' 
Linkerö ön «t. {lingranbe, ff. flittaerbult. 

-Aitsen ta V. flingira, xmlXaf T^rkiga 

ruUanbe. 

Linkka kan 1. -nka ngan ff. brannt IMl^t 
pa utför ^n>t(fen )tattnet faUtr i for^. 

Linkku kun ff. fHnfa, -veitsi fdllfntf. 

Linko ngon ff. {lunga. -n^^on nkoa 1. 
-nkoon ngota v. {lunga. -oja an «• 
ilungare. -oilen 11a r. flfuuga fortfa* 
raube. -ngotan ttaa «. Iltmga, Id^a 
Idngt, gd fuabbt. -ngotus uksen ff. 
fluugning. -ngottelen telia •. ilunga 
fortfaranbe, Imifa fnabbt . -oun uta 1. 
-ounnun ntua ». I^ii {lungab, {lungatf. 

Linkutan ttaa ». linfa. 

Linna an ff. {tott, fdfle, fdflning. -anen 
sen dim. litet fdfier olla linnasilla le« 
fa ett f[ag« boflfpel -nnoitan ttaa 1. 
-nnoitsen ta 9. befdfla. -nnoitus uk- 
sen ff. befdfliung, fdfle. -alainen isen 
ff. ^ottöbo, f[ott6innetodnare. -nnue 
een ». befdttning. 

Linnikko kon ff. fföja, flor. 

Linta nnan i. tjo(! mjölflodUtng, falf^ 
br^rf. 

Lintti tin ff. ^jortron. -ntikka kan ff. 
jungfrubdr = lillukka = lintukka. 

Lintu unun 9. fcget, linnun rata toitte ■ Digitized by Google 200 Liu tetgota, 1. koto fi^btve^ (bit fl^ttfog^ 
lama fara), L kotoiainen btoerg, lin- 
nun lerne ättttöt {fumaria offieinalii), 
linnun herne frifmidfcr (ricia erocca), 
linnun silmä dugdnejUfa (dtonfAut rfe^- 
toiäes), linnun tattari tram)7(^rdd (jvo- 
fygonum anculare) <, lintuhaukka falf. 
-unea sen dim. Itien fcge(. -uinen 
isen a. fogeitt!. -nnusio on ». foget^ 
ffod, fogelfiäne. -nnusfan aa v. fdnc)a 
t. fPjuto fogtar. -nnustus uksen t. fo? 
gelfänge. -nnustaja an «. fogelfcitigare. 
-nnustelen Ha «. tbfa fogelfänge. 

Lintukka kan = lillukka = lintikkfi. 

Liperi in «. ItBfli^a {liguttrum vulgare)^ 
fe6elit« forfen. 

Lipas fe lippaa. 

Lipisen sta ». barto, balTra. 

Lipiä An *. lui, a. f)al, fltV<:»tiö, fmibig, 
röttig, Kjiig, lipifi terfl Ijtoapt fPatöt 
bett, lipidsuola alfali, -kielinen fmi(f^ 
ranbe, fmilaube. -äinen isen dim. lut, 
«. fiai 0. f. n>. -piöitän tiflfl V. Itita. 
-pakka kan a. flipprig, ff^gtig, ofiabig, 
«• gt)tt|a, l^alfa, |linfa, yölipakka 
läbetla)))). -pakkainen isen 1 -ponen 
sen a, ^ippxi^, ^(. -ilaari in «. p(abb^ 
xaxt, fmifare. -Tin piä 1. -peen velä 
«. flinta, f)Qlh, -pimätöin ttömän a. 
fom ej jlintar ellei* bebragcö. -pasen 
sta ». fmitta to ib, toibtöta Ifitt. -ve- 
lan ttäfi 9. toara f[ip))rig, l^ol, föror* 
fafa {tintning. -itän ttää v, fafia meb 
!raft, gä löfl pä. -patan ttaa 1. -po- 
tan ttaa 1. -pottelen telia «. ))(abbra, 
Ijnga (lipaan, liva, lippo). 

Lipo prt. eHet, lipo . . . lipo antim 
geti . . . eUer. 

Lipokas kkaan t. qtoinnojlo af ttt ft^tfe 
lÄber meb föm hiott i f)&Un cäi tä^ 
änbau. 

Lippa pan #. ))t«fifrage, l^attjfötm. 

Lipperoinen isen a. |al, fntibig, ffälmfP 
(lipia). 

Lippi pin t. uäftoerjlef, bti^cfeöfdrl of 
näfmer. 

Lippo pon f. m -pon jmoa r. l^Sftoa. 
-pasen sta r. ]^5fwa ^afiigt, ftufa, 
fttda l^afitgt, lipasee suuta fljdl jig ett 
f»g (lipia). 

Lippu pun «, toim^eT, jlaggo, fana. -ulai- nen isen #• l^dronbe nnberfanalffifg^ 
ga. -pun ppua I. -puun vuta v, ^ai^ 
bra. -puten ttaa •. läta flabbra, toifs 
ta, tuli liputtaa (dgatt flabbrat, kieli 
liputtaa titttgan Jjtabbrat. -pultelen 
telia r. fortfaraiibe fja ait flabbra, toif* 
ia. -putus uksen $. jlabber, toiftntng 
(lipu). 

Liprakka kan = lipakka. 

Lipsaan sata v, f)alh. -sahdan htaa •. 
flinta. -sahutan tiaa e.fomma att ftinta. 

Lipsu un t. ffäfta (klihta , lihta). -uun 
uta 1. -utan ttaa ». ffdfta. 

Lipu Tun s. ^aita, lipukieli \lal, qtoicf 
tunga. -Tun pua I. -puun vuta v. 
gtiba, firiba, ^alfa (lippu). 

Lirppu, -pun, -putan = lerppu m. fL 

Lirajan 1. -raan rata 1. -risen sta e. 
rinna fafta forlanbe. -ru un I. -rinft 
an s, fafta forl. -ristan aa 1. -ritan 
1. -ristytön ttaa 1. -ristelen telia r. 
dilabfcmma fafta f ori. -rahdan htaa 
1. -rahulan 1. -ratan ttaa v. dflab? 
fomma ))löffligt ett fafta fotl. -raus 
uksen s. ))lötfttgt fafta forl (liira). 

Liro on «. tit ftagd Be(!a{in. 

Lirpukka kan $. ianUöi plalttavt. 

Liska an i. märbfddft. 

Liskin imen #. ffopa, jfoftoel (viskin). 

Lisko on «. fftba. 

Lisma an «. ]^am))fli (listin). 

Lissinki ngin =r iessinki. 

Lista an 1. -te een 1. -to on 1. -tak- 
ko kon 9. Itfl (liista), suulisie eftet« 
tdtt, befert. 

Listin imen «. fli (lisma). 

Lisiin ia 1. -ton oa o. ffdra heti hia* 

fter od^ rötter af roftoor. 
Lisu un «. btaren|>aufa. 

Lisa an «. tiricftting, ttlCtodrt, panna li* 
saan Idgga ttll. -aan ata ». fatdfa, 
tilldgga, fottfdtta. -ays uksen #. tiU 
Idgg. -aamys ykscn •. fötöfiittig. -a«- 
len «ir. -ailen Ha «. fördfa fmdiiin# 
gom. -ayn yta 1. -aydyn ytyal.*Aan- 
nyn nlya T. -senen seia ». tidtaga, 
fcrofad. -aantymys yksen «. tilltodrt. 
^annän ntaa l -atanjtaa «. Htaför^ 
tilai, f)a att ttlltaga, fdtöfa. -annys 
1. »atys yksen «. tiQdgg, f^Cinob, fu|«« Digitized by Google Lit 

^»teinent. «annamen isen «. tdlfatt, 
fuj?j)(einentari|!. 

Litkain amen «. ofdbb äfetteg. 

Litkon oa v. flufa 9lu)>{!t. -kasen ala 
V. ^\\ta l^ajligt o(^ g(uVl!t. -kaat uk- 
sen t. ^aftig {tufning. 

Lito don #. !ntp|)e, bunbt. -dnn toa 1. 
-toon dota v. lägga i fnippor. -oas 
uksen #. fiup^nitig. 

Litsa an «. mdrbfdria (liska). -aan ata 
1. -8on oa V. fldmma, frofa. -sotan 
tiaa V. Idta !(Smma, frama. -saudun 
utua 9. bU !(dmb, frolfab, ))Iatta^. 
-tska an «. fldlbofab. 

Litsotan tiaa r. fnia(fa. 

Littia an 0. )pUtt -t(eyn yta v. afptat* 
tad. -tistan aa 9. ^Utta, !r^f!a, fam^ 
snantrpdEa. -listys yksen #. l^oj^platt^ 
tiing, fammantrDcfiiing. -lisielen ila 
e. ^opptatto fmdniiigom. -listyn ya». 
b(i (rjjplattab. -tteys yden t. ]p(att§et. 

Litta tun = Iittiä. 

Litturi in = lisu. 

Litu dun 1. -ukka an t. platt tinq, fiit, 
timfa, braten))(iiifa (lisu), tunu omc^ 
gen f!iba, nddro^Mab, pikkalitukka 
(tnbmat (Umna poijfrrhiia), -uskainen 
isen a. piati (latuskainen, littia). 

Litustelen Ila v. ^onbteta tigt miuft. 

LitTa an «. Sittduen. 

Linahntan ttaa e. ()ifMa fart, Idta fara 
iConbe. -htelcn hdella r. fara Idtt, 
^riba fram, frdia (liukafautan). 

Lind . « . fe liut . . . 

Linha an «. ötffar. -aan ata e. öfa. 

Liubahdan btaa = liTahdan. 

Liuhailrn Ila «. totiba munnen od^ tral^ 
Ia, Qä forgtcÄ omfrtng. 

Liuhastelen Ila I. -hakoitsen ta r. fmis 
ta, fmefa. -faaslus uksen f. fmefning. 

Liuhki iti i. gr^bbe. 

Liuhon oa v. rifma, Kofa. -haisen sta 
r. rifroo, flöfa Ijafiiqi, x\)da ett fl^de 
ifr^tt ngt. -buun uta ». rifioad, Uö^ 
fa«, förfalfa. 

Lfuhdon btoa v,^& otttfdttg {!g, fmdKa tiH. 

Linhun ua v. ^abbra, flpga omfriug, 
iUfdnad. -uainen isen a. ftodfbanbe, 
jlabbranbe, ep. fdt afpblab. «utaottaa 
9. Idta ffabbra, l^a att ftodfba (lie- 
hofi, liuhon). Liu 201 Liukeen I. -kenen liueta l. -iukennun 
ntua 1. -iukuun iu^uta v, bldtna, totV 
na, ttp>?Iöfa«, förfmäfto, förfaKa, liha 
liukee luista, niini puusta Utttt icp 
nax ifrdn bencn, bafiet ifrdii tröbet. 

Liukas kkaan a. ^at, Qlatt, fnabb, fmi« 
big, (iflig. -kkaus uden «. b<t(^et. 
-kkaasti aJ». baU, qtotcft. -ahdan htna 
1. -ahdun htua 1. -astun ua v. {Iin? 
ta, l^alfa. -ahdus 1. -astus uksen «. 
flintuing, ^atfning, fcttrrirfning. -as- 
telen ila V. l^alfa fortfaraube, tola 
meb ()a( tunga, fmila, fmtcfta. -aste- 
ita an «. fmidftare. -ahutan 1. -a- 
utan ttaa r. göra l^al, Idta jtinta, ^aU 
f a ^a^i^t, f[dnga meb fort. -kunkkua 
r. gtiba )p& Ijalta, fPrimm. 

Liukkoon kota r. flröfba omfting. 

Liuku liu*un t. fFribjfo, n&fmtiMdiUxl, 
m^ttUix, laskea liukua fhrinna. -iu*on 
inkoa I. -iu^nn iukua r.{!rinna (liukas). 

Liula an «. liten bit. 

Liuma an = lauma. 

Liuottelen telia = liuahtelen. 

Liuru un t. lafttnge. 

Liuska an ». fiit, (fifiöa, -kivi fffffetflen 
-anen sen I. -ale sen dim liUn rim* 
fo. -aioen isen <r. f ifrg, rimffg, fran* 
ffg, af timfot. -kon oa ». ffdra rim* 
fcr, fpldlfa. 

Liuskahdan btaa ». {tinta. -htelen hdel- 
la 9. italia, flinta ofta. -kahutan 1. 
-kaulan ttaa e. Idta {linta, gcra ngt 
fnabbt, liiton liuskabutti {tot tH l^afligt 
fcrbttnb (luiskahdan). 

Liustin ia = luistin. 

Liusn un •. fittttanbe, menee liusuun 
05r pd fneb. -un ua ». hU flutt, 
ITutta. 

Liuta dan «. fena = liutasuoni* liuta- 
ihminen fmidfrare. 

Liuto don «. liutojaa iitfliten ftoog ii. 

Lintu dun «. trefantig ^attfbitf. 

Liudun utua ». tiottna, ttppmiufad, ui» 
mottoa, förtdra^ förfafla. 

LiuTutan ttaa = liukahulan. 

Liuvennan ntaa t. uppldfa (liukeen). 

Liva an «. f{em, {ti))))rtgbet. -akka kan 
•. bo^r f^i^^^^g. -akasti «tf». §att, 
fltp);rigt. -ahdan fataa ». itinta, x\a, 
fip bljttfnabbt -vana uksen «. fimU Digitized by Google 202 Liv tiing, ögpnblufUg framfatt. -astun ua 
1. -Tistyn 1. -vestyn yfi ». flinttt. -ve- 
nen veU p. Ui l^al, flliprrig. ^akas 
kkaaa a. l)a{H^, bUrtfnabb. -a«(ekn 
Ila 1. -Tisteiea llä r. flinta ofta, tt)a« 
ta i)ai, folj!. -Taulan ttaa l. -vauUe- 
lea telia ». gora ^a(, ögonbticfligt ila 
forbi (liukas, liiva). 

Liveri ia a. allbele^ fmal od^ Idng. 

Liverrftn rlÄä i. -rleleo| rrelU 1. -röil- 
sen tä 9. qtoittra. -rrys yksen t. qmtttv. 

Livitäo ttaa = lipitän [e lipia. 

Li?08niekka kan s. gräbbfnäifa. 

LiTotan ttaa 1. -ttelen telia = liotan, 
liottelen fe liko. 

Livutan ttaa v. jiriuna, gllla, göta Idtt. 

Lohdun htua ». njeberq»i(la«, (jugfaalo^, 
trojia^. -uUinen isea a. ^ugnelig, hröft^ 
lig. -ullisuus uuden t. ^ugnelig^et. 
-ullisesti 44r. tröfiligt. -uloin Itoman 
a. ottöfltig. -ultomuus uuden t. otcöi}^ 
lig^t. -uttomasti mdv, otröflligt. -utan 
ttaa 0. ttofla. -utus uksen «. ^ugnab, 
tröfl. -uttelcn telia «. ttojia fcrtfa^ 
tanbe. -utlaja an •. trbflate, f^Q* 
ftoalote. 

Lohi hen «. lar, lohikärme brafe, non- 
•ui. ub>jgäng«(ar, laskul. tiebgdngtflai:. 
lohikukka faipfefa (eaUha paiustri$), 
fÖrtfptra,nen)arg {pedicularU paluttris), 
lohenmekko larfoted. -inen isen a. tax* 
xit, of lojc. -hetointtomana^utaniar. 

Lohja an «. Sojo focfeit. 

Lohko hon t. löÄgjotbt ftpcfc, foi>^)a meb 
rofjii?(fen titi, lohkojako fiorffifte, loh- 
kokunta fptfte^tag. -kare een i. flort 
afilitbt fl^de, flump. -hon hkoa ». 
afffära, fpidlfa, utbrtjta ftptfen. -kai- 
sen sta «. of{!ilj[a l^afligt ett fl^cft. 
-kaistus uksen « fll^cfe^ l^afiiga af? 
{Tiljning, utfpräugning. -hkoon hota ». 
utfpvdnga fli^en. -koilen I. -kailen 1. 
-koskelen Ila ». utfprduga, fprdcfa jlera 
ft^cfftt. -hkeen hjeta t». logiia i fiJ?c* 
fen, fprdngad, fptdcfal, lohkee rinnasta 
1. rinta lobkee {lem (ognar frdn brö« 
^et. -keilen 1. -kielen Ila ». f))ri((a 
i mdnga fl^cfen, fmulal, faHa i ft^c? 
fen, ben eua eftet beti anbra. -bjen- 
nainen isen a. f^rd<f t, «. lof uabt fli;^ e, 
frogmeiit. Loh 

Lohnu un #. ivtdflitig. -miit ia •. ^ 
to tt)dtb0löfi, flil, fpdto m. m. 

Lohna an 1. -nikko kon v. ett flag0 fldbe. 

Loho on ff. ipvit gop, lohosuu öpptt 
gop, «p. för ben fom flttet eä^ gd^? 
pax. -otan ttaa «. talo meb iDiböppen 
mun, göra tDdtb^lofl. -otus uksen t. 
fdbant toL 

Lohtaan hdata = hohdan htaa. 

Lohtaja an *. ^f}Uä forfen. 

Loi in fl. ttög, Idttjefuff (lojo). -inen 
isen o. (dtt jcfuÖ, •. in^b^W9 (loisi). 

Loihdin htia 9, itoUa. -hde hteen p/. 
-teet troKfotmler. -htu hdun 1. -hio 
hdon ff. ttoKeri, ttoHbom, loihturo- 
no troflfdng, loihtosanal beftDdrjelfeorb^ 
loihtojuoma troUbtpcf . -htia an ff. be^ 
fjDdtjate (loitsin). 

Loihe imp, 3 p. of luon refL f[cg f[ft 

p5, bötjabe. 

Loihkaan kata 9, fttdngo, tvifto. 

Loikka kan a. Idgjlnttonbe. 

Loikkari in ff. Idng jlt^fote, totdftin^, 
politiefotL 

Loikki kin ff. pip, antaa loikkiin h 
loikkia giftpo pä tbggen. 

Loikin kkia r. Upotta fluufot. -kun kkua 
9. l^dngo neb fld))igtr kuola loikkuu 
suusta btdglrt länget neb ftilu mun. 
-kuian ttaa ». ISta nebl^dngo feigt 
fqtt>oIpo, fpotta flunfar. -kahdan htaa 
V. ^ojiigt fpotta en flund, ^dfmo, l^dl* 

^ Ia , fallo. -kahlelen hdella 9, fpotta 
ofto, ^dfttjo fortfotonbe, liekki loikah- 
teli ovesta mafor of Idgot l^dfbe fig 
ux börten. -kastan aa 9. l^dfttKi ftant^ 
fdtta ftam ^oQtgt. 

Loikko kon ff. ö^fdtl of ndftoer, tiftoa. 
-onen sen dim. (itet o^fdrt 

Loiko on ff. (dngM<{t notdfanbe fiäU* 
uing, loikonansa tdngfttddt. -oon oi» 
1. -oilen Ila «. tordto ftg (<!ngfttä(ft. 
-kero on I. -kare een I. -kuri in •. 
Idng totdfling, tdng fttijfote, «p. för 
otm, laskea Joikuna ptata l^iflotiet. 
-kerran rtaal. «^kerrehdan htaa L *ker- 
telen rreila c. fftibo tdugfltddi from^ 
&t, ftdlo, flingta fig ftom. 

Loikkoon kota v. fpttngo .meb (Inga 
fleg, {!ntto. 

Loilo on ff. bdlb, (uKonbe find* «otan Digitized by Google Loi Loi 203 iUa =: loihitan. -KyCielan Ulla t=z 
loiluttelen. 

Loilu un ff. luQante flng. -un ua ». 
fjunga luKanbe. -ulan ttaa «. dflab« 
fotnma fdban fdng. *utut okten t. 
luUanbe fdng. -uttden telia ». laHa. 

Loima an t. I^eb, Loimaa ioimiloti \odzn 
(loimauo). 

Loimi men t. ränntng, ^fit&ät, loi- 
mipunt idr, loinpunt rdnningdtebffa)) 
(luon). -meTa an ]. -mekas L -mi- 
kas kkaan c. fom f^at grof, flar!rdtu 
ning. -iliinen isen a, fdrfebb meb mi^ 
tdde. -ioen isen «. l^t. r&aning. -me* 
toin ttoman «. utan ränning L päfitdcf e. 

Loimuun ota «. Ilga flarft. -mottelen 
telia 9. (dga, fiamnta fortfaranbe. 
-mahdan htaa «. läga u)))) ^afiigt, 
!afia ftg, flörta (Jeimaan). 

Loira aa #. litfrrgel, flolflall. 

Loiraan rata ». $dfa, turöfa fig. -ra- 
moinen sen «. to>rd!(tng. -rotan ttaa 
•. jläpa l. ffänqa cfter. -rottelen 
telia V. tot&ta {Ig, fltpfa (at om!rtug. 

Loiro on §, grof fanb, gru«. 

Loisi in t, in^t^fing = loismies (loi- 
nen, loi), -io on t. fnöUgdft, paxa^t, 

Loiskaan kala r. p(af!a, fqmatpa. -kaos 
uksen •. )>taff. -kahdan htaa v. ))(a{Ia 
tiU l^aftigt, )>(umfa. -kahtelen hdella 
•. ^)kiflfa ^aftigt ffeta ggt. -kin ia 1. 
-kuD ua p. p lajia fortfaranbe, ffram^ 
Ia. -ke een 1. -kina an $. fortfaraiu 
be )pU% fhrammel.-kutanltaal.-kut- 
telen telia •. dflabfomma pla% ffrarn^ 
la pL >kuttts uksen ff. plaflanbe, 
fframlanbe. 

Loistan aa «. l^fa, {!ina, triftt^#, lii)dci9, 
-to on 1. -te een #. g(an0, ffen. -to- 
•a an 1. «teinen isen a, l^faube, 
gkn#fuU. -tun ua «. trifiioad, antaga 
glaii^. -telen Ua v. gldnfa fmd tt. 

Loitio on ff. tordfUng. 

Loitsin ia ». ttcHa. *ia an t. troUfarl, 
Befvdrjare (loihdin). 

Loiitafa an ». {!ab(ig, t. ftoblig fa!. 

Loitin ttia == Ionin. 

Loitti tin = loikki. 

Loisto ton c. Idngftuttanbe, I6€ttt>innab, 

. «fdgftn. pL *tot trdti ))! ^ivilfa fdben 
injprtotfatf^loitos tdngtBort (E=r kav- as), loiltooa (= kaukana) fjmattr 
loittoa fietrati tfrdn, Komp. loitompi 
mer {litttanbe, mer afldgfen. -tok- 
kali 04^0. afldgfet. -osa an L -oTa ai^ 
«. m^tfet Idngfluttanbe. afldgfen. 

Loiva an «. Idnggrunb , iluttanbe. -Taan 
yata v. gdra flutt, jlutta^ göra ngt 
meb Idttl^et. 

Lojo on a. ((Sngfirddt, ligganbe af Idttja. 
-juun ff. tordfanbe fldlluing. -otan ttaa 
1. -ottelen telia 1. -jun ua p, Ugga 
Idngraf, gora ngt eiiformigt, iDrdfa ffg. 
-otus uksen «. f<^bant ligganbe. «jann 
juta r. ffrtfa meb fuH ffali, 

Loka oan «. fmutd, trdd, lokakuu cU 
tohtt mdnob, lokaheina bcKerMom^et 
(^troUiut europaeu»)» -ainen isen «. 
fmutflg, trdtf tg. -aisuus uuden «. fmuti 
flg^et, trddig^et. -aisesti atf». f mut* 
figt. -okaan oata «. fmutfa, trdcfa. 
-aisen sta ». fmutfa ^afligt. 

Lokero on «. gomfle, lordL (ula, -oiaen 
isen «. fuU meb fulor, gömffen. -oit- 
sen ta «. jldva jig fram Idngfamt. 

Lokerran rtaa «. fiäva, toäxta, gnaga, 
ff af »a. 

Lokka kan := lokki. 

Lokki kin t. fiflmdfe. -kotan ttaa «. 
{!rifa fom en ji{!mdfe. 

Lokko kon #. tof^, banippn on lokolU 
t»am^aret l^diiger, (utar. 

Loko Won a. t^dUg^et, lokokaorinen 
leipä i^dligt brob. 

Loksa an t. nn:d, trdngt fldKe. 

LoUi in «. (ortflemab - menuifa, iolt>^ 
-Ho on «. flemab, Idnge btab. -liotan 
ttaa 1 -liottelen lella 9, {lema,n>ag« 
ga p& ormarua, grdta tjntanbe. -lio- 
tus uksen «. n^aggiiiug. tjut. 

Loma an t. medanrum, f))riuga. grov, 
falld^ m«r(antib, lebtg^et, gru^a, lo- 
malauta falfabt brdbe, ei ole lomaa 
^ar e{ gro^, (^big^et, loma-aika mtU 
Uixtit, lebig^etr asia kfly lomiansa 
myöten fafen gdr i fin orbning, sor- 
met sormien lomahan flngrama i fin* 
grat0 mellanrum l i fingrard tngrd)>« 
ning, luojan sormien lomitse aenom 
ffapamd fingrar, aikalomasu I. lo- 
mittain 1. lomapftista unberflunbom, lo- 
mittain, lomatusten, lomakiutten , Ir Digitized by Google 204 Lom maloktin faU snot faU, fanimot Utit, 
ffdra mot ffdra. *mo on 1. -^inonea 
osen dim, lomolauta falfabt Bräbe. 
-makko kon I. -makka kaa l. -me een 
t. I^äta, kivien loinakka fleuBrott, pane 
laudat lomakkoon I. lomakkoin fätt Brä^ 
betna {!ba tuib fiba, lomakkobon lou- 
kdiula flct emedan, fatla in i meU 
lannimmet. -mainen 1. -moinen I. 
-meinenisen a. falfab, url^^l!ab, för^ 
febb meb f^ntigor, gropig. -mistun ua 
V. fd f))ringct, gropar, gifna. -meen 
mela I. -mistan aa «. göra fpringor, 
göra buUg, nxf)äila. -mahdan btaa e. 
plötdUgt fomma emfKan. 

Lomajan aa «. BnUra, taia ^6gt, Tam(a)>d. 

Lommaan ata = lorapaan. 

Lommotan ttaa «. dppna, utbreba, ut^ 
ftrdda. 

Lompaan mmata t. iMa, Baftala. -pa- 
ne ukeen t. tabel, Baftal 

Lompalo on ». Brebt od^ Hrömfritt fldQe 
uti jlobft, funb. 

Lomperi in 1. -mppi pin 1. -pus uk- 
sen «. lättittg, n>räf(tng. -potielen 1. 
-pistelen 1. -mpnstelen Ha e. gd od^ 
xox&ta {!g, btdia, föla, n>ara (at. 

Lompakka kan «. pldiiBo!. 

Lompulan ttaa v. Unta. 

Lonivka kan m. bdlig, lat. -ikki kin #. 
bälig ^dfl. 

Lonin ia •. toöQa ttt f)e)fit\\, talia, neb« 
fdtta. 

Lonitan (taa v, fprdfla, tt)ddiiad. 

Lonka ngan 1. -nkka kan 1. -nkko kon 
«. I^öft, ntoln totb ^ortfonten BeBdban^ 
be regn, fueb lutonbe ftdflniug, ffal\i 
dppeu, lonkkoparta Iditgt uebBdnganbe 
ffdgg, lonkalaine Idngflutt n>dg, (tigti 
kodg, b^ning, lonkkopuoli iam i tna 
ron. -ngas nkaan §. |dft. -ngun nkua 
1. -nkun nkkua v, ^dtiga löjl, tcata 
l^alföppen, fftifa fom forpen (ronkun), 
ffrdfla, fnada. -gutan i. -nkutan ttaa 
•. dfiabfomma fiiatfiutig, tnada pä, 
fpvdnga, gunga ndgot tiebl^ngaube. 
-nkaan ngata 1, -nkkaan kata •. gd 
lutab mot ena ^dften, ivalta, bro^ 
ga Idngfamt ät f!g. -kkaelen $4r, 
-nkkailen Ila «. lialta fmdtt bd ena 
l^öftett, (ittfa. Higakdan I. -kahdan htaa Lon 

V. Ma l^afHgt pd "ffbfttn, ^naftaa, dpp^ 
na ^afltat litet, tnada ttU l^afligt. 
-ngon nkoa I. -kon kkoa 1. -ngotaa 
L -nkolan ttaa t, gd fiuttanbe lutab 
pd ^öften, dppua pd börren. -nkotna 
1. -ngolos uksen «. fttilttiitig, oppntttg. 
-ngottelen I. -nkoltden lia «. xtfda 
af od) an, öppna od) tinfluta, longottele 
luomia Blhifa meb cgou(o(fen. -nka- 
hutan l. -nkautan ttaa v. xtfda ^a^igt 
pd bamn ttU d)>pning, f!juta dt ^* 
ban. -kelidin btia r. cppna \mätt. 
Unta. 

Lonotan ttaa «. göra ngt i en fhdcfa, 
fcttfatanbe. 

Lonsa an i. fidde föv att mibanldgga 
ngt pade, l^ög. 

Lonsnn ua «. xovai af od^ an. 

Lontto nnoo «. ^dfftdttg. 

Lonttaan tata 1. -ttailen Ua *. Blanba, 
Idgga i^op. -ntto tont. (ites upp^öi* 
ning, grepigi fldKe. 

Looja an t. \&ta. 

Loonatti tin «. ^djtmdnglare. 

Lopatan ttaa 1. -perran rtaa 1. -rtelen 
rrella v. ^labbra. -pisen sta h. ^nada, 
fmattra. -pina an «. fuacf, fmattec. 

Lopotii tin «. förflab. 

Loppa pan f. ngt l^nganbe, -konra 
l^änganbe bxa, -buuli ^ngldpp (luppa). 

Loppaiien 11a v. regim Btibfnö. -pakka 
f. Btibfuo meb fnöglopp. 

Loppi pen «. l)bxn, luut, Lopen pitflJA 
liiopptd fcden. -inen isen a, ^6mig. 
-ppiainen isen t. ttettotibag (loppu). 

Loppu pun i. flutr dubCr lopuksi tt(( 
{lut, p/. loput lemningat, refi -pulii- 
nen isen if. flutttg. -pullisesti md», 
flutUgen. -putoin ttoman a. uton flut, 
ditbelcd. -puttomuus uuden t. dnbe« 
(ö#^et. -pultomastt «iv. dnbeldfl,- utait 
jtuf. -puska an «. qtoovB(ifh)en xt9, 
dterflob. -pun ppua «. Bli ftut, 6n* 
batf. -uvainen isen m. dnbelig, ^lion^ 
be. -uTaisuus uuden f. flutanbe egen^ 
ffap, dnbeltg^et. -umatoin ttoman •. 
irfe ilutanbe, odnbelig. -umattomuus 
uuden #. odhbeligl^et. -nmattomasti 
md9, odnbeltgen, utan att iinta» -pen 
adf. a^ermattatt, atttflr, affbelei. -pen 
ppea L «pin ppia ». fomma tifi dn» Digitized by Google Lop 

^an, fd L Qeva {lut -petän ttaa 9, 
göra ilut, f[uta, affluta. -petos uksea 
1. -pete tteen t. offliitning, flutgöc? 
iitng. -peliaja an «. afflutate. -pin 
ppimen «. fliitiiingdtt^erft^g, lopinpuut 
^iDormeb tDäfningen afjluta^. 

Lopsu un 9. ))(abt)rare. -ulan ttaa «. 
SmadQ, fuatfa, öWffa. -utos ok^n #. 
))lat)ber. -sahdaa hiaa v. glaffa ^o^ 
^igt, fmada en giSng. 

Lorisen sta v. fcrla, pxaia tanflö^. *ina 
an i. for(, löfi pYat. -rahdan htaa v. 
fork i)a^iQt (lorun). 

Loriian ttaa 1. -ikoitsen i(a v. banna 
meb fm&banbe , f nota. -ittaja an t. Ban^ 
näre. -tus uksen ». fnot, baimaube. -tte- 
len telia v. fnota fmdtt träta )?d ugit. 

Lorotan ttaa L -ttelen telia r. gora ndgtft 
enformtgt. -tus uksen t. enfotmigt 
goranbe. 

Lorpottelen telia =t: lorputtelen. 

Lorpun ppua, -putan Itaa^ -puttelen 
telia, -pulus uksen = lerpun tn. jl. 

Lortti tili ff. trtnbt afldngt jl))(fe, ep, 
för e(aft bani (fldp)}), Dbugifug. 

Lorun ua v. Ma, xiima, gUba utför. 
-ru un f. for(, flabber, prot, faga, 
)>tofau \vi\a, laskee loruja {Idtntar, 
flabbrar, fjunget, lorun laskia fföm^ 
tare, gt^tflare. -uinen iscn 1. -ullinen 
isen a. pratfatn, fPämtfam. -uun ruta 
«. {!ämta, pxata, fjiiitga. -utan ttaa 
9. l&ta forla, Tinna, xuiia utfÖr, flab^ 
brfl. -ulus uksen t. ftabber, prat. -ut- 
telen telia v. Idta forla fmdtt, flabbra 
fortfaranbe, txaKa, 

Loni in t, ebugting, toefltng. 

Losa an, -aan ata, -ahdan htaa, -ah- 
telen hdella = lusa m. {I. 

Losainen isen a, ffroflig. 

Loskaan kata r. fmä((a, Haffa, ^la^a, 
prata tantUfi, syö loskaa dttr glupfft 
(fd att bet tjtiber f(affatibe). rkennan 
ntaa v. fma^a, )>ta{fa. -kahdan htaa 
tr. dfiabfomma en fmdd, pU^a iiii 
l^aftigt. -kun ua v. fmdf(o, pla^a fort^ 
fatanbe. -kutan ttaa *. dftobfomma 
ett fortfaranbe fmdUanbe, piafa, flaf« 
fa, gldffa. 

Loso on f. tefbo, th)^, Jjmmgl^et, lo- 
sopaikka boifanfnitig emefion haäax, Los 205 lotolta t^mnigi. -okka kan ff« Utm* 
fpringa, losokka-pihka fdba t eu fpttn^ 
ga, fin, gob fdba, losokka-rihma fint, 
gobt banb. 

Losos oksen i. ttlja, hait. 

Lossa an t. fu(fg(opt». 

Lossero on t, fifia, foffert. 

Lossi in #. fdria, fdrjfidUe, pxäm. 

Losu un ff. pkbbrare. -uun uta v, 
plabbra. 

Lotakko kon «. mattpntt. 

Lotaan I. -tujan aa 1. -tisen sta v. 
xa^ia, fframla, ftaffA^ rattaat lotaja- 
Tat fdrrau rafkr (t. er. af lötfiUng 
i fcgningar), lotasi rantoja for ftxa* 
panbe, flaffanbe (dng^meb fhdnberna. 
-tasen sta 9. ta^la ^afligt, cu gdug^ 
flöta emot nteb ra^el, laulaa lotasi 
xbt HU meb fdng. -tina an t. rafel^ 
fframmel. 

Lotea an a. g(np{(, raff. -asti ad», gltlpflt. 

Lotikko kon #. fleuig, ojemu, bdlig marf, 
obuglitig. -koitsen ta ». fata ofmer 
fdbau mar!, göra ngt obugltgt, taffa 
i^op, fu|fo. 

Lotja an ». (aflbdt. -aan ata 9. föra 
meb laflbdt. 

Loika an 1. -ko on «. (öd, ofpdtmb^ 
(öii l^dnganbe. -kerran rtaa v, xoaxa 
IÖ6 oä) rörltg. -kistan aa «. göra 
U^, uebfpdnita, fidppa efter. -kistun 
ua 9. hli ib9, förflappad, {Idppad cfter. 
-kotan ttaa 9, gd, rörad Ui, \wans 
tiq, {lopp. -kottelen 1. -kutteien telia 
«. toora t Idiigfam fioanfig rörelfe, 
fldfta Idngfamt. -kotus uksen «. Idng^ 
fam törelfe, fldftning. 

Lotkaisen sta «. ftodlja glupffto(^ ^<k^igt. 
-kin ia r. ftvdlia glup{!t fortfaranbe. 

lotina an #. bdlb. 

Lottero on ff. dfertdppa i i!ogen. 

Lotti iin, -tto ton = lolka, lotko. 

Lolukka kan «. Idg l^^bba. 

LotTo on L -Tana an = lotka. 

Loue een = louve. 

Louhi hen 1 -he een #. ftor ften, Lou- 
hisaari St0nd6. -hikko 1. -heikko kon 
ff. UUt funt meb flörre fienar, flenl^öU 
Oer. -hinen L -heinen 1. -hikoinen 
isen «. fuK meb flora fienar, fienig. 
-hos okscn f. ftenbrctt. Digitized by Google Loii Loahin ia 9. gna^a (f^fom ^nnb), fro^a, 
bxtftcu -ina an «. gnaguing, frolning. 

Louhkia aa a. gobtoiUig, fdrfoultg. 

Loubdun htaa o. u)}pI6fa. -hduo btua 9. 
upptina, upptöfad (lauhdun). 

Ldukaan kata v. ^terjfaUa. -kaus, uk- 
sen «. SterffaU. -kahdan htaa r. f)CL* 
^igtpdfomma, träffa ofdrmobabt. -kah- 
telen hdalla «. fframlar diftt)a fottfa# 
ranbe boft tjub. -kautantlaa v. ^^t<i, 
fro$a ttdfamman (loukkaan). 

Loukero on = louhikko. 

Loukas kkaan $, fdUa för fl^rre bjur 
(6jöni, U)at9). 

Loukas kkaan 1. -kko koo «. tord, l^K, 
dppning. 

Loukkaan kata 9, j!öta, genom fiöining 
^fPaba, fönidrma, halla loukkaa froflen 

. ilabat, kmniaa loukkaava äveroiig. 
-kkaun uta 1. -kkaannun ntua »« f}5ta 
fig, bU fiett, fötolämpad. -kkaus uk- 
sen ». flöt, aufiöt. förotdmpnitig. -kkae- 
luu Mdr. -kkailen ila «. fidta ^m&tt, 
föcu&rma. -kkautan 1. -kkahutan ttaa 
r. Idta flöta, flöta ^afltgt, {!uffa emot, 
))lötjtigt föniötma. -kon kkoa r. jlota 
l^drbt, ftarft, ofta. 

Loukkeinen isen == louhikoineo. 

Loukki kin 2= lokki. 

Loukku kun «. (ia l i)(mt>hx&ta, ^&tta, 
(loukko), -unen sen dim, liten ht&ta, 
olla loukkusHla Uta enftagd lef. -kun 
kkua 9. f (affa fdfom eu (inbrdfa. -ku- 
tau ttaa v. brl!a. -kutua uksen c br^if^ 
ning. -kutlelen telia », btlfa fmdniugs 
om, frofa, fcnbm. -kattaja au 1. -kut- 
telia an #. brdfare. 

Louoa an 1. -as aan t. mtbbag, f^blDefl, 
pidfin lounaa ^ätter nttbbagdro, lou- 
natuuli fpblDefitoinb , päivä on lou- 
naalla fotftt dr i f^bioefl. -ainen isen 
a. f^ba^eflUg, mibbagd. -allinen isen 
«f. l^t. mtbbag, f^tioe^, syö lounallista 
dter mibbag. -aan ata 1. -ailen 11a 
9. f)äUa mibbagtfro. -ahdan htaa 9. 
taQa ftg I6af!tg mibbag^ro, mibbage-' 
lm* -nehdin Mia «. f^a mibbag^ro. 

Loune een f. etfdttning. 

Looru un «. fmalt, trattgt ^dffe. 

Louskun ua ». fhramia, (Uiffa. -utan 
ttaa V. dflabfomma fframmet, ftafe. Lou 

-iittkija au f. fframlan, leukaloiden 
louskuttaja tätUntni fhramUre, «p. för 
frofa. 

Loude teeu •. flf^gb (f (dbe, feget tn. m. 
fom Vd »inbftboii uj)prefa0 t unber fd* 
be^^dgjor uibrebad). 

LouTe een t. l^af^trut (lartu 9utriuu9), 

Loverran rtaa, -rtelen rrella, -rna uk- 
sen = lopatan m. f[. (lovi). 

Lovi vcn •. ffifra, fdta, e!Äa«, langeta 
loveen falia i effla^. -inen isen äim. 
5itcn {Mra. -veioen 1. -vinen isen a. 
fiitt af {!dror. -vellinen isen 1. -vi- 
kaa kkaan «r. fom f^ax \tätox, -vistao 
aa I. -verran rCaa v. göra ifdror. 
-vistus 1. -verrus uksen ». ffdrniug 
af {!dror. -vistelen 11a 1. -vertelen 
rrella ». göra fml jidror. -venen 
veia 9, fd jfdra, fdrmtni?o0, aftogo. 
-vaus uksen t. förlufi, ffaba. -veikko 
kori «. ^dtfuttl^et, birg fuOt af grett«r. 

Luaslauta «. foberbrdbi utanpd ugu. 

Lud fe lut 

Lue .... fe luke. 

Luba an «. todfffebdfldftva. 

Luhi in L -ho on ». !rofiabt ttng, l^dft^ 
fra!e. -isen sta ». flframla oäf förfcrKo, 
froflad meb boft (Jttb. -istun ua *. fro6« 
fa«, förfatla. 

Lohjaan jata «. gd 0^ ftöfa, bröta. 
-ja an 1. -jus uksen # . btöi, tblp (nah- 
jaan, nuhjus). 

Luhuiostelea 11a «. tordfo^. 

Lubo on t. ffaba. 

Luhta hdan «. Harrdug, -heinft jiarr^d 
{carex), luhlakaali dn^frafle (cardumi- 
ne pratenHi). -ainen isen «. ^arrtgr 
jlatrbetDdrt. -hdikka kan 1. -ka« kkaan 
t. dferbdr {rubut aretUus), 

Luhti hdin s. loft. -hdio hlia v. Befdfa 
(. loilla^ i loft. 

Luhbnn htoa «1. frofla (luhi). 

Luihabdan htaa = luikahdan (luikaa), 

Luthkaan kata «. ffrifa, ropa ^dg^ 
-aus uksen t. fhri. -krn ia «. ffrifa 
fortfaranbe. -kaelen §dr. -katUn Ua 9, 
ftxita fmdtt, bd od^ bd. -kasen sta «. 
jfrifa Wiö*' 

Luihu^un a. ^emCtgl^f tdfuITr tUpattg, bolf . 

Luijaan jata 9. ^ntia, {Idba neb meb uU 
jlrdcft t}ai$. -jottelen teiU 9. ffdba ^tb. Digitized by Google Lui 

-jokat kkaan «. nr^dhinbe mib uU 

firdcft ^U. 
Luika = luiko. 
Luikka kan $, fj^dg xoint, AnQiaK (bHo- 

pkormm)y piirtol. ängbuu (#1*. Mgimu- 

«Mffl). 

Luikas kkaan a. ^a(. -kaasti oJ». hait 
-kkaaa kala L ^kkaelon Ha v. \m\)f 
0a {{g fafta framdt, inmdnga fig, 
fhrtCa (ioihkaan). -kahdan htaa 9. ^a« 
fiigt framfm^ga, ffiiita, jlinfa. -kah- 
teien hdella 1. -kio kkia 9, fm^ga 
ftam fortfaranbe, {thtta.-kki kin «. fm»; 
gare, fmilare {linfare. -kuilen Ha 1. 
-kisteleo lU 9. glutta,fuu(a,beteft9 liif 
iiQt, l^aU. -keeo eta 9. jtiula. -koon ola 
9. ^iuta, glita. -kerraa rtaa 1. -ker< 
telen rrella L -kerrehdan htaa v. 
ftvpa Uit, ^ti\)a fromdt fltiigtanbe, 
ild {liugerbultat. -kastan aa 9. g6ra 
ff ai, lätt, luikastihe iumpehelle jtanf 
1. fu>itigabe jtg Idtt pd uäcf Habet. *kon 
kkoa «. gora ngt idtt eä) taf!t. -ku- 
tan ttaa 9. xöxa l&tt l fafta pd ngt. 
-kuttelen telia 9. fortfatonbe gdra 
ngt meb Idtt^et, gd t fftibanbe fart. 
-kahutan L -kkahutan I. -kaulan 1. 
-kkautan Uaa 9. gdra ngt l^afltgt c(]^ 
Idtt, lukon luisen . luikahutU fidtte 
Utt (ii\>\>) beuldfet (liukas, luikku). 

Luikki kin = luikka. 

Luikku kun §. (dng (iir. -kutan (taa 1. 
-kuttelen telia «. btdfa H lur (luikas). 

Luiko on «. fioan. 

Luikn, -uroin ida = luikku, luikutan. 

Luimin ia 9. fid, )>t{fa. -mahotau ttaa 

V. fl[d tili ^lafligt, gifroaettftarftffog. 

Luimu un «. iigt nebbdibt, a, ilonfig, 
tom{!, kor?at luimussa öronen flpfabe 
fdfom ))d en arg l^d^. -mistan aa 
1. -mistelen 11a ». fl^fa öronen fdfom 
en btta^ fdtbig W, tvtfa tottua &tf 
bötber, Bete fig argUfligt. 

Luinen fe luo. 

Luippa paa t. dng6u(l (eriophtrum). 

Luiska an a. g(att, {luttanbe, t. (dng 
{lipoen, ilonael. -kaan kata 9. fara neb^ 
f&r, ([alfa, gltbo, nappaa om. -kelen Ha 
«. {Iviba Idtt, fara gltbonbt fram. -kab- Lui 207 dan htaa 9. fRnta. -kahtelen hdella 
V. {linta ofta. -kahutan tiaa «. Idta 
ffiuto, ^ajiigt o4 Idtt goto ngt, lem- 
po Ilelle luiskuhotti ^tii onbe fiaiit 
^afligt in pd ndgen. -kin ia 9. gliba, 
jifriba lätt fram. -ke een #. Jalfuing, 
gtibnina, ^ajlig cd^ldtt framfart. -kia 
an a. glatt od^ bdfltg, fmibig (luikas). 

Luisii in 1. -in imen i. {IribfTo. -in la 
L -tan aa 9. f!nnna, (opa pd {!ribf!o, 
reki luistaa ^dben fPrinner, far idtt 
pd I)alfa. -lelen 1. -laelen Ha ». dfa 
fPrib|fo af odi an, fara pd glatt i9. 
-to on « ffrtDfTodfntiig, ^alfa, on luis- 
tossa dr pd ffribffodfiiiiig I. dr flut* 
tanbe, luistoreki ttt flagi jtdbe. -tun 
ua 9. fliuta, gltba unbau. 

Luisu un a. fluttanbe #. utfaU ur ett 
trdjf, mebe tifl forjling. -un ua ».bli 
l. tvara {luttanbe (liusu). 

Luilelen Ha = luistelen. 

Luitlu lun = loitte. 

LuiduD tua = li udun. 

Luitun ttua 9. (liuduo) ntmaitae, f6rtd« 
tai, (luistun) ftiuto, (luu) bli benig, 
afmagta. 

Luja an a. fafi, flar!, tiftförtUlig, ma#* 
n», lujasta kullasta af madflot gulb. 
-juus uuden i. fajiftet, ftar!^et, ^[($ 
bar^et. -asti orf». fafl, jiarft, ^dflbart. 
-jitan ttaa 1. -jistan aa h -joilanjttaa 
L -Jennan nta 9. göra fiarf, befdjta. 
-jilus I. -joitus uksen ». befdjining, 
fidrfning. -jittelen teUa 9. göra fmd^ 
ningom flarf. -jenen jeta 1. -jennun 
ntua t. -joitun ttua 1. -joinnun ntna 
9. Ui 9axt, m. 

Lukava an «. förbe^dflfam, inbunben. 

Luen lukea «. tdlja, rdfna, tdfa, upp« 
rdfna, tlHrdfua, af ta, iiäUa före, ta^ 
ttxa, kodrbera, {fatta, lukenut mies 
litterdrt bi(bab man. -ukia an f. Id^ 
fare, luktakunta Idfeioertb, Idfanbe alU 
mdii^et. -uento nnon 1. -uenta nnan 
1. -ukemus uksen «. Iddning. -ukn 
uTun «. rdfntng, antal, rdfenffap, i&9* 
ning, fapttel, lasken lukua rdfnar, 
benkiluku foifrdfiting, cenfud, folfnum* 
nter, teen lukua gor rdfenflap, pidän 
lukua tar i aft, Tfiha luku siitä flor 
f af X bet! otan lukuun tar t berdf^ Digitized by Google 208 Luk ning, Tanha, anti lulni Qamla, itl^a 
fit}Un i falenber, lukusiat läi^ctljbx, 
ruokaluku borb^Bön, kfirmeen luku 
troUort) mot ormbett. -unon sen äim. 
pL -sei lädför^öt. -uvutoin ttomann. 
ia^öS, Xoäi^iiöi. -uvultomuus uuden 
9. iaUöii^it, toäxHloifitt. -uTuttomasti 
adp, taUofl, b)drbd(öfl. -ukevainen isen 
a. fcm fan läfa, i lä^dreu. -kematoin 
Uoman o. fom ej idfer, ävi q ijmmit 
lä^dreit. -ueskelen lia ». fmdttrdfna, 
läfa. -uetan tiaa r. f)a att r&fua, l^a 
att (dfa, för^öra. -uctlaja aa •. för* 
Börare. -uetus uksen •. uvpröfning, 
föv^ör, erameu. -uetteleo telia 9. up»* 
töfua. -uetielemos uksen «. iippräf^ 
ning. -uelttlo on ». fortcrfning. -ue- 
tuian ttaa «. Idta forl^öra. 

Lukka kan s, tingon. 

Lukkaan kata r. föreBrS, tuBBa. 

Lukkari in f. ticdaxt, lukkaripuu i U)df« 
fiot c^Unbertrdbet fring f^xoUht beii 
fdrbtga ivdfiDeu Hubatf. 

Lokkara an 1. -ro on c. ^dtB))ftt)el. 

Lukki kin «. Bu^fviubel, fpdr^iinb, fpton, 
Brdiin)iudttnmd{!niiig (plukki). 

Lukko kon 1. -kku kun «. \ä€, eslluk- 
lukku utauldd, lukoo marja fetfno))^ 
}^av (»edumacre), lukkuruoho Iddgrdd 
(botrychium lunaria)* — onen seu dim. 
Iitit Id^. -kullinen isen a, meb (dd 
forfebb. -kutoin ttoman a. litan Idi, 
c(dll. -kin kkia 1. -kitsen ta v, \ä\<i, 
forregla. -kitus uksen «. (d^ning, för:; 
fegliug. - kkimatoin ttoman a, iät l&» 
fanbe, otdfl. 

Luko uon t, titen binp bdlb, bamm. 

Luksutan = luskutan. 

Lulla an «. dngduH (eriophorum), 

LuUi in «. luUinkukka faip^efa (ealtka 

pnluttris), 

Lullonen I. -llunen sen «. jernpldt föt 
pbtxi)aU, ep, föt Björn = lallunen. 

Lumi men #. fnö, -reki 1. -aura fnö? 
pbg, lumen karvainen ^toit, lumiiirk- 
ka = lumikko, lumitykky fnöflccf, 
lumikukka mjeltört, gulbpnbta (ehry- 
toiplenium alternifolium), -inen isen a. 
fuöig, fnörif, af fnö giorb, lumisilla 
olo fnöBon^faflning, olla lumisilla fnö» 
BcUad. -mptoin ttoman «r. fuötötf. Lum 

-meitomaoi auden I. fndBti^. ^ian 
ttaa 9, fnöa, f alla fnö. -ittelen telia 
9. fafla fnö, fnöBoIlad. -itun ttaa L 
-meudun utua 9. BU nebfnöab, öfuset^ 
fncad. -ikkt kin 1. -ikko kon «. fmd 

tUegfa {muxlela nioatts). 

Lumikka kan #. Bacfflplpa (anemotte pui- 
Matilla), 

Lummaan ata p. BaftaCa. 

Lumme fe lumpe, lumpi. 

Lumo on f. örcnfu^iiing, böf^et -on oa 
1. -oon ota 1. -oitsen ta 1. -ohulan 
ttaa 9, tjufa, Beböftva, göra fdnflotöd, 
Bebdra, förtroHa. -ous uksen ». f>t* 
böfntng, tiuöning, förtrcOniug. -oja an 
«« förtroQare, tjufare. -oun uta ». hli 
Beböfaab, tjufob, för^era«. 

Lumme mpeen t. ndcfBtab (nymphaea)» 
-mpebikko 1. -mpeikko kon «. jldlle 
Betodxt meb nddrofor. 

Lumpi mmen «. öronfudntng, böfj^et. 
-mpeus l.-mmehdus uksen «. Beböfntng. 

Lumpio on «. rnnb hiopp, triga i fviutu 
xoä, !nd|!d(, juustolumpio ruiib o(i. 
-ioioen isen $. liteu fncpp. 

Lumputan ttaa v. ^ot^pa, bnufa. 

Lunastan aa v. dlet(öfa, uttöfa, (öfa f!g 
titt ngt. raja an t. dterlcfate. -tu» 
uksen #. aterlö^ning , uttöfen. -Iin 
imen •. (öfen. -telen Ha », löfa fmd^ 
ningom, eit eftet annat, -nnas aan «. 
pl, -aat (öfen. 

Langan nkaa o. lof na iäti t er. ndfret 
af Björfen. 

Lunkaan ngata o. brifma pd fiö. 

Lunki ngin i. f^|!cneBarn. 

Lunlio on 1. -oin omen i. Idnb (lan- 
tio), Uda, int, luntiomärkfl gencm\i}dl. 

Luntti tin «. (^nimet. 

Luo luon f. ndr^et, graun{!ap (ty- 
kö) , menee kirkon luo 1. luokse J. 
luoksi gdr tiii lt}xfa\\^ ndr^et, on 
luona dt ndra, l^o$, syö luotansa libaa 
dtet fött ifrdn {tn ndr^et, Brebtoib fig. 
-otanen sen dim, ndr^et, luolaselta 
ifrdn ndr()eten. -ontelen nnella L 
-uodun tua v. ndrma fig, fdUa {td 
tm, nalfad. 

Laode fe luote. 

Luobkana an «. Utti trdg f^Xoaxi l^afre^ 
Bröb forma^. Digitized by Google Luo Luo 209 luobo on «• SfttfylOtn (agrtsti» »picm »«ii- 
H) (kastikaioen), paba Inoho = loite. 

Laoia uo = luisu. 

Luokare een «. Ungt o($ fmolt fl^dfe. 

Luokka kun t. loFa, tUf, cti lasten luo- 
kassa räfna0 tid hatn. -kki kin«. Io« 
fa, iuokkinftköinen fom f^at gobt 
utfeeube. -kastan aa 9. I^cfa^, ^a 
^amgdng. 

Lnoko luovon $. ^ö ))d Ilag, luokopfit?A 
l^onpptagntng^bag efter flcig, toadet 
bog. -koon Tota 1. -koilen Ha v. 
täffa %Ö eftcr ff 05. -koomatoin ttoman 

0. oröffab. -kooja an s* rdffare. -koun 
ota V. hii upptdffab, ligga (önge p£ 
flag, fcrberfivad pä {lag. -koudun utua 

1. -kounuun ntua 9. Blt förbetfn^ab 
pd {lag. -koutan ttaa «. (^ta räffa. 

LuflJa an «. fu(a. -likko kon f. Öeii^ 
^olftetr ori meb mduga grottor. -anea 
•an dim. Ittfti fula. -aioen ison •. 
full meb grottor, gropar. 

Luon luoda v, göra börian, tdnna (»dOr 
f apa, befldmma^ af cbet, fafla, 1. suk- 
kaa, verkkoa göra utfafi tili forumpa, 
ndt, 1. kangasta tdnna tvdf, jumala 
loi taivaan ja maan gub ^apabe ^tmmel 
cä) jorb, iuoiu vika uoturfel, luotu mi- 
ndle af cbet bef)dmb för mtg, luon sil- 
niftni faflar tnitt oga, i. ojaa, kuoppaa 
itppfafia btfe, grop, 1. nayettaa utfa^ 
fia b^ngan ftdn fd^u^; 1. sontaa nidfa 
bpnga, kärme luo nahkansa ennen 
offaflar jitt ffinn, luo varsansa faflar 
{iti föt, luotu vasikka faflab fatf, 
luon löylyä !aflar bab, 1. suovaa upp^ 
fafta en f^öfiaä, luon lautalla fdrjar 
oftt)er; refiex. praet, luome, luote, 
Imp. loime, loibet, loihe {Id fig pd, 
laga ftg tifl. -noja an «. jiapare. 
-uojainen sen dim. pL -set falatf bd 
ndgot of{luta0, bortlägge^, vikahteen 
luojaiset taUi bd lian bortldgge^ ef? 
ter fifta ^o{lagningeu. -uominen isen 
#. ffape(fe, upprdnnhig, faftning mj m. 
-nonta nnau $. ffapelfe. -uontainen 
isen a. natnrltg (ej fon^gjotb), mebföbb. 
-otia an a. natnrenttg. -nleus uden 
». naturentigl^et -ntiasti adv, natur ^ 
cnltgt. -uoma an «. börian, upprdn^ 
ning, jfapatt ling, fPirfelfe, fcbelfemdrfe, faftning, luomamoho =r ramparuoho . 
-uomanen sen dim. början m. m. 
= luoma, -uomatoin ttoman «. o{Ia< 
pab,' crdnnab. -uomi men •. föb{lo# 
ntdtfe, silmftD luomi ögonlocf. -uode 
teen t. (fitfetfe. -uoti den #. migfo* 
Htx, faflabtjofler, luoden kanto I. 
kannettu migfoPer, unberfluifet Born, 
bi?ting, of rifen fjuft bam (f^toiiUt am 
feö (dfom tecfen tifl ait h)ora unber* 
flncfet). -uodin timen •. citäxl, fli;f* 
fel, plogfjöl, muUföfa. -uotikainen isen 
dim. = luodin, -tikas kkaan = luo- 
dtn. -ontua uksen 1. -uotos oksen 
«. fdrjefldllf, toab. -uonti noin §. nU 
fa% ta% sllmftn luonti ögonfafi. -uon- 
to nnon t. natnr, uaturlig be{Iaffen» 
^tt, naturfraft \)q9 beftodrjaren, luon- 
tokappale frealur, luoniolähde natur« 
Kg !dUa, luonnon vaara, musta af 
tiaturen (roftg, ixoaxi, nouse luontoni 
Blif toerffam min trullbcm^fraft. -uon- 
toinen isen «. of natur, of bcjfoffen* 
l^et, ortab, pahanluontoinen elafortab, 
of bdlig beffofen^et. -uontoisuus au- 
dcn ». be|!a{fenf)et faltenl^et. -uonni- 
kas I. -uonnokas kkaan 1. -uonteva 
an 1. -uontevainen isen 1. -uonnas 
ntaan a. af naluren poglig, Idmp^ 
lig. -uontevuus uuden $ .naturitg 
pafUg^ct. -uontevasti 1. -uonnikkaas- 
ti adp, Idmpligt, pagUgt. -uonnolli- 
nen isen a. naturtig. -uonnollisuus 
uuden «. naturligl^et. -uonnollises- 
ti adv. naturligt.. -uonnotoin ttoman 
«. miatiirttg, opof (ig, oldmplig. -uon- 
nottomuus uuden «. onatnrlig^et, o f 
Idmplig^ct. -uonnottomasti adp, ono; 
turligt, o(dmp(igt. -uonnistan aa 1. 
-uonnitan ttaa 1. -uonnitsen ta 1. 
-uonnistun ua *. Idmpa fig, Itfdai, 
-uoutoun uta 1. -uonnun ntua r. 
oria flg. tdmpa ffg ttU, luontuva fal^ 
Ien för ngt. -uonnutan Uaa 1. -uonnut- 
telen telia 9. Idmpa ngt efter ngt, 
poga efter ngt. -uonnotar ttaren •. 
ttalurend tctter. naturend alflriugdfraft 
f^toiiUn bftroftobeö fdfcni qnjinnUg. 
-uonta nnan = luonto, luonnau 1. 
luonnain naturligen, oi luonnankaan 
l. luonnaiukaan oIlbcleÄ icf e. luonnain 14 Digitized by Google ilo Loti I. luonoainkin ifjjnnet^et. -uonne ntem 
f, I^niie, ote, omaaD luonteen väkeen 
i en« eget 6be« l. l^rfad »5It. vä 
^mp. pä fin l^atd. -uonteinen isen 
a. af ();nne. -uonteisuus uuden t. {tn« 
iiftfatt, tcmveramcut. -uonoos okseu #. 
rdiining, \ithit tiU. fixiimpa, \\&t, flrumps 
mvnulng. -uotan ttaa r. Idto QÖra ut^ 
f af}, Iätä räima, f}a att !afla tn. ff. 
af luon. -uole Itcen •. ote pL -Ueei 
ttollorb. -uoui tin t. l^logfuif, mönficr. 
(luode, luotan). 

Luoppaan pata o. göra Idngfantt. -ppae- 
len 11a ». xoxa9 l. ööra Idngfamt -ppio 
on f. fötare. 

LuoYun uopua 9. \tii\a flvjr ofmerflifiDa, 
affaUa. -uopio on $. affdlling. -uopu- 
mns uksen s, affalf, öficergifning. -uo- 
puka an a. jfllb, cftetgifmanbe, (ämi?* 
iig, bef^ogltg. -?utan ttaa v. afffilja, 
aftoänia, UiQcxQ, 1. virasta entlebiga 
fxän tjenflen, luovutan Inotelieni miU 
hxax mitt cit, luovuttaa säleeksi hh 
ba tegu. -vutus uksen «. (ödgörning, 
afjliljniug. -ruttelen telia ». loögöra 
fmduingom ffilja fig. 

Loosa an 9. fmutd))öt -aan ata o. taia 
oh\%t om {!am(iga tiiig. -su un 1. -se 
een ». ffamligt tai. 

Luoska ani. -kioonl. -ko«n<'. fmutffg, 
fttuffig qtoinna. 

Lnoso on = luoska. ' 

Lnostari in t. tioittx, obe ^nS. 

Luosto on a. afnäftoer, luoitokylkil^tt 
fiba. 

Luota dan 1. -anen sen dim. taHrif. 

Luotane een a. mipbilbab (luon). 

Lunde teen t. novbttjcfl, ffcbtoalten, luo- 
dcpojjja notbnorbtoefi, luodelänsi »cft* 
notbtoeft, luodevesi pbttjatteu, luode 
ja vuoksi thh 06) flob. -teinen isen 
a. norbtt^eflUg (luon). 

Lnolo don t. ö, f)clmt, flip^a, Äarlo 
(Hailuoto), -onen sen dim. littxi f)oU 
me. -öinen isen a. fuU af iioimax, 
tiippot, -doUinen isen a. ^olmrif, l^t. 
^lolme. -ola an t. oxt pä en ^olme. 
-olaiucn isen ». l^olmöo, obe, xcetaxl 

{ttreptiht coUarin), 

Lu*tan tiaa o. (uto mot, ftöbja fig ^5, 
fcttröjla, förlita ffg pSi, luotettava \\\U Luo 

fcriitlig. -tetiavuus uuden ». tifffSr^ 
litlig^et, tiSiit -tettavasti adv. tittför? 
litligt. -tlamus uksen t. flcbjanbe, tilU 
fcrjigt. -te tteen #. tiUit. -ttilas aan 
i. Elient. -ttelen telia r. ftöbja fig 
liubrigf, förlita fortfaraube. -itaun 
uta L -tun tlua v. ftobja fig pd, toib, 
fluta fig m (luon). 

Luotti tiu 1. -io on = luoska (luon). 

Luov .... fe luop .... 

Luove een = luode. 

Lupa van ». lof/ tillflJnb, tilfatelfe, la- 
paaika ferietib, pernii^ffondtiby omin 
luvin egenmaftigt. -vallinen isen «. 
(cflig, ttU(!ten -vallisuus uuden «. 
(ofligr^ct. -vallisesli adc. lojligeu, meb 
ttl(fl4nb. -valoin ttoman o. otofltg. 
-vattomuus uuden «. olofligbet. -vatto- 
masti adv, olofligt, utan tiUjldnb. -paan 
vata r. loftoa, bettjilja. -paaja an «. 
Icfroare. -paus uksen t. Icfte. -pae- 
len f«/r. -pailen Ha •. (ofnJtt fmdtt, 
lofma P^eta ggr. 

Lupatan ttaa fe luppa. 

Lupi adi>. allbeled. 

Lupisen sta = lupatan. 

Lupilan ttaa = luputan. 

Lupoi in «. nä(frcd {nymphma). 

Luppa pan $, §diige (pd xont), trSb* 

mofa {lichen tepineoia), mcget l^Jor* 

tron, luppakorva (;dngaube bxa, lup- 

pahuuli l;dngläp)), luppakoira Dube(. 

-ppainen isen 1. -anainen isen a. 

^dnganbe, fuU meb Tjditgen, mcfla. 

-pakko kou t. fTcg meb mo^ftga trdb. 

-palan ttaa 9. ^önga nebdt, plabbra. 

-amastiin ua v. hli ^dnganbe. 
Luppikastikainen #. t^imcteigrd^ (p*'«- 

VM pralense). 
Luppo pon ». f!dgglaf (usnea hirtä l, 

borbata), -oinen isen = Inppainen. 

-pokko kon = lupokko. 
Luppu pun = luppa. -pukko kon == 

lupakko. 
Lupsa an «. toBaf^pung. 
Lupsu un «. (dfpuing. >utan ttaa r. 

Idfpa. -uttelcn telia 9. Idfpa fntdtt. 

-sahdan btaa v. Idfpa tiH ^af!tgt, fttUa 

neb meb boft Ijub. 
Lnpu vun (= klupu) t. ffuBBa. -puun 

Tuta 9, flubba. Digitized by Google Lup 

Lupakka kan = ulpukka. 

Lurajau 1. -raan rata L -risen ata •. 
forla, Miia, -ru un I. -rina an t. 
Sovi, brill. -rahdan hlaa p. forla UH 
^fti^id^f d^i^A ^ti ^n(l. -raus uksea «. 
^afiig brill, fcr(. -rahutan ttaa i». 5* 
fiabfomma l^ajligt fot(, briUa plötdligt. 

Luritan ttaa o. triUa. -tus uksen «. 
brill. -ttelen telia e. btilla fmatt 

Lurjus uksen «. fl^ngel, ffurf. -stelen 
lla V. bcte itg jti?noelaftiöt. 

Lurkin kkia 9. fjamla, pioäa. 

Lurppu pun s. obeftdtib, «fficf. -putan 
ttaa r. Icpa »dlt^t^fl. 

Lurttn ttia = 1 urputan. 

Lusa an #. utiictt, förfalTet ting, torof, 
gammat {!cfa. -aan ata r. ferfafla, 
fafta i^op. -ahdan htaa r. forfalta 
^afligt, faUa ncb meb mjuft IJub. -ah- 
telen hdella v. fa((a fmdniiigcm ii)op. 

Lusin ia «. Qixa^a, fräta. 

Lusikka kan «. J!eb, lusikkarooho ndl^ 
bVitot {Jhlatpi bursa pastorit), -ainen 
isen dim. liteii {!eb. -kallinen isen a. 
tn f!eb fuK, meb fPeb fötfebb. -koitsen 
ta V, öfa meb ffeb. 

Luskan aa 1. -kaan kata I. -kon oa 
-kun ua «. ffaUra, flaffa, fropa«. -ku 
un •. gldfd, glaffare. -ke een #. fort» 
fatt flafd, gläf^. -kaclen lir. -kaiten 
lla r. !laffa fm5tt, Buflra, ttxiönad. 
-kutan ttaa «. gtäffa. -kuttelen telia 
•. gläffa fortfaranbe. -kutua uksen t. 
gläf^ning. 

Luste een #. bdrrepe (loHum perenne l, te" 
mu/en/um), lusteheinft qtoicfrot (tritieum 
repens), -einen isen a.fuU meb bärtepe. 

Lusto on ». trdbfiber. 

Lustu un = luusto. 

Lustut uun t, b>ibjebanb ^toacmeb litt 
httttt fäfteö ujib jfQpet. 

fasu un == lusa. 

Luta dan«. tieBanb (lustut), ptnuej^U>ar^ 
meb näftoerrifiDor ^opfcgatf. 

Lutakko kon f. puit, pöi, 

Lade teen t. loägglu^, vesilude grdfuaga 
(oniseut tuellus), -teinen isen a. ptU 
af to&^cnic^, 

Lulikka kan = lude. -tikkainen isen 
Jim, Itten toägglud. 
\ Ludin liinen s. \voaxt tciMx. Lut 211 Lutisen sta ». toata 160, {lamfa, barra. 
-istan aa p, fldmma i^op ngt 16^ 1. 
eftergifmaube, frama, prcga. -istelen 
lla V, fldmma fmdningom. -istun ua 
9, bli l^opfUmb, ptt^ae, ^opfaUa. 

Lutjaoa an c. ^alfa, fotfumltg menni^ 
jfa, flamfa. 

Lutka an ». (jalfa, luber, jlinfa. 

Lutkoian 1. -kutan ttaa ». fmacfa. 

Lutnikka kan i. mp, 

Luto don a. il^dlig, tom, «. ^dl, nif^. 

Lutsake kkeen t. fcgelfäria. 

Luisu un f. fugga. 

Lutta laa = lutsake. 

Luttero on l. -öinen isen 0. trinb, f9llig. 

Lutti ttn «. bn;(fcdlag. 

LuUu tun a, 150, ofpdnnb, löjl^dnganbe, 
korvat lutussa öronen flofiga. -lus uk- 
sen «. toga, luuug qtoinna. -tustan 
aa F. l^afa, flamfa. 

Lutukka kan = lusikkaruoho. 

Luu uun ff. Ben, luutarha htiiijui, luu- 
ranko jlelett, luuvalo aift, luuvaloUi- 
nen isen a. aiftfufl, luuvalon kukka 
= luuvana, luuvalon heinä ^atf^ttet 
{jrifolium arteme\ bruntväpliug (tri- 
folium tpadieeum)y pellavan luu lins 
tä^a, luunifirkö Beurcta, fura Ben. 
-uusto on ff. Benfamliiig, Beu()aruejF. 
-uinen isen a, Benig, af Beu. -uutoia 
ttoman a, ben(o0, Beufri. -uuttomuus 
uuden «. Beul60^et. -uudun tua 1. 
-uutun tlua ». forbenod, bli BeuBdrb, 
afmogra. -uistan aa 1. -telen lla »• 
4fl^b!cmma Bemvdrt fdnna Qittpiäf^ot, 
offlala beu miufate tjttx^ belen af en 
toärt (luisti). 

Luulia an «. kftydA luuhalla Befofa fin 
fdfimo. -aan ata 1. -aclen lla I. -alan 
ttaa V. Befofa fdftmö, Befofttja. -atus 
uksen •. Beföf af fdflmö. -attaja an 
t. Befofare af fdjimö, Befofmare. -at- 
telen telia v. icpa cmfriug, gldffa 
(luskuttelen). 

Luujastelen Ha v. g^ tita9 tr6gt. 

Luukka kan a. l^alt. -anen sen dim, 
f}aii, linfanbe, luukasluu fotfudl. -kkaan 
kata 0. ^alta, liufa. -aus uksen ff. 
l)altniug. -kahdan htaa v. J^alta f^a» 
fiigt, roxida fcten (kuukka). 

Luu kko kon ff. mopa af ff imi l fldbe. Digitized by Google 212 Lua Luukkonen ien 1. -oiin imen #. fct# 
Ml txi^a, TiiUe. 

Luulaja an «. fiuled flab. 

Luulen Ua v. mtna, fcrmcba, anfe, froart» 
fjiifad, luulleni L luullakseni enUgt 
mitt förmeuaube. -lia an », förmobare, 
fivartfin!. -eskelen Ua ». ^alft för* 
mena, ^a aflägfen fotmoban. -lo on «. 
fotmeuanbe, föcmoban^ t^cfe, epäluulo 
migtan!e, ftuattfjufa. -lemus uksen •. 
inbidning. -lelan 1. -lotan ttaa v. ixu 
bt((a. -letus 1. -lolus uksen «. 6fit>er* 
tolclfe, inbiUnnig. -letlelen I. -loUe- 
Ien telia v. iixbiiia fm^iuugom. -los- 
tan aa 1. -lostelen Ua e. up)}faf)a i)\)t 
pot^efcr. -lostus uksen 1. -lostelu un 
g, l^^put^ed. 

Luuppa pan «. olvaitligt UuQ fläbuab 
(luppa). 

Luuse oen 1. -si sen *. tiudningöfcnf},f ju8^ 
ningömebel, txoUton% befiicfiuug^mcbel. 
-sin ia v. tjufa, fjäfa. hMxa, beflida. 

Luuska an #. tamp, bdltg l^dfl (lusa). 

Luusu un a. (dngfluttanbe. -ua an «. 
dftoerfta Iop))et af tn jlob. 

Luuta dan «. fo^^qioaft. -tanen 1. -to- 
nen sen itm. UUn q^a% Xoiiptl, Un* 
Utt -ainen isen a. ^t. <j\vafi, qtuoft^ 
rt!, -din tia v. fo)}a meb (|n>a^. -lus- 
tan taa «. fo))a, rengöta, toifpa. 

Luuti in 9, bSiig ({n^inna. 

Luutnantti ti n t. Iöj[tnant. 

LuuTa an t. loge. 

Luuvana an «. flotterHomma (;>ar<iiuif- 
»ta pulttstrit) fe luu. • 

Lyhd .... fe lyht.... 

Lyhmistän ää v. nebbdfa. -tyn yA ».bU 
nebböib. 

Lyhnahdan htflä «. l^afligt boja. 

Lyhde hteen ». ^dtmbanb, färftoe. -htei- 
nen dtm. liten färfioe, a. fult af fätf^ 
toav. -hdin htia e. fdtta i banb. 

Lyhty hdyn t. brin^jjul i qtoarn, It^fta. 

Lyhy yn 1. -yt yen a, toxt, lyhimmit- 
täin fom Uxia\t, -yinen 1. -ykftinen 
isen dim. foxt, -yys I. -ykäisyys yyden 
t. fortl^et. -ysti 1. -yesti 1. -ykaisesti 
md9, forte(tgen. -henen heta L -hen- 
nyn ntyfl r. Ui toxt, förforta^. -hen- 
nan ntaa V. fötfotta. -hennys yksen 
*. fötfortning. -hentaja fin $, förfot* Lyh 

iare. -hentelen naelli v. forfcrtt 
fmdnfngom. 

Lybyttelen teUä e. fiata, ffabbra. 

Lyhdän hfttA = lyyhäfin 

Lyijy yn t. Un, -yinen isen «. af Mij. 

Lykky kyn «. h)da, lykkyvaate fldbnab 
fom mebför Inda, gob fiSngft, kova 
lykky o(^(fa. -yinen isen a. f)t. Ma. 
-kyllinen isen a. h}diiQ. -kyUisyys 
yyden «. I^($(ig^et. >k)llisesli ud; 
l»(fligt. -kästyn ya t>. Ipc!a0. 

Lykkään kfilfi ». framffjuta, |l6ta fram^ 
iijjpjfiuta. -kkäys yksen «. fram|!jut^ 
ning, ut)pi!of. -fiäiä än s. framffjutare. 
-kkäelen iär. -kkfiilen llfi L -kkelen 
kellä 9. framj!iuta fmdningom. -kin kki& 
9, franij!u{fa. -kkiäiuen isen a, fram» 
fftiffanbc, pL -isct utfEjiitning^falad. 
-kkäyn ylä 1. -kkäydyn vlyä •• bli 
framifiuten, uppf!(uta«. -ktäytän ttää 
I. -kkäyttelen teliä ». Idta framffju» 
ta, Iilfa taga uppjfof. -kyttelen tellft 
». framffriba fortfaranbe lUet cäf l)a* 
fiigt, trippa. 

Lylly yn a. tritib c(^ fort, fnubbig. 
-Ueröinen isen 1. -Kyräinen isen ^im. 
fnubbig, äggfornilg. 

Lyllyn yä »• f!ramla, tralTa. -yiän ttää 
1. -yttelen teliä f. bri((a. 

Lyly yn •. bcn l^drtare fiban i taft^ 
(janhus), tDfttfhra foten« ffiba (gjorb 
of fdban tafi), lylykuusi, lylykoiTu 
l^Srb gran, björf, lylypaikat = lyy- 
lipaikat. -yinen isen •. gjcrb af ^arb 
tali, »luren f^&xl. 

Lymy yn «. gömftdde, gömfic, on ly- 
myssä &t gömb. -ynen sen rftm. göm* 
fte, p/. -set gömlef, olla lymysillä 
lefa gömma. -yn ya ». gomma ftg, 
toata pd lur. -yyn ylä o. gömma fig. 
-yelen Mdr, -yilen llä ». lefa gömlef, 
föfa fldUen ott gömma fig, pila ffg 
gömb. -ynnyn ntyä v, bli gömb, Idg^ 
ga0 i lönn. -ytän ttää 1. -yttelen 
telia ». unbongömma, förborga. -yty« 
yksen «. unbangömning, lönnldg^ning. 

Lynkkä kän 1. -nkä ngdn 1. -nkys 1. 
-ngys yksen a, tiebböjb ftdHning, is- 
tuu lynkkapailldän fitiev lutanbe ficbb 
mot bdba armbdgarna, lynkyspuu 1. 
lyngyspun ett todranbe trdb, fom meb Digitized by Google' Lyn 

icipptn &x ucbböjb mot jorfcen (iife 
nfbtnUn), kyllä lyokkä iinnuo saapi, 
kampura kalan Tetftäpt nog \äx ett 
ncbböjbt (glllrabt) träo en fpget, ttt 
Irofigt (twb fom fifpfco!) broger uj)|) 
en ftff, sade löi pellon l^Dgäile tegs 
net uebflcg äUtii fd att jdben lutar, 
riihi ahdettiin lyngalle tiaix löipact 
faM, faben up))labed tutonbe. -nkäyn 
ytä V. hbifL iig neb. -ngistyn yä r. 
nebBöjad. 

Lynnähytan ttafl 1. -ttelen tell& 0. (!flab< 
fontma bdn, f(ang (t. er. meb flag). 

LypsAn aä e. ntjölfa. -sy yn ». mjölfs 
ning, lypsylehmä mjöltanbe to, hyvä 
lypsylle gcb att mjolfa. -aja an #. 
miötfare. -sin imen «. mjölfntngdfärt. 
-sys yksen $, nticlfutng^tib. -sdntö 
nnön 1. -sintä nndn $, miöUning. 
-syin ymen •. miölfningöfdrl, fo^p* 
ra. -sätan 1. -sytan tiaa p, Idta mjctfa. 
-sikki kin «. mj6!!fo. 

Lyrra an, lyrraan ata = hyrrä, hyrrään. 

Lysmä an «. Brottet t en bojning ber 
telarna dnnu l^dnga ibop, bngt, lys- 
mäpolvi froffnd, ep, fpt biötn. -mistyn 

5a e. afbrvtad fd ott belama dnnn 
ä^a if^op. -mistän aa 1. -matan ttää 
V Bcia l br^ta fdlunba. -mahdan htaa 
V. bojad o4 ^tädai. -mahtelen hdella 
e. ftoigta c^ fmdtt brdda^, ftoigta eä) 
brafa. 

Lysti in #. luil, nöje, förnölclfe, fPdmt. 
-inen 1. -illinen isen a. Infilg, nöj^ 
fam, {!dmtfam. -taan tata 1. -tannan 
ntflä V. $a ixifi, förmd. -täilen 11a v. 
fövtujia f[g. 

Lysy yn, -sähdän btää = lusa, lusahdan. 

Lytistän tää, -tjn yä, -tys yksen = li- 
tistän m. {I. u lutistan m. % 

Lytsykka kän t. fiorteUinning. 

Lytty tyn = luita. 

Lyyhä än a. l^att. -ään ätä 9. laatta. 
-bistyn ya «. bdja ftg neb. -häytteleo 
telia V. i}<iUa bd c6^ bd, gora ngt af^ 
tti&tt, gdng pd gdng, lyödä lyyhäyltelevi 
fldr flag vd ilag. 

Lyyky yn ». neb^uCab fidfTuing meb böj* 
ba fndn (kyykky), tutanbe ufct I)^fcba, 
kunnes lyömme lyykyämme, sysäjam- 
me syykyämme meban toi (tn)l fdn? i^yy 213 gare> b5ja 0$ mot l^tDaranbta, göra tod^ 
ta bcjningar (unber fdngen). -kka 
kän ff. urb^ufab toarelfe, ep. för liaten, 
-kistän aa V. nebböja, f)x\la fig neb. 
-kistyn yä v, neb§u!a fig. -kistelen 11a 
V. nebl^ufa ofta, Xoaxa i neb^ufab ftdö* 
ning. -kähdän htaa ». ^ajligt l^ufa 
fig neb, nebrinna, ff^ta neb. 

Lyyli in #. fart, fidUbrift. lyylipaikka 
l^etigt fidfle i jfcgen nubec ^ebenbu* 
men, offecvtat^, begrafning«Dlat« (= 
Taltu- 1. vastaraunio). -iin itä 1. -iian 
ttää ». anfldda cffer. -laitelen telia 
V. ge fart, lia fjäldDrift, ana, formpba. 

Lyypäbdän htää 9. fpnnga boppanbe (fds 
'fom baten), unbjlippa. 

Lyypöttelen teliä p. göra ngt nebl^nfab, 
i nebböjb ildftuing. 

Lyyrytän ttää 1. -ttelen teliä p. Icpa 
fafta, brtUa. 

Lyyra än «. fa!t(ig mennifla. -ättelen 
teliä V. mxa Idtt, toaxa fdrnöib, gora 
ngt meb nöje. 

Lyyska än $, gomfte. 

Lyysään sätä r. niga. 

Ly)tislän ää, -telen llä, -tyn ya= lyy- 
kislän, kyykislän m. {I. cS) lytistän 
m. 9. 

Lyökistyn yä r. !ro!na, nebbigna. 

Lyökkyyn kylä t». flörta fram. -kky kyn 
». framfiörtning , fiarft Icpp, bet för* 
fta utftörtanbe bcdntoinet, föitaHf (syök- 
sen, syöksy). 

Lyön lyödä v. fld, lyödä laivaa timra ett 
fpepp, lyö maata (aflar ftg att tiggo, 
lyö leikkiä lefer. -yöjä än t. benfom 
fldr, laivan lyöjä ffeppötimmerman. 
-yömä än t. bet fllagna, flag. -yönlft 
nnän 1. -yönti nnin 1. -yömö ön 1. 
-yömy yn t. flog, pijfning. -yötän ttää 
9. (dta fid, göra ^&x, {faftoa, Oampo, 
brijta (^dii), göra öm (om f^ror), ken- 
kä Ivöttää fEon ffa^oar, satula lyöttää 
fabeln br))ter, marjat lyöttävät ham- 
paat bdren göra tdnberna ömma. -yöt- 
lö tön ff. att (dto fld, ffdrl^et, (fabel) 
brott. -yöttäjä än«#. ben fomldterjld, 
tirpf^uingdmon toib offiraffning, ere* 
futor. -yötin itimen 1. -yötli tin #. 
p, toolf. -yötläyn ytä I. -tyntly^ Digitized by Google 2X4 Lyö Lyftppätin pätfi r. f)op\väiia, fövtoärfa. 
-äys yksen s. fömdUning. 

Lyörytän ttäö, -ttelcn teliä = hyÖrytSn 
oc^ lyyrytän, -ttelen. 

Lädin fe Iäti. 

Lähd fe läht 

Lähi hcn #. </<?/; när()et, läliipaikka n&tf 
Beldgct fläfle, on läsnä {sdr. Iässä) or 
nÄra (. uänDaraiibe, on lähellä cir im^ 
ra, lulee lähes (sJr. af läheksi) 1. lä- 
helle fommcr tifl iiärljct, lähtee lä- 
heltä gar frau narl^cten, lähin iiäva, 
näjlan, tästälähin T)ciruäfl, lähitsetidra 
fövBt, lähiten» lähes nälloii. Komp, 
lähempi mcr imra. Sup, lähin ii5r^ 
mofl. -hinen 1. -heinen 1. -hinäinen 
L -hellinen isen a. imrBcldgen. -hei- 
syys 1, -hinäisyys yyden s. näx^tt. 
ttdrbcldgenl^et. -himainen (lähi c^ 
mainen) isen a. ndgot ndrbeldgen. 
•hemmäinen isen a. itiet ndrBctdgcn. 
-himmäinen isen a, ndrniajle, s, nd» 
fla. -hela än s. gtanngdvb. -heläinen 
isen «. granne. -hekäs kkään «. graiu 
iic. -hite tteen *. ungcfdiUg ndr^ct. 
-heksyttä 1. -hetysten adp, näxa Ijmar? 
anbra. -hetyt ttyen I. -heltyvä än s. 
ftor iidrl^et. -henen hetä 1. -henuyn 
otyä «. iidrma fig, nalfad. -hestyn yä 
I. «histyn yä », ualfaÄ, tiflfiunba. 
-hennan ntää I. -hislän ää r. iidrma, 
föra tift itdrl^ct. -henlelen imellä 1. 
-histelen Ilfi r. natma fm^ningom, 
ndrma fig (lähden). 

Lähmin iä = kähmin. 

Lähmähdän htää r. faffa l^aublöfl. 

Lähden hteä r. BegifttJa ffg, fara ut, 
utt&Qa, Icpna, läksin 1. lähdin kirk- 
koon Bcgaf mig iiii fljrfau, lähti Jaa- 
lamaan Begaf fig, börjabc att fiungo, 
lika lähtee vaatteista fmutfen Icguor 
ifdtt ftdbenm, ei lähde kynsistä fdr 
cj frSn fingrarna, juoksi mitä käpä- 
leesta lähti fprang fd mi?(Jet fjan \oU 
Uv t)abe. -htö hdön #. afrcfa, afgSug, 
lähtöpäivä farbog. -hdentö nnön #. 
afrcfa, afdrb. -htiäinen I. -ksiäinen 
sep a. l^t. afreffl, pL -set afffeböfalatf, 
ifK^ifcljb &i en Brnb, ^cmgdfba ivib Läh 

afrefau. -äksiäin ämen «. inl^l^flng, 
iip)?fagb dbo. -htiä än #. afrefanbe. -hle- 
- Täinen isen a, fom afgdr, Icflnar 
(jidd). -hteraätöin ttömän a. fom ei 
afrefcr, out^Ianlig (jidtf). -hteten hdella 
r. I)df(a pd fltt afvefa, broja tDib afrefan. 
-hdelän itää r. Iata afgd, fdiiba I. fafla 
Bort. -hdetys yksen ». offdiibniug, Bert* 
fapuing. -hniän (af lähdetän) ttää r. af* 
fdiiba, utfdnba, jfirfa. -hetys yksen ».iiU 
fdnbiung,fflcfning. miöftcn, lyhetyskirja 
fdnbeBref. -hetti tin 1. -hittiläs ään 
1. -heltiläinen , isen #. fdnbeBub. -hete 
tteen ». iigt (!l(!abt, f!duf. -hettelea 
teliä p. fdnba ofta. -heitäjäinen isen 
t. pi. -set Bejfiiiuingö afgift, förfdub^ 
iiiug^ofgift. 

Lähde hteen ». UHa, lahteen silmä I. 
suoni 1. huoko fdlldbcr, luontol. na* 
tnrlig fdlfa. -hleinen isen dim. iiUn 
Ulla, a. fuU mcb fdHor. 

Lähtemä än 1. -tevä än $. qiriga, Hng fo. 

Lähätän ttää = lähetän fe Ishden 

Lihöön öiä V. rera0 trögt. 

Läihyttelen teliä = läyhyttelen. 

Läijään stä r. fmdlla, Bultro, ftd. 

Läikyn kkyä p. röra^ tvdgformigt, fq\Da(^ 
^ae, geiicm fqtvalpniug fpifla^, pani' 
ma, ff imra. -kky kyn 1. -kkymys yk- 
sen s. f^töalpuing. -kkä kän *. fttjatt. 
-ke kkeen s, ic\\vätt. -kkäyn ytä r. 
fqtoalpQö. -kkäys yksen ». fqwa(4?^ 
ning. -kfihdän htää «'. ^afligt iqtoaU 
t>a9, fpifla^. -kylän 1. -kölän ttä^ r. 
dPabfomma fqujaipniug, fqivalpa, ffim^s 
ra. -kytys yksen s. fqtt)a(pniiig, ffaf^ 
ning. -kyttelen teliä r. fqmatpa fcrt* 
foraubc, brifraa af q6^ an, \toaUa. 
-kkäytän I. -kkähylän ttää v. ^afligt 
fqiDQlpa. -kehdin hliä ». ffifta, läi- 
kehtivä tvattrab. 

Läilyn yä p. guiiga, t^aja. 

Läimiskä än = laimiska. 

Läimään mätä r. fld, bduga. -roft än 
#. ftagrcrttpg, till^ugg. -mähdänhifia 
1. -mäsen stä p. ffifta fdrg, nppBlcd? 
fa. -mähyiän ttää p. fld tilt l^afligt 
(lähmähdän, lämäjän). 

Läiskään kätä p. xötai u^dgfcrmtgt mrb 
plaffönbe. -kyn yä ». plajfad. -köeen 
t. plafF. -kytän ttää 9. pta|!a. -kyt- Digitized by Google Uja au t. )}tafla¥e. 
Lfija fin «. ^cg, \)q'^» -finen sen dim. 

liten pg. -äinen isen 0. fuH meb l^o? 

gar. -ään ata p. (dgga i l^ctjor. -ays 

yksen *. ^cgläggniug, fantman^cpnin^. 

-äelen $dr, -äilcn 11.1 r. Idgga fuiasf 

mngom i ]^ot)ar I. i fm.! ()cpar. 
Löjabys yksen «. {lag. -hyian ttfifi «. 

fmälla i\{\. -hyltelen lellä r. fmäfla 

fortfaranbc (laijään). 
Läkerrfin rtää v» blanba. 
Läkera an ». Utcu )7ungr Bor^. 
Lakkäri 1. -illinen = lekkeri, lekkc- 

rillinen. 

Läkkäynnyn ntyS r. BIt hing , bcfig , täjl. 
Läksiain, -äinen fe Ifibden. 
Läksy yn s. Ura, leftion, tiUrdttoluitfs 

niiig. -ynen sen dim, Ufen lera. -ylän 

tiaa B. Jeta npp, tilTrdttatDifa. -ytys 

yksen #. Mpplerning, tiUrättotoiöniug. 
Lakä an $. fratga of Uf^fiufad mun. 

-abdyn htyä v. jtotfna, qtudfiuad. -äh- 

lymys jksen t, jlorfning, q\vdfiung. 

-ayfan 1. -ahytan ttäa 1. -ahdan htää 

t». qtodfma, ^dmmn. -ähdys yksen #. 

förqträfning, ^dmmante. 
Lakarrän riaa o. fröla. 
Lakatan uaa «. ta(a orebigt, ala laksta 

:^S([ muuueu pd big. 
Lalli in = lallu. 
Laliykka kan «. otDanligt fort mentiin 

ffa, bttjerg. 
Lallatan itad v tata B(ott. 
Ldllötan Itää = lallotan. 
Lamm^yn my ta 1. -mahdyn btya v. 

Bcja ng. 

Lammin l. -mpimä an b)drme, a. tvarm. 
-mpiä an «. \Darm crt, a. toarm. -mpö 
mmönl. -mpönen I. -mpynensen dim. 
iDärme^a.toarm. -mmyysyydenl.-mpe- 
ys yden #. toarm^et, todrma. -rapiäsii 
1. -mpösesti adv. toarmt. -mme mpeen 
». ttjärme. -mpimälnen 1. -mpymäineii 
dim. %i. todtme, pi. -set tiiavmgdfiva 
(t. er. toiirmBrob). -mpiin nunita I. 
— nipeen mmetä 1. -mpenen mmeia 
1. -mminnyn ntyä ». hii tvarm, upp? 
tt>ämtad, elba0. -mmike kkeen •. dmue 
tiK »ärmning. -mmitan Uää r. upp:: 
kDdrma, elba. -mmitys yksen 4, upp» 
-ttdrnmiug, «Ibiung, trorm moi, clfupa. Läm 216 -mmltlfija an«. toätmare, elbar^. -mmi- 
le tteen «. upptodrmniugd I. etbning^^ 
dinne. -mittelen teliä 9. tDdtma fntdc 
niiigom, ivdrma {tg. -mpilaant. toarm 
crt folbabbab t?rt. 

Lampsä an «. f(o(fjltdng, bragfiidtf, 
btaglina. -äo äa L.-sin ia p. ga ioi^fxxM 
be, Ijafa. 

Lamsi sen #. fapfuara. -sä än ». fafi^ 
fiiara, ta§o, ogla, floff, B^rliicfa, tunnt 
0^ Brebt fli;cf e, Biofifpdnnc. vimfa, jiif, 
fqu)anerta{!a , ovi on läinsällään b6r< 
ren CiX pd gldnt. -syys yyden *. fqtoaU 
(er. -sään älä «. fqnjallrö. 

Lämä än «. f!cfa. 

Lämäjän mätä o. {!ina, {!imra, gldtifa. 

Lankeen ngeta p. Xotita. Cii. 

Lanki ngen «. ranfa, länkiluu BogBen. 
-ngellinen isen a. fom r)ar, Bdr roii? 
for. -Dgitän tlää r. pdldgga ranfcr. 
-nU ngän a. fröft fom cu ranfa, 
länkäpuinen af frofigt trdb. -kämöi- 
nen isen a. ucfgot Bojb, läDkämöisil- 
läni i miu frofiga (Idirning. -ngäa 
nkää p. f}ufa, Böja ftg. -nkäilen ila 
». göra Böjniiigar, f\fdnga (Ig. -kky 
kyn t. {rofuing. -ngiltelen fcellä r. 
taga pd rauforno, Bjuba iiU aii brago, 
göra Böjningar. -keilen 11a v, fldnga, 
Pingra fig, ^ pd fneb. -ngistyn ya ». 
toriba fig, gd pd fneb. 

Lankäytys yksen t. fq\ua(Ier, tomtprat. 

Lanka ngän «. mclntapp = lonka. 

Länsä än $. l^arpnn. 

Länsi nnen «. tvefler, länsiluode toej!^ 
porbtoeft. -sinen 1. -ntinen l. -ntei- 
nen isen a. toeflUg. -ntän tiaa p. luta 
mct ipefter, BU ofton (läntti). 

Länisäkka kän a. fort 06) tjocf, for^ 
pu(ent. 

Läntti tin «. plump, ^Siä, -ihminen Batt 
o(^ fet mennijlo. -tittaisin adt, fdrf» 
iaU. -tän ttää p. plumpo, jidtfa (Uosi).' 

Lauttana än «. Cuber, bumling. 

Läntymys yksen $. fla(ft mjölffdrl. 

LäDtystän aa V. {Id banf. 

Läntä nnänl. -äinen isen a. anl^ang^orb 
meb mobereranbe Bcmdrfelfc; isolänta 
1. isoläntainen ndgot flcr, mustd 
fttjartaftig , ndgot fioart. -aityys s* 
den «. mustaläntfiiisyys fiK '»fiip'^ Digitized by Google 216 Läp -äisesU ad», vähfiläntflisesti fm^tt, 
fmdaftigt. 

Läpi yea s. ^dl, adp, xQtnom, läpltse 1. 
lävitse 1. Jfipitte iaenom, lApikäytavä 
förl^u^ utanför f^rtor, Upimiien i mtf 
Mial, i genomiltoiug, §ar oä) ber. 
-Tittäisin i. -Tittain 1. läyitellen adt>. 
f^äi för f)äl, igeuom, i mebeltol. -py 
yen I. -pönen sen dim. litet \)&l, fin* 
ger^5l H bl5«mfltument. -visUa fiä 
1. -yistelen llä p, Borra ^d(, genom* 
triinga. -vistys yksen #. gcuomborr* 
ning, 1^5(1 od^ jl^gn. -pfisen I. -vasen 
stä o, ppjja tgenom, ftuälja, gciioms 
trdnga. -päsiä fin #. fom ^äipptx toäta 
toaxcx igeuom, j!I. -piin vita «. ge* 
ncmtrduga. 'Vytfin itää l. -vltfin ttflfi 
V. göra fnu! fj&l, fpek meb jlngrarua 
i)5 b(50in|irument. -vytys yksen t, finsf 
gertag. -vähytän ttfiä v. l^ajiigt Idta 
gcuomgS, ftodlja l^aftlgt. 

Läppiä än o. p[at, kfisilfippiä |lata l^anben 
(lappee). 

Läppä pän t. f(a{f, ltä\% Ucäci, lentää 
siivet läpällään ^^gei: utau att tcra 
totngarna. 

Läpsähdän h(ää v. flaffa l^afligt. 

Läpytän ttää r. {(ap^ja nuta fafta, fmac* 
ta, ftitfa, 

Läpäjän pätä 1. -pätän ttää o. )}(abbra 
ftabbra. -päkkö kön I. -patti tin «. 
jjtabbtatc, -kieli tdöpanbc, orcbig tunga. 

Läritäu ttää, -tys = lärpytän, lärpytya. 

Lärppä pän t, ptabbrare, fqtuaUertajfa. 
-pätän tiää p, )}labbra. 

Lärpytän ttää 1. -pähytän ttää 1. -tte- 
len teliä o. fläufa. -tys yksen «. 
jianfning. 

Lärpäke kkeen «. ftaff/^dnge, plabbrare. 
Lärsä än #. flftäfare. 
Lärvenä .än «. btobtot {poteniilla tor- 
mBHtilla), 

Lasi in $, fjufbom, feBer. -in iä o. 

ligga, ntafa ffg, ligga ftuf. -ivä än 

«. fjuf. 
Läsikkö kön = läiäkkö. 

|iäsiäinen Isen «. toSggfmeb. 

sft^nä f<fr. Iässä fe lähi. Läs 

Läsähdän 1. lässähdän htää «= l«p^ 

sabdän. 
Läsö On «. fdl^ud. 
Lädin tiä o. frdta. 
Lätisen stä v. )pla^a, ^(abbra. -tioä &n 

#. ))lQjf, Jjlabber. 
Lätistyn yä r. fafla i§op. 
Lätkä än 1. -ky yn = letku. 
Laisin iä V. ))la{!a. -intä nnän t. piafl, 
Latska än a. Idg oä^ )}latt. 
Lätsä än a. ^aX, lätsällään vä ^atan, 
Lättä än «. ptatt, lattänenä )7(attnäfa. 
Lättö tön i. mogct ^jcrtron, fämre ndf* 

hjerjfo (virsu). 
Lätykkä kän $. foTfaHen ^ijbba. 
Latysiän ää «. f[äpa, ^afa, fmutfa, hatna. 
Lätäkkö kön s. tuattenVutt, pöl -öinen 

isen a. futt af pötar. 
Lävähdän htää e. ^cppa ttU, fpritta. 

-hytän ttää v, ija att fpritta. 
Läv .... fe läpi. 
Layhkä än, -kään kätä = löyhkfi, 

löyhkään. 
Läybyltelen = löyhyttelen. 
Läyhä än a. forglod. -äilen llä «. ^(1 

forgtöd omfting; gndUa, lipa (liu- 

hailen). 
Läykyn kkyä ». fqtoalpad. -kky kyn ». 

frooU. -kytän ttää o, dftabf omma ftoalT, 

fqttjatpa, tippröra. -kytys yksea #. 

fqmalpning, tipprorning. -kyntö nnön 

#. ftoalt, fq\t)Qlpning , öfmetjlöbigt tai. 

-kistelen llä ». Biöjla fig, föcl^äf* 

toa fig (läikyn). 
Läyli Ien a. ftt)5r, beftodrlig, txätiq, ' 

oluflig. -Iä än #. fttjdrmobig^et, oluft, 

»äthjclfe, o. utbtebb, Bö. -lennän ntäa y 

r. göra fradrmobig, oluPig, utt^dfa, 

uimatta. \ 

Läyly yn #. ftarft Brdnnonbe tmbob 

(löyly). 
Läyse een #. p/. -seet trotlntebel, troU» 

fonft (lause). 
Läyskä än t, (dngt rd^ tjodft fi^tfe, läys- 

käleuka tdng c$ tjcd l^afe. 

Laad fe laat 

Läähötän Itää v. Pfa, {Idufa. -tys yk- 
sen «. ^d^nittg, fidmtning. 

Lääke kkeen t. Idfemebet, f)nvi\>Ucä^ näd« 
felftcdfa (campanula trachelivm), 'kiri Digitized by Google Lää 

ID t. UUtt. -kitten itfi ». XäU, bofa. 

-kitys yksen «. (dfntng, Bot. -kAröit- 

seD t& 9, ogera lafare, tbf a (ofaret^rfe. 

La&kkfidn katd v. trenfa (fjöt). -kkftys 

yksen «. tren^tng. -kös ökseo «. 

tren^, irenfab fnobb. -keDtainen isen 

». Dort fom treufad t omtoirad. 

Lsäkistyn yft ». ^e^falla, ramla. 

Lafikkdnä fin «. forfaneu ^^bba (Ifitykkfi). 

LAäkotfin tua = läikötäD (läikyn). 

Lfidmfi fin a. I^mnig, ll^tatibe, fom ia^ 
lax meb toiböt^prn mun, fom ({ hn 
itga, IftfimaKa nmbeligeu, flobanbe, 
Ifimfiresi {löbtDattett (laama). 

Lflini in «. (an, bijirift -in ifl v* för^ 
Uia i Iän, otbna, ^bta, fpfla meb ngt. 
-ia an 1. -iäinen isen dim. otbnate, 
^ötore. -itan ttaa v. i&ta Ma i \&\i, 
»ortgifba Idn, förläno. -ilys yksen #. 
ländförbelning, forldning. -iltain cdp, 
UnSmi, efter tdn. 

Laannfin ntaa v. ut)pU}d^a &ätl. 

Laippaan pata I. -pin ppia l. -ppaelen 
«Ar. -ppfiiien 11a 1. -pöttelen teila 1. 
-piköitsen ta v. gd )oadf(anbe, btoga 
tMugt anban. -pastyn ya ». fä anb* 
'^täppci» -pastys yksen s, anbtöppa. 

V -pastytan ttaa o. törorfafo anbtdppa. 

lAiaskana an «. 

LftEssöian ttaa v. tötad meb frafanbe, 
l^a^nbe Ijub. 

Laasian aa v. gldnfa, ffina. 

Laateya an a. ä(f(tg (laanäan). 

Laatikko kön t. Utti nm, (iten iJ^dligl^et. 

Laade teen t, &hxti^tl {serratula ar- 
9en»U). 

Laadan taa «. Borra, tiftva, loärfa; 

Laatii tin 9. ftoinflia. 

LafiTfi an t. fä^n«, flem, «. It)ib5i))>en, 
Ififiyasuu fl[emtrut, niibö^jpen mun, J!am^ 
löfl taian be, ovi on laavalla bötren dv 
spptMf laavaluvut troHorb för boj!ap. 
-ikinen isen o. %t fd^nd, {lemmig. 
-flliinen isen a. ^t. fdl^uö, ctt fdlju« 
fuKt. 

Löhka an, -kaan kata, -kahdan htaa 

= löyhkä m. fl. 
Löhöttelen telia «. leftoa tl>e!Ugt. 
L(vihe f«p. re/r««. 5 p, af lyön, flog fig 

X^^ Böi^abe. Lök 217 Lökittyn yfi ». g{ nebdt, fötftoaga^^ 

forfada. 
Löksin ia ». röra^ lunfigt. -sahdan 

htaa «. buufa, bim))a. 
Loka an «. flem, fmut^, lökaianti ftems 

feber. -fiinen isen a. f[emmtg, fmutf!g. 
Lökö ön «. lököhousut Idgt neb{tdp))ta 

b^rot. -öian ttaa I. -ottelen telia ». 

flabbra, gd todtbölöjl. -ölys yksen #• 

jlobbring, tt>drb«l6« gdng. 
Lölli in f. -Ily yn «. tpefUng, obugting. 

-llakkö kön «. fdgelnnge utaufjdbrar. 

-Uittelen telia v. lefroa \vefUgt, Idtt^ 

jefnflt. -Iloinen isen o. toeflig, p/. -set 

mogna bdr., 
Lölra an $. gungfl^ (\i\h\^ leUuva). 
Lömy yn = lemu, löyhkä. 
Lömö ön «. orebigt, oorbnabt tiflfldnb. 
Löukka kan t. (unf. -kytän ttaa 1. -ke- 

röitan ttaa r. lunfa. -kys yksen «. 

lunfare. 
Löntfire een «. ftump. -tyk« kkeen t. 

!(um)>, (und. -tykehdan htaa 1. -tys- 

(an aa ». (uufa, ^aSa, gd l {Idpa tungt. 
Löntönen sen t. pl. -set l^afor. 
Lönö ön i, {\\im\>t lldUning. 
Löpisen sta 1. -perran rtaa v, |;(abbta. 

-pertelen irella : {oTlra. 
Löpajan pata v. rörad l. f omma ovebigt, 

b(l tra|lig. 
Löpöi in «. fdmre ndftoer^o (löttö). 
L^pö ön «. {lapp, 166, löpökasinen ^apps 

^mH. -öian ttaa 1. -ottelen telia v. 

göra ^appi, ilabbta. -ötys yksen #. 

ffabbcr. 
Löpörö ön = löpö. 
Löpöstfin aa •. fmutfa. 
Lörpötan ttaa •. {labbra. -tyt yksen «. 

flabber. -itelen telia •, flabbra fott^ 

faranbe. 
Lörö ön «. totdfttng. -ötfin ttaa «. tord« 

Ui. 
Lössittelen telia ». =: lessnttelen. 
Lötislyn ya •. bU gfncmblott, mjufna, 

fana i^op. 
Lötky yn, -yn ya, -ytan ttaa, -ytys yksen, 

-yttelen telia = letku m. fl. 
Lötka an a. fövkodub, toftg, m^tfet n>dt, 

jtibbtig, meni loikalleen pdfneb, \bx* 

todnbt. -asti «itf. formdnbt. 
LötkanI an t. Idtttn^, lotdnmg. Digitized by Google 218 Löi totkö ön t. tt>(!(tnd. -otin (tfifl «. tutd* 
fa ffö. 

Löltö töa «. tuiin näftoetfto. -öneo sen 
rf<m. flo, fEotrafa. 

LötajAQ 1. -tftön t&ta, -tisen sU = lo- 
tajan, lotisen. 

Lölö ön s. lättiiiö. -östfln fla l. -oste- 
len Ha V. xbxae mafligt, ]^afa(löttö). 

Löyd fe löyt 

Löyhkä an o. ib^, löykkömielinen fjol^ 
lii^. -kö ön f. fioUig meimiiTa; 

Löyhkä an 9. fianf. -kään kata I. -kyn 
yä t>. (iin!a. -kahdän htaa o. gif^a 
^ajiig iiauf. -käys yksen «. fiaufut? 
Brebning. -ailen lla ». piiifa fmdtt. 

Löyhä aa a. löd, {lap^, löybamainen isen 
oikbig, nagot töö. -asti ado, töft, flol>pt. 
-hö ön «.fjonigmenntfFa. -hakka kan 
«. floIUg, fjdftig. -haan hau v. töfa. 
-häys >k8en $, Ic^ning. -hyn ya v. 
fl[ijga löH omfring, jiabbra. -hytän 
ttaa L -hötan tiaa L -hitaa ttsa v. 
gora {^9, f[äpj>a «ftcr, Idta fobbva. 
-hyltelen telia L -höttelen telia 1. 
-hittelen v. göra fmduingom ib$, läf 
ia fafta flabbro, ffabbto omfring. -hy- 
tys yksen #. lö^övuing, (labbraiibe. 
-hatän ttaa «. fmönga. -haytan ttaa v. 
fmdiiga Ijaftigt, fmiuga figiH>p. -hah- 
dän htaa o. fwanga ()af)igt iir)), ^äf^^ 
ta ^afligt -hy yn «. Idtt, löi hit, 0ab; 
btanbe Ö^^e, ^ftö^r fliifa, paperin löy- LÖy 

hy >)aj)t»er«rimfa. -hdyn htya ». BH 
16«, förfl[a^}^)aö, gifroa cfter, lofiia. 

Löykka kaii, -kafln kata, -kahdan htaa 
= löyhkä m. jl. 

Löyly yn «. imbab , fmettbab := hihi- . 
löjly, löyly haavassa injlammation i 
fdt, löjlyn lyöty 1. lyömä fmdta«fig. 
löylyn sanat trollcrb för bab. -ynen 
sen dim. Uki bab. -yinen isen a, f^tt, 
fw)ettbrifh)aubc. -yi an ttää ». gi^va 
bab, Hhva meb bab, tufto. -yty& yk- 
sen i, bnbgifiung, babralmuing, tuf* 
taii. -yttelen ttlla v, gifiua fortfarftiu 
be bab, palnja, tulia fmdtt. 

Löysi in #. termin. 

LöNsa an a. ibi, flnp)7. 

Löydän täd v. f;itta, ftnua^ iiV))j!nna. 
-lö dön 8, f)itt, fijnb, löytölapsi "^it^ 
tebarn, löytöpaikka ^jittarelciu -tiy 
lyn (sdr. of löydetty) ngt fuuuH me- 
ren löytty l^aföturaf (ifpnner^et jläl* 
rpäcf). -tykainen isen s, i)ittQo\>6. -ta- 
ja an «. upv^ittare. ftuuare. -tajainen 
1. -tiainen 1. -tyläioen isen pl, -set 
^ittörlöu. -dyn tyä r. ()itta«r bli fun# 
neu, befumtett. -dytan ttaa v. Idta ^ 
ta^, kga fd att ndgot Uix funnet. 
-telias aän a. ttjau att fiuna, i^ittyg, 
uppftunuigtfrif , f^ubtg. -teliaisyvs yy- s 
den s, ^tttog^st, fpnbig^ft. -leliaasti " 
ado. fyubigt. m. Ma (= mä) tdr, af minä. 

Maa aan «. jorb, lanb, marf, maakunta 
lanbflap, protDtn^, olla maalla tcara 
pä laubet, olla maassa pxira i lanbct 
l. jorbeit, panna maahan Idgga neb, 
jorba, maahan paniaiset graföt, be« 
grafning, maakivi 1. maaperakivi jorb:: 
fafl Ilen, maajyvät. 1. -jyväset jorb^ 
tänta i fpamimdl, maarahat jcrbrduta 
i pengar, maaherra lanbd^ofbiug , gu* 
tt>miör, maan herra lanbetd hierre l. 
egare, m93n ala iotbomtdbe, maauala 
aar, manala uuberjorben, maahaltia 
tomte, maan haltia jorbegare, maas)- 
dan inre laubet maan piiri icrbfretd, 
maapibka aifaii, mn^n yiokaifi lanbi^« j!r^fare, maankulkialanb^flpftig, maan- 
kulkeus lanbdflpft, maamittari lanbt» 
mätare, maatie lanbtodg, maantie (aub^ 
to&Q, maamies latibtman, maanmies 
laiibdman, mennä maille gd ueb (fo« 
Ien), maan muna f. maukku boftft 
{Ipcoperdon botuta)^ maan nouseman 
ruoho badfro^fe {lepidium rudereie)^ 
maan omrna jorbf(^c(f , maan suutun- 
tainen ndtb^nor (M/a«/>t buraa ptuUrU)^ 
maan pakkina lifen fvalctt (ranttneu- 
lus fiearia)y maapfläsky flranbfroala {hi- 
rundo tiparia)^ maailma «Jr. mailma 
tuerlb, mailmalliiien ttterlbfHg, matl- 
roallisuns 1»erlb{ligl^et, mailmallisest^ 
to:er(b{tigt^ mailmanen 1^. HxHben i Digitized by Google Maa 

bep f)ttitt, ibel, Maalahti ^alaU foc« 
fen. -aahut aen di m, {orb, Inub. -ai' 
Den isen a. f)i, jorb, laiib, kotomai- 
Dfo inl;em{!, ulkomainen utiänbf!, mai- 
sin (=3 maitse, maiten) laubtoägen, 
myölämainon ftiittonbe mebfcre, vas- 
tamainen fl[uttatibe iH?pfure. -aallinen 
isen a, jorbifF, timlig. -aallisuus uuden 
#. jocbij!()et. -aalllsesti aJv, jovbifft. 
-aalainen ison t. laub^bo. -aadun tua 
». Bli jorb, (onba, tiftanba, Ui iorbijf 
I. jorblif, maadun maalle lanba, maa- 
dun maahan fa((a tili jcrbeti, taivas 
■ maaluu l^innnelen blir cftccrbragen meb 
moln. -aatuma an «. tiflaubutng. -aanto 
nnon «. jcrblager, -aadutan ttaa v. 
Idta hli icrb, («ilta lauta, iiUanba o. 
f. Xt), -aadutus uksen «. ttffanbniug, 
mvlt\\f}tt. -aadan taa 1. -aitan ttaa 
bitba jorb, ofiverbraga meb melu. -aa- 
telen della v. Bilba fmSniiigom jorb. 
-aahiun uia v. af jotbutbunfiuiug for* 
berflDad, fd l^ubutflag. -aahi in «. 
jorbtroll. -aahinen isen rf/m. jorbtroK, 
1^ttbut|Iag, yesimaahinen, tulimaabinen, 
maamaahinen, lentomaahinen txoU fom 
toifia^ i toatUn, dben, iorben, Itiften, 
/>/. maahiset fm5 tt)5feubeu- fom trob* 
be« i)a fin »ijielfc i jorbcii (mennin- 
käiset), -aahisto tdr, maisto on t. 
^ubutflag, frifel. -aahile lteen«. iorb^ 
utbunflning. satiainen isen a, laglvett 
(virokas), maaliaispellava Iin af §em« 
Vonxtt f td. -aisema an «. traft, nejb, 
-aateva an a. luftanbe I. fmafaube 
of jcrb. -aatoin Itoman a. uton jorb. 
Maajas aan a. \näl, läätx (maku). 
Maakaan ff. af maa o^ kaan. 
Maakan 1. maakas fe maaria. 
Maakkale een s, ^o))trafl(ing , f)ov(^\)U 
irttig, hiukset, pellavat ovat maakka- 
leissa ^drct, tinet ar l)optxa^laU. -loi- 
tan ttaa o. ^o))traf|(a, ^opg^ttra. 
Ma akkana an l. -kkina an «. fejra# 

tig ren. 
Maalaan Iata v. mdta. -laus uksen «. 
mdluing. -lari in ». mdtare. -Ii in s. 
färg, md(. -Unen isen o. fdrgBefubbtab. 
-Unki ngin t, mdtning, förg. -iinkinen 
isen «. l^t. mdlnitig. -laelen tdr. -lai- 
leD Ha V. mdla fm^ningcm, -Jaulan Haa 219 ttaa V, l^ta mä(a. -laaltelen telia v. 
Uta fm^ningom mdla. 

Maalinen isen «. rofiva fom forfla dtet 
g5r i frö. -liainen isen #. toftpa fom 
vofirer af fdböiit frö. 

Maaliskuu «. Vtax^ mdnab. 

Maamintima an f. |)^fnior. 

Maammo on t, mcber. -mmut uen dim, 
mcx Ulia, 

Maanantai in t. mdnbag. »inen isen ^t. 
mdnba^, mclubag^. 

Maaniu ia t». locfa. -itan (taa «*'. Idla 
Icäa, fmcfa. -iltelen telia*. Io(!o fm5* 
niugom, lirfa. 

Maanto nnon #. fum, gräbbf. -oinea 
ison <i. {lummtg, grabbig (mau). 

Maarama an «. |auoti, maan maarama 
dferbdr (muurama). 

Maaria an «. Saaria, en maaria #tfr. 
en maar, en maariakaan »dr. en maa- 
kaan, en maarin tngadmba, roaarian 
jää alun, maarian kala {luitbra, roaa- 
rian sänkjruoho = hajuruoho. 

Maata fe makaan o^ maa. 

Muatkoi in s. fiodrmor. 

Maatun fe makaan. 

Mad .... fe mat. . . . 

Maha an t, Biif, mahapaila magl^tnna, 
tfier^ttma, mahalaukku magfdcf. -akas 
kkaan 1. -alikas kkaan a. Sufig, ^af* 
iraube. 

Mahala an = mahla. 

Maharainen isen t. flrdfmdra ifi*lium 
vHginosum), 

Mahd. . . . fe maht. .... 

Maheu^un utua I. -henen beta v. hli 
förlegab, unfna, murfna (mahi). 

Mahjehdun hlua = mahitun. 

Mahi in «. tigt murfet, «. murfen, sar- 
ven mahi qtoide i ^orn, -iun uta I. 
-in ia 1. -iiniia I. -islun ttua». murhia. 

Mahikas kkaan = mahakas.. 

Mahikki kin fe mahdan. 

Mahka an 1. -ko on L -kura an #• 
fttjulft, fuöt. 

Mahkio on = maha. 

Mahla an 1. -aja an t. fafba, bjorflafe. 
-ainen isen «. faftoig, af björlafe 
gjorb. -laan ala 1. 4in ia t». fafma, 
ta^a fafkoa, tax>)pa t\oxUaU, 

Mahlc een ». (emnuig af fjufbom. Digitized by Google 220 Hah Mahlikat kkaan 9. \oi\> flcft»el. 

Maho on «. ^aU, maho pelto trdtf6<!s 
fer. -ova an 1. -oioen isen «. «^aU. 

Mahdan htaa o. l^öfmad, a\\M, l^ta {tg 
Qöxa, m&, formd. -dollinen isen a. 
|öfwij!, tiUbörlig, »Ärbig, möjlig. -dol- 
lisuus uuden s, )varbigl^?t, mojdg^et 
-dollisesti aJo. trärbigt, möiligen. -do- 
toin Uoman a. ottUbötltg, cloutbig, 
omöjlig, ofantUg. -doitomuus uuden 
i. oti)drrigt)et, omciJig^et. -doitoinasti 
ado, cttUbcrUgen, omojlig^u, cfautligt. 
-htava an a. förmdeube, fiinnig, m&U 
tig. -htavuuB uuden #. fötmJga, ma!t. 
•-htavasti aio. ntafttgt. -hti hdin «. 
maft, tncb, metl^cb, laulun mahti fdngs 
met^ob, fdngargdfttja, mahtipontinen 
(fe ponsi), -ndilimen isen 1. -hdikas 
kkaan o. möftig, fficflig. -hdattelen 
telia 1. -htaelen Ha «. jlrdfrao, toimu 
UMa f[g om. -hikki kin («(fr. af mah- 
dikki) möjlare. 

Mahdun hlua «. t^mmad, fd tum. -utan 
ttaa t». inr))mma^ gtftoa titm. -uttelen 
telia V. gtfioa fmdningom tum, tninga 
i f!g fmdnitigom. -utus uksea ». in« 
T^mning, rumgifiung. 

Maihia an a. f^fUg, fet. 

Malkaan kata v. fmofa Iitti, \m\\tta, 
giflva ftoag (u!t. -kailen Ha v. fmefa. 

Maila an s, fäUtrd, fö^iug fi3r att fld 
itipa, boH m. m. 

Mailinki ngin «. b^ntng, ftoallmng. 

Mailma fe maa. 

Mailuva an «. Itten Blomma. 

Mdima an «. ogn, bete, vcmm. -anen 
sen dim, (efftf!. 

Mainen isen a. (= mainen) eftet^ängbt 
otb bet^banbe iif^et, koiramainen l^unb' 
afttg, karhumainen Bjiotnaftig, sika- 
mainen fiDinaftig (maa), -maisuus 
uuden s, -aftigl^et. -maisesti adp. 
-aftigt. 

Maini m t. mennfi mainille gd neb. -in 
ia t>. ^d Web (fe maa). 

Maininki ngin == mailinki. 

Mainin ia 1. -itsen ta v. itämna, for; 
ntöla, mainittava fom böt omialcii, 
tjjibar. -ne een #. rvfte, förmälau. 
-neellinen isen a. 1}t xtftU, ber^ftob. 
-neetoin ttoman a. cbtx\)Ua^, ocmta^ Mai 

kb. -ninnainen isen a. fom nämnetf, 
cmtatad, utfdge^. -nio on a. förmd^ 
Un, ben;ftab geruing, ibrott, a. r^fibar. 
-ninllinen isen 0. x\)tthax, bet^bttg. 
-nioisuus uuden 9. egenf!a))en att om^ 
ialai, ähtxopa$, auftorttet. -nelma an 
«. fötmdlau. -uittelen telia «. förmds 
(a fortfataube, omtala. -nutus uksen 
t, up);maning. 

Maire een a. \öt, Ijuf. -railen 11a L 
-rittelen telia t>. fmila, fmirfra, hxfa. 
-rotan t(aa «. fmafa. -rotlelen telia 
t>. fmefa, tocfa. 

Mäiskin ia v. fmacfa. -is iin s. fmacf, 
läcferbit, fi;g. -kutan ttaa «. fmacfa, 
fna^a. -kutus uksen s. fma(f tung. -kut- 
telen telia o. fmacf a faf ta. -kaan kata v. 
fmoda, flatf^a, fafta fmdUa. -kahdan 
htaa t>. ^aftigt fmada, ftotf(!^a. -koe- 
len lla «. fortfatanbe fma^a, flatf^a. 

Maista an = maisto fe maa. 

Maistan aa *. fmafa. -to on 1. -ti in 
t. fmaf. -tiainen isen «. pl. -set litet 
af ngt tili |)5fmafning. -telen lla v. 
fmafa fmdtt. -ton ua «. fmafa, tuara 
fmaflig. -tatan llaa 9. Idta fmofa. -tat- 
telen telia «. UU fmdtt fmafa (maista). 

Maiteheinft == nätkin. 

Maiteroinen isen =: maitosieni. 

Maito don «. mjötf, rieskamaito fötmjolf, 
maidon päällinen (kuore, taale) gtdb< 
be, maitosuu miötfmim, fM )p& forfla 
dret, maitosieni ttt ftagö dtlig ft9am)>, 
maitoheinä fetttflel (ionchut arven$i$)y 
mjolftiflel (ionekus ohraceua\ maito- 
känsä fopp (boMus ceUuhitti). -oinen 
isen a. af mjölf, mjölfftarf. -dollinen 
isen a. mlölfe^aube, mjMfmat (lehmi- 
loinen), -ti dm «. miölfe. -tilas aan 
t, gtdbbe. -tilainen isen a, af grabbe, 
barnjlig. -tiainen isen «. fm6tb(omma, 
lefontanb (taraxucum offieinah). -tikko 
kon = nätkin cä} Toiheinä. 

Maitsan aa = .maitan. 

Maitti tiu «. matlufl, aistit -tan ttaa «. 
fmoffl, ^a matlufl. -tun ttua ». f*l 
matlufl, hli fmaflig (maa). 

Maiva an t. fmdflf!, ftffbete (maima). 
-aan ata «. ftd i toattnet ff. fiffen. 
-▼e een «. ftffentf f[ag t loattnet, 
toattenving. -vin ia ». jld fortfatanbe. Digitized by Google Maj 

MHJa an f. ^9bba« ^etBerge, pitflfi ma- 
jaa (iHIla ifni, ho, majamies en fom 
oor i ^etberge. -anen sen dim. (iteit 
^l^bba. -alainen isen «. gdfl, l^l^bbtiu 
ttetväuare. -akas kkaan «. gotl, a. gdf}« 
toönlig. -anne nteen *. riitgare i}tt* 
bcrae. -allinen isen «. fom Ijar ^vb^ 
ba l. ftetBcvGc gäflgifmarf, l^erbergerab. 
-ari in «. gdflgifioare. -atoin ttoman 
«. utan ]^);bba, utan ^er6erge. -attomuus 
unden «. brifi pd ^erberge. -aan ata 
9. ^amno, rdfa in, (cgera. -ailen lla 
«. Ija Bcflab, togeta. -astun ua v. taga 
qn>arter, taga tn. -aun uta 1. -udun utua 
•. lägta ftg, nebfdtta j!g, ftd neb fina 
Bopdlar. -joitan ttaa v, mqxoaxttxa, 
-joitus uksen s, inq»arteting. -iolt- 
taja an «. iuqiuarterare, furir. -ahdan 
htaa 9. iuträfa, faUa in. -jokas kkaan 

*. inqtoartetab perfon. 
IVlaja an I. -ava an «. Böfioet, majan 
haja 1. majahausta bdfn)etgäU. 

Majakka kan «. bdf. 

Makaan maata v. ligga, n)ora Beldgen, 
lägra. -kaus uksen «. Itggning, t&f 
gring, makausTaatteet fdngfJäber, pL 
-set fdngfidber. -koo oon 1. -kuu uun 
«. liggning, Idgring, Uggante tiflfldnb. 
-kaaja an «. liggore, Idgrare. -kaelen 
Ȋr, -kailen lla v. Hgga bd 0(6 td, 
Itgga n>drbd(öft. -kaun uta 1. >kaan- 
nun ntua p. W liggfdrbig, b(t forte» 
gab. -kautan tdr, -kuntan ttaft 1. -ka- 
tan ttaa p. Idta (igga, i)a ait ligga, 
inföftva. -kuuttelen telia •. inföfma 
fmdningom. -Maatan ttaa ». blt för» 
legab. -Maattuma an #, ngt förtegabt, 
maistaa maattumalle fmafat af för» 
legabt. 

Makale e en «. trafa, tra^r;anf. -loitan 

ttaa •. trafa, göra trofig. 
Makanen sen *. podman i en l^iirfao, 

makaslanka mdrfetrdb för )7adman. 
Makia, makeus fe maku 
Makkara an «. forf, makkarabeind = 

kArpäscn kukka, -rus uksen s. forf» 

tillbebör, groft mjöi tili forf. 
Makki kin «. aftrdbr, latrin. 
Mako aon «. mage, töt>e. -onen sen dim. 

liUn mage. -nineo isen «. magig, of Mak 221 niage giotb, «. lök^e -aoUincn isen «. 

fom ^ar mage, löpe, en mage fnU. 

Maksa an ». lefmer, maksan karvainen 
leftoerfdrgab, maksaheind tafiöf (««- 
dum teiephium), maksalehti bldftp^^a, 
maksaohdake flforie (eichorium intybus). 
-anen sen dim. liten tefmer. -ainen sen 
«. lefioerflarf, af lefmer. -atoin ttoman 
o. utan tefioer. 

Maksan aa «. beta Ia, fofla* -so on L 
su un t, betalning, ntpift, utlnga. -sa* 
ja an t. betalare. -somen isen u. f}t 
betalning, yftbämaksoinen biHig. -sa- 

.. vainen isen a. betalanbe, foflfam. -sa- 
vaisuus uuden «. foflfaml^et. -sama- 
toin ttoman a. idt betolanbe, iät fod» 
tanbe. -samattomuus uuden «. httaU 
ningdlöd^et ofofifaml^et. -samallomasti 
«(/tt. ofoflfamt. -selen lla 1. -sailen 
lld V. betala fmduingom. -atan ttaa 
«. f)a att betalo, tdta MaU, -attaja 
an r. uppbörb^mcn. 

Maku aun «. fma!, makupala Id^erbtt, . 
makujuoma Idcfer br^df, ep. för öl. 
-uinen isen 1. -akuisa an I. -aukas 
kkaan 1. -anllinen isen a. fmaftig. 
-akuisuus 1. -aullisuus uuden «. fmaf» 
Itg^et. -akuisestt 1. -auUisesti adp, 
fmafUgt. ^autoin ttoman o. fmaflöd. 
-auttomuus uuden «. fmaflö^l^et. -aut- 
tomasti adp, fmaflöfl. -aus uksen «. 
frljbba. -austan aa ». göra fmafUg, 
frpbba. -austelen lla p. frpbba, fmafa 
pd, pröfma meb fmafen. -kia an «. 
ttjdlfmafanle, föt, makia juuri = ma- 
kiainen. -keus uden «. n^dlfmaHigt^et, 
föt^et. -kiasti ade, fött. -ki ainen isen 
f. flenföta (jpoiypodium tulgnre), pl, 
makiaiset fötfafer. -keinen isen a. 
föt, ph makeiset fötfafer. -keutan 
ttaa •. göra föt, fcrfötma. -akenen 
aeta v. bU föt. -kustan aa 1. -kuste- 
len telia ». fmafa ipi, pröfttja meb 
fmafen (maistan). 

Malaan ata p. jbe^aga. paga (malli). 

Maleksin ia o. ^adfa omfring. 

Milli in «. malört. 

Malja an m, {!dk -anen isen dim. liten 
f!d(. -allinen isen «. meb ffdl förfebb, 
en f!dl fuU. 

Maiju un f. fpdnne. Digitized by Google 222 Mal Malka ian 1. -Iko lon «. tafmeb. -anen 
sen dim, tafmeb. -ainen 1. -koineD 
isen a. i^t. tafweb, af taf mcb. -lon 
Ikoa 1. -ikoon lota «. ^ugga tafmeb, 
MäQQi mcb tafmeb. -kuri io #. tafs 
raeböborr. 

Malkia an a. Un, iät fiatf, i(!e ^atp, 
idi Bitter, -kaisen sta v. göra Ien, 
utbtaaba. 

Maikio OD a, ^alfbnglig (melkifi). 

Maikki kin «. fat, btiufe. 

Malla laa = mansikka. 

Mallea an o. runb, ftotformig. 

Malli in #. utfluret mönjier, tnofccn, form. 
-icen isen a, {}t. form, minkä malli- 
nen ^urit formab. -Haan ata v. for^ 
ma, gefialta ^(^, millä mallaa l^mu 
Qeftaltar bet ffg? 

Mullo on «. ^dfi^atölDalf, floj)j)niug i 
raufor. 

Mallu un t. l^öfdtf fnuteu of rejj. 

Mali .... fe raalt .... 

Malo on 1. -lu un «. fprtdfa, maan malo 
Idngbat, rantamalo (iteu ija^Smt, mies- 
ten maluUa emelfan m&\\, suumalo 
tniniöppiung. -onen 1. -unen sen dim. 
liten fpri(fa. -öinen I. -uinen a. fpruc* 
Un, fuU meb fprirfor. -oun uta ». 
fpridfa. -lous uden «. notkoa!. 

Mallas haan t. malt, panna maltaita 
malta, mallasruoho = maitta. -Itäi- 
nen isen Jim. pi. -set mältning, a. af 
malt. 

Malto ilon «. (ugntoatteit, maltoliha bet 
magra t föttet i jidjl. 

Maltsa an = maitta. 

Maitta tan s, gdrbdtiarf, fcgetgrd* (»tel- 

laria media), 

Maltan ttaa v. f)a inftgt, funua, nännad, 
bel^errfFa f!g, malttaa mielensä l^ejba 
f!g, en malta lyödä jag itdmieö iät 
jlä. -ttamus uksen t. fjelfbe^errffning, 
mdtta, tdlamob. -ttamatoin ttoman 
«. Brdb, obetdnf fam , otdtig. -ttamatto- 
muus uuden «. otdttg^et, 5fmeri(uing. 
-ttamattomasli adv, Brdbt otätigt. -tli 
tin #. inffgt, Befinning, fjelfbel^errff^ 
ning. -te tteen «. {tttne^Iugn, mdtta. 
-lun Itua r. T^ejba f!g, 9ilici9, tugna0. 

Malttina an «. utig grau (manlila). 

Mamma an s, fpetie, Brcfl, mober (fmef^ Man 

orb). -mmo on 1. -mmonen sen l 
-nnmut uen dim. mor Uita. -mmc- 
lainon I. -mmolainen isen t. m\)txs 
jorbijft qtoiuligt todfenbe. -mmotar 
ttaren «. uuberjorbiiTt qtoinligt toäfen* 
be t beii förendmnbe^ t jeufl. -mmin ia 
p. fofioa ioib moberöbröfl. -mmereh- 
den btaa p, fmefa. -mmofan ttaa 1. 
-mottelen telia v. ftema. 

Mana an 1. -alainen isen «. nnberior^ 
bcnd ^erre. -ala an #. i)a\i9 t)tm, nns 
berjorbeu. -alatar ttaren «. nnberior* 
beud todrbiuua. -aan ata v. oitffa eit 
uuberjorben, önffa förberf, förbouna, 
fcrmaua, fldmma. -aus uksen t, för? 
baintelfe, förmantng, fldmnhig. -nuu 
uun s, {Idmning. -naaja an «. forbam 
uare, förmauare, jidmmare. -nalanttaa 
1. -nattelen telia 1. -nautan ttaa 1. 
-nuutan ttaa v. (dta fdrbauna, forma? 
na, tnHdmma. 

Manki ngin «. fdmre fldbe^plagg. 

Mangin kia ». fr^pa. 

Mangun nkua I. -ngutan ttaa v. gudtta, 
eutrdget tigga, omfdga betfamma. 

Manna an «. maunbar Qngting. -aan ata 
9. gora manlig, ^atibla manligt. 

Mannikas kkaan = mantila. 

Mannu un #. jorb, uuberjorben; beg Be* 
l^errffare (mana). 

Mansikka kan r. fmuttron. -ainen isen 
s, dim, Uki fmultrctv «. fmuttronrtf, 
af fmultrou. 

Manner nteren t. fajitanb. -ntereinen 
isen a. i)t, fafllaub, foutiuental. 

Mantelus aan 1. -nnel ntelen 1. -ntila 
an t, ett f[ag« gron (qtoifiig cä) tif 
pd fottar). 

Manto unon s. faft, mufl, fdrua, mal- 
taan mannot grotrdbar i malt, man- 
torauta Brd^ligt jern. -öinen isen I. 
-nnoUinen isen a. faftig, mujlig, 
fdrnfun. 

Mantsi in = mansikka. 

Manu un, manulainen isen == man«, 
-alainen, -uu, -uutan fe mana. 

Mara an «. mara, marakatti marfatta. 

Maraan ata v. gd tibt cä} ofta, fram o$ 
tiriBafa, fmutfa. -ratun tlua v. fnmtfad. 

Maraslo on «. (uperab traft Beiodrt meb 
Björfar. Digitized by Google Mar Mar 223: Maraiii tin t. mabra (mptrttia), 

Mare e€m #. ^ttxt tumia Ijuten, natf 
(marras). 

Mareksin ia v. fpriga af fd^ an (ma- 
raan). 

Marbain amen «. p/. marhamet t%hx 
tili tJbfietfel. -baininia iinan s. grimma. 

Mari in «. ina(, ffutmat, marinpuut li!u« 
Qa IttJdrtrdn iintcr toatteii trib potot. 

Marja an «. Bär, mennA marjaan gd )>(! 
BSrplcd ning , tulla marjasta fcmma 
fr5n BarplodCmna. -anen sen 1. -jut 
uen dim, (itet bar* -ainen isen a. bdr^ 
tif, of l)5r. -akko kon I. -jikko kon 
1. -jasto on *. 6Ärben>iireu Dlot0. -al- 
ien ila V, pUda, famla Hv. -atoin 
Uoman a. ntan h&t. -attomnus uu- 
den «. bärbrifl. 

Marjos oksen s, Uxf)Oiu\, 

Markailen Ila v. tumia, tvättta f!g. 

Markenen rjeia 1. -kinnun ntua^. t»if^ 
\\a, Ui antfaflen, förfalla, fcrfmiiiuo. 

Markka kan 9, imxt -koittelen telia v, 
utbeta marfmid. 

Markkina an t. pl. -ai matfnab. -ainen 
isen a, \)t, morfnab, pl, markkinaiset 
matfuob«gdftt>or. 

Marmatan ttaa o. motra, Brumma. 

Marnu un «. tdnfel, »djla, gnättanbe, 
entrdget ttggaube. -un ua 1. -nuun uta 
1. -nin ia #. gndRa, cuträgct X\^(^Ci 
(maugun). 

Marraan rata I. -rrtn ia 1. -uritan ttaa 
». vaattu Jj5, morra, fnatra, kissa 
marraa fatten fpinner; 

Marskeun uta 1. -kenen eta v. fforna, 
förtotfa (marras). 

Marsti in ». l)\\%%, flot, rinfamursti fi« 
Ien emtflan (öfleu cd^ ffotonjlen. 

Marras riaan o. brotftig, feg, trSnaiifce, 
fluanbe, marraskivi fFör jien, marras- 
kesi 1. -kettu narf, bcn Xfiixt tunua 
l^uben (mare, orvas), marraskieli en 
iit|Fafn)ob jlif af ^ttte ^uben, marras- 
kuu ncttjember. -rtio on 1. -rtioin 
omen a. btddflig, ». narf. -rto rron 1. 
-ria rran a. brddtig, ofruftbar, gatt, 
mortokamppu l^anl^ampa, martotamma 
cfrtiftfamt jiob, rääpyksen marto ntuif* 
UTige, liten mutfa. -rtous uden $. 
Brötfligl^et, förfatlen^et, aniug. -rras- tun u* ♦. fförno, fotflna, trXna. -min 

rtua V. fSna. 
Martti tin f. ä^drtett, S^ai^in. -ila ao 

«. (S:t 3J?Ärtfnö focfeu. 
Maru un #. iftcr, jlott, fmhfrare, 1x9^ 

mcLXt, ^l;(f(are. -utan ttaa 1. -uttelen 

telia V. li^ma. -utus uksen ». {itmtti. 
Maruke kkeeo, -kehdan htaa ^ ma- 

kale, makaloiian. 
Maruna an = mali. 
Marut uen $. jufiuer, roml^^tfa (maukku). 
Masaan satal. -sennan ntaa v. fpäfa, qtv4« 

fa, bämpa. -saus L-sennns uksen t. fpdf^ 

uing, q»d«uing. -sia an n. fpaf, qtuöft. 

fiitla, lugu^ -senen setä 1. -senuua 

nlua r. fpdfaö, qwäfa«, ^i^<x ffg, ^t\i 

ba^. -sentelen nnella v. fpäfa^ l^qba 

fmJrtingom. 
Masikka kan = massi. 
Maskin ia 1. -kutan tlaa = mäiskin. 
Masmalo on t. tuuu ^ub, Ijumffr, r6b^ 

\väpUng. 
Masnalo on = masmalo. 
Masseli in = massi. 
Massi in t. puug (för tobaf c(^ etbbcn). 
Masto on t, mafl, isomasto, keulamas- 

to, perfimasto ftcv?, för*, aftcrmafl. 
Masuuni in $. ma^ugu, badugn. 
Matajainen isen «. bölb. 
Matakka kan *. bebragarc, gatflrl;fore. 
Matala an a. 1% llggruub, fatt, unbet^ 

fätflg, #. banf. -luus uuden *. Wg* 

\)ii» -asti ad», Idgt. -uinrn isen «. 

Idg. -loilsen ta 1. -leonan ntaa 1. 

-lutan tlaa 1. -dallan Itaa r. göra (dg. 

-loitan ttaa v.ldta göra (dg. -llun Itua 1. 

-loitun Itua p, bd; ufg. grunba^ (mato). 
Matara an t, fdrggräd {galium boreale /. 

^erum). -ainen isen o. fuH af fdrgs 

grdd, gi« rb beraf, mataraiskoivu biuerg* 

björf \hetula nano). 
Made leeu #. lafc, merimade = elas- 

ka. -teinen isen a, (a!rif, af lafe. 

-teeloin ttoman o. utan (afe. -teetto- 

muus uuden «. tafbrt^. 
Matikka kan 1. -kkainen isen dim, = 

made tÖOf mato. 
Malka an «. refa, trdg, matkamies xa 

fanbe, mene matkaas gd bin lodg, 

matkakunta refefällfEap, faraivan, kello 

on matkassa f(c(fau är i gdng, saada Digitized by Google 224 Mat matkaan fd i gdng, dflabfonuna. -anen 
sen dim, Uten refa. -ainen isea «. l^t. 
refa, pitk&ma ikäinen lilngiodga. -alai- 
nen isen s, refanbe. -kue een s. xtif 
fäUfla)). -kuu uun I. -kuus uuden «. 
tefa, te^fäflffa)). -kaan kata I. -kon 
oa V. refa. -kaelcn $dr. -kailen ila 
9. refa fmSuingom, g^ra tefor. -astun 
ua 1. -aannun utua s. Ui te^trctt. 
-kusfan taa 1. -kustelen 11a v. refa. 
-kustua uksen «. refa, färb. -kautan 
ttaa V. {!icfa pä refau. -kaudun utua 
9. fomma \i& refa, tonma tili to&^i 
(matkin). 

liatkin ia I. -kitan tlaa 1. -kutan ttaa 
9. fmacfa, ftufa meb fmdrig^et oä) fin 
ra Oi^x, l^drQta u)7pre^aube ndgoiid orb. 
-kiskeien 1. -kutteleo telia v. Iditg^ 
famt iit))jrepa, l^arma. -kaisen sta.o, 
l^afilgt u)}pre))a ^dvmanbe. 

Mato don #. frdtanbe bjur, maff, orm, 
infeftlartt), madon lakki tii flagö fvoamp 
{ogaricut), madon bänlfl t^idiot^ei 
{phleum pratense)^ madon siemen- 
kukka reufana {tanacetum vulgare), 
-onen sen dim, liten ma ff. -öinen isen 
u, mjflfuH. -dan.taa 1. -don toa 1. 
-din lia 1. -telen della «. !ri)pa, frd:: 
la. -teli in I. -telia an 1. -teliainen 
isen t. !ri;pare, majf, orm. -televai- 
nen isen a. frdtanbe. -lelevaisuus uu- 
den 9, eaenffa^ atf frdta. -teleyaisesti 
adv, )p8. trdtaube fdtt. 

Matto ton «. maita. 

Matustan aa r. tiigga. 

Maukas, maullinen fe maku. 

Maukia an a. fut)ig. 

Maukku kun #. rom^pJfa, miölfefi^tfa, 
bldfa, i>dfe. 

Mauru un «. fatten^ Iöt)tib, kissa on 
maurullansa fatten ^ar fin töptib. 
-uun uta r. ffcifa fdfom eulöpf!fott, 
fpinna (fattcn), morra, jamra f!g. 
-riainen isen a. fliifanbe, morranbe 
o. f. U). (mäyrä). 

Maus, maustan Y maustelen fe maku. 

Mauskin ia = mäiskin. 

Mausun ua e. fmada (mäiskin), fnaf!a. 
-siainen isen a. fmorfanbe, fi ajfare, 
ep» för limu Mau 

Mantoin, manttomuns fe mako* 

Me meidän toi, pl. af minä. -eikälä än 
s. todrt l^em, todr traft. -eikaläinen 
isen f. en af be todro, frdu todr ort. 

Mehe een s. roji i fdb. 

Mehi in *. faft, ^oning (mesi), -inen 
isen o. j^ouiugöfuU, Befmorb meb f>o* 
uiug. -iläinen 1. -iäinen isen «. hi, 
mebiläisemä toife, mehiläiskukka f^Qf 
ning^grdd, mariefdng^alm (gaUum ve- 
rum), mehiiäiskanerva bergm^nta (eli' 
nopodium vulgare), -hevä än a. faftig, 
fmaflig. -hevyys yyden #. faftigl^et. 
-lieYäsii flrfr. faftiat, ömnigt. -Lestyn 
yä V. Ui faftig. -hestän ää ». frarn» 
Hpl>ra (mehu). 

Mebin iä v. gtpna. 

Mehko on «. tt>arg. 

Mehdän blää v. fcamfEppra (mehestfin). 

Mehiä, mehlo o. f. Id. = metsä m. f[. 

Mehu un «. faft, mufl, mehumaa ibi 
cd) fet jorb. -uinen isen 1. -nisä an 
1. -ukas kkaan a, faftig, mnjltg. -un 
ua 1. -uun uta v. ivara faftig, u>dta 
frobigt, lefmaglabt, toara munter. -as- 
tun ua V. Ui faftig. -utoln ttoman «. 
faftlöd. -uttomuus uuden «. faftU^^ 
f)tt. -uttomasti ad», fafttoj). 

Meiju un #. ungt löftrdb, ^etjjbagdUf. 

Meikaan kata p. fmidra. -kaiten Ua ». 
fmita. 

Meikäläinen fe me. 

Meiskaan kata «. larma. -ke een «. 
tarm. -k>)bd<m hlaa p. bunfa tiU, 
ptumfa in. -kutan ttaa 1. -kuttelen 
telia p. Budra. 

Meisii in «. mobelt, monfier. 

Mcjakka kan «. BuIIer. 

Mekko kon t. Öfh)erro(f, paletd. -onen 
sen dim. liten rocf. -koti inen iseo «. 
meb ofmerro^ förfebb. -kotoin ttoinan 
a. litan öfnjerrocf. 

Mek uun kuta p. tala ^ogtjnbt. 

Mela an «. fl^rblab, melamies fl^rman. 
-lon oa 1. -laan Jata 1. -loon lota 
1. -Iin iä V. ro l. ffinta meb \it)thlaf 
bet, ftnta meb flprbtab. -astan taa 1. 
-astplen Ua p. ro meb flJ^tbtob, toricCa 
Ht (melu). 

Melkiä än a. temmeltg, anfenlig, lagont, 
melkiä ilma jlarft tvdber, melkia mies Digitized by Google Mel 

onfenI{g man, melkein, melkiiAn, mel- 
kiästi, mclkeitifliD nö^an, temmeUgeu 
OD melkidlläDsfl äx fl od^ fd. af rittga 
U)ätbe. -kiaiuen 1. -keinea 1. -koinen 
isen 1. -Iko =^ inelkift 

Melkku kan «. fictdtare. 

Mellehdin biifl p. u>ädna^, finniä {!räU 
Uute, ttjara B<fli;rfam. -ilikoitsen la 
9. larma c^ toava ^efl^tfam. -llastaa 
aa p. ^ufera, tagaga. -llaslelen Jla r. 
l^ufera fmdtt. -llaslas uksen s, l^ufe^ 
rittg, (arin. 

Melska an 1. -ke een «. buffer, (arm. 
-aaa ata v. hiHra, larma. -ahdan 
htaa 9. ^afligt biiUra, vtumra. 

Melto Ilon «. fmätta, fmibbart {ern. 
-ous udfn t. ben fmibba eller {lipabe 
fiban af fuifr^ggen (sarvi). 

Melu un «. buUer, j^oj. -Iin iä 1. -luun 
luta 1. -uelen Jla p. fioja. 

Menaan nata «. förflöra, pfa. 

Menen nu& v. Q&, faia, afrefa» ät^ä, 
benki menee Uftvet förgSr, menee 
paljo gdr at mvcfet, viinaan menevä 
begifn^en pd Brämviti, mennyt vuosi 
förlibet &t, olkoon menneeksi md gd, 
sormen menläva bit ett finger rj;mme^, 
menee papiksi bUr ^ttit, menee pa- 
haksi biirbdUg, menee bantfi kohtaan 
pahasti beter ffg Hia moi ^onom. -ne 
een «. gdng, gaeube tiltfldub, on me- 
neillä dr i gdenbe. -no on «. gdng, 
dtgdng, beteenbe. feb, ccrcmoni, rik- 
kimeno föubergdng/ fdnbring, rahan 
meno dlgdng af ))<ngar, paba meno 
bdtigt beteenbe, otDäfenbe, kirkonmeno 
1. -menot gubdtjenft f^rfoceremonier, 
Taimon menot qmtimand reg(cr, yhteen 
menoon meb tn9, piläd pubaa menoa 

' ^äUa oiDdfenbe. -niä än «. ben fom 
gdr. -nekki kin 1. -nenki ngin s. &U 
gäng, utgift. -nemätöin ttömän «. 
fom ej gdr l dtgdr, viinaan m. iät 
i^egtfiDen )?& brdutoin. -neys yksen «. 
adeiibe tillfldnb. henki on menejksissä 
liftuet dr ))d fttt ))ttertla, lapsi meni 
meneyksiin bamet (ifnobe af, förlcrabc 
anbebrdgten. -nevainen isen «. fom 
gar t. otgdr, gdngbar. -neväisyys yy- 
den ». gdngbarl^et, dtgdng. -neskclen 
Iii 9. gd fmduingom, bete f[g, fa((a i Men 225 »aitmaft, l^a faOanbeft;t. -neakele- 
Täinen isen «. fom ^r faUanbefot, 
tpiUpti^. -ncskeleväisyys yyden t. fal* 
lanbefct, m. lapsissa 1^ jertii>rdng. -ne- 
tän ttää V. (dta gd, Idta fara, fotgora, 
bete, menettää henkensä forlora fltt 
Itf, menettää aikansa förnota ftn tib, 
meneitflä ihmisiä be^anbla menniffor. 
-neiiajä an #. fom Idter fara, förgöra* 
te, förjlörare. -nelys yksen *. förfa* 
ranbe, beteenbe, förgörning, förlufl. 
-nettelen tilla e. Idta fmdniiigom fa* 
ta, förgöra fmdtt, bete fig. -nehdyn 
htyä J. -netyn ttyä 1. -neyn ylä v. 
forgdtf, rdfa i lägermaH, förfwaga«, 
oftpiia, falta i efflad, afbdna. -nebdys 
yksen s. förtujl, »anmaft, unbergdng. 
-neslyn yä ». trifroaö, i\)äa9, ba ftam* 
gdug. -nestys yksen «. framgdug, tref« 
tl ab. -nestyiän ttää r. beforbra f ram» 
gdng, Idta trifma^. -noon nota L -nos' 
tan aa ». f^a otodfenbe för fig, larma, 
bebanbia iUa. 

Menkavä än = tukeva. 

Monkuian tloa r. tala orebigt, {lappia. 

Menninkäinen isen «. pl, -set fmd IDd^ 
fenben toanligaft af gob art, fom an* 
fdgc« bafttJa tilt^dri tt)ib fötfor, bö* 
bad fid(ar (keijunen, maahinen). 

Mento nnon = melto. 

Mera an «. mdrr. -atin ttimen t. ^ota. 
-rottelen telia v. talia titt mdrr. 

Meras aan 1. -asin imen «. fiC toi^ffx* 
fmibe. 

Meresi in =r rjsä.- 

Meri ren #. l^af , f^b (i föbro ginlanb), 
loejl (i norra ginlanb), meriajo §af«« 
mat, rnttnab ffd(fpd(f , -bäiä fjönöb, 
-härkä bru^^ane (macheiei pmgnuaB), 
-harukka flronbfFata {kaemutepvt oHra- 
legyt), -kaija baf^trut (Ittru» marinui), 
-kivi bcrnflen, -kotka ^af^örn (ftk» 
aineilla), -komma fnddfa I. mufta, 
-koskelo florffrafe {mergu* fMrga$uer\ 
-krotti ba fifpabba (lophim pUtaiarku), 
-maa fufilanb, -made s= elaska, -mies 
fjöman, -metsäs K -metso difrdfa, 
Äorjfarf (phulaerceorax eurbo), -neu- 
lainen l^afdndl (jfngnathut apkidian), 
-sika betfin, marfmin, -siika gtdjif, 
-suorsa ejber (fuUgula molUtiima). 
15 Digitized by Google 226 Het -teeri fvdria (fuUguU /mm)^ -4itro 
({pdma {sterna Mrundo}^ -tahti f|5^ 
ftitxna (iittgriat mhent)^ merentakai- 
nea )p& Aiibta (Iban f}afwtt htlä^tn, 
ixcmimaxin^, meren napa 1.^ -silfnft 
i^afd^totrfu>eC» Merikarvia Cafhnofa. 
H-inen 1. -reinen 1. «-rellinen isen a. 
^t l^ottoibi^afbeli^en, fi^blig, «. l^afd:; 
lotof, fFälfpdrf. -riiftinen l. -relainen 
tien «. iDbe, fuflbo, fjöorre QuUfuia 
Mtt-ä). ^ryt yeo (/tfm. litet l^af. 

Merkki kin «. m&rfe, te^en. -killineo 
isen «. märfelid, utmdrff, märfivdtbig. 
-killisyys yydea #. märfmätbigljet. 
äkillisesti adc märfmdrbi0t. -kitöin 
Itömftn 6. t^mdrflig, oiitmdrft. -kitsen 
tl 9. mäxU, utmärfa, Ut\)'ta, -kiotö 
nnöD «. ntmärfntiig, bet)^be(fe. -kltys 
yksen ». beftnttion, betedfiiing. -kiiyi- 
net) isen tf<m. af merkitty indrft. 

Merta rras f. tniätba, tiöttormig todffa. 
-anien ten dim. liten mjärbo. -rralli- 
nen isen a. mjdrbeganbe, tn mjärba 
fuU. -rratoin ttoman a. utau midrba. 
•rratlomaas uuden #. nijdrbbctfL 

Mera «n •. p/. -rat be ofitMttbara hts 
iam af tainta, -uun ula t. f!rta. 

Mesi fe tnetc. 

Messinki ngtn «. HKd^iig. -4ikiaen isen 
a. af medftng. 

Metiiu un «. mtf a. -nnii uta «b mefa. 

Mestofao tata ». ^atdOiig^a. «^ns uksen 
'«. ^ali5^u§gnittg. -taaja an «. J^Ui^ 
^tggare, ^arptdttare. 

Mestari in 9. mäfioire. «-roitaen fa 1. 
•rdiB ida v. M^xa, btifn» ^attbf^ 
mxt, (emdflta. -^raus uuden 1. -rus 
uksen s. -rndfletfliip. 

Mesttun soiä «. todtfnad {jelf^teilbtgt. 

Metaloitsen ta v. fraffa. 

Mesi «den «. l^oninf) , mjöb , mesiheinfi 
rcbto)ä))Uiig, rjuuri flenfota, -kAmmen 
ffcnin^ta% «f. fct björn, -leipä X}o$ 
ningtffafa, -mansikka 1. -marja ^tvMx, 
•^Mikka f^caingfi^xäe, af ^ontu^i;ifa 
lodrtet Bf^nbe liuba. -evo don 1. 
-etenen sen dim. ^omng. -siä fln «. 
%stttiigtfdlate, «p. för bjöni. ^inen I. 
etinen isen «. af l^ning, l^oain^tif. 
-^ttiU in «. btj!od(, ^cmngdtift $dl(e. 
-sikki iiin I» -sikkinen isen I. «^iii- Mei 

nen isen 1. -ettiAinen isen «. li «>sik- 
ke kon «. loniiig^tift fldde, dferbdt. 

Meteli in t. buKer, itpprot. -löitscn tl 
•. (atma, ^öra upptor. 

Metinen, -tonen fe mesi. 

Metsä än f, {fo0, metsin ellin \cit6t 
bjur, metsän kaali tornört {turriiu 
glabra), metsän aivona I. älTenä fimg0« 
fc^el (regwlut eritiatui)^ metstthanhi 
toilbgd^, -aasi toiCbd^uOr -härkä u>itb« 
ext, -hiisi Jfog^rd, -hiiri ffcg^cotta, 
flogdmu^, -kana I. -riekko balripa (te- 
popus iubalpina), -kauiis tdbo<f, -kvhky 
ffogdbnfiva (toUmba «tfifat), -mies jd< 
gare, -närhi lafjfcifa (jarrulu$ rfn/im- 
•fMf), -pukki toHmti {parut erhhtut), 
-rastas björCttafl {turdu* piUrh\ -sika 
= mfiyrä, -sirkka eii att grd^^oppo, 
-tiancn fnjortme* {pmtmM aur\ -var- 

Eunen pilftnf {Mn§iUa tno$iianah -vuo- 
i tifget, Oeuget, -ribla toiibbntb. -so 
on 1. -sonen sen (Mm. Htm {!og, tjd« 
betbaue. -si in s= metsä t ff. roet- 
simies =z metsämies, -äinen isen «. 
% {fog, ffogig. -ällinen isen a, f!og# 
tganbe, {fcgig, U)t(b. -alainen sen «. 
^cgebo. -älö ön f. flogätraft. ^säk- 
een «. tjdber^ane. -sola an «. {!ogd< 
gdtb. -folainen isen «. iim>änate t 
metfbia- -risiö An «. parf. -sislyn yä 
«• bii f!egbe\t>ärt. -sin h 1. -sään si- 
tä 1. -sästän ää 9. gi! i ffeg. jago. 
-sinklinen iecn «. )vtlbbit!t. -sikkö kön 
«. flcg^bHiige. -sätyn ttyi ». b(i i ffo« 
gea (om fcc fom fönvilfatf). -ähinen 
iaeo 1. -Isolainen isen a. \ft (fc^ «. 
{!og6tiS, i {!cg fdbb tdg (metUL). 

Mettitä, -ttiäinen fe mesi. 

Mettuti in ». pttodber. 

Mettä tin, I. -Uo ton o. f. tt>. s= metsA, 
metso m. fi. -tlinen isen 9, {fogdbufiva 
(eohtmhB ««iiM)=3:iOukometlinen. -äfai« 
nen 1. -ällinen L -ttolainen isen •. ^t. 
ffog, -ruis rdg fom fd< i f^ttldtiber in i 
^c^nx 0^ ^ic minlxz fom. -tturi ia 
9. f O fom jfiljer ilg fcdu ^fiorben. 

Metu dun, metuun duta =s «leleli, 
-löitsen. 

Met&s äksen «^ metsää. 

Meubaan = m^yyhäin. 

Meuniun rota I. -rastan aa l. -rtieleB Digitized by Google Mie 

lla V. laxma, tafo. -ro «ea «. Utm, 

föriricring. 

Bli in pr««. f ff er enflaftt). !afu4 tDotiltgen 
met pur/. kd, mikä, jren. miukä l^milfeit, 
l^mab? mikä siellä mikä ldäU& i. mikä 
missdkiii ben eua l^Sr beu oubra ber, 
mitäs «</r. af miiä sinä, mitasta = 
mitäs, mihin I)U)ai;t^i!in , mistä l^tvar^ 
ifnln, missä ftwarc|l, miksi t;n)arf6re, 
miten l mitmkä ()urulebf^, V5 l^toob 
fatt, miltä af ^wem, milti-i fö^a fat* 
iai dtt icfe, minkälainen I. milluinea 
1. millinen 1. mimmoinen t)urtibau, 
mikin ^tvarif, eii^h)ar, ei mikääa i\u 
gfii, ci mitdköän $dr. mitään intit, ci 
ole millään 1. minään lx\)t ftcj t(f^ 
om. -ikäli af/r. fifiviba. -illoin «'/d. 
när? mitä milloiuki 1. milloin sitä 
milloin tätä &i\ itt &ix ouuat. -illoi- 
Dcn isen n. ndr {Teeiibe; r;\t)ttfeu iibd. 
-inne adp. ()n)art^äu? -ilätöin Itömän 
«. cbtiglig. cffi^lii). -itätlömy^s yyden 
«. obugliij^et, c{!i(!ti3()ct. -itäiiömäsli 
«if9. obitgiigt. -ittyiuen isen 1. -itys 
ykscn 1. -ittymä äii a. f)urubau.-ilyys 
yyden t. tjurubaii^et, ei niin mityyitä 
icte bct ti ngafte. 

Miehaan ata v. xoäSmi, flcja. 

Mies miehen «. ma\\, Uxi, miehitse I. 
miuiiitcn Uugdntfb män, man for 
simn, miehenpuoli maufcn, tulla mie- 
hissä Unmxa manflarfa, mieskunta eti 
ivnt)p of mm, mieskuntainen maubar, 
mieskuti fcrening af mä», mieikuitla 
onfeeitbe tilt )}erfi}ueii, miespolvi mand^ 
^Ibet:. -Iiinen 1. -hunen 1. -hukainen 
isen 1. -hut uen dim, nug mau, liteit 
mau, l^ugUiig. -buus uuden ». maiibom. 
-hinen isen «. mauj^avf, gift. -hckäs 
L ^hikäs kkään 1. -hukas kkaan ^. 
difttoureit, manbar, maulig. *heyä än 
.«. iiiauflarf, fdcf. -hevyjs yyden #. 
manflarf ()et, fäd^eit. -hevästi ad», manf 
flatft, fdift. -hellinen isen «. fom 
^arman, glft. -hctöin ttömän*. titan 
man. -hettöuiyys yyden «. mandbrifl. 
-faelä än «. manfi^em. -huisa an 1. 
'huilinen isen «. maulig, man(;aftig. 
«-hollisuus uuden «. mau(;aftig^^t.-hul- 
JUsesti md», mau^aftigt. -liusta a^ #. 
.lifmei p& llShix, b4t af frot^peo. -hus- Mie 227 telen Ua •• Br5fla flg. «»himyf ykt«a 
#. fo(fi(|!eH ^^. -histyn 1. -hestyn 
idr. miestyn yä «. W man, BU ma»« 
lig. -hitäu tiää «. bemamia, otbua 
ntan för man, miehittäin man för 
mau. -iestäti ä& 1. -iestelen Hä f« 
Qöra meb mautraft. -iestyiän ttää L 
-iessutan ttaa 1, -iessyiän ttää 9. 
befofiva. 

INliohka an «. fä(f).^ö(0. 

Miekka kan ». fu}ärb, miekkaruoho 1. 
kurjen miekka 1. yuoben m. (irst 
pseuJacorus), -anen sen dim. Ittet fivdrb, 
olla miekkasilia fanipa meb fmärb, 
miekkasilla olo ftvärb^famp. -kallinen 
isen o. fiuärbförfebb. -katoin ttoman 
«. fivätb fafiiaube. -kattomuus uuden 
«. fmdrbdbriil. -kkailcn lla 9, fiUta 
meb fiotirb. -kaUdan htaa r. fliutar 
ftörta. 

Mickkoinen isen a. Ii)(f (ig, föd, #. Brober. 

Mieli Ien s, ()i1g, fluue, lujt, xotit, panna 
mieleens>l lägga V^ miuuet, pidä mie- 
lessäs ^af i dUxnU, f cm il)dg, ei ole 
mieltä l^ar ej ivett, mieleni tekee iag 
^ar luf), noutaa mieltä göra tilt tDU« 
je^, mielinoude göraubet tlK toilit^, 
n)i((farig()et, on hyvällä mielellä 1. 
hy\in mielin dr ta>iO (\obt I^^uue, mie- 
lelläQsä gerua, mielellämmia l^albre, 
ylenmielin cg etua, mieltä myöden, 
1. mielin määrin 1. mielen perästä 
efter bef^og, on mielissänsä ar förucjb, 
pithoittaa mielen gcta i\ii\)ätf sillä 
mielellä i beu afjtgt, meb bet finuetag, 
puhua mielin kielin tata tn iiii laQjf, 
fmt(fra, mieliltä mielin meb fiit, ulpps 
filtligeu, mieliala »dr. mielala bet fcm 
ligger pj fluuet, upptar B^geit, fimit^t 
tövelfe, bef^mmer, -arvio gobti;cflig 
uppjfattuiug, -hyvä nöie, be{)og, -paha 
illil)(f t^et, -johde ^ugffott, infall, -juok- 
su laufegdug, ibeivlng, -karvaus gtfi' 
melfe, -kauppa frimiffigt f cp, -pito 
l^rfe, -puoli tubbab jtiU fina flnnen, 
tvanfinnig, -suosio guujl, toälbe^qg, 
fäguab, -teko tujl, läugtau, -tekoincn 
1. -tehloinen cmtt)äi, iDpeu, -valta 
gobt^tfe, fietf^tv^tb, -valtainen gob^^cj* 
iigf fietfiJlvdtbIg, -valtaisuus ^id^mäU 
löig^tt, -»laltaif esti fjelf^UJiStbigt, -leili- Digitized by Google ^28 Mie Den ifcn «.' forjldntig; Hcf, ttjiCfig, 
föriiöifam. -lellisyys yyden *. föcftdn* 
bt^^et, f (of^(t. -lellisesti ai», förfidiu 
ti^t, tictt, gerna. -leineo I. -luinen 
isen i. -»luisa an 1. -llas aan 1. -lus iiun 
1. -lu on l. -iityinen isen a. Bel^aglig, 
guuflig, btrebiciUig. -leisyys yyden I. 
-Inisuus uuiien f. guuflig^et, berebs; 
ttiKtg^et. -ieisesli 1. -luisesti 1. -iai- 
sasli adv. ^itna, bereblDtUigt. -levfl fto 
m. taufebigev, tdnfaube. -levyp yyden 
#. förp5nb, tt)ett. -levasti cd»' för|i<Sn« 
bigt. 4Qka8 kkaan a. eftet flnne, liift, 
Be^aglig, ncifam. -lukkaasti aip. Be* 
^ögligt, gcrtiQ. -linen isen o. firniob, 
^nnig, ke?idmieiinen (dttfinmg, heik- 
komielinen fitagjinnt, pitkämielinen 
(dngmobig, iteemielinen enraid. -lisyys 
yyden t. ftnnt^et, heikkomielisyys fn}ag« 
iiiint^ei. -lisesli cdp, jlnnt, Suiugt, 
ylimielisesii öftDetmobigt. -letoin ttö- 
mdn 0. oföruuftig, fdftmnig, o{!älig, 
tantin, -lettömyys yyden #. fdfunnig* 
^et tanflo^^et. -lettömSsti adv. cfcr« 
niiftigt, tanflöfi. -Iin ia v. Yoaxa Rn* 
nob, i)a (ujl, erna, tj^da om. -litftn 
ttftö i. -littelen telU I. -lislän äd 1. 
-liatden llfi v. gifn>a i flnnet, gctra 
gimfiig, onffo, erna, mielislelein fiäHa 
$g iu. -listys yksen ». Icdelfe. -listyn 
ya 9. famtJ)ifa, l^a bc^og för. -lian 
Itaa V. tänfa t^J, beftnna, göta ben»!^ 
gen. -Uyn Itya 9. bli »i(Ug, guiiftig; 
fatta i\)dt, fomttjcfa. -llytän ttaa i. 
-lislytan (täa v. göra belodgen, Iccfa. 
-Uylys yksen f. Icdflfe. -Uyttelen telia 
r. gcra fmdumgom betvögen, iitta. 
-Ilyke kkeeii #. fornöjelfe, föttujlelfe. 
-lustan aa 1. -lustclen lla 1. -lystan 
aa = mielian, miellytän. 
Miemo on. a. tDaumäfttg. -os oksen t. 
iratimäftigt tiHfidnb, on miemoksissa 
ör bomnar. 
Miero on s. fotfen, biftrift, attntogf, 
kayda microa 1. mieroila tigg^, mie- 
ron kävia I. miernnkierto ttggare, 
mieromies arrenbator af fodfen (. bi« 
ftxitt, för mmi för ett biftrift, joutua 
mieron tielle fomma tiU tigganlaf; 
n>en. -olainon isen s, förfantUng^bo, 
[tiggdre. -oilcn lla 9, gi fring forfen, Mie 

•ilgga. -oon uta #. fomma HU tiggar^ 
flafiren, nöbgaö tigga. 

Mieru un #. ^ai nteuiiiffa, fom inudjl» 
lar ftg, fmi^rare. 

Mies fe miehe. 

Mietin ttia ». eftertänfa, beflnna, xtfth 
tcra. -le tteeo #, eftertanfe, rejlerion, 
piaiu -tintö nuan «. eftertaufe, öf< 
toerUggning, bt^fudfion. -ttielen Ual. 
-tiskelen 1. -tikselen lla 9, beftnna 
fortfaraube, grubbla. 

Mieto don «. Unbrig, froag, oubfoHen. 
-onen sen dim, liubrtg, Mib. -dotaii 
ttaa 9, Unbra, förfioaga. 

Mielto ton = mieto. 

Mikkeli in «. mä)ati, <B:i ^^id^el. 

Mika ff mi. 

Millainen, -Iloin, -Iloinen fe mi. 

Milma = minua. 

Mimmoinen fe mi. 

Miuaan nata v. förtenna. -nans uksen 
t. förteimiug (tinaan). 

Miniä an «. feu^utlrii, ftodrbotter. 

Miokka kan «. tDattenbtuba (gelium). 

Minne fe mi. 

Minna an =s miniä. 

Minno on = miniä. 

Minttu tun «. m^nta, kissanm. fattm^nta 
(nepeta cataria), kaenm. ^armb^to, ^ar^ 
ttmjan (calamintha ncinot), maamint- 
(u göfblomma {rerouiea ehamoedrpt), 
rantam. flcört {iyeoputeuropteus^. -ui- 
nen ison o. futt of m^uta. j 

Minä nun pron. jag. p/. me xoL -nui- j 
nen isen a. för mtg paglig. 

Mirri in *. fatt, fmagbriÄa. 

Miten fe mi. 

Mitta tan «. m^tt, mittapuu 1. -riuku m&U 
fidiig, mitlapuikko niätfitcfa. -ainen 
isen a. l^t. mdtt, kyynärän mittainen 
aln^tiltig -ava an a. Ivingflrdcft. -aTuus 
uuden ». I5ngftra(ft^et. -avasti adi, 
Mngflrädft. -ttaan tata «. mdta. -aaja 
an s. mdtare. -aus uksen «. motnini^. 
-ari in t. mdtare, maamittari (aubt« 
mdtare. -aelen «</r. -ailen I. -tielcn 
telia 9, m&ta fortfaranbe. -ttelö ön 
«. mdtning, miekan mittelö ftodvbind^ 
ning, enmig. >tielia an «. mdtarr, mie- 
kan mittclia eunoigdfdmue. -ton ttoa «. . 
mdta t port. -autan itaa v. IJta mitä. Digitized by Google Mit Mol 229 Miltomari J. oiillumari t. tntbfommartad. 
Mitlyioen fe oiL 
Mittyys fe mi. 
Mitys Uyen = mittyiuen. 
Mitätöin, -ttöm^yt, »ttömAsti fe mi. 
Moihkati = moiKkari. 
Moitika kan f. (fog^^l^bba, ftoärb (miekka). 
Moiliaiaea 1. *linen isen t. moxot, tdiig 
toftva. 

Moina an (= moinen), meunA moinaan 
biiga fcm fdban. 

Hf öinen isen «. (ife, mafe, en fiban, 
bugtig, en ole konsaan mointa nfihnyt 
jaa ^ar allbrifl fett mofett (beg life), 
katrta mointa kaunihimpi biiBbeU ffc^ 
nore, Toi moinen mies ad \)roUUn 
farl! toiTot kuin mointaki hyvaa bu 
tvöntat nigot bättre tiii cd^ meb, moi- 
nen morsian bugUg Brub, ntefl i ff. 
«emmoinen (sen moinen) f Jban, kum- 
moinen (kua moinen) Rumban, -nnan 
ntaa v. ^I^xa ixt, forma, geflaUa (möi- 
aen). 

Moisio on t. tugdrbab obling i ffcgen, 
n^dfer, n^B^gge, ^errgirb. -sikki kin 
». ^errgjrb^fgare, l^erreman. 

Moiskahdan htaa •. fiatfd^a. 

Jtfoitin ttia v. flanbra, tabla, UHa, xu 
ta. -ite tieen *. Kanber» tabel. -ittia 
an f. tablate, \)ädiaxt. >ilo8 oksen «. 
tabel, tabe(n)ärbt (Tid. -iiteetoin tlo- 
man «. flanberfrt. -ttiTainen isen «. 
fkiibraube, fianberfjuf. »tiiTaisuus uu- 
df^n «. flanberfjufa. -tiskelen lia «. 
ftanbra fmiStt. 

Moiahdan btaa o. fmdKa boft, fPalla, 
bana tifC. "jahdus idr, -jaus uksen #. 
boft ffan. -ju un 9. bdti, olDäfenbe. 
-juun juta •. bdua, britmmo. -jautan 
(taa V. dflabfomma bdn, bdnga tilL 
>jakka kan «. BuIIer, oiodfenbe. 

Mojolan ttaa v. toäxU. -tus uksen t. 
todxt 

Ifokka kan 1. -kko kon f. ndgot ntfld^ 
eiibe, istuu mokolla huulin fitter o(^ 
«d^ ^dnger Idp)). -kotan ttna r. voara 
nt^denbe, istuu mokottaa fitter raf. 

Blokoma an prom. Un, bet, fdbau, fd^ 
ban ber, utmdtft, fortrdfflig (näHan 
adtib irouifFt), sen mokoma beg life, 
fdba», kaiken mokomin f6r ad be(, niitA mokomia hftn teki ^u>ab fi^t fitXf 
totxf gforbe ^an, mene mokoma gd 
bin {IptigeC, virka mokomampi ^cg 
h^idf mokompana morsiaiia fdfem en 
WUiQ bnib. 

Moleropi mman, pl. molemmat bdba, 
molemmin puolin d bdba fibor, teh- 
dä molemmin göra bdba tillfaniman. 

Molitan tlaa 1. -lotan ttaa 1. -Iin ia 1. 
-lisen sta «. tnumta. -lahdan htaa «'. 
I^afltgt mumta tiU. -laus uksen t. 
muminel, fort. -loksun ua ». mumla, 
Brumma, tabla. 

Moljotan ttaa = molitan. 

Molli in ». matftf! {tUunu ihnis)^ fotg. 

Mollotti (in = molempL 

Monakka kan «. I^at 

Monakko kon ». tnunf. 

Moni nen «. mdngeti, monenkanainen 
mdngfdrgab, monenlainen, monenkal- 
täinen mdnga^anba, monenkertaini*n 
mdngfallbig, monin kerroin 1. monta 
kertaa mdnga gdnger. -nasti 1. -nesti 
mdv, mdnga gdnger, cfta. -*inainen I. 
-ituinen isen o. ntdngfaUbtg, mdnga« 
(aiiba, monta monituista kertaa mdn? 
ga mdnga gdnger. -inaisuus 1. -ituisuut 
uuden f. mdngfanbig()et. -inaisesti 1. 
-ituisesti, ud9, mdngfallbtgt. -ikahta 
1. -iahta han 1. -ias aan, «. ndgon 
Ondef.), dtjfiflig. -iaasti flj». en gdng. 
-iaa aan t. mdngftbig flgur, mener 
moniaalle gdr dt mdnga ff&H, nAkyy 
moniaalla f9ned pd flera ifyi\£, tule-* 
yat moniaalta te fcmma frdn ftcra ^dU. 
-nes ennen a. mdngte, kuinka mo- 
nes ^iDilfen i orbningen. -ikko kon 
«. f[erta(, )}turalt0 numerus, -itanttaa 
1. -ittelen telia p. bela t f)o)pax afflts 
ra, monittain 1. monitellen fEera i fens 
ber. -istan aa 1. -istelen 11a v. upp* 
xtpa, mdngbnbb(a, muUtpltcera. 

Mongun nkua 1. -ngilan ttaa r. enträ« 
get begdta, tjuta (mangun). 

Monjas 1. -jat 1. -jaa aan = monias. 
-jaasti = moniaasti. 

Monkki kin «. trut, pisti monkkiinta 
flocf t trnten ,pä flg, &t n)}p. 

Monna an ». gammat frn, matrona. - 

Monni in «. mat (tiiurvi gltMi$), 

Monnin ntia = moitin. Digitized by Google 430 Mdn Mtih Montoinen isen #. unbetjotUfit fdngeffe. 

Moona an r= muona. 

Morakka kan t. flamm (seipi). 

Mora an (nioro), morajaori palflernacfa. 

Morisen sta v. nunnia, morra. -rina an 
M, munimel, movranbe. -rabdan htaa 
t. mcrra Ijaftiijt. -rahlelen luletla o. 
ttiorra fcvtfaraube, ummla i\{{ fiera 

Morkkaan kala ». nct>fdtta; tabfct, fPi?m^ 
ta. -aus uksen #. fTijrnfuiiiö, tabcl. 

Moro on *. Ic^, förtoittrob, murfen, mo- 
rpklvi = rapaklvi. 

Morsian amen t, btub. -ios uden *. 
bnibftdiib, morsiusvaattect fcnibfläber, 
raorsiuslahjabrubgdfiva, I;enigift. -sio 
on #. Bcub. 

Morski in #. mutfta {morchella eseulmta). 

Moska an t. inifci^maf^, xbta, ittöljci. 
, «-kaan kata r. (joptöra, föfa tiflfaiti^ 
ttwtt. -kemian nlaa •. f)o)pvbt(i, ^Iftb^ 
bta. -kali in t. fmutjig memiiffa. 

Mesknri in ». !(ubba. 

Mossaan sata v. Ijopföfa, ft)ga. 

Mosuim sula »* muinfa, U\a orebigt. 

Moiiho cen 1. -hi hen 9. fi^u^tl. 

Mouhia an ». U^, mbv, lii(fer. -hous 
udcn f. hätx^tt. -asli ad», U% liiätxt 

Mouhu un £= mouhc. 

Moukari in t. ffögga* -roitsea ta v. ar^ 
Beta meb flag<»a. 

Moukka kan, -kkaan kata =& moukari, 
moukaroiiscn. 

Moukki km $, foriunj&t^beg iiU ati U^ 
reba f!inn, Ma (rapa). 

Moukku kun t. {tftarnt, rcmt^t^Ifft (mauk- 
kti). 

Mottkutan ttaa =: möykytSn. 

Monri in t. iittii toarelfe. -iäinen isen 
•. en inffft. 

Mouru un, -rin ia, -ruuoTi^i -nilaa 
ttaa == mauru in. ff. 

Mna = minua (tf minfi. 

Mualle, mualta fe muu. 

Mudatse ado. fetbom. 

Mue cen = muihe. 

Muha an n. U9, liicfet, 9. Bfanbning, sa- 
ihan muha f<!gf)>Sn; jflSmuha i^forja, 
muhamaa fävrjotb. -hia an a, loi, 
Uäit. -hajan I. -haan hata 1. -iiiseii 
sta r. ^ofa, mvfft* "-be eea 1. -hi iiea m. iii. -heva an a. 16^, fef. -hehdiiii 

htia P, Voaxa to$, m^fa. -out uksen 

*. mJ;^iung, fnu!(eenbe. *-ho o» o. Ui, 

mvfaube, fm^teenbe. -honen sen dim. 

loi, nU)fanbe, fovncjb. -hoilen Ka I. 

-hntan t(aa 1. -hottolen telia p. rnDfa, 

fniÄle. -hu un #. löfa ting, jäämuhn 

idforja. -ahdan htaa r. mi}fa tili i)aif 

ti^t. -ahtelen hdella r. nii)fa (fafiigt 

b<S c(ä^ b5, fafta fmSteenbc Btirfar.- 
Muiiju un, muhjuinen isen = muha, 

muhia. 
Muhka an i, fncl, rcml^^tfa (maukku). 
Muhkia on «. f^ffig, nniHig, ))riSftig, 

-keus uden ». fvflig^ft, ^jrdftig^et. 

-asti oih, )rräftigt. ^^eilcn Iit *. 

"bvb^ci flg. 
Mulikura an :=^ muhka. 
Muid .... fe muit .... 
Miiihari in 2= muihkari. 
Muihe een 9, orntgift, tiktu 
Muihaelen Ha r= muihkaeten. 
Muihkaelen ila v. irriba x^S. txc^}ptn, 

fldnga fig. gS l^ögfdrbig, toaxa tvnni* 

}pi\\, bavjf. -kari in *. ^ogfdlbig, bot^ 

meniiifFa. 
Muihutteien telia =£ muihkaelen. 
Muija an t. gtimmo, gamuiol qn^imui. 

-jittelen telia r. fafdi tili muij[a. 
Muikailen Ha = muihkaelen. 
Muikale een t. IJugt flauft fi^tfe. 
Muikava an a, fn.>diiganbe, fft^ubanbe» 
Muikera an b, motfcjiibaube. 
Muikia an <t. fi^rUg, amper. -keus ad«n 

f. flKltgfjft -asti adv. [Drtigt om^jert. 

-ikcnen 1. -ikeen kola I. mujeia 1. 

-koon jota r. göra fiir, l>U fur, fnuba. 

i^kistuD ua r. bli ft^rtig, ^dngci lal)}?. 

•aikaisen sta r. gpra fi;vllg, dflabfom? 

ma fmärta; -kistan aa 1. -kistelen 11a 

9, irrlba \>i\ mumieu (fiSfom af fur t. 

amt>er fmaf); gcra mixxttp gU>, (dtfft 

ft>ara emet. 
Mulkkaan kata =mtiisk«an cil^ tnujol^. 
Muikkari in = muihkari. 
Muikku kun t. muifa (coregonu9 albuld), 
Muikottelen telta, -^kiitt^len telU = 

muihkaelen. 
]\lui*un ikua := muihkaelen. 
Muikula an 1. »-lainen isen a. tolvftl, 

Ung o(| ntnb, ep. föt crn, i^^g l^otntif . Digitized by Google Hui 

Maila an t. ttoäl 

Mutme een =c muihe. 

Muina an «. forbomtit, mainoin fotbom. 
-naioeo 1. >noinen 1. <^nallinen xsen 
«• fotbom toatanbe, muinaisaika for« 
bomtib. -aisuus uuden t. forntib. 

Muinen mdp, fotbom, eonen inuin«n i 
forbcmtib. 

Muiska an >. fmotf, fma^anbe l\)i, a» 
relbrobertng p& qxoimioxi ffiottdrmar. 
-kaan kata v. findda ett f»p. -kaelen 
1. -kelcn 11a p, fm(S(!a !9fAV. -kaien 
Bta 9. finätfa en l^ajlig fl;f . -kaus uk- 
sen f. ^ajlig fmädPaube f^fj. -ku un 
#. fmarf, !d|. -kutan ttaa ». fmarfa. 
-kutlelen telia v. fma(fa fotifaranbe. 

Maistan aa v. nuunod, muistellava mim 
nt^toM. -«to on 1. --ti ia f. minne; 
muistopatsas minne^tt)dtb, muistoruoho 
(a<fttmjau (%mM MerpyHum), -toinen 
isen a. \jt minne, hyrflmuistoinen meb 
gobt minne, ylimuistoinen fom mau 
«i mtx iMinned, mbcfet oammal *tava 
an 1. •^tarainen isen «. minne^gcb. 
-tamatoin ttoman a. minue#(ö6. -tamat- 
tomuus uuden t. miuned(^()et. -telen 
Ha •. eriura flg, braaa tiU minmtf. 
-telo on f. erinring. -lia an t. eritin 
tare. -teliainen isen pU ««set (^ifivor 
tvib Begrafiii: 9. ^telma tn ». etrinting, 
minne nf tigt. -tun ua t, {omma i 
^iaxxlt, faffft i minnet. -tutan tiaa •. 
|>ämtnna, erinro. -tulus uksen t. ))d^ 
«liniielfe, eirinrau. -tuttelen telia «. ^iS« 
minua ofta. 

Muidin itiä 9. f aro, fdtba0. 

Muittera «n 1. -terä an «. )>t^Mi0, 
)>rdftlg. 

Muja an t. (6d jorb. 

Mujakka kan a. ie0 (muja), ndgctf^r^ 
lig, •. tumt tUCf f^rtig beg (muikia). 

Muje een «. löÄ, Inrfer (muja) #. otm* 
gift, ettcv (murhe), fpfirpa, f»;rlia^|et 
(muikia), fmäflff, fifEljngei (muikku). 

Mujotan ttaa v. gova fur, l^dnga läpp 
(jBuikia), ftodnga jlg. 

Muju un f. Xbt jorb (mnha, muja), 
gtnia, fanb, fEar)) todi^a, ormgift, ti* 
Ux (muille), «uinen laen c jlemg, Muj 231 Mujunen i klefdtlel: mojosem mntit»^ 
seni =3 minun muotoseni. 

Mujustelen lla me muibkaelen. 

Muka uan t. näreet, Uf(;et, eulig^et, f^^ 
fom, prt, uär, ^o«, jemte, fantdufa, 
nertiligen, mukamies fcljeflagare, on 
muassa dr meb, l^od, sen mukaan t 
entigftet bermeb, mielen muka öf»er* 
eud^dmmelfe meb i\)dii, 00 muka 
olevinaan (dtfar fautdufa n>ata ndgot, 
niin muka sanottiin fd uentUgen fa« 
bed, menn& mukiin göra ti(C xo\\[ti, 
ap[ora efter öujfau. -ainen isen a, öf« 
koeren^fldmmaube, enlig meb, ^ag% 
mielen mukainen enlig meb it^ätU 
•«•aisuus uuden t. 6fu)erendf)dmmelfe, 
eul(gr;et, )70^(ig^et. -aisesti adv, {^vnnp* 
ligt, pafiigt. -a?a an a. Becftudm, 
ldm))Ug, mukaya tuuli mebtoinb. -aTuus 
uaden^ t. Idmpltg^et, antvdnbBatl^et. 
-ayasti «dv. bequ^dntt, ))a^(igt. -ama 
an 1. -koma an a. (mokoma) enlig, 
mebgiftoanbe, anfeulig, mukama mäki 
Braut bade, mukama mies anfenlig 
maxx, «amatoin ttoman a. oanfenlig. 
-ukaan ata v. fovma, gejlalta efter ngt, 
imiterOr pc^i^» -kaarna an t. imitoi 
tion, efterbilbning. -kaeleo »ir. «^kailen 
lla 9. efterbilba fmdningcm. -kaelma 
an f. efterbilbning, imitatii^n. -kaisen 
«ta V. efterbilba en gdng- -kajhdan 
htaa 9« ^ajltgt efterbilba, fdga l^afligt 
efter, ftoara ^afligt, mudPa. -kaunuta 
i. -kaannun ntua 1. -kaudan utua 9. 
Bilba Pg, foga f!g efter «gt, eftergif^ 
toa, Idmva ^g titl. -kinen ise^ a. tiU 
tDiljed göranbe* 

Mukelian itaa «. b)^!a, l^emtigen unban* 
braga f!g. -llun Itua «. b^fa l^afligt, 
forftoinna ))Iöt«ligt. 

Mukeroitan ttaa 9. miimfs. 

Mukisen sta 9. mnmla. 

Mukitan ttaa 9. fld, bulta, tufa cm. 

Mukkiloin ida 9. fafla, bnlta, tu^o. 

Mukonen sen = mukainen. 

Muksu un == maukku. 

Muksahdan htaa v. bim)9a ueb, falla 
meb bdn, fnuffa. -saus uksen «. bd« 
naabe faä l ftöt, fnuff. -sautan ttaa 
9. tdta Ixvxpa neb, dflabfomma ett 
bdnanbe Ijub, fnufa. Digitized by Google 232 Muk Mukula an «. ftiö(, lapsi mukula bartt« 
Uävp, Diukniakin fiapperflen , mukn- 
tajuuri blobrot {tormentUla ereela), mu- 
kulamatara fmörbUmma {taraxaeumof- 
fieinnie). -loiUen ta 9. Kappa pä, bulta. 

Mokiiliainen i^en «. »af (a. 

Mukura an = mukula, -roiisen ta v. 
göra hxbiax, bulta, l^ugga. 

Makuutan itaa o. tugga fcm l^aren. 

Mulahdaa h(aa 1. -htelen hdelia 1. -lai- 
Ien lla «. ptaffanbe tpfa, fimma uii^ 
ber tpattnet. 

Muli in = mulipfld ^cxnXH. 

Mulistan aa 9. U}a(tra, toriba, ruKa. 
-tun ua r. loäUrad, toriba^, bli u>rr^ 
fig. -tus uksen $, tvdltring, cm^u>ö(f; 

Muljakka kan = nuljakka. 

Muljuun juta v. n)äuba upp e6) neb, 
fafla öfw«r önba,- nebftörta. -jailenlla 
V. tvänba fmdntngom upp 06) neb. 
-^jahdan htaa v. nebjlörta f;aflti)t, faUa 
öfmer änba. «jautan ttaa 0. toänba l^a^ 
iltgt upp o(!^ neb, rnfla l^ajligt om« 
frin{). -jotan ttaa I. -jottelen telia 9. 
nebfiörta efter ^xoaxi annat, remna, 
fe meb ntjldenbe ögon, gto. -jeeen #. 
omfafining, omjiörtning. -ju un = 
mulko. . 

Mulkkaan kata 0. fafta om l^toart an^ 
nat, tt)4nba upp 0^ neb, förtrriba, 
rubba. -kkaus uksen 1. -l&ka kan 1. 
-ke kkeen ». fömrtbning, rubbning, 
cm^toälfning. -kkaelen «</r. -kkailen 
Ua 9. ftt)5ttiugom cm^wd(fwa, ff afa om 
l^toart annat, -kkaun ula v. bli om^ 
faflab, tubbad, cm^toä(fu>a0. 

Mulko on 9. ntenniffa nteb utfldenbe h 
gon = mulkosilmd. -öinen isen o. 
fom l^ar utildenbe ögon. -koilen 1. 
-kailen Ua 9. fe meb utflSenbe cgon^ 
toriba ögonen, gto. 

Mulkku kun #. tefli!e(iMing, pl. -kut te; 
fliflat, suoli- I. kohjomulkku brdcf, 
majavan m. bäftDergäU, maan I. maa- 
hisen m. bof{|) {Iffcoperthn hovitta), 
-heiuä nSlbbncr (thla9pi bur9a pa»to^ 
rit\ -silmä = mulkosilmä, -kutan 
f taa r. faflreia, jnulkutettu faflterab 
l fcrfebb meb teftiflar. 

Mulleroioen isen «. ]^cpU)dUrab, upp? Mul 

flaplab, ^opraffab. -roitten tal.-roi' 
tan ttaa 1. -rmoitan ttaa *. toältcA 
il^op, ^opflapk. 

Mulli in 1. -inen isen 1. -ikka kan L 
-ikas kkaan 1. -ilukka kan «. uuguöt, 
flut, fig. en fufhiinreu nienntffa fom ef 
fan Idfa, mullivarsa dr^gammal fdtt 
(multa). 

Mullistan aa v. omfafla. om^n>ä(fnMk, om* 
^bti(x. -telen lia o. f;m^U)älfu)a fort* 
faraube. rtus uksen *. om^rodlfning. 
-tu» ua 9. om^ivalfma^, omflöttatf. 
-Ilinmallin ud», Juliet om buUer, om 
]^n>artannat. -llahdan htaa o. I^afligt 
omf^todlfmad, falla öfnjerdnba. -Uah- 
dus 9ir. -llaus uksen «. ^a^ig om^ 
flörtuing, jiöt. 

Muiio ou «. larörtng, foted. -onen seo 
dim. forelf. 

MuUoon liota, -ostan aa, -ostelen Ua 
= mullistan, muUistelen. 

Muloksun ua = moloksun. 

Multa Uan «. mutt, mptta, multaseinii 
jortujaK, -pääsky (iranbftoala (*•>««- 
do riparia), -ainen isen a. af muU, 
muUrif. -ava an o. mullrif, m\iU* 
fiarf. -Itaan liata l. -Uitan ttaa v. 
mbtla, Ui&äa meb mud. -Uin Itia 9. 
nppfajla mnK, rena frdn muIl. -Itiöin 
omen 9, plogbill. -Ituri in t. plcg$ 
fjöt, mnUföfa. -Itimus uksen *. niulU 
bdiif. -llos oksen «. mnnfamting, &f 
feru i nppluifrabt tiUildnb. -Uikko 
kon 9. muni)ög. -tiain amen f. fom 
uppfaftar mull frdn bifen, bifedveufa* 
re, golfn^afe. -llatoin ttoman a. utatt 
mun. -Uattomuus uuden «. muttbrifl. 

Mummu un 9, mormor, gammat gumma. 
-ula an #. mornior6 t farmoi^ ^enu 

Muna an 9. dgg, munan ruska 1. rus- 
kia di^gnla, munan valkia 1. valkoi- 
nen ägg]^\i7ita, kanu on munassa ^onau 
dr dggllinn, silmän muna ögonflen, 
maan muna bofift {lycoperdon hocista). 
Munapirtti SWogenport. -anon sen </»m. 
litet dgg, cgenfieii. -nuainen 1. -nai- 
nen I. -nonen dim. litet dgg, njnre, 

. teftifcl. -nas aksen #. njnte = mu- 
naskuu, -ainen isen a. af dggr dgg^ 
ri!. -nin ia r. tt?drpa, Idgga dgg. -ni- 
tan ttna 1. -nitutau ttaa r. ^a ott Digitized by Google Mun Muo 233 \»&cva, Idta lodrpa. -nukka kan 1. 
-oukkaiDeD isen f. Utti dft^, rounuk- 
kani, munukkaiseni min liUa (fmef^ 
orb). -atoia tiomaa «. utan dgg. -at- 
tomtiiis uuden f. ägf^briit. 

Sfunkki kin #. tnuiif. -ilainen isen a. ^t 
iiiunfpattiet, t. en axi 0uga. 

Munni in f. tum. 

Munnottclea telia v. mumfa, ttigga litrb 
flutna läprar. 

Huod .... fe muot. . . . 

;Muoiu un a.etterfun,t(f!en(niuju^muihe). 

Nuokea an a. (u(!er. 

Muokkaan kata ». up))ntjufa, mofa, mö* 
bofamt htaxMa, brbautli. -kka kan 
a. bearbetab, nätt, bi(tab. -kkaus uk* 
«en f. bearbetniug, nnfirängbt axMt, 
)7rt$. -kkaelen tdr. -kkailen lla «. 
beatBeta fmduiugont, putfa l. pr^ba ffg. 
«kkautan ttaa 0. Idta brreba, Idta Uau 
beta. -kkaroiuen ta «. bereba, htaxMa, 
-kisiunua «• bUbrorbetab, bdmttfab. 

Muolla, mnolu, muoUe = muualla m. 
f[. fe muu. 

Muona an #. fof), flat i tatiftiioUer, muo- 
nalrenki flatbrdng, vanhan muona fpt? 
ning* olla muonalla f)a f^tning. 

Muonen sen = moinen. 

Muori in f. mor, gammat qiDinna. -itan 
ttaa 1. -itlelen telia 9, beudmna tiU 
ntuoti. -iiu8 uksen t. bendmuing tili 
mitort. 

Muoto don f. jitfeetibe, geflalt, fdtt, 
muodoksi för ffen6 {!u(I, ei muotoa- 
Juan t(fe bet ringofle, kaikella muo- 
toa for ott bel, ei millAdo muotoa för 
iiigen be(, ingahmba, niin muodoin pd 
fdbant fdtt, fdlunba, fdlebed, samalla 
muotoa p& famma fdtt, fammaluuba. 
-onen sen 4im, iitfeetibe, geflalt. -öi- 
nen isen it, of utfeenbe, iii. geflaUab, 
isAn muotoinen of fabrentf utfeeube, 
kauniin muotoinen f!öu iiii utfeenbet. 
-oisuus uden f. geflatttiitig, lifbet tiff 
utfeenbet, isAn muotoisuus fabertfli!' 
f}tt. -oisesti adt. Uft. -doUinen isen 
i* -dnllainen isen a. meb iitfeeube, 
iemmelig, ej att förafta^. -doUisuus 
uuden «. mebelmdttig^et, temmelig bng^ 
Itg^et, be^jclpligl^tt. -dotoin tlomau 
«. utau utfccnbe, cformltg, cmdttUg. -^torauot uuden t. ^formlig^. -dpt- 
tomasti »d: oformtigt, öfioermdttau. 
-dolcas kkaan «. toacfer, ndtt.. -dok- 
kaasii ad», toadert, täät -toun uta 9. 
fd utfeenbe, bauatf. -dostan aa ». gifn>a 
utfeenbe, forma, btlba. -dostaja an t. 
biibate, formare, afteduare. -dostama 
an i. afbilbuiiig. -dostelen lla 9. of« 
ttdna, afbilba fmdutngom. -dostunua 
9. fd utfeenbe, geftaUa ftg, foimad. 
-dostuina an t. formation. 

Muotti tin t. gjutfotm» fcrmuldt. 

Mura an f. gru^, gtuftg b)). -ake kkeen 
f. fniula, ^Nt grud. -akka kan a, möt 
(muria). 

Murajan 1. -raan rata 1. -risen sta v. 
morro, fnorra, \HiUxa, brummo, hio» 
ta. -rahdan btaa 1. -rahtelen hdella 
V, morra tfaftigt, puttra tili. -ralidus 
tdr. -raus uksen «. ^afligt niortanbe. 
-ristan aa L -ristelen lia ». dflat^ 
fomma morraube, Idtt brumma. 

Muratti tin «. murgrön. 

Mure een, -ehincn isen, -ehdin htia, 
-ehdun hlua, -ehdutan ttaa, -eksun 
sua, -eksin ia = murhe m. fl. 

Murenen, -reunan fe muria. 

Murha an t. motb, murhamies mörba^ 
te, murhanainen mörberffa, murhapa- 
lo mcrbbranb. -allinen isen a. mor« 
bif!. -aan ata 9, mörba. -aus uksen 
«. mötbuiiig. -aeja an «. mctbore. 

Murhe een #. omfcrg, befnmmer, forg, 
pitäd murhetta ij9 cmforg, on mur- 
heissansa dr bef^mirab^ for^fett, mur- 
hevaatttet forgfldber. -eeliuien isen«. 
bfft)mrab, forgfen, bebröfn^ab. -eelli- 
suus uuden «. forgfenl^et. -eellisestiai/r. 
forgfct. -einen isen 0. bebröfirab. -ee- 
toin tloroan a. obefi^mrab, cbebröftvab^ 
forglö^, t(fe fcrglig. -eettorouus uuden 
§. forgiö^l^et. -eeltomasti •<<«. fotrgiöfl. 
-etin ttiu I. -ehdin htia «. för ja, toa* 
ra be!t)mrab. -eh<lun btua v. be» 
bröfira^ bomno. -eksun ua 1. -ek- 
sin ia ». anfe för frrgUg, betröfmotf. 
-etutan ttaa v. göra forgfen, bebröftra. 

IMurhu un a. ftcrbnfig, lorpnlent. 

Muria an «. mör, brdcfttg,'ldtt frogbar. 
-in ia ». !ro^, itugga. -rikka kan t. 
flctnre btt. -renen reta L -rennnn nlua Digitized by Google 234 Har Mu •. fmn(a#, fro0a<, f^tfioaga^, «ftaga. 
-rennan nlaa 1. -retaa ttaa •. !ro0« 
fa, fmiila, be(a i fmd be(ar. -reonus 
uksen #. föuberfmulniug , frcfninö. 
-rentoja an ». froflare, fmularc. -ren- 
telen nnella r. froga fmdiuugcm. -ru 
an f. hit, {Fdrfit^a, kyifln muruja lap- 
sille (t79<lfmor äi barii. -ruuen sen 
dim, Iiteii bit. -ruinen isen a, i)t. hit, 
fiiH of bitar. -rutan ttaa ». föiibva i 
bitvir. -reno on f. finuta. -renoinen 
isen <//m. iiUxi fmu(a. 

Murisen, -risian fe murajan. 

Murisian (=r mulistan) aa ». todftra, 
muristan kulmia t)9ii!a cgonbrl^nen, 
muristain refl. fe fut o^ tXo&x ut. 
-tun ua 9, mutua (murajan). 

Murjaadun (ua r. fftt;nf(a0, l;o))tri;(fa0. 

Murju un s= murska. 

Murkina an «. frttfofl, mtbbac). -ainen 
isen a. fjt frufofi. -noilsen ta 1. -noin 
ida ».Jrufejlfro. 

Murmatlolen telia •. motra tiU bd cd^ bd. 

Murniu ia 9» furra, btiimma. -istan aa 
«. btumma, pnttra. 

Muro on ». fmula, ro|!, gtdflf (corego' 
nus lavarefut), Qarb^iiarf, fcgelgrd^ 
(tteUarla meJia). -okka kan 1. -okas 
kkaant. fmdfiffjmiufa; «f. k(fer (muria). 

Murolan ttaa, -ttelen telia = muni- 
tan fe muria. 

Murran, -rre, -rrokko, -rros, -mm 
fe murta. 

Murrulan ttaa «. britmma, fncrrd, <fn)t^ 
ba. -rros uksen #. toreflgt, bebr6fwabt 
tiKfldnb. 

Murska an ». frof abt, frliHrabt tittddub, 
lyö nrarskaksi fldr i fvittrot, i fr<i0. 
-aan ata •. froja i fpiltror. -aus 
oksen $. fönberfropntng. •^keleii 1. -kal- 
ien Ua 9, frofla fmduingom i fpifU 
Tor. -ahdan htaa ». fwf«0 l^ftigt, 
gd < »»lotöligt i fptflror. 

Mursu un «. ^matrcf. -uinen isefi a. 
ctf ^tt;o(rog. 

Murran rtaa «. Bnjta, bcja, murtaa pa- 
lasiksi brt^ta i bitar, murti suuta u>reb 
))d mtiniieii. -rre rteen f. brt;tutii(j, 
iö|n<ng, froflanfafl, fcoflbr^tning, mur- 
reraobo =i= yilumolio, kasvojen mur- 
teet av^gt^brag^ kielimurre munart, laadin morre f]ufbom0frie, ilman 1 
re wdbe?toerting. -rto rron #. bt^^tuing, 
brott, ffog of totnbfdnen, murtopau 
totubfdrte. -rrekko 1. -rrikko 1. -rok- 
ko kon f. ffog af )vinbfd((en. '-^tos 
oksen t. brntft tiUfldab, {!cg af toiubs 
fdUen. -rtoinen isen «. fuU meb brott. 
-rrotoin (loman a. utau brott, cbrt^t* 
lig. -rrin rtimen t, mebet att bn^ta 
mcb, brdrfa, nintbrdcfa. -rtaja an «. 
bti)tare. -n olen rrelia 9. br^ta fmd< 
tiingom. -rtelo on f. fcrtfatt br^tning. 
-rtaun uta «. utbr^tad. -rratan ttaa 
•. t^ta br^ta. -rrun rtua 9. ht\)ta fiq, 
hx\)M, murtuu murheesta fro^ad af 
forg. -rtumatoin ttoman «. obrvtlig, 
obrd(f(i(\. -rturoatlomuus uuden t. o* 
brdäli^i^et. -riuvaiucn isen t.brdcfiig» 
fom Idtt br^tf^. -rtuyaisuus uuden 
#. bvd^ttgbet. -rteun uta •. fd mi$« 
fafl. -rtcuUn ttaa 9, Idta fd mipfalL 

Muru, -unen, -utan fe muria. 

Musa an t. groft grua, mosakivi I(a)M 
Verften. 

Musera an t. gtu9. 

Muserran rtaa 9. frcfa, fönberfrcfar 
förfrcpa. »rrus uk#en t. frojning. 
-rtelcn rrrlla •. frofa fmdningom. 
-rrun rtua v. fro§a0, btt fetiberfro<« 
fab. -rluvainen isen a. frogbar. -rtn- 
Taisuus uuden j. ftc§bar^et. -rtumt- 
toin ttoman 0. cfre^bar. -rtumatto- 
muus uuden ». cfrcgbar()et. 

Mosova an «. morf, fn)artoftig« 

Muskula an ». flpcfe, bit, loihtian moa- 
kulat ane()aubiV bitar, fdfom of bcba^ 
ben m. m. ^tvilfa trcUfatlen antt»dtt# 
ber ti([ fina tdfemebel. 

Musta an 0. ftvart, t. fttjdrta, musta 
kflrme finggorm {jeiptf beru»^ ««r.) 
-rastas fottrafl {jiurduM mamfa), -snorta 
ftodrta {^fuligmla futea), -liiro 1. -tiira, 
froort tdnia Otem^ «ff ra), -likka 
fwart ()orffpett (pieu* »«r/^vf), nioi- 
tapfiä öitgbnn (erippk^rum hlifottumi), 
inustapfift apilas bnmtrdpling {trif^U" 
um »padieeum), musta tauti fiDartf jufa, 
mustan rereTA niörftett, brunett, maa- 
tan pintainen ftt>artmuf!ig, musta tciiart 
raciet^ane {Mm^ k^hridu»)^ mustalinta 
f jdortf (MipOm nigm), -taus oodea «. Digitized by Google Milt 

ftvart^et. -asti mdv, fioart. -aintn 1. 
-lokainen isen dim, tidgoi fmort, f»art« 
aftig, kynnen muslukainen {matta 
raiil^u vK naf^lar. -ainainen isen «. 
f»artafti(^. -alainen isen f. 3i9«"«itf. 
-te ren 1. -fos okscn *. fwäi ta. -tu- 
ke kkecn f. fsrart ärnne, färgamne. 
*anenia 1. -telma an ». fU)att fläcf, 
BliSnat». »ti in «. fn^avt ()tmb. -like 
kkrrn 1. -tikki kin «. flvatt fc. -lik- 
ka kan 1. -iikas kkaan m. Mabar. -tio 
on 9. <B\vaxt&. -aan ata r. firärta. 
-ans uksen #. ftvdrtniug. »tun ua 1. 
-tenen tela I. -tetun itua ». bli fwart, 
fivartna. *-tutan tlaa v. fivdrta, haU 
tala. -tus uksen «. flvart fdrg, nins- 
tuslähde fälla meb ietii()ait(g gnttja 
l^toarmeb läber ftvdrtad. -lei ia #. 
B(50dr. 

Muta dan #. b^, äfja, gvinn^. -ainen 
isen a. dfiig. -aun ula v. b(t dfjig, 
grnnitii^. -aannun ntaa ». bU gt^ttjig, 
befiibblciö of öVttja. 

Mutakka kan m. roftvare. 

Mutasen sla v. ^at^igt ffdM, m. mielen 
ftota «dgou. -iden della t. afjfdra 
fafta, u^arfamt. -teloitsen ta r. of^ 
jfdtö fcttfaranbe. 

Muli din «. fldbiiab afreuffiu, (av^mnbb. 

Muiisen sla v. tata fafta, mumla, ntiic^ 
fa. ^ina an t. mummet, ta^el (mö- 
lisen). 

Mulislan aa = muikistan. 

Mutjulan ttaa «. tritta, bvidci. 

Mutka an t. bugt, ftiliigct, fneV*. -ancn 
sen (/jm. titcu bugt. -ainen isen a. 
tugtig, fr^nglig. -aan ata p. iin^ia, 
bcja, fönrdiiba. -aelen 11a », fömditr 
ba, förtpriba., -kin ia r. {tv! biigter, 
tdnt6 t bngter, mulkiten 1. mutkien 
gcncm Bngter, öeuom fv5ugel. -kilan 
ttaa 1. -kiUelen tciia 9. Qcxa bttgttr, 
mulkittain I. mutkitellen bttgttoia, t 
liigter. -kistan aa 1. -kisteiea Ha 9. 
^ova bugtet, {la bugter. -kisius uksen 
f. böjutit0, bitgtutng. -kistun ua v. 
IrcTuA, hn^ici ftg. »kistutun ttaa v. 
Idta bngtft fig, {Id i bitgter. -aun uta 1. 
Hiannun utua ». baja ^g» tvifaof tvdgen. 

Mntsakka kan a, bliby fnftig, oikein ka- 
laa muttakka n^tiq/t |(f todbn. Mat 235 Matto OB 1. -«nett sen «^ niig f^iafjitUf 

brl)blfg qu>inna. 

Mulsoi in «. blilbdr (musta). 

Mulsutan ttaa = mutjulan. 

Multa pri. me n, me« bcriF. 

Mulli Iin f. Tdtt nf mjöl cd^ t^^tfa* 

Mulu dun s. tixii^a {leueheut phtximm) 
= mutukala (tuikiainen). 

Mutuilin ila r. tugga mubcfamt. -ustan 
aa I. -ustelen lia v. tiigga fcm ett 
tanblöt^ bavu. 

Muu uun a. annan, tn annan, muuten 
onncrlebr^, annar(5; yksi muuna kaksi 
dn tn dn txcä, muullainen (muun 
lainen) af annan beffaffen^et. -uutoin 
pri, annard, etjef!, kuinka muutoin 
^>nru cljefl. -uunno prt, annorfldbe^* 
l^dn. -uullnin prt, en onnan gdng. 
-uu Iloin en isen a. ()t. annan tib. -uuan 
amen pron, indef. nifgcu. -uutama an 
1. -uulamaincn isen pr. indef, ndgcn, 
en o6) annan, -uutamasti adv, \\&^onf 
g^ng, forbcm. -uutamisli adv. iblanb, 
lufgvaglngcr. -uukalainen isen f. frem« 
Itng, ntidnning. -uukaloilsen lal. -uu- 
kaloitan tlaa ti. göra fremmanbe. -uu^ 
nainen i$cn a. l^t. annan tib. -uuaan 
9, annan ovi, muualle &t annat \}äH, 
muualla frdn annat l^vfll; muualla an» 
notildbed. -uunnun nlua «. btt en 
annan, fördnbrad, förb^ta^ (raaunnun, 
muutan). 

Muu ja an = muija. 

Muulehdun htua 1. -nurelidua htaa v. 
l^drffua. -Ichdan Llaa 1. -Ickutan tlaa 
w. Idta t^dvffna. 

Muuli in #. muld^na. 

Muunnun nlua ». f^rtota Tdnfefn, bomna. 
-niumus uksen «. bcmning, fdnfto^ 
löö^ft. -nielen nnella v, qu^ijo?, f^a 
qxtai i magen. -nnutan sdr, mautan 
tlaa 9. Uta bonina, gora fduflctcd. 

Mnurainen I. >*ahinen 1. -riainen 1. ^ra* 
liainen isen «. mt)xa, muurahaiskeko 
1. -pesä nii^jlaif. 

Muurain amen 1. -ama an «. ()iotttcii 
=s suomuurama, maamuurain 1. maa- 
muurama dfetbdr, olla mourames- 
sa UHira ^d l^jortron s 1. dfetlit^ 
vUjcfnmg. 

Manraaa rata ». miirft. Hiof ukMn Digitized by Google 236 Muu mtmiing. -ari id L-aaja an $, tnurare. 
-ri ia f. tnur, muuripfiAsky latufn>a(a 
(^kirundp rmiiea), 

Muurebdon hlua •. förlora fänfeln, 
bomtm. 

Muurikki kin «. fouamn. 

Muuroi in f. ^jortton {mo^tt). 

Muutama fe muu. 

Muutan ttaa 9. föränbro, ^öxh^ia, 9\}iia, 
öm\a (muunnun), -ttaja an 9. föröns 
brarc, jlpttarc. -ito tou ». fövdnbring, 
^Ottuing, muuttoaika ^[^ttntngdtib. -toi- 
linen isen a. fluttbar, fördubriug un^ 
betfaflab. -iollisuus uuden t. fl)9ithavi 
]^et. -tollisesti adv, ff^ttbart. -ttoJai- 
nen isen t, emigrant, iitfl^ttare. -tto- 
laisuus uuden t. emigratioiu -tte tteen 
f. ombi)te; cmiDerltug, muuiteen alai- 
nen ontb^te unberFallab. -tleinen isen 
«. föräubertig, fördubring unberfaflab. 
^08 oksen f. ^t^ttiiiug, fotönbriiig, 
tDcrlirig, fordnberligt tilifldnb. -iin tti- 
men t. {I^tttungemebel, ertremitet, muu- 
tinyaaltet bbtedftdbet. -tlelen telia v. 
fmdiiingom fördnbra, ömfa. -tteio on 
«. omduing, ombnte. -tallan iiaa v. 
fotdubra Utet oä) iätt -Itelehdan htaa 
9. fördubra liUi o(i^ l^afl igt, fördabro« 
l ft^ttad blotdiigt. -tun itua 9, för« 
4nbra^ fl^ttad. -tiuvainen isen ». för^ 
dnberlig, omb^tlig. -tluvaisuus uuden 
*. fötduberlig^et. -Ituvaisesti aiv. för* 
duberUgt. -tiumatoin ttoman a. oför* 
dnberlig. -tiumattomuus uuden «. ofor* 
dnberlig^et. -ttunialtomasti adv, oför» 
dnberligen (jfr. muu). 

MuTakas kkaan = mukava. 

Mybin hkia 1. -hyn hkyfi 9, tagla, 
tniimla. -hky hyn «. fiimp, ^ojjgpttring, 
ta^tlf myhiumAhkin om ^tDattannot. 
-hka an 9, ta^ti, salamyhkäfi l^emlis 
gen unber tadfet 

Myhisen std 1. -hfiilen Ufl I. -hoitelen 
tellfl 9. tafla, gcra ta^lanbe. 

Myhkyrä än = mahkura. 

Mykellan fe mykar-ä. 

Mykerrän fe mykfirA. 

MykeTfl An a, fii)7ig. 

Mykky kyn 1. -ylA An 1. -)tA An f. 
fammanruQabt l. ^cbgbtttobt tiOfldub, 
fft^ittptl -yri in #• förbe^nfam, tvfl^ Myk 

Idten meuniflfa. -ylöilAn itAA I. -yrflt^ 
tAn itAA p. fcfa if)op, uppfa^a en 

MykkA kAn a, finm, bumbe. -kAisensiA 
9. forHumnia, tiU^c))pa mmmen. -kia- 
iyn yA v, ttt)drt^flua. 

MykrA An = myyrA 

MykyA fin 1. -yrA An a. fu((tig. -yöi- 
tAn ilAn I. -yröiiAn tiAA 9, göra tnlis 
rig. -yöttelen 1. -yröitielen tellA 0, 
göra fmdutngom fullrig (raykky). 

MykarA fin fanimautuUabt tiK^dub. 
-kdrrAn 1. -kerrAn rtAA 1. -kellan ItAA 
V. ^o|>runa, ffr^nfla, l^opgt^ttta» göra 
fudrig, mttmla. -karrys 1. -kerrys 
ykseu #. l^oprunniug, ^opgt^ttriugr 
mummeL -i(Arryn 1. -kerryn riyA 9, 
Ui fuUrig, ffrpufla«. 

MykAvA An = mukaya. 

Myibyyn hylA ». föfa i^op, 

Myljyn yA = mylyin. 

Myliikköinen isen a. trttib, dggfotmtg 
(lyllyrAinen). 

Myliennöitsen iA 1. -rmöiiAn itAA f. 
-röitAn tiAA 9, föfa om l^^ioartaBuat t 
l^ög, lodUra, cmflörta. 

MyllislAn AA = muUisian. 

Mylly yn #. qtoorn. -llAri in f. mföCna^ 
re. -ytAn tiAA ». mala, Idia gd g<* 
nom qn?arneu. 

Myllyyn ytA 9, ubbtöra (myllistAn). 

MvllAän AtA w. böfa iipp, uppröra, §o>»» 
föfa. -Ays yksen ». iijj^böfniug, röra, 
)t)i((ertDaaa. -AhdAn htAA v. blifma 
l^afligt utfldeube (t. er. ögat)- -llAby- 
ifin ilAA 9, ^obföfa i^nfti^t, göra f^at 
fligt framildenbe. -llAstAn 1. 41ö8lAn 
AA = myllAAn. 

Mylvin iA v. bö(a, tDrdla. -yA An t. hi» 
laxi, turdlare, buf el. -yiuA fin # . tDrdf, 
tiut. 

MylA fin a, trubbigl^t, fföl^et. 

MynA fin 9. tii flag0 fiDamp, MynAmA- 
ki ^ixmo focfen. 

Mynnyn ntyfl = royrryn rtyA. 

Mynnfibdyn btyfi v, bufua, fd mögel. 

Myniii tiu t. m\)\\\, voattenmi^nia (otm- 
ika aquatiea), Johanneksen m. moAx^ 
tiablcb {hyperieuM q9adram§uUir9).'iikkn. 
iAiA 9, m\i\\ia. -itAys yksen «. mpnt* 
niug. -ttAAjA An #. tn^ntare. Digitized by Google Myr 

Myria aa «. fför (muria). 

Myrisen, -rinS fe myraan. 

Myritan ttaa «. breba fram för ait gd(fa. 

Myriainen isen = myra. 

Myrkky kyn ». förgifc, myrkkyputki 1. 
-ruobo otört (eicula tirosa), -sieni 
flu^fioantp {agarieui muicariu»). -yioen 
isen a. giftfufl, förgiftctb. -yisyysyy- 
den 9. giftfuK^et. -kyllinen i$eo a. 
giftig. -kyllisyys yyden *. giftig^et 
-kyllisesti «</». giftigt -ky tao it&a «. 
förgifta. -kylys yksen #. förgiftning. 
-kyltaja fin «. förgiftate. -kislyu 1. 
-kysiyn ya »♦ hii giftblanbab, förgif* 
ta«, iiifupa förgift. -kynnytan ttaa v. 
giftbräufa, förfdtta meb förgift. 

Myrkka kan «. fiant -ksbdya htya o. 
Korfua af flaiif. 

Myrri in #. qn>ibanbe Barn. -rryinenisea 
fl. qiDibanbe, fnarrig, torcfig, biittcr. 
-rrytan ttaa ». qtviba, brumma, fiiar^ 
ro, toara toreflg. -rrylys ykseo t. 
fuarrning, qn)iban. -rrys yksenf. qtvu 
banbe, bntmmanbe tinddnb, magif! ef» 
fla^r myrysmies troHfart, onmyrryk- 
sissa &x i ef)ktij!t tittjldnb. -rrytte- 
len telia v. q\vi\>a I. brnmma fortfa^ 
ranbe. -rryltöja au 1. -rryttelia an t. 
qtribare, brummare, trollfarl 

Myrryo rtya y, taga fJ?ra (bricfa, bl), 
tii förffärab (hflflllyn), bli (ebfen, toxt^ 
fig. -rrasiyn ya v. aiitaga förfffimb 
fmaf, t. tx fdtom för litct faltabt. 

Myrsky yn *. ftorm, -liniu jlormfdgel 
{proeellaria glocialig), -yla &n s. ^l^Xf 
ffom fc(fcn. -yinen isen a, ftormig. 
-yisyys yyden ». fiormtg^et. -yn ya 
1. -yyn yia ». ftorma. -yian ttäa v. 
nppiödda ^Qxm, rafa fdfom ftorm. 

Myrskä dn = murska o^ myrskyinen. 

Myrteyn yia v. löpna. 

Myry yn ». framfiilenbe tittfidnb, niy- 
ryllansa f^fom ittfldenbe. -ytdn tiaa 
I. -ytlelen telia ». Idta fram^d. -ytys 
yksen t. framffjntning. 

Myra an $. ffpmning. 

Myraan 1. -rfljan rdia 1. -risen sta «. 
bcnmmo. -ry yn 1. -rina ant.brum^ 
ttitig. -rö ön #. brummanbe toarelfe. 
-rahdyn htya r. rojla, fuarfa, -ryyii 
yta I. -ryn ya v. btumma, bdna (myry). Mys 231 Myssy yn t. möpa. -ylainen ben <r. 
böranbe tid möfparttet -ynen seo äim. 
liUn möfla. -yinen i8.en a. xii tod 
mögor. -yllinen sen «. meb möfa 
förfebb, ett möfla fnll. -ytöin tlöman 
a. möflötf, ofcrfldnbig. 

Myleyn yia l. -tinnyn ntya p, murfttO, 
bli förffämb (myrryn). 

Mytisen sta v. nttttnla, furra fofta. -kft 
an f. fafta furruing. -iäinen isen t. 
liten mpgga (mutisen). 

MytistSiiaa r. flx\)nlia, rbnfa. -tys yk- 
sen «. jfrDiifUng (mytty). 

Mytkähdan htfla = nytkähdän. 

Mytty tyn *. bplte, paqiDett, myllypoiti 
paqraettpofl, oo mytyssä &x i hpiU. 
-tytaii ttaa r. (dgga t bi^lte. -yri in t. 
fraugelmafore, bpUe. 

Mytyri in = hytyri. 

Mylyyn tyta = myteyn. 

Myiaynnyn ntya = myteyn. 

Mytftstelefj lla = myiytan. 

Myydyn fe myyty. 

Myy mi in t. brubettd gdfma &t ftodtföt^ 
dlbrariia. 

Myyn yyda ».fälja, myytävä fomdrtiU 
fäln, fäljbar. -yynti nnin 1. -yyntö 
nnön #. förfdljning. -yyJÄ an #. fdlja* 
re. -yyskelen 1. -yvskenlelen nnellä 
r. fdlja fmdtt, ittbjuba, UU falt. 
-yyksenlelen nnella v. utbjnta, uU 
prdtigla. -yytaa ttaa ». Idta förfdlja. 
-yymaiöin tlöman a. idt fdljanbe, 
ofdlb.^ 

Myyni in = myymi. 

Myyrä au 1. -ri in 1. ttiuUteab, myyrän 
matas mitnn>abd^ög, -korva muUn>abtf« 
öra, töintergrön {pproia ehioranta), -ri- 
aiaen isen dim, liteii muHtoab, nibra,. 
grdfitgga. -raan rata v. grdfioa fom 
mu Htoab. 

Myysy yn «. not l. ndt utan telnar. 

Myyvyn yykja 1. -yyvin yykia ». BöCa. 
-yykyna an #. Bölttlng. -yykia an #• 
bötare. 

Myydyn yytja v. förflna (ehdyn). 

Myö = Efie. 

Myö n. def. myös (tdr, af myöksi) &f* 
n?en, cd\ä, myöspera bendgen, böjb 
för, myöten I. myöden tdng^meb, t. 
enlig^ft meb, antaa myöden gl^ tfs Digitized by Google 338 My5 ittf miekka miestä ay&dea fmdrbei 
«fter mannen, kfty myöden ^acfram^ 
0jng, myötA iiiiih, itmtt, metfdre, 
iolee mvötä fommer meb, on myötfl 
ix i föl|e, myötävirta, -luuli meb* 
fixbm, tnet)Unttt>, kiy myötäkäiiä I. 
-suikan 1. ^sukaan glv inebföre, Ucs 
Ui, puhuu myötä kielin ta(ar etitiil 
*»ilie«, fmitfcar, myötäkäyrainen m<b^ 
gjng, myötä inyö>iii inet) alit fltt, 
myfttäjierä mebijift, ^«mi^ift, myötä 
paiffiä meb foieu, myöläpäi\äinen fo($ 
ivinb, myötäm»a tnebfcve {luttaube 
mar!, meaec niyösiiii &t efiergifmoii^ 
te. -täinen 1. -läjäiiien ison a. ineb« 
ffnttciube, g^nnfam, ^jofitb, pi. ^set 
itiebgdfwa, tjemgift. «-iäisyys yyden #. 
ffiittniug, förlig^ct. •täisesti ado, för* 
iigeti, ö^mifamt, eftet cuj!au. -dyn lyö L 
-nnyn ntyä r, eftergifma, foga fig ef# 
Uv, gd iu ))ä, fiDtgta. ^ntvväinen isen 
a. eftergifroaube, ntebgördg. -ntyräi- 
•yys yyden #. mebgörligf)ct. -ntyTäi* 
sesli aJ». tnebgörligt. -ntymälöin Itör- 
mSn 0. cmebgörlig. -nlymältömy^s yy- 
den f. omebgörlig^et. -ntymötiöniäiti 
md0, emebgörtiv^eu. -nnSn nlää o. meb^ 
^iftöa. -tään dalä r. §5lla meb, xoaxa 
meb, fard mebminb. -stän ää I. -dis- 
Un ä\ 1. -ditun iiää v, mebgifiva, fo# 
ga (ig efter. -distyn yä ». bli mfb^ 
fiiftvaube, Ui foglig. -Jytän tlää I. 
-nnytän Itää v. böja 1. foga ngt ef^ 
ter ngt, toillfava, mebgifma. -dyiys i. 
-nnytys yksen t. mebgifipanbe, eftet:* 
gift. -stytäii itää t. göra feöf'*tn, tva* 
ta tnebgiffam. -tähjiän Itaa ». toara 
l^iligt meb, gifma ^.ifiigt efter. -tyri 
in f. mebgJng, mebn^iitb, ben fom bär 
«m fltt ()od fig. 

Myöhiä än = möyhifl, mouhia. 

Myöhä äo «. fen, tuli myöhään fom 
\tnt -äinen isen «/im. fen. -äsly-n 1. 
-bUtyn yä r. hU feii, bU -efier. -läk- 
syn yä r. anfe för feiitiba. -fstytäii 
Uöä t.göro fen, Uta Ui fen. 

MyöUinen ison a. riiiga aftab. 

Myöa myödä, myöskelen, myöskente- 
lea 0. f. U). = myyn, myyskelen m, fl. 

Myösin iä » flanbra, tabia, förfajla. 
-iä In «. itabCare, forfajiare. -«iftn iftä Mäd 

«• AtrOr ätetfaHa. -slelen llä «. fi5c# 
!o|l<r, ogiffa (myö). 

Mä = miuft, 

Mäd .... fe mfit. . . . 

IMähe hkeen t. aff^ög efter en BraCSr 
Affbetdcft g(öb^op. -hin hkiä ». öf^ 
tvertädfa glcbaube fcl meb ajfa, fi^ufa, 
pmta, fiCnia, obäfa ftd- -hkinä än «. 
flcti, j^iliifuiug, obäfiitng. -hkä än «• 
jlöu, bölb, Iv^lummet, rr^mofa (/jr 
eopodiim telago% umpimähkään pl ml< 
fa. -Ilkiö ön t. tl^naube memtip^a, ob^N 
livi rerfcn. cbafe. 

Mähehdyn hiyä = mädännyn. 

IMähiseu sfä = mähäjän. 

Mähiä än f. bmn()iifn)ub. 

Mähnä ön #. fifFrcm. 

Mähy yn#. frcgatt, mjuft tinWiib, BuITer, 
ffral (murska), -hävä än «. fregab, 
mjif, tvef, fmafUg. -hajan Lälä o. 
fioja, ffri^la. 

Mähö ön, -otin ttää =s mähkiö, mahin. 

Mäihään «. fcifwa. ben iure mjufa bac< 
fen pl träb. -aincn isen o. fafioig, 
fuU af mjuf b.uf. -hin iä l. -hään äU 
«. afbraga beu iure batfen, mäihään 
naurista jfafma rofnja titt eii faftirt 
ma^a. -äelcn idr. -äilen lla r. af» 
braga fm^utngom barffii, fpafira fmStt. 
-äys yksen s. barfeud afbragniug, 
ffafuing. 

Maikin kkiä 1. -kkaan kätä v. föra ett 
li-ubeligt buUer, fPrifa oc^ larnia. -kki 
kin I. -kkinä än », fPriE cd) (arnu 
-kyn kkyä «. dtcrjlafla uf (arm. -ky- 
tän ttää V. djiabfomma {Tvif cä) Uxm, 
biilta )7i!, buUra. -kähytan ttaa •. 
Äflabfomma (;atligt larni, bitllra ^a# 
ftigt \>ä. -käscn stä r. jJFrifa ii\[ en 
^Ing. ^kälidys yksen s, ^afltgt Uixrn, 
boft i!aff. 

Mainen isen (== mainen) efterl^äitgbt 
oib beti;banbe Itf^et, barkämäinen cu 
aftig. -aisyys yyden s. -aftig^et. -äisesii 
ad». -oftigt. 

Maiskän, -l(<ian, -kähdän, -ke, -kftäa 
s= mäiskin m. fi. 

Majalläu Itää V U^cbSnad, latma, ^aHa. 

Mäki äen t. bacfe, f uKe, myötamäki meb< 
badfe, vastamäki mjotbacfe, mäen kallo 
I. iidkiraAt^ renmcfa, mAkikiA*p{»« Digitized by Google Hftk 

tnotfuITa (»e^hptu rutOt^), mien 
rnfakia 1. makiaiaen Henfota, bergdföta, 
{polfP«iium vulgare)^ mflkikukka ^uub< 
tun0<i, mutl!(c$ {»yH^fhaum •ffieinuU). 
mäkikaura f[»g()afre, lanbt^afre (at^na 
fatua), mnkikiipu = nuttctTa, mäki- 
vehka 6ocf bkb {conrmliaria polggonatum), 
mAkiTyö ftuautfcem (liAotAvyö), mfl- 
kihiboat l^inbertt^g, mAktvuoio iiiUi^t 
fi&iit uebonom eit bacte. -ineniscn a. 
^t. barfe, bflcf ijj. -isyys yyden ». ixiäi^f 
itt. -kela an «. boftab 'vji häät. -ke- 
Iflinen isen f. hadho» -kiinäs Aksen 1. 
-kimys yksen 1. -kyri in t. pi! bacf ar 
ffcnanbe l)äll. -äyksiUA 1. -fiykslten ai<«. 
nebför bacf e. -«y« yksen #. tujörbanb 
)^^ jFibor. -fiyslui imen t. ^tnberti^d. 
-fiysian Uflä 9. föcfe ffibaumebtvdrboAb. 

Makk&leiian tiaa «. flauda ftg. 

MakrA An =» mAyra. 

MaksAhdAa btAA, -hdyt yksen » mAU 
kAlidAD, malkahdys. 

MAkuska an «. brobfofo. 

MakahdAn bUa v. gifiva ett fiafiic^t cä^ 
bcft Ijiib, bräfa tiU, böU ^aflist 
(mAAkyA). -kAisen s(A «. {td en gdng, 
bdiiga tiU, biinfa tia. -kAian ilAA •. 
brdfa (geteii). -katys yksen «. bräfmug. 

MAkArA An f. flpgfä, 9vf4, tiift^, nit^ggii, 
fiidtt, gr«!tanbe barn, b^lte. -4incn 
iien t. litet ))tfd, a. fiiU af ^rfdn. 
-kArryn rlyA *. h\)ita9 if^op., bigua 
(mykarA). 

MAlkennAn niaA «. nutmla, brummo, 
fnidtt gtd(a. 

Mftlkin kkiA, -Ike kkeeo, -kkinA An, 
-kki kin =z mAikin m. % 

Milliltelen tollA 1. -Uötlelen tellA •. 
tata Ijiibtligt c^ crebigt, ivä^noö 0änt. 

MaIa An «. crebigt ()0lgvttrabt ttdltiSnb, 
tekamAlAA l)n\Ux cm buUer. -AjAn AU 
«. f oria, ta (a crebtgt. 

Mftmmi in <. mrmma, af r^gmatt ht» 
tebb i nöfberrlfmct gr&bbab föt f af a 
ItN l^d^eii. -inen isen a. f)t mtmma, 
föttg, ^9tf(aube, fmilaube, tveflig. -it- 
ielen tellA 9. Utfa, f^tfdla, toaxa 
mftig. 

MAneo QnA o. f* Xo. = menen m. {I. 

MAngin nkiA v. ))refia. fiöta, gettom ^ag 
betrebo, latma. -nkki kin #. )}t:cp iiU Hftn 239 finnberebntug, bunbtmafote, Mt, biiU 
ier. -nge nkeen L -nkkinA An f. fiöU 
ntug, bultiur.g, tarm. -ngiiAn UAA «. 
Iita flota, Uta buUa, Idta bereba 
(ffimi). -ngyn iikyA ». tala (jubeligtr 
larma. -ngist&n taa r. Viabbra, ^r&flar 

MAnninkftinen isen ^ menniiikAinen. 

MAnlli tin «. ^untgarfivabt (abet. -tlAAn 
tata 9. bfveba (dbant Idber, bittta, 
Vrcppa fuli. -liays ^ksen t. fftoiii&f 
Uv$ berebiuiig, buUut(i<|. 

Maniy unyn t. UM, aikkiinanly tatl fom 
Xoätit tili jlorita ^öjb, mafttrab, hy6- 
tyiii. fom ivdret frcbigt, jouhimanty 
(|antlfri dtiba tifi tcppeu oc^ f!u iroc^ 
ben, lyiym. {;drb tali, railam. 1. kaii- 
gasm. fom todrer pH mo o6) l^ar Idn< 
gre barr, rapam, 1. rakam. glttaU, 
martad. -ynen sen dim. litett tail. 
-yiuen isen a. af tali, taflbetvureju 
*nnykkö 1. -nnikkö kön 1. -nnistö 
ön f. talljfcg. 

Mania niian «. tjdniflafe, pnmpft&nq, 
mAiilApfiA ep. föv millefolibJomma. 

Marc een t. tbidlau, tiigg tili att iMf 
Ud. -ehdin lUia v. ibttfto. -cbiia An 
«• iti^lavc. -ebdys yksen t. ibi^ltug. 
mat fom ibiXad. -chli\Ainen isen a. 
tbii^lanbe. »eblimAiöin UömAn «. iife 
iti^lanbe. 

Marisen sia •. marra, morra. -inA «n 
«. marranbf. 

Marka ran m, Yoät, markapaa \vatbo(b, 
Udo märille cfirergdr tili fuppnraticn, 
ei malkaakaan idt en brcppe, mAtka 
Teit A en \ixoW, faunilt, vrdenmArkA 
kDatteiibloinHiiig. -kyys yyden t. todt^ 
M, fiiftigjct -rdsli «rfr. to&it, fuf* 
tigt -rin rkia ». ivara^, biomma(om 
U>alteii). -rkcncn relA I. -rcnnyn nUft 
9. bli XOiM -rkayn yia •. bli \x4t, 
ftiftad. -rannAn ntAA* «. gora tt>dl« 
fiifta, Idta fuppnrera. -rAnnys ^kteii 
f. bffufluing, fnppurattou. 

Marsky yn, -kyn yä = jmyrsky m. f. 

Marsy yn t. fom (Idnbigt gvater s== 
mArsylaakku. -yn yA «. grdta oupp* 
Iftorligt. 

MAry yn ». owdbet. -nryyn yU r. (lotma. 

MdrA An =« mera. 

MArAnen, -nnys fe mArkA, Digitized by Google i40 Mäs MAski in t. mäff. -kfi«a kata ». m^ffo. 

Massaan täU 1. -sailen lla «. Buflra, 
ftoja. -äys yksen ». buUraiibe (ef, ftoj. 
-sinä an f. frädt (. Qiflt beteeube. 

Masa an = murska. 

Mäti din f. fEiTcoin, matimnha tomflitm, 
flormage, lyön mädiksi {tit tiU cti 
fmötja. -inen isj*n s. f uit meb rom, 
of rom, rombefiibbtab. -inki ngin #. 
flerbiif (mätä), -ditöin ttömSn a» tttau 
rom. -ditlömyys yyden $. rombcifl. 

Matikkö kön = matäikkö fe mätäs. 

Maikin ia v. liat>\ia, bunfa ^ä, Uita 
fortfaranbe. -kaän kata 1. -kacien lla 
«. {Id l. fafla tt)drb6(ötl. -kähdaa htaa 
0. gifoa ett )>(ot^ligt buufaube Ijitb 
(t. er. genom \all, Uit), bimpa neb. 
-kabdys yksen t. >)(6td(ig buufniiig, 
bim|). -Icyn ya v. gunga af (lotot. 

Malin tiia ». fortfaranbe fajla, fmd(fa, 
tox&ta t^op, fuHproppa. -ttaan tata 1. 
•tan ttaa ». tordfa, fafla tvdrbdlöfl. -ttö 
tAn s, U% fmitta. 

Matas ttaan «, tufma, meni mattaasen 
g{(f uuber tiiftDa» (i grafweti), ma- 
tasssra tufflarr {eareT taupUota), ka- 
lamatas graurujfor t\\i ftfffdiige. -tiai- 
nen isen dim. liten tufiva, a. tufmig. 
-ttahikkö kön «tfr. -täikkö I. -tta- 
hislö ön «. tufmig marf. -tiaynnyn 
ntya ». Ui tufipig. 

Mata dan «. vutteu, murfett, maiahaava 
rötfdr, matakoniti furt ben, mmakuu 
tötmdtiab. -ti din 1. -täinen isen I. 
-tikkö kön a. rutteit, rott. -tanen 
^ata I. -dannyn ntya «. tuttna, %\\ 
rött. -tanemys yksen t. förruttnelfe. 
-datan ttaa 1. -dannan ntaa v. röta, 
Mia tiittna. -dannys yksen 1. -datys 
yksen t. tötning, förrnttuing. 

Mayhyyn hylä ». pöfa. 

Maykky kyn = maukkn. 

Maj ra an*#. graffmin, gräfling.. 

Mays, mäystin, maysian fe mäki. 

Mayskin ia «a mäiskin. 

Maahna an mahna. 

Maaha an, »ainen isen, -haan hata, 

- -hin ia, -hays yksen = maiha m. 9* 

Maaky aayn I. -yna 1. -kina an f. böU 

ning, bräfniitg. -a.iyn aakya t». bo(a, Häg 

Ibrdfa. -kasen sia ». \nSia, bdta e» 
gdiig. -aain aakia t. bdla L brdfa 
fortfaranbe. 

Maalin ia v. garfit^a, bereba Idber. -ikki 
kin «. garfiDare. -ikka kan 1. -iisa aa 
ff. garfiueri. 

Maanne nteen t. brdgg, {futn (maanto). 

Maaia an «. mdl, mdtt, brfidmmelfe, 
padmaara fltitmdl, mflarapai?a fötfal^ 
lobag, johoiiki maaräan udgi;r(unba, 
ylimäärin öfivermdttau. -ainen isen- 
ff. ^t. mdtt, mdt, liikamaarainen öfs 
tDerfffiitanbe invfttet, öfmermdlig, alam. 
unbermdlig. -allinen isen a. afmdtt. 
-aioin tiöman u. obefldmb^ obec)rdnr 
fab. -ätiömyys yyden ff. obefldntb^et. 
-aan ata v. befldmma mdttet (. mdtet. 
-ays yksen », befldmiuiig. -äelen $dr, 
-ailen lla r. bejldinnia fmduingom. 
-ritan ttaa ]. -rittelen teila e. iSita 
befldmma, beterminera. -ritys yksen 
f. befidmuiug, betertniuatton. 

Maassa an «. |ög. 

Maavyn = maayn fe maaky. 

Möbin hkia v. ftöta, fid ^^fiu^i (ma- 
hin). 

Möhitan = möhötan. 

Möhja an f. miuf mafia, mcbber. 

Möhka an 1. -ale een 1. -are een ff, 
fliimp. 

Möhkiainen isen *. Briibgum, möbkiai- 
sct förlofningdfatad. 

Möhkönen sen ff. fpratt. 

Möhliä an a. bdH, blu^fig. 

Möhnin ia v. bdra f!g afroigt dt f{<ipa. 

Möhy yn », fmdtt, oti^tttgt ting, fopor, 
on möhyna dr i fntutor. 

Möhöra an 1. -rö ön *. fmntflg menniff 
ff a. -röilen lla ». fmutfa flg, befubbta, 
Mt ftg ofni^ggt. 

Möhötan ttaa «. brd!a l^efl (fcm Bc^fen), 
Miai, bete fig fdnigt. 

Moinen isen = moinen; tämmöinen = 
tan moinen. 

Möke een ». trumpenl^et istuu mökeis- 
sänsä fltter trnmpeu, arg (mökö). 

Mökirrehdan htaa 1. -kellan Itaa I. 
-ketan tt^a o. tugga (dngfamt, mum* 
fa, rukki mökerrehtaa ro(feit brar e) 
in ttdben. 

Mökisen fe mökä. Digitized by Google Mök Mön 241 Mökki kin «. l^^bba, fhtga. -ilS Sd t. 
fldUet for ^^bba. -iläinen isea f. bacf^ 
ftugu^iou, in^^flng. 

Mökkö köa t, af flam)) eä) mjöl gjorbt 
pd nöfrocr jieft fcröb. 

Möksln ifl o. hnlia, pxt)^\a. -sdhdfio 
htäfi 9. bunfa, bim^a, )7lumfa. 

Möksa fin t. !9ffe. 

Mökfl än ». buUer, p&n, ffrdl -kisen 
sUk 1. -äjän ä(A «. gcra cljub, fh:dua, 
fnorta, fnoto. 

Mökö ön $. en fom fittet od^ mumktr 
fet ttdinpcn ut. -olan tiaa «. fltta c^ 
muntla bd o^ bd, bröfa; makaa mö- 
kött&ä Itggcr 0^ flönar. -ötys yksen 
a. brdfiung, flonanbe. -öKfljA fin #. 
bröfare, fiönare, «pjör bedtailn. -kö- 
lin Itimen «. trumpen; tillgjlotbt ad» 
toarfam mtnntf!a. 

Mölisen stA L -lajAn I. -lAän klä «. 
tot&la, hblOf x&ma, \oSanae. -Ift An 1. 
-linA An t. mäl, (arm. -lAylAn llAa 
L -hdan hlAA «. »tdk litl ^aftigt 

Möljyn yA = mölisen. 

Möikö ön i, mumlate. -otan llAA v. -AkkA kAD a. ftoart, mumlate. 

mumk. 
MöllAke kkeen 1. 

bunfcl, mörf. 
MölsA An a, ilö. 
Mölyyn ylA = mölisen. 
Mölö An #. lutf. 
MönkerA An f. I^erbetur af trdb Qm\oU 

tat meb ndftoer.- -ngyn nkya v. tuta 

meb lut, to))a l^dtbt, r^ta, U)rd(a. -nkAisensiAv. r^ta tiU* HSgerrAnrtAA 

«. gcra ngt meb tordlanbe, fnorraube 

Ijub. 
Mönkäre een «. flott fitfät, Hum)). 
Mörisen slA, -rinA = mölisen m. % 
MörkAle een = möhkAle. 
Mörkö ön «. bufe, ep, ät Bjötn, fpofe. 
Mörköinen sen «. ^rcmftate {dnelut a- 

qvaiieu$)t 
Mörnin lA = möyrAAn. 
Morri in #. f|)öfe (myrri). 
Mörrinkainen isen = möyrinkAinen. 
Möry yn t. brolore. 
Mftrö ön ». toarg. 

MössiiAn UAA «. taf a (om bjömen^ d^ng)- 
MöyhiA An a. lö«, mör, (u(fet. -heys 

yden f. mör^et, lutferl^et (moubia). 
Möyhka An = möbka. 
Möybaan bAla 1. -bin JA v. h)ddna6, 

^x&ia, larma. -be een 1. -binA Ani. 

-by yn #. fftdl, laxm. 
Möykky kyn t. im}?(i, xomf^tfVa (maok- 

ku, moukku). -kyn kkyA «. bafa 

lintua, !tidba, ifrigi tiQaga, -kjlAu 

itäA 9. tugga fom tanblöfa, mumfa. 
MöykkAAn kAlA «. fhrdla, tatma (möy- 

baAn). 
MöykAri in f. obdnbig menniffa, (atmate. 

MöyrinkAinen isen s. furranbe infeft. 

MöyrAAn rAta 1. -rAslAn AA ». bölanbe 
«|)))fajla iorb (fom tjuren). -rjyn rylA 
». ti^ta, tordJa. -ry yn #. toral, möy- 
rymies = myrrysmies. UT. Naakin kkia t. U^)pa for att fomma 
pä toiHebrdb. 

taakka kan #. faja (corvuf tMnedula), 

Naakku kun = narttu. 

Naala an f. natutlig form, ffe^iiab, läksi 
naalaltansa tubbabe^ ifrdn jttt rdtta 

*ftid. -ainen isen «. beflafab, kaiken- 
naaiainen = kaikenlainen. -akas kkaan 
«. unberlig tiU utfeenbet. -ailen Ha 
V. frdma fEg, f ofettera, gd grann. -ai- 
leyainen isen a. fofetteranbe. 

Naali in #. fjätlröf, fjdKtada ^eanis la- 
gopus), a, glupff, fndl. -leus uden t. 
fndll^et, glupffl^et. Naalikko kon, naalo on = neulikko. 

Naama an «. anfigte, ndfa, tuobinaama 
ndftoermaff, naamasarvi renftom be^ 
td(f t meb l^ub. -ari in t. maff. -ailen 
Ha 9, g^))a, toifa anfigtet 

Naantali in «. 9ldbeubal. 

Naappaan pata «. fa|lnagla. 

Naappo = nappo. 

Naapuri in t. granne. -islo on §. grann^ 
{la^. -rus oksen f. en af granuatiia. 

Naara an «. laotta, ^ora, brogg» frof I. 
IJdf ait u^ptaga frdn fjöbotten, naa- 
ran nappi 1. nöppi toagel. -as aksen 
1, -as aan #. l^ona. -anen sen dim. 16 Digitized by Google 242 Naa Nah laotta, -ainen isen «. f^t. l^ona. -aan ala 
•. btagga, Icba, u))Haga frdn fjcbotten. 

Naappu pon = lyhde. 

Naarma aa I. -mi in I. «mu on 9, 
ftama , Blobrift^a. -ainen 1. -oioen isen 
a.fhrämtg.-atoin tlomana. utanffrdma. 

Naarmaas uksen t. unberarm^borba. 

Naarttu = narltu. 

Naasti in a. fnljgg, ^^ffab, fonflfdrbig, 
f. taflage d fart)^. -ius uden «. ren« 
lig^ct, fn^gg^et, foufifdvbig^ct. 
' Naati din «. be^nbig, ffidlig, förjidn* 
big. -alainen isen dim, be^änbtg. 

Naatta tan t. l^inna^ kftrpftn naatta tcr« 
fabt ]^etmeUn!ott. -ton itua 9, öftoet^ 
bra^atf meb l^inna, förtorfad. 

Naatti tin f. blafiet; blob 0^ t^dugel t>d 
rcttodrter. -inen isen t/^m. liten bla^ 
ftcr, •. blajl«rrif, af blaftcr. 

Naatta tun xcs narttu. 

Naaya an t. trdbmofla, (af. -ainen isen 
0. lafroig. -?ikko kon *. lafrif ffog. 

Nahisen sta ». fmdmd^nad, fnj^fa. -ina 
an f. taflet, fn^dning. -bin hkia «. 
fnaflra. -ikoitsen ta «. fn^fla. -stun 
ua p, bit fiQatn)>ig. -stutan ttaa r. Idta 
bU ftoam))ig, Idta trifjna (nahka). 

Nabjaan jata •. gniba, Uit flg fcnfdr* 
bigt. -jus uksen ». brölare, tafatt. 
-justan aa •>. f6(a, göra Idngfamt. 
-Justus uksen t. fö(ning, {(x^clH Uits 
cnbc. -JQstelen Ua v. Mt f!g btöUgt 

Nahka han 1. hkan $. l^ub, j!inn, Idbet, 
pl, nahat ))e(d, nahkahevonen ml^cfet 
mager l^dft, -muna toinbdgg, -pilvi 
tunnt moln, -siipi (dberta))p, -lappu- 
lainen tcrffmofa (peitidea apkthaa^ 
-paju gvdtoibe («a/^^e^nerea). -anen sen 
dim. litet {finn, p/. -set fdH, ^eld. -ainen 
isen a. af ^xm, af (dbet. -hallinen 
isen «. fom l^ar jfinn I. Idber. -kuri 
in «. fördndr, bunbtmafare. -kia an a. 
m\\\l 0^ feg, ffinnaftig, faamj^ig. -ki- 
ainen isen *. nejonoga, flid^crmuÄ, Id^ 
berfa^p, iDinbdgg. -hkenen hjeta 1. 
-hkeennun ntua «. bti fPinnaftig, f»am* 
>jig. -hoitan ttaa «. öftoerbraga meb, 
fiuu, förfe meb ffinu. -hatoin ttoman 
utan fPtnn. -hattomuus uuden «. fPinnbrifl. -hoituu ttua 
meb l^ub (nahistu). . dftoerbragaa Nahtaannun ntua v. b(i froam^ig, toi^na. 

Nahturi in «. fubb. 

Nahuulan ttaa = nahisen. 

Nain ida v. gifta fig, dfta, taga iiVi 
dfta, naipa gifttouren man, naitava 1. 
naitavainen giftmuxen qminna, on nai- 
tavissa dt gifhDuren. -iminen isen «. 
gifte, giftecmdl. -ima an t. giflcrmdl, 
naimaikfi giftotib, on naimoissa dr 
fpfellfatt meb giftetmdtofrdgot. -ima- 
toih ttoman a. ogift. -imattomuus #. 
ogift tiK^dttb. -inen isen «. qiDintta, 
^xäCL, ^u^ru, liikanainen fonf ubin, nai- 
nen mies gift man, naiselfljä qtuind^ 
)}erfcn, naispuoli qtoinnofon, naisknira 
tif, naisvalta (fn)tnnott)d(be, naisjumala 
giibinna; naislaulaja fdugatinna , nais- 
opettaja (drarinna. -isäas kkaan 1. 
-isellinen isen a, gift. -isela an 9. 
qtt)im)o^em. -ittilas aan a, gifttonren, 
9. frtate. -itiö on #. raanbar f[i(fa. 
-iskelen 1. -ikselen Ua 1. -iskentelen 
unella «. fria. -itan ttaa «. bortgifta, 
förmdla. -ittaja an ». giftoman. -itia- 
jainen isen 9. bortgiftniug , pL -set 
formdlningd l. fcrlofntngd!a(a0, xabf 
qtodfl. -ittelen telia v.bortgifta, förorba 
giftermdt. -itatan ttaa ». Idta bortgifta. 

Naka na^an #. ^d( i bdtbottett. 

Nakerran rlaa r. gnaga. -rrus uksen 
9. gnagning. -rtaja an #. gnagatc. -rte- 
len rrella r. gnaga fmdtt. 

Nakka kan f. liten i^ammare. -kkaan 
kata «. {td, fafta. -kkaus uksen L 
-kkuu uun «. fnarfning, f aftuing. -kkaa- 
ja an «. fnadare, fa^are. -kkaelen 
lla 1. -kkeien keila 0. fna^a fmdttr 
fafla fottfaranbe. -kkelo on f. ia^ 
ning. -ktn kkia r. !nd))))a. !(at^))a, fafla 
fottfaranbe. -kutan I. -kitan ttaa 9. 
l^amta, (nacfa. -kutus uksen «. htocf^ 
ning. -kuttelentellap.!na)))7ra. -kkaun 
uta 1. -kkaudun utua v. fafla flg, fa« 
flad. -kkelutan ttaa t>. Idta ^amra, 
^a att fafta. 

Nakki kin 9, fdKa, xmmoi. 

Nakkia an a. fndU, ra{f. 

Nakla an = naula. 

Nakotan ttaa «. fafla. 

Nakran aa = nauran. 

Naksutan tUa v. fna)))}ra, fmadPa. Digitized by Google Nak 

Naku-berra t . fmdl^ette. -nri in t. fn^tt* 
gdft golfHdnbate. 

Nakutan, -tus, -ttelen fe nakka. 

Naii in «. utfljtube ttdfldttb, silmät o?ai 
nalillaan ogonen &to utfldenbe. 

Nalikka kan t. tapp, poikanalikka 1po\ts! 
fn^fffl. 

Nalja aa s, {fämt, ei näljällä t(fe genta, 
fiDdrligen. -akas kkaan «. fF&mtfam. 
-ailen lia r. ffdmta. -jari in t. {fäm« 
tare, g^rf(are. 

Naljun na, -utan ttaa, -jahdan htaa = 
notjuD m. % 

Nalkki kin t. lii UK att f())ftoa meb, 
poikanalkki i)oiffn^ffe(, puu on nal- 
kissa trdbet ör fdbant att Barfen fan 
f^ti ofbragad (för att götad tili »ipa, 
^öjt), koirat oTat nalkissa ^unbarna f^än» 
ga i§o)7. -kin kkia 1. -kitsen ta «. !ila. 

Nalkutan ttaa v. fnacfa. -ttaja an f. 
fnadare. -tus nksen #. fnacfntng. -tte- 
len telia r. fua)))>ra. 

Nalli in «. ung h[btn, liten man. -inen 
laen dim. litcit nalle. 

Nalpa Ivan == naiva. 

NalTa an t. f[em. -aannnn ntua «. bli 
flemmtg (näljA). 

Nami in «. (»tutr ei namin 1. namilla 
iät gema, ftodrligen. 

Nanm nn t. ttamnam, fötfaf. 

Napa van *. nafe, mebelpunft, arcl, na- 
pakaira nafbate, myllyn napa if&ltt 
mitt i qtoatnflen, -rauta J[evnaxel itoatf 
}pä bfxa qioamflenen l^toilat, napakivi 
flen "^toaxpS, benna axel l^toilar, nan- 
riin napa ben raft nebgdenbe rcien p& 
tofman, meren napa ^af^l^toirftoel, 
napamoho naftselgtäd {eotptedon um- 
atuus), maan napa jotbaret, jotbend 
mebelpttnft, taivaan napa genitl^., rat- 
taan n. l^jiilorel, t&natd, pyörän na- 
pa l^jul6naf; navan puhkeema naftoel^ 
hxäd. -anen sen 4ftm. liten nafe, orel. 
«-ainen isen a. \)t nafe, mebel^unft. 
-puri in f. en för l^»ilfen naftoeln 
fmaHec. -paun uta 1. -paanuun ntua 
9. fa(lna i areln, ftabna genom fajl* 
nanbe i areln fom qtvatn. -pakka kan 
«. rofma meb Idng toi, poikanapakka 
^jojffn^el, glunt. -poou' vota ». of? 
jfäta i:ofrotter (listin). Nap 243 Naperoitsen tai. -rran rtaa 1. -pertelen 
rreUa v. fna))))ra. -rms uksen t. 
fno)jJ>ting. -rtaja an ». Uxappxaxt, 

Napi in ^ narttu. 

Napisen sta v. fhramla, fnorra, fnota» 
fölto. -pina an f. fnot, fftammel. -stan 
aa o. f!tamla. -stus uksen t. fframmel. 

Napoa an #. granne. 

Napoon fe napa. 

Nappa pan t. fnol, f^fUi^r nappapoika 
^jojffn^ffel. 

Nappaan I. -ppajan pata 1. -pan ppaa 
V. Qxipa ^aftigt, mppa nti, toaxa i 
l^aubgemdng. -ppaus uksen t. nappa» 
tag, lancgemättg. -ppaelen »rfr. -ppai- 
len 11a *. gripa fmaningom uti. -pin 
ppia V. fortfaranbe nappa, ))lo(fa. 

Nappi pin f. blemma, tnapp, sarven n. 
tDdrta p& ffoxn meb l^nilfa fmd barn 
föbatf, nappiherra == nakuherra, nappi- 
heinä ^Öffallta {rkinantku* cri$ta g»lU), 
nappikukka xtn^ana{tanaeetum vulgarg), 
-pitan ttaa o. fötfe meb fna)>^ar. 

Nappo pon *, litet fdrl meb ^nbtag, 
topp, -poilinen isen u, ett fdbant fdvl 
futtt. 

Nappula an t. pinnt, iapp, <)lugg. -ai- 
nen isen dim. liten )>inne, «. förfebb 
meb pinnax, ))luggar. 

Napsan aa ». in&ppa. -ahdan htaa •. 
fnd»)^)a tili l^afligt. -sutan ttaaL-sntr 
telen telia 9. dflabfomma tn&ppninQ, 
fnappxa, -sutus uksen i. tnappxiaQ. 
-sahutan ttaa •. fnä)})}a tiH l^a^tgt. 

Napu vun t. napulauta bamf)}et 

Napukka kan a. liten oäi hxt, UnUiQ, 
9, to^Jb, Jjlugg (nappula). 

Napnri fe napa. 

Naputan ttaa r. fnarfa. -tus nksen t. 
fna^ing. -ttelen telia v. fnacfa fmdtt. 

Nara an ». trdngt, fnartanbe, btdrfligt 
tiOfldnb, njuggl^et, pitää narallal^Ua 
»ib bdlig foii, naraskeltu = marras- 
kesi, nurin nartn n)7p od^ neb, l^uHet 
om buKer. -raan L -rajan rata L -ri- 
sen sta ». fnatra. -rina an #. fnatming. 
-rahdan htaa v. fnatra tiH ^afiigt. 

Narikka kan a. fnut^ig (napukka). 

Narka ran a. trdng, arm. -kutan ttaa 
•. fnatra, Btnmma. -kutus uksen ». 
fnattning. Digitized by Google 244 Nar Nat Narri in #. nart, gdcf, gjjdfelmafare, 
)puU, narrinparta 1. -parinea ^&mU 
Sata, ratjeraube, narrin karvat ^Iren 
i naätn mot l^iStfcifiet. -rraan rata p. 
mna, ffämta. -rraus uksen t. natxf 
tung, fdmt. -ittelen telia r. tofa^, 
galnad, gV<I(A* 

Narsku un «. fnaflrtng, dferfdl (iratriea 
enmpe»irii)j ukon narsku = karaheiuA. 
-kan kaa r. fntiflra, gniflla. -kahdan 
htaa r. fuaflra tiO l^afiigt. -kun ua 
•. fnaflra. -kutan ttaa p. dflabfomma 
fnafiraube. -kutus uksen «. fnafittng. 

Narsu un = naaras. 

Nartsu un #. trafa, jlarfma, lumj). -la- 
kas kkaan a. traftg. 

Narttu tun t. tif, ^i;nba. 

Nasa an«. ^t^ammare, nasakujii \)ta nteb 
^mmare, nasanenä )}(attnäfa, platU 
noö. -akka kan a. faji, ftarf, ftodts 
töttig. 

Nasahdan htaa e. giftoa ttt l^afiigt boft 
liub. -saus uksen «. boft Ijub. 

Naseva an «. fiabig, tjeiilig, j>ofanbe. 

Nasia an 1. -ain amen 1. -ainen isen t. 
tibaft tältarl^atebär (äaphne meiereum). 

Nasioa an = nasia. 

Naskaan kata p. fmada, fmdda. -kohdan 
htaa V. fmada tt(( l^afligt. -kun ua 
r. fmatfa, floffa. -kutan ttaa 1. -kut- 
telen telia v. fmatfa fortfaraube, ota 
fmorfanbc, f laffa. -kutus uksen #. fmad^ 
ntng. -kin ia v. fmacfa. -ki in 1. -ku 
un #. fmadniug, fmadare, ep. for 
gtid. -kula an «. fma(fate, poika- 
naskula ^joiffn^ffl. 

Naskaan kata p. lafpa. -kuu uun #. 
laffntng, naskuulauta bröbet lamatpa 
laffa6. -kali in «. ft)I. -Iin imen «. 
f^t pL -imet lajltoerftt^g, f^Iat m. m. 

Nassakka kan «. fogg. 

Nassu un », flenf()tt)dtta {taxieola oe- 
nanthe). 

Nasta an #. BuSB(a, ^rijbnab^ ndf, na^ 
geC p& todgba(au0, fpänne. -aan ata 
p. förfe meb na^ta. -te een #. utild? 
eiibe ^rpbnab = nasta. 

Nasti in a. fn^gg, nait, ^^gglig. -isli 

adp, l^^gltgtr näit (naasti). 
Nasu un «. locfning^otb för grifar. Nuia dan #. ftt)tngel {fettuM »pinä, ekr- 
tior m. jl.) 

Natajan = natisen. 

Nati din «. brofifia, for^toirfe. 

Natisen sta p. fnaflra, f nata. -ioa an 
fnat -listan aa 1. -tistelen lla •. brin^ 
ga att Uatta, tnjfla cm, ))ina. -isu- 
tan ttaa = natistan. 

Nato don 1. -onen sen «. mattnendf^^ 
iier, fn)äger{!a. -ola an <. ftoäger^ 
ffan« ^eni. 

Natta tan «. ^tntf m6get. -aun uta L 
-tun ttua 1. -aannun nttia •. b(t för» 
legab, fora itta, mögla, nattiinut in* 
rotab. 

Natu dun L -unen sen #. tit, fj}^n\>a, 
fPöfa. 

Natustan, -telen = natistan, nalistelen. 

Nauha an «. banb, rem. -anen sen dim, 
liiti banb. -ainen isen «. af banb. 
-aliinen isen a. fom ^ar baub (. rem. 
-atoin ttoman a. uiaxi bänb. -atto- 
muus uuden «. banbbrifl. -hotanttaa 
p. förfe meb banb t. remmar. -aan ata 
p. ftiSr meb rem, nauhaa poikki f[dr 
fd ngtgiSraf, syö nauhaa dier glu)}{ft. 
-aaja an «. ^n?gCare, fiordtare. -hin 
ia p. fortfaranbe fld, pi^a, dta glu^^jlt. 

Nauhia an a. fölig, {tapp. 

Nauka an », ftflftem. -ainen isen c. 
flemmig. 

Naukia an a. föt, angendm. 

Naukka = niukka. 

Nauku un «. jamntng. -un ua p. \af 
ma. -una an t. jamntng. -kasen sta 
V. {ama engdng, tala ftnt, förndmt. 
-uilen lla o. jama fmdtt, gdlU. -utan 
tta<i o. ^a ait jama* -unto nnon «• 
jamntng. 

Naula an «. fpif, nagel, ffKpunb, marf. 
-anen sen dim. Uteii fpif. -ainen isen 
n. af fpif, fuK meb fpifar, of ^äU 
punbd n.>tgt. -aan ata «. fpifa, naglo. 
-aaja an #. fpifare. -aus uksen t. 
fptfning. -Iin ia 1. -litsen ta v. fptfa 
fa(i, fajinagla, ristiin naulita foröfd* 
fta. -loitan ttaa p, förfe meb fpif at, 
nogtar, fömagla. -laelen l. -lelenlla 
«. fpifa fmdningom. -litutan ttaa p. 
Idta fafifpifa, Idta förnagla. -litaiaan 
1. -loittaja an «. fafifpifare^ fömogtare. Digitized by Google Nau Neh 245 Naama = naama. 

Nauran aa v. fEratta, ut^tatta. -ra un 
1. >ro on t. {fratt, &Mit, naurusana 
g((l)}orb, pitaa nauruna l^dHa tili äU 
idie. -ruinen isen a. fftdtfittt, Icjlig. 
-ruisuus uuden «. ffrattfiufa. -ruUi- 
nen isen a. iojUg. «ruliisuus uudeu 
». löiUgl^et. -ruUisesii äd9. löi ligt. 
-relen 1. -raskelen 1. -reskelen lia v. 
te, ffrotta fmdtt. -ahdan htaa ». <Irat* 
ta l^aftidtr ge tili ett fPratt. -ahtelen 
hdella v. fratta i^afligt bd od^ \>L 
— atan ttaa 1. -ratan ttaa r. u))ptDääa 
fxatt, hxin^a ait ^xatta, minua nau- 
rattaa jog ^r ffrattlufi. 

Nauris iin «. rof^a, katin nauris fatts 
ofl (maha rotu%difoUa\ koiran n. = 
narsku, nummin. = rätyAna, ukon 
nauris dfeu^m {jerytimum ekeiranioi- 
de$), -iinen sen o. af roftoa, fuU meb 
tofioor. -iitoin ttoman a. uton tcfn^a. 
-iittomuus uuden », tofbrtft. 

Nauska an (=aia8su) «. ^enfqtodtta. -ku- 
ten ttaa V. fqtoottra fdfom ^enfqtoöt^ 
tan. -ahutan ttaa •. fld mtb Uten 
Iktfi^, flatf^a. 

Nauta dan «. notfreatut. -anen sen tftm. 
tttet nöt. -ainen isen a, %{. nötfrea* 
tur. -dalllnen isen a. fcm ^ax nhU 
freatur. -datoin tloman a. utan tipt. 
-dattomuus uuden $. tictBrtfi. 

Naalin tlia 1. -titsen ita «. tijuta, xCi^iU 
ia. -into innon t. njutning, bnif, -oi- 
keus n|;ttiorätt. -ttio on #. niutning, 
n^ttjanbe, vanha nauttio Befittningd^ 
t4tt af l^äfb. -te tteen #. niutntng, 
tiiutlar ^Tcbuft. -ttla an $. n^ttiate, 
tijutare. 

Navakka kan a. iraftfuH, l^äftig, flarf. 

Näverrän rtaa r. hQXxa, gnaga igenotn. 
-rtaja an #. Bortare, gnagare. -veri 
in «. hotx (naverrfin). 

Navetto ton 1. -tta tan «. fäl^ud. -tol- 
linen isen a. fom l^at fä^ud, ett fd^ 
^\\9 funt -iun ttua «. fd fma! l. Iu!t 
of fö^uö. 

Navi in «. ^l^nba, Idtt^et, olla navissa 
U)ata 11)^% )>ara fla, olla navitla toora 
lätt, ei navin fmotltgen, navin ISAt 
-ia an o. Idtt, fafi, flobig. 

Navo on », 9lagn fo^en. Ne 1. net pL tiVi se ten. 

NehkiA = nihkiä. 

Nehto hdon o. litet fluttaiibe, panen ve- 
sinehdoUe fättet ^S fneb fd att tooXU 
net afrinnet. 

Neiti eiden «. fIt(fo. -inen isen dim, 
liten flirfa, a. l^t. flitfa (neitiä). 

Neitiä fin a. fuftigr böfteen. -teys yden 
]. -ti den I. -ide iteen t. fuftigl^et, 
bdftoenl^et. -idyn lyä ». bU bdftoen, 
fufta«. -idytän ttaa r. göra fuftig. 
-idytys yksen «. Befuftniug. 

Neito idon ». fltcfa. -ouen sen 1. -okai- 
nen isen i. -idyt ityen dim* liten ^icfa. 
-^inen isen a. ^t. ^i(f a ^neiti, neilsy). 

Neitoinen isen t. mört. -turi in #. Itten ib. 

Neitsy yn 1. -si sen 1. -se een«. jung« 
fru. -yt yen 1. -ynen sen 1. -ykäi- 
nen isen dim, Uten td(f iungfht. -yys 
yyden #. jungftubom. -yinen isen o. 
^t. jungfru. -yllinen isen a. iungfrulig. 
-yllisyys yyden $. jungfrulig^t. 

Neivea 1. neivä = nfiivA. 

Nekla an == neula, 

Nekosa an a. beqtodm. -kottelen telia 
V, fltta taf cd^ fömöjb. 

Neljft an 0. f^ra, neljin 1. nelin f^ra 
t gdngen, fvta ))d en gdng. -h^iiad», 
fi^ta gdngft. -li in a. f^ra, tflyttä 
neliä ifuQt galop)), nelijalkainen \\^xf 
fDtab. -fis Annen a. ben fjjetbe. -an- 
nesti ad; för fjetbe gdngen. -Annes 
eksen L -finnys ykseo «. fjetbebel, 
qipartai. -likko kon #. fjerbiug. -liö 
ön 1. -Ha fin «. f^rflbtg figur, tulla 
nelifiltA fomma frdn f^ra l^ou. -AstAn 
AA 1. -listAn AA V. galc))))era. -litAn itAA 
1. -llttelen tellA r. bela i l^o^at af 
^tfXQL, nelittAin 1. nelitellen f^ra i fen? 
ber. -lo on 1. -lonen sen d^m. f)^ra 
i forttef. -AA AAn = neliA, tulla nel- 
jAAltA. -Akkö kön 1. -jönen sen «. 
f^vling. 
Nenka adv, fd ber. -ainen isen a. fdban. 
NenA An «. ndfa, dnba, ubbe. fpetd, ne- 
näklasit gla^ögon {cAi fidffad )>d nd« 
fan), nenAliina nddbut, istuu seipAAn 
nenAssfi fitter i fpctfen ^d en ^ör, ve- 
neen nenAssA i bdtfören, nenAvastainen 
Oi(f i {!df emot, panna nenAllA fortroHa. 
-Anen sen dim, Itten ndfa, fl nenA Digitized by Google 246 Nep set ffal^edox betädEatibe aKenoft tätna. 
-ftkäfl kkfiän o. fom l^r flor n&fa, 
iiädtoid. -ATä fln «. jlornä^. -fivyys 
yyden t. flotnä^l^et -fillinen isen a. 
fom ^at ttäfa, i duban l. fotenflttan? 
te. -filöin ttömän «. tiädtcd. -ättö- 
myys yyden t. nöölod^et. -nitfln ttäa 
9. pSlögga tiöfa, fotfe meb for, meb 
f))etd, meb inba, nenitfiD saappaita föt^ 
ffo flö^cr. -fistfln fiA V. pafia dtiban, 
fpetfen, föten, nenästan Tenetta lögga 
fören i knb, faftgöra B5tföreti i lanb. 
-aan ata 1. -aelen lla ». tvibrdra meb 
nöfan, ^iäa ndfan t, tiötma ftg näfit 
toifi, braga Mtfcren i lanb. -nisielen 
1. -nittelen telia v. gtfn)a fli(f crb, ndd^ 
toi^ae» Blattba fig nti, taga dt fig. -ayn 
ytä 1. -aydyn ytyä ». mcta, ftöta e« 
niot, bU ^btt. -nusta an «. tdbanbet 
Jp& ffibo. -nostelen Ua v. fnofa, nU 
fpionera. -asti in «. haäffnmla («cA»7- 
/ea miUefoHumX 

Nepas aan «. f^ffonbarn, fufln. -ppo 
pon I. -pain amen dim. ^ nepas. 
-paioen isen s. br^Htng. 

Nepsia an a. fuftig. 

Nepsa an «. fmaftig. 

Nerkko kon 1. -rko ron o. ftiHtg, f)>db, 
ttngo. 

Nero on ». fnilTe, forHdnb , omtanfe. 
-ollinen isen 1. -okas kkaan 1. -osa an 
«. fnidrtf, förfidnbig, fFart)flnnig, ficf, 
omtdnffam. -ollisous uuden «. fPatp; 
ftone, omtänffam^et, brift. -eilisesti L 
-okkaasti adv. fntlirtftr fötildnbigt, out; 
idnffamt. -oon ota v. urf!itfa. -otoin 
ttoman «. oförfidnbtg, oomidnffam. -ot- 
tomuus uuden «. oomtdnffaml^et, p« 
l^et. -ottomasti «i/ff. oförfldtibtgt, oom« 
tdnffaint. 

Neste een «. fu!t, faft. -tan aa L -tytän 
tua 9. befufta. -tyn ya «. Ui fuftig, 
faftig. -teinen isen a. fuftig, foftig. 
-teisyys yyden t. fuftig^fet, fofttgl^et. 
-eetöm ttöman a. faftl^d. -eettömyys 
yyden «. faftJöd^et. 

Net ^ ne. 

Netka an a. bojb. 

Neula an «. itdt, siima I. silmineula 
fl^ndt verkon n. ndtndt (käpy), neu- 
laruoho {lor toäx\&t (ga§ea lutea)^ pai- Neu 

menen neula l^erbendt, fammndfba 
(€r9dium eieuiarium), neulaomena f))if ^ 
f lubba {datura Mtram§ni»m), neulakota 
1. -kotelo ndlfoberal l^ngattbe i qtotn^ 
nctd gorbel, kuusen neula ^xanhavv, 
neulaseppä ndlmafare. -anen sen L 
-lonen sen dim. liUn n&i, gabb, botr. 
-ainen isen o. f^t. ndl L batr. -liai- 
nen isen t. geting. -atoin ttoman «. 
utan nd(. -attomuus uuden «. ttdtbrifL 
-lon oa 9. f^. -loja an «. fdmmate. 
^lous uksen «. fömntng. -le een t. 
fömatbete, fdmtrdb (siimainen). -los 
oksen ». fdmatbete. -likko kon «. ndt^ 
böf a, ndlbl^na. -loskelen 1. -loelen lla 
9. fp \m&tt -lotan ttaa ». (dta [9. 
-lotun ttna ». fd ftidningar af bom* 
ntng, bomna. 

Neuvo on #. rdb, uttodg, mebel, tebffaij, 
pitaa neuvoa rdb))ldga, löysin neuvon 
ftittabe^jden uttrdg, kulkuneuvot xttf 
fifap att fdrbad meb, Juomaneuvot, 
syömäneuvot tiffgdng )pa bT9<$, mat, 
hyvät neuvot goba rebffat), gcba ut^ 
todgat. -okki kin «. tdb. -öinen isen 
a. fom ffat tdb, uttodg, epäneuvoinen 
rdblö^, ttoe^dgfen, kaksin, ^etmaftobit 
-ollinen isen 1. -okas kkaan «. tdbtg, 
fom f)ax uttodgar, mebeL -oUisuus uu- 
den «. tdbtg^et. -oUisesti L -okkaasti 
«k/0. tdbtgt. -otoin ttoman «. tdblöd. 
-ottomuns uuden «. tdblödl^et. -otto- 
masti lufr. tdblöfi. -os oksen t. tdb, 
valtioneuvos {lattftdb, kauppaneuvos 
fommetfetdb. -on oa 9. tdba, unbet^ 
toifa. -oja an <. tdbate, unbettoifate. 
-oelen tdr, -oilen L -oskelen lla 9. 
tdba fmdttittgom. -otan ttaa 9. Idta 
tdba, \&ia imbettoifa. -ottelen telia 
9. tdbftd, tdb)}(äga. -otus uksen 1. 
-ottelu un f. tdb))(dgning. 

Neva an #. fl[a<ft ttdblöft fdtt, Nevajoki 
9leti>ailoben, en fUb fom tinnet genom 
ttt ^aät fdttlanb. -ainen isen a. Ux» 
tig, fum))i0. -aisuus uuden «. fum# 
bigl^ei. -voitun ttua 9. bli fdttig, blt 
fumtJig. 

Neveska an #. fttdtbottet. 

Neva an 1. ne via än = neivä, naiva. 

Ni pri. aUi, ei ni mitäAn aUiiät, aUf 
UU9 intei Digitized by Google Nia 

Niake kkeea = nietos. 

Niatus liksan 1. 'tos okseo = neilos. 

]Nidon, nide fe nito. 

INiedfln fe nietfl. 

Niehän ftd r. plocfa, afplocfa. 

INiekka kan i. tutanbe fldnutug, kA?elee 
niekalleen ^&t fcamlutab. -kkaan kata 
V. nida. -kkaisen 1. -kaisen sta «. 
niäa en giliigr soutaa niekaisee vox 
0^ nidqt, ror framlutab. -kautao ttaa 
«. niäa l^aftigt. -kutan 1. -kotanttaa 
h -kattelen telia v. uida fottfaranbe. 
-kutus uksen t. ntdtung. 

Niekka kan «. möfiare, fonflnör, runo- 
niekka ffalb, Yoitton. fegettotnnare,^ 
kielin, fpdfmdftare, frrdtfani, mäias- 
niekka niittu tufmig öng, kansiniekka 
fötfebb meb M, tornin, förfebb meb 
tom. 

Niekla an = neula. 

Nielen lld «. fioälja. -liä ftn «. fn)älia«! 
te. -lu un t, fmaig, tngdng (i tt^f jot), 
nieluaika ii\> bd f{(!en tax )p& Mt, 
-lunen sen L -luke kkeen dim. Utit 
ftoatg. -la an «. l^toab pd en gdng 
nebftiodlied, fmötjntng. -laus uksen «. 
^Rig fitt&ijntng, f (un!, -lenta nnfin L 
-lento nnön #. [»öliuing. -eskelen 
llft o. fkodlja fottfatanbe. -et&n ttflft 
V, läia fn>älia. -lasen sta 1. -lasen 
sifi V. fkoälja liafligt, {lufa. -lasin imen 
«. ftodg. -llyn Itya «. BU uppftoäljb, 
gd i flrut)en. -llytan tt&a «. (dta Bli 
tipj)[»ölib. 

Nielukainen isen a. a^Sngt tuub, flin^ 
Canbe, ep. fot otm, toefila. 

Niemi men «. lanbtunga, ubbe. -meke 
kkeen 1. -mes eksen 1. -m][t yen diM. 
littn lanbtunaa. -melAinen isen i. Bo^ 
enbe pd ubbe l. lanblunga. -minen isen 
«. fuK af ubbat. -metöin ttömftn a. 
utan lanbtunga. 

Nieputielen telia o. ^ata o^ ^ipa ff. 
getmj. 

Nieri m 1. -rift än 1. -riäioen isen #. 
töbtng. 

Nieta dan «. motfbrun ^dft. 

Nietiä an a. fiiftig, bUb, n. ilma tcf 
]b>dbet. 

Nietto ton 1. -tos oksen 1. -te tteen t, 
fnobrifba. -tostan aa v, famia briftoot. Nie 247 Niettu tun f. niminiettuuu n>ib uamn, 
fd att intet gtömmed. 

Nietan ttäa s= nietostan cd^ niedfin. 

Niedan taa V. guaga, Uita pd. 

Niherran rtaa ». ffriba fromdt. 

Nihenra an a. tdt, liimmtg, qn^ifitif. 

Nihia an f. bet mtnfla, «i nihiaakaan 
iät bet tiugafle. 

Nihka han 1. -hku hun t. utmattabt 
ttUfidub, olla nikalla toara utmattab, 
ei toil\a xixai. -ki ««to. aUbeletf noga, 
txbti, fuftigt. -kia an a. utmattab, 
trög, bdftt)en. -keys yden «. trögl^et, 
bd^enl^et. -kiasti ado. trdgt, bdnt>et. 
-aun uta 1. -aunnun tdr. -aannun 
ntua 1. -audun utua «. utmaitai, Blt 
ttdg. -kistyn ya ». BU bdfben. 

Nihku hun 1. -bvun #. ^fitfo, fn^ftning. 
-hun 1. -hvun hkua v. fnt^fta, grdta 
Bi(fanbe. -han bkaa 1. -hkaan hata o. 
fnpfta^fiivftanbe Begdra, fn^jia (nihka). 

Niiaan ata «. ntga. -aus uksea r« nig« 
uing. -askelen Ua v. niga fortfaranbe. 

Nilkutan ttaa = nlkutan. 

Niin fe se. 

Niini nen t. BafI, niinipuu tinb. -istö 
ön t. Unbffog. -inen isen «. af Baft, 
Bafhif. -iloinen isen #. Ba^ep. -itöin 
ttöman a. utan Ba|l. -ittömyys yyden 
#, BaftBrijl. 

Niippo pon, -pollinen sen, -pokas kkaan, 
-pastun ua = nippo m. $[. 

Niippu pun == nippa. 

Niisi fe niite. 

Niisaun uta =s nipastun. 

Niiska an i. mjolfe, niiskakala mjclfftff . 
-ainen isen «. tnj^lfig. 

Niiskun ua v. fn^fta. -utan ttaa v. 
dUabf omina fnijftning, fn^fta. -utus- uk- 
sen «. fn^ftning. 

Niisti in a. fjuf. 

Niistän aa r. ^ntfta, oftaga Ijud, fndfa. 
-telen Ua p. fnl?ta fortfaranbe. -iin 
imen i. fnbitoetft^g, pl niistimet Ijud« 
far. -taja an i. fn^tate. -tatan ttaa 
r. Idta fuijta. 

Niisu un == nirsu. 

Niisi den«t. n)äf{!aft. -sinen 1. -tinen 
isen a. ffaftig, nelioiitinen f^r{!dfta. 
-in ia 1. -itan ttaa t. ttdba i ffaft. 

Niitti tin #. Banb, gavn. Digitized by Google 248 Nii Niittu tiin «. dn0. -unen sen dim. littn 
öng. -uinen isen a. än^ixit, f^t. dng. 
-tuHinen isen a. met) dug forfebb. 
-t&n ttAä 9. P lid. -ttelen telia v. 
fld fmdtt o<!^ fortfatonbe. -ttfijft An 
i. ^ätttxtati l qtotnna. -tto ton 1. 
-tantä nnan i. -tanoe nteen «. f}öf 
fl5ttet. -tos okscn *. jlaget tittjidnb, 
l^ofta^, dngdarBete. -te tteen «. ^ofCdt^ 
tet. -tatan ttaa r. Ilta {Id, ^dUa l^öfldt^ 
tet. -ttajaioen isen t. pl, -set {Idtteröl. 

Niitty tyn = niittu. 

Nikalmo on = \nikara. 

Nikara an «. littt loattenfaU. 

Nikeia an a. ^axp. 

Nikerrän rtaa v. ffdta bdligt. 

Nikistan aa v. (\toä\tDa, fltp^ja. -tys yksen 
«. flr^pntng. -kahdun htua v. qipdfmad, 
^x)9t>a$. 

Nikitan ttaa = nikerran. 

Nikka kan $. fn^ftniug, f)ida, nikan 
yrtti 1. ruoho dngdffdta O^rratula tine^ 
t^ria). -kotan ttaa I. -kutan ttaa v. 
todcfa l^icfning, fnijftning, fnijfta. -kot- 
telen telJa ». befmdra^ af i)\da l 
fnt)fttung. -kotus uksen 1. -kutus 
uksen s. ^iifmng, fn^ftning. -kotutan 
ttaa .1. -kostutan ttaa «. Idta f^iäa, f^a 
att fni)fta. 

Nikki kin «. ttt ftagd taxi, 

Nikula an 1. -li in t, ttt pax famntatu 
Bunbna fomfdrfbat. 

Nikulan, nikutus fe nikka. 

Nila an «. ndgot pppxi^t, ftent, koiYun 
[nila bjötfCafe, nilan aika bjötflafedtib, 
ntenfötedtib, elaa toisen nilalla leftDa 
Vd anbratf befoflnab, pL nilat ^&\ax. 

Nilaan ata «. iolira, förbttfma tiben. 

Nilja an t. ffem, ftt))))ri9^et. -akas kkaan 
1. -akka kan a, ftipprtg, l^al. -astun 
ua •. flinta, ^alfa, toridaö. -astus 
uksen #. jlintning, l^alfning , toxidf 
uing. -ahdun htua 1. -aannun ntua v. 
bli jtipi>ttg, l^alfa ^a^igt, t»n'dad. 
-akoitan ttaa v. göra l^al, {ti)'))rt9. 
-akoitun Itua tt. Ui f^al, bli Itipprig. 

Nilki Ien t. ffdt^ei, olla nilella n>ara 
fiäx, nilelle palanut kaski en alltför 
ftartt brdttb fmeb. -lon Ikoa 1. -Ikoon 
k)ta V. affld narfjoen, ffinna, utfuga. 
-ko ntf». allbele^, nilko nimetöioaUbcle^ Nil 

namu(o6. -konainen 1. -Ikinainen isen 
t. tiggfdr, a. ffdr, nafen, flipptig. »koi- 
nen isen u. fiii)pr(g, f^at, (ifiig. 
-kas kkaan «. {lipprigt, f^aU jidlle 
pd tvdg (nilkka). 

Nilkka kan #. torijl, fotfnoldleb, ffaMt\>, 
-luu fottnöL -aneu sen dim. fotfndl. 
-kahdan htaa 1. -kahdun htua o. 
lialta ^ajh()t, miäa l^odteben. -kastun 
ua «. mida, pnia, -kkn kun «. f^U, 
fllipprig. -kknri in #. toriftbeHdbttab, 
\)Utto^a för »riften. -kun kkua 1. -ku- 
tan ttaa V. ^alta. -kuttelen telia 
». Unta, -kutus uksen t. ^aUning. 
-kautan ttaa ». Idta ^alta, iätä toritfa. 

Nilos oksen #. laatta, flippdg^et, ffdt 
Htppflranb, -kivi unbettoatten^en i 
forfat öfmettodrt meb mcfa. -on oa 
1. -oon ota V. Icfitia (batfen). -ostan 
aa V. {tinta (nila, nilki). 

Nilppu pun 1. -ppainen isen o. fltpt^ 
ptig, t^ai, glatt. 

Nil vakka kan = niljakas. 

Nilvehdin htia r. fmutta, forpla (ttet. 

Nimi men «. namxx, ristinimi frifluing^; 
namn, fömamn, liikaniemi tiflnamn, 
sukunimi familjenamn, nimikirja ma» 
ttifel, nimiloppu niodrig l dlbre rcn« 
ett, nimen- 1. niminomainen enfom, 
nimenomaisesti 1. nimenomaan 1. ni- 
menomatlain etifatmetUgen. -ikko kon 
«. namne, pd tai r\amn, nimikkopuu 
trdb plantetabt t ttdaond namn. -inen 
isen a. meb namit, Sendmnb, sen ni- 
minen fd bendmnb, nimismies ldn6« 
man. -mellioen isen a. fom fyix nami, 
anfebb. -meloin ttöman «. iKimu(ö6. 
-mettömyys yvden «. namntö6^et, 
namnbrifl. -mikkö kön «. tiomett. -men- 
tö nnön ». ttominattt). -meen roeta 1. 
-men ea r. fdga koib ttamn, fdga itt^ 
tt^deligen, i^ttra. -itan ttaap.bendm^ 
na, nimittäin nemltgen. -itys yksen «. 
bendmuttig, nimilysmiesldn^man. -ilys- 
ten aJp. namn för namn. -ittelen telia 
9, bendmna fottfaraube, gtftoa namu, 
öfndmna. 

Nimpiainen isen s. bdlgeting(9e#j»a crabro), 

Nion oa = nidon fe nito. 

Nie een = nide fe nito. 

Nios oksen = nietos. Digitized by Google Nip 

Nipistän, -pisiys, -pistelen fe nippa. 

Niplinkftinen isen = nimpifiinen. 

Nippa pan 1. -ppi pin «. ett flog^ fixif 
gerfpel emettau fönen, flut, lyödä nip- 
paa f^ela nippa, nippataati toenertf! 
fjiifbom. 

Nippo pon m, fnatftirfe», i. fnarflidett* 
l^et. -poliinen isen a. ömtä(t0, grann^ 
laga. -pastan aa «. B(t fnarflt(f<n. 
-ppari in «. fom pldgat bU fnar^ 
ftiden. 

Nippo pun <. fnibb, ^ptt$. -pistfln AA 
V. meb flngerfpetfarne gti^a (. Uiipa, 
nvPa. -pistys yksen «.rnipning. -pis- 
telen Ha t. Mpa, lUmma. -pistytfin 
ttaa t. iäia ftiipa. 

Nippala an = nyppylft. 

Nipsan saa 9, tmp\a, Uipa meb bofi 
Ijub, fmoda litet. 

Nirajan rata = nirisen. 

Nirha aa «. U&^UU. -hoitsen ta •. 
fanga fräftot pä Bete. 

Nirhan haa 1. -haan hata •. gnaga, 
{f afn>a. -hans uksen i . gnagning. -hain 
amen t. f(af»et!t);g. 

Nirisen slft «. fotla, )}otIa fafta, ^vpta 
fcam, qtoiba. -rinft an «. fatta forL 
-rahdan hlaa «. ))ot(a titt l^afltgt, 
fptuta fram fhtt. -ristan aa 9. S^ab^ 
lomma {{nt forl, ^dtta ut {Ifia btoppen. 

Nirkas kkaan = nirssi. 

Nirkko kon «. ubb, fpet6. -kka kan a. 
fpetftg, ffart> i f))etfen, fiiden, nirkoin 
ffatpt, ivtejtgt. -kastan aa v. f))etfa, 
gdra totefig. -kastun ua 1. -kkamas- 
tun ua 9. bit ureflg. 

Nirppa pan «. frndkDefiCa («iMieia »•'- 
välit), 

Nirppa pan 1. -anen sen 1. -pakka kan 
a, mtfll^nt. -pistän aa p, fnörpa^r^n^ 
!a ip& ndfan). -pistelen Ua r. cfta 
t^nfa, lotfa f!g tnifill^nt. 

Nirppi pin = nirso. 

Nirso on 1. -sn un a. matgtann, maU 
toäljanbe, flnt dtanbe. -sutan ttaa 1. 
-suttelen telia «. äia liUt 0^ flnt. 

Nirskan aa 1. -kun ua «. gnipla. -kah- 
dan htaa 0. gntfla l^afHgt. -kahtelen 
hdella o. gntfla l^a^igt f[ei;a ginger. 
-katan ttaa r. f)a ott gnip(a. -kulus 
uksen #. gnifitan. Nir 249 Nirssi in «. fpenfltg, i anfigtet tnoger 
menni{!a. 

Nirun ua = nirisen. 

Nisellyn Itya = niyellyn. 

Niska an «. nadfe, öfre oä^ ndtmafte be^ 
Ien tili ndgot, niskatuum nadffccp, 
nurin niskoin 1. ylenniskaan 1. ylennis- 
koin 1. ylenniskojaan ^a(0 dfn»er l^uf» 
tDub, niskapuut 1. niskat dfar, koafar, 
kosken nisia fidttet ndtmafl ofnan 
en fotd. -ainen isen •. nadig, nacCab, 
uppiniskainen l^dtbnatfab, ^at^flatrig. 
-aisuus uuden t. nadenö bej!affen^t, 
uppiniskaisuus l^drbnadenl^et, f^aiiiiax* 
rig^et. -aisesti m/v. nacfabt. -aliinen 
iseu a. meb nade fdrfebb, of|i)otwm 
Beldgen. -atoin ttoman a. uton nadPe. 
-ava an «. tjocfnaiftg, l^altf ^amg. -ku- 
ri in «. ^ol^^amg, entotd mennijFo, 
nadfti)%tt (fjuf bom). -kuristi adv, f^aUf 
flattigt. -kuruus uuden $. f^lefiaxf 
tig^et. -kuroitsen ta 1. -koittelen tel- 
ia l. -kuttelen telia v. toaxa f^alfit 
fiatxi^ entt)ifa#. -kaan ata •. aeva 
tiade, göra inffdmtug cmfring nagot, 
t. er. ftodf. 

Nissi in «. tiggare. 

Nisu un «. §t»ete. -unen sen dim. (tiet 
l^toetebtöb. -uinen isen a. af l^toete. 
-Utöin ttoman «. utan htottt. -utto- 
muus uuden «. l^iDetebn^ (nisä). 

Nisä an 1. -su un t. fpene, hthft, ni- 
salapsi btbarn. -anen 1. -sunen d4m, 
fpene. -sus uksen «. en of fpenama. 
-akas kkaan L -aliinen isen «. fom 
]^ar fpenar. -atöin ttoman «. utan en 
fptm. -sitöin itöman a. fom fafnat 
jera fpenar, fpenlö«. 

Nidon toa v. l^dfta fafl, binba. -de teen 
#. l^dfte, banb. -toja an #. l^dftarr, 
btnbare, kirjanmtoja bofbinbare. -te- 
len della «. Ifdfta l binba fottfatanbe. 

NiUka an «. fidlbafab (litska). 

Nitu dnn, nitunen sen = nisä, nisanen. 

Niuha an a. bitanbe, arg, farg, matgtann, 
niuhat siimat bctanbe urpf^n, -pyssy 
boga fom ej fpttber l^aglen. -akka 
kan «. bitanbe, itffen, toreflg. -haan 
hata 1. -hoon hota v. btta^, ipara arg 
(om biur), tiUiala l^otanbe, llöfa l. 
ffdra ^afltgt. -hotan (taa I. -hottelen Digitized by Google 250 Niu telia 1. -hoitelen Ha o. hiicC, f^oia 
ait hiUi. -haus uksen ». htit, ^oU 
fullt iiUtal, f)a^i^ jlätning. 

Niuka u*an «. farbtalgt. 

Niukahdan htaa, -kahdus uksen, -ka- 
hutan tlaa &= liukahdan m. % 

Niukeen niueta = hiukeen 

Niukia an «. {lapp. 

Niukka kan a. tatq, fnap)i>, *. fnap^^tt, 
Brifi. -kkuusoden «. niugg^et. -kasti 
adv, tax^t, !nap))t. -kistun ua o. 6U 
fnaj)^), affno^jpad. -kallinen I. -kal- 
lainen isen a, ndgot fnapp. -aiien 
11a V. Uba moi ^nitt, toaxa fiufitg, 
xoata mottoiUiq. 

Niukoon uota = niukeen od^ niuvetan. 

Niu'un ukua v. pipa, gndUa (naukon). 

Nius uksen = nivus. 

Niuskan kaa v. bitad, gUffa. 

NiuTetan tua «. reta, ttxScfa fm&rta i 
l^iertgropen, i^a forbialgi (niuka). 

Niva an #. trSng, af tdta Mx öftoer? 
tDurenBdtf, (irömbrag i jlobet. -ainen 
isen L -vefl fin a. ^axtt fhömmanbe. 

Nivala an 1. -ara an 1. -arainen isen 
«. hjriben, frufig (niverfi). 

Nivelfi än 1. -vei Ien t. leb, l^anbteb. 
-leinen isen a, lebfud, lebab. -Ufin 
Itflä 1. -llyifin ttäfi ». flrÄda UUxx. 
-llyn ityä r. Ui jirötft, toxidai, gd ur 
leb. -llys yksen t. (ebM<tntng, leb^ 
tortcfntng. 

NivelUn Itfifi «. t&lla meb flö fnif, göra 
injföming (nivels). 

Niveri in = niverfi. 

Niverrfin rtfifi ». genomborra (näverrfin). 

Niverfi fin #. mofut, «. totiben. -fiinen 
isen o. of mafur, totiben (nivara). 

Nivo on t, briflonbc matlufi, ädtl, Uba. 

Nivon oa t». binba, bäfta. -oja an <. 
Binbate. -ve een #. banb, Binba, ^f* 
te. -vuli in «. fäbe6banb. -voskelen 1. 
-velen Ufi v. binba, l^äfta fmdningon. 
-voun uta 1. -vetyn ttyfi r. Ui bunben, 
BÄftob, bU feg (nidon). 

Nivoon ota e. fdUa ^x, fläppa l^dr. 
-votan ttaa v. l)a att fötta l^dr. -vo- 
tns uksen «. ^IrfäUntng. 

Nivus uksen #. ^öft c(^ IJumffe, nivus- 
liha flafftba. -unen sen <it». lampaan 
nivuset bafbelen of ett flagtabt för. Noh 

No, noh ini. ntxop af förunbran, 
ttft nppmnntxm, pdbtifutng. ^hotan 
ttaa 1. -hitan ttaa ». ro^a no^, »5? 
btift)7a. -hotusl. -hilus uksen <« tiiU 
top af no!^, liabrifning. 

Nohko hon «. tö(p. 

Nohova an •. grof, ^arf. 

Nohvas aan ^ nohova. 

Noiden, noitten, noita m« f[. fl. aftao. 

Noikkaan kata r. ntdta pd l^ufmubet. 
-aus uksen «. tiidniug. 

Noita dan «. tronfarl, l^eta, noidan 
nuoli förl^erning af boflfop, l^afiig bo? 
ffap^f jufO; ttoU^ott, ^jetnfaQ; noidan 
henki fpdbcmdanbe, noitakeinot trod; 
fonjlet, ttoHrebffap. -anen sen dim. 
ixoUhxl, ^eta. -ainen isen a. trcttj!, 
fud meb l^etor. -tu dun t. txeUtxi, 
noitumarja ixoUh&x, oxmHx Cp«ri$ 
quadri folio), -dun tua «. ttoHa, föts 
banna, ftoära. -tuus uuksen I. -tumus 
uksen «. troUntng, l^ereru -turi in «. 
txoUtaxlf f)tta. -tia an «. troUare. 
-tuelen Ua o. brufa trctta^ ftodra ofto. 
-dutan ttaa o. l&ta txoUa. -duskelen 
lla «. trcKa fmdtt, tbfa ttoUeri. 

Noja an «. tutanbe (. fiöbjanbe ftöllntng, 
pöydfin nojalla ftobb moi borbct, o- 
man onnensa nojassa fottröftanbe pd 
egen ir)da, olla rohtojen nojassa me? 
btcitieta, nojatuoli länflol, laxmp)L 
-ainen isen a. jlobianbe, pL nojaiset 
f atm. -aan ata «. (uta t ftcbia ftg 
mct, lana pd, nojaa lupauksiin Iita 
pd töften. -aus uksen «. (utning, ^öb? 
janbe. -jo on «. lutning, bcjning, on 
nojossa dr lutottbe, teki nojon giorb^ 
en bugntng. -jun ua L -joon jota 1. 
-jotan ttaa v. tuta, fl6bj[a flg mot, 
ftoigta. -atutan ttaa v. l&ta tuta, 1^ 
att fiöbia fig. 

Nokare een t. !lump. 

Noki oen «. fct, nokipfifi btanbar, noki- 
kolari fctare, nokipoika fotatgofie, 
nokiukko fotar^ubbe, nokikana fot^dna 
{fuliea atra). -imus nksen «. fotare. 
-inen isen «. fotig. -isuos uuden s. 
fotigl^et. -isesti oio. fotigt. -oen okea 
r. botttaga fot, fota. -kia an #. fo* 
tare. -oento nnon «. fotning. -oento- 
lainen isen t. fotftoart memiijla, fo? Digitized by Google Nok 

tigf fotare. -okeen oeta v. Bc|lri;!a 
meb fot, fota neb. -keun uta v. Ui 
fotig. -keutan ttaa p. göta fcttg, fota 
neb. -oetoin Uoman •. utan fot. -oet- 
tomuus uuden «. fotbrifi, fcttö^l^. 

Nokka kan «. tiöbb, ubbe» f))etd, Teneen 
nokka fratn^om, nokkahauki nöbb^ 
g&bba, nokkaviisas förfmdbUg,. nd^tvid. 
-anen sen aim, Uten ndbb m. m. nok- 
kastuu fup. -ainen isen a. näBbtg, 
ttäbbab. -ava aa a. Iditgnöbbig, tore^ 
fig. -auo ula 1. -aannun utua v. Ui 
Idngnäbbig, blt {loit, bta b^ n&fan. 
-kkaan kata ». fld meb ndbben. -kkai- 
len Ha v. bra bd ttdfon, taga &t fig. 
-kin kkia «. )}(c(Ia meb tidbben, l^adfa, 
bt(fa. -kasen sta o. fndpb^ ^i& ^ii 
gdng meb ndbben. -kiskelen Ua 9. ))Io(!a 
fortfaranbe meb ndbben. -kittelen telia 
•. nahha^, gnabbad, xttai, 

Nokkeinen sen = nokkonen. 

Nokkela an «. ndbbig, Qtoiä, tlot fnabb, 
Hinf. 

Nokkera an = nokkela. 

Nokko kon t. Ixoppt, (iten l^öfdta. -onen 
sen dim, liten brob))<* -kun kkua a. 
hxvjppa. "kotan ttaa 1. -kotan ttaa v. 
l&ta broppa. 

Nokkonen sen «. ndfla, kusiais- 1. siera- 
1. rautanokkooen tttttna^la (nokko). 

Noko, i ff. nokonokka Idng ndbb. -otan 
ttaa «. f[tta meb ndbben Idng, fitta oif) 
l^dnga ndfa (nokko). 

Nok Ivaioen 1. nokulainen isen = 
nokkonen. 

Nolkki kin «. mandlem, if. l^unbend. 

Nolo on a. ia^att, trög. -osti adv. tat 
fatt, baftodnbt. -otan ttaa v. {itiä ta« 
fatt, gapa f^^blöd. 

Nolpotan ttaa 9. brob)><i* *ppu pun «. 
brobi)e. 

Nolva an t. dnban ^)d timmerjiotf utom 
ttmtan, t. er. fot ott ub))bdi:a {Idll;: 
ningar. 

Noperran rtaa 1. -pertelen rrella r. 
inappta, göra fmdiafet. -rrus uksen 
«. fnapb^ing. 

Nopia an «. fnabb, fndtt, qtoirf. -pens 
uden «. fnabb^et. -asti adv. fnabbt. 

Noppa pan #. brobbe, tti flogd fpel, 
heittää noppaa fpeta nobpa^ fafla i&Xf Nop 251 ning. -anen sen «. (tien btobb^^ i&tf 
ntng. -ppaan pata p. bropba, plccfa, 
fndpba. -aus uksen «. btoppntng, ptodf^ 
ntng, fndpbmng. -pahdan htaa v. btoppa 
l^ailigt, h&)ppa tiU, fnapfa bort. -pin 
ppia ». blorfa fortfaranbe. 

Noppo pon «. fdgk, lyö noppoa fpe^ 
lar I. faHar fdglor. -onen sen dim. 
Uten fdgta. -ppula an t. pinne (nap* 
pula). 

Nopsa an = nopia. 

Nopsahdan htaa = nopahdan. 

Noputan ttaa 1. -ttelen telia 9. !(appa, 
fndppo. -tus uksen s, flappning, fndpp» 
ning (noppa). 

Noraan, norajan m. fl. fe noro. 

Norha an «. tmdgrenig jtör för att upp^ 
Ipfta fdbedfdrfroar. 

Nori in #. anfe0 betetfna nio fl[ag6 fjnf:! 
bom, i mun oä) ijaU, i fpenar meb 
f»ulfl, röbfot (verioori), bd mjölfen i 
förtib toin pjia (jamakkanori), ttoin;: 
fot (kniyanori), norijouhi 1. norinuora 
]^an{, norikontti fuibent, noriheiaä = 
kärmeen marja 1. yilkka I. orpolap- 
sen kukka 1. sydänmarjan kukka, jä- 
mäkkä noriheinä = pistosruoho 
1. vaiyaisten kukka 1. äitipuoli, kui- 
yanoriheinä el^tenpdd (veronica e/fi^ 
eiMU») 1. = ikdyän kukka 1. mäki- 
yehka, miespuolen eläimen kuiya no- 
riheinä l^unbpiol (viola eanina), leh- 
männoriheiuä = karaheiaä, puuano- 
riheinä = kellokukka, terranorih.= 
suopillike, yirumanorih. = angerya, 
yerinoriheinä = hiifeokoryanlehti 1. 
kanrakellukka 1. koisonpuu 1. pfiäs- 
kynkukka, papunoriheinä ba(f(uta 
(iilene rupettrit). 

Noria an a. böjlig, fmibig, toig. -reus 
uden «. bö)ltgl^et. -asti adv, botligt, 
fmibfgt, totgt. -rjeoen eta «. bli fmU 
big, oöilig. -istan aa 9. böia, göra 
böjlig (noro). 

Norkkaan kata 9. fndtad, toara fnpltgdfi. 
-kotan ttaa 1. -köttelen telia «. fid 
od^ l^dngla. -rkko kon #. fn^Ugdft. 
-rke kkeen <. fn^Itntng, ttt l^dngtanbe 
06^ todntanbe. 

Noro on #. Idgldnbt fldDie ber toatten 
famlad, bdlb, rdnuit, noromaa Idg Digitifed by Google 252 Nor fumpig marf, juoksee noronansa rttt^ 
! mx fom en i&d, fcrlanbe. -onen sen 
4im, littn \>äU), jfianoronen idpigg. 
-öinen isen «. futt meb ränntlar, fttm^ 
piQ. -re een «. en faUonbe brop)>e. 
-rahdan htaa «. l^afligt \>xoppa neb. 
-rahtelen hdella v. btoppa t&tt -ra- 
jan 1. -raan rata 1. -risen sta 1. -roon 
rola 1. -rotan ttaa ». fi}ta fafta, fotla. 
-run ua v. \ixt}pa. 

!Norppa pan #. en axt flPdt. 

JVorppaan pata, norpe ppeen = nork- 
kaan, norke. 

T^orsa an «. fologon (ranttneulut nivaUt), 

INorskaan kata, norske een = norkkaan, 
norke. 

Norsu un «. elefmit, norsun nokka ele^: 
fantfnabel, norsun luu etfenben. 

Pyörsi rren i. ncrd (oimarus eperlanus). 

P^orTotan ttaa «. bröja, x^axa trög. 

Nosela an a. etbig, qtoiä. 

Nost .... fe nousen. 

Notkia an 0. böJUg, toef, tt)ig. -keos uden 
#. böjlig^et. -asti ado. böjligt, »igt. -is- 
tan aa r. Böia, gora BöiUg. -istus uksen 
«. böjning. -istelen 11a v. Bdja fm^nin^ 
gom, Böja Mt 0^ bit, göta toef. -kistun 
ua p. böfa fig. -ko on «. boinmg,balfän!$ 
ning. -koinen isen a. fufl meb böj* 
ningat (. bölbet. -kelma an 1. -kel- 
mo on #. Uten böjning, bugt, liten 
tialttnfning. -kahdan htaa v. Bcja jig 
l^afiigt, fn>tgta. -kahtelen hdella r. 
ftoigta ofta. -kun aa «. böja fig l. 
fmigta fortfaranbe. -kutan 1. -kotan 
ttaa p. ff a ott ftotgta, ftoingo, toagga. 
-kuttelen L -kottelen telia «. ftotnga 
I. toagga fortfaranbe. -kutus l. -ko- 
tus uksen t. fortfaranbe bdjning, ftoigt. 

Noud .... fe nout. . . . 

X^oukka kan «. nclBb. -ukin kkia r. 
))Io(fa fortfaranbe. -kkelen keila 1. 
-kkielen Ha L -kiskelen 11a 9. pUda 
fmäntngont. -kkaan kata «. ptocfa en 
gdng. -kkasen kasta v, )pioda fom 
^afligafl. -kkaus uksen «. "^aflig ))tod^ 
ning, fnadning meb näbben (nokka). 

Nousen nousta 1. nosta r. uppfiiga, fid 
up)p, ftoäKa, taikina nousee begeu l&f 
fer, kuu nousee mdnen gdr vi)pp, nou- 
seva viikko ndfla toe(fa. -su un «. Nou 

uppfttgning, l^dintng, kuun nousu m^^ 
nend upk^g^ng, nousuvesi pbtoatten, 
nousukala uppgdng^flfp. -sento nnon 
L -semus uksen «. uppfiigning, f)b\f 
nmg, iödutng. -sutan ttaa «. ^a att 
fiiga, laga att jäfa. -ostan aa «. nppf 
f)bia, nppl^fta, nostaa pellavia upptca 
ga (tn fr4n rötning, nostaa huudon 
uppb<Sftt)a ett rop, nostaa kapinan upp^ 
XD&äa tit uppror, nostaa kansaa upp^ 
bdba folf. -ostaja an #. upplpftare, 
ird^are. -osto on 1. -ostanto nnon 1. 
-ostanta nnan «. uppbftning, upp^dj^ 
ning, uppbäb, nostoväki uppbdbabt folf, 
nosto-ovi fai(u(fa. -oste een $. ttpp« 
(^ftningdtiUflänbr uppl^öjning, on nos- 
teella &x nnber uppl^ftning, jäfanbe. 
-ostin imen «. l^df^dng, taikinan nos- 
tin {ädningdmebel förbeg, nuotan nos- 
tin noa! för lointernot. -ostajainen 
isen #. upp^öining, pL -set uppl^öj* 
ningdfalad (toib namndbag, toib uppb^t^ 
m. m), -ostantain amen 1. -ostantai- 
nen isen s. fd rM)dtt en fdr g^ngen 
l^ftar. -ostannus uksen «. notn>af , upp^ 
it^ftning. -ostelen 11a v, l^fta fmd» 
ningom, nostelee sydftntft retar, rör 
gaKan. -ostallan Itaa v. uppl^fta lött 
od^ ^afligt. -ostalmus uksen «. fd 
m^cfet en i gdngen t^ftor. -ostatan 
ttaa r. Uta I^fta, Idta upp^oja, l^fta 
^afiigt, nostatan jalkaani töttar pd 
foten. -ostattelen telia ». t#a l^aftigt 
bd odf bd. -ostutan ttaa r. ^a att idfa. 
-ostatutan ttaa 9. Uia toä(fa. 

Nousiainen isen t. 9lou^d fodfen. 

Noudan utaa «. afl^emta, gd efter n&» 
got, folja, noutaa vettfl ^emta voaU 
Un, on vettA noutamassa ar efter i^U 
Un, noutaa mieltfi gdra ttll tDiljed, 
toittfara. -ude uteen *. of^emtning, 
koiKfarigl^et, mielen noude tiHfrebö^ 
fiättelfe. -uto don 1. -udanto nnon 
«. af^emtning, noutopoika en gofie 
fom l^emtot (afflfjntna pitar). -utaja 
an *. af^emtare. -utelen della «. of« 
^emta fmSningom, göra fortfaranbe 
HU totfjed. -utelias aan «. eftergiffom, 
toinfarig. -uteliaisuus uuden «. ef* 
tergiffaml^et. -udatan ttaa v. Idta afs 
f)tmt<i, efterfölja, efterfomma, toiUfa* Digitized by Google Nov 

xa. -udatus uksen «. of^emining, mie- 

. Ien n. totttfartg^et. -odalteiea telia 
9. Uia fmdniugom afbemta, fottfa^ 
tanbe efterfomma. -udatelma an t. 
eftetföljb, iafttaganbe. -udatutan Uaa 
«. Uia a^f^mta, (a att toillfata. 

NoYerraa rtaa, novertelen rrella ^ no- 
perran, nopertelen. 

Naha an <. fnut, bulnabrfnuftoa, nuha- 
tauti qtoarfa, fatatr (nyhfl). -ainen 
isen «. fuQ meb fnutar, ^(dgab af 
fnuftoa, fatarraliflf/ -hajan aa l. -hi- 
sen sta #. fn^fa, mumla. -hina an «. 
ftt^dning, muntmel. -haelen Ua v. tt)U 
{ia« i fnutat, \m\^a, fjufa^, (efba e^ 
lötibigt. 

Nuherran rtaa v. gnugga, axbäa ifrigt 
utan afbrott. -rrus uksen «. gnugg^ 
ning, iftigt axbttt, ftöf. 

Nuhja an, nuhjin 1. nuhin ia = nui- 
ja, nuijin. 

Nuhd . . . fe nuht . . . 

Nuhjaan 1. -ailen Ua •. brola, rötad 
ibipi^tf flöfa. -ju un 1. -jus uksen 
#. bcöt tofatt mcumjia. -justan aa 1. 
-jutan ttaa U -justelen lla 1. -jut- 
telen telia 9. htU f!g bvötigt. -jaan- 
•nun ntua v. forbtojad, uttrdttad. 

Nubiakka kan a. ftodr, tung. 

Nuhku bun «. trcg mennifla. -uinen isen 
a. trög, folanbe. -keroitsen ta •. Mt 
U *w0t, fola. 

Nuhraan rata r. ncbfMa,fmutfa, befub* 
bla. -raus uksen «« nebfmutdning. -raun 
nta «. bti mbfdUib, fmutfa^. 

Nuhde hteen *. tobet, befltofning (meb 
t>tt>)f tiHrdttatoi^ntng , nuhteen alai- 
nen tabettodrb. -hteetoin ttoman a. 
oftraff (ig , of (anberlig. -hteettomuus 
uuden «. ofiraf Itgl^et -hteettomasti 
ado, oflanberligt. -htelen hdeila v. 
tobla, fotebrd, beftraffa. -htelo on 1. 
-hielus uksen «. fötcBrdelfe, be^taf^ 
ning. -htelia an #. ftanbrate, be^raf^ 
fare. -htelulan ttaa 9. Idta befitaffa, 
Idta ttnrdttotoifa. 

Nuija an «. flubBa, -sota fluBbf cig, -mies 
flubbett)d))nab man. -aan ata v. ftubba. 
-jin ia t». flubba fortfatanbe, buUajjd 
meb fttibba. -atoin ttoman a. utan 
flnbba. Nui 253 Nnijotan ttaa v. Utt flg fdrfi. )oaror' 
Pött. 

Nuikutan ttaa = nnjuun. 

Nuiska an <. bcunp. -kin ia «. todbra 
(fdfom bunben), fn^fa (nuuskin). 

Nuiskotan 1 -kutan ttaa •. gdf))a, l^a 
ait gdfpa. 

Nuisto on «. (ttet {luttanbe l. {Tef pdd^ 
ning. -lan aa ». göta fluttanbe l. ffef- 

NuUi tin «. fpetd. 

Nuiva an «. bifier, fdrf, ttodt, ogdfhodnUg, 
njngg (nuijotan). -Tistun ua 0, \oip 
na (näivetyn). 

Nuja an 1. -jakka kan L -ju un t, hnU 
Ux, ott)dfenbe, xn^igf^tt, $otm. -juun 
juta 9. xoäinai, tu{!a. 

Nujerran rtaa •. förtdra, bdm))a, fuftöo. 

Nujo on «. (eba ti>ib mat, «. aptiiibi. 
-jun ua 9. )naxa utan matlufl, afmagta. 

Nukellan Itaa 1. -kertelen rreila «.bird^ 
fa meb udgot, gnugga. 

Nukero on«. r^ggbenetd dnba, olla nu- 
kerolla l^a mtbt i tpggen cd^ magen 
afmv^etftttanbe. -öinen isen o. fnar^ 
rig, qtoibanbe. -oitsen ta 9. qn>iba, 
fjufal, f narro, Ula meb botfor (nukke). 

Nukka kan <. f|un, to, iapp, tugg, tofd, 
nauriin nukka roten p& Tofioan, ru- 
kin nukka froC p& fptnnrodfdruUen^ 
nukkaviero 1. -vieru (ojliten, nukkaan 
asti dnba tiU bet miufla, nukkaheina 
= luikka. -ainen isen «. fjunig, (o^ 
loig, niggig. -katoin ttoman a. utan 
to, utan no(f. -kin kkia v. iurndfloa 
^dngaube trdbat, iufc toffar l lappax, 
nukin nauriita afffdta röttema pä xoU 
toan (listin), -kitan ttaa p. inf^ (. in* 
todfma ^ngaube trdbat f. toffar, fdt^ 
ta ttotax pd fpinnrotfdruUen, noda, 
bulta. -kitua uksen «. inmdfuing af 
toffar, norfuitig, frofir.fdttning, bnlt* 
ning. -kkeri in •. fjunigt, toffigt f Id* 
be. -kistun ua I. -aannun ntua v. 
Ui (ofroig, repa fig. -kkelen keila «. 
förfe meb (0. -kelma an i. veran nu- 
kelma todlfldbb. 

Nukkaan kata «. ^Ua od^ onbffaö. 
Nukke ken 1. -ke kkeen 1. -kki keni. 
bo^a, nukenlehti groblab (planugi^ Digitized by Google 254 Nuk Num Nukku kun «. Mfi (nuhku), f juu (nukka) , 
pellavan nukkuja linne^faf. 

Nukun kkua ». fofba, iufomna. -kkuja 
an «. fofnoare. '-kus uksen <. fofmonbe 
tiKjlänb, on nukuksissa 6x mfomnab. 
-kkuvainen isen a. fofmatibe, \>a fomn 
Begiftoen. -kkuvaisuus uuden «. htf 
gifmenl^et v5 fömn. -kkumatoin Uo- 
man a. iät fof\t)anbe, förnntö^. -kku- 
mattomuus uuden <. fdmnlodl^et. -kah- 
dan htaa r. infomna i^afligt, taga en 
Uten (ur. -kistun ua v. nebfalla m 
fomnob. -kutan ttaa ». inföfba. -kutus 
uksen ». inföfning. -kuttaja an t. föftoa* 
te. -kutlelen telia v, inföftoa fmdningom. 

Nukulainen 1. -liainen 1. isen t. nöfla 
(nokkonen), nukuiaishumala l^umUbtn^ 
ba (eusevta europtea). 

Nukulvainen isen = peipinen, peippo- 
nen Qaleoptitf lamium). 

Nulikka kan 1. -ikas kkaan «. {l^ngel; 
fn^ffet 

Nuija an a. fneb, föttoriben, silmät ovat 
nuijallaan ogonen äro afivtga. -akka 
kan 1. -aska an «. {tent, jlipDrig^et. 
-akas kkaan 1. -jo on a, ^ippxiq, 
M, -an aa 9. {Itnta, l^alfa. -aan ata 
«. Iata f)a\ta, tunta. -astelen 11a v. 
flinta ofta, gd fram l^alfanbe, httt fEg 
ofäfert. -ahdan htaa v. {ttnta l^afligt. 
• autan 1. -ahutan ttaa «. focflrääa 
(en leb), f)aftiQt Uta flinta, ffufa. -ju 
un a. ^ippxiQ, M, -juu ua «. toftta 
rörlig, runfa, jfafa^. -jutan ttaa 1. -jut- 
telen telia «. fPaf a, tunf o', töanfa 
omfting. -jutin ttimen = nuljus- 
naula. -jus uksen ». Ml, fi&patt, 
nuljusnaula truBbig f tl -jutus uksen 
t. ffalning, toanfning. -justan aa l. 
-justelen Ua r. btö(a, Bete fEg tafatt, 
voanfa omfting f^ftolod, 

Nulkka kan «. tunf , traf. -ari in t. ttaf^ 
toare. -kkaan kata o. ttaftoa. -autan 
ttaa f>. Uta traftoa. 

Nulkki kin = nulikka. 

NuUi in = nulikka. 

Nulo on 0. mobjiulett, l^ängfjuf, nebjla* 
gen. -onen sen dim, nulosenlainen 
udgot ntobjlulen. 

Nnlvo on = nulo. -otan ttaa v. toara 
I. bliftoa mobfluten. Nummi men #. ^ögldnbt fanbfdU, mo, l^eb, 
nummijäkftlfi = kangasjftkäU, num- 
men varsi = kanerva, nummen nau- 
ris = rfttvAnä, nummen kukoistus 
badtimjan {thymvs terpyllu«\ num- 
menkukka = vaivaisten kukka, num- 
men vasara ett flagd infeft, iNuramen 
pitäjä @t. itatind focfen l. 9lummitf. 
-inen isen rfi».mo, «. fuU af moar. 
-mmetoin ttoman a. utan mo, ^ebtod. 

Nunna an «. nunna, -ainon isen «. ^t. 
nunna. 

Nunnn un t. br5^tt)dtta, fpene, Blcmmo, 
ruis 1. sininunnu btäfttnt, punanunnu 
töbfUnt, harakan n. = harakan kukka, 
tervan. = horsma, tulin. äUgrdd(ra- 
nunculuM fiamuki)^ voinunnu = voi- 
kukka, -nno on 1. -unonen sen I. 
-unen sen dim. fpene, ^jertunge (fmef^ 
crb). -nnottelen telia v. fmefa. -nnos- 
telen Ua v. tugga Idtt. 

Nuod .... [e nuot. . . . 

Nuoha an «. fnad, fnufma, ei nuohaa- 
kaan t(fe bet rtngafle.-auunun ntua r. 
hii fnafig. -haan ata 1. -hon oa ». fejja, 
fnafa, älä nuoho pataa gnib big ei mot 
gtt^tan. -hoja «. fejare. -hotan ttaa v. 
Idta ftja. 

Nuohkia an, nuohka an = nuoskia, 
nuoska. 

Nuojun ua «. Bugta f!g. 

Nuokka kan «. näbb (nokka), nitfning, 
Blunb. -kkaan nuokata 1. nuata «. ^ac; 
!a meb näBBen, nida. -kkaelen $dr, 
-kkailen Ua p. fmdningom §a(fa, nidta. 
-kin kkia o. ]^a(fa, nicfa fottfaranbe. 
•-kahdan htaa o. l^a^igt Boda, nicfa, 
nucfa, Blunba l^afHgt. -kun kkua •. 
toara nicfanbe, Blunba. -kutan ttaa ». 
Ilta nida, ^a att llmtd. -kuttelen 
telia «. Uta fmSntngom nida, 1^ (&ng# 
famt att Blunba. 

Nuolen Ua v. ^iäa, -eskelen lla 1. -ek- 
sentelen nnella «. ^ida fottfaranbe, 
ffefa. -lasen sta v. pda l^aftigt -lu 
un t. ilettting, flefe, nuolusormi \>tU 
finget. -Iin imen«. fteffdtl, flefe. -lia 
1. -leskellä an «. ^idate, fndi tootelfe. 

Nuoli Ien «. ))il, Nuoiijoki ^telna. 
-inen isen o. )yi(futt, §t. piX. -itan 
ttaa 9. förfe meb )pilat. -itus nksen Digitized by Google Nuo 

t. uttnflning meb pit -iitelen telia o. 
förfe fmSningom meb i)i(. -letoin tlo- 
man a. utan pii. -litoin ttoman «. 
litan pilat. 

Naopea an a. olufltg, nebitagen, ot!(5d. 
.peus udea «. clu^, 0Xtid9f)tt, -pe- 
asti o(/p. ctufltgt, ^appt 

Nooppaan pata •• ntfpa, lugga, ff&Xf 
btaga. 

Nuopukka kan #. |lum)). 

Nuora an «. rep, kalan naora flffref, 
olla naoralla toata p& frofflffe. -anen 
sen ifiM. litet te)>, ^xtd, olla naora- 
sella tefa en {lagd le!, -ainen isen «. 
af rej), repfuU, fnörrät, xtpiit -aisuus 
uuden «. repfitQ^et, reptif^ei. -aisesti 
ado, replift. -anne nteen «. tottrdb. 
-allinen isen a. meb rep forfebb, ett 
rep fuUt. -aan ata •. fn^ta. -ritan 
ttaa f>. forfe meb rep, bmba meb flera 
rep. -attelen telia 9, gÄ fuorrdtt. -atoin 
ttoman a, utan tep. -attomuus uu- 
den t. repbrift. 

Nuori ren a. ung, nuoriläntA nägot ung, 
-ruus uuden «. ungbom. -iso on «. 
ungbom, ungt folf. -rukainen isen a. 
ungbomCtg, t. pugltng. -rukaisuus 
uuden t. )^ngltngad(ber, ungbomltg^et. 
-rukaisesli ade. ungbomligt. -rekas 
kkaan a, ndgot uug, ungb omita, -ik- 
ko kon «. nngmot. -rrun rtua 1. -ris- 
tun ua I. -rennon utua v. bU nng, 
föt^ngradr ruoho nuortuu (toifnabt) 
gtä< dterfdr fin grönflPo, taivas nuor- 
tua ^tmmetn öfioetbraged meb friffa 
mo(n (fom Bdba tegn), rauta nuortuu 
jernet bUr mjufate (nuoria), -reunan 
ntaa 1. -rrutan ttaa 1. -rennutan ttaa 
9, fötpngra, uppfrijia, uppmjufa. -rrut- 
telen telia a. muina meb unga ftt{!a 
moln. 

Nuoria an «. fmibig, böjlig. -rrun, -mi- 
tan fe nuori. 

Nuorre rteen = nuora, nuortehen no- 
rahtelee btoppar oafbrutet (fdfom tep). 

Nuortia an ^ nuoria, noria. 

Nuosi in «. l^öfdd. 

Nuoska an L -kia an a. fuftig cteb 
Bltbfnö. -keus oden t. fuftigl^t. -au- 
tan ttaa o. fufta. Nuo 255 Nuot pi, tm tuo. 

Nuode teen t. fpflennan, nuodevaimo 
L -mies brubend f öljefllogate ifrdn för* 
dlbrarnad ]^u6. -oti den «. p/.nuodet 
brubend förälbtar. -teus uden «.fipd^ 
gerfPap, fpplbffap t fȊgerlag. 

Nuotio on #. joctelb, nöbelb. 

Nuotta tan «. nct; menoa nuotalle gd 
pd notbtagniug, nuotan reisi 1. siipi 
fibofil^det i ncten, nootao perä hanU 
Ien. -aoen sen dim, Itten not, -iti tin 
== nootta i ff. oooltikota not^pbba. 
-ainen isen a. notxil, af not. -iällinen 
isen a. noteganbe, notbragare, en not 
fuU. -tus uksen «. notbolag, notlag. 
-tustan aa «. braga möbofamt. -itue 
een *. notfolf. 

Nuotti tin «. not, ton, melobi (nuotta). 

Nupero on #. ftoan^ben. 

Nupia an a. fort, fnapp, olufltg, nupia 
mieli fott, fdrf, olnftig tili Ipnnet. 
-allinen isen •. ndgot fnapp. -yin pia 
9. toaxa opafllig, olufltg. -isen sta v. 
fnota, mata fott om nöfan, mnmla. 
-ina an «. fnot. 

Nupo on = nuppo. 

Nuppa an $. ^ornlo« to. 

Nuppi in t. fnopp. 

Nuppiainen isen «. geting. 

Nuppo pon a, fuUig, bonilöd. 

Nuppu pun «. liten fnipp, npppa, fmtis 
la. -unen sen dim, liten n^ppa, fmu; 
la. -uinen isen a, fuU meb npppor. 

Nupukka kan #. bofl, litet flot, liten 
fitcpp, näcfroö = nipukka, upukka. 

Nupula an =: peiponen. 

Nura an •. fPdra. -raan rata ». braga 
en jfdra. 

Nurajan I. -raan rata I. -risen sta v. 
fotla, mumla, fnota. -rina an «. f ori, 
fnot. -ru un #. forl, UUn h&d meb 
fotlanbe toatten, fnot. -rus uksen 1. -re 
een t. fovlonbe, fnotanbe tiftjldnb, olla 
nureissansa toata mtflpnt. -rahdan 
htaa 1. -rahutan ttaa 9. forla ^afltgt, 
mumla tiU. -reksin ia 1. -reksun oa 
9. fnota, fnorra. -ritan ttaa 9. fnota, 
tabla. -ristan aa 9. Idta forla, Idta 
tinna tiK flfla btoppen. -ristun ua 9^ 
blt lebfen, bli ftott (nurku). 

Nures ekseo #. IJumffe, Digitized by Google 256 Nur Nuri in = oarja, nurin niskoin I. nis- 
kojansa öfroetdnba, nurin närin fcu 
toäxCot, hatm&n\>t, up)) oä) neb, nurin 
puolin afmigt, nurin pfiin ät ot&tt 
f)&U, silmät nurin ögcuen afioigt, menee 
nurin gdt: tfuK. 

Nuria an, nureus uden = nurja, 
nurjuus. 

Nurja an «. förtodnb, omtt)5nb, aftoig, 
cgin,H©rdng, nurja mieli aftoogt flnn^» 
kantaa nurjaa kiipeä bära afbog fpölb. 
-juus uuden t. aftDOg^ei. -asti ado, 
förtoänbt, ogint, afkoogt. -ius uksen i. 
ogttt, tvtätig metmiffa. -ahdan htaa 1. 
-ahdun htuä v. fiiniä, tottua (nul- 
j ahdan). 

INurkkt^ kan «. lyötti, fuut, torS, nurk- 
kaväki in^))fe0fo(t meren nurkka ^afd^ 
Bugt, nurkkaTieras 1. -virri 1. -vilppa 
^olffldnbatc, fn^Ugöli, nurkan takui- 
nen fom flnned laUm fnutcn, f)tm* 
touren tobof (naveton takuinen), nurk- 
kapääsky f)u9\xoaU, -anen sen dim, 
liUt i)dtn, -ainen isen a. l^ovnab, meb 
fnutar. -kallinen isen a. meb f^btn 
fötfebb,*. timmcrman fom för upp «n 
fnut, in^^iing. -kitan itaa ». fötfe meb 
fnutat f. ^örn, be(a )p& (ötnen (. hiu$ 
tatna, nurkittain l^örntotd, ftiuttotd. 
-kkaan kata v. flr^fa fvam längdmeb 
fanien (. iväggen. -kkaus uksen $. 
fanien af en toit -katoin Itoman a. u^ 
tan l^orn. -kattomuus uuden t, ^bxns 
btifl (nurku). 

Nurku run #. mignöibl^ei, otoilja, fnoi. 
-run rkua ». forla, mumla, flanbra, 
tabta, Beflaga f!g, fnoia. -kastun ua 
V. bU fnoianbe, mtf(|;nt. 

Nurmes eksen «. 9luvmii fodfen. 

Nurmi men *. grödtoaU, ^drbtoall, lin^ 
bOf nurminiittu ^drbtoalldäng, nurmi- 
suorsa lejfetanb (^anat efypeata), nur- 
miheinä 1. pihannurmi itamp^t&i 
(jpclygonum aviculare), hirven nurmi 
^ jussikko, isonurmi == puutarpflfi, 
lunnurmi xbx^tX\(phalari$ arundinacea), 
-ikas kkaan = säärinurmi idiel {ai- 
ra etsipitota). -inen isen a, fnU meb 
ax&itoaU. -isto on #. dng^marf. -ikko 
kon f. gt66maiia. -meun uta 1. -me- Nur 

tun 1. -mitun ttaa o. Ui jgtiiddipetv 

bi(ba gtödn^aff. 
Nurpia an «. olu^ig, oidltg, neb^agen. 

-rve rpeen #. nebflagen^t, olla nur- 

peellaan tt>ara uebflagen. 
Nurppa pan = nurpia, nurpalla nenin 

mipl);nt. 
Nurraan rata v. Soxla, mumla, qivtba, 

matta, tigga enttdgei. -rrutan ttaa I. 

-rruttelen telia v.maxxa, iiggaeutrd* 

gei. -rrutus uksen t. enttägct iiggeti. 

-rrus uksen #. fnattigt tilltwub, mi* 

toi^ iiggate. -rrustan aa =narislan. 
Nurska an «. ett {tagd ctm. 
Nurtia an = nurpia. 
Nuru, narus fe nuraan. 
Numn fe nurku. 
Nurve fe nurpia. 
Nuska an = nurkka. 
Nuskula an = naskula fe naskaao. ' 
Nussin ia i. -iskelen ila «. ^a famCag, 

-ssu un «. fpmlag. 
Nuti din <. irifki i {fjuib^ge (nutiiuu 

benttifla), böbligt flag, bulnab, nuti- 
pää lait ^ufn^ub. -din tia «. gora fa(. 

-istan aa 9. ^t)pa, qn>dfba, ftamo, 

qtDdfa, Idngfamt Ppa, gota möbo^ 

fami. -istelen 11a «. ftama, qto&ftoa 

fmdntngom. 
Nutisen sta = nurisen. 
Nutkun ua v. In^äa9, gunga. -utan ttaa 

«. fn^rfa fotifatanbe, t^rfo. -kahdan 

hta o. froigta ^afhgt. -kahdus #dr. 

-kaus uksen t. ^aflig ftoigtntng. 
Nutraan 1. -rajan rata v. fotla, bvum:: 

ma, ftufa. -raunnun ntua v. lii 

fnciitig. 
Nutterva an «. l^öfBlomftet {hieraeimm 

pilotetta). 
Nutlia an a, fuEtg. 
Nuttinen iseu «. tdnglafe {%oaremu9 •<- 

9ipar%9). 
Nuttu tun t. tod. 

Nuttura an #. fnotitigl^et, upplagbil^r. 
Nutukka kan # . lappj! qttinnof^o af ren^ 

bcnling. 
Nuturoitsen ta 9, fnufla, gota ndgot 

fafia. 
Nutostan aa 1. -telen Ila «. fnufto, gö^ 

xa ndgot uianbuUet, götaifaftamaf. 
Nuud .... fe nuut .... Digitized by Google Nuu 

Nauhahan t.' fnuftoa, fiun. 

Nuuhkin ia = nuuhdio. 

Nuuhdin htia 1. -htaan hdaia v. to&* 
\>xa, Höla, ncfa, fnufa (nuuskin]. 

Nuukka kan t. lutanbe flönntng, on nua- 
kallaan öt lutanbe. -kkaaa kata t>. 
nicfa, Iata. -kaLdan htaa r. tiiäaf^af 
pigt, blunba. 

Nuukko kon 1. -ke kkeen = nuppo. 

Nuukutan ttaa = nuukkaan. 

Nuupia an = nupia. 

Nuuppo pon = nuppa, niippo. 

Nuurun ua *. txäm, aft^aa, fiufa^, fUf 
go. -a un «. afh^uiag, ir^uab. -utan 
ttaa V. forcrfafa aftpaiag. -umatoin 
ttoman «. forgicd, ej befTa3andU)ärb. 

Nuusa an «. hxift, -ainen isen «. uöb« 
fldllb. 

Nuusakka kan «. tung, (eftoärlig, fivSt. 

Nuuska an «. fnud, panna nuuskaa fnu^ 
fo. -kuri in i. fnufate. -kaan kata 
•. fnufa, ncfa, toöbra. -kaus uksen «. 
fnu^ning, ncdning. -kin ia p. toätva, 
fnofa, nofa, fnpfa. -kia an #. fnofare, 
fpiott. -kelen 1. -kielen Ua I. -kis- 
keien Ua «. fnofa fuidit f}äx o6) bet. 
-ku un 9, fnu0, fuofuing. -kun ua r. 
fnufa, fn);fa. -kitan ttaa 1. -kittelen 
teila 1. -kutau ttaa 1. -kultelen telia 
•. fncfa, Idta fnota, fnpfto. -kutus 1. 
-kitus uksen t. faoftning. 

Nuadan taa «. utmoita, luta af matU 
fftt -dun tua v. utmattatf, fonDtgna, 
lehmA nuutuu !on afmagtar, fluar. 
>dutan ttaa v. \&U toipua, -tea an 
a. ^ängfja!, matt. -teus uden «. ^dng^ 
fjufa, matif^tt 

Nyhd .... fe nyht. . . . 

Nyhermflinen isen •. l^örnig, faniig, 
fPtoffig. 

Nyheryft ftn a. trulbbig. 

Nyhisen stft, -hinA = nuhisen , nuhina. 

Nybjaan jata ». jfuffa, fiöta. -jays yk- 
seu «. fEufniag. -jdilen Ua p. ffuffa 
fmdtt. -jin ia v. <Iuffa foctfaranbe. 
-jina an *. fortfatt ffujfuing. -jäsen 
8ta r. ffuffa ea gJng. -jaytan ttaa v. 
Idta ffufa, {!uffa ^afligt. 
Nyhkdre een «. fucl, ^iaber. 
Nyhkaan hata v. xt)äa, l)anbf!a6. -käys 
yksen t. t^dniag. -hin hkia 0. x\}äci Nyh 257 fortfotanbe. -kasen sta t . x\)äa en gdng. 

Nyhdän htaa «. u)ppxtfäa, reufa Un. -hto 
bdön f. up)^t);(!ning. -htelen hdeUa 0, 
uvpr^^a fmduiagom. -htasen hdasta 
r. n)ppt))äoL ea gdng. -hdatan ttaa ». 
Idta npv<^9^(t* 

Nyha an #. l^örn, fnut, fnuflpa (nuha). 

Nvkera aa 1. -kero ön 1. -keräinen 
isen •. iruBbig, afau))en, loxt, -kerys 
yksen «. f)ump, nykery8luu = nupero. 
-kerma an 1. -ky yu 1. -ka fin «. 
ftumj), Uxt daba, nykanenä I. n\ky- 
nena 1. nykeranena toxt cd) trubbig 
udfa. -kyys yyden «. trubbig^etr Aump^ 
aftig^et. -kerran rtaa 1. -kertelen 
rreUa o. afa^p*, föabetplocfa. -kerreh- 
dan htaa v. ri^cfa l^afUgt, fn^ifa, r^da 
ut. -kasen sta v. fa^cfa tili, x))da en 
gdng. -kin kkia r. r^cfa fortfaraube, 
fptita (fidber). -kinta nnän 1. -kintö 
nnön «. plo({niag. -kerryn rtya r. 
bti trubbig, fort, §opfatla. -kerrys yk- 
sen «. ^opfatlet tinfidnb. 

Nyketyn tlya 0. aftaga, ofmagra, blt 
rattig. 

Nyin ykiä = nykin. 

Nykistan aa r. irama, ix)ada i^op. -t)s 
yben #. fromning, tr^rfaing. -tyn ya 
9, Ui framab, tr^tft, gifma efter för 
tr^dnina, boja flg neb. 

Nykkaankaia «. ffuffa, fnuffa. -käys 
yksen ». fnuff. 

Nykkara an = nuttura. 

Nyky ny'yn #. ben ndrtoaranbe tiben, 
lata nykyä nn för tiflfdKet, nykyään 
1. nykyjään för bet ndnoaraube, nv- 
kvpuheinen nu ifrdgatoaranbe. -y yt 
ykyen Jim. nykyeUa, nykyelta för bet 
ndrmaranbe. -yinen isen «. uutvaran^ 
be, iiykyi.4a nijUgen. -yisyys yyden t. 
nutoatanbe titen. -yisesii udp, för bet 
ndrtoaronbe (nyt, nykera). 

Nyka, nykasen fe nyktra. 

Nykära an «= nykera. 

Nylien Ikea r. fld, ffinna. -Ikia an 1. 
-Ikyri in #. Jdare. -Ijentö nnön I. 
-Iky lyn i. -Ikö lön .. ffdaiuy, -Ijin 
Ikiinen j. fait för ott ofjlilja udfret 
,frdn björfen. -Ijeskelen Ua ». fdinids 
niugom. -Ijelän ttaä •. ldtafl[d. -Ikiö 
ön s, ffiualubev. 

47 Digitized by Google 258 Nyi Nyljyn yft, nyljytdo ttflfl, oy1jyUel<^ii teliä 

= nuljuB m. 0. 
Njlkkft kän 1. -kfis kkäln i. (iteu Bac^ 

te L upt^ötning pä todgat. 
Nyla fin a. f[5. -äynnyo ntyfi ». B(i jlö, 

Nyanerö ön #. tafatt nifttiiijfa, ojlablig 
jtacfare. -öinen isen a. tafatt 

Ny perä An 1. -röinen isen a. fort, itnh 
btg, fluntVaftig, nypera ohra trcgt )Dd$ 
raube fottt. -perteten rrellA ». gnugga. 

NyplA An t. iiteu iiVp^cjning, fnopp, 
fnopi) (nvppyla). -Iin lA v. fingrera, 
fnatta. -lAfln lAlA ». fingra, fny^jpia. 
-ly yn t. jlnarering, fnVPpting, -laa- 
tikko fnppreudba, -paiikko !nt)p))el^ 
pinttf. -lykkA kan =: nyplä. 

Nyppy pyn t. -ylA An #. biemma, fncpp, 
Uteii uppl^öjnina -yinm isen 1. -yläi- 
neii isen «. fuU meb blemmot, fnop^ 
par. -ppAflQ pätA V, nappo, -ppflys yk- 
sen «. nappntiig. -pio ppiä o. nappa 
fortfaranbe, ni)pa, ploäa ]m&it, f nj)pp(a. 
-pAsen stA «. noppa ^afligt. -ppelen pel- 
lA 9, noppa fmdtt. -pistAn «A ». tni* 
pa i^cp. -pistys yksen t. ^fopfnipning. 
-pistelen il A «. fnipo fortfaronbe. -ppy- 
löitsen tA o. {Id ut blemmot, fn^pplo. 

Nypöstelen llA «. fu^ppla. 

NypAiAn ttAA p. fitto upprdtt oä} tigo. 

NyreA An «. fl[d, nebfldmb, otttoarfam, 
dngilig. -reys y4en #. dngfligbet. -reyn 
ytA 1. -reydyn ylyA v. bli flö, ftanna 
i ttjdtten, bli «ebiidmb. -re een #. 
nebfldmbt tini^dab, nebjlageu^et. 

Nyrhi in «. {lö tebftop. ^n iAi. -hflAn 
hatA«.otbe(a meb fjö rebflop, grof^uggo. 

Nyriscn stA o. mnmU, mutta, -inä An 
». mumme(, mntronte (noiisen). 

NyrjdhdAa htAä 1. -hdyn htyA. -hyUn 
tlAA, -hdys yksen = nujahdan m. {I. 

Nyrkki kin t. fnptndfiue, Idngben frdn 
tumdnbon tiU fötfla leben. -inen sen 
äim. olla nyrkkisillA fdmpo fn^tndf; 
tvefomp, borae. -kitAn t(AA «. bela i 
tumldngbet, nyrkittAin tumldngbdn>i0. 

NyrkkA kan «. btont, ivoat, ttjreflg, 
nyrkkAnoila unbetotbnob ttoHfatl, nyrk- 
kA mieli etoilla, fotorgelfe. -ke kkcen 
•. bront, btdbflnpa. -kAstyn yA ». 
bli tptefig, fövotgatf. -kAhdAn htAA r. Nyr 

hli ^ajligt tPteftg, bli iiött -kAyiAn 
ttAa 0. gora torefig, flöta, fötndrmo. 
-kytielen teli A ». gd neb^ogen, bete flg 
trnmpet (jyrkkA). 

Nyrpistin yA ». bli ttumpen, flotna. 

Nyrri lu #. timfaltob c(^ pä ndfroet 
fieft firoming, «. flö (nyrhi). -lAinen 
isen dim, := nyrri 

Nyrrytin ttAA r. g5ra ndgot t^fl oä) 
ttögt, mumlo, atoiba, entrdget begdra 
(nurrutan), forfmago (nyrri fl[ö). 

NyrsyiAn ttAA *. fiipfto. 

NyrytAn tiAä •. fpofmo, utmdrglo. 

NyrvAhdan htaa, -bytAn ttäA = nyrJAh- 
dan, nyrjahyldn. 

NyrTäisen slA ». föttorna. 

Nyry yn L -yA An a. fpenf ig, fmog, 
fuarrig. 

NyrAydyn ytyA I. ^dAnnyn ntyA = ny- 
reydyn. 

N^skyn yA, -kiuA An, «kytAn ttAA = 
jyskyn m. fll. 

NystelmA An s. todrto, liftotn. 

Nysterma An = nystelmA. 

NystylA An = nystyrA. 

NystyrA An «. fnöl/bulnob, todrto, bubblo. 
-aiuen isen a. fudtig. 

Nyslö ön «. Itten fnöl, fn^t 

Nysä än «. fnuggo, flamp (nykA). 

Nyt prt. nu (of nyty). -tyiuen isen = 
nykyinen. 

Nyle fe nylte. 

Nylisen stA r. fnota , mumto. -inA An 
*. fnot. 

Nytkin iä p. t^cfa fortfaronbe. -kyn yA 
V. bli xtidt, gungo, fmigta. -kAsen stA 
•. t9(!a eu ging. -kytAn tlaA 1. -kyt- 
teleu tellA u. tvdo ofto, sontaa nyt- 
kyttää ro tp^onbe, elaa n. {Idpa ftam 
tiftt)et. -kytys yksen t fortfott r^ifhing. 

Nyte tteen «. 05b meD fl^fo (imtet 
^dgiot). 

Nytiy tyn t. flcb (nyte), "bnitt, botfa. 
-ynen sen dim. titen boffo. 4ykka kan 
t. bi^lte -tystelen llA v. httita, göra 
ngt Idngfamt; ftamo, qrodfo fmdningom 
(nulistelen). 

^yttyTä An a, toteftg, irum^en. 

Nyltö tön t. fHoppen t dnban pd (ie{!aftet. 

Nyvellinen isen a. fottbor, begtiplig, 
tyblig. Digitized by Google Nyy 

Nyylnn kkia ». mcfa fiortfavanbe t>li §iif^ 
tt)ubet. -kkfiAn kfiU 1. -kän kkftA t. 
nicfo, fnt;(fa. -kkftys ykseo' «. nitfntng. 
-kflytän iläA #. nufa f)\ifii%t -kytAn 
tfSA 1. -kytieUn tcJlA «. ni(fa, i^a Att 
ttufa. -kys yksen «. nidanbf, (utetibe 
fldHning, olivat oyykyksissA n»ro t lu$ 
tonbe ^d((ntng, funberfatmtit. 

NyylA An t. blemma, todrtar tnt^l -ftyn 
YtA r. Mi p. -AAn AU ». förflöa, 
förfmaga. 

Nyyrin lA ». röra^j (diigfamt. -istyn yA 
V. braga f[g iiUfamman, Ut^mpa if)vp, 
f^a neb fig. 

Nyy^kA An «. fhnd. -Attelen tellA 9, 
iipfo, fräfa, fruflo (nuuska). 

NyystAn AA 9. nt^fa, fnpta (niistAn). 

NyjUA An o. flo. 

Nyökki kin «. flö !nif. 

NyökkAAn kAlA = naokkaan. 

NyökAylAn UAA = nyykAylAn. 

MyölöiAn ttAA •. gS 'l. xbvai iblpi^t, 
Ijfafa. -UAjA An t. ^afare, ti>d)). 

»«Äd fe nAt 

NAe .... fe nAk. . . . 

ISAbd . . . . fe nAk 

NAhiA An a. {lö. 

NAbjA An «. mörbultab, l^odfab, ivaili^. 
-AAn AtA. 9, l^uggtt i ffffo!, frofjo, 
tcafa. -Asen stA v. fdrotfofa fontti jion. 

Nfiivehdin htiA 9. dto meb vU^an otöxf 
li^a l&ppat, 

NAi?eiTAn rtAA 1. -rleleo rrellA •. f>cxxa, 
gnaga f!g tgenom, ntarra, j^afnipuin^ 
g4ir. -rryg yksen #. 9nagning,fmpmti0. 

NAiverA An «. ftt)ag. 

NAivA An «^ förtuifnab, feg, ftiltig od^ 
ilaf. -vyn )ä 1. -vefadyn btyA i. -ve- 
tyn ttyA «. oft^na, förttifna, fötttoi* 
na, bli fuftig cd^ jlaf. -vetAn ttAA 9. 
förtaga fraftema, Idta aft^ita, ^a att 
afmagra. -veitAjA An 9. fom lättx af^ 
t^na, ttD infot. -akkA kän a, fea. -AkAsli 
ai<>. fegt, ogetna. -vistelcn liA 9. toat 
ta feg, toifa on?i(ja l ntotflräftoig^et. 

NAen nAhdA r. fe, anfe, erf ata, nAkee 
fayvAksi onfer för oobt, förgobtflnuer, 
Jnmala^nAhköön ®ub bdttre! nAkee 
nAikflA, viina erfat ()ungfr, f olb, mai- 
koilla monta nAhdAAu pä tefor erfar 

tn an m^cfet. -btSvA An a. (pari. pan). Näh 259 fi^uCtg, att fe^, silmin n. ^nffenQg. 
-hlAvAsti adc. f^nbadigen, nlmia oAh- 
tAvAsti dgenffeniigfn. -AkiA An «. flo< 
re, fpämati, anbefflbare. -AkeraA An 
9. bet febba, ft}n, afflänb, silmAn nA- 
kemA bet agat fer, fifni^U. -tin Aki- 
men «. ^otgan. -*Akö ftftii 1. -Aky 
Ayn t. f9ii, utfeeube, nAköala f^mvtbb, 
nAköpiiri l^ovifont, kavib nAökAnsAl. 
nAkyAnsA 1. oAköjAnsA ^u tiii utft? 
enbet, vaivan nAkö bef»är, nAlAnnAkö 
Itbantet öf ^unget, nAkyleipA ftlbt^ 
bröb. -Akdinenisenii. af utfeenbe, aen 
nAköinen af ftlbant utfeenbe, veren 
nAköioen M ntfeenbet fom bUb. -Ak«- 
sA An 1. -AkvsA An a. fptlftg, Oll^ 
feniig, tulla nUösAlle 1. ^yaAlle foms 
ma HU d{!dbning, fomma ftom, bii 
fl^nlig, nAkysA ruaksi f|n^am tid 
mat. -Ae Äkeen «. prof. -tös ökten 
i. f^titigt föremdL -Aeskelen llA ». 
fe, erfara fmdningoin. -Ayn AkyA 9. 
fnnad, tulla nAkyviin tcmma tiU afi^n, 
bli fimlig. -AkvvAinen laen «. fl^nltg. 
-äkyvAisyys yvdea *. fl?nlig^t. -Aky- 
vAiaesti «(/9. f^tlige», pä f^nligt f&tt. 
-AkymAtöin ttömAn «. ofonlig. -Aky- 
mAttömyys yyden #, of^igl^. -Aky- 
mAttömAaii ud9» of^nligen, p& ofmtligt 
fätt. -AkylA An «. länge frnlig, Ung* 
\oaxis, fpidfam. -Akymya yksen «. 
f^ntoitta, ffetu -Aytän ttAA o läta fe, 
ivifa, toifa fig, nAytlAA valkiala f)&\la 
Ijud, n. todeksi betoifa fanningen, niin 
nAyttAAfI h>ifar bet fig, fa f^ned bet, 
nAyttAA pahalta fe¥ ut iUa, niin nAyt- 
tAA minusta f4 fvne6 bet mig. -AyttA- 
jä Au «. toifare. -Aytös öksen t. toiii 
iiing, fcreioi^ning, betoiduittg. -Ayte 
tteen 1. -äytti tin «. prof. -AytAntA 
-nnAn I. -AytAntö nnön t. tsidning, 
framtvt^ning. -Ayltelen tellA 1. -Ay- 
teskelen llA r. toifa fmdniugom, fott* 
faranbe, företoifa, erponera. -AytteliA 
An s. fdrekoifare, ut^dllare. -Ayttelö 
ön s. fötettidiiiiig, erpofltion, utftdfU 
tiing. -AyielmA An #. bet föreroifabe, 
erpcfttion, eipofltioit«attifet. 
NAkki kin «. näd en, iiAkin kenkA 1. kota 
fnäcfa {mga m^rgaritifera)^ n Akin hei- 
nA = hiiron berne, nAkin hapset I. Digitized by Google 260 Näk hiukset ^otogr^d {ipargmnium maiant), 
näkin Taltikka f aftoelbuii (tppka mngut- 
ti folio), nftkin lehti näifrodMab. -inen 
isen dim, Itten fiiä(fa, ndcfcotfblab. 

N&ky, näkysi, Dfikviä fe näen. 

Näkä oä'äQ t. ))6«)otb s= Hakamaa, hii- 
ren näkä ^ kurjen papuj 1. virvilä. 
-kales een a.fnatfli(fen, ftudr, o»to 
lig. -käräinen isen «. gettng. 

Nälikkä kän «. DälikkAjuuri nellifrot 
{geun «r6aiitim). 

Nai ia äa t. {lem. -ämflinen isen a, f